torsdag 29 september 2011

Så funkar det

Själva grunden är valresultatet. Det avgör vilken vikt och vilket värde ett resonemang har. I och för sig kan valresultatet kombineras med erfarenhet och kompetens - men de senare faktorerna blir inte avgörande. Jag berättar nu den djupare hemligheten om kyrkomötet. Störst går först. Jag kan jämföra med hur församlingsprästen arbetar. Då gäller det att ta folk i anspråk. Var och en har något som kan och ska bli till nytta. Kyrkosystem fungerar inte så. Jag ville bara peka på skillnaden. Självfallet fattas kloka beslut i kyrkomötet.

Skvallret från Tillsynsutskottet säger att en fösöksvotering med siffrorna 8-7 slagit fast att den som är präst måste inneha vigselbehörighet. Motiveringen ska jag med intresse ta del av för här blandas två kategorier. Prästämbetet är en sak. Det kan man ha också i en stat som har civiläktenskap. Nu har staten lämnat över vigselrätt till Svenska kyrkan. Vi kan viga - men om en präst väljer att avstå, hur skulle det påverka prästvigningen och de gåvor som Gud ger i den? En helt annan sak är om de som anställer präst i försmlingen kräver att få en präst som har behörighet att viga. Det kan man kräva - på samma sätt som man kräver körkort och tillgång till bil (något som somliga präster ställer upp på och sedan kör tusentals mil i tjänsten, mil som blir subvention till pastoraten av den egna hushållskassan så varför ställer man upp på sådant?)

Håkan Juholts närvaro inspirerade S-kamraterna. Nu läggs grunden för franmtida kyrkoplitiska valframgångar för den socialdemoktratiska kyrkopolitiken är en del av kulturpolitiken och därför viktig. Det betyder alltså att medlemmarna i ett parti kan bestämma den politik som ska gälla för medlemmarna i Svenska kyrkan. Partimedlemmarna behöver inte vara med i Svenska kyrkan - kulturpolitiken är generell och munkavle i somliga frågor kan man inte ha i ett parti. Icke-medlemmarna får inte rösta i val men kan påverka. Hur det kom sig att svensk socialdemokrati så självklart vaklde en liberalteologisk tankemodell, vill jag fundera mer över. Högkyrkliga socialdemokrater finns det i England. Inte här.

Det system vi kommer att ha ytterligare några val cementerar. Det är ett system som byggs uppifrån och där människor blir objekt för kyrkopolitisk välvilja. Levande församlingasr byggs nerifrån av människor som är subjekt.

Begravningslagen skickas till lagrådet idag, sägs det. I dern kan vi komma att se hur det befintliga statskyrkosystemet faktiskt fungerar. Organisationen för begravningar styr den kyrkliga organisationen eftersom Svenska kyrkan har begravningsväsendet om hand. Hur det funkar ska det blir intressant att se också.

10 kommentarer:

 1. Tre saker skulle krävas för att slutgiltigt avskaffa statskyrkan.

  1. Avskaffa "Lagen om Svenska Kyrkan". Detta är dock symboliskt för den säger då inte mycket.

  2. Överför ansvaret för begravningsverksamheten på kommunerna. Det fungerar trots allt alldeles utmärkt i Stockholms stad samt en kommun till som jag har glömt vilken det är.

  3. Avskaffa hjälpen med att ta in medlemsavgiften via skattsedeln. Självklart skulle minska intäkterna kraftigt, men det är också först när det inte längre finns köttgrytor att flockas runt som politikerna kommer att lämna organisationen.

  Jag kanske är fördomsfull men regeringen verkar ju bestå mest av ateister och frimicklare. Kanske betyder det att möjligheterna att driva igenom liknande reformer är större än någonsin.

  SvaraRadera
 2. Man kanske ska bli socialdemagogisk partimedlem och väljas in i Kyrkomötet (välbetalt och värdelöst) så att även en katolik kan bestämma över SveK:et!

  Fast jag skulle inte göra mig bra, då jag ljuger för dåligt och Skulle snabbt bli avslöjad som uscheligt kattOlik!

  Må Gud förbarma sig över kgl osalighetsverkets okyrkomöte! Kyrie eleison!

  SvaraRadera
 3. En kommun till = Tranås

  SvaraRadera
 4. Är Frimodig Kyrka så frimodig att man vågar motionera enligt "populistens" förslag??? Förslaget borde ha folkligt stöd eftersom bara 10% röstar i våra demokratiska val???
  Malaki 3:8 -10

  SvaraRadera
 5. Populisten skrev:
  "2. Överför ansvaret för begravningsverksamheten på kommunerna. Det fungerar trots allt alldeles utmärkt i Stockholms stad samt en kommun till som jag har glömt vilken det är.

  3. Avskaffa hjälpen med att ta in medlemsavgiften via skattsedeln. Självklart skulle minska intäkterna kraftigt, men det är också först när det inte längre finns köttgrytor att flockas runt som politikerna kommer att lämna organisationen."

  Du tänker på Tranås kommun, som, i likhet med Stockholm, har ansvar för begravningsverksamheten. Kommunerna i övrigt vill inte, eller ville åtminstone inte, när frågan senast utreddes, ha ansvaret för de döda. De har nog med sitt ansvar för allehanda välfärd för de levande. Det är heller inte alldeles enkelt att hantera en övergång från att Svenska kyrkan är huvudman till att kommunen blir det. Vad ska hända med befintliga begravningsplatser t.ex.? Det tar mycket lång tid innan de, om alls någonsin, kan jämnas med marken och vem ska bekosta dem under den tiden? De ligger på kyrkans mark men är samtidigt, i många stycken, ett kulturarv. Det är inte heller rimligt att den som begravdes dag 1 lämnas vind för våg medan den som begravdes dag 2 får kommunens omsorg. Båda kan vara såväl kyrko- som kommunmedlemmar.

  Uppbördshjälpen kommer antagligen att försvinna inom några år. Skatteverket har ända sedan skiljandet av kyrka-stat utreddes verkat för att det ska bli så. Och Skatteverket är mäktigt...

  Elisabeth

  SvaraRadera
 6. Att avskaffa lagen om Svenska kyrkan vore nog bra.

  Att kommunalisera begravningsväsendet i Stockholm var lätt eftersom nästan alla begravs på Skogskyrkogården. Att kommunalisera begravningsväsendet på landet med konfiskering/expropriation av kyrklig mark är däremot vare sig enkelt eller ens önskvärt. Möjligen skulle storstadskommunerna Göteborg och Malmö kunna låta göra det.

  Att de olika samfunden inte skulle få hjälp med att få in sina medlemsavgifter skulle nog bara öka risken för mer beroende av stats- och EU-bidrag vilket knappast kan vara önskvärt. Uppbördshjälpen är ju till skillnad från bidrag nästan helt fri från styrning.

  Populisten missar däremot det som borde vara prioritet nr 1, nämligen införandet av personval så att sekulära partier inte kan ställa upp med listor i de kyrkliga valen. Den i första inlägget ovan nämnda typen av resonemang är just i negativ bemärkelse populistiskt. Vi får hoppas att Frimodig Kyrka inte luras att gå på sådant dumt tal.

  SvaraRadera
 7. @Elisabeth
  Angående kyrkogårdarna så tror jag egentligen inte problemet är så stort. På de flesta platser är dessa numer anlagda på annan plats än runt kyrkan (t.o.m. min mycket lilla uppväxtby har en "ny" kyrkogård anlagd på 1930-talet där de flesta begravs sedan dess) och skulle enkelt kunna överlåtas till kommunen för en symbolisk summa eftersom marknadsvärdet för en kyrkogård torde vara nära noll. På dessa nyare kyrkogårdar finns ofta enklare kapell vilka bör gå med i köpet så att kommunen kan tillhandahålla konfessionslös begravningslokal på samma sätt som Svenska Kyrkan idag är ålagd att göra (jag gissar att det i allmänhet löses genom att plocka bort eventuella kristna symboler i nämnda kapell).

  Med de äldre kyrkogårdarna runt kyrkorna kan man göra på två sätt. Antingen får kommunerna ta över dem också mot att kyrkan på evig tid får rätt att stå kvar på ofri grund, eller så behåller kyrkan dem. Inget säger att kommunen måste äga alla begravningsplatser eller sköta alla begravningar bara för att de är ansvariga. Kommunen kan ta sitt ansvar för kyrkogårdar som de inte direkt kontrollerar genom att ställa krav på att de sköts på ett etiskt och värdigt sätt. På samma sätt måste de inte sköta alla begravningar. Antagligen får kommunen helt enkelt betala "begravningspeng" till kyrkan om de sköter en begravning.

  SvaraRadera
 8. Det finns inget som säger att sossarna måste vara liberalteologer. De bara valde så en gång och nu tror de att det följer logiskt av deras tro.

  SvaraRadera
 9. @Anonym 29 September 2011 22:46
  Jag må vara populist, men jag är i alla fall inte anonym.

  Angående kyrkogårdarna har jag redan utvecklat det ovan.

  Din kommentar om uppbördshjälpen antyder att du tycker det är en god ordning att finansiera en verksamhet genom att en stor del av de ekonomiska bidragen kommer från folk som inte riktigt förstår hur mycket de betalar. Det må vara praktiskt, men personligen har jag allvarliga moraliska betänkligheter mot dylika arrangemang. Självklart tar ett fritt samfund heller inte emot bidrag eftersom det alltid innebär en implicit styrning. Är det för dig en otänkbar tanke att en kyrka kan drivas genom frivilliga bidrag och ideellt arbete?

  Personval är en helt annan fråga. Vad jag skrev om var vad som krävs för att Svenska Kyrkan slutligen skulle kunna sluta vara statskyrka. Hur man sedan väljer beslutsfattare i ett framtida fritt samfund är en annan fråga, men då kan jag för mitt liv inte se varför man inte ska kunna göra som i precis alla andra liknande sammanhang och sköta demokratin via årsmöten (dvs kyrkostämma) i lokalföreningar (dvs församlingar) och sedan låta det hänga ihop federativt uppåt.

  SvaraRadera
 10. Kommer vi att ha det här systemet "ytterligare några val"???? HJÄLP!!! Det kan inte vara möjligt! Det var minst ett val för mycket redan 2009 - och det kan inte vara sant att Annie Lööf låter Centern ställa upp 2013! Eller att FISK:arna (som inte tål ens en gnutta kvarvarande heternormativitet som t.ex. särtryck av vigselagendor) ska få härja i ännu ett kyrkomöte och skämma ut Svenska kyrkan och inte minst vårt kära Folkparti! Gud sej förbarme! Kan ingen obehörigförklara de politiska partierna? Kan inte deras ateistiska, agnostiska och muslimska medlemmar förbjuda dem att engagera sej i ett av trossamfunden? Brrrrrhhh...

  SvaraRadera