lördag 8 september 2012

Söka tjänst

Jag ska inte söka tjänst och är rätt tacksam för det. Man kan t ex få för sig att söka tjänst i Strängnäs stift och ska då presentera sig. Utöver meritvärdering och referenstagning används frågeformulär. På slutet finns kryssfrågor. Men det börjar med personalia, förstås. Vad jag sysslat med, kan man väl få ner på papper även om det borde framgått av meritförteckningen.

Sedan blir det intressantare. Vi tar frågorna en efter en.

Varför söker du denna tjänst? För egen del sökte jag den tjänst jag har sedan biskop Thidevall förklarat att jag inte kunde få någon tjänst i Svenska kyrkan. Jag frågade då: "Inte ens på norra Öland" och han svarade: "Det skulle möjligtvis, jag säger möjligtvis, vara norra Öland, då." Jag sökte för att se vad som skulle hända.

Vilka möjligheter ser du i tjänsten du söker? Är det dock inte en rätt omöjlig fråga innan jag är på plats och lever med församlingen?

Vilka svårigheter ser du i tjänsten du söker? Vad svarar man sakligt på det? Att Strukturutredningen kommer att rådda till allt - är det rätt svar?

Vad fyller dig med glädje i din vigningstjänst? Men här kan man svarva till fina svar som att mötet med människor beriklar mig (och ingen brukar ställa frågan om ämbetets livsform är till för at själv bli berikad av mötet med människor).

Övrigt. Vad skriver man här?

Sedan handlar det om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Var och en av oss har en personlig tro. Berätta om några centrala byggstenar i din tro och hur de blivit dina? Jo, frågetecknet finns med i domkapitlets dokument. Vad svarar man på sådant? Ska man skriva en rad om Jesus och vad mera?

Svenska kyrkan har en bekännelse, en identitet vi brukar beskriva som evangelisk luthersk. Vad står denna identitet för, för dig? I vilken mening är din teologi evangelisk, i vilken mening är den luthersk? Nu är min entusiasm att skriva lika överflödande som när det var uppsatsskrivning i aulan på gymnasiet. Och det blir inte bättre:

Reflektera hur vigningslöftena kommer till uttryck i din kallelse till präst/diakon, såväl offentligt som i ditt personliga andakts- och böneliv. Men styr vigningslöftena, de jag avgav, på något sätt in på mitt personliga andakts- och böneliv? De handlar om min förkunnelse och min tjänst.

Berätta om den senaste teologiska fackbok du läst - vilka frågor, upptäckter, insikter väckte den? Jag kan inte riktigt komma på vilken bok det var. Jag läser mest annat. Var det Kjell Peterssons bok om dopet eller ska Markus Hagbergs bok om Maria räknas dit, som jag läste senare. Läste jag Bengt Pliejels bok Att älska Sverige tillbaka till Gud däremellan? Och Blaise Pascal - ska han räknas till fackteologi eller? Knappast kanske. Frågor, upptäckter och insikter - tja, inte vet jag. Jag har en känsla av att andra böcker än teologiska mer skakar om mig.

Jag ska inte söka tjänst. Jag vill inte i ett dokument blotta mig för Strängnäs domkapitel, det är det hela. Den som vill det, är knappast lämplig för en tjänst som präst/diakon, tänker jag. Antagligen är det ingen som vill men måste om man ska få tjänst. Hur kunde det bli så här?

15 kommentarer:

 1. Men det är väl i alla fall ett försök att skapa förståelse för den sökande? Har på intervjuer hört massor av konstiga frågor muntligt som " vilket fotbollslag gillar du" eller om jag är bra på att laga mat? Kanske frågorna är ett sätt att påverka intervjugrupper? Frågan om litteratur är väl en bra markering! / Magnus Olsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Frågan om litteratur är nog en bra fråga bara om arbetsgivarparten och den sökande har ungefär samma kunskap och kännedom om teologisk litteratur.

   Jag i Halland

   Radera
 2. Kommunalkyrkan firar framgång. Ideologisk likriktning kan man få genom tvång och genom lite subtila frågor.
  Vad sysslar dessa kyrkopolitiker med? Är de inte konfirmerade så att de vet något om vad kyrkan lär om ämbetet t.ex.?
  Jg tror att vi börjar närma oss en förståelse för upptäckten av den bottenlösa kunskapen som gjorde att Luther skrev katekeserna. Vem vet, många präster kanske också behöver grundläggande troslära.

  SvaraRadera
 3. Jaha,

  Med såna frågor som Fr. Dag ger exempel på så kommer de mest otillämpliga människor att vinna anställning hos SvK - Ett gott tecken hur verkligen sjuk SvK är - Beckombergaklienterna är de som står vid köttgrytorna...

  SvaraRadera
 4. HUU!

  Övervakningskamerorna surrar. FB-spionage pågår. Varje arbetsgivare lagrar, arkiverar. Lagligt eller olagligt. Officiellt eller inofficiellt. Klagomål kommer alltid, om du inte är en nolla. De lagras i din fil. Elektroniskt, eller kanske i pappersform i en akt, f a skydda arbetsköparen. Allt kan användas mot dig. Hur ser din sjukfrånvaro ut? VAB:ande? Säger sjukvårdens elektroniska journaler, till vilka en månghundratusenhövdad skara har tillgång, något? Psykiatriska symptom? Utdrag ur belastningsregistret får lagras och spridas obegränsat utanför det offentliga registerhållandet, liksom utdrag från kronofogdens register. Här gäller inga preskriptionstider. Har du i anfall av ungdomligt oförstånd eller hederlighet fyllt i något fomulär med något som avsiktligt eller oavsiktligt kan misstolkas? Har du för länge sedan varit klok och tidsriktig och tidens vindar sedan vänt?

  Principen är enkel:

  -Man måste som arbetsköpare/chef samla ett material, som kan användas mot den anställde. Ett tvång till lojalitet. En anledning till rädsla.

  -Man hänvisar sällan till materialet officiellt, men har ett utmärkt sorteringsvapen mot avvikare inofficiellt.  Den heliga inkvisitionen, var ordet!


  Per S

  SvaraRadera
  Svar
  1. I min bransch är det snart dags för en ny medarbetarenkät. Jag är mycket tveksam till att fylla i den. Förra gången sprang nämligen chefen runt efteråt och försökte lista ut vem som svarat vad. Å andra sidan är jag angelägen om att det ska komma fram vilken inkompetent ledning vi har.

   Radera
  2. Tänk dig noga för Elisabeth! Det är inte alltid meningen att man skall säga vad man tycker när det sägs att man ska säga vad man tycker.

   Radera
  3. Tack Ursus, ett uteblivet svar är ju ockdå ett svar.

   Radera
 5. Blir svaren offentlig handling? Hemska tider.....

  SvaraRadera
 6. Huu är ett mycket bra ord.

  Kanske t o m "Dubbel-Huu!", men frågorna är begripliga i dagens kyrka. Och problemet är kanske inte de över kladdiga frågorna utan att de bara kommer att tvingas tolkas utifrån en mall.

  Hade vi inte fått de bittra strider mellan fromheter och rädslan för trojanska hästar som tyvärr kännetecknar vår kyrka, hade vi kunnat klara oss me att vi i församlingen kunde lita på att man skaffade oss rätt person utifrån helt andra spelregler (Betyg, tjänsteår och pålitlighet) Nu har vi istället fastnat i kvasi-psykologi där man försöker leta efter något okänt.

  Därför bör vi nog vara ganska självkritiska oavsett fromhet.

  Undrar vad som skulle hända om man sökte men vägrade svara utförligt på frågorna och hänvisade till att de var för personliga för att besvara skriftligen, men att man gärna kunde kommentera dem muntligen vid en eventuell intervju.

  Hur skulle snacket gå?

  Någon Strängnäsare som kan ge en vink om hur man resonerar?

  Men som sagt: Vi bär alla skuld till denna utveckling.

  Broder Anonymus

  SvaraRadera
 7. Poängen är väl att alla som söker tjänst ska få en likvärdig bedömning så att frågorna inte i alltför hög grad styrs av vilka som sitter i just den intervjugruppen. På det stora hela tycker jag dessutom att frågorna är relevanta.
  Den stora och bakomliggande frågan i det Dag tar upp borde dock vara: Med vilket mandat ställer domkapitlet i Strängnäs dessa frågor? Visst vore det bättre om prästerna var stiftsanställda, men om prästerna nu inte är det borde domkapitlets roll främst gälla behörighetsprövningen och inte att värdera svaren och ge omdömen om de sökande.
  Jag tycker dock att det blir tråkigt och lite förutsägbart när man tolkar både domkapitlets frågor och dess intentioner så pass illvilligt som både Dag och flera av kommentatorerna gör. Viss bör vi vara vaksamma på hur denna maktuövning går till, men jag tycker ändå att domkapitlet i Strängnäs tycks vilja göra något gott av en ganska komplicerad situation. Två frågor till bloggaren: Var detta alla de frågor som skulle besvaras eller var det bara ett urval? Och kompletteras de skriftliga svaren med en muntlig intervju?

  SvaraRadera
 8. Alltid lika intressant att se vilka glosor som rapas upp av anonyma kommentatorer. De illustrerar väl vilken nivå de som vill vara ett alternativ väljer att befinna sig på, och hur de övertydligt demonstrerar hur de ser på andra kristna och vad de menar är essensen i den teologi de företräder, samt hur de vill att en läsare sim ej hör hemma i deras krets skall betrakta dem. /Magnus Olsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Frustrationen hos mobboffret kan enkelt vändas mot densamme.

   Radera
 9. Under min aktiva tid som socialarbetare hade jag vid ett par tillfällen praktikanter från Socialhögskolan. Efter praktiktidens slut skulle vi, praktikanten och jag, tillsammans fylla i ett formulär om hur praktikanten hade fungerat. Jag vill minnas att det var mycket svårt att fylla i blanketten. Den togs senare bort.

  Eric

  SvaraRadera