onsdag 5 september 2012

Man kan förstå

Jag hör till dem som var med 1960-talets sexrevolution samtida. De glada parollerna från Anno dazumal avlöses nu av kritiskt granskande artiklar i Svenska Dagbladet om sexualitet som självskadebeteende. Frågan har aldrig varit huruvida sådana artiklar kommer att komma utan bara om när de kommer. Jag noterar bara fenomenet. Trender mattas och förintas för att avlösas av andra och när de andra trenderna slåt igenom kommer alla att undra hur det som faktiskt skedde var möjligt. Rastlös och rotlös sägs det om Kains - människans - existens. Det är, om nu Guds Ord ska recenseras, en lysande beskrivning av vår samtid och villkoren i den. Jag ber om ursäkt att jag upprepar mig men de flesta av er var inte på mässan i dag på Åkerbohemmet och hörde mig säga det.

I dag kan man få besked om hur det var på EKHO hbtq-läger. Komminister Maria Rudolfsson höll föredrag, berättar hon i Kyrkans Tidning (hemsidan). "Det som är sant i ens hjärta är mer sant än en vers i en bok", heter det i hennes föreläsning om bibeltolkning. Kan en präst förfäkta den meningen om den Helige Skrift? "Skriftens böcker lär, troget, fast och utan villfarelse den sanning Gud för vår frälsnings skull velat låpta uppenbara", lärde vi oss en gång apropå Kyrkans bibeglädje. Det komminister förfäktar är inkompatibelt med kristen tro, påstår jag. Säg gärna emot men ge då argumenten. Annars har jag på raken i dagarna två kunnat redovisa en heretiusk dopuppfattning och en heretisk skriftsyn i Svebska kyrkan. Vad ger ni mig för det?

Läser man Barometern möter där Kalmar kommuns kommunikatör med mångårig bakgrund som copywriter. Saken gäller Linnéuniversitetets lokalisering. Byggnaderna ligger på olika håll i Kalmar och för kreativitetens skull bör de sammanföras till hamnområdet och Fredriksskans. Jag skrattar lite. Min akademiska värld är Lund. Jag har rört mig lite i andra universitetsstäder också. Uppsala. Köpenhamn. Oxford. Cambridge. Göttingen. Heidelberg - ja, faktiskt också i Jena och Berlin. Där får man dra runt lite mellan de olika institutionerna. I Kalmar just går inte detta. Kommunikatören niotetar att"vi håller på att förlora allt" - positionen som unionshuvudstad, sjöfartsstad, stiftsstad, garnisonsstad och industristad. Men för allt i världen - återinför rubbet! Och slåss för att staden ska förbli residensstad. Vi sjunger så kraftfullt "Du tronar på minnen från fornstora dar". Det kan gälla Kalmar lika väl som nationen.

Bilden av Kalmar som avvikande framträder i copywriterns rapport. Ett av problemen - en avvikelse - är att Kalmar kommer långt ner på RFSL:s lista från 2006 över hbt-vänliga städer. Nu är det, heter det "svårt att mäta attityder och grad av öppenhet för mångfald. Men tolerans mot homosexualitet kan ses som en indikator." En (kommunal, får man anta) handlingsplan mot homofobi är ett konkret exempel som "kan få Kalmar att växa", enligt rapporten.

Jag har varit präst på dåvarande högskolan. Det var egendomligt för min akademiska kompetens slog inte bara rektorns utan en hel del andra lärares. Professorn i någon obskyr lokal specialitet som frågade kyrkoherden i Kalmar om man kunde doktorera också i teologi, fick honom att baxna. Själv förvånades jag inte. Man låtsades akademi mycket mer än man var det. Det har alldeles säkert blivit oändligt mycket bättre nu. Och då kommer säkert akademistaten i Kalmaer att ställa till det för innovationsexperten copwritern. Jag ska med stor spänning följa de lokala medierna. Vad tjänar copywritern, förresten? I månaden, menar jag.

Skriv handlingsplanen så fort som möjligt, dock. Låt Kalmar växa!!
Och minns mina tröstande ord: Den siste idioten är inte född ännu.

10 kommentarer:

 1. ’"Det som är sant i ens hjärta är mer sant än en vers i en bok", heter det i hennes föreläsning om bibeltolkning.’

  Ens eget lilla fjolliga och av djävulen så gärna bortkollrade hjärta måste tolkas genom Skriftens ord, annars är det fara värt att det går illa. I en normal kyrka hade hennes uttalande medfört en kallelse till biskopen.

  ”Nu är det, heter det "svårt att mäta attityder och grad av öppenhet för mångfald. Men tolerans mot homosexualitet kan ses som en indikator." En (kommunal, får man anta) handlingsplan mot homofobi är ett konkret exempel som "kan få Kalmar att växa", enligt rapporten.”

  Tröttmössor! De är en del av problemet, inte en del av lösningen. Varför ska det vara så svårt att låta bli att sätta en sexuell läggning i högsätet (då säger man ju samtidigt att man inte är som alla andra) och i stället hävda ALLA människors rätt till att leva sina liv utan förtryck. (Därmed inte sagt att alla människors levnadssätt har frikort i den kristna kyrkan men det är en annan sak.)

  SvaraRadera
 2. Komministern på HBTQ-läger glömmer att människans hjärta måste renas. I sig själv är det mänskliga hjärtat "bedrägligast av allt, det är oförbätterligt - vem kan förstå det?" (Jer 17:9). Tack och lov, Gud är större än vårt hjärta och vet allt.
  Thomas A

  SvaraRadera
 3. Hur länge skall förnekelsen av Guds Ord fortsätta i Svenska Kyrkan? Gud förbarma dig över oss.

  SvaraRadera
 4. Nog finns sexuellt självskadebeteende.

  Kyrkoherdedottern som underårig letar gifta knullkompisar för att "trycka Bibeln i truten på gubbf-n". En hämnd för den mobbing som en känslig "jävla prästunge" måst utstå i svensk skola, kanske med en ateistisk lärarkårs hånflinande gillande. Inte hade muslimska barn blivit utsatta för sådant?

  Kyrkomusikern, som riskerar allt för att tvångsmässigt söka kontakter med ungdomar, och oavsiktligt blir en stötesten för tron.

  Och alla ömhetstörstande flickor, som ständigt hör en inre röst att de inte duger, har låg självkänsla och söker uppmärksamhet genom sexuellt språkbruk och sexuella utspel riktade mot äldre killar.

  Och kyrkan, vad gör den?

  Som vanligt är man en halv generation efter och just nu är den kyrkliga sexhajpen i alla regnbågens illusoriska färger på topp.
  Och som vanligt blir kristna efter, anklagade för att vara mörkermän, efterblivna och av banan. Så stod kristna där och vart anklagade för att vara nazister, kommunister, och snart sexförbrytare och miljöterrorister. Allt för att man saknade profetisk förmåga att skilja på andarna och kritisk distans till tidens tankar och mod att utmana och gå fri från det självklara.

  Det är inte lätt att vara dum och söka utmåla en välsmord vindflöjel som fixerad och stadigt pekande ut den sanna kursen. Ett skepp med sådan navigation lär lida ett präktigt skeppsbrott framöver.

  Per S

  SvaraRadera
 5. Kyrkan hänger inte med i utvecklingen trots alla försök att göra så. När övriga samhället börjar inse faran med sexuellt experimenterande från tidiga år har kyrkan äntligen fått genomslag för sin inställning till sexuell frihet och fortsätter uppmuntra till lösaktighet?

  SvaraRadera
 6. Så var vi där igen......

  Tarvligt påhopp på Rudolfsson.

  Läser man intervjun så förstår man att det är i slagsmål med texternas olika tolkningar som hjärtat bör döma - något jag tror att båda sidor i debatten kring sexualitet/äktenskapsfrågan gör i sina respektive inläsningar och eisegeser. Pastor Rudolfsson är en bra och kreativ präst och kan nog ge bättre ledning för ungdomar med frågor om sin sexualitet, utan att för den skull tappa bibeltolkningens problem.

  Tidigare var ju även skilsmässa, omgifte och homosexualitet en omöjlighet i den konservativa delen av svensk kristenhet, nu vet vi att även bland de mest bibeltrogna så skiljer sig prästerna, och gifter om sig, samt i skymundan har homosexuella "episoder". Att inte våga erkänna att det är så och ständigt hacka på andra brukar kallas hyckleri. Särskilt illa är det att kritisera den bibeltolkning som skulle kunna skapa en brygga mellan teologierna och en möjlighet till bättre själavård för de konservativa som inte bara har sin egen sexualitet att slåss med utan även en locket-på-själavård som i längden bara bryter sönder folk, och demoniserar avvikande människor när de söker ömhet.

  Homosexuella kristna har nog skådat in i sitt hjärta och talat mer med Gud under ett år än många konservativa under ett liv, så vi bör nog akta oss för att kritisera deras förhållande till Herren bara utifrån sexualitet och lösryckta citat om bibeltolkning.

  Broder Anonymus

  SvaraRadera
 7. "Det som är sant i ens hjärta är mer sant än en vers i en bok"

  Låter som kloka ord som Jesus kunde uttalat till valfri Farisé.

  SvaraRadera
 8. Tre enkla men befriande tumregler för alla unga (som man inte borde behöva vara kristen för att inse värdet av):

  1) Samlag först när man är fysiskt och psykiskt mogen att bli förälder.

  2) Samlag bara med någon man - utifall att - kan tänka sej att bli förälder tillsammans med.

  3) Samlag först när man givit varandra offentliga och bindande trohetslöften.

  Tidigare stod kyrkan för alla tre "pallbenen", men hur är det idag? (Jo Kyrkan med stort K, förstås, men Svk?).

  SvaraRadera
 9. Andreas:
  Kan du tänka dig "dina" regler även är till för folk av samma kön och att det skulle kunna gälla flera gånger per person? Då är det ju bra - vi måste ju vara realistiska.

  Samtidigt förstår jag inte riktigt varför du betonar det sexuella så hårt: Det är sällan just det som utgör något större problem för ungdomar (förutom VS) utan det är de brustna och krossade kärleksdrömmarna och de omöjliga kraven på utseende som krossar; att man måste ha rätt utssende för att få ett människovärde; en människosyn som skapar självförakt och självhat. DÄR borde vi kristna lägga vårt krut; och stoppa självförakt och självhat, inte på en så'n liten eld som sexualiteten som de flesta ungdomar faktiskt fixar och faktiskt för de flesta ger en bra källa till ömhet.

  Jag kan ändå samtidigt tycka att det är bra ideal (omsorg och ansvarstagande) du för fram bakom reglerna, för det är där vi behövs vi måste hellre hitta ett sätt att inspirera ungdomar till ett intresse för ömhet och omsorg, så att man i sina sexuella upptäckter är försiktiga, och ser varandra med respekt, nyfikenhet och god människosyn, än reglerar vad de får och inte får - det funkar inte.

  Det jag känner till om EKHOs arbete, är att man arbetar mycket med just människosynsfrågor och självrespekt, så kanske borde vi heteros istället vända sig till EKHO och lära oss av dem på den punkten. Tyvärr har det religiösa förtrycket av sexualiteten, lett till ett stort självförakt i sexuella frågor, vilket i alla fall EKHO är ganska bra på att diskutera och vända till stolthet (pride).

  Broder Anonymus

  SvaraRadera
 10. Broder Anonymus: Jag kan förstå om EKHO inte har så stora problem med oönskade graviditeter som en följd av sexuella eskapader hos unga. Det är ju bara samlag mellan man och kvinna (som jag förmodar att Andreas menar) som kan ge, och ofta också ger, upphov till barn. Just därför behöver den relationen omges med extra skydd i form av äktenskap. Just därför behöver undervisningen om hur sexualiteten ska brukas upprepas. Det är inte en lek, utan allvar. Och kom inte dragande med preventivmedel som lösningen på allt - tillräckligt många blir gravida trots att dessa används för att det ska vara befogat att följa Andreas punkter! Ska det vara så svårt att ta hänsyn till vetenskapliga fakta (hur barn blir till, hur osäkra preventivmedel är, hur könssjukdomar sprids i befolkningen etc)bara för att det gäller människors livsval? Allt talar för att det är optimalt att göra som Andreas skriver. Att inte alla gör så påverkar inte detta faktum. Det handlar inte om vad unga får eller inte får. De får göra det mesta inkl att hoppa framför tåget i betydelsen att det inte är straffbart. Men allt man får är inte bra och det borde vi göra oss omaket att förklara för dem så att de kan ta välavvägda beslut som de inte behöver ångra resten av livet sedan. DET är omsorg och ömhet för en partner att inte låta det som kan vara lockande för stunden skymma vad som är bäst för honom/henne på lång sikt.

  SvaraRadera