fredag 30 september 2011

De ungas intolerans

De ungas kyrkomöte har gått igenom motionerna till det riktiga kyrkomötet och gett motionssvar. Hur många de är vet jag inte. Svenska kyrkans unga är väl närmast att se som- ja, jag vet faktiskt inte vad. Oftast kanske som en god uppehållsplats för sådana som inte riktigt platsar i andra föreningar. Gott så. Men kul tjejer och killar finns dset fler av i Svenska kyrkan än de som kallas "Svenska kyrkans unga". Själva benämningen är, om man blir noga med orden, falsk varudeklaration. De flesta av Svenska kyrkans unga är inte med i Svenska kyrkans unga, med andra ord.

"Vår kyrka måste vara stark och vi måste våga visa vad vi står för", heter det som mmotivering för avslaget på möjlighet till prästvigning för kandidater från väckelserörelser inom Svenska kyrkan. Förslaget "känns orimligt på något vis". Vad är det orimliga? "Att vi ska lägga resurser på personer som inte vill jobba med oss, Svenska kyrkan. Att värderingar som gör skillnad på människor ska inte få utrymme i Svenska kyrkan." Jo, satsbygganden är verkligen denna!

Tanken att det finns gemenskaper inom Svenska kyrkan - obs! inom - som inte får sina möjliga prästkandidater vigda, finns inte på agendan. De stolta deklarationerna står liksom för sig själva. Risken att grupper vandrar sin väg är ingen risk - för i så fall har de värderingar som inte ska få utrymme i Svenska kyrkan. Att de ungdomliga härmed förvandlar Kyrkan till åsiktsgemenskap, förstår man inte. Än mindre förstår man själva sakfrågan. Hur kan det komma sig? Jo, man har bestämt sig? "Vi är stolta över hur långt Svenska kyrkan har kommit gällande synen på det manliga-kvinnliga prästämbetet." Det var ett skojigt sätt att beskriva innovationen! "Ett bifall för motionen skulle kännas som ett steg bakår."

Jag ska inte skriva om den i Svenska kyrkan etablerade lögnkulturen. Jag ska inte ens notera att den med full kraft lever i de ungdomliga sammanhangen. Däremot ska jag ifrågasätta de ekonomiska bidragen till en barn- och ungdomsorganisation som inte är demokratisk, som inte syftar till ifrågasättande av de etablerade sanningarna och som inte visar den tolerans som är demokratins grundbult. Intoleransen och oförmågan att förstå vad "den andre" menar, borde inte vara bidragsgrundande.

"Vår kyrka måste vara stark och vi måste våga visa vad vi står för", hette det alltså. Vilka vill ingå i detta deras "vi"? Jag gör det inte.

10 kommentarer:

 1. "Svenska kyrkans unga" är en plantskola för blivande konformistiska kyrkopolitiker. Det är därför de får flera rikskollekter varje år. Den bildades på sin tid under hårt styrda odemokratiska former. De vitala kyrkliga ungdomssammanhangen finns oftast utanför "Svenska kyrkans unga".

  Västgöte

  SvaraRadera
 2. Hur är det med ungdomarna i S:t Pauli, Göteborg? Det bästa Kyrkans ungdomsläger jag någonsin varit med på var där i november 1991. Det gav mej en hoppfull bild av RKU. Är S:t Paulis ungdomar med i Svenska kyrkans unga och delar de i så fall de värderingar (om att det inte finns någon särskild vits med att ha en mamma, ty även män kan ju föda barn, typ) som nu tycks (allena-)rådande i toppen?

  SvaraRadera
 3. Efter detta tänker jag inte skriva i grabben i Svenska Kyrkans unga. Han kan inte vara med i en organisation som inte erkänner hans farsas rätt att vara med i kyrkan.

  SvaraRadera
 4. Skrämmande...

  Och helt off topic: en positiv bieffekt av att du bytt bloggplattform är att bloggen numera låter sig bättre läsas på mobiltelefon. Det tackar vi för!
  /Teologinorr

  SvaraRadera
 5. WEJRYDJUGEND

  SKU(WJ) måste väl vara ideologiskt pålitligt? Meine Ehre heisst Treue, hette det en gång. Inte kan väl kyrkoapparatens plantskola tillåta något stakande på trossatserna? Nej, bort alla mörkrets nissar som tvivlar på etablerade sanningar!
  Så lever man upp till en sekulariserad miljös förväntningar om fanatism och trångsynthet. Visserligen på sätt som knappast den sekulariserade och föga förstående omvärlden förväntar, men dock.

  Per S

  SvaraRadera
 6. Patetiskt att notera SKU:s kamp för liberalteologisk credenda och sekulärprotestantisk agenda med snart vilka medel som helst.
  Thomas Andersson

  SvaraRadera
 7. Dag
  Jag tycker din beskrivning av Svenska Kyrkans Unga är för grov.

  Jag var med under Svenska Kyrkans Ungas årsmöte. Inte när det hade sitt "kyrkomöte", men lyssnade i tre dagar när de hade sitt eget årsmöte.

  Jag var en av mycket få vuxna som faktiskt var där! Två biskopar visade intresse för ungdomarna, fast alla var inbjudna. Så mycket för att "ungdomarna är så viktiga".

  Jag tycker det är bra att Svenska Kyrkans Unga är med och tycker om kyrkomötets motioner. Jag håller långt ifrån med dem om allt de skriver, men det är deras "jobb" att ställa frågorna, dra slutsatser från deras perspektiv och tycka till!

  Den glöd och det engagemang som jag mötte när jag var med tre dagar på Svenska Kyrkans Ungas årsmöte gjorde mig glad och varm. De är också oroliga för Svenska kyrkan, de funderar på prästutbildningen, de funderar på församlingar, gudstjänster och mycket av det som vi i kyrkomötet också har gör. Men de gör det från sitt perspektiv! Och eftersom det var så få vuxna där och lyssnade och pratade med dem så var det heller inte så många andra perspektiv som kom in.

  Jag tycker vi skall vara glad över att de överhuvudtaget bryr sig om kyrkomötet. Jag tycker att det vore roligt om fler "ungdomsorganisationer" (körförbundet, ungdomsOAS, SALT osv) också berättade hur de tänkte. Det skulle hjälpa till. Tycker jag!

  SvaraRadera
 8. Såvitt jag vet är det mycket få prästkandidater inom - obs! inom - svenska kýrkan som inte blir vigda. Allt som oftast blir man ju vigd ändå. Så om nuvarande kyrkoordningen inte är något problem varför behöver man ändra saker och ting?

  SvaraRadera
 9. UNGDOMSOAS

  m fl opålitliga kristustroende organisationer lär knappast vara välkomna i kyrkomötets lokaler. Ett reellt hot mot den kyrkoliberala makteliten kan en fallande organistion som SvK inte tillåta sig...

  Per S

  SvaraRadera
 10. @Anonym 1 oktober 2011 18:39
  Vilket ju så klart beror på att presumtiva kandidater med "fel" åsikter inte ens söker sig till Svenska Kyrkan längre.

  SvaraRadera