måndag 3 juni 2013

100 miljarder skäl

"Man måste läsa ekonomisidorna för att förstå", sa Greta Hofsten. Det var Greta som, till skillnad från sin man professor Gustaf Wingren, begrep sig på politik. Alltså läser vi ekonomisidorna för att förstå vad som händer i Svenska kyrkan också.

Ni tror att jag kollar upp en kyrka som uppenbarligen har för mycket pengar - även om det är mindre än vad folk tror. Egentligen skaffar jag mig perspektiv på konfliktfrågan om vad ett äktenskap är. Det har nämligen fatttas ett beslut att ett äktenskap kan ingås enkönat. Det har aldrig trotts tidigare. Några tror det inte nu heller. En del fäskallar envisas med att påminna om att det kyrkliga beslutet togs utan någon som helst föregående utredning om vad just ett enkönat äktenskap har för grund i Guds egen uppenbarade vilja.

De fina vandrar i stolta parader. Till de fina hör biskopen i Göteborg. "Det är viktigt att offentligt ge kyrkans stöd till människor som har en annorlunda sexuell orientering än majoriteten och som väldigt lång tid fått leva i det fördolda och i förljugenhet därför att de inte accepterats." Biskopens inställning är klar. Man ska vara "rak, ärlig och tydlig med vad man står för".
Gott så. Men det är här jag läst ekonomisidorna. Kan man bortse från 100 miljarder skäl att backa upp HBTQ-rörelsen? Jag funderar.

Stiftskonsulenten för Svenska kyrkans unga i Göteborgs stift pläderar för det tredje könet. I barn-, konfirmand-, ungdoms- och vuxenverksamhet ska vi hjälpas åt att "stå upp för alla människors rätt att leva i de utvidgade könsroller som gör livet lättare och sannare att leva" - och i denna rätt ingår naturligtvis att välja det mer traditionella". Vi behöver dock "förebilder som just kan stå upp för en bredare könsidentitet där vi kan röra oss friare mellan vårt biologiska, sociala och mentala kön". Detta är vackert men i sak är detta ideologiproduktion. Biskopen och stiftskonsulenten agerar på samma fält. Har de inte 100 miljarder skäl att göra det?

Jag läste alltså om den rosa ekonomin. Den är värd 100 miljarder. Kanske, sa någon, är det en myt att det finns mer pengar att sätta sprätt på i denna grupp - utan barn - men det är en grupp som kan kosta på sig och reklamen bör nu vända sig till den gruppen. Vi ser det om vi tittar efter. Och vi ser de mediala ut- och inspelen. När regnbågsflaggan vajar över Göteborg och pryder bussar och spårvagnar så vet vi att motsvarande skulle IOGT-NTO aldrig få uppleva om de hade en stolt och nykter parad i Göteborg. Vad vi inte vet är vilka som står för kostnaderna kring denna flaggexercis - men rörelser med anspråk brukar smycka städer så. Joseph Goebbels visste det på sin tid. Och en sexuell läggning som lyckas sätta sin prägel på Göteborg och där biskopen vandrar i paraden kanske inte i någon rimlig mening ska ses som en rörelse som levt i det fördolda  och nu plötsligt träder fram. Rörelsen är en normgivande rörelse, en maktapparat, vars ideologi ska in som fortbildning i stiften och på riksplan på gängse sätt: "Vi driver vår ideologi och de - dumskallarna - betalar!" Det kallar jag en "win-loose-situation".  Till ideologin hör just att påpeka hur illa ansatt denna grupp varit utan en enda kritisk frågan om hur gruppen blev grupp. Vi andra får sköta sexpysslet och hushållsarbetet utan att vara en grupp, va?

Men det finns för kyrka, stat, partieoch näringsidkare, om jag förstår saken rätt, just precis 100 miljarder skäl att uppträda som ideologisk apparat i tjänst åt HBTQ-intressena.

Skulle någon fäskalle läsa biskopens värnande av dem som trycks tillbaka och tro hans ord om att vara "rak, ärlig och tydlig" samt dessutom stiftskonsulentens ord om vikten av att vara sann mot sig själv och därtill börjar fundera över de i ämbetsfrågan dissiderande, så kan resultatet bara bli förvirring. Men det är inte dissidenten som är illa ute. Och detta är den förödande attacken på biskopen och stiftskonsulenten och hela det svenskkyrkliga systemet. Orden, utfästelserna och propåerna är ljug - för de stämmer inte när puddingen har ätits och vi vet hur den smakar. Tro dem inte. Och kanske ska man inte heller riktigt tro dem när de har 100 miljarder skäl att säga vad de säger?

28 kommentarer:

 1. Så går det när äktenskapsbegreppet "vidgas". Den "garderob" man trodde sig kliva ur har man bara vidgat. I detta "mörka rum" duger bara profeternas ord som lyskraft. "Lyssna till Herrens Ord, sodomsfurstar! Hör vad vår Gud har att säga, gomorrafolk!... När era synder är scharlakansröda, kan de då bli vita som snö? När de är röda som purpur, kan de då bli vita som ull? Dessa Jesajas ord driver oss till Johannes ord: Ecce Agnus Dei. Tidigare har man med Pilatus och Nietzsches hjälp försökt få oss att fastna i ecce homo.

  SvaraRadera
 2. Sagde biskops uppträdande är skamligt och hållningslöst. Med tanke på vår vänskap i ungdomen önskar jag att jag kunde finna andra ord, men tyvärr det går inte längre. En sak är att som biskop ge sitt stöd åt SvK:s nya, "utvidgade", äktenskapssyn (det är väl numera ett utnämningsvillkor), en helt annan är att offentligt under demonstrativa former ta avstånd från den traditionella uppfattningen, trampa Guds Ord under fötterna och därmed ytterligare marginalisera de i stiftet som inte är flexibla nog eller "utvidgade" nog, att hänga med i svängarna. Till detta som nu presenteras som autentisk kristendom i tiden ter sig Sturmarks humanism som ett hederligt alternativ. Kanske är det just därför som det är så mycket vitriol i debatten mellan dessa två riktningar. De kämpar om samma marknadsandelar. Detta sagt av en som en gång vigdes till det heliga prästämbetet i Göteborgs domkyrka för Lunds stift. Att vara vigd i Göteborg gjorde den gången en skillnad. Nu verkar det vara skit samma.

  SvaraRadera
 3. Ett förtydligande:"Det är viktigt att offentligt ge kyrkans stöd till människor som har en annorlunda sexuell orientering än majoriteten och som väldigt lång tid fått leva i det fördolda och i förljugenhet därför att de inte accepterats." I detta instämmer jag helt! MEN det gör man genom att välkomna kristna med en homosexuell läggning till gemenskapen på samma villkor som alla andra kristna. Sedan är det säkert ofta så att det kan vara på sin plats med en särskild omsorg och uppmuntran, jfr med Paulus ord om de olika lemmarna i kroppen och i förening med ett tydligt avståndstagande från varje form av hat mot eller demonisering av dessa medkristna. Det sistnämnda inte minst viktigt! Här har det i kyrkliga sammanhang ofta tolererats skamliga hållningar.

  SvaraRadera
 4. Det är "viktigt att vara tydlig" säger biskopen i Göteborg, när han paraderar under Söndagens HBTQ-festival i Göteborg.
  Kollegan den homo-tilsatte biskopen i Stockholm, som fick ett folkvalt parti att unisont tåga ut från hennes kyrkopredikan bojkottade härförleden den ekumeniska Jesus-festivalen i Stockholm.
  Samtidigt finns en undervetegetation i SvK som firar Gudstjänst med ledstjärna "helgen vilodagen".
  För en vecka sedan bilade jag med min familj från Eilat (Israel), där utfarten då var likt Göteborg profilerad med regnbågsflaggor.
  Några få timmar senare körde vi förbi en vägskylt söder om Döda Havet som visade på en plats vid namn Sodom. Aktuellt & tankeväckande, även med en skylt strax efter som påstods vara en saltstod av Lots hustru...
  Guds tålamod är stort i dag - några saltstoder synes inte till...
  Men skallen ekar från de med medieplattform: "Hacka Affe till Oblat !", men jag undrar stilla om inte det dyker upp monument med saltstodsvarning snarare...
  //
  Nils

  SvaraRadera
 5. En vän till mig är trädgårdsmästare. Han bestämde sig nyligen att specialisera sig på fikusar eftersom varje individ tydligen skulle vara synnerligen inkomstbringande. Jag har dock varnat honom för detta tilltag väl vetandes att kortsiktig avans skymmer sikten för långsiktig framgång. För det må vara att min vän trädgårdsmästaren nu kan kamma hem mycket klöver, men på sikt är det viktigare att säkra sin odlings bestånd och framtida tillväxt. Och hur det än är med fikusars enskilda värde så förökar de sig väldigt dåligt.

  SvaraRadera
 6. Hej!

  Jag postade ett inlägg nyss. Uppenbarligen med mitt namn. Får jag be att det stryks eller anonymiseras?

  Gärna skulle jag stå för mina åsikter och känslor men jag vill inte ruinera hela min framtid i SvK för detta.

  Med vänlig hälsning
  Anders

  SvaraRadera
 7. Nej, de hundra rosa miljarderna är inte orsaken till ideologiproduktionen. Vad har ni att sälja för pengar förutom medlemsskap? Liksom för privata företag har ni mycket att vinna på att visa upp vissa värderingar och bilder av er organisation. En del privata företag vill komma åt rosa pengar, eller/och visa vilka värderingar man står för och skapa en bild, som faktiskt kan vara sann. Målgruppen är då större än den rosa, vilket gäller för kyrkans ansats. Tror jag.

  Visst får du tillhöra en grupp, Dag. Gruppen heterosexuella män, om det passar dig. Visst kan man dela in i grupper utifrån sexuell läggning, och nog fasen har gruppen homosexuella varit "illa ansatt". Det får de gärna påpeka för min del, kyrkan kan påpeka det också, även om jag inte gillar att bussarna här i Göteborg flaggar för specifika evenemang /Olof Olsson

  SvaraRadera
 8. Inte fel att påpeka att HBTQ(IP)-rörelsen i Sverige blivit en del av maktapparaten, precis som den kristna kyrkan blev i romarriket och precis som det judiska folket blivit beväpnat upp till tänderna (inte utan skäl).

  Men det måste alltjämt tilläggas att det FUNNITS (och FINNS) mycket att gottgöra beträffande somliga kristnas inställning till hbt-personer världen över, och det får aldrig råda något tvivel om - i våra internationella kontakter, inte minst - att vi avvisar verkligt kränkande och hotfulla tillmälen samt kriminalisering av homosex och/eller prideparader. Blir hotbilden tillräckligt stor (särskilt om kristna ligger bakom) borde kanske både Dag Sandahl och jag tåga med i en Pride-parad, på samma sätt som en kämpande ateist säkert skulle kunna gå med i en Jesusmanifestation om militantare ateister bombhotat den (men visst är det ett extremfall).

  Den allmänna flaggningen ifrågasätter jag dock precis som bloggaren - inte skulle väl alla Uppsalas bussar smyckas med Livets Ords regnbågsflaggor under Europakonferensen bara för att kommunen vill visa stöd för religionsfriheten och dödshotade konvertiter från islam? Pride-rörelsen har - liksom Livets Ord, utan alla jämförelser i övrigt - en så egenartad ideologi att det knappast är rimligt med ett så oreserverat stöd som nu ges. I Stockholm har ju Pride i stort sett ersatt Vattenfestivalen som sommarens evenemang, och som något slags karneval verkar arrangemanget ju betraktas var det än dyker upp.

  Inte så konstigt: karnevaler tiderna igenom har ju lekt med könsroller och upp-och-ned-vända-världen i de flesta avseenden, ibland också fungerat som ögonöppnare inför att somliga som "normala" betraktade roller inte heller är riktigt vettiga. Inga problem med Pride som karneval betraktad alltså - problemet är ju att Pride vill ha världen upp och ned-vänd i lite för många avseenden även till vardags för att det ska kännas "evangeliskt": Ingen får säga att det finns någon vits för ett barn med att ha en mamma, och alla måste hålla med om att även en del pappor kan föda barn (den senare dogmen kanske är en delförklaring till den förra?).

  Men den retoriska/pastorala utmaningen från Pride är ENORM, och jag är inte riktigt säker på att Frimodig Kyrka eller Dag Sandahl klarar av den. Jag hoppas ju att även Bloggardag hade kunnat skriva en bloggtext som Leo Holtters om "Mobbarnas egenrättfärdiga onda uppsyn" (liksom jag hoppas att Leo hade kunnat skriva ovanstående blogg), men säker är jag inte precis. Idealet vore ju nämligen att båda slagen av bloggposter kunde skrivas av samma bloggare - även om det är en styrka att både Leo och Dag numera återfinns i Frimodig kyrka. Jag tror och hoppas att ni kan balansera varandra.

  (Jo, jag vet - den här långa drapan borde jag ha publicerat på en egen blogg ;o).

  SvaraRadera
 9. 100 miljarder, det är en hygglig summa. Det förklarar kanske varför biskopar och domprostar hellre svassar med pridefolket, än vänder sig mot Jesus. Han erbjuder ju inga miljarder - utan ett evigt liv. Men det verkar liksom inte räknas. /Staffan Wadström

  SvaraRadera
 10. En god regel för att förstå händelser och sammanhang är (inte bara i deckare): Följ pengarna! Det är uppenbarligen så här också.

  Biskopen i Göteborg menar att man skall vara "rak, ärlig och tydlig med vad man står för". Han har präster, och en hel del lekfolk, i sitt stift som är det. Men de får knappast beröm av honom.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anders och Per är ett par. Två inkomster-inga barn. Gott ställt. Anders ägde en sommarstuga innan de flyttade ihop. De anlitar därför ett lokalt byggvaruhus då och då, och en handelsträdgård mer sällan. Möblerna i lägenheten är mest av äldre slag, köpt på antikmarknader, ärvda men också från IKEA. Betalar hyra för lägenheten. Köper mat. Går på krogen mer sällan nuförtiden, men det händer. Hushållet har en bil. Deras konsumtion räknas in i det som kallas rosa pengar. Din uppgift, +Göran, blir nu att spåra dessa pengatransaktioners samband till Lilla Bommen 1, Göteborg. Följ pengarna!

   Homosexuellas konsumtion torde väl vara ungefär i relation till deras andel av hushållen. Svenska hushålls konsumtion var år 2012 drygt 1700 miljarder.
   Hälsningar -Olof Olsson

   Radera
  2. "rak, ärlig och tydlig med vad man står för",det skall man ju bara var om man tycker samma som överheten ju.
   Om du tycker annorlunda än kyrkomötesmajoriteten, ÄB och stiftets biskop skall du vackert vara tyst.

   Du skall inte heller gå på någon annan gudstjänst än de av SVK anordnade ens om du vill be hör dina söner på deras högtidsdag, för då skola du bliva avkragad.

   Jo biskopen i Göteborgs agerande är i vissa avseende helt bisarrt. Änna befriande att några av den gamla trons försvarare i stiftet gått ur tiden så de slipper uppleva eländet.

   Radera
  3. Delar inte biskop Görans syn att följa pengarna, inte ens mina egna " rosa" utan föredrar följa Jesus. Han säger att pengarna inte är mina. Men jag går heller inte i varken pridetåg eller processioner som leker en medeltid som aldrig funnits. / Magnus Olsson

   Radera
  4. Det verkar som om många här inte vet vad dins är för något. Dual income - no kids. Det ger möjligheter att konsumera med valfrihet, till skillnad från flerbarnsfamiljer vars pengar går till barnkläder, blöjor, mat och annat som inte är så lukrativt.

   Radera
 11. Regnbågsgullandet kan lätt testas:

  Om sexuella kontakter över åldersgränser sker frivilligt och positivt, förtjänar inte pedofiler kyrkans stöd? Varför låta godtyckliga, socialt konstruerade åldersgränser lägga hinder i vägen för kärlek och ömhetsbehov? Ungdomsmottagningen delar ut kondomer till 11-åringar. Varför skall då inte kyrkan välsigna kärlek mellan säg 11-åriga brudar och 25-åriga män - eller 11-åriga brudgummar och 40-åriga kvinnor eller henar/henor?

  Det är nu dags att Svenska Kyrkan går före med en vidgad äktenskapssyn!

  Kyrkans långa och mörka historia av moralkakor och kättarbål måste äntligen bringas till ett slut! Stiften måste bryta en månghundraårig negativistisk låsning och utbilda i pedofil kärlek!

  Vi är väl för kärleken?

  Eller?

  Tant Svart

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sa jag för flera år sen. Där vi är idag är egentligen ingen större katastrof, men vad blir nästa steg? Här ger Tant Svart några exempel. Det är just sådana exempel som gör mig riktigt mörkrädd. /Maria

   Radera
 12. Tant Svart - den där parallellen duger inte ens på skämt. Även om såväl Göran Hägg i Välfärdsåren (eller var det Svenskhetens historia?) som Ecpat på sin hemsida med föredömlig saklighet lyft fram även Rfsl:s och "pedofila arbetsgruppens" mörka 70-talshistoria (och SOU 1976:9 lär visst vara en riktig "godbit"), så är det samtidigt ett faktum att Rfsl numera likaväl som våra kyrkor och idrottsrörelsen (trots allas våra organisationers punktvisa misslyckanden) tar tydligt avstånd ifrån pedofili och exempelvis tidelag (som ju i vulgärdebatten tillsammans med nekrofili ständigt nämns som exempel på var vi kommer att hamna om Rfsl får hållas).

  Men parollen "vuxen, kärleksfull frivillighet" är problematisk nog ändå. För den inkluderar rimligen såväl polyamori som vuxenincest (nb att syskonäktenskap redan är tillåtna i undantagsfall; man vet ju nämligen inte alltid om att ens far eller mor varit ute och "slarvat"). Att vilja förbjuda homosexuell aktivitet syskon emellan (idag är av rashygieniska skäl endast heterosexuell syskonsex förbjuden) räknas intressant nog inte till kränkande, människofientliga attityder - för sådan förbudsvilja har även erkända liberaler visat upp de senaste åren.

  Så, tant Svart, vi måste försöka vara schyssta i argumentationen. Verkligheten är tillräckligt bisarr som den är: t.ex. att ärkechefen Anders Wejryd är övertygad om att somliga män har fötts av andra karlar, och t.ex. att Åke Bonnier mumlade i skägget istället för att ryta ifrån på ett polyseminarium(!) som Svenska kyrkan själv arrangerat på Pride 2011...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det blir stopp vid hindersprövningen om man paret är bror och syster. Är det tillåtet för två bröder/systrar att gifta sig? Det påverkar ju inte avkomman rent genetiskt, eller finns det andra skäl?

   Radera
  2. I brottsbalken görs ingen skillnad på om syskonen är av samma eller olika kön. I 6 kap. 7 § andra stycket sägs följande: "Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har samlag med sitt helsyskon, döms för samlag med syskon till fängelse i högst ett år."

   Radera
  3. Personligen tror jag att mitt lilla troll ovan duger. Även som allvarligt menad parallell.

   Åldersgränser för sex och kärlek är lika konstruerade - uppåt som nedåt! - som tidsgränser för abort, se.

   Kanske bör man i denna sexualiserade tid våga hävda, att sexualisering av barndom och ungdom är lika fel som abort?

   Eller, om nu inte, som Peter Singer m fl hävda, att oönskade barn bör födas, f a därefter, om ingen vill ha dem, smärtfritt döda dem. En förnuftig inställning förhindrad av kristen vidskepelse, enligt Singer.

   Om nu en åttaårig flicka kan uppskatta sex, och rent av i extrema undantagsfall föda barn, varför skall vi sätta oss över den naturliga biologin? Eller skapelseordningen med kyrklig terminologi?

   Och var inte Den Heliga Jungfrun en flicka runt 14, möjligen yngre? Och Josef runt 30? Ergo... Mycken kyrklig praxis och moral lär ha hängts upp på tunnare bibliska trådar.

   Beger vi oss ut i moraset, bör vi inte förvånas, om vi fastnar med vår kärra och rent av sjunker. Principer bör hävdas utan större kompromisser. I det enskilda (själavården), kan man däremot kompromissa om det mesta. Svenska Kyrkan tycks numera mest göra tvärtom. Pragmatism är inte hyckleri, utan just pragmatism.

   Tant Svart, svartsynt och munter som alltid

   Radera
  4. Elisabeth: Hur funkar det? Två systrar kan väl omöjligen ha samlag.

   Radera
  5. Jo, Anonym, det kan de i juridisk mening. Ett exempel på samlag är t.ex. att könsorganen rör vid varandra. Det är för övrigt tillräckligt även för att samlag ska anses ha ägt rum mellan man och kvinna.

   Radera
 13. Problemet är att om något blir tillåtet (1944) så kommer det i längden inte att kunna särbehandlas i en demokrati. Det är därför bara följdriktigt var vi befinner oss nu, med avseende på äktenskapslagstiftning och vidgat äktenskap. Sedan är det ju ingen skyldiget för kristna samfund att traska patrullo, den romersk katolska kyrkan gör ju inte det. De pastorala svårigheter som skapas är enorma, hur kan man i enskild själavård hävda en biblisk syn när samhället och de flesta samfundsledningar gett efter? Det är svårt att göra det med trovärdighet, säkert även för våra romersk katolska kolleger. Vad än den nya katekesen säger./Gustaf Björck

  SvaraRadera
 14. Tänk om Högkyrkligheten fått tummen ur och accepterat prästvigda kvinnor?
  Då hade läget varit ett helt annat!!!

  Nu ställde de högkyrkliga upp på att se sina präster hamna i snålblåsten - ingen möjlighet till högre tjänst.
  I realiteten inget att säga till om.

  Öppna eget var väl inget att tänka på? Pensionen väntar.

  Sålt smöret och tappat pengarna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och det tror du? Fortfarande?

   Radera
  2. Det finns också något som heter en rakryggad hållning och att våga står för sin övertygelse. De som inte följer den hållningen blir "mesar", och det har vi gott om i svenska kyrkan. Dissidenterna får dock pension i alla fall, fastän något mindre än mesarna, men de har ändå ett rent samvete när det gäller ämbetsfrågan och det för långt , troligen längre än mesarnas högre pension.

   "Präst från Skara stift"

   Radera
  3. <<hade man nappat på det så hade flertalet GÅTT VIDARE SOM KYRKOHERDE. Eller anser Du att loppet redan var kört? Du kanske har rätt men nog hade de tagit längre tid. Vi kanske fick två kyrkor den högkyrkliga och den bögkyrkliga.
   Som det är nu bär det rätt åt pipan.

   Radera
 15. Den förra bloggens rubrik kunde med fördel sättas som rubrik på den här bloggens komentarsfält. Det mesta som skrivs ger enbart anledning till att påminna om att himlen inte är Antikrundan dit man svischar in och ropar " jag har en hjärna oanvänd i orginalförpackningen är den värd nått?". / Magnus Olsson

  SvaraRadera