tisdag 15 november 2011

Oren, oren!

Domkapitlet i Skara avkragade en präst förra veckan. Han hade chattat på Facebook med några kvinnor och det han skrivit hade gått över gränsen. Jag förstår att det handlade om sexualia men inte handgripligt, reality, utan virtuellt. Prästen medger i sitt yttrande till domkapitlet att han det han skrivit på Facebook var olämpligt. Domkapitlet konstaterar att prästen inte visar tillräckligt mycket ånger. Alltså avkragning.

Frimodig kyrka ville att det skulle finnas en försvarsadvokat när domkapitlet tar upp fall som kan leda till avkragning. Kyrkomötet ville inte. Det var väldigt dumt.

I det aktuella fallet har en polisanmälan lämnats in. Vi får se om det leder till åtal. Domkapitlet har alltså gått före - rimligtvis med tanken att det inte spelar någon roll vad rätten kommer fram till. Vi vill i Skara stift och i Svenska kyrkan inte ha en präst som uppträder så här. Men är hanteringen rättssäker eller godtycklig?

De fyra som chattat har fått möta domkapitlets utredare. Prästen får bara skicka in ett yttrande. Biskopen eller någon ledamot av domkapitlet ringer sedan och meddelar beslutet om avkragning - ett beslut som drabbar en hel familj - och kanske en församling. Fanns det verkligen inget annat att göra?

När det kommer till könslivets mysterier inträffar måhända detta att blodtillförseln inte räcker till för att försörja hjärnan hos somliga - män företrädesvis. Kombinera detta med den virtuella världen, där det blir alltmer uppenbart att vanliga mänskliga spärrar i personligt umgänge inte riktigt fungerar. Lägg därtill sexualiseringen i samhälle och samtid. Det är alltså mycket som kan bli väldigt fel. Men blir det bättre av att domkapitlet ropar "oren"?

Intrycket av domkapitlet i Skara blir inte entydigt. Somliga uppfattar ett kraftfullt agerande. Andra ser opportunism i handlandet. Några uppfattar den sedvanliga kristliga sexualskräcken. Det står inte riktigt klart hur Jesus skulle agerat i fallet. Eller gör det? Han valde kanske bara felfria till apostlar? Jag ska vid tillfälle läsa på i dokumentationen från den tiden.

När det blir fel - och det blev det i det aktuella fallet - borde vi ha en annan ordning, en som inte sopar problem under mattan utan som tar upp dem till behandling. En behandlingsmetod att kombinera med andra är förstås att se till att präster tar sitt ämbete på allvar och förstår vilka krav de gått in under. En annan är kanske att församlingarna muntras att be kraftfullt för sina präster. Om djävulen går ett varv runt staden går han sju varv runt prästens bostad. Prästväckelse men också präst-vaksamhet kanske är något att be om?

Jag hoppas att den avkragade prästen nu går till Överklagandenämnden. Vi börjar ha för många präster och diakoner utan krage. Upprättande och inte utstötande var nog egentligen livsformen. Fick jag för mig.

14 kommentarer:

 1. Jag tycker präster har ett större moraliskt ansvar än gemene man. Dock är de inte felfria. Jag upprörs dock över den olika behandling präster får i olika domkapitel. Vissa, enligt mig grövre, förbrytelser i Stockholms stift har bara lett till erinran men här där det inte är fysiskt åker kragen. Mycket märkligt och rättsosäkert. /Prästfru

  SvaraRadera
 2. Ja, Facebook är lite farligt för där kan man inte vara anonym!
  Men, skämt åsido, så låter detta ytterst rättsosäkert, och man kan ju verkligen börja fråga sig vilken roll i yrkeslivet de sociala medierna har börjat spela, när folk kan bli uppsagda på grund av det de skriver där.Detta är ju inte första gången något sådant inträffar.

  Annars kan jag tycka att en del verkar ha väldigt roligt på sina arbetsplatser också med sexuella trakasserier och allt möjligt.
  Sådant förekom minsann inte i tråkiga kollegierum bland lärare, inte ens då man var ung och vacker! (skämt!)
  Är det så att det parallellkörs två olika trender nu? Den totala, sexuella friheten och utlevelsens tid, samtidigt som tiden blir mer och mer viktoriansk, och de mest absurda saker kan inträffa, som exempelvis detta med föräldrarna som blev fråntagna sina barn och misstänkta för incest?

  SvaraRadera
 3. Inte konstigt att man mår dåligt i kyrkan. Man sparkar på "dem som redan ligger". Jesus kunde själavårda både den som fallit (syndat) och oss som vill "kasta sten", vill döma. Joh 8 Äktenskapsbryterskan.
  Äktenskaps- familje- och relationsfrågorna måste varit viktiga i den tidiga kyrkan. När Paulus skriver kriterier för församlingsföreståndare och diakoner så finns det med, så visst kan vi förvänta mera ansvar för kyrkans tjänare.(1 Tim 3) Samtidigt vem är vi som dömer? Tänker på 2 Kor 2 ffa v.10.
  Det är tid att be både "Fader förlåt- dom vet inte vad dom gör" BÅDE mot den som faller (visa på omvändelse, upprättelse) och förlåta och välsigna dem som stiftar sk kyrko(o)ordningar och ställer till utrensningar in absurdum, dom lever i en annan värld, uppenbarligen.
  Jag som numera tvingats att tillhöra "webbkyrkan" lyssnar ibland till förkunnelse från annat håll, denna om när våra/kyrkans och samhällets värderingar leder till förföljelse eller motstånd. Lyssna:http://www.korskyrkan.org/mp3/111106.mp3
  Herre Förbarma dig över mig -syndare!
  Prästänka

  SvaraRadera
 4. Vem kommer att drabbas mest?
  Är det de kvinnor som som chattat med prästen och vetat var knappen att koppla bort sig från chatten fanns och slippa förmodat? obehag, eller är det prästen själv som nu står utan arbete och framför allt hans familj och barn som får det ekonomiskt kännbart och kanske blir utpekade i ett framtida drev?

  Ja, det är frågan. Så mycket rök det blev av den lilla elden. Hade det inte gått att släcka den med mindre rökutveckling och skador. Brandkårsutryckningen blev enorm. Ibland handlar kyrkan både oövertänkt och med större våld än vad nöden kräver. Ibland handlar kyrkans ledning inte alls, utan vad som helst får passera.

  Och de stackars damerna!! Hur gick det med dessa? Totalskadade för livet? Skulle gissa att de är inne på facebook igen och leker med elden. Det hela var nog för dem bara ett lustigt äventyr. De tål nog mer än så, betydligt mer än Fisk-damerna i kyrkomötet.

  SvaraRadera
 5. Jo, visst ter det sig som en märklig tingens ordning, detta med domkapitlens makt. För att röstas in i ett domkapitel krävs vare sig teologisk, juridiskt eller psykoterapeutisk kompetens - och ingen annan yrkeskompetens heller. Likväl sitter dessa domkapitelledamöter med TYCKANDET som verktyg och leker domstol. Man har inte ens tid att invända den sekulära rättsprocessen.
  Men att ge vägledning och stöd till de "felande" räcker oftast inte engagemanget till för. Och var finns förlåtelsen i dessa sammanhang?

  Jag i Halland

  SvaraRadera
 6. Ja hoppsan så det kan gå...jag hörde en präst som sa att på jobbet var han/hon präst men på fritiden var han/hon bara sig själv?
  Charlie

  SvaraRadera
 7. Nu förenklar dock Dag det hela. Det som inte nämns är att prästen fått en andra chans då kyrkoherden, enligt tidningen Dagen, redan för ett och ett halv år gav honom tillsägelser och uppmanade honom att sluta med sina trakasserier. Prästen har dock inte slutat utan fortsatt. I ett tidigare fall med en sextrakasserande pensionerad präst i Strängnäs stift kom tyvärr Dag att också där förtiga viktiga delar av historien och inte förklara bakgrunden till åtgärderna mot prästen. Utan att ha hunnit läsa den nya domen - men dock känna den aktuella prästen - så tycks domkapitlet ha överreagerat. Det borde räckt med erinran eller prövotid, men att domkapitlet reagerar mot en präst som fortsätter trots varningar från sin kyrkoherde är inte så konstigt då det i ett av fallen rört sig om en minderårig flicka. Nu får vi se vad domstolen och eventuellt också överklagandenämnden säger.

  SvaraRadera
 8. Bör inte frågan ställas:

  -Hur kunde en sådan person ö h t klara prövningen inför prästvigning?

  Verkar det inte som om biskoparna sedan länge prästvigt i stort sett allt som rör sig. Bara detta inte inneburit att en oflexibel (och därmed fanatisk) Jesustroende blivit präst?

  Det är svårt för kyrkan, när man måste sålla bart sina egna barn för att slussa in nödtorftigt adopterade med svaga band till den kristna familjen och dess traditioner.

  Nä. Sexchatt med minderåriga. Där är gränsen för uthärdlig dumhet och snaskighet med råge överträdd. Heja Domkapitlet!

  Per S

  SvaraRadera
 9. En liten undran: prästen blir avkragad och förlorar ämbetet.
  Men frun då? Stannar hon kvar? Fast det förtäljer kanske inte historien. Är det någon som har anledning att avpollettera mannen så är det väl hon!

  SvaraRadera
 10. Det tycks vara så att juridiken dominerar. Domkapitlen agerar närmast enbart som juridiska instanser.
  Det var ju efter en bönenatt som Jesus valde sina apostlar. Många skulle idag mena att han valde fel eller att han var beroende av sin samtids kultur, men han gjorde allt i lydnad mot Fadern. Den lydnaden kan vi inte vara säkra på att domkapitlen har, men det bör åtminstone vara bön om den lydnaden.
  Thomas Andersson

  SvaraRadera
 11. Jesus frågade retoriskt: Kan ett rike bestå som är splittrat inbördes?

  Av frukten känner man trädet. Det är en andlig lag.
  Det är inte konstigt att det blir som det blir. Överheten är tillsatt utifrån "köttets" makt, manipulation, politik och intriger.

  Inte kan väl en blind leda en blind, ens om man kallas biskop? Det finns tillfällen där man "inte ska vara snar till handpåläggning"

  Tomas, vad kan få ett domkapitel/ kyrkostyrelse att ha en bönenatt och fråga Herren?

  SvaraRadera
 12. En vän blev för inte så länge sedan avkragad i ett annat stift, också för sexuell "försyndelse". (Dock fanns ingen egen partner med i bilden som kunde känna sig förfördelad.)
  Min fråga är: vad gör de sexuella synderna så mycket värre än andra, varför måste man avkragas för dessa? Även om man är botfärdig.

  SvaraRadera
 13. I stället för att fråga varför man avkragas för sexuella synder, kan man ju fråga sig varför man INTE avkragas för andra synder.
  Förmodligen för att de är svårdefinierbara.
  Ibland vet vi människor ju inte själva vad i vårt liv som är synd och icke-synd.
  Herrens vägar ÄR kanske outgrundliga och inte som vi tänker oss.

  SvaraRadera
 14. Det är tydligen skillnad på sexuella synder och sexuella synder. För vissa "avkragas" man, för andra säger Svenska kyrkan "skulle väl Gud hava sagt" och välsignar synden.

  Elisabeth

  SvaraRadera