fredag 4 september 2015

Söderblom i religionsdialogen

Jag tackar för håvan.
Jag fick Nathan Söderblom, Kristendomen och religionerna, Föreningen Heimdals folkskrifter n:r 83, P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1904. Den kostade på sin tid 35 öre. För mitt - och ert - vetande är den betydligt mer värd.

Nu är det alltså religionsdialog och jag läser den Nathan Söderblom som togs till intäkt just för religionsdialog av domprosten Ulfvebrand et cons.
Vad säger Söderblom om islam?

"Det finnes mycket, som är frånstötande i Muhammeds personlighet. Man tar anstöt af hans sinnlighet - hans trogna skulle ej få ha mer än fyra hustrur, men för sig själf åberopade han en gudomlig uppenbarelse, att han, profeten, fick ha hur många som helst -, af krångligheten och bakslugheten i hans politik - politiken är svår att förstå sig på och svår att handha i alla tider -, äfven af den grymhet han stundom visade." (aa s 35)

Den som skulle dra upp det här citatet i en dialog med muslimer, skulle nog få det mer svettigt än Bengan den sextonde när han föreläste i Ratzeburg och citerade en gammal tänkande monark.

Nå, finner Nathan något att säga om själva religionen, när vi nu ska dialogera eller kanske diapraktisera?
"Äfvenledes är det något mycket främmande i den olärde arabens klumpiga och grofva uppfattning af mycket i religionen." (aa s 35)

Så mycket sagt, kanske dialogen tagit slut innan man hunnit citera Nathans berömmande ord om Muhammed för hans "oöfvervinneliga, till alla offer beredda tro" och hans personlighets "makt och kärlek" och för hans "stora klokhet och politiska blick." (aa s 36)

Men vad är islam för Söderblom?
"En arabisk afart af kristendom". (aa s 36)
Och för Nathan är det en lägre religiös hållning att blanda religion och politik. (aa s 37).
Där fick väl de fromma socialdemokraterna en smäll på käften, de som organiserar sig som sammanhållen tro och politik under namnet Tro och Solidaritet? En lägre religiös hållning!
Hur känns det?

Nathan går på:
Islam har uteslutit "allt allvarligt tänkande från religionen" och "lagt en järnhand öfver allt spirande andligt frihetslif" (aa s 37)

Nathan kan erkänna att islam kan undanröja hedendomens värsta yttringar:
"Men historien visar, att det land, som islam lagt under sig, är dömdt att stanna i den andliga växten eller att få andens själfständighet och en högre, friare, rikare fromhet halshuggen, om den ägde någon." (aa s 38)
Var Nathan Söderblom sverigedemokrat fast i smyg?
Eller: Vad är detta?

Med denna bedömning av halshuggen rikare fromhet lämnar Nathan Söderblom sin genomgång av islam, "denna underliga utväxt från kristendomens stam, som nog har mycken lifskraft i sig" men som inte kan jämföras med buddhismen, som är nästa områden han tar sig an. (aa s 38)

Så hur var det nu med Söderbloms många vägar till Gud?
Här har text presenterats, belägg alltså.
Hur slutar Söderblom sin genomgång av religionerna? Det kanske också kan vara värt att citera:
Han ser flöden från samma gudomliga källa. "Men öfver dem står en, som höjer sig allt högre, ju närmare vi betrakta honom, och som ej liknar någon af de andra, han som sade: 'Ingen känner Fadern utom Sonen, och den för hvilken Sonen vill uppenbara det'." (aa s 49)

Det har sin särskilda charm att läsa innantill, medge det.
Så vad säger domprosten och teologie kandidaten Hans Gunnar Ulfvebrand nu?

Biskop Jonas Jonson menar i senaste Torsdagsdepressionen (nr 36 s 7), att det är omöjligt att säga hur Nathan Söderblom skulle ha agerat i dag. Han har nog rätt. I hans samtid visste ingen heller riktigt hur Nathan skulle agera, bara att han agerade och detta ständigt. Men hur han tänkte och vad han skrev vet vi. Så vad betyder det när Jonson menar att Söderblom säkert kan inspirera oss genom sin kunskap?
Heimdals Folkskrift n:r 83!

Nu blev ni antingen uppgivna eller uppiggade.
Spelar inte så stor roll. Här kommer nämligen viktig och trösterik och/eller stimulerande info!

På onsdag den 9 september infaller International Buy a Priest a Beer Day, alltså den internationella "Bjud (ut) en präst på en öl."
Tänk er, världen över från öst till väst dricker präster öl, som de bjudits på. Detta är kristen broderskärlek i praktiken. Men denna kärlek måste till viss del organiseras. Därför var jag angelägen att föra proklamationen om högtidsdagen till er innan helgen. Församlingsborna borde informeras i de kyrkliga kungörelserna på söndag, t ex.
Man kanske ska bara berätta vid vilken tid prästen är på puben, när man klargjort vilken internationell och viktig dag vi talar om?
Tjuvstarta inte. Och betänk ordet: Don't mourn. Organize!"
Och så hoppas vi alla att församlingen inte är för stor. Dagar som dessa internationella firningsdagar är det en fördel med måttligt med folk i kyrkan och på puben. Annars blir det Mourning in the Morning.

22 kommentarer:

 1. Det är uppenbart att de postkristna nihilisterna i Svkys nomenklatura har läst Söderblom som fan läser bibeln!
  Antony

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför utgår du från att de har läst något han skrivit?

   Radera
  2. Tack för att Du orkade besvara Antony som han förtjänar!
   Kh på landet

   Radera
  3. Tillhör inte Storkyrkans tjänstemannaprelater och dr Jackelén Svkys nomenklatura?!
   Antony

   Radera
 2. Som Mästaren - alltså Jan Myrdal - skulle sagt: "Gå till läggen!" Den är bara att läsa innantill och se efter själv. Det som behövs är lite sittfläsk och en ovillighet att köpa resonemang som grisen i säcken.

  Mikael Löwegren, Ryssby

  SvaraRadera
 3. I den familj som jag växte upp i, hamnade vi gärna i diskussioner som t.ex.: Vilken är Finlands näst största stad? När blev järnvägen mellan Göteborg och Stockholm klar? Att då gå och slå upp det i familjens uppslagsverk (det här tilldrog sig före Wikipedia) ansågs vara otillbörligt – det intressanta var ju att komma fram till hur det möjligen skulle kunna förhålla sig.

  SvaraRadera
 4. Här var jag tvungen att läsa högt från datorn för maken. Till bådas vår glädje och uppbyggelse. Mest över Nathan, faktiskt. Just hos oss lär det inte köpas öl. Så kan det gå i förändringens värld.
  Ylva Willborg

  SvaraRadera
 5. Tack för de citaten! Trots en förlegad syn på andra kulturer i allmänhet som var gängse på Nathans tid äger många av dem fortfarande sin giltighet. Efter att ha läst Koranen från pärm till pärm för några år sedan och umgåtts en hel del med konvertiter från islam till kristendom är det enkelt att se för den som vill, att Muhammed stjäl som en korp från både kristendom, judendom och zoroastrism för att bygga sin egen avart av en monoteistisk tro. En intressant detalj: Abrahams offer på Moria berg finns med, fast det är Ismael han ska offra. Och åtskilliga andra GT-berättelser skrivs om och blir så mycket sämre. Tolerans av oliktänkande är en helt annan sak än den farliga synkretism som tycks tillämpas i Storkyrkan.
  Allan Willny

  SvaraRadera
 6. Dagens blogg aktualiserar flera frågor, bl a
  1) Vilket ansvar har våra akademiska religionsvetare för den okunskap som råder om den historiskt ursprungliga islam? Akademiker har dock en sk tredje uppgift, dvs att förutom undervisning och forskning även informera samhället om sina respektive kunskapsområden. Under de senaste åren har ofta inkallade kommentatorer från akademin meddelat angående våldsdåd i den muslimska världen två saker: de flesta som drabbas är muslimer och praktiskt taget alla muslimer tar avstånd från detta, samt att dessa våldsdåd har inget med äkta islam att göra. Det första påståendet är givetvis helt korrekt, men det andra visar sig snabbt vara fel för den som läser på sin religionshistoria.
  2) Den andra frågan aktualiserar utfrågningen inför det senaste ärkebiskopsvalet. Det var bara en kandidat bland de som kände sig kallade till det högsta ämbetet i Svenska Kyrkan som kunde få ur sig att Jesus klarare visar vem Gud är, när alternativet var Muhammed. Berodde detta på okunskap, feghet eller både och?
  Till sist: nästa gång du kommer till Uppsala Dag så hör av dig, så ska du få smaka på förstklassig hembryggd öl!

  SvaraRadera
 7. Tack till fader Mikael för varningen att inte köpa grisar från grismånglaren Ulfvebrand ; - D

  Sara Bergquist

  SvaraRadera
 8. Om Jesus Seminar är duktiga på att förvanska evangelierna utan att ta hänsyn till Skriften ( he palaia diatheke) är det inget mysterium om sekulärt skadade nollåttor förvanskar Söderblom

  SvaraRadera
 9. Det är makalöst hur Sthlms domkyrkoförs präster och äb trixar med Söderblom. Och med Krister Stendahl. Hans uttryck "helig avund" tas nu till intäkt för att ligga i linje med deras syn. Men det är ju precis TVÄRTOM. Med helig avund, en tanke Krister utvecklade i relation till judendomen, avsåg han att vi kan kan se och fascineras av något en annan har, men vi ska låta det stanna där, inte mixa och knåda ihop, utan stå fasta i vår egen identitet. Kort sagt, ha respekt för den egna och andras identitet och glädjas med varandra. Jag kände både Krister och hans teologi väl. 2012 började ju också trixandet med ekumenik-begreppet, det var då Jackelén fick till att det även skulle innefatta religionsdialog. Vi behöver begreppsreda, respekt för de teologers tankar som gått före oss så vi inte förvränger dem och åtminstone någon akademisk nivå på diskussionerna om vi alls ska kunna föra några i framtiden. Tack för att du går till läggen Dag. Nu blir det nog förhoppningsvis svårare att kidnappa Söderblom. (Det postmoderna plockandet blir ofta just anakronistiskt och snedvridet.) /Annika B

  SvaraRadera
 10. Det verkar som om biskop Tyrberg var lite före sin tid som läste upp sitt herdabrev på puben.

  Apropå dömprosten så undrar jag vilket lärosäte som underlåter att lära ut vikten av källhänvisningar?

  SvaraRadera
 11. De högkyrkliga svenskarna har liksom andra skandinaver korset i landsflaggan och låter sig styras av en kung av Guds nåde, låter alltså religionen färga det officiösa. I mitt egna land efter jag kom tillbaka från exilen kan alla numer läsa och skriva efter ha inkorporerat religionen i politiken. Men så är vi perser inte några arabiska fullblod heller, så vi ska väl egentligen inte ta åt oss den söderblomska kritiken.

  //Ruhollah K.

  SvaraRadera
 12. Annika Borg

  Utan att diskutera hur begreppen som Söderblom och nu Stendahl använde och dess sammanhang så vad gäller Söderblom så nog var han ekumenisk men inte i den mening som citerade galningar ovan avser det är nog riktigt. Han var däremot en liberalteolog som gjorde mycket för att förflacka kristendomen.

  Stendal däremot - det han lärde var inte ens kristendom. Det var en Spongs lära och i en annan mera renlärig tid hade han sannerligen inte fått bli biskop men däremot haft att stå till svars för sina heresier.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH, nu går du för långt! Också jag har många invändningar mot vad Krister Stendahl hävdade. Men någon Spong var han inte. Det han kom med var fullt igenkännbar kristendom.

   Radera
  2. Jag håller med dig i din slutsats +Göran och förstår inte varifrån //HH fått sin bild. Kommentaren blir ytterligare en variation på temat total förvanskning av en tänkare, i hätsk ton och med dom över en kristen människa. Trist och djupt orättvist mot +Krister. /Annika B

   Radera
 13. Vår tids gnostiker vare sig den är religiös (liberarteologi), filosofisk (nihilism) eller politisk (feminism och vänster) tål inte att Guds Ord blivit kött. De religiösa gnostikerna vill ha Jesus på det avstånd som gör Honom till ett hanterligt objekt så att de kan göra vad de vill med Honom ( klä av Honom Kyrkans dogmer och klä ut Honom i den önskade ideologiska förklädnaden). Därför blir det för dem oerhört problematiskt med Jesu egna anspråk på att vara Sanningen. Pauli "kvinnliga" metaforer hjälper oss är Gal 4:19. Vi måste födas på nytt för att Kristus skall bli centrum igen. Tänk vad kvinnovänliga "kvinnoprästmotståndarna " är. Annat är det med gnostikerna som kräver att kvinnorna måste bli män som slutorden i thomasevangeliet säger. Sv ps 348 v 1 och 2 bär fram Kristi trefaldiga födelse som vi kan besjunga och som Origenes har formulerat.

  SvaraRadera
 14. +Göran

  Att förneka uppståndelsen anser jag vara att predika ett annat evangelium. Det gjorde han tom i TV . Jag hörde det själv. Dessutom var han de facto en Spongs elev.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man kan nog rent intellektuellt pröva mycket, ta del av många resonemang och tankelinjer, utan att falla i farstun av okritisk beundran för den sakens skull.

   Att Harvardprofessorn Stendahl skulle avstå från att grundligt orientera sig i Spongs tankar förefaller osannolikt. Det vore en ointellektuell hållning. Se på Bloggaren! Hans intellekt närs med välbehag av andlig fullkost, såväl som smalkost och rent av oandlig fiber. Allt med bevarat kritiskt och - det förstås inte alltid - kärleksfullt sinne.

   Argus

   Radera
 15. Det finns något som heter källkritik, men det är häpnadsväckande att kyrkans högsta ledning saknar detta, det mest elementära för den som vill uttala sig om för länge sedan bortgångna. Som nu Natan Söderblom. Att vända och vrida på källorna för att det ska passa modeteologin är ett skamgrepp! Att sedan inte göra någon skillnad mellan religionsdialog och ekumenik är att skrämmande. Äpplen är inte päron. Tack Dag för att du fortsätter renhållningen fast höga vederbörande tycks strunta i det. Det är i sammanhanget beklämmande att biskop Jonas, som studerat NS och skrivit en tjock bok om honom, inte tar bladet från mun utan snarare jamsar med.

  SvaraRadera