lördag 26 augusti 2017

Helgläsning: Vår adellskade Niklas!

Niklas Adell har begått sig i Corren i dag. Detta var en text jag knappast skulle kunna be att få återge en söndag. Därför kallas den "helgläsning". Betänk att Niklas är en pensionerad församlingspräst. Sådana gör en dygd av nödvändigheten och håller tyst. Så inte Niklas. När blida pensionerade präster säger sitt hjärtas mening, blir det väldigt, som man säger, informationsbärande. Lägg märke till att han använder kraftuttrycket "ge katten i". Nu är det allvar.

Håll tassarna borta från Svenska kyrkan!

Svenska kyrkan är ockuperad och skändad av den svenska politiska makten. Det finns inget förbarmande i det vargspel som de politiska partierna, (S) i täten med (C) och de andra bakefter, bedrev under 1900-talet för att ta över Svenska kyrkan, kväsa entusiasmen och väckelsen och lägga Svenska kyrkan under sig. Det är relevant att ilsket säga ”Håll tassarna borta från Svenska kyrkan”. Och det är inte gulliga katters tassar det handlar om, utan hungriga vargars.

Det är ingen tröst, tvärtom, att det alltid ligger i makthavares intresse att ha koll på religionen. Det är inget nytt när politiker och opinionsbildare i vår tid vill kuva Svenska kyrkan och använda henne för sina egna syften. Men fult och skamligt är det.

Jag anklagar politiska partier, makthavare och opinionsbildare för att för egna syften ockupera Svenska kyrkan, i första hand Hennes högsta beslutande organ, ”kyrkomötet”, som bestämmer vad som ska vara kristen tro i Svenska kyrkan och vad Hon står för och bekänner sig till. ”Kyrkomötet” domineras nu av (S) och (C), livligt supporterade av de andra politiska partierna, diverse opinionsbildare och andra makthavare.

Det är bara inte klokt. I historiskt perspektiv är det en skandal. I den världsvida kristenhetens sammanhang är det obegripligt. Det finns stora kyrkor utanför den svenska ankdammen, som inte längre betraktar Svenska kyrkan som en kristen kyrka. Undersöker man sakligt vad Svenska kyrkans ”kyrkomöte” står för är det en troslära och en teologi som är långt från vanlig klassisk kristen tro. I det världsvida och historiska perspektivet är Svenska kyrkan idag – i dess officiella framträdande – en sekt långt ute i den kyrkliga periferin.
Det är bara inte klokt.

Räddningen är förstås att många kyrkokristna och präster inte tror på ”kyrkomötet” eller på (S) och (C), hur mycket de än jagas därtill, utan på Jesus Kristus och litar på att Han är också kyrkans herre. Präster vet sig ha sin auktoritet från Honom, och ger alltså katten i ”kyrkomötet” och dess eftersägare.

Är jag ilsken? Jo. Heligt vred – ja, gärna.
Det är val till Svenska kyrkans beslutande organ den 17 september. Alldeles ogenerat har landets statsminister sagt att hans parti har avsikten att (fortsätta att) bestämma i Svenska kyrkan. Prästen Annika Borg har noterat att han alltså tänker sig någon slags kollektivanslutning av Svenska kyrkans medlemmar till det socialdemokratiska partiet. Det är fräckt. 

De andra partierna är inte bättre. (SD) hårdsatsar, vilket gör de andra partierna nervösa; de vill ju ha Svenska kyrkan för sig själva. Men de sitter alla i samma båt, (SD) är sannerligen inte bättre än de andra. De gör det bara tydligare att det ”svenska” går före allt annat.

Att man över huvud taget vågar ockupera en kristen kyrka, skända den och ta makten i den förutsätter att man inte tror att det inte finns en levande Gud och en Frälsare som har inrättat den kristna kyrkan till sin ära och till världens och människors räddning, till syndernas förlåtelse, evigt liv och salighet. Ty om det finns en levande Gud – vilket är liksom själva utgångspunkten för en kristen kyrka – är det Honom man lägger tassarna på, universums skapare, mänsklighetens livräddare och själva livs-Anden på jorden.

Makthavare har prövat förut att ta makten över Gud och döda kyrkans Herre, mest känt på ett ställe som heter Golgata. Efter det försöket kan man som kristen vara inte bara ilsken utan – egenartat nog – frimodig. 

För Guds och mänsklighetens skull: Håll vargtassarna borta från Svenska kyrkan! 


Niklas Adell 

22 kommentarer:

 1. Inte förvånande!

  -En av bloggarens kyrkosynsförtrogne och säkerligen gode vän, Niklas Adell backas idag upp av bloggaren.

  Ja, skulle han ha tagit vännen i örat? Naturligtvis inte.
  Det får andra göra i stället. Jag gör det - med stöd av fakta, erfarenhet från de avskydda partiernas hittillsvarande närvaro i kyrkan. Och ber såväl bloggaren som Adell att lugna ned sig, gilla verkligheten. Partierna stannar kvar i kyrkovalen, mina herrar, så ni skjuter bom, så det ekar, dvs ekot slår tillbaka mot er.
  Det gör åsikterna också. Partierna, som alltså har funnits i kyrkovalen innan herrarna ens hade sett dagens ljus, bestämmer INTE läran. Det är inte Stefan Löfvén, bäste Adell i Linköpings stift, varifrån jag var invald i KM under sjutton år, som församlingen i gudstjänsten bekänner sig tro till. Har förövrigt Adell såsom präst någonsin varit med eller själv "politiserat" en gudstjänst, låtit de politiska slagorden flöda från predikstolen som vattnet i trädgårdsslangen?

  Sedan bör det påpekas, att - bloggaren skryter ju ibland med detta - även FK vill ha val i kyrkan. Indirekta, dvs varje väljare skall inte själv få avgöra hur han eller hon vill se kyrkans organisatoriska styre.

  Slutligen rekommenderar jag till allmän läsning bloggarens biskops artikel i Barometern i dag om viken av att rösta i kyrkovalet. Det är alltså direkta val där, kan åter tilläggas.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vill alltså inte POSK ha indirekta val längre?

   Radera
  2. Hade Jesus helt enkelt gått förbi månglarna i templet och sagt "äh, vi gillar läget" så hade vi inte haft någon kyrka.

   Det där med trädgårdsslang från predikstolen var roligt :-). Jag är gärna med och sponsrar en högtryckstvätt åt nämnde Adell.

   Radera
  3. Bengt Olof Dike verkar inte ha uppfattat Adells kritik av politiseringen av kyrkmötet.
   Han påstår att det inte har skett någon politisering av gudstjänster.
   Vad Kyrkomöte och Gudstjänst har för beröringspunkter förtäljer inte historien.
   Det närmaste man kommer ät väl höstens väntade beslut i KM om den nya politiserade kyrkohandboken.
   Q.E.D.

   Radera
  4. När jag läser BOD:s drapa kommer jag osökt att tänka på psalmen där andra strofen lyder "öppnade ögon Herre mig giv"...

   Radera
  5. Insändaren syftar helt och hållet på BOD och hans gelikar som bara är ute efter arvodet och aldrig sätter sin fot i kyrkan!

   Väljare i Mörrum-Elleholm: Stryk Dike från valsedeln! Berit

   Radera
  6. Posk vill ha infirekta val. Varför är Dike med i en nomineringsgrupp vars hela namn och existens är en protest mot de politiska valdn?
   Canutus Hahn

   Radera
  7. BOD
   Att påstå att partier inte har förstört kyrkan är inget annat än historieförfalskning. Som fd journalist borde du ha gjort litet research, och därvid kommit till året 1922, då det nu statsbärande partiet, efter att ha tagit avstånd från Kyrkan, intog en annan ställning, nämligen att se till att kyrkan i möjligaste mån skulle kunna bli statens redskap att föra ut socialdemokratiska idéer. Denna politiska rörelse kanske är det minst dåliga sättet att föra syndafallets värld framåt. Det finns ju andra som anser att det finns andra sätt för detta.
   Men vad har man som parti i kyrkan att göra?
   Det finns många duktiga förtroendevalda, även som icke kristna, som visar sitt ansvar och sin kompetens t ex när det gäller byggnader och arbetsmiljö. Men efter ca 25-30 år i beslutande sammanhang, så kan jag bara konstatera, att kyrkan för många tycks vara något man kan glömma sitt paraply i. Och ändå ska man i höst vara med och besluta om ny kyrkohandbok, som enligt Svenska kyrkan är uttryck för tron.

   Radera
  8. Stig Walldin: BOD har knappast jobbat som journalist i vanlig mening. Hans tjänst som politisk redaktör motsvarar begreppet politruk, en osjälvständig underhuggare som ordagrant förväntas förmedla allt han blir förelagd. I hans fall framförallt ukaser från högerpartiet/moderaterna, arbetsgivarna/Svenskt näringsliv med utlöpare som Timbro och andra obskyra grupper. Marcus

   Radera
  9. Marcus!

   Vad vet Du om mitt journalistiska arbete. Upplysningsvis meddelas Du härmed att jag i högsta grad också har jobbat som journalist i "vanlig mening".
   Fråga bloggaren vad jag - utan hans hjälp - grävde fram i kyrkoledningen och , exempelvis, Ansgarsliden.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 2. Äntligen & Amen!
  Men, lite skyll sig själv. Varför talar präster förnuft och tro först när det är ofarligt?
  Jo, jag vet varför. Det gör saken ännu mer deprimerande.
  Tacksam ändå för detta klara vittnesmål. Tack!
  /Bosse Eklund

  SvaraRadera
 3. Wow. Det var klös i den här. Ge oss mer!

  SvaraRadera
 4. Vilken härlig insändare!

  SvaraRadera
 5. Det var alldeles för milt och vänligt.an.

  SvaraRadera
 6. Sorgligt men sant det som Adell skriver. Rekommenderar också en text av Stefan Gustavsson(25/8) på www.sea.nu, som också beskriver utvecklingen inom Svk. Kyrkans kris är långt värre än moderaternas.
  /Staffan Wadström

  SvaraRadera
  Svar
  1. De båda vet inte vart de är på väg rent praktiskt eller hur de ska ta sig dit.
   Men Moderaterna är bättre på att hålla sig fast vid den grundideologi som omhuldas av gräsrötterna.
   Något som underlättas av de indirekta valen till regionala och nationella kongresser.
   SvK saknar den gräsrotsförankringen, till stor del till följd av direkta val till nationell nivå.

   Radera
 7. Jag läste denna insändare i Corren och blev glad! Det har tidigare varit insändare där av vänsterpartister och andra som uppmanat Correns läsare att rösta på dem i kyrkovalet - så Adells insändare behövdes!

  SvaraRadera
 8. -Men sakargumenten då , idoga kritiker?

  -Jodå, POSK vill ha indirekta val, men jag vill ha direkta. Vem av er vågar förneka att de är mer demokratiska än indirekta?

  Jag förvånas över hur ni, samfällt och var och en, INTE bemötar mig i sak utan i ställer förfasar er över att jag pekar på existerande fakta.

  Elisabeth exempelvis, vill att Herren skall öppna ögonen på mig men diskuterar INTE om Adell någonsin såsom präst har varit med om en politiserad predikan.
  Och INGEN, säger Ingen, kommenterar i sak mitt påpekande att gudstjänstförsamlingen bekänner Herren sin tro och inte Stefan Löfvén.

  Kom då inte med luftiga påståenden och beskyllningar mot politisering av kyrkan, när ni inte vill, vågar eller för mår att diskutera i sak.
  Signaturen Berit - John? - har ju inget annat att skriva än återkommande personangrepp på mig. Tyvärr är det bara någon enstaka röst på detta öppna torg som har reagerat mot signaturens (ernas) sätt att diskutera kyrkofrågor, vilket står i bjärt kontrast till den samfällda mobiliseringen mot undertecknads dokumenterade faktaredovisning om verkligheten i vår kyrka.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är inte gudstjänsten ev. politisering som ifrågasätts.
   Det är om samtliga kyrkomötesledamöter sätter större tro till Gud Fader än till Stefan Löfvén.

   Sedan är väl det ett synnerligen synbart bevis på att direktval inte funkar i SvK när en nominerad på lokal nivå kan ha så diametralt motsatt uppfattning som sin nomineringsgrupp i frågan om hur kyrkan ska styras. Och som dessutom har mage att torgföra sin högst personliga uppfattning offentligen precis före valet.

   Detta är argument i sak, dock exemplifierat med person.

   Radera
 9. Peter T,

  Hur vet Du vad ledamöterna sätter tilltro till?
  Direktval fungerar alltid, eftersom det ger varje medlem möjligheten att säga sin mening. Sådana val är de mest demokratiska.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 10. BOD.
  om man vill ha en sekulariserad folkkyrka enligt dina pläderingar och uttryckta åsikter och i analogi med Modeus artikel är artikeln naturligtvis "bra".

  Vi som lägger en annan mening i begreppet "folkkyrka" tycker självklart annorlunda. Vi vill att SVeK skall vara vad den påstår sig vara. Evangelisk, luthersk och apostolisk. "Vår" kritik utgår från det faktum att den inte är det. De sstolta orden är bara munväder men tyvärr ett munväder du som politruk försvarar.

  Du talar om fakta-tja dina fakta och beskrivningar av verkligheten är stort sett i analogi med det moderna uttrycket- "fake news" om än möjligen med undantaget att det knappast är något nytt.

  Däremot måste man nog vara både blind och döv för fakta , dvs i sanning en politruk för att inte se och inte förstå vad som händer och sker inom din sk "folkkyrka" styrd av politruker varav många är ateister och med ringa eller ingen kunskap om vad kristen tro och lära är och innebär.

  Man borde inte vara förvånad ty det är där som i riksdagen där flertalet bara hämtar sina arvoden och i övrigt agerar röstboskap. (Knapptryckare).

  //HH

  SvaraRadera