söndag 27 april 2014

Åke, Åke

När enkla fd komministrar bloggar gör det inte så mycket att de avslöjar sin okunskap eller sitt slappa tänkande. Det är som med högerpolitikern Virgin om vilken partikamraterna undrade hur mycket av det som försiggick i riksdagen som han fattat. Så skrev han sina memoarer och då fick de svart på vitt. Han hade inte fattat något. Utifrån detta Virgin-mönster kanske biskopar skulle avhålla sig från att skriva bloggar. Twittra som mest.

Åke Bonnier bloggar. Nu handlar det om Svenska kyrkans lära. Svenska kyrkan har en lära, läser jag och prästerna är tolkningsexperter, skriver Åke. På vilken grund vilar denna expertis? En religionsvetenskaplig examen vet vi som läser blogginlägget. Inte en teologisk. Hur tänkte Åke nu?

Kyrkan som trossamfund äger läran och trossamfundets högsta instans är kyrkomötet. Och jag, den enfaldige, som i kyrkomötet 1982 reserverat mig mot det synsättet. Ett "kyrkomöte" sammansatt som det nuvarande kan inte ha denna läroauktoritet. Sa och skrev vi. Åke är dock totalt obekymrad. Han ser i biskoparna och läroämnd garantier för läran. Vi tillsätter biskopar och läroämnd utifrån politiska styrkeförhållanden men låtsas läroauktoritet.

Nå, den präst eller diakon som får problem med läran och vill ha en annan, erbjuds nu tre möjligheter. 1. Vända sig till en ledamot i kyrkomötet, som kan motionera i en lärofråga, alternativt spörja en ledamot av kyrkostyrelsen (varför inte en ersättare, kan jag undra) om det kanske kommer en skrivelse i frågan till kyrkomötet.
2. Befrias från vigningstjänsten, dra alltså. Till en annan kyrka med en lära som bättre passar mig som individ och min individuellt relaterade tro. Alternativet att en tvekande eller tvivlande helt enkelt sparkas ut, går Åke inte in på. Kanske är det konstigt - han är dock biskop i en luthersk kyrka så Luther hade ju kunnat vara ett näraliggande exempel på hur kyrkosystem fungerar.
3. Bejaka lojaliteten är Åkes tredje lösning. Och det betyder att tala med biskopen eller själasörjaren, som tydligen ska vara klok och erfaren därtill. Just nu är jag ihop med SSB-are. Här finns präster som i decennier ägnat sig åt själavård. Om jag skulle ta upp ett par lärofrågor där jag visar illojalitet - ämbetet och enkönade vigslar - vad skulle de säga då? Eller med bp Johansson - vilken sakkunskap som övergår min har han demonstrerat i, säg, frågan om Kyrkans ämbete. Någon bok eller någon särskild artikel? Och hur är det med Åke, den gamle kvinnoprästmotståndaren, var finns hans arbeten i frågan att tillgodo och tillgodogöra sig? "En bok, Bonnier", som vi säger.

Vem vill, jag drar tanken en gång till, förresten vara lojal? Ordet kommer av franskans ord för lag, loi, alltså anhängare av den bestående ordningen. Jag är inte lojal och vill inte heller bli. Jag vill vara solidarisk. Det är en fri hållning, inte undersåtens. En kristen hållning, luthersk därtill. Skapad till Guds avbild och med en Frälsare försedd är detta den enda möjliga och mot alla system, kyrkosystem och andra världsliga system, hållningen. Jag prästvigdes för att solidariskt vara Herrens präst, Kyrkans präst. Den solidariteten är en principiell illojalitet.

Men minns att ett kyrkomöte av det slag som infördes 1982 inte har någon läroauktoritet. Och sakauktoritet i trons och teologins tolkningsfrågor förlänas inte med vigning. I vigningen ges, tillsammans med en del annat, uppdraget att förkunna evangeliet. Det handlar kanske till sist mindre om tolkning än vi älskar att föreställa oss och mer om ett samtal i Kyrkan så som hon samtalat seklerna igenom. Bett och begrundat.23 kommentarer:

 1. Stiftschefens lojalitetsdrapa låter allt för lik den inställning som nazi-vänliga präster hade till överheten en gång. Varför tänker han inte ett varv till, han som inte tillåter andra att reagera över missförhållanden i läran utan att såga dem som trospoliser, samtidigt som han själv vakar just över de nya lärorna med en intensitet som polisen inte uppvisat i vårt land i mannaminne. Kyrkans centrala lära sveper han alltid förbi som vore den oviktig eller självklar samtidigt som hans kollegor i biskopsmötet bryter mot dem en efter en...
  Om inte Jesus kommer åter snart kommer Bonnier att framstå som en mycket gåtfull och lojal person från en förbryllande tid när kyrkan gled biskoparna ur handen och de inte fattade något...

  SvaraRadera
 2. Det tredje förhållningssättet kan omöjligen fungera om man har en biskop som upprepade gånger markerat att det är nr 2 som gäller om man tänker som jag. Återstår nr 1? Kyrkomötet har vare sig läromässig eller demokratisk legitimitet. Vi lever i kyrklig anarki och behöver helt andra regler än Bonniers. Någon?

  SvaraRadera
 3. En god vän till mig blev invald i kyrkomötet för ett tiotal år sedan. Personen hade begränsad kyrklig anknytning men tydlig politisk. Han berättade att han var stolt över att få bestämma svenska kyrkans lära. Jag tror inte han är ensam om det. Kyrkomötesledamöterna tror verkligen att de är en rättmätig instans i fråga om kyrkans tro, bekännelse och lära. Där har vi ett verkligt allvarligt problem. Den dubbla ansvarslinjen blev den enkla politiska makten över en kyrkas tro. /Gustaf Björck

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är glad att jag på en punkt kan instämma med G. Björck : "Den dubbla ansvarslinjen blev den enkla politiska makten över en kyrkas tro." Precis så är det, om än den kyrkopolitiska maktens "doakör" vill få oss att tro något annat.

   Radera
  2. Visst är det så. Jag minns så väl det förberedande arbetet inför år 2000. Politikerna yrade om den dubbla ansvarslinjen men att de styrde åt ett helt annat håll var mycket tydligt. Endast den naive kunde tro något annat.

   Radera
 4. Varför göra allt så komplicerat. Gör som Don Camillo gjorde snacka med Jesus och få svaren.

  SvaraRadera
 5. Enkla fd komministrar torde äga den frihet som en viss biskop besjöng. Frågan är hur det är med dagens biskopar i sv ky? Vad händer när självutnämnda rättighetskommiteer kräver insyn och kanske "tillsyn" i församlingarna? Vågar de vara väktare på Sions murar eller skall de mer likna stumma hundar eller ännu värre sodomsfurstar om vi får tala som Jesaja?

  SvaraRadera
 6. Det finns en motsvarighet till skillnaden mellan lojalitet och solidaritet, och det är mellan makt och auktoritet. Makt är något man tar sig eller får av andra i maktposition, medan auktoritet är något man ges av dem som har att ta emot emot den ledning man har att ge. Hur många biskopar i Svenska kyrkan har tillerkänts auktoritet?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bo Giertz, Sven Danell, Bertil Gärtner, möjligen Martin Lönnebo. Från en äldre tid Anton Niklas Sundberg. Har svårt att komma på några fler.

   Radera
 7. Nu har Bloggardag utelämnat helheten i Åke Bonniers aktuella kommentar, i vilken han (Bonnier) alldeles särskilt inskärper att en läronämnd finns för att läran inte skall kunna förändras,så att vi ej känner igen den.

  Den ordningen är Bloggardag såsom mångårig KM-ledamot väl bekant med, har accepterat och, mig veterligt, inte i KM protesterat emot. Därför är hans (avslutande) kommentar ovan särskilt förvånansvärd, för att inte säga att Anonyms inledande jämförelse mellan Åkes lojalitet och naziprästers faller utanför seriositetens ramar.

  Vad Åke Bonnier har gjort är ju inget annat än att ha givit en grundkurs i kyrkans (demokratiska ordning), där läronämnden är den instans, vilken alltså bevakar, granskar och kontrollerar läran.

  Någon - Bloggardag? - däremot? Som jag tvingats fråga gång på gång i kommentatorsspalterna på denna blogg:
  hur ser kritikernas alternativ ut?

  Bloggardag har alltså som ledamot av KM och tidigare av KS med full accept inordnat sig i "systemet" men andas likväl olust i sin blogg.
  Ett råd till honom och doakören:

  Glöm aldrig hädanefter läronämnden och dess centrala roll, när ni kritiserar kyrkans och dess lära!
  Samtliga biskopar, andra teologer och kloka förtroendevalda är dess sammansättning. OBS att läronämndens beslut inte bereds i den bespottade politiska partiernas grupper.

  Eller hur, mr Watson, ursäkta hr Sandahl?
  Och här kommer min avslutande fråga till honom och nämnda kör:

  -Är läronämnden inte kapabel att sköta sina uppgifter? Här bör svaren vara tydliga och klara, inte hummande, dimmiga eller obegripliga.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD menar på fullt allvar att en politiskt tillsatt läronämnd är en garant mot att politiskt tillsatta ledamöter och biskopar ändrar kyrkans lära! Historien visar ju att du har fel! Man ändrar läran om äktenskapet utan att blinka och när det uppstår opposition i läronämnden blir platsen vakant! Politikernas grepp om kyrkan och dess lära är bastant, men BOD ser den inte för att han valt att vara en nyttig idiot i sammanhanget.

   Radera
  2. NEJ! Nu får du svara på de femtioelva frågorna som du ständigt duckar för. Gå tillbaka och läs lite så har du många frågor att svara på. Inte en fråga till förrän du har svarat på ALLA frågor till DIG!
   Annars är det inte dialog du vill ha, utan vi kan konstatera att du kommenterar här för att basunera ut ditt eget utan vilja till dialog. Du parasiterar på Dags blogg!

   Radera
 8. Nä fy fasiken vilken j’vla typ “din vän” (som du ju kallat honom tidigare) Åke verkar vara! Han biskopar hit och dit men det leder hela tiden rakt ner i avgrunden, det är då ett som är säkert! Vi som VET hur det ska vara i KRISTI kyrka både kräks och mår illa när vi tar del av vad den forne kvinnoprästmotståndaren (tala om att vara förrädare!) kläcker ur sig på sin s k blogg! Du gör helt rätt i att vara illojal mot alla i SvK, vem vet, snart ska man väl få gifta sig med sin häst också!!!!

  *trivs bäst här bland Gudsfruktande kyrkokristna och inte på Blondinbellas blogg, där jag brukade hänga förut*

  SvaraRadera
 9. Klart är att läronämnden "körs över" eller manipuleras av partipolitiskt
  valda biskopar. Många inser detta, dock ej partipolitiskt "frälsta".
  Dike & co vägrar inse detta. Måtte Sv.Kyrkan befrias!

  SvaraRadera
 10. Svar
  1. "Den forne kvinnoprästmotståndaren"

   Ja, det var Åke Bonnier i början av sin karriär när han vistades i högkyrkliga kretsar. Men så kom detta till hans föräldrars kännedom om inställningen i denna fråga och då blev det annat av. Han uppmanades att välja rätt sida. Den åsikten fick han bara inte ha. Och den lydige Åke följde inte sitt samvetes(?) röst utan sina föräldrars vilja. Så löst kan tron alltså sitta hos den som idag skall försvara kyrkans lära. Man byter den kristna tron lika lätt som man byter skjorta. Det går an. Men har man bytt "denna skjorta" några gånger, så byter man snart till sig den ena okristliga uppfattningen efter den andra, det går an, och snart går man glatt med i pridefestivaler och andra avarter som stämmer med tidens anda. Nu är det inte Åkes föräldrar som styr längre utan den sekulariserade tidsandan. Men så blev ju Åke Bonnier biskop också.
   Och nu anser han att han sitter med i kyrkomötet som en garant för en rätt kristen tro.

   "Präst från Skara stift"

   Radera
 11. Till Anonym ggr två!

  Anonym nr 1: Läronämnden är INTE politiskt tillsatt! Varför påstår Du detta, när den per automatik består av samtliga biskopar och andra teologer.

  Anonym ggr två: Ditt känslostyrda vredesutbrott negligerar helt de konkreta och av mig upprepade frågorna. Här blottar sig alltså tystnadens avslöjande oförmåga och ovilja att svara för att inte själv - genom de egna svaren . stå naken och avslöjad.
  -Stilla vreden, Anonym. Stilla Dig, som Stridberg skrev.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är det bara jag som blir förvirrad och tycker att det är svårt att följa ett "samtal" när jag inte vet HUR MÅNGA som döljer sig bakom enbart "Anonym". Om man nu inte vill underteckna med sitt namn kan man väl för tydlighetens skull använda en signatur?!?!

   Jag i Halland

   Radera
  2. Det är inte bara du, Jag i Halland. Det är ett oskick att inte gitta ta sig, och hålla fast vid, en signatur. Det har jag påpekat tidigare, dock till ingen nytta. Men, den anonyme kanske finner nöje i de ofta rätt absurda debatterna där han säger emot sig själv.

   Radera
 12. Läs Åkes egna kommentarer till sin bloggpost. Han rekommenderar ogenerat dem som inte är lojala mot politrukerna att lämna SvKy. Stiftschefen har fått en ny befattningsbeskrivning. "Skingra hjorden!"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är som det är, Åke Bonnier är mer politisk korrekt än bibeltrogen, och alltså en värdig representant för biskopskollegiet.

   "Präst från Skara stift"

   Radera
 13. Den av f Dag efterlysta boken kanske skulle kunna vara Biskop Åkes herdabrev som förefaller ha passerat tryckpressarna. Vore intressant om det kunde kommenteras här på bloggen.
  F Pierre

  SvaraRadera
 14. Har stiftschefen i Skara har stängt av kommentarsfunktionen på sin blogg, eller är det bara jag som är blockad?

  SvaraRadera