måndag 20 februari 2017

Värna Svenska kyrkan!

Att värna Svenska kyrkan betyder att försvara den mot sekulariserade partipolitiker och mot fromsinta nissar som kör det gamla konceptet från 1800-talet.

Just nu struntar jag i de sekulariserade - men egentligen inte. De har en annan agenda som de ska få Svenska kyrkan anamma. Det blir funktionell ateism, ett koncept där det låter humanitärt och vackert, men där Gud inte behövs och gudsfruktan är en okänd kategori. Vi har sett dem. De fattar beslut, men ett vet vi om den sortens "förtroendevalda", vid söndagens gudstjänst återfinns de inte i kyrkbänken. Det kan förstås inte hålla. Beteendet är en förolämpning mot seriösa präster och kyrkoarbetare men egentligen gäckeri med det heliga. Vi har ett beslutssystem som kan ge patron Esping stort utrymme att styra och ställa och det hela resulterar i vanvett. Prästerna blir underställda drängar hos patron och patron vet att köra med dem. Patron kan vara M eller S - det blir lika illa. Patron kör över kyrkoherden och i kyrkorådet sitter de svaga, som inte kan stå upp för något. Det håller kanske en mandatperiod till men styr mot katastrof. Klokt folk aktar sig för att sätta sig i ett kyrkoråd med patron Esping.

Så har vi de fromsinta nissarna, den kategori som en Stefan Swärd ger ett mänskligt ansikte. Han ska evangelisera Östremalm, utsänd av Folkungakyrkan. Nu går han med i Svenska kyrkan för att bredda sin plattform. Kristdemokraterna ska tydligen förse honom med plats att bli beslutsfattare någonstädes. Han ska väljas in (oklart i vilka kyrkliga organ) för att sprida evangeliet till alla Östermalmsbor. Han ska göra det andra misslyckas med. Det är 1800-talets frikyrkokoncept. Vi ordnar det Svenska kyrkan inte klarat.

Lägg namnet Swärd på minne. Han är som Paulus. Tror han. Han kan bidra med en hel del för han har erfarenheter och engagemang för den kristna församlingen. Jaha. För Svenska kyrkan, som han nyss gått med i - om nu kyrkoherden släppt in honom, ty vederdöpare är han väl i vart fall. Han ogillar partipolitiseringen, men just nu gagnar den hans syften. Sitt andliga hem ska han inte ha i Svenska kyrkan utan i Folkungakyrkan och han tonar ner den dramatiken. Det kan han göra. Han är precis lika usel som de partipolitiker som väljs in men inte har något som helst andligt hem i Svenska kyrkan.

Nu kunde man tänka sig att en finkristen av Swärds sort skulle ha så mycken andlig urskiljningsförmåga att han varsnar idiotin i det han tänker företa sig. Men icke! Intränglingen Stefan Swärd är en vandrande personlig förolämpning mot varje allvarlig kyrkokristen.

Verkar jag irriterad beror det på att jag är det. Nu är det hög tid att värna Svenska kyrkan mot all sorts inbrottsförsök. Förtroendevalda som är kapabla att bidra kan bara hämtas bland dem som firar gudstjämst och konkret bygger Kyrka på platsen. Vad är det?

Det är att medvetet känna igen de svenskkyrkliga markörerna - och här brister det på många håll. Bo Giertz klassiker som böckerna Kristi kyrka och Kyrkofromhet beskriver något. Gunnar Rosendals Kyrklig förnyelse också. Olov Hartmans kulturjournalistik. I allt detta beskrivs ett sammanhang där det heliga och det folkliga hör samman.

Jag skulle gärna vilja veta vilken den kyrkoherde är som släppt in Stefan Swärd och hur han/hon då tänkte. För vad han än är - svenskkyrklig är han inte. Han bara utnyttjar Svenska kyrkan för egna högre syften. Jag finner detta exakt lika vedervärdigt som den partipolitisering vi bevittnar och som förhindra allt gott verk.

Vad ska vi säga?
Vi ska säga LIBERTAS ECCLESIAE, något mindre gäller inte saken. Vi måste i det nit som hör kyrkokristendom till känna igen och bekämpa Svenska kyrkans babyloniska fångenskap. Då är vi i gott sällskap med dr Martin Luther från Wittenberg. Faktiskt också i gott sällskap med ärkebiskop Yngve Brilioth och domprosten Carl Strandberg. För att inte nämna domprosten GA Danell!

53 kommentarer:

 1. Hur kan Svenska kyrkan finna sig i att bli en myndighet för allehanda syften? Och vi som bara känner till SvK och därför inte har något annat andligt hem, hur ska vi göra? Ska vi göra Pascalidousar allihop? Knacka på dörren till någon annan kyrka som vill ta emot oss för att hjälpa oss leva kristenliv? SvK ger nog fasen i vilket, bara vi fortfarande betalar avgiften.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Pascalidou har väl gjort precis tvärtom. Lämnat en kristen kyrka för att gå med i ett genompolitiserad vänsterorganisation!
   Antony

   Radera
  2. Har jag förstått saken rätt så har hon en kyrka som är hennes andliga hemvist och utanpå det ett medlemsskap i SvK. Jag har ett medlemsskap i SvK men ingen andlig hemvist. Den här Stefan Swärd behåller ju tydligen också sitt andliga hem någon annanstans.

   Så svenska kyrkan verkar nöja sig med att vara den andra kvin... jag menar kyrkan. Den som sitter och väntar och finns till hands när det passar.
   Men som aldrig någonsin kommer att få bli nummer ett.

   Radera
  3. Jag är övertygad om att den grekisk ortodoxa kyrkan är "monogam" och kommer knappast att välsigna Pascalidous polygami med med det "öppna" Svky!
   Antony

   Radera
 2. Jag delar din upprördhet Dag, men inte över Stefan Swärd. Det är ju roligt att någon vill "evangelisera bland 100 % okristna människor" – och går med i Svenska kyrkan.

  Men när det gäller den svaga uppfattningen om de svenskkyrkliga markörerna är det inte bara inflödet av frimicklare och ateister som söker makt som har ansvar för det. Många svenskkyrkliga, många präster, har stora underlåtelsesynder. Utsädet som föll medan biskoparna sov, är det Luther?

  Det här är ett så viktigt stycke:

  "Det är att medvetet känna igen de svenskkyrkliga markörerna - och här brister det på många håll. Bo Giertz klassiker som böckerna Kristi kyrka och Kyrkofromhet beskriver något. Gunnar Rosendals Kyrklig förnyelse också. Olov Hartmans kulturjournalistik. I allt detta beskrivs ett sammanhang där det heliga och det folkliga hör samman."

  Men var inte orolig för Stefan Swärd. Hans handlande synliggör hur tokigt det är.

  SvaraRadera
 3. Vilket parti företräde nämnde Esping? Har inte återfunnit hans namn på www.svenskakyrkan.se.

  SvaraRadera
  Svar
  1. RISK. Ryggradslösa i Svenska Kyrkan.

   Radera
 4. Hr Sandahls text är en förolämpning!

  -Precis det är måndagens bloggtext: en förolämpning mot kyrkans ideellt hårt arbetande mångtusenhövdade skara - kyrkans ryggrad.

  -Den är en förolämpning mot kyrkoväljarna - underförstått att de inte ser till Svenska kyrkans bästa.

  -Den är en förolämpning genom den (in)direkta anklagelsen att de valda inte värnar kyrkan, inte deltar i gudstjänsten, ja att de rent av inte är kristna eller sviktar i tron på Gud!

  -Och den är en förolämpning genom beskyllningen att "sekulariserade partipolitiker" styr kyrkan. En veckas bloggtystnad följdes alltså av ett sällan skådat generalangrepp på själva folkkyrkotanken: att kyrkan skall vara starkt förankrad i folket, dess beslutsorganisation styras av folket, dess bredd manifesteras och den välfungerande dubbla ansvarslinjen gälla.
  Bloggarens utfall blir därigenom ej blott en förolämpning i dess ovan av mig beskrivna enskilda delarna men också totalt betraktat. Folkkyrkan skall ersättas av den toppstyrda (läs prästen)(elit)kyrkan.
  De som skall ha något litet inflytande på som högst småsaker är bara en liten skara, som prästen väljer ut bland dem som han (alltid) varje söndag ser i gudstjänsten eller mässan. De direkta valen skall avskaffas. Den dubbla ansvarslinjen likaså. Den kan ju inte existera, när de förtroendevalda rensas ut efter noter.

  Arma kyrka för denna modell! Avsiktligt nämnde jag inte de högkyrkligas alltid närvarande käpphäst: förbudet mot kvinnliga präster. Men detta finns naturligtvis med i förlängningen.

  Alltså är hr Dag Sandahls text den 20/2 - lägg datumet på minnet! - en grov förolämpning mot hela vår demokratiska folkkyrka, den som alltid stått stabil, öppen och välkomnande!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den största förelämpningen är de högt arvoderade förtroendevalda som aldrig sätter sin fot i kyrkan själva! Marcus

   Radera
  2. Och det är nu som det gamla uttrycket "om man kastar in en käpp i en hundflock så är det som blir träffad som tjuter" blir aktuellt!

   Jag i Halland

   Radera
  3. När ska BOD inse, att folkkyrkan är död? Vem är den öppen emot? Är det de tolv procenten som är öppen mot de övriga avgiftsbetalarna, de ca femtio procenten? Där jag bor, står inga folkvalda i kyrkporten och välkomnar människor. Stabil? Hur kan den vara det, när grunden, Guds Ord, ifrågasätts?

   Radera
  4. Egentligen ska jag inte ha några åsikter i frågan. Jag lämnade SvK för snart två år sedan. Det jag vill påpeka för Dike är, att det är väl lite märkligt att förtroendevalda i en organisation inte deltar på medlemsmöten eller medlemsaktiviteter?

   Radera
  5. "Där jag bor, står inga folkvalda i kyrkporten och välkomnar människor."

   Jag har varit med om något (om möjligt) ännu värre. Jag har som trogen gudstjänstdeltagare, medlem i kyrkokören och gift med församlingens kyrkoherde blivit hälsad välkommen av en "tjänstgörande" kyrkopolitiker som jag aldrig tidigare sett i kyrkan. Det du!

   För övrigt har maken också blivit hälsad välkommen av "tjänstgörande" kyrkopolitiker men han har ju flabben med sig så han hälsade välkommen han också. :-)

   Radera
  6. Så är vi där igen, Dikes omisskännliga behov att ge en släng åt något som kallas, utan precisering, "de högkyrkligas". Denna grupp tillskrivs Dikes favoritglosa "förbud"; "förbud" mot politiska partier osv.
   Är det så helt främmande för Dike att diskutera i sak?
   Björn Fyrlund

   Radera
  7. Tja, att INTE ENS Dike - som den djupt, ja i jämförelse med sin likar närmast extremt, engagerade kyrkopolitiker han är - regelbundet går till söndagens högmässa, är mycket talande. Det säger mig bl.a. att den "demokratiska folkkyrkan" egentligen inte existerar. I vart fall inte utifrån de kriterier på "kyrka" som framgår av Apg. 2:42./Paul

   Radera
  8. Tyvärr, bäste BOD, har nog bloggaren rätt i att de förtroendevalda oftast "lyser" med sin frånvaro i församlingens gudstjänster. Det framträder med all önskvärd tydlighet för oss som håller på att förbereda kyrkovalet i höst. Vi blir nödsakade att med bävande hjärtan vidga cirklarna för att få ihop en skara på 15 personer plus halva antalet ersättare.

   Radera
 5. För att fortsätta klarspråket. Herr Dike fattar föga. Det är inte lätt för dem som inte var med när den djupa tallriken uppfanns.

  SvaraRadera
 6. Först: Jag ser ingen förolämpning alls så det kan alltså inte vara en sådan mot hela kyrkan i alla fall. Jag känner/har känt en hel del krykopolitiker dessutom. En på mycket när håll, vissa på nära o andra mer i bekantskapsform. Sådana som suttit beslutande från kyrkofullmäktige i resp församling upp till KM. Av dem (samtliga valda på listor styrda av sekulära partier) vet jag EN som varit regelbunden gdtj-besökare. Flera av dem har avstått nattvard i brist på tro, inte läst med i hela trosbekännelsen o.s.v. Att vissa inte vill förstå att de förtroendevalda som agerar så är många.... Det är bara sorgligt.

  Sedan: Jag delar ett sammanhang (Svenska Evangeliska Alliansen) med Stefan Swärd. Läser honom gärna o.s.v. Men liksom bloggägaren här blev jag milt sagt upprörd över den nyhet som spreds nu. Som framgår av mitt första tänker ju nämligen även jag att andlig hemvist betyder något om man ska vara med o besluta samt att man inte både kan ha kakan o äta upp den. (Med tanke på att det tydligen går bra att använda politiskt parti när det passar.)
  Min röst kommer han inte att få.
  (Vad gäller vem som släppt in är jag nog lika nyfiken på vem som släppte in tidigare nämda Pascalidou.)
  Eva H

  SvaraRadera
 7. 'utnyttjar Svenska kyrkan för egna högre syften' - det gör väl de flesta anställda och förtroendevalda? Marcus

  SvaraRadera
 8. BOD,

  Förolämpa SVeK?

  Den värsta förolämpningen gör väl de som kallar denna politikerstyrda organisation för en "Kristi Kyrka".

  Bara en för enkla fakta totalt okänslig individ skulle ens komma på tanken att förneka att SVeK styrs av politiker. (Inte ens våra "biskopar" förnekar detta, de anpassar sig till detta faktum.)

  Att de därmed sviker sitt ämbete och allt vad det står för betyder föga när köttgrytorna lockar.

  Men det är väl som DS påpekar- vissa fattar föga och är inte precis den vassaste kniven i lådan.

  Däremot förstår alla, även den mest oförstående att arvoden finns att hämta där Mammon styr.

  //HH

  SvaraRadera
 9. DS m fl,

  -Det är ej heller lätt för dem, som vägrar se det kyrkliga djup i tallriken som den folkliga förankringen innebär.

  Men för att närmare kommentera DS svar, som direkt påminner mig om det, som jag någon gång under 1960-talet fick från dåvarande ordföranden i Sveriges folkskollärarförbund på frågan om varför en sjuksköterska med längre utbildning än folkskolläraren och obekväma arbetstider skall ha mycket mindre lön än läraren:
  -Det där begriper du inte, Dike!

  Alltså inget sakligt svar, liksom ej heller DS är detta. Jag kan förstås utveckla argumentationen ytterligare med frågor om hur en erfaren KM-ledamot - tillika ålderspresident - vågar stämpla de förtroendevalda som sekulariserade partipolitiker, vilka liknas vid tjuvar, som gör "inbrottsförsök" och hotar kyrkan. Eller varför det är något fult och skamligt i att medlemmar i politiska partier vill göra insatser för kyrkan och hånfullt kallas "fromsinta", eller att de påstås inte delta tillräckligt (eller alls) i gudstjänsterna och att de värderas efter denna mall, osv, osv.

  Men det båtar föga. Upprepningar om detta och mycket annat båtar föga på dem som har sin uppfattning om kyrkans förtroendevalda ryggrad klar och är fastlåsta i sin egen dogmatiska åsikt om prästens uppenbarligen på förhand givna auktoritet, den allenarådande i kyrkan.

  Det valda och ideellt arbetande kyrkfolket kan undvaras; det betyder inget, tillför inte kyrkan något, är bara en belastning. Mantrat är detsamma, i olika kostymer från olika signaturer.
  Saklig och konstruktiv debatt är ointressant. Den som förfäktar den demokratiska folkkyrkans väl och plats, hånas efter noter. Vederbörande begriper ju inget.

  Min reaktion nu som tidigare är enkel men, förhoppningsvis lättbegriplig. Den formuleras i en fråga till kyrkoväljarna:

  -Skall vi ha folkkyrka eller prästkyrka?

  Klockan 24 den 17 september i år vet vi vad folket svarar.
  Gissa tre gånger, ni som djupt ogillar det som jag satt på pränt.
  Själv är jag tillfreds med att jag gjort det.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Kyrkan är de heligas samfund, i vilket evangelium rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas" läser vi i Augsburgska bekännelsens sjunde artikel. Kyrkan ska, vilket lundabiskopen Tyrberg påminner om, vara "jordens salt" och "världens ljus" (Matt 5:13f). Kyrkan ska, som surdegen (Luk 13:21), genomsyra allt som arbetas in i den. Om folket ställer sig i närheten av detta för att saltas, lysas upp och genomsyras är det i någon mening frågan om en folkkyrka - om inte må folkkyrkan kallas död, men vi bekänner också de dödas uppståndelse. Om utomstående - politiska, teologiska eller andra - agendor äventyrar detta måste dessa agendor bort. Präst och lekmän lika är underordnade evangeliet, men behöver ibland hjälp att inse detta.
   Kh på landet

   Radera
 10. POSK-aren Dike kör nu det simplicissistiska C-agendan inför kyrkovalet 2017. Alternativen är inte prästkyrka eller folkkyrka utan Kyrka eller religionsinstitut.

  SvaraRadera
  Svar
  1. (Snarare "religionssubstitut".)

   GAF

   Radera
 11. Såg ni att det saknades ett ":" i mitt svar?

  SvaraRadera
 12. BOD,

  Ditt största problem när du "debatterar" är inte din dumhet , ej heller oförmågan / oviljan att inse fakta.

  Det är att Du inte vill kännas vid sanningen.Du begagnar hellre politrukmetoden , den med sina alternativa sanningar? för att kunna dölja att det är Sanningen och verkligheten du medvetet förvränger. Allt medan Du och dina politrukkolleger lyfter arvoden och raserar det som kunnat vara en "Kyrka" men nu blivit en reträttplats för avdankade politiker och kommande i karriären.

  Du låtsas falskeligen att det handlar om hur många gånger Dch dina kolleger deltar i en Gudstjänst
  Frågan är mycket djupare- vill ni överhuvudtaget delta i någon Gudstjänst -framförallt vill Ni delta på Kristi villkor?

  Är det en Kyrka ni vill ha? En Kyrka baserad på Kristus eller är ambitionen en "kyrka" med en religion som endast till namnet har med Kristi och hans apostlars lära att göra?

  Rent faktamässigt har Ni redan genomfört att organisationen SVeK inte längre är apostolisk i någon egentlig mening.

  Ni påskiner att apostoliciteten bibehålls genom ritualen vid präst och biskopsvigning fast Ni omöjligt kan undgå att veta att ni går emot apostlarnas lära och det som är innebörden i trosbekännelsens "En apostolisk kyrka"

  //HH  SvaraRadera
 13. Den som kan se utifrån,ser omgående att förutsättningarna för "prästkyrka" saknas, medan faran för producent- och funktionärs-"kyrka", dvs det Dag kallar "religionsinstitut" är överhängande. Och det borde synas bra inifrån också-om man är där och tittar efter. Kristi kyrka är ett heligt folk där prästerna ingår och har nyckeluppgifter, framförallt att samla kyrkan kring Kristus, som kyrka -och inte som religionsinstitut eller annat. Ecklesiologi är mycket givande för förståelsen av kristendomens avgörande viktiga sociala sida. Det är ju en gemenskap av människor som Herren själv gör till sin kyrka, ekkle:sia , och knyter sitt offer och frälsande närvaro till denna.

  SvaraRadera
 14. Swärd gillar fotboll och går ofta på matcher pch är ibland speaker.
  Men han tycker att det borde komma föer på matcherna och söker därför medlemskap i hockeyklubben nästgårds, som råkar ha många fler medlemmar än fotbollsklubben. Genom bekanta vill ham bli nominerad till hockeyklubbens styrelse, i syfte att få fler intresserade för i första hand sin fotbollsklubb, men även för idrott i stort.
  Men får människor i allmänhet stöŕre idrottsintresse av att Swärd blir styrelsemedlem i hockeyklubben?

  Konstigt nog så finns det grupperingar bland hockeyklubbens medlemmar som vill attan inte ska låta idrottsintresserade styra i klubben. De tänker att om de utnyttjar sina grupperingar utanför idrottsrörelsen, t.ex. de politisla partierna, för att med en nära nog karbonkopia av partiernas slagord skapa opinion vid val till hockeyklubbens styrelse och sektioner.
  Nu känner ju inte medlemmarna till de olika invididerna som föreslås tilö val och då kan det vara lätt att vara öat pch välja ett parti istället för en person.
  Men skulle inte hockeyklubbens medlemmar ändå inte kunna kräva att de som ställer upp till val ändå är så intresserade att de går på hemmamatcherna?
  Kanske man t.o.m. bara ska välja bland dem som har löst säsongskort?

  PS. Ovanstående skröna förväntas bara förstås av idrottsintresserade, som vet vilken sport Peter Swärd är engagerad inom.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kära nån, det är väl ändå samma sport som kristna spelar, oavsett församling? Se det som en frivilliginsats att värva fler spelare och köra extraträningar istället, då blir analogin mer rättvisande.

   Radera
  2. Snälla du, innan du publicerar ditt inlägg nästa gång, kolla stavning och formuleringar så det du skriver är begripligt!

   Radera
 15. Så är vi tillbaka i gällande ordning: den största uppmärksamheten ges Dike (och därmed uppmuntran och näring att fortsätta skriva kommentarer som alla andra kommentatorer ogillar) - och Bloggardags text hamnar som vanligt i bakgrunden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nåja, jag läser kommentarer och skriver sporadiskt något (bl.a. till Dike). För mig innebär detta ändå inte att Bloggardags text hamnar i bakgrunden.Paul

   Radera
 16. Kära vänner i Kristus !

  Den Bibliska modellen ser ut på följande sätt.
  Redan Moses tillämpade Guds modell för att omge sig med ett råd, en medarbetarskara.:
  2 Mosebok 4:29
  Sedan gick Mose och Aron åstad och församlade alla Israels barns äldste.
  2 Mosebok 19:7
  När Mose kom tillbaka, sammankallade han de äldste i folket och förelade dem allt detta som HERREN hade bjudit honom.
  Josua 20:4
  Och när någon flyr till en av dessa städer, skall han stanna vid ingången till stadsporten och omtala sin sak för de äldste i den staden;

  Apostlarna fortsatte med samma förfarande och lät tillsätta äldste i församlingarna.
  Apostlagärningarna 14:23
  Därefter utvalde de åt dem »äldste» för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor åt Herren, som de nu trodde på.
  Apostlagärningarna 15:6
  Då trädde apostlarna och de äldste tillsammans för att överlägga om denna sak.
  1 Timotheosbrevet 4:14
  Försumma icke att vårda den nådegåva som finnes i dig, och som gavs dig i kraft av profetord, under handpåläggning av de äldste.
  Titusbrevet 1:5
  När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna vad som ännu återstod att ordna, och för att du, på det sätt som jag har ålagt dig, skulle i var särskild stad tillsätta äldste,

  Vi tittar in i Himmelen genom Johannes Uppenbarelse:
  Uppenbarelseboken 4:4
  Och jag såg tjugofyra andra troner runt omkring tronen, och på de tronerna satt tjugofyra äldste, klädda i vita kläder, med gyllene kransar på sina huvuden.
  Uppenbarelseboken 5:5
  Men en av de äldste sade till mig: »Gråt icke. Se, lejonet av Juda stam, telningen från Davids rot, har vunnit seger, så att han kan öppna bokrullen och bryta dess sju insegel.»
  Uppenbarelseboken 19:4
  Och de tjugofyra äldste och de fyra väsendena föll ned och tillbad Gud, som satt på tronen; de sade: »Amen! Halleluja!»

  Vi kan alltså läsa om Hur Herren Gud arbetat under många tusen år med att låta de så kallade äldste utgöra rådet runt prästerna. Ja så fortsätter det rakt in i den Himmelska världen i Guds Tronrum.

  Var finns jämförelsen mellan dessa utvalda andesmorda personer och de politiker, som i dagens Sverige utgör rådet i Svenska kyrkan. Har de samma kunnighet och ansvar att bevaka att Gudsordet i Bibeln får avgörandet för besluten som fattas ?

  Hebreerbrevet 4:12
  "Ty Guds Ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar."
  Låter man Gudsordet vara " en domare över hjärtats uppsåt och tankar." Ja då kan de gärna vara kvar som rådet i Svenska kyrkan.
  Men har de en annan agenda ? Ja då har i alla fall Vår Herre diskvalificerat dem alla !

  Vänligen Kaj Östholm

  SvaraRadera
 17. Apropå folkkyrka,

  Kanske en viss herre borde fundera över om folket skall samlas i kyrkan eller enbart de anställda. Vilka som skall bestämma -arvoderade politruker eller de gudstjänstfirande?

  Kristi Kyrka är inte ämnad att vara en försörjningsinrättning för politruker inte heller en "arbetsplats" som vilken annan som helst utan som en plats där Kristi troende kan och får mötas och där ordet och sakramenten rätt förvaltas.

  Vill SVeK inte detta så bör den jämföra sig med en viss kyrka i uppenbarelseboken. Den som var varken varm eller kall och påminna sig dess förutspådda öde.

  //HH

  //HH

  SvaraRadera
 18. I det demokratiska landet Norge har boende i Finnmark ett röstvärde på 3.
  Det innebär att en röstandw där uppvägs av tre röstande i Oslo.
  Svenska kyrkan skulle väl kunna ta efter modellen och ge extra röstvärde efter hur många huvudgudstjänster man bevistat sedan förra kyrkovärdet?
  Samt givetvis ett minimiantal på 40 för att ens få kandidera? För alla dem som tycker att det är öken att gå i kyrkan, kan 40 vara ett lämpligt antal. Kyrkbänksnötarna klarar lätt av det på ett år.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad är en huvudgudstjänst?
   Antony

   Radera
  2. Ännu gällande kyrkohandbok (den från 1986) innehåller sex former för "huvudgudstjänst", alltså församlingens söndagsfirande: Högmässa, Söndagsmässa (högmässa utan Herre, förbarma dig och Lovsången och ofta med färre textläsningar), Familjemässa (familjegudstjänst i början, högmässa på slutet), Högmässogudstjänst (högmässa fast utan nattvardsfirande), Söndagsgudstjänst (en lätt omkokt högmässogudstjänst), Familjegudstjänst (en barntillvänd gudstjänst). Juldagen finns dessutom alternativet Julotta, långfredagen dessutom alternativet Långfredagsgudstjänst.
   Kh på landet

   Radera
  3. En gudstjänst på helgdag som följer kyrkohandbokens ordning.
   Således inte Musikgudstjänst, Vesper eller Veckomässa.
   Vedertaget begrepp i statistiken för SvK.

   Nästa fråga, vad är Norge?

   Radera
  4. Ställ inte så svåra frågor som "vad är Norge?", det blir närmast omöjligt att svara på (möjligen något för BOD?).
   Jag som i min enfald nästan gått på propagandan om att Svky är "katolsk" (not!) trodde att det mässgång som räknas?!
   Antony

   Radera
 19. Vilka vägrar diskutera sakfrågor?

  En av de många kommentatorer som kritiserar undertecknad ovan, Björn Fyrlund, hävdar att jag vägrar diskutera sakfrågor.
  Han måste ha förväxlat mig med DS, HH och alla de andra, vilka verkligen inte bemödar sig om just sakdebatt. Se DS avsnäsande s k lustigheter, när jag sakligt motiverade varför hans ovanstående kommentar är en grov förolämpning mot kyrkan. HH har inget annat att komma med än att de förtroendevalda är arvoderade "politruker" som bara tungt belastar kyrkan. En tredje hävdar att alla ogillar mina kommentarer och att jag därför - det är andemeningen - bör bannlysas från vidare medverkan.
  Saklig debatt? Konstruktiva inlägg, som informativt låter oss få veta VARFÖR de förtroendevalda dras över en kam som varande näst intill hedningar?

  Och när jag gång efter annan har bett om att de som hävdar att bara gudstjänstbesökare är kvalificerade att styra kyrkan och benämnas "kyrkfolk" skall berätta om vad kvalifikationen konkret innebär (ett, två eller flera besök i gudstjänsten per månad))är det tyst.

  Vidare reagerade jag med skärpa mot att DS denna gång gick så långt att förtroendevalda liknas vid dem som gör "inbrottsförsök". Ett lika obegripligt som förstås oacceptabelt påstående just honom i hans upphöjda position i kyrkan. I stället för att gå in i själva saken och försvara tarvligheten, vilket ju inte går, blir det tyst. Ingen annan reagerar mot utfallet.

  Jag förstår inte sorteringen, uppdelningen av kyrkans folk. Jag förstår inte varför kritikerna gör så. Men säg inte att jag vägrar diskutera sakfrågor; jag är snart den ende på bloggens öppna torg som gör det.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD
   Är definitionen "bloggens öppna torg" en saklig beskrivning av kommentarsfältet?
   Är det en saklig debatt att oberoende av ämne som fond ställa det mångtydigt använda begreppet högkyrklighet, och då alltid i negativt ljus?
   Är det sakligt att vilket ämne som än diskuteras avfärda alla alternativ till den av BOD förespråkade modellen av demokrati i kyrkan, avfärda dessa som icke möjliga?
   Björn Fyrlund

   Radera
  2. Det löser sig. De icke gudstjänstfirande som Dike företräder lämnar nu kyrkan i närmast förfärande takt.

   Och, vilke borde leda till att Dike kliar sig i jåret, de lämnar i inte försumbar del för att de tröttnat på (vänster-)politiken i kyrkan. Visserligen kan de förmodligen inte namnge en enda kyropolitiker utan retar sig på politiken hos t ex ärkebiskopen, men de vill inte stödja en kyrka som uttalar sig med hela balansen och kundkapen som ett föreningsmöte i SSU.
   Jag känner flera borgerliga, svala kyrkomedlemmar som nu förklarat att det får vara nog med tusenlappsr till Dikes vänsterkyrka. Ja, de nämnde inte Dike uttryckligen. Men typen. Deras behov av pridetåg är heller inte så stort även om de inte har något emot homosexuella.
   Canutus Hahn

   Radera
 20. " Därefter utvalde de åt dem »äldste» för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor åt Herren, "
  Apostlagärningarna 14:23

  Vänner när skall detta återinföras i Svenska kyrkan ? Duger inte detta sätt att få till ett råd i kyrkan ?

  Har vi fjärmat oss från de viktiga grunderna i den Bibliska traditionen ? Vad jag vet så tillämpas detta i en del andra kyrkor. Hos Pingstförsamlingarna har jag hört att det fortfarande förekommer.

  Kan det vara så att Svenska kyrkan har fruktan för att utestänga politikerna ? Kan denna fruktan vara kopplad till möjligheten till skatteuppbörden via skattsedlarna ?

  Kan det vara så, att man riskerar att mista denna möjlighet om dörren skulle stängas för politikerna ?
  Vänligen Kaj Östholm

  SvaraRadera
  Svar
  1. Canutus Hahn och Kaj Östholm,

   -Kan ni vänligen upplysa oss andra om när det fattas politiska beslut i kyrkan och vem eller vilka som då gör upp agendan? Underställer månne prästen "politikerna" mi KR sin predikan, innan den hålls?

   Och konsulterar ärkebiskopen statsminister Stefan Löfvén, innan hon som ordförande i KS - obs ORDFÖRANDE! - öppnar styrelsens sammanträden? Statsministerns i hans roll som SAP-ordförande?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 21. Kristi kyrka är inte en demokratisk folkkyrka; det är givetvis rätt att vilja förkasta nuvarande system.

  Det innebär inte att det behövs ideellt arbete - istället mer ideellt arbete, men inte av avlönade kyrkopolitiker.

  Jonas M

  SvaraRadera
 22. Björn Fyrlund och Jonas M.

  Först Fyrlund:
  -Ja, det är en riktig definition, då åsikter bryts mot varandra - tack vare DS respekt för yttrande- och tryckfriheten, trots att de finns där som vill tysta vissa åsikter. Det är vidare helt korrekt att använda ordet "högkyrkligheten", därför att det är sant. Vill dess tillhöriga inte erkänna just sin tillhörighet?
  -Det är slutligen också korrekt att den skrivande framför sina åsikter om olika kyrkomodeller. Anser han eller hon att folkkyrkodito är ett alternativ, so what?

  Så till Jonas M;.

  -Vänligen förklara Din slutsats, att Kristi kyrka inte kan vara demokratisk.
  Står månne Kristi budskap och demokratin emot varandra?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Står månne Kristi budskap och demokratin emot varandra?" frågar Dike (retoriskt?). Det beror väl naturligtvis på arten och innehållet i "demokratins" beslut. Motfrågan blir förstås. "Står demokratin över Kristi budskap?" (vilket en hel del kyrkopolitiker tycks anse)./Paul

   Radera
 23. BOD
  Nu handlade inte frågan om högkyrkliga inte vill erkänna sin tillhörighet. Utan frågan var: "Är det en saklig debatt att oberoende av ämne som fond ställa det mångtydigt använda begreppet högkyrklighet, och då alltid i negativt ljus?"
  Björn Fyrlund

  SvaraRadera
  Svar
  1. Din text saknar ett viktigt kommatecken! Ska det sättas efter "ämne", eller efter "fond"? Meningen i det du skriver blir ju diametralt olika beroende på var du sätter det lilla tecknet!

   Radera
 24. Paul och Fyrlund,

  -Nej Paul det blir inte motfrågan. Den ställer Du därför att Du säkert innerst inne förstår, att de demokratiska grundvärdena är precis de som återfinns i det kristna budskapet: frihet, öppenhet, solidaritet, omtanke om nästan, etc, etc.

  Till Fyrlund igen: Högkyrklighetens innebörd känner Du utan och innan. Att kalla den mångtydig är måhända en lätt överdrift. Men om sanningen och verkligheten är en annan än den som Du och övriga högkyrkligheten ser den, är det förstås ett negativt ljus.
  Men det som är negativt för en person kan ju vara positivt för tio eller hundra personer.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 25. Kristi Kyrka kan inte vara demokratisk i den meningen att majoriteten av dess medlemmar ska ha bestämmanderätt över Kyrkans tro, morallära, praxis m.m. Jesus utsåg apostlarna under ledning av Petrus att styra över Kyrkan. I en mening kan man ju säga att det finns en demokrati bland apostlarna, t ex när de skulle välja Judas efterträdare, men inte annars.

  Demokrati kan också finnas genom att man i en församling väljer lekmän att ingå i ett kyrkoråd, men dessa lekmän ska då lyda under kyrkoherden som har all bestämmanderätt i t.ex. liturgiska frågor.

  Att lekmän ska sitta och rösta om t.ex. vem som kan vara präst eller innebörden av äktenskapet är något helt sekulärt som inte har med Kristi kyrka att göra.

  Jonas M

  SvaraRadera
 26. Nu tror jag i och för sig inte att Stefan Swärd har som syfte i första hand nyttja Svenska Kyrkan som en språngbräda för vidare politisk karriär, utan huvudsaken är om jag förstått Swärds motiv rätt är att sprida evangelium, ingen intresse av egen slem vinning sålunda.

  SvaraRadera