tisdag 1 september 2015

LRNMNDN

Jobbig morgon. Vad har åskan ställt till med när servern tycks utslagen. Har Wexnets underhållsarbete misslyckats eller är det ryssarna som bedriver telekrig för att visa övande svensk militär vad de kan? Frågorna är många. Jag tar mig an det kyrkliga - närmast för att lugna nerverna.

LRNMNDN är en bokstavskombination. I kombinationen finns, som ni ser, många bokstäver men I och Q saknas. Hur bedrivs arbetet i LRNMNDN?

Jag går igenom handlingar. I LRNMNDN ska lärobesluten tryggas. Inget som strider mot Kyrkans tro ska släppas igenom. Biskoparna och de bemärkta teologer håller ständigt vakt. Ni kan få namnen på de beslutande.
Ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande, biskop Ragnar Persenius, biskop Martin Modéus, biskop Hans-Erik Nordin, biskop Fredrik Modéus, biskop Per Eckerdal, biskop Esbjörn Hagberg, biskop Eva Nordung Byström, biskop Hans Stiglund, biskop Sven-Bernhard Fast, biskop Eva Brunne, Göran Eidevall, Eva-Lotta Grantén, Margarethe Isberg, Karin Johannesson, Håkan Möller, Jesper Svartvik och Kristin Zeiler.
Hic robur et securitas.

Men jag läser http://svenskakyrkan.se/kyrkomotet/laronamndens-yttranden-2015 utan att riktigt förstå.

Välsignelse för den som fått ändrad könstillhörighet? "Av de är anställda i pastoral tjänst krävs lyhördhet och förmåga att gestalta meningsskapande uttryck där kyrkans tro och människors existentiella upplevelse tolkas i ritens form." Av precis detta skäl vare sig "kan eller bör" sådana riter formuleras i kyrkans antagna böcker.
Nähä. Eller just därför?
 Får verkligen utskottet någon ledning av LRNMNDN? Kunde inte hellre det första beslutet vid konciliet i Nicea citerats, det som avvisar manipulationer med kön? Och det var konciliets första beslut! Sedan kom beslutet om trosbekännelsen. Vi uppfattas väl vanligtvis stå på de sju ekumeniska konciliernas lärogrund... Det sa inte LRNMNDN.Inget heller något om att könskorrigering väl handfast betyder att korrigera något Gud gjort i skapelsen. Ett gudomligt misstag. Lite knepigt, kanske.

Det lilla knep LRNMNDN annars återkommande tar till, är att hänvisa till Kyrkoordningens inledningstexter. Det problematiska i sammanhanget är att just dessa texter aldrig antagits av kyrkomötet oh alltsåinte heller varit ärende för LRNMNDNs uppmärksamhet. De är redaktionella notiser. Så resonemanget cirklar oftast och ger föga av dogmatisk klarhet. Men nonsensbesked kanske inte tarvar just detta?

Biskoparna vill ha frihet att utse kontraktsprostar. Det fattar jag. Den gamla balansen med kontraktsprosten som talesperson både för präster och biskop - med ansvar åt två håll - har ersatts med en uppifrånstruktur. Präster och diakoner kan välja men biskopen bestämmer. Parallellt vill LRNMNDN inte heller ha striftsinstruktioner, för det betyder en risk att den nationella nivån kan ha tillsyn över stiften. Rätt. Consistorium Generale har aldrig varit en lösning. Sven Lindegårds doktorsavhandling om ni vill fördjupa er i ämnet.

När det kommer till identitetsfrågan får vi dock klara besked. I inledningstexter (! DS) och bestämmelser i Kyrkoordningen (som LRNMNDN stavar med litet "k", DS) anges att Svenska kyrkan är ett trosssamfund med evangelisk-luthersk bekännelse.
"Denna identitet måste tolkas och tillämpas i varje ny tid."
Då vet vi. Så är det också så, att dokument av bekännelsekaraktär "antas och bejakas på flera olika sätt i vår kyrka". Det hade varit roligt med några exemplifieringar.

Biskoparna vill inte avgå efter tio år, fattar jag. Däremot får vi klart besked av LRNMNDN när det handlar ommiljöansvar att det är "viktigt att etiskt förhållningssätt och effektiv, uthållig förvaltning tas på lika stort allvar." Det var då för väl att vi fick klara besked. Eller? Så vad med Ojnareskogen?

När synen på abort och oföddas människovärde tas upp, ges också ett för utskott och kyrkomöte klargörande besked: "Värnandet om det mänskliga livet kräver at man tar hänsyn till många faktorer." Det tals också om att allvaret i abortfrågan "ger kyrkan stort moraliskt ansvar och innebär en grannlaga själavårdande uppgift." Det  kan man tycka också om beskedet är öppet för tolkning. Men läromässigt, vad gäller? Vilket är Kyrkans moraliska ansvar lite mer precist?

LRNMNDN är det organ som hjälper oss.
Ni kan gå in och kolla materialet själva. Hur mycket klokare blir ni när LRNMNDN har talat? Jag känner mig lika oförstående som alltid. Jag fattar inte hur det blev så här dumt, korta texter med nonsens och plattityder och fikonspråk men egentligen aldrig något att ta avstamp från för egen fortsatt intellektuell reflektion. Svepande hänvisningar till bekännelsen men aldrig till bekännelseskrifter. Aldrig en referens till lärda verk, som styrker vad LRNMNDN anför. "How come?", som vi säger som är hemma i det ekumeniska.

Det finns sådana som menar att LRNMNDN tryggar Svenska kyrkans identitet. Kanske är det så. Men jag är inte kruka till att begripa hur. Och jag noterar att det ingenstans finns någon som redovisat annan mening. "How come?" igen.

Så var min brist på tro öppet deklarerad. Ni som blev klokare av genomgången, hjälp till nu! Är det som LRNMNDN skrivit bara begripligt för personer med bokstavskombination?

24 kommentarer:

 1. IQ som i Intelligenz-Quotient saknas kanske, men inte som IQ i Intersexuell och Queer. Eller, jo, hela bokstavskombinationen HBTIQ saknas väl rent bokstavligen(sic!) i LRNMNDN, även om åtminstone någon är H och ett för oss okänt antal mycket väl kan vara BTIQ.

  Jaja, vi slipper tydligen nämnda välsignelse i den nya kyrkohandboken åtminstone. Alltid något sa han som fick se Åmål (och nu försökt bränna ner sockenkyrkan därstädes).

  Men vi lokalanställda förutsätts alltså ha "lyhördhet och förmåga" att "gestalta meningsskapande uttryck"... "i ritens form". Också för att celebrera detta med barnafödande män, alltså? (Onekligen ett mirakel värt att fira, nästan som en jungfrufödelse, om det verkligen vore sant och inte bara ett mickel med begreppen).

  SvaraRadera
 2. Tja, vad är det jag alltid har hävdat, jo att de s.k. "bekännelseskrifterna" har blivit obsoleta i det postkristna samfundet!
  Denna samling av "bildade" heretiker (LRNMNDN) är inget annat än en ny religions "profeter"!
  Antony

  SvaraRadera
 3. Det där om "personer med bokstavskombination" - Vilka insikter kom det ur...?!
  Ulf H Berggren, Lund

  SvaraRadera
 4. Inte heller för oss med bokstavskombination, blir LRNMNDN:s utsagor begripliga.

  Men visst, Bill, som är Master of spin, anser sig kunna känna igen ett spin, när han ser ett.

  -Dom kan sina grejer, dom i LRNMNDN, flinar han erkännande.


  EKM

  SvaraRadera
 5. Ack dessa bokstavsbarn ADHD, HBTQ, LRNMNDN... Tack och lov att vi inte tvingas att vara "bokstavstroende", även om vi vet att bokstaven utför sin tjänst åt Gud: Du vill döda för att föda oss till ny gestalt. Tack och lov att bokstavsbarnen inkluderas i dopets mysterium, så att de befrias från stressen att införa det för tron annorlunda bara för att det för tillfället verkar relevant.

  SvaraRadera
 6. Stort tack för denna text. Läronämndens uttalanden har blivit så intetsägande att man inte alls fungerar vägledande för beslut. Hänvisningar sker som sagt aldrig till relevanta lärodokument. Tyvärr får man dra slutsatsen att dess medlemmar saknar tid eller kunskaper för att utvärdera nutida förslag i ljuset av kristen och luthersk bekännelse. Det påbörjades under Wejryd och än så länge verkar inte Jackelens "akademiska" förhållningssätt göra någon skillnad. Läronämndens små notiser upplevs komma från en trött förvaltning som mest är rädd att göra fel.

  AJ

  SvaraRadera
 7. För att begripa något från LRNMNDN så får man ha(va) VDM, minst.
  En bokstavskombination man dock borde påpeka för LRNMNDN är SKB inklusive CA.

  Vad hände med "ert ja ska vara ett ja och ert nej ska vara ett nej"?
  Borde inte LRNMNDN bara säga "Ja", eller "Nej, ety..."?
  Som det är nu så skulle det komma att uppfattas som om LRNMNDNs individer bryter mot vigningslöftena och bara misstanken om att det kunde komma att uppfattas så gör att de inte längre åtnjuter det förtroende en präst bör ha.
  Men det gäller väl andra regler för biskopar och präster i LRNMNDN.

  Det är inte utan att man undrar hur de 14 Tanzaniska biskoparna som var här på besök nyligen hade yttrat sig i samma frågor.

  SvaraRadera
 8. Jag förstår inte denna nämnda sammansättning. Är det inte biskoparna som ska vara "väktarna på Sions murar"? Då borde det väl vara biskopskollegiet som agerade läronämnd? Naturligtvis ett kollegium bestående av alla inom SvK biskopsvigda, dvs även Uppsalas extrabiskop OCH pensionärer. De senare skulle ge ett stort bidrag genom att vara helt befriade från karriärmässiga ställningstaganden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. T.o.m. kanske den bara skulle bestå av biskop emeritus förstärkta med pensionerade teologiprofessorer och docenter, oavsett samfundstillhörighet.
   Jag tror att katoliker som Anders Piltz och Per Beskow skulle kunna sätta sin egen trosinriktning åt sidan och hänvisa till CA när det skulle vara nödvändigt.
   Tänk att få det kompletterat med Biörn Fjärstedt, Bengt Holmberg, Dag Sandahl, Ezra Gebrehemedin och Carl-Erik Sahlberg.
   Skulle kunna hetta till riktigt ordentligt med Caroline Krook, Christina Odenberg, Jonas Jonsson och Martin Lönnebo.

   Radera
 9. LRNMNDN:s skrivning känns befriande för en med högkyrkliga laster. Jag behöver alltså inte längre vara rädd för att få apologin eller konkordieformeln i skallen när jag vill köra lite "katolskt".
  /Sub versus/

  SvaraRadera
 10. Liber Concordiae catholicus est!

  SvaraRadera
 11. I svenska kyrkans bekännelseskrifter möter vi i alla fall uttryckligen två mariadogmer och detta i konkordieformeln: Därför är hon (Maria) i sanning Guds moder och har likväl förblivit en jungfru (s 636 3 uppl 1969). De andra, obefläckade avelsen och upptagandet i himlen, proklamerades först 1854 och 1950. Den som är hågad skulle kunna "vaska fram" ytterligare katolskt material ur konkordieformeln, men det tycks idag vara mer populärt att ägna sig åt "makeover" av den givna Tron. Är det inte just denna hermeneutiska makeover aposteln varnar för när han skriver: Jag är ju inte som de många som schackrar (kapelevontes, ett riktigt fult ord) med Guds ord, nej, jag förkunnar det oförfalskat, som det kommer från Gud, inför Gud och i Kristi tjänst. (2 Kor 2:17)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gudaföderskans upptagande till himlen har firats sedan fornkyrkan. Hennes avlelse är också en rätt gammal fest. Men tolkningen av detta som just "den obefläckade avlelsen" förutsätter augustinsk arvsskuldslära och avvisades i Väst ännu av Thomas ab Aquino. I de Ortodoxa kyrkorna och Östkyrkorna generellt, tror man inte på en ärftlig arvsskuld, däremot att dödlighet ( Rom 5:14 -17) och därmed trasighet är ett arv av urföräldrarnas synd.
   fm

   Radera
  2. Ja, dogmer proklameras ju först efter lång kyrklig praxis. Vem vet, kanske kommer en femte mariadogm? Då syftar jag på co-redemptrix vilka många hade hoppats skulle proklamerats vid V II.

   Radera
 12. Har f Dag glömt biskop Johan Tyrberg deltog han inte i sammanträdet?
  Kh på landet

  SvaraRadera
 13. Bp Tyrberg stod inte på listan jag kopierade. Kanske var han halvvägs till himlen i stället?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Han var nog på Tudor Arm's i Lund, skrattade och sa att "en bra gudstjänst det är när alla deltar aktivt - som ett lajv - alla ska med" ( om den är "gudomlig" och kristen verkar vara av underordnad betydelse?)!
   Antony

   Radera
  2. Antony anser sig uppenbarligen ha skäl att häckla biskop Tyrberg.
   Baserat på vad?
   Läronämndsutlåtande denna inte medverkade till?
   Biskopen har ännu inte kommit ut med sitt första herdabrev, så ifråga om hans biskopsämbete finns väl hittills bata valspråket att kritisera honom för, eller?

   Radera
  3. Peter T, du hänger inte riktigt med. Det finns en putslustig intervju på Youtube där stiftchef Tyrberg är på Tudor Arm's, med anledning av "herdabrevet"!
   Antony

   Radera
 14. Jag begriper inte varför det ska vara sà svàrt att förstà att transsexualism beror pà hjärnans utveckling i fosterstadiet att göra. Det är ju sà att ens könsidentitet pàverkas där i och med att hjärnan pàverkas av könshormoner, det har studier pà transsexuella visat. Det har ju inget med en gudstro att göra.

  Medicinskt fackspràk sà betyder gender "hjärnans kön", det behöver inte vara samma som det kön man föddes med mellan benen eftersom kroppen är mindre känslig för könshormoners pàverkan i fosterstadiet. Jag pratar inte om sociala kön, det är en annan sak.

  Men vad är det som är sà svàrt att förstà att det är en medicinsk orsak och det är inget kyrkan kan göra nàgot àt iaf?

  Kan du engelska sà finns det artiklar att läsa som inte är för svàra med facktermer. Vad ska egentligen en biskop säga àt nàgot som är en medicinsk orsak?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ett av problemen i debatten är att RFSL inte vill erkänna ovanstående forskning.
   Vid konsensus om forskningsresultaten skulle man ju kunna slopa avarter som "kön är en social konstruktion".

   Radera
  2. Det finns ingen vetenskaplig konsensus om varför vissa individer utvecklar/upplever en transsexuell identitet, men om det finns neurologiska förklaringar så lär "sjukdomen" vara möjlig att bota?!
   Antony

   Radera
 15. Ja Antony, sjukdomen botas med att personen får medicinsk hjälp så att kroppen stämmer med det kön som hjärnan uppfattar att att man har.

  SvaraRadera
 16. Peter T: är det RFSL som inte erkänner detta? Jag har iofs mycket kritiska synpunkter om RFSL men jag trodde det var en liten klick extremfeminister sim hävdade detta. Och att många övriga feminister bara hävdar att kön till viss eller ganska stor del är en social konstruktion. Trodde jag.

  SvaraRadera