lördag 28 maj 2016

En liberal kyrka

Jag läser och deprimeras å torsdagar på grund av den kyrkliga tidning som då levereras. Ni vet hur det känns, antar jag. Nu saxades också från det s k nätet. Men det är väl konstigt. Saxa från nätet - då går det väl sönder? Sitter redaktionen och lagar nät under veckan? Jag ser en bild av fiskrens och fiskfjäll och det känns lite fel. Är det mitt fel eller fel på själva metaforen?

Jag läste den från nätet saxade Christer Hugo.
Hans tankevärld - vilken av världarna det än är för tillfället - brukar fascinera. Så också nu. Han finner det underligt att se reaktionerna från dem han inte riktigt kan klassificera - "mera konservativa" eller "traditionalister" eller "vilken beteckning man nu vill välja". Vad är det underliga? "Det är som om man först nu upptäckt att Svenska kyrkan är en liberal kyrka."

Här radar felen upp sig, Christer Hugo levererar.
"Först nu upptäckt"
Upptäckten går långt tillbaka och polemiken mot komminister Ignell kan läsas eller docent Bengt Lidforss skoningslösa uppgörelser med sin tids liberalteologer om man nu inte vill ta fram sina inbundna ex av Kristendomen och vår tid, KVT.
Sedan kom en sådan som f Gunnar och hans generationskamrater, om man med generation tänker sig ett spann om 15 år. GA Danell har berättat om hur praktarläraren Bohlin nog insåg att så mycket handfast hade de blivande prästerna med sig. De fick välgångsönskningar och förhoppningar på vägen. Så var det med liberalteologin och föga var intellektuellt genomarbetat, som Tor Andrae visar i sin bok om Nathan Söderblom. Söderbloms generation hade jobbat med de svåra frågorna och kommit fram till en lösning där allt övernaturligt uteslöts. Det var ett budskap nästa generation självklart men tanklöst tog över. 1930-talets teologer insåg att detta inte riktigt höll. Det hade ju inte dragit särskilt mycket folk till kyrkorna heller. Fader Gunnar hade ett annat program. Så liberalteologins tillkortakommanden är sedan länge kända. Det egendomliga är att detta spöke fortfarande kan gå runt i de västerländska kyrkorna. Det är ju ett program som inte kan bygga församling! Och det låtsas ingen liberalteolog om... Det räcker med att få kulturell uppmärksamhet, om man nu får det.

Svenska kyrkan en "liberal kyrka"?
Söderblom försåg Harnacks bok med förord när den kom på svenska, Kristendomens väsen, och KG Hammar skrev förord till Marcus J. Borg.
Historien utspelar sig först som tragedi och sedan som komedi, menade Marx i anslutning till Hegel. Men förändrar vad som sker i ärkebiskopshuset i Uppsala eller i ärkebiskopsboningen emeritus i Lund (kan det heta så eller ska det kallas emeritaget?) egentligen något i Svenska kyrkan. Bibeln finns kvar och bekännelsen är invariata.
Det finns grundströmningar i Svenska kyrkan som för somliga av oss är självklara och kanske för dem som kommer från andra kyrkor och samfund fördolda. "Tacit knowledge" är en viktig kunskap, en omständighet som jag anförtror mina engelska pelargoner.

En kyrka blir inte liberal bara därför att ett gäng liberalteologer klättrar sig upp.
Jag medger att mångas tystnad skulle kunna skapa det intrycket. Och då blir problemet att deras strategi tömmer kyrkor på folk. Rodney Stark, min husprofet, igen, har visat på problemet. "Called to account", muttrar jag till mina engelska pelargoner apropå dem som har ledningen och makten.

Jag läser Maria Eckerdals avhandling och funderar över Yngve Brilioth och hans insatser men också över hans begränsningar. Vi är alla begränsade av vår tid och utmanas att som titaner (jag är lundensare) bryta oss ut ur den. En del av den gamla liberalteologins axiom håller inte, bibelkritiken präglades av 1820-30-tal och det tycks sitta i. Det hade kunnat vara mycket mer spännande teologiskt sett också tio år innan jag föddes om paradigmen fått brytas mot varandra. Där sumpades en del som blev sådant vi som då var ofödda fick leva med eller under. Verkar jag vara på riktigt dåligt humör denna söndag?

Så till den fördummande etiketteringen. "Konservativ".
Jag är inte lojal, försvarare av den bestående lagliga ordningen (av franskans loi, lag), och jag är inte konservativ, så att jag vill bevara den ordning som nu är.
Jag vill en radikal förnyelse i ordets egentliga mening. Ad fontes löd ropet och det är det radikala ropet att Kyrkan ska till sina källor och söka sin rötter (radix). Sån är jag. Lika radikal som alltid och inte frasradikal som så många andra. Det står jag för.

Konservativa är alla de som vill bevara den nuvarande ordningen, de som är moderna människor av idag - och bara det.
Jag är annorlunda.
Jag tänker tillsammans med moderna människor tiderna igenom och framstår därmed som omodern, men det beror på att dagens datum inte är mitt bäst-före-datum. Det är där vi skiljer oss åt, modernisterna och jag. Ingen stor sak i det. Leva och låta dö är en hållning jag lärt mig av James Bond (eller var det egentligen Ian Fleming?)

Så vad gör jag nu?
Jag läser Rodney Stark och ser hans analys av det koncept Svenska kyrkan satsar på. Det är förlorat. Folk vill inte ha det och inte betala för det. Det säger inte jag. Det påstår Rodney Stark. Vill ni påstå att Rodney Stark narras?

Vad gör jag då?
Jag tänker vidare och för att motsvara alla förväntningar kompletterar jag med dagens homofoba inslag. Det är tänkvärt hur en medarbetare på ett bussbolag får vika ner sig och nedlåtande kalla sig själv "lite gammaldags". I kulturrevolutioner blir det aldrig nog med självangivelser och självkritik.
Bergkvarabuss ska vi nog vara emot. Silverstrands Buss och Thomasbuss är vi för. Öland, ni vet!

Det homofoba? Vad det än ska uppfattas som, håll i er. Här är det:
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/busschaufforer-vagrar-kora-med-prideflaggor

Ni kan få ett uttryck för motståndet mot homofobi också. Det kom i går med posten.Gud sänder tröst innan prövning. Min vän tidningsmakaren skickade en maning innan posten kom, för den kom sent i går: "Underskatta aldrig läsarnas vegetativa tillstånd."

För homofober och andra: Är verkligen Improperierna olämplig läsning? Det tror jag inte. De handlar om oss, hela bunten.

25 kommentarer:

 1. Jag tror det är så här: Man "saxar från nätet", inte "i nätet". Man saxar alltså från det som finns i nätet (eller snarare på nätet när det gäller internet) så själva nätet behålls intakt.

  SvaraRadera
 2. "Verkar jag vara på riktigt dåligt humör denna söndag?"

  Fastän det är lördag: Nej, nej, inte alls. Man måste inse det allvarliga i situationen; alldeles för få gör det.

  SvaraRadera
 3. Tack för återgivningen av brevet! Den visar homoaktivisternas inställning till det fria ordet. Emellertid tycker jag inte du skall använda ett så bedrägligt ord som homofobi om din egen uppfattning; jag tror inte det är tillämpbart på den heller.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ett brev har en avsändare och en mottagare. Detta är inget brev. Det förväntas tysta Bolmsö lika mycket som någon DS.an

   Radera
 4. "Konservativa är alla de som vill bevara den nuvarande ordningen, de som är moderna människor av idag - och bara det."

  Begreppet konservatism hör utifrån ett idéhistoriskt perspektiv till de allra mest missförstådda i debatten. Strukturkonservatism handlar om att bevara det vi har av någon sorts tröghet eller bekvämlighet eller av individ- eller gruppegoistiska skäl.

  Konservatism, ur ett idéhistoriskt perspektiv, handlar om att bevara det som är bra och där den historiska utvecklingen visar att det håller. Det som icke visar sig hålla, t.ex. liberalteologin, måste däremot förändras om än utan stora plötsliga omvälvningar, då dessa oftast går helt över styr.


  Således har jag icke, utifrån det konservativa förhållningssätt jag söker tillämpa, något som helst problem med att det bör göras rent hus med liberalteologin .

  SvaraRadera
 5. Men hur ser förnyelsen ut i praktiken?

  -Bloggaren deklarerar frankt att han vill ha "en radikal förnyelse i ordets egentliga mening".

  Vilket då måste konkretiseras: på vilket sätt, vad och hur? Vad skall förnyas, hur ser det nya ut, och vad är slutresultatet?

  Den flinke bloggarskribenten förmår - om viljan finns och orden står för något konkret - ge en kort sammanfattande beskrivning. Till båtnad för alla hans läsare. Märk också det starka ordet "radikal"!

  Alltså vill han ej ha blott ha förnyelse. Den skall vara genomgripande, omvälvande, omskakande.
  Vad har vi att vänta, om receptet förverkligas?

  BENGTR OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rolf Pettersson28 maj 2016 kl. 12:31

   Är det något man inte behöver fråga Dag Sandahl om är det just "hur ser förnyelsen ut i praktiken?"
   Sandahl har skrivit böcker och artiklar i ämnet och varit i den teologiska praktiken ett helt prästliv.

   Radera
  2. Kyrklig förnyelse är, som Dag skriver, åter till källorna! Inte nytt "hittepå" utan beprövad tradition. Reformation är inte att göra allt nytt, utan att återvända till ursprunget.

   Radera
 6. Det "progressiva" eller liberala (befrielse från skrift, tradition och dogmer till förmån för den personliga erfarenheten) torde vara ett problem som drabbar kyrkor över hela världen, men att vi i det ännu materiellt välmående västerlandet är särskilt drabbade. Progressivitet leder ofrånkomligt till Gudlöshet (se 2 Joh 9). Cdl. Sarahs bok "God or Nothing" är ett starkt vittnesbörd för oss och en varningssignal mot den nihilism som breder ut sig i kyrkogemenskaper. Hav tröst f Dag, den polske präst och ledamot av CDF och som "kom ut ur garderoben" ville att hela den romerska kyrkan skulle be om ursäkt och hålla tyst. Dessa försök till tystande av evangelium har vi tiilräckligt många bibliska exempel på och som därför ger oss tröst. Ett apostoliskt ord till våra biskopar torde vara på sin plats:Skäms inte för evangeliet!

  SvaraRadera
 7. Idag går KDU tillsammans med LUF,MUF, SSU,CUF i Karlskrona Pride för "allas rätt att vara sig själva", De går "för alla som tvingas gömma sin sexualitet på grund av lagar, regler och skadliga normer"!!! Länge leve värdekonservatismen! Finns det bara ett enda stort liberalt parti?

  SvaraRadera
 8. Och apropå en tidigare kommentar om Kristna värdepartiet. Man kan faktiskt vara FÖR homosexuellas rättigheter och MOT vår alltför liberala abortlag! Till sådana personer hör jag! Därifrån till att gilla Pride och pläderandet för total sexuell frihet i allehanda avarter anser jag att steget är mycket stort!
  Vem tror på att man får älska den man vill? Ett sådant orealistiskt dravel! Ungdomsförbundens representanter i Blekinge borde nog växa upp!

  SvaraRadera
 9. DS påstår: En kyrka blir inte liberal bara därför att ett gäng liberalteologer klättrar sig upp.

  Här infinner sig två frågor:

  1/ Vad gör en kyrka [teologiskt] liberal? Hur känner man igen en liberal kyrka? (DS synes mena att SvK inte är liberal! Hur definierar han då "liberal"?)

  2/ Är det korrekt att beskriva SvK:s läge som att ett gäng liberalteologer klättrat sig upp? (DS synes mena det. DS vill inte se problemen som de är. Men SvK är större än G län, det gammalkyrkliga. Och för all del än H län också, det högkyrkliga.)  SvaraRadera
 10. Fet finns en viktig skillnad mellan liberalteologin för hundra år sedan och den av i dag.

  I den gamla gjorde man sig av med sådant som man menade att tidens människor inte kunde acceptera, för att kunna behålla tron på Jesus.

  I den av i dag är det tydligt att man vill göra sig av också med tron på Jesus, så att det inte blir några gränser mellan olika former av andlighet.

  SvaraRadera
 11. Jag läste artikeln om den hedervärde busschauffören i Karlskrona.

  Intrycket ska ges att också busschaufförer är så lyckliga över Pride att de vill flagga - men så är det i själva verket ett diktatoriskt tvång att de ska göra det: "Det här är oacceptabelt. Trist att personer inte sköter sig. Vi måste ta tag i det här", säger Bergkvarnabuss trafikchef.

  Gilbert Baker, som 1978 skapade den första regnbågsflaggan, lyckades verkligen i sitt syfte. För syftet var att proklamera makt. (Se artikeln "För vem vajar flaggan?" av Per Ewert, Världen idag 16 maj)

  SvaraRadera
 12. Apropå Pridedemonstrationerna - finns inga förtryckande lagar!

  Nya tant lila citerar några ord ovan från arrangörerna om att man skall gå i tåget "för alla som tvingas gömma sin sexualitet på grund av lagar..."

  -Vilka lagar då, undrar vän av ordning och fakta. Som bekant gäller vårt lands lagar för ALLA människor i vårt land, oavsett deras sexuella preferenser.

  Det står var och en fritt att - om vederbörande så vill - öppet lufta sin sexualitetet, om densamma, som dock i grunden är en privatsak, anses vara av allmänintresse.

  I pågående (och säkerligen kommande) Pridedebatter är det angeläget att slå fast, att ingen, säger ingen, är diskriminerad av lagar och regler.

  Jämförelsen kan förefalla något långsökt men jag gör den dock: högkyrkliga präster har precis samma rättigheter och skyldigheter som folkkyrkliga i Svenska kyrkan. Svenska kyrkans regelordning (KO) gäller således alla. Liksom Sveriges grundlagar också gäller alla medborgare och måste följas, skall naturligtvis också kyrkans "grundlag" (KO) gälla alla prästvigda.

  BENGT OLOF DIKE


  SvaraRadera
 13. Socialdemokraterna laddar om inför kyrkovalet 2017! Aktuellt i politiken rapporterar att man nu valt lillbroilern Jesper Eneroth (son till riksdagens s-gruppledare Tomas Eneroth) till gruppledare i den socialdemokratiska kyrkomötesgruppen. Den 21-årige Jesper säger att han "varken är uppväxt i kyrkan eller teologiskt bevandrad" och vill driva "kampen för den öppna folkkyrkan som har plats för alla". "Mot det står krafter som vill göra sv"k" till en elitkyrka" fortsätter han. I förra numret av AiP framkom även att hans väg till sv"k" gått via musiken, "jag och pappa har spelat trumpet i kyrkan". /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför går då inte ett gäng kyrkliga med i det socialdemokratiska partiet och tar en starkt oppositionell position för att förhindra att S blir ett "elitparti".
   Jo för att S liksom alla andra partiet har sin demokrati uppbyggd av kommunvalkretsar där respektive S-förening utser några få delegater till distriktet, som utser delegater till partikongressen.
   På så sätt elminerar man effektivt alla minoritetsröster från nationell nivå.
   Det är ju inte så att medlemmarna via direktval utser kongressdelegater. Det ordnas nomineringsmöte och de som närvarar lägger röst.

   Skulle dock någon föreslå motsvarande i kyrkan, att de som dyker upp på lokalt beslutsmöte utser delegater till högre nivåer, då anser "politiskapartierikyrkan kramarna" att man är odemokratisk.

   Tja, inte mer odemokratisk är de politiskt partierna då.

   Radera
 14. Hang in there Dag.

  SvaraRadera
 15. Om jag vetat att jag skulle bli uthängd så här skulle jag aldrig ha skrivit det där brevet. Och jag ångrar redan hälften av det! Bara början skulle ha varit med.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kul handstil hur som helst. /John

   Radera
 16. Bergkvarabuss' trafikchef var klart pressad av de nya makthavarna. Mot slutet av intervjun lyckades han pressa fram att bussbolaget stödjer pride. Jag har sökt på nätet, sökt på sponsorer och läst listan över "våra partners" för att få bekräftat om bussbolaget verkligen beslutat stödja pride före chaufförernas protest. Men icke. Det var någon enstaka restaurang och ett antal myndigheter och politiska organisationer. Å ena sidan kör bussbolaget stadstrafiken i fler städer en Karlskrona å andra sidan kör man abonnemangstrafik åt en massa privatkunder, som kanske inte alla är så förtjusta i normupplösningen.

  Så nu utlovar bolaget räfst och rättarting med sina anställda för att de inte medverkar i bolagets påstådda inställning.

  Men är det verkligen bolagets egen åsikt i sexualdjungeln, som chaufförerna tvingas ställa upp på, eller är det den ytterst politikerstyrda blekingska kollektivtrafikmyndighetens?

  Vad säger grundlagen? Jo att envar i Sverige bosatt person ska vara skyddad mot av offentlig myndighet påtvingad meningsyttring av politisk, religiös, kulturell eller liknande art.

  Här fick Bergkvarabuss något att bita i. Och Blekingetrafiken, som sannolikt kräver att en entreprenör ska vidta disciplinera åtgärder mot sin personal i strid med grundlagen. Och detta på order av en privatperson, nämligen pridegeneralen Sophia Ahlin.

  Blekinge Läns Tidning har tvärvänt från liberal partifärg till sverigedemokratisk, då man i ett ledarstick kräver att invandrare (busschaufförer med muslimsk tro?) måste tvingas att ta seden dit de kommer. Nu är ju pridespektaklet inte någon särskilt gammal sed (tredje gången i Karlskrona) men tidningen hoppas att det ska bli en gammal tradition.

  För att tala klarspråk, så är detta inte bara en fråga om åsikts- och religionsfrihet, utan även en kassfråga. Att busschaufförer tillhör den underklass, som gammaldags arbetsgivare och en dekadent borgerlighet kan hunsa med, har ju nu tydligt visats.

  Ja, till alla människors lika värde. Men låt envar bestämma över sitt eget deltagande, om och hur man vill ge uttryck för sina åsikter.

  SvaraRadera
 17. Ja, vad säger man om dylika anonyma brev? Mer än att be för avsändaren?
  Canutus Hahn

  SvaraRadera
 18. Att döma av både handstil och språk torde brevet vara skrivet av en lågstadieelev.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Låt barnen komma till mig.

   Radera