fredag 12 augusti 2016

Mills insikt

David Mills påmindes jag om av min vän komminister em. K. Mills och jag umgås inte särskilt ofta, men vi har mötts. I Fort Worth, Texas. Det är Mills som sagt det kloka, att liberala teologer verkligen tror på det de säger. De viker inte undan för att försiktigtvis minimera trons anstöt. De tror det de säger. Några av oss har svårt att begripa eftersom det de hör dem sägs uppfattas vara intellektuellt ohederligt. Läs gärna Modärna apologeter där Bengt Lidforss jagar Pfannenstill, Söderblom och en del andra så ser ni den hållningen. Lidforss kan för sitt liv inte se något annat än fuskare i branschen och då är han ändå ateist. Vad han inte fattat är det Mills påpekar. De tror verkligen vad de säger. Det kan naturligtvis vara dumt för det.

Jag kan hänvisa till Anne Appelbaums bok Järnridån, Albert Bonniers Förlag 2012. Hon citerar filosofen Roger Scrutons ord om marxismen i de östeuropeiska kommunistpartierna. Marxismen var så omsvept av nyspråket att den inte kunde vederläggas. Jag skulle säga att just så fungerar ideologi. Scruton: "Fakta hade inte längre någon anknytning till teorin, som hade höjt sig över fakta på moln av struntprat, ungefär som ett teologiskt system. (Nåja. DS) Det viktiga var inte att tro på teorin utan att upprepa den rituellt och på ett sådant sätt att både tro och tvivel blev ovidkommande.... Därmed försvann sanningsbegreppet från det intellektuella landskapet och ersattes av maktbegreppet." (Appelbaum s 566)

Det var i detta system Vaclav Havel skrev. Hans budskap, jag följer Appelbaum på samma sida, var att människor måste slå dövörat till för falska och meningslösa slagord och "leva i sanning". Det är att tala och handla som om regimen inte existerade.

Alternativen byggs nerifrån. Det skapar en medvetet distanserad hållning inför maktkrumelurer. Vår vän Antje uppfattar att självmarginaliseringens tid är förbi för Svenska kyrkan. Det heter så i årsredovisningen. Jag ifrågasätter både att det handlat om en kyrklig självmarginalisering men också att det är ett tillstånd i en tid som är förbi. I sitt väsentliga är och måste Kyrkan vara något som inte står samman med makten och därmed blir hon marginaliserad, dvs utanför lägret ihop med Jesus. Ni märker att jag anknyter till Hebreerbrevet. Bara för att ärkebiskopen får umgås med Alice Bah Kunke och Morgan Johansson innebär inte det att självmarginaliseringens tid är förbi, för att säga det enkelt. Det är alltid en risk att vi inte kan skilja sanningen från de ideologiska fantasierna, påpekar Applebaum och därför måste ideologikritiken vara stark, medveten, frisk och sund. Det är för alla en självkritisk fråga om vår sikt skyms av ideologiska fantasier. Det kan den göra. Mills påpekande ska därför hållas i minne. Ideologiska fantasier må vara, men de tror vad de säger!

Samtidigt som årsredogörelsen för Svenska kyrkan lite entusiastiskt målar upp de nya villkoren läser jag dagens Östra Småland. Överst sidan 1 finns Svenska kyrkans logga och puff för helsidesartikeln (visserligen med fel sidhänvisning men varför vara småsint) Ännu fler lämnar kyrkan. 180 har lämnat, 100 fler än den vanliga siffran räknad från april månad. Kyrkoherden tror att det värsta har blåst över nu. Men Kalmar har inte fått kritik för resor eller representation, inser alla. Det slår till ändå i det lokala. Ingen vet heller om vi fått ett trendbrott. Förr var det självklart att vara med i Svenska kyrkan, nu är det inte självklart. Har vi nått en punkt där medlemskapet är ifrågasatt i det sociala umgänget och folk måste förklara varför de betalar sin medlemsavgift, som kunde användas till andra kul grejer. Förr eller senare kommer vi dit. Dystert anlagd som jag är, kan jag tänka att detta nu håller på att ske. Och då hjälper inte politiska utspel på nationell nivå. Som bäst hamnar vi med den metoden på medlemstal som motsvarar röstetal för de två-tre törsta partierna.

Marginaliseringen är verklig och pågår på en mängd platser. Antje uppfattar något annat. Hon säger vad hon uppfattar och ska inte få skäll för det. Men lite bekymmersamt är det hela. Det vore bättre om utspelen förankrats i Kyrkostyrelsen och kritiken kommit där, än att utspelen görs grandiost och resulterar i något som är motsatt det som avsågs. Det finns en fördel med en kyrkostruktur som vår. Många röster i beslutande organ skulle göra det lättare att leva i sanningen. Öppen debatt i en demokratisk folkkyrka fungerar, f'låt skulle fungera, så.

Ge er inte på personer, det är dagens korta budskap. Ge er på sak. För de tror faktiskt det de säger, hur otroligt detta än kan te sig.

7 kommentarer:

 1. Luther t ex trodde säkerligen på vad han sa och spikade upp.
  Liberalteologi?
  Nja.
  Somliga skulle nog kalla det så i förhållande till dåtidens Katolska Kyrka. Vi ser i alla fall idag de yttersta följderna av hans frispråkighet.

  LG

  SvaraRadera
 2. Den liberala trons akt (fides qua) må vara stark, men vad hjälper det när Trons innehåll (fides quae) omtolkas eller progressivt passeras? Rädslan för marginalisering driver vissa företrädare att gå in under vilka fanor som helst. Kanske blir det "krislam" en i afrika på 80-talet grundad sekt som betraktar Mose, Jesus och Muhammed som likvärdiga profeter som blir nästa "sista skrik"? Och ändå har vi den sunda läran och den goda klassiska teologin i Svenska Kyrkans tradition bevarad. Vi behöver bara framföra den i sin helhet.

  SvaraRadera
 3. "Ännu fler lämnar kyrkan" skriver broder Dag. Idag publicerades de senaste rikssifforna som visar att 5.119 personer lämnade sv"k" under den i övrigt stillsamma semestermånaden juli. Det är 150%(!) fler än juli förra året. Sammantaget har 38.222 "medlemmar" lämnat sv"k" under första halvåret vilket motsvarar runt 115 miljoner kr i minskade intäkter/sparade pengar. Siffrorna kan peka mot 90.000-100.000 utträden för hela 2016. Följ det kraftigt tilltagande medlemsraset på https://www.svenskakyrkan.se/statistik. (scrolla ner till "Senaste medlemsstatistiken")

  /John

  SvaraRadera
 4. Att helt skilja på sak och person går inte. Som enskilda persioner står vi för och representerar s a k e r .Var och en av oss är ansvariga och myndigförklarade av Kristus Jesus.
  Ta Antje som exempel. Hon har varit rak och klar från början i det som rör flyktingar, förföljelser av BLAND ANDRA kristna, integration o dyl.Hon har inte bara träffat Morgan Johansson och Alice Bah Kunke och många andra.Hon har städse rakryggat stått för sig och det hon uppfattar som kristet.Några majoritetsbeslut i Kyrkostyrelsen som skulle sätta munkavle eller beskära hennes frihet är ingen betjänt av.
  Detta ska inte misstolkas till att det s a s inte skulle få förekomma saklig osaklig ktitik av ärkebiskop Antje Jackelén.
  Sådan framför jag ju f ö själv understundum.
  Ulf H Berggren, Lund

  SvaraRadera
  Svar
  1. Antjes kompisar är mina kompisar. Hej kompis!

   Det gäller Bill och Bull oxo.

   Elaka Katten Måns

   Radera
 5. http://jeanders-bilder.blogspot.se/2016/08/svenska-kyrkan.html

  SvaraRadera
 6. Jag är långförkyld och har långtråkigt.Men jag kan ju passa på att polemisera mot mig själv.
  Jag har ju städse tendensen att vara för snäll
  mot Antje. Så jag tar om det från början.
  Vilket är det yttersta maktorganet i Svenska Kyrkan? Den i frihet gudstjänstfirande församlingen-där minst två eller tre träffas i hans namn...
  Hur pass representativ första den gudstjänstfirande församlingen är Kyrkostyrelsen? Mindre än vat femte medlem röstar i kyrkovalen.Vi har således en icke representativt vald kyrkostyrelse.Där råder dessutom det partipolitiska-det partipolitiska borde bannlysas från Svenska Kyrkan. I frihetens namn borde också Lagen om Svenska Kyrkan upphävas. De sista banden med dj f'låt staten brytas.
  Hur representativ är ärkebiskopen? Jag lägger mig inte i vem som representerar biskopsmötet. BISKOPSMÖTET-nu steg febern...
  Vem representerar Antje.Heintz? Vad skrev jag. Jag är för jämdtälldhet och får be biskopsmannen om ursäkt.
  Vem representerar mig kyrkligt kristet?
  Markus:frågan är retoriskt ställd så du behöver inte komma med någon utantillläxa.
  Det är inte ärkrbiskopen i Lund, storpappan i Rom. Och Markus lyssna nu:inte ens Erzoberlenkern i Berlin.
  Sign En kristen en

  SvaraRadera