torsdag 10 september 2015

Ty se han beder

Modéus II skickade en bön till media. Den publicerades på insändarplats den 8 sept både i Barometern och Östra Småland. Nu ska böner aldrig recenseras, men de ska tåla en teologisk analys. Här är ett sådant försök.

Modéus II ber konsekvent till "Gud".
Men ber inte Kyrkan till Fadern genom Sonen i Anden? Att Gud är Fader har avslöjats och ingen kommer till Fadern om inte genom Sonen. Avslöjar språkbruket att vi inte är ense? Varför inte säga "Gud, vår Far, du som ..." och så just därför att det är så en bön. En barnslig bön för så får Guds barn be.

Därefter är modéusbönen uppbyggd så, att vi ber för människor på flykt, för oss själva, för politiker och beslutsfattare, för alla människor av god vilja, hjälporganisationer och enskilda initiativ. Gott så, kan man tycka. Vi brukar väl be ungefär så.

Modéus II tackar också: "Tack för den våg av godhet som nu flödar fram."
Här blev jag mer osäker. Är det vi som är goda, som sticker åt EU-migranten en peng eller som skickar in ett litet belopp till flyktinghjälp? Är godheten att skicka ett fartyg från Kustbevakningen till Medelhavet eller att öppna bostäder? Vad exakt avses med vågen av godhet? Att den mediala uppställningen är påfallande - är det godheten? Det var den här sortens hållningar som Sören Krarup skrev böcker mot och uppfattade som egenrättfärdighet. Det är väl inte helt klarlagt om det riktas hat mot godheten eller om hatet riktas mot hycklande posörer i medievärlden? Här skulle nog en analys behövas.

Bönen "gör oss uppfinningsrika i vår solidaritet" tycks berätta för "Gud" att vi verkligen är solidariska men solidariteten, den grundläggande som vi har, kan alltid göras lite kvalitativt bättre.
Men är vi solidariska? Hur syns det? Jag är mest bekymrad. Och jag saknar vreden över det som händer.

Till sist ber Modéus än en gång för människor på flykt, nämligen "de människor som knackar på vår dörr" men han ber också för kyrkan: "Gör din kyrka till ett hoppets tecken, sänd oss med bud om barmhärtighet." Det kan man alltid be, men vad betyder detta konkret? ÄR inte Kyrkan i sig ett hoppets tecken och ÄR hon inte sänd ut i världen med budskapet om Guds barmhärtighet? Jag varsnar en fara att i de fromma orden försvinner viktiga insikter.

Böner ska inte recenseras. Själva formen Modéus II använder känns igen från fri bön. Nu är den nedskriven och offentliggjord för att bes i det offentliga rummet, dit insändarsidor räknas. Denna bön, som inte ska recenseras, är en finstämd och välvillig bön, men jag saknar som sagt vreden.

Psalmisten ber inte så här. Där ska ondskan krossas och de ondsinta förgås. Det ber Psalmisten om, belåten med att Faraos här gått under, alltså att liv tagit slut i vattenmassorna. Psaltaren är Kyrkans bönbok. Våra små välvilliga böner är en sak, men jag undrar om inte bönboken Jesus använde ska betraktas som the real stuff.

Psaltaren är en vital del av Kyrkans böneliv, det som är trinitariskt byggt.
Kan man inte be till Jesus? Jo, det kan man. Men de erfarna själasörjarna brukade påpeka att det måste finnas balans, så att bönelivet inte blir för sött eller sentimentalt. "Söte Jesus", liksom. Jag undrar vad dessa Soul Friends skulle tycka om böner som inleds med "Gud". Kanske skulle de fråga efter en vokativ: "O Gud" och det där jag nämnde "du som..." Inte vet jag. Jag vet ju inte ens hur vi rätteligen ska bedja. Bra att vi har Hjälparen då och en bönetradition där bönen är en bön till Fadern genom Sonen i Anden.

Detta sagt, blir bönen aldrig fromsint. Den blir radikalare än så. Det är själva poängen.

23 kommentarer:

 1. Gör en bön nytta på insändarplats?
  I missionerande syfte?
  Framläggs något nytt?

  Ska Växjö stift upplåta lokaler för flyktingmottagande?

  Klart vi kan tacka Gud för att så många människor nu gör något själva utan att vänta på att överheten ska ta rätt beslut och gå före.
  Den sista meningen skulle jag gärna applicera på gudstjänstlivet i SvK när motsvarande sker där.

  SvaraRadera
 2. Nej, bäste BloggarDag, nu går Du för långt i bönekritiken,

  -Drastiskt uttryckt ser jag texten ovan som ett smått patetiskt kriarättande av biskopens publicerade bön. Vad är det egentligen för fel på den? Inget, såvitt jag kan se. I alla tider har barn - och även vuxna - bett "Gud som haver barnen kär . . .". Skall de inte få fortsätta med detta, kanske?

  Samtidigt skriver bloggaren att böner ej skall recenseras. Men hela texten är ju en recension - från första raden till den sista.
  Till skillnad sedan från Peter T:s märkliga slutsats och frågor - bland andra om bönen gör nytta på tidningssidor - är jag helt tillfreds med att biskopen på detta sätt utnyttjar medierna. Det bör präster, förtroendevalda och andra i kyrkan verksamma göra frekvent. Då når de enormt många fler människor än de är som sitter i kyrkbänkarna på söndagarna.

  Kyrkan finns mitt i samhället. Kyrkan måste vara en stark och aktiv röst i samhällsfrågor. Det är prästernas uppgift att verka för detta: diskutera, debattera, ta ton mot ondskan, orättfärdigheten, osanningen, våldet!
  Jesus gick ständigt bland folket. Det måste också prästerna göra. Inre tjänst, som det plägar kallas på militärförbanden, dvs att tillbringa större delen av arbetsdagen på pastorsexpeditionen, är knappast en effektiv missionsinsats.

  Slutligen skulle jag bli glad om bloggaren erkänner sin förlöpning mot biskopen i stället för att tacksamt notera dennes offentliggjorda bön.
  -Skriv gärna en egen bön och skicka den till Smålandsposten, är också en liten uppmaning från undertecknad.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Analys är inte kritik. Modéus II har försett oss med en finstämd bön, som också lär vara inskickad till Smålandsposten men ännu inte publicerad där. I Kyrkans Tidning fanns den till dels.

   Radera
  2. Jag vill bara upplysningsvis passa på att påpeka att jag inte kritiserat bönen.
   Jag har ifrågasatt varför biskopen inte försöker använda insändarsidorna till något framåtriktat och konstruktivt.
   En tackbön som just den här är formulerad blir ett tack för att människor engagerar sig utanför kyrkan.

   Tänk om detta engagemang kunde kanaliseras genom "Svenska kyrkans internationella arbete" via församlingarna.
   Det är inte utan att man undrar vad den halvan av de anställda inom SvK (runt 11000) som inte sysslar med gudstjänstverksamhet, gör som är missionerande?

   Nu kan ju en insändare innehållande endast "Gud som haver ..." vara bra mycket missionierande än t.ex. domprosten i Stockholms senaste insändare i DN, så det är ju ett positivt steg i rätt riktning.
   Så slutsatsen blir att det var bra gjort av Växjöbiskopen, men att det finns mer potential att hämta med gärningar bakom orden.

   Radera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 4. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 5. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 6. Regelverket innebär att kommentarerna ska handla om blogginlägget. Värdefulla utläggningar om annat - eller mindre värdefulla om annat - ställs åt sidan. Så är det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Även om de har signatur alltså.
   Vilket är ett bra och stringent tillämpande av regelverket bloggaren enväldigt förfogar över.

   Radera
  2. Inre tjänst i all ära - men militären övar för dyra slantar för situationer som knappast kommer att inträffa, och som man ännu mindre har resurser att tackla, skulle de inträffa.

   Därvidlag liknar Svenska Kyrkan onekligen alltmera militären ...


   P

   Radera
 7. En bön borde nog bara publiceras om det finns en medföljande uppmaning till gemensam bön ett visst datum eller liknande. Fanns någon sådan? Annars gäller Mat 6:5-6.

  Jag är bara en i anden fattig lekman, men när jag själv formulerar böner i min vardag (om de inte bara är korta bönesuckar) så formulerar jag mig alltid: "Herre himmelske Fader, [...] I Jesu namn." Och detta alldeles oavsett om bönen är hörbar för andra människor eller inte. Därmed skulle jag självklart formulera en skriven bön så också. Jag menar inte att framhäva mig eller mitt böneliv, utan vill bara med mitt eget exempel visa att såsom man ber i offentligheten så ber man på sin kammare. Naturligtvis har mina formuleringar inte uppstått av sig själva. Jag befinner mig i en tradition. Och det gör Modéus också. Men är det samma tradition om vi finner det naturligt att uttrycka oss olika?

  SvaraRadera
 8. Tex ps. 10 passar nu:
  I övermod jagar de gudlösa den förtryckte.
  Låt dem fastna i sina egna ränker.
  Den gudlöse prisar sin egen lystnad,
  välsignar sin vinst, föraktar Herren.
  Han tänker i sitt övermod:
  ”Gud straffar inte, det finns ingen Gud.”
  Den gudlöse har framgång i allt han gör,
  dina domar rör honom inte.
  Han fnyser åt sina fiender,
  han tänker: ”Inget kan få mig att falla,
  jag går med stadiga steg.”
  Svek och våld fyller hans mun,
  hans tunga gömmer ondska och ofärd.
  Han ligger på lur vid gårdarna
  och mördar den oskyldige i lönndom.
  Hans ögon följer den värnlöse,
  han lurar som ett lejon i snåret,
  han ligger på lur för att fånga den arme
  och dra åt sitt nät.
  Han hukar till språng,
  och den värnlöse fälls av hans kraft.
  Han tänker: ”Gud bryr sig inte om det,
  han vänder sig bort, han ser det aldrig.”
  Herre, grip in! Gud, höj din hand,
  glöm inte de förtryckta!
  Varför får den gudlöse förakta Gud
  och tänka: ”Han straffar inte.”
  Du ser det som tynger och plågar,
  du märker det och ger med din hand.
  Den värnlöse lämnar sin sak åt dig,
  du är den faderlöses hjälpare.
  Krossa den gudlöses och ondes makt!
  Straffa hans ondska, gör slut på den!
  Herren är konung för evigt,
  de främmande folken är borta ur hans land.
  Herre, du hör vad de betryckta begär,
  du lyssnar och stärker deras mod.
  Du skaffar rätt åt de kuvade och faderlösa,
  så att ingen längre flyr landet i skräck.

  SvaraRadera
 9. När internet kallas nymedia och tidningar o. TWV kallas gammelmedia, ska väl kyrkan kallas äldstmedia?

  Nu svassar äldstmedia lydigigt efter gammelmedia i gammelmedias kamp för att få oss att tänka goda tankar.

  Förutom att man inte vet vad man får i stället för nattvard, finns en ytterligare anledening att inte gå i kyrkan: Man vet inte vilken politisk propaganda man tvingas instämma i, när det skall bedjas.

  Av professor Hans Rosling har vi fått lära oss att flyktingsmugglarna är vår tids hjältrar och att Raoul Wallenberg var en skurk enligt nutida lagstiftning.

  Är det en våg av godhet som välter flyktingbåtar?

  Är det en våg av godhet som får smugglarna att ta 200.000 kr eller uppåt för en tripp över Egeiska havet och pressa in 250 personer i en båt som kanske är sjövärdig för 25?

  Är det en våg av godhet som får IS att mörda och skrämma iväg folk från deras hemtrakter. Ja, att döma över gammelmedias glädjetjut över alla kompetenta människor som kommer hit och tar hand om oss odugliga svenskar.

  Är det en våg av godhet som gör att de kristna församlingar, som grundades av Jesu egna lärjungar, utraderas och överlevande sprids över hela världen?

  Är det en våg av godhet, som har ockuperat Svenska kyrkan, så att Mpr snart är den enda resten av den kristna kyrkan i Sverige?

  Det tackar vi för. Tack himlarnas och ökenstormarnas gud, som lockar extrema islamister från hela världen, vilka kör iväg den ursprungliga befolkningen i Syrien och Irak. Tack himlarnas och ökenstormrnas gud, som gör Syrien till ett folktomt land, så när som på de från fjärran länder ditresta extremisterna.

  Vilken gud tillbes i Svk idag?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu sa ju inte Rosling att flyktingsmugglarna var hjältar, utan protesterade faktiskt mot det ordet. Han sa att de var de enda som hjälper flyktingarna att komma iväg och att de inte borde kallas smugglare eftersom flyktingarna inte är olagliga.

   Saklighet, tack.

   den Lea

   Radera
  2. Jag har nu inte tid att läsa och lyssna av alla uttalanden av den charlatan i godhetsbranchen, men vill minnas att han jämförde smugglarna med Raoul Wallenberg, som var en verklig hjälte.

   Ja, Rosling ska inte gå fri från att kallas charlatan, när han så flagrant försvarar grov kriminalitet. Vad tror du att en båt, som är byggd för att klara högst 2,5 ton nyfångad fisk, inbringar, när man i stället överbelastar båten med 250 människor som har betalat minst 200.000 kr var, inbringar i vinst till smugglarna?

   Det är ju lätt att räkna ut att 200.000 x 25 inbringar 5 miljoner kr, vilket torde vara väsentligt mer än vad en sådan båt kostar. Det är ingen som "tvingar" smugglarna att ta ombord så många, vilket Rosling har ljugit ihop. De "tvingas". Jag hörde det mycket väl.

   Radera
  3. Rosling är nu så oerhört mycket mer insatt i dessa frågor än du någonsin kommer att bli och han sa att smugglarna är de enda som hjälper människor att komma hit pga det brottsligt grymma (enligt Guds lag) transportörsdirektivet. Och enligt gällande EU-lag var Raoul Wallenberg en brottsling, det är ingen åsikt utan fakta. Du gillar inte godhet, men Gud gör det. Jesus var sannerligen en godhetsapostel, kallar du dig kristen så är du hans efterföljare som godhetsapostel-ett Kristusbrev i världen. Ska sådana brev skrivas med cyniskt bläck? Ska vi se på när människor drunknar i Medelhavet utan att göra något? Är det ett vackert och väldoftande Kristusbrev? jag tycker det är skrämmande att det finns en enda som kallar sig kristen och argumenterar så som du gör och att du inet här helt ensam gör mig förtvivlad. tack och lov är du i minoritet både bland kristna och svenskar i allmänhet. Annars stod det ännu värre till med vårt land än det redan gör. Läs Hesekiel 16:49.

   Radera
  4. Så du menar att befälhavaren på det svenska kustbevakningsfartyget Poseidon, som har räddat över 5.000 personer, inte vet vad han talar om, när han stämplar smugglarna som grovt kriminella personer?

   Har man betalat 200.000 kr för en fård med smugglare, så borde man ha rätt till en sjösäker resa. Det finns ingen jämförelse med de privatpersoner, som helt ideellt har smugglat flyktingar över Öresund. De har begått ett lagbrott, men har inte utsatt människor för livsfara. Å andra sidan har väl ingen flytt för livet från Danmark till Sverige sedan andra världskriget. Så ej heller från Turkiiet till Grekland.

   Radera
 10. Den neo-gnostiske och antimaterialistiske sportbilsfantasten som är stiftchef i Växjö har gjort det igen, profilerat sig i "vågen" av "godhet", men knappast sålt sin sportbil för att ge till de fattiga?!
  Antony

  SvaraRadera
 11. Är det en våg av godhet när flyktingar som har räddats av den grekiska kustbevakningen hälsas välkomna till Sverige, medan flyktingar som har räddats av det svenska kustbevakningsfartyget i Medelhavet, sätts i land i Italien och troligen skickas tillbaka till sina hemländer? Och kanske omkommer under sina andra eller tredje försök att ta sig till Europa...

  För oss abortmotståndare är den moraliska frågan betydligt enklare. Även oplanerade barn är älskade barn. Ingen skulle väl påstå att den fattiga modern är barnfientlig, om hon efter att ha fött detta barn undviker att bli gravid igen. Är det inte samma sak med flyktingkaoset? Kan man inte säga både "helst inte" och "nödvändigt"?

  Eller för att ta ett annat exempel: Om någon håller på att drunkna i Emån, drar jag upp honom, utan att tänka på vad som händer sedan, om han har någonstans att bo. Eller om han behöver nya kläder, så att han slipper gå i sina våta kläder. Kanske nekar jag honom mina kläder, med motivering att den akuta livsfaran redan är avvärjd.

  När vågen av godhet sköljer över Sverige räcker det att man vill ge tillfälliga uppehållstillstånd, tills kriget är över, till flyktingar för att man ska kallas rasist. Och vi pekar finger åt Danmark, som inte vill släppa igenom flyktingar till Sverige.

  Men det är ju Sveriges regering, som - med stöd av samtliga (?) oppositiomspartier som inte tillåter detta. Den svenska justitie- och invandringsministern Morgan Johansson (s) säger att han inte har fått någon förfrågan från sin danska kollega om den saken, trots att han erkänner att han har talat i telefon med henne.

  Kanske en våg av godhet sköjde genom tråden?

  36.000 aborter varje år är kanske utslag av godhet, enligt biskop Modeus? Jag tror tvärtom att hjärtnupenheten vid åsynen av en död treåring på en strand i Turkiet rör upp såren efter alla de ofödda som inte ens fick bli tre år.

  Det är inte godhet. Det är ett nationellt trauma, sorgen efter alla som inte ens fick födas. Det känslokaos i den svenska folksjälen, som nu rörs upp, blockerar varje nykter tanke, hur få stopp på dödandet, som driver människor från sina hem i Mellanöstern.

  För myntets baksida av känslokaoset är att ingen terrorist får dödas av ett svensktillverkat vapen. Så köper vi oss samvetsfrid, när vi inget gör för att stoppa dödandet.

  I denna yttersta tid, när onskan regerar över allas sinnen, ljuger en linslusande biskop om att en våg av godhet drar fram över världen. Till och med överstarna Salander och Olofsson hukar under sanststormen.

  SvaraRadera
 12. Varför skulle inte en bön få prövas? Pröva allt och behåll det som är gott säger aposteln. Allt som gör anspråk på godhet är inte gott endast Gud är god. Biskop Modéus II kan vara glad om hans bön analyseras och prövas. S:t Anselms så kallade ontologiska bevis för Gud är ju formulerad som en bön och den har ju stötts och blötts filosofiskt akademiskt i snart tusen år. Det är ju lysande om svenska kyrkans biskopar bedriver teologi på sina knän till skillnad från de religonsvetenskapliga fakulteterna där man sitter på rumpan och ställer allt på huvudet. Det är inte underligt att den moderna teologin blir så torftig och intetsägande när varen tro eller bön finns med. Att vi sedan inte egentligen vet hur vi skall be som Paulus säger leder oss till Fader Vår och Psaltaren.

  SvaraRadera
 13. Dag har skrivit: "Psalmisten ber inte så här. Där ska ondskan krossas och de ondsinta förgås. Det ber Psalmisten om, belåten med att Faraos här gått under..." Kan man be om ett militärt nederlag för ondskans hantlangare, när alla andra möjligheter är uttömda? Jag har diskuterat detta på politiska bloggar och fått till svar: "Vi ska hjälpa flyktingarna på annat sätt" När jag frågar vilket sätt, svarar de med att yra om alla krig som USA har startat, eller Ryssland.

  I TV:s Debatt, som sänds just nu hade Ann Heberlein en bra synpunkt att medie-kampanjerna alltid gynnar vissa "intressen".. Vilka intressen gynnar Svenska kyrkan med sitt missbruk av bönen. Själv har jag börjat be "Gode Gud tillfoga nu IS en rad militärta nederlag, så att IS-krigarna börjar tvivla på att det är Din (eller Allahs) vilja att IS ska segra."Jag kan be för enskilda IS-krigaare att de ska inse sitt misstag och byta sida. Alla har ju inte åkt ned bara för att mörda och terrorisera. Somliga har lurats tro att IS kämpar för en rättfärdig sak mot en diktator.

  Vilka "intressen" stödjer vi genom att bry oss om människor först när de har blivit flyktingar i fjärran land? Varför förbigåicks den yasidiska kvinna, som under i ett kort TV-inslang vädjade "Vi vill ha tillbaka vårat land", med tystnad?

  Nyss hemkommen från en kortare tågresa, läser jag på förstatidan i Metro: "Nu måste det skapas säkra vägar in i Europa." Detta kräver VD:b för någon coachingfirma på ett helt uppslag. På insändarsidan möter rubriken "Låt dem söka asyl på plats och flyga". Rubriksättaren bortförklara vad insändarskribenten faktiskt vill:

  "Det bästa hade ju varit om de fick ansöka om asyl redan medan de befann sig i Syrien och närliggande länder för att sedan kunna flyga tryggt till Sverige. DÅ HADE DET DOCK VARIT FÖR MÅNGA SOM SÖKEER, så i stället låter vi pengar och Medelhavet avgöra. Det känns inte vidare humanitärt. DET ÄR SJUKT ATT KRIGET I SYRIEN HAR FÅTT PÅGÅ I FYRA ÅR NU OCH DET BEHÖVS EN INTERNATIONELL MILITÄR INTERVENTION.

  Detta är pudelns kärna, omvärldens svek och det kaos som de säkra vägarna skulle föra med sig. Medelhavet är stort, och är det verkligen tekniskt möjligt att övervaka hela detta hav och stoppa båtarna med flyktintar innan de har lagt ut från land? Vad säger underrättelseofficerna Salander och Olofsson?

  Men nog är det märkligt att man inte ens kan övervaka det två mil breda sundet mellan det turkiska fastalandet och den grekiska ön Kos, dit den döde pojjken var på väg?

  Men detta diskuteras inte i den upphetsade stämningen, som media har piskat upp. För nu är det en KAMPANJ för att tvinga regeringen att slopa det s.k. transportöransvaret för flygbolagen. Carlatanen Rosling bredde på rejält i gårdagens Metro med att "Det är ett apartheidsystem att vissa inge får flyga".

  Roslings plattiityder är ett nyspråk i gammal välkänd DDR-stil. Ska denna kampanj-journalistisk med en uppburen professor som låtsas vara expert på "global hälsa" få styra såväl regeringens linje som vad vi ber Gud om i våra kyrkor?

  Gode Gud, ge Ahmed och Muhammed från Vivalla i Örebro en rejäl motgång på slagfältet i Syrein, så att de inser att de slåss på fel sida.

  Har Salander och Olofsson något att säga om den speciella form av moral som kallas stridsmoral?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Detta håller jag med om: "Det bästa hade ju varit om de fick ansöka om asyl redan medan de befann sig i Syrien och närliggande länder för att sedan kunna flyga tryggt till Sverige. DÅ HADE DET DOCK VARIT FÖR MÅNGA SOM SÖKEER, så i stället låter vi pengar och Medelhavet avgöra. Det känns inte vidare humanitärt. DET ÄR SJUKT ATT KRIGET I SYRIEN HAR FÅTT PÅGÅ I FYRA ÅR NU OCH DET BEHÖVS EN INTERNATIONELL MILITÄR INTERVENTION. "

   Nu är det så att flertalet kristna har sagt just detta hur länge som helst och jag funderar på hur du tänker, måste vi kristna klaga då även fler vaknar upp och börjar säga detsamma? Ska vi plötsligt gå emot kristendomens mest centrala principer bara för "säga emot gammelmedia"?

   Rosling låtsas alltså inte vara professor i global hälsa. Vilken kompetens besitter du LFL, i frågan eftersom du kan döma ut honom?

   Radera
  2. Det var värst vad du tar i, Alma. Vilken kompeten jag har? Jag antar att jag har minst lika goda kunskaper om persontransporter som Rosling. Det är ju det vi diskuterar nu, och inte det som han är specialist i. Han är docent i invärtes medicin. "Global hälsa" är ingen medicinsk specialitet, i synnerhet inte om det handlar om överbelastade båtar.

   Rosling må vara mycket framstående inom sitt gebit, men det gör honom inte till något universalgeni, som begriper allting. bättre än alla andra.Fenomenet, självöverskattning, känns igen från Kyrrkans hus i Uppsala.

   Genom att låna sig till den typ av kampanj-journalistik, som media bedriver, bidrar Rosling till att fler personer dör. Det finns inget försvar för kriminella personer, som lurar folk som redan befinner sig i säkerhet, att ta dessa oerhörda risker.

   Kampanj-journalistiken blockerar åtgärder som skulle rädda fler, sett på långre sikt.

   Radera