fredag 10 februari 2017

Jag blir avslöjad!

Jag blir avslöjad som den begåvning jag är och jag vart, som flickan sa, häpen själver. Jag låg på mitt läger med en foxterrier bredvid mig (ibland på mig) och blädderläste några årgångar Svensk Pastoraltidskrift. Jag var på jakt efter en del material och närmast (i min liggande position!) snubblade över artikeln Kyrkomötet 198? har redan börjat. SPT 1979 nr 26-27 s 508-509

Jag citerar i artikeln lektorn Kerstin Bergman, som dåförtiden inte var partiansluten. För hennes moder var det stort att hon invalts i kyrkomötet, något hon stolt och glad anförtrodde sin svägerska, Morsan, som då kunde berätta att det var jag också. Lite roligt. Fast bara lite eftersom vi är så kristliga. Så blev det kyrkomöte år 1979 med kyrka-statfrågan och frågan om samvetsklausulen. Kerstin Bergman framträder som tidstypisk tänkare. jag analyserade henne  i SPT utifrån Nicos Poulantzas bok Fascism och diktatur (1973):

Småbourgeoisin utmärks av tre drag:
1. Den vill gärna ha förändringar i samhället, men utan att systemet förändras.
2. Den har störst social rörlighet.
3. Den menar, att staten ska hejda tidens förfall. Staten ses som neutral och rättvis, ett uttryck för den goda folkviljan. Denna tanke leder ofta till statsdyrkan.

Den småborgerliga ideologin är det sammanhållande bandet mellan ytligt sett rätt skilda individer. Lektorn i latin och grekiska och den knappast läskunnige kyrkomötesledamoten binds samman av gemensam klasstillhörighet. Småborgare, sålunda.

När lektorn Bergmans argumentering granskas, fann jag den väl överensstämma med punkten 1:
Gud "blev en integrerad del av vår värld, och vår yrka är och skall vara 'integrerad', som det står i motion nr 44 s 6. Det var alltså bevarad statslyrka saken gällde!
Hon sa också:
"en fri kyrka kan inte byggas på en klausul av innebörden att 'man måste lyda Gud mer än männisior', som under fromhetens sken fritar en grupp från lojalitet." Detta Luther-år skulle man gärna vilja höra vad dr Martin Luther sagt om det ställningstagandet.

Leszek Kolakowski citerade jag också. Sekulariseringsprocessen innebär att det heliga är allmängiltigt, alla former av det profana livet heligförklaras. Det tycker jag är en bärande påminnelse också 2017! Avvisandet av bibelordet om lydnad mot Gud leder till kravet på lojalutet och i nästa led till det Kolakowski kallar totalitarism. Den framträder i olika ideologiska kapprockar men är idag den stora faran för kulturen och de kristna grundvärdena. Jag hänvisade både till Artes och Signum.

Jag citerade herr Persson (S) som i riksdagen den 11 mars 1971 deklarerat och fått 65 instämmanden, jag tror jag skulle vara Jan Myrdal tack skyldig för att han lyft fram Persson:
"Vi är alla överens om, vill jag hoppas, att det i vår demokratiska stat är samhället-staten som är överhögheten över allt, att det således är en hög demokratisk principi att samhället förbehåller sig rätten att till syvende og sidst avgöra alla vitala samhällsfrågor ... det är en fråga om huruvida det är en förnuftig ordning eller om det är något allvarligt skadligt på gång - och sedan gör samhället det som är riktigt. Här gäller enligt min uppfattning i hög grad en pragmatisk ordning." 65 (sextiofem) instämmanden. Så här illa tänkte många riksdagsledamöter.

Kerstin Bergman sa: "Vi vill ha en demokratisk, öppen fri kyrka, om vi skall ha någon, såsom avses i det föreliggande förslaget. Men om man följer dem som nu röstar för en fri kyrka, förskräcker deras spår! Se punkten 3 så förstår ni.

Riksdagsman Persson skulle 1983 ha en partivän i lektor Bergman men de tänker lika också 1979 när det kommer till den så kallade väjningsrätten och Kerstin Bergman fortfarande är partipolitiskt obunden:
"Världen ser klarare än både kyrkominister och kyrkomötesmajoritet: att väja är att kränka. S.k. åsiktsfrihet, som kräver rätt att kränka, det är en skam och ingen lösning, det är inte demokrati."

Jag hakade i SPT-artikeln på med frågan om kristna människor studerat vad staten är så att de kan känna igen tendenserna till statsdyrkan och totalitarism. "Finns här en beredskap att ändra systemet så att kyrkan mycket medvetet kan bli sin samtids kritiker och samtalspartner och just därigenom folklig?"

Då hade jag inte läst det ekumeniska materialet från 1930-talet, det som analyserade de totalitära statsskicken. Hade jag läst, hade det inte gjort någon skillnad. Men tydligt kan man se hur en som varit medveten politiskt också före 1968 kunde tänka i det kyrkliga. Jag ställde ännu en fråga:

"Har just de kristna vi kallar bekännelsetrogna ett försprång och särskilt ansvar här eftersom de levt med i ett konkret utslag av statens inblandning i trosfrågor?" Det var väl en klok och utmanande fråga. Den kunde bära nu också!

De som gör sig av med gamla tidningar kan inte med lätthet gå till läggen, inte vällustigt lägga sig i sängen och bläddra SPT och SKT. Jag kan. Ihop med en foxterrier.

I går utsattes Dr F för bombhot både i Göteborg och Södertälje, där han skulle befunnit sig. Han fick dra sig tillbaka. Så långt har det alltså gått. Han kan antas vara kv*nn*pr*stm*tst*nd*r*, mot sådana drar man sig tydligen inte för något. Prosten R ringde också. Vi taltes vid. Han tyckte jag skulle få snaps till den fisk som var middagsrätt i vår enkla boning. En torsdag. Gud signe prosten R!


28 kommentarer:

 1. Nä precis - inte kan man slänga gamla tidskrifter! Hur skulle man då kunna bevisa att man faktiskt minns rätt om nån gammal formulering från, säg, 70-talet? Och att veta att man har rätt (fast man i förekommande fall har fel) utan att kunna bevisa det är en klåda utan dess like.

  Sen när man är död kan väl buntarna slängas. I synnerhet om de finns på Kungliga biblioteket. (Fast de borde ju skannas in och läggas ut på nätet).

  SvaraRadera
 2. Skall vi nu ta fram vad vi tidigare har skrivit, så kan jag nämna en artikel i nr 5-6, 2000 av Svensk Linje, dåvarande Moderata studentförbundets tidskrift. Det var ett temanummer om Feminism och religion. Jag hade blivit ombedd att skriva om frågan om kvinnliga präster.

  Efter att på olika sätt redogjort för frågan och hur beslutet hade genomdrivits, vidgade jag diskussionen, och avslutade artikeln på följande sätt:

  "Det finns aspekter av kvinnoprästfrågan som ställer allmänna frågor om samhällsklimatet i vårt land. Hur skall man förena jämställdhet med yttrandefrihet och religionsfrihet? Vilka grundläggande fri- och rättigheter skall överordnas andra? Vilka minoriteter erkänns och vilket utrymme erbjuds och garanteras de i så fall? I många avseenden visar den hårdhänta behandlingen av dem som motsätter sig ordningen med kvinnor som präster att Sverige fortfarande är ett enhetssamhälle, med drag av majoritetsdiktatur."

  Det här är frågor som på nytt blir aktuella, när olika rättsinstanser nu har att avgöra vilken samvetsfrihet en barnmorska har rätt att åberopa.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, och likheterna visar sej ju också i att den samvetsfrihet som i bägge fallen förutsattes (eller i fallet med ämbetsfrågan t.o.m. kodifierades!) myglats bort efterhand. Många tror ju t.o.m. att Ellinor Grimmark och andra nu vill INFÖRA en samvetsfrihet som barnmorskor inte haft - i själva verket arbetar vissa krafter för att TA BORT en samvetsfrihet som abortlagen förutsatte och i praktiken tillämpats om än ofta "under radarn" (jag vet t.o.m. kristliga barnmorskor som är sura på Grimmark för att det nu blir svårare att jobba som abortmotståndare "under radarn", medan jag menar att Grimmark tog striden i rättan tid - den här tig-och-jobba-linjen kunde ändå inte ha hållit i längden och även, ja, i synnerhet barnmorskor måste faktiskt få säga vad de tycker om exempelvis den accelererande rashygienen i vårt land).

   Radera
  2. Svensk Linje är alltjämt studentförbundets tidskrift.

   Radera
 3. SPT = Snaps På Torsdag?
  Makten är sig lik i att den är sig själv nog.
  Just maktapparaten i SvK borde borde kanske gå samma öde till möte som något annat ljushuvud som var sig själv nog, Peer Gynt.

  SvaraRadera
 4. Är det fel att ha en demokratisk, öppen och fri kyrka?

  -Kerstin Bergman, S - bloggarens kusin - citeras (kritiskt) därför att hon förespråkat just vad jag skriver i rubriken.

  Jag delar som bekant inte Bergman åsikter i många frågor (har själv diskuterat med henne och givetvis märkt att hon heller alls inte delar många av mina. Men är den citerade målsättningen orimlig och märklig?

  Inte alls. Låt det nämligen en gång för alla slås fast att Guds rena och klara ord och kyrkans roll som förmedlare av dem INTE står i motsatsställning till frihet, öppenhet och genuin demokrati! På vilket sätt skulle de göra detta?

  Är Gud motståndare till vårt lands grundlag? Vill Gud inte att kyrkan skall vara öppen? Har Gud något emot att den kyrkliga beslutsorganisationen styrs genom demokratiska val, vilka ger varje röstberättigad möjlighet att påverka?

  Hade Gud något emot kyrkans månghundraåriga äktenskap med staten? (Det var ingen varken hög- eller lågkyrklig som förfäktade den åsikten. Dessutom har ingen kunnat ge trovärdiga exempel på att statsmakten lagt sig i prästernas arbete och predikningar. Inga politiker stod böjda över nacken på dem med rödpennan)

  När +Göran hävdar att de högkyrkliga utsatts för hårdhänt behandling ligger i orden en anklagelse för orättfärdighet. Jag måste då vänligen fråga den ärade kritikern vilket alternativ han förespråkar till denna behandling? Skulle alltså kyrkan talat med dubbla tungor? Både släppt fram kvinnor till prästämbetet och förbjudit dem? I ena stiftet ja, i det andra nej, exempelvis eller vad skulle gjorts?

  Jag tror att Göran inser nödvändigheten av en kyrkoordning. Men en sådan får ju inte vara tvetydig, ge dubbla signaler.
  Ordningen med kvinnliga präster är sedan länge fastställd. Den måste förstås accepteras, precis om ett flertal andra lutherska kyrkor i världen har en annan uppfattning än Göran och bloggaren.
  Skall vi tro mer på de sistnämnda (med all respekt för dem) än på de många kyrkorna?
  Det är frågan.
  Jag tror att deras svar blir det detta:
  -Vi skall tro på Bibeln.
  Men den Heliga skrift tror ju också de nämnda kyrkorna på.
  Hur förklarar mina kritiker detta?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns något annat än hårdhänt behandling: behandling med den respekt som kan visas mot minoriteter. Det var ju med den hållningen man 1958 års beslut fattades.

   Respekt för minoriteter visade man på den tiden det var allmän värnplikt. Man kunde vägra att bära vapen, utan att bli betraktad som en sämre medborgare.

   Nu säger någon: Men då kan man väl inte tänka sig att bli officer. Nej, naturligtvis inte, men man kunde få höga positioner inom civilförsvaret. Man beredde plats för alla i totalförsvaret (ja, det fanns ju en tid, då Sverige hade ett försvar att tala om).

   Radera
  2. Klart att diskussionen fortgår och måste fortgå, eftersom nyordningen infördes just med förutsättningen att BÅDA ämbetssynerna var acceptabla och hedervärda. De som avskaffade samvetsfriheten i ämbetsfrågan (jfr samvetsfriheten i abortfrågan) är de som har bevisbördan och måste förklara sej. Varför skedde plötsligt detta, med tanke på vilka utomordentligt konstiga, för att inte säga queera, läror som i övrigt tillåts bland svenska kyrkans prästerskap? Den här av (S) approberade utvecklingen slår ju mot några av de mest kristliga, pålitliga förkunnarna, typ en Bo Brander eller en Dag Sandahl.

   Jfr Wanja Lundby-Wedins resonemang i äktenskapsfrågan, som låter ganska mycket som Dikes i ämbetsfrågan, alltså ungefär så här: Ordningen med äktenskap mellan man och kvinna är sedan länge (7,5 år!) fastställd. Den måste förstås accepteras, precis som ett flertal andra lutherska kyrkor i världen har en annan uppfattning än Göran och bloggaren."

   Radera
  3. Du rör vid en fundamental fråga, förankrad i Ordet: 1 Mos 3:1.
   Ett demokratiskt beslut 2:1. Prästänka

   Radera
  4. Du rör vid en fundamental fråga, förankrad i Ordet: 1 Mos 3:1.
   Ett demokratiskt beslut 2:1. Prästänka

   Radera
  5. Herr Dikes kritiker är mer än trötta på den förutsägbara och meningslösa svadan. En "förtroendevald" som inte går i kyrkan på söndagarna har föga förtroende.

   Läxa till nästa gång: vilken är skillnaden mellan ett altare och ett sammanträdesbord? /John

   Radera
  6. BOD
   Om man nu tror på Bibeln, varför har man inte presenterat på vilka Bibelord man grundar sin uppfattning? Jag har då under alla år ej sett ett enda. Man brukar hänvisa till Gal.3:28, som ju syftar på att frälsningen gäller alla.
   Bloggaren,+Göran, med flera samt undertecknad tillhör majoriteten (Katolska och Ortodoxa kyrkorna) av världens kristna.

   Radera
  7. John och Stig Walldin,

   Läxa till den förstnämnde:

   -Den enskildes gudstjänstgång är hans eller hennes ensak - inte andras!

   Walldin: Skall man då mer tro på Dig än på Svenska kyrkan och många andra lutherska kyrkor?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  8. Dikes svar ger morgondagens bloggpost, tror jag. Så skäll inte nu.

   Radera
 5. "Så här illa tänkte många riksdagsledamöter."
  Jag undrar försiktigt om det inte blev lite fel där? Borde det inte vara "tänker"?
  Skämt åsido, många kommer att bli förvånade när de inser vem som egentligen är överhögheten...
  Eva H

  SvaraRadera
 6. Ett av problemen är att många accepterat talet om "två hedervärda uppfattningar" och om "försonad mångfald" i ämbetsfrågan. Det finns inget hedervärt i att förneka Guds bud (1 Kor. 14) och ordningar (1 Tim. 2). Guds ord talar inte om att leva i försonad mångfald, utan uppmanar till utdrivning av den onda surdegen och flykt från de falska lärarna (Rom. 16:17). Som kristen ska man inte ha med dem att göra på det andliga området. Vad har Kristus med Beliar att göra?

  /Lars Borgström

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så resonerade, fast omvänt, de kvinnliga prästerna. Är någon beredd att kalla den som verkligen uppfattar at 1958 års beslut förenligt med Herrens instiftelse för ämbetet? Det är inte jag. Jag menar att vederbörande har fel men inte ohederlig. Uppfattningarna är hedervärda. Därefter återstår att granska dem i sak. Där rädes jag inte, inte ens Beliar.

   Radera
  2. "Herrens instiftelse för ämbetet" är non -existent. Jesus förordade inget prästerskap. Han kallade oss alla att som hans vänner bli apostlar. Män som kvinnor. Se kvinnorna i Jesu omkrets. Maria Magdalenas prästerliga gärning med nardusoljan. Hennes syster Marta var den som först bekände vem Messias var. "Ja, herre du är Messias -han som skulle komma till världen.
   De första kristna så som det berättas i Apg levde och klarade sig utan det form av prästerskap efter judisk-paulinsk modell som så småningom utbildats.
   Kristendomen konstitueras av det evangeliska -berättelsen om Kristus Jesus.
   En Kristendom kan aldrig vara evangelisk -luthersk eller för den delen evangelisk -paulinsk.
   Det är helt absurt när svenska riksdagen bestämmer att Svenska Kyrkan ska vara evangelisk -luthersk. Den svenska folkkyrkan torde kasta av den lutherska barlasten. Det vore något konkret för detta jubileumsår...
   Ulf H Berggren, som inte tar Martin Luther på auktoritet...

   Radera
  3. Herrens instiftelse för ämbetet finns på flera ställen i Evangelierna: det är hans utväljande av apostlarna, överlämnandet av nycklamakten och förlåtandet av synder.
   Ska något bli bra gjort, gör man det själv, så slå upp dessa bibelställen med paralellställen, eftersom du har seriöst intresse i saken.

   Radera
  4. Mikael
   Du nämner inte den första som erkände Jesus som Messias.
   Du nämner inte den som smorde honom med nardusolja.
   Du nämner inte Jesu moder.
   Jesu tolv första utvalda var människor. På vilket sätt markerar Jesus någonsin någons kön?
   Ulf

   Radera
 7. När avskaffades professuren i frenologi vid Uppsala universitet?
  Institutionen låg i forskningens framkant och hyllades även internationellt, åtminstone ner till mellaneuropa.
  Den pålitliga universitetsstyrelsen och statliga forskningsmedelstilldelare (puh!) kan väl inte haft fel som öste pengar över institutionen?
  Är Gud motståndare till svensk forskning?
  Hade Gud något emot svenska forskningsresultat i frenlogi?
  Det är inte alltid lätt att i sin egen tid säga vad Gud är för eller emot, men historiens ljus är ofta obarmhärtigt.

  Historien visar att det inte är alltid som lokala eller nationella majoriteter gjort rätt bedömningar.

  SvaraRadera
 8. UHB

  Nej, Jesus kallade inte alla att bli apostlar. Lärjungar däremot kan alla bli lärjungar och skall helst bli det också. Apostlarna däremot valdes specifikt ut och utrustades med hans egen personliga fullmakt.

  Det är därför vi om Vill Du vänligen ge Din ärliga motivering till varför siffran - som naturligtvis en biskop i mpr förutsätts känna till - inte skall redovisas? l lyda Kristus har att lyda även vad vi vet att vi fått genom apostlarna ty de talade och skrev med hans -återigen bäst att påpeka, personliga fullmakt.

  En fullmakt som ingen, NB ingen, vare sig nu eller tidigare kan göra anspråk på att inneha. Det är därför vi ofta kan hävda likt Martin Luther att ett KM mycket väl kan ta fel. (Ingen kyrka som hävdar sig vara apostolisk kan utan att bedriva lögn och svek gå emot den apostoliska läran. Det sker tyvärr inom SVeK men så är den inte heller apostolisk.)

  Varför ägnar Du dig åt fria fantasier och tolkningar?

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. //HH
   Vid den första utsändning sändes de tolv ut.Vid den andra flerdubbelt många. Nu när du och jag sänts ut är vi många. Hoppla apostlahästar...
   UHB

   Radera
 9. Inte bara de kvinnliga prästerna resonerade att man inte ska stå i gemenskap med dem som inte har den rätta läran, utan även Johannes "resonerade" så:

  "Om någon kommer till er och inte har med sig denna lära ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen" (2 Joh. 1:10).

  /Lars Borgström

  SvaraRadera
 10. UHB,

  Beklagar att en mening blev obegrivlig. Anledningen är att jag tidigare i en kommentar till BOD hade använt funktionerna CTRL-C och CTRL-V . Noterade inte att jag av misstag senare kommit åt CTRL-V och att det kopierade ännu låg kvar.

  Stryk därför i stycket meningen "Vill Du vänligen ge Din ärliga motivering till varför siffran - som naturligtvis en biskop i mpr förutsätts känna till - inte skall redovisas?"

  Hela meningen skall vara."Det är därför vi om vi vill lyda Kristus har att lyda även vad vi vet att vi fått genom apostlarna ty de talade och skrev med hans -återigen bäst att påpeka, personliga fullmakt.

  //HH

  SvaraRadera
 11. UHB,

  Nej , inte som apostlar.

  Den auktoriteten gavs endast till de tolv + Mattias 0ch Paulus.

  Andra var lärjungar , en del med grad av äldste o liknande men utan den auktoritet som tillföll apostlarna.

  Återigen, det är därför vi med rätta kan säga om vissa kyrkomöten att deras beslut var orätta- för att inte säga något än hårdare

  //HH

  SvaraRadera
 12. När sade Jesus "följ mig" till Mattias och Paulus?
  Vi har alla delar av oss är som de tolvs. Vi har alla även en Judar Iskariot i oss.
  Så är vi fastän många alla -män som kvinnor -apostlar.
  UHB

  SvaraRadera
 13. UHB.

  med sin av Jesus givna auktoritet valde de elva som den tolfte aposteln Mattias och senare -med samma givna auktoritet godkände de Pauli anspråk på att vara apostel, direkt av Jesus utsedd.

  Judas fick aldrig apostlavärdigheten!

  OBS, ingen lek med ord nu och vad ordet apostel som sådan semantiskt kan härledas till! Du vet säkert vad vi menar när vi talar om apostlar.

  Kyrkofädrar, aldrig så framstående var och är aldrig någon apostel. Detta gäller förvisso även reformatorn Martin Luther.

  //HH

  SvaraRadera