onsdag 10 februari 2016

1.9 miljoner

Svenska kyrkan levererade 1.9 miljoner kronor till Socialdemokraterna år 2014. Det är bidrag till kyrkomötesgruppen. Alla får bidrag och socialdemokraterna mest för de är störst. Utomlands betraktas detta som ett mycket underligt system att politiska partier ställer upp i kyrkovalet och vi är några i Sverige också, som menar att det är galet. Till och med under statskyrkotiden hävdade vi detta. Men det är klart, att om ett parti under en mandatperiod skulle dra ihop 7.6 miljoner så ... Lite materialistisk historieskrivning skapar klarhet.

Nu är det socialdemokratiska intresset inte främst materiellt. Partiet, som på sin tid var statsbärande, släpper inte en ideologisk statsapparat utan använder den. Här finns en möjlighet att prägla Svenska kyrkan med sin egen tankevärld och låta Svenska kyrkan fungera som inflytelseagent. Socialdemokratiska grundvärden blir kyrkliga och de kyrkliga grundvärdena blir socialdemokratiska. Alles in Ordnung, som det heter i det land jag lämnade i går.

Alla grupper i kyrkomötet får pengar. Sverigedemokraterna drog ihop en del och la grunden till sitt politiska arbete genom att hamna i kyrkomötet. Inte inflytande men mandatstöd. Jag tröttnar inte att påminna om att det var socialdemokraterna som ville ha ett direktvalsystem, som gav SD plats. Vi varnade för detta men Torgny Larsson, S, viftade bort varningarna. Det var ett politiskt misstag som beredde SD vägen in i hela det politiska systemet. Men det började i Svenska kyrkan och tack vare S. Hade förslaget om indirekta val gått igenom, hade SD inte haft en chans att använda denna väg till framgång och ära. Då hade partiet fått förlita sig på att de andra partierna skulle göra andra felbedömningar och folk tröttna på sådana partier och deras felslut.

Vad tänktes mandatstödet vara till för? Stimulera demokratin. Somliga grupper, de små, använder pengar för fortbildning och konfererande för de valda men det anställs också folk för valarbete och trycks material. Det finns i alla grupper en spänning mellan det som går till ledamöterna, basen för inkomsterna, och det som används för gruppens vanliga arbete och valarbete. Annonser och annat kostar. S använde kyrkovalet 2013 för att pröva nya metoder att nå väljarna, sådana som kunde användas i "det riktiga" valarbetet år 2014.

Fördelen för de ledamöter av kyrkomötet som tillhör en mindre grupp är att fortbildningen kan skräddarsys och - inte minst - ge nya perspektiv och nya bekantskaper, inte minst ekumeniskt. Jag är inte alldeles oskyldig till att ha befrämjat den typen av aktiviteter. På den gamla tiden satt S och M i partiets kursgårdar i Sverige, som alltså underhölls med hjälp av de bidrag som lämnats i det kyrkliga. Medan POSK for till New York, London eller Geneve och byggde upp kontaktnäten och kunskaperna om livet i andra kyrkor. När POSK varit i New York blev jag nervös och tänkte att vi kunde få kritik, så jag frågade i kyrkomötet vad de andra gjorde för sina pengar när vi nu gjort detta. Då blev moderater och socialdemokrater hätska på sina ledningar som bara skickat ut dem till kursgårdar för att delge ledamöterna ledningarnas bedömningar. Vi fick ingen kritik. Och problemet består.  Med fler än 70 ledamöter kan man inte enkelt ta sig runt till andra kyrkor. På ett sätt är det synd om de socialdemokratiska ledamöterna. De är för många och deras gruppmöten kan inte fungera som de alerta seminarier ett gruppmöte med ett dussin deltagare blir. Det betyder att i stora grupper hamnar makten hos uppseendeväckande få - med mycket pengar.

Vi som rest i det kyrlliga - Join the Church and see the World - håller oss förstås med missunnsamma kamrater, de som lever med mottot "Grisar ska inte ha roligt". Det har de lärt sig av Emils pappa i Lönneberga. Det blir lite löjligt men vi har lärt oss stå ut. Det är mötet med medkristna som bygger Kyrkan. Läs sista kapitlet i Romarbrevet och fatta hur mycket folk Paulus kände. Han hade mött dem fast han inte varit i Rom, där de nu fanns. Kyrkan är kosmopolitisk och det ska slå igenom också hos oss. Så visst kan mandatstödet göra nytta. Men går det pengar till ett politiskt parti, så är det lite uppseendeväckande. Inte minst för de medkristna vi kan besöka, de som finns i andra kyrkor och sammanhang.

Nu är det fastetid. Jag är så gammal så jag går fri från fastereglerna. Återhållsamhet kan kanske ändå motiveras. Men bloggfasta kan jag inte - för det skulle synas och när jag fastar ska det inte synas. Jag får gneta vidare, stimulerad av insikter från Berlin.


18 kommentarer:

 1. Hur kunde Svenska kyrkan dra på sig ett så genomkorrumperat system? När nu ett flertal sådana storsystem faller på grund av korrumption och brist på demokratisk insyn,banker, Arla m.fl., får vi hoppas att det år 2000 tillskapade svenskkyrkliga systemet dras med i fallet. Biskopar kunde inte reservera sig, men jag är glad att jag lät anteckna till protokollet att just kapitlet i KO om val borde lyftas ut och utredan på nytt.

  SvaraRadera
 2. Jag har som samhällsmedborgare svårt att se andra "kyrkliga grundvärden" idag än rent svammel. En kyrka är för mig nåt annat än det som diskuteras här: inte ett samhällsstyrt verksamhetsbolag utan en troendegemenskap. /John

  SvaraRadera
 3. BloggarDag och +Biörn,

  -Mandatstödet innebär förstås, att den grupp som är störst i KM får mest pengar. Precis som i riksdagen, landstingen och fullmäktigeförsamlingarna. Varför S-gruppen med 70 ledamöter inte skall kunna besöka kyrkor - den är för stor, hävdar bloggaren - förstår jag inte. Men för att förverkliga besöken krävs förstås att ett innehållsrikt program görs upp av gruppens ledning, alltså borgarrådet Burell m fl.

  När den ärade Norrköpingssonen och biskopen emeritus nu hävdar att mandatstödet är genomkorrumperat, måste han då också i konsekvensens namn hävda detsamma om ovannämnda sekulära mandatstöd.

  Bloggarens irritation över att S får mycket pengar i KM leder rimligen också till frågan, VARFÖR gruppen är störst och exempelvis inte Frimodig Kyrka.

  Jo förstås därför att betydligt fler väljare föredrar S framför FK. Vilken är i sin tur orsaken till detta?

  Plats för funderingar efter lämpliga svar. Får vi höra dem på bloggen månne?

  Låt mig dock vänligen och avslutningsvis erinra om att inget svar får ens anknyta till tankarna "väljarna är dumma och vet inte sitt bästa", ty - vilket begåvade personer som bloggaren och +Biörn vet - väljarnas beslut är utan appell. I vår demokratiska folkkyrka lika väl som i riksdagsvalen.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 4. Inte riktigt utan appell, väl? Jag menar, om nu Jesus är Here - också Kyrkans.

  SvaraRadera
 5. Enligt särlagstiftningen för Svenska kyrkan skall den vara rikstäckande. Då kan ju vän av (demokratisk) ordning undra, varför bara medlemmar (de som betalar kyrkoavgift) får rösta. I en rikstäckande organisation borde väl alla och envar få säga hur de vill ha det?

  SvaraRadera
 6. Skulle kanske kallat systemet "korrumperande", när så stora självutdebiterade summor går in i partikassorna. Alla vet ju att om partierna skulle betala för de sina i kyrkomötet, skule det inte bli något. Nå, det faller väl som det en gång stora systemet S - och för den delen Arla och ett par storbanker - men det hinner ju skada mycket innan. BOD kan väl inte vara omedveten om att den trosbärande kristenhet som finns kvar i landet till stor del bärs upp av frivilliga medel och insatser. Hur BOD som varit den kyrkliga korrumptionens bekämpare både vad gäller makt och penninghantering, kan försvara det som pågår i kyrkomötessystemet förstår jag uppriktigt inte. Om nu inte systemet till varje pris skall försvaras. Hoppas vi båda lever tills dess fall.

  SvaraRadera
 7. Vem har fastställt de liberala fasteregler Bloggaren lever efter? Sjukdom befriar från fasta, men inte att vara yngre än sjuttio år. Det är i varje fall den ordning för fasta som alla överallt och alltid har sökt leva efter. Rosendal i Osby iakttog även mjölkfastan och hade bara margarin på smörgåsen. Den tidens margarin var inte gott, det vet den som skriver dessa rader.

  SvaraRadera
 8. BOD. Förklaringen är att flesta svenskar röstar efter partilinjerna främst.
  Det där med tro och sånt funderar man mindre över. Det är synd om
  Människan...

  SvaraRadera
 9. Ack ja,

  BOD laatsas som vanligt okunnig om enkla men besvaerande fakta.

  Sossarna aer stoerst helt enkelt darfoer att Sverige som helhet aer sekulariserat .

  En politisk maalsaettning daer sosssarna varit effektivast i paadrivandet om aen med god hjelp av liberaler. (Ja ocksaa kommunister men de har ju alltid tidigare bara styrt indirekt genom att som princip aldrig stoedja ett borgerligt foerslag och samtidigt aldrig agera saa att sossarna missar en votering.)

  De aer stoerst , effektivast och slaepper inte taget om kyrkan saa laenge de tror att det finns en risk att kyrkan boerjar agera som en Kyrka.

  De faa som sedan i denna allmaenna sekularisering ens ids roesta, roestar enligt ett eller flera av kriterierna nedan.

  1, Man roestar av "plikt" utan att egentligen bry sig om Kyrkan , notera versalen utan roestar daer som man roestar i kommunal- och riksdagsval.( En majoritet av vaeljarna)

  2, Man roestar "aktivt" foer att just foerhindra att Kyrkan blir naagot praesterligt. (Man vill ha det som nagon sa " ett rotary med tinnar")

  3,Man vaeljer efter det program som verkar mest PK , gaeller de med ett visst intresse foer kyrkan om aen knappast efter naagra hoegre insikter om vad en Kyrka aer, daa utesluts omedelbart saadana som av idoga journalister foerklarats som moerkermaen och allmaent skumma.

  Man kan konstatera att snarare aer det en liten glimt av ljus i tunneln att FK samlar saa manga mandat som de goer.

  Majoriteten har inte alltid raett, i teologiska fraagor gaeller snarast motsatsen. Vi foerfasar oss oever hur sovjet paa sin tid naer de inte roade sig med att slaa igen praester satte som biskopar just foeljsamma prelater.

  Vi aer baettre(?) vi tillgriper inte saa drastiska metoder utan vad erfarenhet visat vara mera verksam. Vi obehoerighetsfoerklarar, avkragar, fryser ut de med "olaempliga" aasikter, dvs de som tycker att man skall agera enligt SVeKs aennu formellt gaellande laera.

  //HH

  SvaraRadera
 10. Man bedömer oftast vad som är viktigt för en organsiation genom att titta vart pengarna går.

  S får mer pengar av SvK är förföljda kristna i Syrien och Irak.

  De vackra ordens väg är en återvändsgränd.
  Om inte de förtroendevalda skulle få kollektiva nomineringsgruppsstöd så skulle det vara lika demokratiskt.
  Om det vore ett rent personval utan möjlighet till nomineringsgrupp så skulle det vara lika demokratiskt (och fortfarande mer demokratiskt än biskopsval med elektorer, som ju är ett indirekt valsystem även om biskopskandidaterna saknar partibeteckning.)

  SvKs regelverk för förtroendemannaval är en gökunge som inte ger förtroende någon annanstans inom kristenheten.
  Bara förtroende i riksdagen, men det är väl det som räknas för ecklesiastikdepartementet?
  Numera landets största departement, med ett visst mått av ministerstyre.

  SvaraRadera
 11. Partistöd förekommer ju också på pastoratnivå, och så t ex här i Bodens pastorat, drar man får stöd för varje mandat i kyrkofullmäktige. När vi i Frimodig Kyrka nu föreslagit att partistödet ska avskaffas, så mötte vi ett kompakt motstånd.
  Så nu kan vi konstatera att här på den nivån är det nog det viktigaste orsaken, eller iallafall väldigt viktig del, för att överhuvudtaget hålla igång sekulära politiker i Sv.kyrkan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gör en valfråga av det lokalt. Då tror jag ni kommer locka många soffliggare till valurnorna.

   Radera
 12. +Biörn, +Göran, BloggarDag m fl,

  -Det finns en formulering i den förstnämndes replik ovan som jag studsade inför - trosbärande kristenhet som finns kvar i landet" som "bärs upp av frivilliga medel och insatser". Här menas alltså INTE Biörns egen kyrka. Är den inte trosbärande? Det har jag alltid trott och tror alltfort. +Görans slutsats om rösträtten faller naturligtvis direkt och enkelt på att personer av annan trostillhörighet än Svenska kyrkans inte kan rösta i denna kyrkas val. Menar han att katoliker, muslimer, agnostiker m fl skall få delta i de kyrkliga valen?

  BloggarDags kommentar är en upprepande variant av många, många liknande på bloggens kommentatorsfält. Mitt svar är detta: Vem i mänskliga kläder har då makt och myndighet att rätt tolka Herrens ord och därigenom upphäva ett valresultat? Om exempelvis en av våra biskopar har en tolkning, som underkänns av en företrädare för Frimodig Kyrka - vem skall överpröva vem. Kanske också en fråga för exempelvis +Biörn.

  Sedan kan man undra om ekonomiskt stöd till parti- och nomineringsgrupper kan liknas vid korruption. Hur skulle grupperna annars kunna finansiera sin verksamhet? Möjligen kan man ha ett annat system än mandatstorlek för att fördela pengarna.

  Jag noterar - faktiskt med visst intresse - att ingen av de seriösa debattörerna har en förklaring till varför de politiska partierna i KM samlar flest väljare och förpassar exempelvis FK till en av jumboplatserna.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. "varför de politiska partierna i KM samlar flest väljare" var frågan.
   1. De är välkända bland medlemmarna
   2. De tar inte upp kyrkliga frågor i sitt valmanifest, utan betonar snarare att de som inte går i kyrkan ska ha så stort inflytande som möjligt.
   3. De frågor som står i valmanifestet är populära frågor i det sekulära (miljön, alla människors lika värde etc)
   4. Röstning sker inte söndagligen direkt efter avslutad gudstjänst.
   5. Det finns partistöd (vilken annan stiftelse/förening/trossamfund/fackförbund delar ut pengar till de grupperingar som får flest röster i proportion till antal mandat?)

   Radera
 13. Peter T,

  -Först nu läste jag närmare Din sk förklaring till att de politiska partierna samlar flest röster i KM.

  Jag ber Dig exemplifiera påståendet, att de som "inte går i kyrkan ska ha så stort inflytande som möjligt". Vilket eller vilka partier har betonat något sådant?

  Upp till bevis, Peter T!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu var det ju helt subjektiva svar på frågan som efterfrågades, men jag undrar om Bengt Olof någonsin läst programförklaringarna från S?

   http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarrorelsen/Socialdemokraterna-i-Svenska-kyrkan/Hem/Valkommen-till-Socialdemokraterna-i-Svenska-kyrkan/

   Där länkas til huvudpunkterna:
   - Svenska kyrkan ska sätta människornas behov i centrum
   - Svenska kyrkan ska stå upp för allas lika rätt och värde
   - Svenska kyrkan ska bekämpa de växande klassklyftorna
   - Svenska kyrkan ska bidra till gemenskap och utveckling

   Man kan också söka på ordet "Gudstjänst" i pdf-versionen av valmanifestet och får då noll(0) träffar!

   Min subjektiva tolkning av de fyra huvudpunkterna är att gudstjänst och de som firar sådan är underordnat de fyra punkterna för S.

   Jg hörde dessutom i radio för drygt tjugo år sedan inför ett kyrkoval en S-märkt kandidat säga just att Kyrkan ska vara till för alla medlemmar, inte bara de som går i kyrkan och det är deras intressen som S engagerar sig för.

   När man hört något sådant så kanske det inte är konstigt att man drar vissa subjektiva slutsatser av det, eller hur?

   Radera
 14. Peter T,

  -Jodå, jag har läst kyrkovalsprogrammet från S och själv kritiserat detta för att det ej tillräckligt betonar kyrkans och kristendomens roll.

  Men det står ingenstans vad Du påstår: att de som inte går i kyrkan skall ha så stort inflytande som möjligt. Ditt påstående är därför alltför demagogiskt och oriktigt.

  Vänligen
  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mitt svar var subjektivt och baserat på en muntlig utsaga.
   Måhända demagogiskt, men inte efterfrågas objektiva svar på dylika frågor?
   En hel hög med biskopar formulerar sina subjektiva åsikter, och så även jag.
   Det finns nog sällan objektiva svar i detta kommentarsfält.

   Kanhända tycker någon att han alltid uttrycler sig objektivt oxh alla andra subjektivt?

   Radera