tisdag 6 juni 2017

Det nordiska motståndet

Nationaldag i stället för svenska flaggans dag men flaggdag. Då lever nazisterna upp, har jag förstått.

Nationalsocialismen, den tyska fascismen som den kallades, slog inte i Sverige. Var det 27 000 röster i kommunalvalet år 1942? Sedan blev det fredsutbrott och få talade om nazisterna därefter. Den räcka rättegångar som hölls i Nürnberg under hela min barn- och ungdomstid, återrapporterades bara åren innan jag var född och så vid Eichman-rättegången.

Vilka som varit nazister talades det inte mycket om, så lite att det var intressant för oss unga. Lokala nazister fanns. Värendsbladet var en nazistisk tidskrift men ädelnazistisk. För redaktören Rydström, med ekologiskt jordbruk och sund livsstil (vegetarisk?) på programmet, hade det aldrig förekommit någon förintelse. Folk dog i krig, men det var knappast överraskande, menade han. I Ormesberga lät folk honom hållas med sina idéer. Någon politisk rörelse handlade det inte om.

Per Engdahl i Malmö var fascist och hans hållning en korporatistisk samhällsordning. Han kom ledsagad av några yngre vänner och med blindkäpp till Lund för att tala då och då. Prostfamiljen Lind i Malmö umgicks med honom så sonen Martin fick sitta med vid middagsbordet.

I Kalmar fanns det nazister, men när min äldsta dotter skulle skriva arbete om den saken på gymnasiet, Lars Kagg, hade många minnen bleknat. Jag hade rått henne att tala med det socialdemokratiska kommunalrådet. Han kunde likväl inte minnas nazisterna fast borgmästaren hörde dit  och hade hissat nazisternas flagga. Sysslomannen på Beredskapssjukhuset var med i hirden. Vi talar glömskt kommunalråd i början av 1990-talet. I Kalmar fanns under samma 90-tal också en handikappad man och han var nazist av just det ädla slaget. De som bar glasögon skulle till exempel inte skaffa barn. Det roade mig. "Men du har ju glasögon", sa jag till ädelnazisten. "Så har jag inga barn heller." Touché. Jag fick begrava honom. Jag kunde förstå hans ställningstaganden också om jag fann dem felaktiga. Som släktingarna sa: "Han hade sina idéer." Nå, hellre folk med idéer än folk utan, tänkte jag. Och farlig var han inte för någon. Inte ens när han körde sin cykelrullstol.

Nu tycks nazisterna uppfattas som farliga. Men krävs inte några särskilda sociala förhållanden för att nazismen ska kunna blomstra? En omständighet är misslyckad socialdemokrati - men är verkligen Löfven vår tids Ebert och finns det paralleller mellan tysk mellankrigstid och vår tid? Eller förhåller det sig så, att demokratiska partier, som står stadigt i folket, är ett värn mot all nazism. Om partierna inte står där, blir det illa. Det är i ett samhälleligt sönderfall nazisterna har sin chans. Annars är de egentligen chanslösa och kan som mest med sitt poserande bli irriterande. Tanken att de ska få nöjet att hänga politiker i lyktstolparna förblir deras våta dröm. Givet att samhället inte faller sönder.

Därför är det politiska arbetet så viktigt, alltför viktigt att överlåta till politiska eliter. Partiernas folkliga förankring är en grundbult och genom denna förankring finns det kontrollmekanismer mot maktmissbruk och likgiltighet inför sociala problem. Ett politiskt parti lyssnar, strukturer insikter och får förtroende för sin politik just när det partipolitiska programmet är strukturerade insikter, sådant folk känner igen och förstår i sitt sammanhang. Den politiska förkunnelsen bygger på lyssnande och strukturerande principer, dvs ett politiskt program. Ideologi om ni vill, men då inte som falskt medvetande. Och nu tänker jag inte dra resonemanget om skillnaden mellan demokrati och majoritetsdiktatur, men den är avgörande.

Politiska partier är alltså viktiga. De demokratiska skapar sådana förhållanden som gör nazister obehövliga/överflödiga, Det finns helt enkelt inte någon jordmån för det tänkandet. Men hur är det nu? Vad ägnar sig de politiska partierna åt? Finns det i Sverige betingelser som gör nazister möjliga. Då borde vi tala inte om nazisterna utan om betingelserna.

Tre av de politiska partierna uppträder ohöljt i kyrkovalet - ! Det gör de för att tillförsäkra partiet inflytande över den resurs Svenska kyrkan är. Egenintresse sålunda. De låter inte Svenska kyrkan vara en zon fri från partipolitik och partipolitiskt taktiserande. De skapar just en sådan beslutsstruktur och den är något annat än den kyrkliga samtalskulturen, den där vi övertygar varandra med goda argument (Gottfrid Billing). Vore det inte mycket bättre om de politiska partierna sysslade med politik i kommuner, landsting, regioner och på nationell och internationell nivå och detta på ett sätt som skulle göra fenomen som Nordiska Motståndsrörelsen alldeles obsoleta? Långt innan de politiska partierna tog sig in i det kyrkliga beslutssystemet, fattades ju beslut - på kyrkstämma och i kyrkoråd i det lokala.

För beslutsfattandet i det kyrkliga behövs inte politiska partier. De ställer mest till med ohägn. Eller behövs de just där? Då måste vi partipolitisera Pingströrelsen och Equmeniakyrkan, Stockholms katolska stift och de olika styresorganen för muslimska samfund. Skulle det inte fungera att skicka in religiöst indifferenta att fatta beslut i moskéerna? Nähä. Nå, då låter vi partierna bygga det där samhället där nazismen inte behövs, det är mitt förslag denna den 6 juni. I det samhället är kyrkolivet en statsfri zon.


36 kommentarer:

 1. Vilka politiska krav ställer nutiden, som väsende på oss?
  Först som sist:Är partipolitik överhuvudtaget längre till gagn?
  I kristna sammanhang, t ex,i Svenska Kyrkan har den städse varit till ondo.I samhälleliga sammanhang drivs den partipolitiska taktiken nuförtiden in absurdum. Inte för inte har de politiska partiernas medlemstal nått bottenläge. Partierna är inte längre representativ. De demokratiska underskotten skriar.
  Den sannaste demokratin idag är när vi samlas kring enskilda frågor,demonstrerar, opinionsyttrar,visar vår folkmakt.
  Ur detta kunde nya styresformer växa fram. Här kunde Svenska Kyrkan ligga i demokratisk framkant som inspirationskälla och föredöme för samhället som helhet.
  Och som jag föreställer mig det levde de första kristna så...
  Ulf H Berggren

  SvaraRadera
 2. Början bra men slutet sämre på dagens bloggtext!

  -Den långa analysen av orsaken till att nazismen tack och lov inte slog rot i Sverige börjar bra men slutar sämre. Men emfas betonas de politiska partiernas folkliga förankring - den är en grundbult, fastslår bloggaren - lyssnar, har insikter och omöjliggör därmed en jordmån för nazismen.

  En kärleksförklaring till våra demokratiska partier således av ett slag som i varje fall undertecknad aldrig tidigare har sett från nämnda författare.

  Men sedan upphör kärleken abrupt. Det är när bloggaren kommer fram till tre partiers närvaro i kyrkovalet. Där deltar de "ohöljt", heter det starkt anklagande. Och de ställer upp där - precis som de alltså har gjort i ett stort antal decennier (min anm)- av egenintresse och skapar ett slags ovälkommen beslutsstruktur, som är något annat än den kyrkliga samtalskulturen. I den sistnämnda övertygar vi ju varandra med goda argument.

  Partier i kyrkovalet ställer till ohägn och behövs därför inte, är kontentan av bloggarens analys. Samtidigt gör han en jämförelse med ett par andra samfund, vilka blott har en bråkdel av det antal medlemmar som är Svenska kyrkans.

  Dagens bloggtext är alltså lika märklig som den är ologisk. Författaren motsäger sig själv på ett egentligen, för att även vara honom, uppseendeväckande sätt.

  Och, som jag nämnde, jämförelsen med namngivna samfund är irrelevant: som om det skulle vara lika enkelt och demokratiskt att styra Svenska kyrkan med 6.2 miljoner medlemmar som det är att leda en organisation med 50.000 eller 100.000 dito! I så fall kunde vi ju slopa de allmänna valen till riksdag, landsting och kommuner också.
  Kyrkovalen ger ju alla medlemmar möjligheten att komma till tals. Hur skulle det vara möjligt med kyrkstämma? Och vad skulle beslutas där? Och under vilka former?

  Nej, jag tror att skon hos bloggaren klämmer på annat sätt: att han inte ingår i en stor KM-gruppering, som fått sitt mandat av ett stort antal väljare. FK är ju en av KM:s minsta grupper.

  Han gör även en kullerbytta i påståendet att den kyrkliga samtalskulturen är en helt annan än motsvarande i den sekulära beslutssfären. Goda argument gäller alltså i KM.
  Men kära nån då, där sitter ju samma partier som i den sekulära världen. Har deras företrädare en annan framtoning och annan kultur, när de tar till orda i KM än i riksdag, landsting och kommuner? Byter de alltså skepnad?

  Visst finns vi som därför undrar över DS text i dag. Hur han kan ge partierna högsta betyg för att hindra en extrem ideologi att få fotfäste men sedan underkänna deras närvaro och aktivitet i Svenska kyrkan med samma väljare bakom sig som röstat fram partierna i de allmänna valen.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att du inte förstår skillnaden mellan att låta Gud styra kyrkan eller låta partier göra det visste vi ju redan BOD.
   Ser du verkligen inte skillnaden? Jag hyllar också mycket gärna det demokratiska system med politiska partier till Riksdag m.m. som vi har.
   Jag hyllar gärna också det demokratiska systemet i SvK men - där ska enbart finnas nomineringsgrupper som i första hand är där utifrån sin kristna tro! Varken S, C eller SD har den kristna tron som grund o huvudsakliga anledning till sin existens (inte heller andra sekulära partier o jag räknar in KD numer).
   Därför ska de inte vara i kyrkans beslutande organ.
   DS är allt annat än ologisk, snarare tvärtom, i dagens text.
   Eva H

   Radera
  2. I år välsignas också SvK av kommunal som tar ansvar i kyrkovalet! Enligt artikel i Dagen 3/6. Man kommer personligen att ringa till sina medlemmar och uppmana att man deltar i valet. Det blir säkert ett välkommet stöd för den folkliga kyrkan. S- stödet borde öka, personligen är jag inte imponerad av 200 000/6 000 000.

   30 000 röster av en minoritet som envist håller fast vid en fundamentalistisk, inskränkt konservativ tro, en rest av Sv kyrkan som fortfarande tror på Jesus som frälsare och Herre säger mera. Prästänka

   Radera
  3. Det är onekligen intressant att någon kan vara så blind och så enfaldig som hr Dike. Man undrar hur innehållet i hans huvud ser ut. Kanske finns där en konkret fysisk spärr mot att tänka ett steg längre?
   Annars kan ju faktiskt vem som helst inse att det i dag brister kraftigt i partiernas folkliga förankring.

   den Lea

   Radera
  4. Alphadeltagaren, SVISK6 juni 2017 kl. 11:55

   BOD
   Vet du om att du kandiderar för POSK? Vet POSK-kamraterna om att du här driver en kontraproduktiv kampanj? Och vad får man om man röstar på er?

   Nej, jag är nog en SistagångsVäljare i Svenska Kyrkan, SVISK:are.
   Vi kommer inte längre nu.
   Radera
  5. Tappa inte bort er frimodighet, manar aposteln!

   Radera
  6. Bengt Olofs ambition att tyda allt till det värsta, visar sig när han menar att 'ohöljt' är anklagande. Men det handlar ju om en verklighetsbeskrivning: tre partier framträder som de är, utan att dölja sina partibeteckningar under något annat namn.

   Radera
  7. Det verkar lite förmätet av BOD att uttrycka sig i pluralis majestätis.
   Han är nämligen ensam om sin undran över dagens bloggpost.
   Om man skulle anamma resonemanget om att de som hyllas i världen ska styra även i kyrkan, så kan det vara relevant att påpeka att det inte är SvK som är det samfund som har störst förtroende bland Sveriges befolkning.
   Det är Frälsningsarmén!
   Så varför inte låta frälsningssoldater ockupera SvK?
   Det hade verkligen inte blivit sämre än idag, även om dopen och nattvardstillfällena skulle bli färre.

   Radera
  8. Alphadeltagaren7 juni 2017 kl. 07:32

   Mer sång och strängaspel hade vi fått. (Kanske lite färre schlagerballonger).

   Radera
 3. Renodlade nazister finns det inte många av. Men de får en väldig massa publicitet. Hur kommer det sig? Har det något med 'identitetsvänstern' att göra?

  SvaraRadera
 4. Den svenska politiska nomenklaturan har anammat många fascistoida tankegångar.
  Att storebror ska se dig, styra dina åsikter och samla makt åt staten. Samtidigt som det ges smulor åt kapitalet.
  Politiska reella exempel är IB, datalagringsdirektiv och välfärdsföretagen.
  Inom det kyrkopolitiska hävdar somliga med en dåres envishet att de 6% av befolkningen som röstar i kyrkovalet ger legitimitet åt ett valsystem som är "folkligt alltomfattande".
  Vad är då det fascistoida i det?
  Maktfullkomligheten, strävan efter enhetssamhällets mononultur och inte minst lögnen.

  Något av det minst fascistoida vi har i detta land är faktiskt kungen. Inga maktanspråk, gift med en invandrad kvinna och bryr sig inte ens om att ljuga efter att ertappats med att vänstra, utan ber lugnt att få vända blad.
  Jag vill inte ens tänka på att leta fascistoida drag hos landets tre senaste statsministrar. Knappast hos ärkebiskopen heller.
  Däremot är jag skarpt förtjust i biskop Anders.
  (Om nu Antony för en gångs skull håller med mig om åtminstone det sistnämnda, så undanber jag mig alla andras tankar om "guilt-by-association".)

  SvaraRadera
 5. Tack för ovanligt spirituell krönika. Påminner bloggaren om Hans Hitler i Kalmar. På en tjänsteresa träffade han enligt skrönan en kollega med ett annat historiskt efternamn vilket renderade i följande rubrik i lokaltidningen. "Hitler och Stalin mötte på Värnamo stadshotell. Var det för övrigt Sune som hissade hakkorsflaggan?

  SvaraRadera
 6. Antalet nazistväljare är kanske inte så stort nu heller. Trots intensiv uppmärksamhet i media och med kyrkklockor och så vidare blev det 4189 röster. Med det slog man knappt men i alla fall Djurrättspartiet - hundra färre röster - och Kristna värdepartiet - ett par hundra till.
  Nassarna blev så besvikna att partiet lades ner efter valet. Nu finns det bara en icke-parlamentarisk organisation, en stor nedgång i aktivitet sedan kring år 2000.

  Blev det någon uppsats?
  Canutus Hahn

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det blev en uppsats och till sin faders stolthet blev av uppsatsförfattaren en - gymnasierektor! Fast ett antal år senare men kanske inte utan samband...

   Radera
 7. Onekligen en kul, integrerande tanke med de politiska partierna som styrande i Sveriges Muslimska Råd och i de olika muslimska föreningarna och församlingarna. Gärna med tvingande lagstöd och vid behov polisinsatser. Givetvis måste även enligt svensk, beprövad och demokratisk modell muslimska trosfrågor och personalrekrytering i muslimska församlingar avgöras av de politiska partierna. En strålande framtid för Miljöpartister i Umma'! Kanske rent av för Kristdemokratiska Jihad?

  Islam är idag en alltför betydande samhällsaktör för att inte stå under demokratisk politikerkontroll. Svenska Kyrkan kanske det däremot kan vara dags att släppa. Inte ens kyrktanter finns längre kvar. Staten kan med fördel ta över dödsboet och fördela till våra nyanlända svenskar.

  Lars-Gunnar

  SvaraRadera
 8. Men bemöt mig då i respektive sakfrågor - inte med allmän kverulans och absurda utfall!

  -Den senaste kavalkaden ovan är typisk för dem som inte kan, förmår eller vill gå in på sakdebatt. Jag erinrar om skillnaden mellan att styra en massrörelse som Svenska kyrkan och frikyrkosamfund med ett antal tusen medlemmar.
  Ingen kommentar.

  Jag tackar bloggaren för hans konstaterande om de politiska partiernas folkliga förankring.

  Nej, skriker den Lea, de har bristande sådan förankring. Där fick bloggaren en örfil!

  Eva underkänner kollektivt de politiska partiföreträdarnas kristna tro och vill sparka ut dem från kyrkovalen.

  Förbud för dem alltså att ställa upp. Förbud i en demokrati? Jag skakar lugnt på huvudet vid datorn.

  den Lea igen stämplar mig som enfaldig utan att med ett kommatecken diskutera sakligt, medan Peter T:s analys av Sveriges demokrati mynnar ut i att den är befläckat av fascistoida tankegångar. I samma veva påstår han på fullt allvar att också kyrkovalet präglas av fascism.

  Vilken lysande, intellektuell analys som vi här får serverad på bloggen! Vad månde nästa bidrag från denne tänkare innehålla?

  Slutligen tackar ännu en anonym signatur bloggaren för en spirituell krönika; spiritualiteten kan diskuteras, men inledningen av den var bra, analysen av partiernas betydelse och förankring ett ord i rättan tid, medan avslutningen inte alls höll måttet, vilket beklagas.

  Om partierna har folklig förankring i vissa fall men saknar detta i kyrkliga val, är det förstås fel någonstans. Inte hos partierna men i texten. Antingen är man folkligt förankrad eller också är man det inte.

  Så välkomna nu, ni som har sakliga invändningar och vill gendriva mina åsikter!.
  Tyck gärna att jag är enfaldig men motivera då den känslomässigt styrda karakteristiken!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu blev jag lite orolig. Tänk om partierna inte har en folklig förankring utan är en statlig subsidiekö, styrd av ombudsmän? Tänk om Lea har kommit på något? Tänk om politiker inte selekteras fram i folkliga processer där det görs klart vilka som är att lita på utan selekteras uppifrån, från kanslier? Efter att ha talat på nationaldagen i Horda, blev jag bekymrad.

   Radera
  2. Till BOD!

   Två frågeställningar som jag länge burit på:

   1. Med vilken rätt anser du dig kunna kräva att de som kommenterar dina inlägg alltid ska fortsätta bemöta dina tolkningar när du, vad jag sett, hittills inte har bemött en enda invändning från någon av oss andra?

   2. Är det illvilja som gör att du inte tar till dig av de argument som Dag eller kommentatorer lägger fram - för det kan väl inte vara bristande förmåga!? För inte tror du väl på fullt allvar att demokrati står över Kyrkans tradition och Guds ord?

   Vågar jag/vi hoppas på svar?

   Jag i Halland

   Radera
  3. Jag i Halland,

   -Hur läser Du kommentarerna? jag försöker ju konsekvent - i mån av tid - att bemöta kritik efter kritik mot mig, samtidigt som jag läser Dags texter tämligen noggrant. Att jag inte alltför ofta tar till mig hans argument - liksom inte han accepterar mina - beror ju ytterst på vår skilda kyrkosyn. Den är ju tillåtlig i en demokrati, eller hur?

   Sedan bör Du vara försiktig med Ditt sistnämnda argument och Din dithörande fråga;
   Det grundar sig nämligen på attityden att vissa kan strunta i den demokratiska organisationens beslut (som inte ett ögonblick ifrågasätter Guds ord) med hänvisning till just Ditt argument.
   Vår kyrka måste följa den ordning och de regler, som gäller. Hur skulle det annars se ut? Och är det inte märkligt att den absoluta merparten av landets präster inte använder Ditt argument?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. Jag har inte på något sätt antytt att kyrkovalet i SvK präglas av fascism.
   Jag har påstått att maktfullkomlighet, strävan efter enhetssamhällets mononkultur och inte minst lögn är förknippat med fascism.
   Jag associerar några av dessa även med Bengt Olof Dike (fast han uppenbarligen inte på något sätt bör kallas fascist, ety han försöker använda demokratiska argument för sin sak).

   Enligt mig har vare sig fascism, sekulära partier och deras derivat, eller Bengt Olof Dike med kyrkovalet i september att göra.

   Radera
  5. Har de verkligen en folklig förankring? Står inte stora delar av folket rätt främmande för politikerna och tvärtom?
   Vad är det för övrigt för härskarteknik att anklaga mig för att skrika? Det har jag inte gjort.

   Folkligt förankrade eller ej, i kyrkan har givetvis inte de politiska partierna något att göra. Hur man kan försvara att partier använder kyrkovalet som språngbräda är helt obegripligt. Jodå, man skulle mycket väl kunna förbjuda dem och nej, det skulle inte vara odemokratiskt. Man måste inte ha med politiska partier för att det ska bli demokratiskt.

   Om det lönade sig att diskutera sakligt med hr Dike skulle jag gärna göra det, men eftersom hr Dike konsekvent inbillar sig vara saklig utan att vara det, ser jag inte att det tjänar något till. Så jag nöjer mig med att kalla en spade för en spade.

   den Lea

   Radera
  6. Var har jag underkänt de politiska partiernas företrädares kristna tro?
   Du läser som du vill du, på vanligt oförskämt manér. (För jag vägrar tro att du är så rent ut sagt korkad att du inte förstår.)
   Jag är helt o fullt övertygad om att det finns en mängd ledamöter från de sekulära partierna som har både en varm o innerlig tro o ett genuint intresse för kyrkans bästa! De är varmt välkomna som ledamöter för opolitisk grupp.
   Dock - partierna de företräder existerar inte på kristen grund! Partierna de företräder låter även ateister, muslimer, buddister o vad vara månde vara med o besluta program o listor för kyrkan.
   DET kommer jag aldrig att sluta kritisera o protestera emot.
   Och, faktiskt, jag tror att du inser det mer än väl. Jag tror t.o.m. att du kan hålla med. För, som sagt, jag tror inte du är så dum som du framställer dig här, jag hänvisar en del av dina skriverier till ren konfliktvilja. (Du har dock företrätt samma grupp som en nära släkting till mig o jag vill bara inte tro den släppte in sådan imbecillitet som du uppvisar.)
   Läs vad jag skriver o inte vad du vill att det ska stå!
   Ägna dig åt exeges istället för eiseges skulle man kunna säga.
   Eva H

   Radera
  7. Kära Eva,

   -Efter Ditt utbrott här, hänvisar jag till min kommentar på onsdagen 7/6 till bloggarens text.

   Jag kan tillägga att Din aversion mot partierna i kyrkovalet förutsätter i förlängningen ett förbud mot dem och politiker att kandidera där.

   Vill du ha ett sådant förbud i en demokrati?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  8. Logiskt är väl ett påbud lika tänkbart som ett förbud? De partier som ställer upp i Svenska kyrkans val ska tvingas att ställa upp i alla andra kyrkor och samfunds val, i idrottsrörelsens, i hembygdsrörelsens, nykterhetsrörelsens samt i val till Svenska Turistföreningen. Har man sagt A, får man säga B. Det blir idogt för de fåtaliga partimedlemmarna, tycks det.

   Radera
  9. Som sagt - du läser in bara det du vill se.
   Igen o igen o igen har jag upprepat att jag inte vill förbjuda enskilda medlemmar i kyrkan att kandidera/vara förtroendevalda.
   Däremot vill jag ha bort de sekulärpolitiska nomineringsgrupperna. Jag förutsätter då att deras ledamöter kan kandidera utan att stödja sig på partipolitiken o göra så enbart av intresse för SvK o kristen tro.
   Att kalla det demokrati när kyrkan inte får tillstånd att styra sig själv efter skiljandet från staten är rätt övermaga faktiskt. Demokratin i kyrkan har vi genom alla medlemmars självklara rösträtt, partierna är alls ingen nödvändig garant för den.
   Eva H

   Radera
 9. BloggarDag,

  -Men Du har ju nyss - i morse - konstaterat deras "folkliga förankring". Har den försvunnit efter några timmar?

  Då blir jag lite orolig. Inte för partierna men av omtanke om Dig. Så snabbt brukar ju självmotsägelser inte blomma ut.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag hanterar min oro. Partierna bärs säkert upp av stabila folkrörelser som står som garanter för demokratin. Det måste förstås vara så. Hur skulle det annars vara? Då skulle vi få yrkespolitiker och det är något annat än förtroendevald. Det är en födkrok. Tänkt på nationaldagen!

   Radera
 10. Alla grupperingar som ställer upp i kyrkovalet är p a r t i p o l i t i s k a.Sluta hyckla. Ta Frimodig Kyrka som exempel. Med Bloggardag som undantag är det relevant att tala om hög(er)kyrklighet. Ta också småborgerliga POSK som exempel.
  Vad göra. Jo,allting nytt. Svenska Kyrkan torde snarast strukturellt förnyas. Inspirationskällan finns. Läs hur de första kristna ordnade sitt liv.
  BÖRJAN AV APG!!!
  Ulf H Berggren

  SvaraRadera
 11. Jag gjorde lite efterforskningar efter BODs famösa påståenden om folklig förankring av demokratimodellen i SvK med 6% av medborgarna som röstar i kyrkovalet och därmed ger den föreningsdemokratiska processen legitimitet.
  Svenska Kyrkan, organisationsnummer 252002-6135 har enligt bolagsverket följande Verksamhet & Ändamål:
  "Fakturering av administrativa tjänster såsom kontorssystem och kontorsservice till hyresgäster. Prenumerationer av datatjänster och varor till stift och församlingar. Trycksaksförsäljning till i huvudsak stift och församlingar."
  De fem största kunderna 2016 var:
  Universitets- och högskolerådet
  Ekonomistyrningsverket
  Riksantikvarieämbetet
  Karlstads universitet
  Regeringskansliet
  Det var också intressant att se att man varumärkesskyddat Lutherhjälpen 2015, åratal efter att man de facto lagt det varumärket bakom sig. Man kan ju fråga sig varför?
  Det verkar också vara relativt många anställda i förhållande till omsättningen, så löneutgifterna lär tära på balansräkningen om man inte öka intäkterna eller minskar personalkostnaderna.

  Nu längtar jag bara efter att läsa Bengt Olof Dikes kommentarer till Verksamhet & ändamål enligt bolagsverket och vad det har för relevans till ett kristet samfund.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alphadeltagaren7 juni 2017 kl. 07:25

   Det måste varit det som drog i mig när jag ville gå en Alpha-kurs. En plötslig längtan efter att höra om "Fakturering av administrativa tjänster". Eller vad tror du, BOD?

   Radera
  2. Peter T och Alphadeltagaren,

   Exemplen är fullständigt irrelevanta om syftet är att ifrågasätta demokratin i kyrkan Skulle inte en flera hundra år gammal folkkyrka, tidigare i trygg symbios med staten, ha samarbete med och utföra tjänster till nämnda universitet och ämbetsverk? Och regeringskansliet?

   Peter T:s slutsats är smått absurd med tanke på Svenska kyrkans historia.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  3. Alphadeltagaren7 juni 2017 kl. 12:16

   Dag Sandahl.
   Vad gör en som vill bli frimodig när den provoceras? Mitt sinnelag prövas ...

   Radera
  4. Nu lyckas BOD utläsa en slutsats ur mitt citat om SvK hos Bolagsverket.
   En synnerligen unik förmåga då det är SvK som anmält informationen till Bolagsverket.

   Min enda analys är att omsättningen är låg i förhållande till antalet anställda och den slutsatsen kalla BOD för "absurd med tanke på Svenska kyrkans historia". Som managementkonsult inom den privata sektorn har jag rätt bra koll på vilken intäkt per anställd som krävs för långsiktig ekonomisk uthållighet.

   Det absurda i sammanhanget är väl ända SvK:s beskrivning av sitt ändamål i Bolagsverkets databas?
   Det trodde jag faktiskt att t.o.m. BOD skulle hålla med om.

   Radera
 12. Dag, Doakör m.fl. VAD sysslar vi med?
  #drivetimedevotions http://drivetimedevotions.com/devotions/titus/week-3-day-3/ Jag bara undrar. Wrestling with the pigs in the mud? Prästänka

  SvaraRadera