söndag 14 februari 2016

Vad håller vi på med?

Mer specifikt: Vad håller vi på med när vi firar gudstjänst och försöker leva Kyrkans år? Jag har en svag aning, för jag är utbildad genom söndagsskola och konfirmandundervisning men i min höga ålder skadar inte repetition, ty den är all kunskaps moder.

Vi börjar med fastan - jag läste en tweet från Svenska kyrkan.
Vad en tweet är hade mina söndagsskollärare och min konfirmationspräst inte en susning om - men låt gå trots det.
"Fastan är en chans att stanna upp mitt i livet och ge sig själv tid till bön och reflektion."
Det låter något men är det inte Någon som saknas i själva tankegången? Gud, liksom. Är ett kristet andaktsliv inget annat än andlig onani? Ge sig själv tid? Eller ge sig tid att... Jag ser skillnaden.

Nu är det söndag och jag har lovat Strukturutskottet att vara snäll på söndagar, så det är jag. Men ni vet vad jag menar. Hur vore det med en svenskkyrklig tweet som sätter fokus på Gud och syftar till att få oss ut ur våra tröga vanor? Det vore om inte annat ovant.

Med sällspord entusiasm söker jag så svaret på frågan varför vi firar gudstjänst.
Svenska kyrkan Malmö har ett svar.

"Gudstjänsten gestaltar berättelsen om Jesus Kristus, hans liv, död och uppståndelse. Den ger uttryck för hur Jesus såg den människa som behövde få mod och hopp tillbaka."
Jag märker att i de fina formuleringarna så glider det. Det är berättelsen saken gäller - inte den uppståndne och levande Herren.
Här varsnar jag den faktiska motsättningen i Svenska kyrkan, den som ligger under alla andra motsättningar.
Jag trodde att kyrkklockorna kallade på mig eftersom Jesus kommer till kyrkan och konkret vill möta mig där. Där finns mina medkristna. Några behöver få mod och hopp tillbaka och andra är bra på att dela med sig av livsmod och hoppfullhet. De olika kroppsdelarna inser att de behövs tillsammans och allra mest behöver Jesus. Kul att han kunde komma, Jesus, och bra att kyrkvaktmästaren larmade om den saken. Han larmade alla, inte bara de intresserade, noterar jag.

Gudstjänsten gestaltar också , får jag veta, hur Jesus "öppnade Guds rike för alla, så att de kunde leva i sin vardag."
Hur tänkte ni nu? Lärjungarna, de 12, slutade samtliga att leva i sin vardag, t ex. Och för egen del undrar jag om inte Guds rike syftar till något mer än alla mina dagar, som inte blir så många hur många de än blir.

"Redan tidigt i den kristna historien tog sig berättelsen om Jesus uttryck i att man åt tillsammans. Det var den handling då man mindes lärjungarnas sista måltid tillsammans med Jesus. Men det blev också ett heligt skeende och inte bara en minnesmåltid. Man försökte tolka betydelsen av att Jesus hade dött och uppstått."
Vad detta än är så evangelisk eller romersk-katolsk lära om nattvarden är det inte. De reformerta kan tro så här.
Det är söndag så jag skrev inte "tramsa så här". Men söndag eller inte, nog är det märkligt att man om Herrens Heliga Nattvard skriver om mycket men inte om Herren själv.

Jag uppfattar samma fel i prioriteringslistan när det heter att vi i gudstjänsten får "hjälp att tolka våra liv och möta Gud."
Är det inte genom att möta Gud i Ord och sakrament som vi kan förstå Livet, vårt och andras och Livet som mysterium? Så kommer det påhak som tycks obligatoriskt för så fort "Gud" nämnts måste något mer till:
"Men gudstjänsten är också ett tecken på och uttryck för kyrkans tro och närvaro i samhället."
Jag skulle vilja fråga: Hur tänkte ni nu?

Grundfelet?
Låt inte de fina orden förblinda för grundfelet är det gudlösa. Ni får en mening som belyser Vem som saknas. Det hela blir väldigt begränsat, alls inte något ur evighetens synvinkel:
"Att upptäcka gudstjänsten, det som sker, sägs och sjungs, är en möjlighet att se sitt eget liv i ett sammanhang."

Ska vi introducera begreppet "den själiska människan" och säga att här är ett program som passar den själiska människan perfekt. Självbespeglande, självcenterat, själviskt, själiskt!

Också om det är söndag skulle man kunna fråga sig varför vi firar gudstjänst och göra ett omtag för det är nog något annat som fått Kyrkan att fira gudstjänst i närmre 2000 år efter Herrens uppståndelse.

Under gårdagskvällens yra satt jag och tramsade med Facebook.
Jag slog upp "Svenska kyrkan", som presenteras som "Lutheransk kyrka". Kolla denna söndag för det kan ändras efter denna bloggpost. Jag slog upp under "ansvariga" och fann att de ansvariga var redaktörer på Kyrkokansliets kommunikationsavdelning. Vad håller vi på med? När avgår kommunikationschefen? Vad säger generalsekreteraren och vad säger Kyrkostyrelsen, som vårdar det s k varumärket? Eller ska jag inte vara förvånad? Det är de lutheranska som tramsar med gudstjänst och kyrkoidentitet?
Nä, jag frågar så söndag det är: Vad håller vi på med?


50 kommentarer:

 1. Jag blir ledsen över denna märkning av ord och Ordet!

  -Bloggaren har ägnat en lång text åt kriarättning av kyrkans förklaringar till varför vi firar gudstjänst. Trots att han lovat att vara snäll på sön dagar, är han det i praktiken inte: grundfelet i förklaringarna "är det gudlösa", fastslår han om den egna kyrkans beskrivningar av gudstjänsten.

  Alltså, vad jag förstår, gudlöst i två avseenden: innehållsmässigt och genom att Gud inte nämns oftare än ett par gånger.

  Och läs noga avslutningen, som åtminstone för mig (och säkert många andra också) är irriterande: "Det är de lutheranska (skrivet med kursivstil, min anm) som tramsar med gudstjänst och kyrkoidentitet".

  Detta slags kriarättning gynnar inte kyrkan i det centrala perspektivet att försöka flytta fram dess positioner i samhället. Som jag skrev nyligen: fienden finns inte i kyrkan. Den finns utanför kyrkan. Fienden är inte texter från den nationella nivån med Uppsalabasering. Eller från den lokala i Malmö. Vi måste alltid ha i minnet att Svenska kyrkan har stor bredd, högt i taket, låga trösklar och en alltid välkomnande famn. Det som en präst i Malmö säger kanske inte på alla punkter faller hans kollega i Alvesta eller närliggande ort i smaken. liksom den senares utläggningar ej på alla punkter passar den förres. Detta kan beskrivas som kyrklig och teologisk tolerans. Ordet skall vi värna - och alltid handla efter. Det centrala - och allt annat överskuggande - är att vi finns och arbetar i samma kyrka och har samma mål: att följa missionsbefallningens viktiga ord(er). Man kan, bästa bloggare, med olika ord och ett brett spektrum av meningar göra folken till lärjungar. Det kan kyrkan i Malmö lyckas med, liksom en erfaren prästvigd docent i Alvestas närområde förmår detta.
  Fienden finns utanför kyrkan, inte inne i den. Detta måste alla vi, som vill kyrkans väl och bästa, inse och följa.

  Kriarättning á la latinläraren (Stig Järrel) i filmen Hets, för inte den tillbakaträngda Svenska kyrkan framåt.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man kan med andra ord också ändra den kristna tron och göra den till religion. Passar den själiska människan som hand i handske, som jag tror mig ha antytt. Försiktigtvis, förstås, ty det är söndag.

   Radera
  2. 1. "...ha i minnet att Svenska Kyrkan har stor bredd, högt i tak..." Ett hus som har riktigt högt i tak kan benämnas ruin!
   2. "Fienden finns utanför kyrkan, inte inne i den." Är du helt säker på detta ditt påstående? Var t ex Judas Iskariot en "engångsföreteelse"?
   Det som Dag citerar från Svenska Kyrkan i Malmö är, tyvärr, rätt långt från kristen tro. Bön för Svenska Kyrkan torde vara viktigare än att "skjuta budbäraren" (dvs Dag).

   Jag i Halland

   Jag i Halland

   Radera
  3. " Den som missar en mässa, missar en massa" sägs det. Missa därför inte förra söndagens tangomässa eller dagens gudstjänst i TV. Om man ska följa missionsbefallningens ord(er).
   Vissa får som texten lyder i psalmen efter predikan " ta det med en nypa salt" Prästänka

   Radera
  4. Är inte det att vad som sägs i Malmö inte passar i Alvesta med omnejd ett problem? Kan man säga så om ett politiskt parti, att det inte gör så mycket om man säger olika i olika partidistrikt? Vilka skulle rösta på ett parti, om dess ombudsmän hade olika synpunkter på skatter? Om den enda ambitionen är att bli så stort parti som möjligt, blir det inte mycket med det – det är ju det politiska budskapet som, möjligen, drar till sig väljare.

   Men Svenska kyrkan kanske inte längre har något budskap, utan är intresserad av terapi och liknande i stället?

   Radera
 2. Jag tror grundfelet är ett annat. Plötsligt vid läsning av denna bloggpost slås jag av att det är synen på religiös tro som något för svaga och skadade människor som framträder. Det är den syn som ateister och sekulära har. Tydligen har den synen nu tagit sig in ändå in i Svenska Kyrkans hjärta.

  SvaraRadera
 3. Den här sortens analyser är precis vad vi behöver. Djävulen sitter i de små detaljerna. Förnekelsen döljs i de vackra formuleringarna som låter så bra, men vid en närmare titt visar sig stå för en annan religion, eller ingen religion alls. Heja Dag!

  SvaraRadera
 4. Hembygdsteatern ger föreställningen "Gammalt kyrkoliv", med förklaringar "Varför gjorde de så?"

  "De gestaltar den där människans liv. De trodde att den där människan var en gud. En del av er tror kanske fortfarande att det finns någonting däruppe. Förr i tiden var man mer vidskeplig, och trodde att människor kunde leva efter döden. Men vi ska inte göra er tungsinta med sådant trams. Därför har vi ändrat här och var i texten och lättat upp med swing."

  "För att möta tidens utmaningar har vi rationaliserat oh slagit ihop de olika bygdeteatrarna till en enda, ett så kallat storpastorat. Vi river av så där fyra förställningar varje söndag på de gamla teaterschenerna. Mågra föreställningar har vi ersatt med rockkonserter, eftersom så få kommer."

  "Efter föreställningen bjuder vi på kyrkkaffe. Det är en gestaltning av gamla tiders syjuntor i bondehmmen. när prästen kom på besök. och mor hade bakat sju sorters kakor. Men våra kakor är köpga på ICA, eftersom ingen bakar ideellt längre. Men ni kan föreställa er hur det var..."

  SvaraRadera
 5. Bengt-Olof, läser Du dagens evangelium finner Du att själafienden och lögnens fader redan har trängt sig på självaste Petrus. Svenska Kyrkan är inte befriad från dessa frestelser som innebär omtolkningar av Ordet och bortförklaringar av evangeliet. Profeter och visselblåsare är obekväma, men nyttiga.

  SvaraRadera
 6. Kära populisten, det du skriver är en annan beskrivning av det som Bloggaren beskriver, nämligen när inte egentligen anses ha med verkligheten att göra. När människor, som själva inte i grunden berörts av vad den kristna verkligheten handlar om, tar över en kyrkas organisation, då styr de lika fel som i sina egna liv: från det som är, till det som syns; från verklighet till fenomen; från erfarenhet till inomvärdslig historia, till berättelse, "story", kultur, "livsvisdom" -underhållning.
  (Annonsering om gudstjänster står numera ofta på "kultur-nöje-underhållning" Vilken självbild vittnar det om?-ska det vara så?)
  - Om en kyrka/ett samfunds liv bestäms från den utgångspunkten, där tron bara är en förmodan eller en tänkbar modell bland många, då är det falskspel och Gud handlar inte genom sådant, ty Gud är lika verklig som det kors han spikades fast på.. Bekännelsen till att Kristus Gud är Herre, skall inte bara göras oralt: den är fundamental och inte bara läpparnas och tangentbordet/pennans något besvärade medgivande.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det du beskriver är förvisso sant, men min insikt var att själva grundsynen på tro såsom den torgförs av SvK verkar vara den sekulära omvärldens. Man har inte ens en egen syn på tron utan anamar då ovetandes omvärldens.

   Radera
  2. Jo, men så fungerar det ju. Men hur ska man sköta traditionsförmedlingen i en tradition där tradition är problematisk?

   Radera
  3. Som så mycket annat som vi tillskriver reformationen så uppstod väl de problemen först vid upplysningstiden? Den lutherska reformationen handlade ju närmast om att återfinna den ursprungliga Traditionen.

   Radera
 7. Den andliga onanin som fokuserar på självet och den egna andliga resan kan inte kallas luthersk, men mycket väl buddistisk. Buddismen talar aldrig om Gud, utan bara om den egna resan.

  Frågan är då om kommunikatörerna på kyrkokansliet är lutheraner eller buddister?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Peter T: Och på vilket sätt fokuserar inte den kristna tron på självet då det i var och varannan mening talas om att JAG blir räddad och får ett evigt liv bara jag tror på rätt sätt?

   Vari ligger skillnaden mellan andra religioner menar du?

   Radera
  2. Om det talas rätt så talas det i första hand om att VI räddas (". . . för oss människor och för vår salighets skull . . .").

   Radera
  3. "Frågan är då om kommunikatörerna på kyrkokansliet är lutheraner eller buddister?"
   -De är anställda!

   Radera
  4. Anna: Vilken bra fråga.
   Jag får nog ta och konsultera skriften lite grann.
   1 Kor 15 ger en bra vägledning.
   "3Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. 14Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro." & "19Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor.
   20Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna."
   Det kristna budskapet handlar inte om den egna resan utan om sanningshalten i utsagan att "Jesus Kristus har uppstått"!
   Att det sedan är möjligt för alla människor att erkänna detta faktum och sedan bekänna det, ger förvisso livet en annan riktning.
   Men det är med Pauli ord en ömkansvärd resa om inte målet är att få möta den uppståndne.

   Skillnaderna mellan kristendom och andra religioner är väl lite väl basic att fråga om för dig Anna?
   Att Gud tagit mänsklig gestalt och lidit för vår salighets skulle är väl inte direkt någon huvudpunkt i någon annan av de stora världsreligionerna?

   Radera
  5. Mikael Liljeström: Jag antar att du någon gång sett en anställningsannons från SvK?
   Där står något om att dela grundläggande drag i Svenska Kyrkans tro.
   Om LO kan säga upp en anställd som bloggat om att han röstat på Moderaterna så kan väl SvK göra sig av med kanslipersonal som sprider buddistiska läror?
   Om man bara vill, villsäga.

   Radera
  6. Peter T: Fast nu var det ju inte det jag frågade om, skillnaderna mellan religionerna, utan jag påpekade likheterna mellan dess utövare. Och jag menar fortfarande att VÄLDIGT få skulle vara intresserade av att Jesus uppstod om inte detta medförde att man själv får det glatt och trevligt efter döden medan de andra inte får det. Så osjälviska är det få som är, som glädjer sig för andras räkning när det gäller detta!

   Radera
 8. Jag anar att denna text har många poänger, även om jag inte kan sätta fingret på alla för att jag inte tänkt igenom tillräckligt.

  Detta kan jag dock sätta fingret på: "Är ett kristet andaktsliv inget annat än andlig onani?" Jag skulle där velat veta vad "kristet andaktsliv" borde vara, och hur det överhuvudtaget är möjligt att komma undan "den andliga onanin". Går det överhuvudtaget?

  På denna blogg upplever jag ibland att det just handlar om "det själviska" och då är det väl i viss mån onani: Uppmaningar om att vi "inte gjort tillräckligt för de fattiga" förkastas, miljön behöver vi inte bry oss om då jorden ska gå under i alla fall, vi ska rädda kristna men inte nödvändigtvis muslimer. Med mera. Men framförallt handlar det hela om glädjen över att just VI, som fattar att den kristna tron inte är religion utan verklighet, kommer att få leva loppan efter döden. Väldigt hårdraget och i viss mån lite orättvist anklagat av mig, men jag uppfattar det delvis så.

  Kan Dag eller någon förklara varför även jag har varit en katastrofalt sällsynt kyrkobesökare såvida jag inte haft någon funktion att fylla i gudstjänsten (såsom körsångare, bladvändare till organisten, kyrkvaktmästare m.m)? Jag tror inte att det berott på kvinnliga präster eller att man fjärmat sig från den "klassiska tron". Något annat är fel, men jag ser inte att någon här analyserar detta, bara de två exempel jag tog upp.

  SvaraRadera
 9. Rent krasst kan man också konstatera att det ligger i sakens natur att prästen har skojigare under gudstjänsterna än de övriga gudstjänstfirarna, liksom läraren ofta har roligare än eleven även om eleven kan uppskatta undervisningen och finna den givande. En präst som går "på annan prästs gudstjänst" har givetvis också ganska skoj då den är givande på många sätt: Han eller hon ser vad som är bra/inte bra och får på så sätt tips och inspiration inför sina egna gudstjänster. Präster ska därför inte klandra dem som inte går i kyrkan regelbundet. Det behövs andra som klandrar och de ska klandra både åt det ena och andra hållet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Detta gäller endast om gudstjänsten är så liturgiskt dåligt genomförd att den blir en prästshow. Det är för all del vanligt idag men likväl ett missförhållande. I riktigt genomförd liturgi kommer hela församlingen samman i tillbedjan inför Herren. Att vissa har specualuppgifter (präst, kantor osv) får inte ändra på att alla är fullt ut delaktiga.

   Radera
 10. Till mina kritiker och Anna,

  -Anna först. Varför Du har varit en sällsynt kyrkobesökare kan väl ingen annan än du själv svara på. Men Du skriver ju så mycket som att orsaken inte är att man fjärmat sig från den klassiska tron.

  Sedan ber jag vänligen de andra att se helheten, perspektivet: att inte föra ett tvåfrontskrig, alltså vända vapnet både inåt vår kristna kyrka och utåt mot - som jag kallar den - fienden. Sådant är lika katastrofalt som det är obegripligt. Tänk er ett fotbollslag, som alltså på planen består av elva spelare. Alla kommer från olika håll, har skilda bakgrunder, olika yrken och temperament. Men de spelar mot samma mål - i dubbel bemärkelse: målet att vinna matchen och motståndarlagets målbur. Vem av dem kommer ens på tanken att spela mot det andra målet, dvs med uppenbar risk att göra självmål?

  Liknelsen med kyrkan är tydlig: att se vår folkkyrka som en fiende, en motståndare, märka dess prästers ord, underkänna dess biskopar, gnälla över mässor (som visst kan vara diskutabla - jag gillade själv inte den TV-sända tangomässan)- eller lägga spaltmetrar på idelig kyrkokritik, när, för att citera bloggaren, djävulen och hans ondska finns nära, är mig obegripligt. Hur stärker ni kyrkan, kristendomen och det goda i världen då? Förklara det, den som kan och har sinne för ett minimum av logik och konsekvens!

  Låt mig än en gång erinra om det mest centrala i vår demokratiska folkkyrka och vilken dess tro är: trosbekännelsen! Kyrkan är alltså INTE GUDLÖS! Jag blir inte bara sorgsen över påståenden om att så är fallet; jag blir faktiskt upprörd i mitt inre. Som att beskylla bondens nyplockade friska och goda potatisar för att vara ruttna!

  Jag ber och vädjar alltså till er igen, igen och igen: bak- och förtala inte vår kyrka! Hjälp den, besök dess mässor och gudstjänster, ställ era resurser till kyrkans förfogande, diskutera gärna och framlägg era åsikter.

  Men känn glädjen över att vara med i den stora kyrkliga gemenskapen, i en kommande kristen offensiv mot världens elände, känn och var tacksamma för historiens vingslag i form av oskattbara kulturvärden genom och i våra kyrkor, vad de symboliserar och har åstadkommit. Stå, kära ni, inte vid sidan av allt detta som bitterhetens oförbätterliga gnällspikar.

  Alla som tror på Gud och Hans Son, på sanningen och rätten och att det goda alltid segrar till slut behövs och är varmt välkomna!

  Vår älskade kyrka är öppen, vidöppen för er och det godas ambassadörer! Vilken fantastisk gåva - eller hur?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Får Det Godas Ambassadör Nr.1, sänd av Fadern, också kliva in?

   Radera
  2. BOD: "Alla som tror på Gud och Hans Son, på sanningen och rätten och att det goda alltid segrar till slut behövs och är varmt välkomna!"

   Exakt vad i denna kommunikation från SvK antyder tro på Fadern och Sonen?

   Den dagen kyrkokansliets kommunikationsavdelning inte kommunicerar något annat än trosbekännelsen, så finns det heller ingen orsak att teologiskt granska dess utsagor.

   Radera
 11. Stanna upp
  Tänd ett ljus, känn hur ditt inre
  fylls av lugn i mörkret.
  Svenska Kyrkan i Växjö

  Denna uppmaning såg jag på en skärm i en av stadsbussarna.

  Var finns Jesus i denna uppmaning?

  Eric Malm

  SvaraRadera
 12. BOD,

  Om man laeser trosbekaennelsen och sedan i skrift och tal foernekar denna , ja daa aer det tomma ord och ett SVeK , ingen Kyrka och ingen praest.

  Tyvaerr har Du dessutom fel i var Du beskriver fienden. Den svaaraste aer just innanfoer och har tagit makten / ockuperat densamma mha bl.a just nyttiga idioter som inget foerstaar av vad som sker.

  Nu till nagot annat, Jag klistrar in foer att slippa kraangel med vokalerna.

  De intressanta temana dyker upp i en sådan mångfald att det är svårt att göra dem rättvisa. Vissa borde begrunnas mera ty vem, vad och hur en präst anställs/ avskedas och på vilka grunder rör hela Kyrkan.
  Jag skulle t ex velat att ämnet med kyrkoherden som med ett ”väl” tilltaget avgångsvederlag diskuterades något mera. Det är synd att vi , åtminstone jag då, inte vet vem det gäller och mera exakt vad anklagelsen lyder på. Inte heller vet vi något om vad gudstjänstfirarna tycker .
  Till BOD skulle jag vilja påpeka några saker i sammanhanget. Det är sant att SVeK är rikstäckande åtminstone mer eller mindre samtidigt som alltså det är de lokala kyrkoråden som anställer. Analogin med ett börsnoterat företag haltar dock en hel del. Föralldel, SVeK som det är , med det som du kallar mångfald och vi andra kallar irrläror agerar som om det vore ett börsföretag men i så fall med en helt inkompetent styrelse. En styrelse som då för länge sedan skulle ha avsatts.
  En bättre(?) analogi vore om vi föreställer oss ett system där vi lokalt skulle anställa domare. De som då anställer kan rimligtvis inte ställa andra krav på denne än att han / hon skall sköta sitt jobb och döma efter lagar och paragrafer, kan inte räkna med att ha någon bestämmanderätt över honom / henne eller över hur han / hon skall döma. Ingen som helst favör därför att de är de som anställt honom / henne. (Det är politikertjafs att tala om förtroende här. Vad de kan försöka med om de är missnöjda är att visa att han / hon dömt orättfärdigt )
  Nu fungerar som väl är inte domarämbetet så men tydligen har det blivit ungefär så vad det gäller våra präster. De anställs av församlingen , i praktiken av ett kyrkoråd där man i många fall sällan eller aldrig ser någon av dessa i kyrkan under en vanlig Gudstjänst.
  Nu kan man diskutera i det oändliga vem som anställer / ska anställa . Att det inte är bra som det är skall man nog vara en politiker för att inte kunna inse. Dock, låt oss lämna den delen för ett ögonblick. Oavsett vem som formellt , juridiskt anställer så handlar det trots allt mest om vad man betalar för. Jag kan , för att återgå till det tänkta exemplet med anställning av domare, inte, skall åtminstone i ett rättfärdigt samhälle kunna köpa mig en domare så att han / hon dömer som jag vill.
  Lika lite skall jag kunna köpa en präst så att han agerar och predikar som jag vill. En präst må vara avlönad av en församling. Inget direkt fel i det. Men han lyder inte under dem utan under ämbetet. Det är gentemot ämbetet han som präst ansvarar och inte gentemot något kyrkoråd. Paulus var ju som vi vet stolt över att inte ha legat en församling till last men han förnekar sannerligen inte det rimliga i att en församling betalar för sin präst. Prästen har gentemot församlingen dock inga andra skyldigheter än att agera som en god herde. Att vara kyrkorådet till lags hör inte till någon sådan skyldighet.

  //HH

  SvaraRadera
 13. Jag tycker mig se, inte minst bland kommunikatörer, att uppgiften är att sälja varumärket svenskakyrkan till människor som inte tror eller känner Jesus, så att de är kvar som "tillhöriga" i sv k.
  en Björn i Kyrkan

  SvaraRadera
 14. En präst måste naturligtvis kunna sägas upp. Frågan är ju bara vad som ska räknas som saklig grund för uppsägning och vem som ska avgöra det. Det blir väl lätt en röra här av kyrkorådets allmänna tyckande, vanlig arbetsrättslagstiftning och prästens ämbetsansvar(renlärighet). Det enda rimliga är väl ändå att biskopen övervakar ämbetsansvaret(vigningen) och att församlingen via kyrkorådet ansvarar för den lokala anställningen och ev. uppsägning. Detta kan naturligtvis skapa ett tryck på prästen att anpassa budskapet för att få behålla jobbet men det är nog oundvikligt om vi ska ha någon typ av lokal demokrati. Det gäller ju att präst och biskop kan stå fast vid en sann förkunnelse ändå. Här någonstans ligger väl kärnan i den dubbla ansvarslinjen.

  /Håkan

  SvaraRadera
 15. Bloggarens vän Frasse pepprade på ordentligt på sina biskopar i Mexico. Frågan "Vad håller vi på med" var i luften även där.
  Det han säger tål att besinnas på många andra håll.
  Här: http://ncronline.org/news/global/pope-francis-issues-blunt-warnings-broad-vision-manifesto-mexican-bishops

  SvaraRadera
 16. Håkan,

  Ja framför allt i en ideal värld där Biskopen just vore en apologet, en Sions väktare vore det en självklarhet att det är han som övervakar ämbetet och även skyddar sin präst mot lokala påvar i KR om de otillbörligt övar påtryckning mot ”sin” präst.

  Nu lever vi inte i en ideal värld på något sätt och vad gäller våra biskopar är det bara att konstatera att där finns inga Sions väktare, inga apologeter, enbart anpasslingar till vad som är PK . Dessutom har de fråntagits alla maktbefogenheter gentemot de politiskt valda damer och herrar som utgör ”styrelsen” så de har inte ens befogenhet att skydda "sin" präst om de skulle, mot förmodan vilja.

  Som det nu är, är det att som att sätta geten som trädgårdsmästare att förlita sig på våra ”biskopar” som beskyddare av ämbetet och Kyrkan.

  Därifrån kan vi vänta allt utom renlärighet. Vi kan förvänta oss kyrkor utan kors, utan trosbekännelse –alternativt hemmasnickrade sådana passande alla religioner eller åtminstone de som PK-massan inte vågar stöta sig med.

  Nej, jag har ingen lösning. Hade SVeK verkligen varit som BOD älskar att jämföra med –ett börsföretag hade dess styrelse för länge sedan avsatts eller företaget ombildats till något annat. Nu går det under falsk varudeklaration.

  Den är inte evangelisk, inte luthersk,minst av allt en helig allmännelig och apostolisk kyrka.Alls ingen Kristi Kyrka även om jag ännu kan finna öar där inte den allmänna PK-hysterin tagit överhand. Det är dock öar som snabbt försvinner.

  (Lite Off Topic. En sådan ö försvann i mina hemtrakter när t ex lokalt ett visst parti tog över makten och p[ ett bräde gjorde sig av med tre st , dyra utköp, den dyraste 36 manadslöner.)

  Det enda möjliga som jag ser det är en nystart. Vi som nu är gamla har tappat förmågan att påverka och kanske allvarligast- de som vi skulle vilja påverka har tappat –med all rätt förtroendet för oss. De ser ruinerna och falskheten men de ser inte Jesus .

  Det krävs en nystart, inte bara smärre putsningar av fasaden. En nystart där varje biskop prövas mot ämbete och bekännelse och detta även innefattande KM’s medlemmar. Mänskligt sätt är det dock försent men visst för Gud är allt möjligt.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. 36 månadslöner är maxgränsen enligt lagen och tyder på att arbetsgivaren grovt och flagrant brutit mot arbetsrätten.

   Det är inte mycket rättfärdighet i det och knappast en plats där rättfärdighet bor.

   Radera
 17. Man häpnar över de groteska slutsatserna!

  -Den ene efter den andre ångar på i samma gamla vanliga stil, underkänner efter grova noter vår kyrkas tro, ställer sarkastiskt frågor huruvida kyrkans folk är lutheraner eller buddister och blottar allmänt sett faktiskt inget annat än ett klart urskiljbart förakt för den kyrka som är vår, svenska folkets, doakörens dirigents och min kyrka.

  Att på detta grova, totalt onyanserade och fördömande sätt knyta handen mot kyrkan säger naturligtvis mer om kritikerna än det gör om kyrkan.

  Vad som blottas i kommentarerna är inget annat än illa dolt hat - mestadels baserat på att kyrkan ej i alla avseenden anammat exakt den högkyrkliga teologi, som är fastlåst i en lika inflexibel fundamentalism hos dem som tar till orda.

  -Den som inte tycker exakt som vi företräder en okristlig, ogudaktig, oduglig, oacceptabel, opassande, okultiverad, odräglig, ja nästan ond kyrka!

  När jag skriver dessa rader skakar jag på huvudet åt denna enskilda och från (totalt och statistiskt sett bland våra präster och likasinnade)en marginaliserad grupp kollektiva fördömelse.
  Hur kan de, hur vågar de, vad styr tänkandet, omdömet och känslan för sanningen? Svenska kyrkan har ingen tro! Svenska kyrkan är alltså inte kristen! Svenska kyrkan är en främmande fågel i den kristna världen! Svenska kyrkan är fienden - i varje fall finns fienden INOM kyrkan!

  Attityden är - på ren svenska - skrämmande och samtidigt naturligtvis intellektuellt ohederlig, så det förslår och blir över! Bloggkommentarer från kristet håll som svämmar över av smutskastning mot vårt lands kristna folkkyrka, en kyrka som har stått upprätt i mer än tusen år, förmedlat och förkunnat Guds Ord, Hans heliga evangelium, Hans nåd och rättfärdighet.

  Den kyrkan är inte kristen, påstår nu dessa kyrkans och mina belackare på fullaste allvar! Och detta utan att rodna (även om man inte vid datorn kan se deras ansiktsfärg).

  Till er alla, som på detta sätt vill förnedra er, skriver jag detta:
  -Kritisera gärna mig, min person och mina åsikter! Men visa respekt för Svenska kyrkan, vad den har varit och betytt för vårt land och vårt folk, och sprid inte mer påståendet att denna älskade kyrka, som har givit er och alla oss andra så mycket, inte är en kristen kyrka!
  Ty då går ni i osanningens tjänst!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svenska Kyrkan, finns den öht längre??

   Mange

   Radera
  2. Bäste Bengt Olof Dike.
   Att ställa frågan om enskilda anställdas kommunicerade konfession är inte detsamma som att ifrågasätta arbetsgivarens värderingar.

   Svenska Kyrkan är en kristen kyrka så länge de inte gör ändringar i SKB. Somliga anser dock att detta kan ifrågasättas om SvK i praktiken gör avsteg från SKB.

   Att aldrig intellektuellt ifrågasätta mål, metoder och kommunikation är oförenligt med en demokratisk grundsyn och passar väldigt väl in i hur partiet i Nordkorea önskar bli behandlat av medlemmarna.

   Inte vill väl Bengt Olof Dike att medlemmarna i SvK ska agera mot SvK ledning som medlemmarna i Partiet i Nordkorea agerar mot det partiets ledning?

   Alla medlemsorganisationer mår bra av intern granskning och ibland även extern. Detta gäller i synnerhet idéburna organisationer - Kommunal är ett aktuellt exempel - som i princip alltid behöver extern granskning då den interna ryggdunkarmentaliteten riskerar att tysta sanningssägarna.

   I det aktuella fallet - kommunikationen från kansliet - så fanns det sådana glidningar ifrån kristen tro att det fanns anledning att ifrågasätta om just det budskapet inte var mer hemmaförande i någon annan konfession.
   Jag har inte haft för avsikt att påstå att SvK därigenom beslutat om att ändra i SKB.

   Radera
 18. BOD,

  Varfoer inte visa vari t ex jag har fel istaellet foer att bara komma med paastaaenden vars substans jag /vi gaang paa gaang visar sig sakna relevans.

  Var Du likadan som journalist? Framfoerde vad Du menade var "sanning", dvs borde vara sanning istaellet foer att utroena vad som varjust sanning?

  Hur kan du paastaa att en kyrka (SVeK), som skaems foer att tala om Jesus, som ifraagasaetter allt, naestan allt, vad de i maessan laeser som trosbekaennelse, svaermar foer alla slags religioner aeven icke religioner aer en Kristi kyrka.

  Kan Du inte faa in i ditt troega huvud att det inte handlar om mindre praestagnabb utom om hela kyrkans existens naer snart sagt allt tillaats utom att vara renlaerig i apostolisk mening och ja i enlighet med de praestvigningsloeften en praest aennu har att avlaegga.

  Hur kan Du mena att en biskop aer en Kristi Kyrkas representant naer hen vill skyla oever korset och oeppna upp foer Mecka?.

  Foersvara att en praest inte avsaetts trots att han offentligt foernekar uppstaandelsen medan en gammaldags pensionerad praest avkragas foer att han foeljt sin kallelse - den att i tid och otid predika Guds ord?

  Framfoer allt. Du talar vackert om mission. Ja vad skall daa SVeK missionera om. Inte den apostoliska laeran det tycks vara klart men vad. Att alla religioner leder till Gud? Att det inte spelar naagon roll vad de tror bara de stoettar SVeK?

  De biskopar ni valt , oftast direkt mot kyrkfolkets aasikter -kan du taenka dig naagon som skulle verka som apologet?

  Vi talar inte om praestagnabb, inte om petitesser som gaatt hoegkyrkligheten emot, sjaelv betraktar jag mig inte som direkt hoegkyrklig enbart rigid i sammanhanget- dvs vaegrar godkaenna irrlaeror och paafund som gaar emot det apostoliska och Guds ord , PK eller inte.

  Som sagt, foersoek naagon gaan att svara paa de missfoerhaallanden vi pekar paa och saeg hur de , enligt Dig kan raettas till.

  Inget blir baettre av att foerneka fakta.

  //HH

  SvaraRadera
 19. Peter T, HH och andra kritiker,

  -Att bedriva en intellektuellt hederlig och nyanserad kritik, där teologiska frågor naturligtvis har en given plats, har jag aldrig - Peter T - ifrågasatt. Det är något helt annat än det jag har vänt mig emot, såsom HH:s påståenden om att kyrkan står för irrläror, samtidigt som han dömer ut biskopar och förtroendevalda efter just noter.

  För HH och andra finns uppenbarligen inget, säger inget, som kan accepteras i denna vår kyrka. Den är för herrskapet helt enkelt inte en kristen kyrka!

  Det är mot en slik och grovt förvrängd uppfattning som jag reagerar starkt, ty den är så falsk och fjärran från fakta som det är möjligt att komma; inte en kristen kyrka! Har Du, Peter T, inte tillräckligt länge på detta kommentarsfält följt denna osannolika smutskastning av hela kyrkan och beskyllningarna mot den och dess biskopar? Som om en ny fin och dyr bil skulle underkännas, om glaset på dess ena blinker hade en spricka!

  Jag ser både i och mellan raderna i sådana texter ett förakt, nästan ett bottenlöst förakt, för den kyrka, som är värd att lyfta på hatten för och visa vår tacksamhet. Jesu egen kyrka, Han som dog på korset för vår skull, Han som finns på tusentals krucifix i våra kyrkobyggnader och församlingshem runt om i landet. I samma kyrkor, där den kristna tron öppet och gemensamt bekänns vid varje gudstjänst.

  Hur vågar kritikerna vräka ur sig att denna kyrka inte är kristen??? Jag undrar faktiskt hur de känner sig inombords när deras händer vid datorerna sätter dylika oerhörda anklagelser på pränt. Desamma är så ovärdiga, så ohederliga, så antiintellektuella och respektlösa att alla jämförelser lätt faller till marken.

  Skall ohederligheten och respektlösheten upphöjes till norm när Svenska kyrkan är temat för debatten, Peter T? Vill Du vänligen svara på den frågan. Svaret kan formuleras i ett enda ord: ja eller nej!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är det smutskastning att påstå att de kyrkor som Dag nämner anser att SvK lämnat de kristna kyrkornas skara? (Hur vågar de? - för att använda Bengt Olofs formulering.)
   Är det smutskastning att påstå att en biskop i SvK provtänkte att man kunde täcka över korset och rita en pil mot Mecka?
   Är det smutskastning att påstå att ärkebiskopen inte tycker att Jesus ger en sannare bild av Gud än Mohammed?
   Är det smutskastning att undra varför SvK inte vill kalla nuvarande fördrivning av kristna från mellanöstern för ett folkmord när påven gör det?
   Är det smutskastning att SvK har statistiskt anmärkningsvärt många utköp av personal?

   Frågan är då om det är jag som återberättar detta som är skyldig till mer eĺler mindre ont än den som vill förtiga det?
   Om nu ovanstående faktiskt har hänt och inte ska förtigas à la Nordkorea vill säga.

   Radera
 20. Bengt Olof, nog är det ett problem i sammanhanget att den ryska ortodoxa kyrkan liksom Mekane Yesuskyrkan faktiskt underkänner Svenska kyrkan som en rätt kristen kyrka. Kirill är patriark för en numerärt stor kyrka och Mekane Yesuskyrkan är den största lutherska kyrkan i världen. Hur hanterar vi detta problem?

  SvaraRadera
 21. BOD

  ...och var visar Du att jag har fel i de sakfoerhaallanden jag paapekar?

  Det aer verkligen inte bara en spricka i blinkersglaset paa en ny bil vi pratar om snarare en bil utan vare sig fungerande styranordning eller bromsar och som skulle utdoemts paa vilken bilbesiktning som helst. Det BOD aer fakta.

  //HH

  SvaraRadera
 22. BloggarDag,

  -Visst är detta ett problem men alls icke oöverstigligt. Olikheter mellan världens kristna kyrkor i teologiska tolkningar och synes på vissa samhällsfrågor och dito problem är alls icke ovanliga.

  Det jag med skärpa vänder mig emot är kritikernas totala fördömelse av vår kyrka, den groteska slutsatsen att den inte är en kristen kyrka. Sådana anklagelser skall inte få stå oemotsagda. Att vi i Svenska kyrkan behöver en debatt om olika frågor är naturligtvis viktigt och nödvändigt. Konstruktiv debatt under det höga taket.

  Men kasta inte ut barnet med badvattnet! Jag upprepar min gamla fråga på detta forum:
  -Vad är vår kyrka, om den inte är kristen?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 23. BOD,

  Ett råd i all vänlighet när jag nu hamnat bakom en dator med å,ä och ö.

  Du kanske skulle försöka med att lära Dig läsa innantill , dvs förstå vad Du läser och bemöta de sakförhållanden som tas upp innan Du börjar försöka läsa mellan raderna.

  Kan man inte det förstnämnda så kan man helt visst inte det andra heller. Framförallt om man som du kräver svar av andra och sedan hur många svar Du än får alltid hävdar att Du inga fått.

  Det är inte så som Du tycks mena att när Du fått ett svar Du inte gillar har Du inget svar fått. Så kanske en politiker, mindre hederlig, kan resonera och agera efter men inte en som menar sig vara kristen.

  Vi är de facto många som sörjer det SvK som varit och är ;edsna över det SVeK det blivit.

  Det är fullt möjligt att vi alla har en skuld i att det kunnat bli så , att vi inte bättre kunnat ta tillvara på våra renläriga präster och stått emot allt PK-tjafs.

  Den direkta skulden , den får dock sökas annanstans.

  Att t.ex låta Kristi Kyrka styras av ett parti som lovat att krossa densamma– ja hade det hänt i ett annat land hade vi förfasat oss men här talar Du och andra PK-anpassade om tolerans..?

  Har Du någon gång funderat över vad tolerans idag innebär? Att det blivit en eiufemism för att helt enkelt inte bry sig.

  Jag anser mig som tolerant inom ganska vida gränser men jag vägrar att gå med på att en kyrka som agerar som SVeK de facto gör mot sina trognaste, mot sin bekännelse, och mot sin apostoliska lära är en Kristi Kyrka. Där är jag rigid och viker inte en tum.

  Det handlar som jag skrev förut men Du tydligen inte kunde första om ”simpelt” prästagnabb , om petitesser. Det handlar om SVeK´s överlevnad. Om den återigen kan bli ett SvK.


  //HH

  SvaraRadera
 24. HH,

  Härmed upplyses Du återigen om att min kommentar riktade sig emot dem, som hävdar att Svenska kyrkan inte är en kristen kyrka, vilket den naturligtvis är.

  Låt mig också tillägga, apropå Ditt påstående ovan, att Kristi kyrka - alltså Svenska kyrkan - inte styrs av ett parti. Vår kyrkas organisation är demokratiskt styrd efter fria val och har KO som reglerar dess verksamhet.

  Är dessa fakta klara nu?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 25. Med en liten komplikation. KO ställer sig under Skriften och bekännelsen. Och då kan det bli problem. För den som följer KO om kyrkosystemet kopplat loss från fundamentet. Nu tror jag alla fakta är klara.

  SvaraRadera
 26. BloggarDag,

  -Men har systemet kopplats loss från fundamentet? Inte såvitt jag vet. Den ograverade Trosbekännelsen läses ju i varje söndagsgudstjänst.

  Först med detta påpekande är ALLA fakta redovisade!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Trots bevis om att det förekommer söndagsgudstjänster där trosbekännelsen i den form som finns i psalmbokens sista texter inte ALLTID läses i varje söndagsgudstjänst, så förhärdar Bengt Olof Dike i att så sker.
   Är det en medveten lögn, desinformation, förnekelse eller dåligt närminne som är orsaken?

   Varför inte låta den apostoliska eller niceo-konstantinopelitanska trosbekännelsen ljuda vid varje multireligiös sammankomst så att det blir tydligt vad de kristna tror.
   Då får vi se om det är de kristna eller andra trosföreträdare som uppvisar komplex i den multireligösa kontexten.

   PS. Om Luther kallade påven för hin håles hantlangare eller värre, vad ska då vi lutheraner kalla islamister för?

   Radera
 27. BOD,

  Tomma ord gqer ingen Kristi Kyrka, (Du vet mycket vael att officiellt aer trosbekaennelsen inte foeremaal foer tro- daer galler - snaella betala kyrkoavgiften och tro vad Du vill saa blir allt saa bra saa) Trevligt om det vore saa men det aer inten kristendom och en kyrka som laer och agerar saa aer ingen Kristi Kyrka.

  Foer oevrigt. Kyrkoordningen har foervisso utryckts ur fundamentet med gummiparagrafen ... och andra av Kyrkomoetet beslutat...

  Det laater kanske inte saa farligt men som Martin Luther paapekade ,(men han tycks du inte bry dig om - du agerar ju alltid som dr ECK, naavael ).

  Kyrkomoeten kan ta fel och goer fel- det gjorde de redan naer teologiskt skolade styrde och det har bara blivit vaerre ,aen vaerre naer nu lekmaen med ren politisk agenda styr, tillaats styra

  Daa gaar man gladeligen mot skriften och den apostoliska laeran och som loek paa laxen avkragar man sedan kritikerna.

  De som menar att skriften och bekaennelsen aer fundamentet. Menar , helt i enlighet med vad Luther laerde och anledningen till reformationen att i de fall KM tagit fel, genomdrivit beslut mot skriften aer det beslut som inte aer gaellande. Inte faar vara gaellande utan maaste rivas upp.

  Hos oss aer det missriktad PK-anpassning som drivit ut SvK och omvandlat det till naagot knappt ens allmaenreligioest. Drivit ut den till svaermarnas skara , mot synkretism och om det faar fortsaetta till naagon slags allmaenfoering foer samtal om maenskliga relationer och dylikt.

  Vackert saa kanske man kan tycka men aaterigen- det aer inte kristendom och den kyrka som svamlar saa aer ingen Kristi Kyrka.

  Dessutom , (bara som en parantetisk anmaerkning.) Det aer en direkt loegn att paasta att trosbekaennelsen, den ofoerfalskade, laese vid varje maessa.

  Du har faatt exempel paa hemmasnickrade saadana i denna blogg saa det aer traakigt att behoeva konstatera att Du haer medvetet framfoer en loegn i saemsta Goebbelsanda.

  //HH

  SvaraRadera
 28. Peter T och HH,

  -Än en gång: om nu Svenska kyrkan inte är en kristen kyrka - vad är den då för slags kyrka? Svara på det, ni som ständigt ifrågasätter kyrkans tro!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bengt Olof Dike, vilken av mina texter tyder du som att jag anser att SvK inte är en lrosten kyrka?
   Citat går bra, men var snäll och blanda inte ihop mina åsikter med att jag återberättar vad Ryska-ortodoxa kyrkan tycker.

   En journalist som återberättar vad regimen i Nordkorea tycker är inte automatiskt själv kommunist, eller hur?

   Om SvK inte varit en kristen kyrka utan en agnostisk-synkretistisk förening som statsmakternas förlångda arm för att hantera troende, så hade det inte funnits anledning att kritisera henne utifrån en kristen utgångspunkt.
   De uttalanden - och individetna som uttalar dem - som tyder på att SvK går i den riktningen, finns det dock all anledning att kritisera.
   Men det har du nog märkt att jag gör också :P

   Radera