söndag 22 maj 2016

Heretiker firar söndag

Det är Strukturutskottets förre ordförande Anton Härder (S) som deklasserat det stift i vars stiftsstyrelse han är vice ordförande genom omdömet/domen "gammelkyrkligt och konservativt". Efter en sådan utskåpning av hemstiftet kanske mitt löfte till Strukturutskottet och dess fd ordförande om snälla blogginlägg på söndagar blivit obsolet? Krig förs alla dagar, möjligtvis med undantag för några timmar på julnatten, då vi kan spela fotboll i ingenmansland. Jag får nog fundera och fatta beslut efter Stiftsfullmäktige på onsdag.

Söndag är det för alla, också för heretikerna.
Men det är inte en riktigt enkel söndag för dem när det nu ska handla om den Heliga Treenigheten, den om vilken vi inte fattar särskilt mycket. Så mycket fattar jag dock, att jag fattar att bönen Svenska kyrkan lagt ut på nätet måste vara heretisk.

"Gud, du längtar så efter oss människor att du möter oss trefaldigt: som Fader, Son och Ande. Tack för din kärlek. Amen."

Jag bråkar inte om det där oförmedlade "amen", som egentligen är ett svar på konstaterandet att vi ber i Jesu namn. Vad säger vi "amen" till om vi bett så som det nät-betts? Slår vi fast att vi just har bett så är detta kanske klokt på demensavdelningen men knappast innan. Ska det vara så svårt att kombinera tro och tanke, kan man undra.

Jag bråkar inte heller, eftersom det är söndag, men påpekar att Gud är treenig i sig själv, i sitt esse, sitt varande, inte bara i det Gud gör i sin ekonomi. Gud möter oss inte trefaldigt på grund av sin längtan. Gud möter oss trefaldigt eftersom Gud ÄR Fader, Son och Ande. Eftersom Gud är sådan, återfinns det trinitariska mönstret i skapelsen. Ska det vara så svårt att kombinera insikt och tanke, kan man undra.

Man får förstås vara tacksam för att det är Kyrkans tro som återges i den meningen, att det talas om Fadern, Sonen och Anden. Det kunde ha varit som i kollektcirkuläret för denna söndag. Svenska Kyrkans Internationellt Arbete/Act Alliance är avsändare:
"Gud, Helige Treenighet, Fader och Moder, Son - Syster och Broder och Ande - livgiverska och inspiratör, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi uppmuntras att utföra kärlekens uppdrag och kan vittna om nådens hemlighet. Du som lever och verkar från evighet till evighet, till dig ber vi om detta. Amen"
Amen igen, nu vet ni.

Trinitetsteologin har blivit något mer, för nu kom i enlighet med Jungs önskan också moderligheten in i gudomen. Hej och hå! Kan man ge kollekt i en kyrkostruktur som tycker vi ska be så? Jag vet verkligen inte. Jag är inte heller riktigt överens om (besvärande att det ska vara söndag med dess regulationer!) att Gud ska uppmuntra mig att utföra kärlekens uppdrag. Uppmuntra? Är det inte utrusta jag borde be om. "Skapa i mig Gud ett rent hjärta"... och det handlar om något betydligt allvarligare än uppmuntran, tror jag mig ha förstått.

Det kunde också ha varit som i Strängnäs stift.
Grejen var att prästen i radiogudstjänsten den 3 april inlett med orden "I Guds, Skaparens, Befriarens och Livgiverskans namn". Saken anmäldes till Strängnäs domkapitel, som konstaterade att prästens "handlande i det aktuella gudstjänsten inte utgör ett brott mot Den svenska kyrkohandboken, då uttalandet gjorts inom momentet inledningsord, som är fakultativt."

Nu är inledningsorden de ord som anger anspråket, dvs i vems namn vi firar gudstjänst och formuleringen "I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn" markerar ett anspråk: detta är Kyrkans gudstjänst och inte en kristlig variant av den eller något annat. I Nicea var det noga med orden

Domkapitlet i Strängnäs löste sitt lilla problem formalistiskt. Hade kapitlet i stället styrt på innehållet, hade heresin upptäckts. Hade det inte varit söndag, hade jag frågat om detta beror på bristande teologisk kompetens i domkapitlet eller på att kapitlet är heretiskt.
Nu är det söndag.
Jag frågar inte.
Jag undrar bara vad domprosten Carl Strandberg hade sagt.
Och förstod inte domkapitlet att inledningsorden skulle kunna komma att uppfattas som en heresi-markör? Aj då, nu frågade jag likväl! Räkna trots detta min goda vilja mig till godo!

Kom nu inte och säg att det bara är små detaljer vi är oense om.
Realister tror och tänker inte som metaforiker (om det nu inte är nominalister de ska kallas).

Vad är vi oense om?
Min lärde vän Dr H påpekar hur gudomens ekonomi och inte dess esse beskrivs i vår tid, dvs bilden ersätter verkligheten. Så var det inte i Nicea där Guds immanenta vara i sig definierades och måste uppfattas vara dogmatiskt auktoritativt. Hängde ni med? Gud ÄR Fader och Son och Helig Ande. Därmed basta. Sliras i predikan denna söndag på den punkten kanske man ska säga till.

23 kommentarer:

 1. Aposteln Paulus är alltid vägledande för oss hedningar. "Håll er vakna, stå fasta i tron (på den heliga Treenigheten "enhet i det nödvändiga"), var manliga och starka ("frihet i det tveksamma ") och gör allting i kärlek. 1 Kor 16:13. Grundläggande för apostelns förmaningar är psaltaren 31:25. För att inte metaforikerna skall göra hela den kristna trons innehåll tveksamt med syfte att utöka sin frihet att tro och tolka som dom vill måste vi tillägga Vincent av Lerins kriterier som hjälper oss att tro det som Kyrkan överallt av alla och alltid trott. Då torde vi få hjälp att låta oss förnyas i våra tankar så att vi kan avgöra vad som är Guds vilja: det som behagar Gud, är gott och är fullkomligt (Rom 12:2).

  SvaraRadera
 2. Det är i sanning märkligt att tidens nycker, med dumfeminismen som en bärande komponent, skall göra det så svårt för vissa, såväl präster som lekmän, att ta till sig en av trons fundamentala grunder - Treenigheten med Fadern, Sonen och den Helige Ande. Man tar sig för pannan!

  SvaraRadera
 3. Treenighetsläran är det bästa gudsbeviset. Att tre är ett går helt på tvärs mot vår hjärnas sätt att fungera.
  Detta har vi inte hittat på!

  LG

  SvaraRadera
 4. Den som p.g.a. kollektcirkulär och annat inte vill stödja Svenska Kyrkans Internationella arbete denna dag (det som enligt foldern vi fick på Svenska kyrkans grundkurs i Mellansel 2009 i första hand handlar om 1) Landsbygdsutveckling, 2) Miljö och klimat samt 3) Ekonomisk rättvisa) kan med fördel skicka pengarna till EFS´ mission, 150 år i år vilket SIDA visst oxå vill vara med och fira, http://www.efs.nu/wp-content/uploads/2015/12/Presentation-150-%C3%A5r-av-internationell-mission.pdf eller till ELM:s dito: http://www.elmbv.se/index.php?option=com_content&view=article&id=255

  Men inte utesluter väl detta att Gud ÄR Fader, Son och helig Ande att han oxå UPPENBARAR SEJ som Fader, Son och helig Ande? http://svps1986.blogspot.se/search/label/019%20Du%20f%C3%B6r%20vars%20allmaktsord

  SvaraRadera
 5. Strängnäs domkapitel tog tydligen ingen ad notam att radiogudstjänstens doxologi skulle kunna komma att uppfattas som heretisk.
  Är irrläror acceptabla om de yttras i "fakultativa" delar av gudstjänsten? Skulle förbönen kunna formuleras med åkallande av Shiva? Har domkapitlet i Strängnäs kommit till en högre nivå om kunskap(gnosis) om tron som ger det fakultativa företräde framför bibelordet?

  Det är således uppenbart att domkapitlen uppgift inte är att värna om Läran utan att värna om Kyrkoordningen.
  Men till vilken instans ska man då anmäla präster som bryter mot läran?
  Läronämnden befattar sig bara med kyrkomötesbeslut, inte med personärenden.
  Ansvarsnämnden för biskopar har väl aldrig gett en reprimand?
  Skulle Överprövandenämnden ens pröva beslutet i Strängnäs domkapitel?

  För övrigt tycker jag att Växjö stift skulle vara stolt över epitet som Gammelkyrkligt och Konservativt.

  SvaraRadera
 6. Jag gläder mig åt att DS ställer frågan: Kan man ge kollekt i en kyrkostruktur som tycker vi ska be så?

  Svaret är ju "nej". Kristna ska inte ha något andligt samröre med de falska lärarna lär Jesus (Akta er för de falska profeterna, Matt. 7:15) Detta var också den gamla kyrkans praxis: Nulla communicatio in sacris cum haereticis aut schismaticis – Ingen gemenskap i de heliga tingen med kättare eller sekterister! Dessutom menade Luther samma sak: "Du kan inte stå kvar i samma stall med andra som sprider falsk lära eller är fästa vid den eller alltid talar goda ord till djävulen och hans hop"
  Men nu tror jag inte DS låter rubba sig så lätt... Jag tillåter mig att rekommendera en bok:
  http://www.amazon.com/Eucharist-Church-Fellowship-First-Centuries/dp/0570042704

  SvaraRadera
 7. Music, in my ears! Thanks hr Bloggare!

  SvaraRadera
 8. Och här kommer det mer "treenighet" i cirkuläret om missionskollekten: https://kristenopinion.wordpress.com/2016/05/22/en-forsmak-om-vad-som-komma-skall-kyrkohandboskforslaget-del-5/
  Det är inte bara treenigheten, utan även missionen som har ny innebörd.

  SvaraRadera
 9. Här följer ett litet utdrag / klipp från prästen Helena Edlunds senaste artikel på:

  https://kristenopinion.wordpress.com

  (Läs gärna alla fem artiklar som hon hittills skrivit om "Handboksförslaget" om du vill veta vilken fara som hotar Svenska kyrkan.)

  "Idag kommer kyrkvärdar att läsa Gunilla Hallonstens beskrivning av kyrkans uppdrag för landets gudstjänstbesökare. Vissa kommer även att be den avslutande bönen och då är vi faktiskt redan där jag förutspådde härom dagen – men mycket, mycket tidigare än jag någonsin kunde ana. Då ber vi till avgudar i Svenska kyrkan och förutsatt att kollektcirkulärets utformning har godkänts av högre ort, så gör vi det på uppmaning av kyrkans ledning."

  HE är idag den starkaste profetiska röst vi har i Svenska kyrkan. Modigt, skarpsynt och oförtrutet varnar hon för de falska "herdar" och "ulvar" och heretiker som försöker föra Svenska kyrkan totalt vilse och bort från Evangeliet om Jesus Kristus.

  Be för henne. Hon vågar säga Sanningen som få.

  S. Pilt

  SvaraRadera
  Svar
  1. S. Plit: Hon vågar också säga lögnen som få, kom det ju fram sist. Jag litar inte på henne efter detta, oavsett om hon kommer med relevant kritik ibland.

   Radera
  2. Anne, jag heter inte Plit. Där ljög du allt;-) Skämt åsido, med plit avses i äldre historisk text en kort huggvärja. Ordet plit används nuförtiden oftast som en nedsättande term för fångvaktare (fängelseslang). Plit kan också vara ett verb, att plita, synonym till att knåpa.

   Pilt däremot är ett s.k. soldatnamn som min farfars farsfars far tilldelades 1805 när han som blott 15 årig gosse tog värvning i den svenska arme'n som trumslagarpojke. Pilt är f.ö. synonym till gosse och "rask och pigg yngling".

   Ingen människa är felfri. Du vet och jag vet och de flesta vet att det man säger / skriver ibland visar sig vara felaktigt. Det kan vara medvetet, omedvetet, vara orsakat av okunskap, ja, av många olika skäl. Den omständighet att en person en eller annan gång har visat sig komma med felaktiga uppgifter förtar inte den personens vilja och strävan att söka sanningen och dess rätt -ja tom skyldighet - att föra den vidare.

   Jag kan inte finna annat än att Svenska kyrkans nuvarande ledande tjänstemän och tjänstekvinnor och flera av biskoparna har en medveten agenda att försöka "trolla bort" den kristna trons kärna och stjärna, nämligen Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne och levande Herren.

   Detta har fler än Helena Edlund upptäckt och insett tack och lov, och många är modiga nog att föra fram detta, klart och tydligt och genomarbetat.

   En av de modigaste, mest engagerade och mest klarsynta är - enligt min uppfattning - prästen Helena Edlund.
   Jag känner henne inte, har varken sett, hört eller träffat henne, men jag har följt hennes skrivande i flera år och har kommit till slutsatsen att hon är "en ropande röst i öknen". Att hon måste ha en sanningslidelse som driver henne att riskera att utsättas för "straff" och kritik i olika former. En sådan som HE bör man därför "lyssna till", är min slutsats.

   Mvh S Pilt

   Radera
  3. Pilt, jag heter inte Anne! Fast det kanske var medveten felskrivning som hämnd för att jag inte såg att du hette Palt?

   Ang det övriga så "köper jag inte detta" för en sekund, som det heter. Här rörde det sig om ett utstuderat sätt att mörka sanningen för att komma åt ÄB och därtill en ovilja att rätta till misstaget om något av det hon skrev bara var ett misstag och inte uppsåtlig lögn. Riktigt graverande för henne själv och därefter ser jag allt hon skriver i ett helt annat ljus. "Och varför ska vi tro detta nu när vi sett att du inte alls drar dig för att ljuga i syfte att komma åt andra förut?"

   Du själv geggar in det hela med att "ingen är felfri". Så sant, så därför kan väl hela kritiken mot ÄB läggas ned? (Nähä, inte det.) Men visst har HE vettiga synpunkter om Kyrkohandboken, det bestrider jag inte. Men "vilja och strävan att söka sanningen och dess rätt" - blähä!

   Radera
 10. Är det någon av läsarna som vill bli av med sina fördomar om Kristensamfundet så är Hans-Werner Schroeders bok"Dreieinigkeit und Dreifaltigkeit"ett lämpligt läsobjekt (Urachhaus Verlag).
  En vän till mig , som är kunnig i hebreiskan påstår bestämt att det ska vara femininum-den heligA ande. Att GT:s Sofia
  är maskulinum gör det hela än mer intressant-vad skrev jag nu? !
  För övrigt kan meddelas att jag inte behövde säga till Anja-hon slirade inte. Jag var vid gott mod när jag lämnade Petersgården i detta Lund.
  Ulfs H Berggren.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kristensamfundet har genom Rudolf Steiner även teorin om två olika Jesusar, en född i Betlehem och en i Nasaret, varav den ena är en reinkarnation av Zarathustra. Så att vsre sig Svenska kyrkan eller något annat kridtet samfund erkänner deras dop är inte så konstigt. / Markus

   Radera
  2. Såväl det hebreiska 'ruach' som det grekiska 'sofia' är femininum.

   Men man kan inte göra teologi av grammatik. Vad blir det då av 'människa' som är femininum (eller på motsvarande sätt av att en kvinna kan vara riksdagens 'talman' eller av en tidningsrubrik, citerad i Grönköpings Veckoblad: "Hemmet är farligast – om man är kvinna").

   Radera
 11. Hej igen Markus!
  I Kristensamfundet tycker vi olika; Kristensamfundet är ingen åsiktsgemenskap.Det är inte fråga om att ta Rudolf Steiner på auktoritet. Och, Markus,Kristensamfundet och Antroposofiska Sällskapet är två från varandra skilda och självständiga rörelser.
  Ulf

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur många är med i Kristenamfundet utan att samtidigt vara med i Antroposofiska sällskapet? Att tvärtom förekommer är en annan sak. / Markus

   Radera
  2. Markus
   ~101%
   Tvärtom:-1%
   Ulf

   Radera
 12. Hej +Göran
  Jag är icke kunnig i hebreiskan.
  1 Mos 2:23 Gamla översättningens maninna har i den senaste blivit kvinna.
  Vad ligger under det grammatiska om inte det teologiska.
  Pröva påståendet: Till präster är män och maninnor kallade.
  Och låt oss ta ett grammatiskt grepp om Paulus.
  Ulf

  SvaraRadera
 13. Markus
  Om de två Jesusbarnen.
  Se NYA TESTAMENTET , Bibelkommisionens utgåva 1981 Uppslagsdelen sid 699 under ordet Messias:"...det förekom t ex att man tänkte sig två Messiasgestalter, en kung och en präst. "
  Om de två Jesusbarnen finns att läsa, förutom hos Rudolf Steiner, i Emil Bocks"Jesu barn och ungdom".Finns alltså på svenska. Orginalet:" Kindheit und jugend Jesu" Verlag Urachhaus Stuttgart.
  Ulf

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att man i delar av judendomen tänkte så före Jesu födelse är inget skäl till att man sedan ska dela upp den historiska personen Jesus Kristus i två skilda personer vars "astralkrafter" hoppar hit och dit mellan varandra. / Markus

   Radera
  2. Markus
   Var och en som tar del av det Rudolf Steiner säger om de två Jesusbarnen kan själva ta ställning. Du Markus verkar läsa Rudolf Steiner med egna-säregna-
   "hoppande astralkrafter"...
   Och Markus: underskatta inte vad"delar av judendomen" tänkte före Kristi födelse. Det byggde på insikter.
   Ulf

   Radera
 14. Jag har tidigare skrivit på denna blogg att jag varken är maskulinist eller feminist.
  -
  Den heligA ande ger mer än liv- hjälp, tröst. ..
  Feminister: reducera inte henne till livgiverska!
  Jag är för det allmänmämskliga.
  Ulf H Berggren

  SvaraRadera