måndag 26 juni 2017

Nå lostigt vara

Han sa så ett stycke in i firandet, finnen som firade midsommar. Det är ett ord som bär också när det kommer till den öppna eller dolda partipolitiska agendan i kyrkovalet. Frågan som ställdes var i enfald och i enkelhet om Frimodig kyrka är en mer värdefull nomineringsgrupp än de öppet partipolitiska eller partipolitiska i lönndom. 

I förstone kunde frågan tyckas enkel att besvara, men icke. Värdefull för vem? Partiledningarna uppfattar ju att de öppet eller dolt partipolitiska är värdefulla, nyttiga för att ansluta till Karl Radek, som definierar dessa de nyttiga. Men sub specie aeternitatis - hur ter sig saken då? Rimligtvis så, att de som tar ansvar för Svenska kyrkan, därför att de på söndagen återfinns i gudstjänsten, uppfattar sitt ansvar. Då är de mer värdefulla därför att de vet vad det handlar om och svarar på en kallelse. Det är själva modellen med sockenstämma efter högmässan. Nåd och ansvar. Här är inte ansvaret för den delen avgränsat. Samma personer kan ta samhällsansvar. 

Det blev fel på en backventil på en gård på Öland och dricksvattnet smutsades ner av avloppsvatten. Det var inte roligt för dem som drabbades. De mådde inte bra. Om det är nån vajsing med den kyrkliga backventilen så att främmande ideologier rinner in, blir det inte bra. Det är därför politiska partier inte har i kyrkovalet att göra. 

När jag engagerar mig kyrkopolitiskt i FK är det med samma pastorala program som jag byggde församling utifrån. Jag är inte ensam om det. FK kommer ur det kyrkliga sammanhanget, vet vad vi tror och är det egentliga alternativet i kyrkovalet. Så FK är mer värdefullt. Vilket skulle visas.

Nu kan jag illustrera den verklighet som möter genom att återge och kommentera vad VISK vill. Följande program fördes fram i Östra Småland/Nyheterna.

1. Svenska kyrkan skall vara en öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle.
Men vad betyder detta? Har någon en annan tanke? Är inte Kyrkan per definition mer öppen än ett kommunistparti t ex?
2. Arbetet i kyrkan skall styras demokratiskt. Vi vill stärka lekmannainflytandet. Det skall råda offentlig insyn i kyrkans arbete och verksamheter. Kyrkan skall vara ett föredöme i sin roll som arbetsgivare.
Det första är reglerat. Och vad betyder det där med lekmannainflytande, laikos är en medlem av gudsfolket. Tänker VISK så? Föredöme som arbetsgivare? Jojo. Men vi vet hur det är. Det första kravet kunde kanske vara att arbetet ska köpas och de köpta arbetarna hanteras lika anständigt i Svenska kyrkan som på andra arbetsplatser. Vad är det förresten för vänster som tror att arbete ges bort. Läs Marx!!!
3. Kyrkan skall aktivt ta ställning i samhällsdebatten, för allas lika värde och mot orättfärdighet.
Nu vill vi veta hur "Kyrkan" definieras, annars blir det tossigt. Och då bråkar vi inte om det märkliga talet om alla människors lika värde när ordet "dignity" betyder "värdighet". 
4. Kyrkan ska visa vad det kristna kärleks-, rättvise- och solidaritetsbudskapet innebär i praktiken. Kyrkans diakonala/sociala och internationella verksamhet är av största betydelse.
Det kan man säga - men kan man säga det utan att först säga något om Guds kärlek till människorna? Varur kommer kärleksbudskapet? Vet vi inte det, kan vi säga att programpunkten duger bra för Röda Korset.
5. Kyrkan skall av respekt för skapelsen, engagera sig i miljöarbetet utifrån kraven om en hållbar utveckling och motverka förödelse av naturresurserna.
Ursäkta, men vem säger egentligen det? Men låt gå, vad säger vänstern om skapelsen - är den skapelse och vem är då Skaparen? Vad säger Darwin om det svaret? Och är inte naturresurserna noga taget till för människan? 1 Mos 1:28.
6. Kyrkan skall bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete utifrån ett feministiskt perspektiv.
Nu bränner det till. Är det ett stycke mariologi med dess feministiska konsekvenser vi får se eller ett perspektiv där evangeliet inte ger konsekvenser utan där konsekvenserna är ideologiska och påförs Kyrkan?
7. Mångfald inom kyrkan skall vara en självklarhet. Kyrkan ska vara öppen och tillgänglig för alla oavsett etnicitet, kön, språk, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Så hur ser vi på dem som tänker på det gamla sättet om ämbetet och äktenskapet - ryms de självklart i denna mångfald och får de självklart full/följa sina kallelser? Eller möter vi här ett orwellskt nyspråk?
8. Ett utökat samarbete, ekumenik och dialog mellan olika trossamfund och religioner på samma ort, nationellt och i världen i övrigt är viktigt.
Ingen säger väl emot, men hur samarbetar vi med islam rent konkret?
9. Kyrkan skall slå vakt om kulturarvet, bl. a har stat, kommun och kyrka ett stort gemensamt ansvar för kyrkobyggnadernas bestånd.
Kommun? Ska kommunerna anslå medel? Det utgår statlig kyrkoantikvarisk ersättning. Vill VISK höja den? 
10. Församlingar inom svenska kyrkan skall verka för ökat internationellt bistånd och utbyte.
Ska vi be folk från kyrkor som underkänner Svenska kyrkan som autentisk kyrka att komma hit och berätta? Detta sagt alldeles bortsett från att Tredje världen-engagemanget kommer ur syföreningarnas arbete, vårt första folkbildningsinstitut i ulandsfrågor. När syföreningstanterna lärde sig om tredje världen, satt bolsjevikerna och tuggade teser och följde Kominterns direktiv, det är den pinsamma verkligheten.
11. Kyrkan skall aktivt bidra till att öka kontaktverksamheten mellan svenskar och invandrare, inte minst nyanlända flyktingar.
Jodå, men hur? Är det tulipanaros VISK egentligen säger? Vem är "Kyrkan" som ska göra detta? Gudsfolket? De anställda? Kyrkofullmäktige?
12. Kyrkan skall arbeta med etiska, sociala och miljömässiga hänsyn i sin placering av kyrkans eget kapital och kyrkans fonder.
Så sägs det upprepat, men vad är det som då brister i detta eftersom Svenska kyrkan (Kyrkofonden!)  varit angelägen om just detta?
Lenins tänkande får vi ingen hjälp av i punktprogrammet, men det sägs ingenting om Jesus heller. Det hela ter sig rätt floskulöst, på gränsen till nebulöst. Har kamraterna inte läst Lenin on Religion?Viskarnas program är ett program som alls inte utgår från altaret, det kan ett barn på sju år se. Inte ett ord om gudstjänst, undervisning eller mission. Ridå! Och detta var bidraget från en dolt partipolitisk grupp. Den kan faktiskt bara komma med sitt, inte med det som skulle vara vårt gemensamma förvaltande av den tro som en gång för alla anförtrotts de heliga. Judas v 3 (nu är en felaktig hänvisning rättad, tack Gud för god biblicism!). Det är de som anförtrotts tro som måste anförtros ansvar i det kyrkliga, det är en rimlig grundhållning.

När jag läser programpunkter inför kyrkovalet har jag bestämt mig för den finländska midsommarfirarhållningen. Det skulle bli för svårt annars.

17 kommentarer:

 1. Jag hoppas detta är början av en serie där du går igenom programpunkterna för alla som ställer upp i valet.
  För övrigt: Lyd inte rådet från några av dina argaste följare som vill att du blockar Dike och andra.
  Tack för intressant läsning.
  Mvh. Jerry

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om Dike skulle bli blockad så blir det snart någon annans tur att ständigt bli påhoppad, för så har det varit i åratal på den här bloggen. Några har försvunnit efter ett tag, Dike är den mest uthållige. Varför begriper jag inte. Dessutom har han väl snart fallit för åldersstrecket för kyrkopolitiken, eller finns det inget sådant?

   Radera
  2. Nej Lila. Dike får vi rå om till döddagar. Vi har fått honom för våra synders skull. Det är en prövning. Berit.

   Radera
 2. Jag vill lägga min röst på troget kyrkfolk. Jag litar på dem som varje söndag faller på knä vid samma altare, oavsett vilken politisk åskådning de har. Vi kan ha olika kyrkliga ideal också. Men när vi delar gemenskapen inför Guds ansikte och får del av samma bröd så kan inget bryta vår gemenskap.

  Hellre en vänstersosse som jag delat bröd och vin med än en moderat som "vill värna vår kära folkkyrka" men inte är en levande lem i församlingen.

  SvaraRadera
 3. 2. Lekmän = gudstjänstfirare som inte är ämbetsbärare. T.o.m. vaktmästare och klockare är lekmän. Men inte alla i ktrkorådet.
  "Kyrkan" är väl endasr arbetsgivare för anställda i Kyrkans hus? För det är ju att alla är anställda i lokalförsamlingarna dom orsakar många arbetsmiljöproblem.
  3. Allas lika värde omfattar givetvis alla ofödda enligt god kristen tradition.
  8. Ekumenik förutsätter gudstjänstfirande.
  9. Slå vakt om kulturarvet innebär väl att VISK kommer att rösta emot handboksförslaget? För en värre kulturarvsförstörare har kyrkan inte sett sedan Gustaf Vasa.

  Lite mer klarspråk och lite mindre floskler tack. Kyrkovalet kunde byta namn till "floskeltoppen".

  SvaraRadera
 4. Väljarna då? Anser de också FK vara mer värdefullt?

  -Föga förvånande kommer bloggaren fram till - efter ett dygns funderingar - att hans nuvarande nomineringsgrupp, FK, är mer värdefull än de partipolitiska, därför att den emanerar ur det kyrkliga sammanhanget och vet vad den tror på.

  En sådan slutsats kallar jag att slå sig för bröstet. Eller upphöja sig själv. Ödmjukhetens motsats. Vad säger för övrigt väljarna, vilka slutligen och sist avgör vilka nomineringsgrupper de anser vara mest värdefulla för Svenska kyrkan.
  Hittills har FK därvidlag inte skördat några framgångar, men de kan ju komma.

  Men den demokratiska aspekten i kyrkovalen kommer tyvärr bort, eller förs åt sidan, i bloggarens resonemang. I stället betonas alltid kyrkfolkets, gudstjänstbesökarnas ansvar för kyrkan. De är mer värdefulla än andra, därför att de vet vad det handlar om, skriver bloggaren också.

  Här görs alltså en gradering, som är starkt störande och naturligtvis oacceptabel. För kyrkan är alla lika, likvärdiga och lika mycket värda. Har Gud en annan uppfattning, anser bloggaren? Det är ganska irriterande att gång efter annan behöva påminna om att det är medlemskapet som stipulerar rätten att välja beslutsfattare och därigenom ta ansvar. En öppen folkkyrka sorterar inte folket i de termer, som bloggaren försöker göra. I de öppna kyrkovalen ges också alla som vill möjlighet att vara med: som nomineringsgrupper eller som kandidater.

  Bloggaren vågar inte säga det öppet men skulle nog gärna vilja stänga dörren för politiska partier att vara med i kyrkovalen. Hans drömvision att de snart försvinner, har nu fallit platt efter KT-intervjun med Löfvén. Det vore av visst värde att veta, hur han förhåller sig till denna verklighet. Rimligen bör han därför upphöra med kravet att partierna skall dra sig ur självmant. Vore det inte bättre att nu förorda och förbereda ett KM-parlamentariskt samarbete mellan andra grupper än Socialdemokraternas för att bryta deras dominans? Detta borde inte vara en omöjlighet.

  Summa summarum alltså detta:
  -Folkkyrkan består.
  -Direkta KM-val består också.
  -Medlemskapet är nyckeln till rösträtt och inflytande, inte antalet gudstjänstbesök.
  -Partier fortsätter ställa upp i kyrkovalen.
  -Väljarna bestämmer sist och slutligen.

  Hur ser bloggarens strategi ut inför denna verklighet?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Ödmjukhetens motsats", det var ett vackert begrepp.
   Är det inte så att ödmjukheten står i omvänd proportion mot hur ofta man skriver kommentarer på denna blogg?

   Oops!

   Radera
  2. Bidraget kl 12.26 är skrivet av en person som själv inte har det ringaste intresse av Kyrkan. En person som aldrig frivilligt sätter sin fot där. Varför ska vi bloggläsare utsättas för detta dag efter dag? Vad står denne BOD för som är så viktigt för bloggaren att ha med? Vill Sandahl förklara det? Berit.

   Radera
  3. Berit,
   vilken kommentar har du själv till dagens bloggpost?

   Jag håller definitivt inte med Dike men är oerhört trött på ditt tjafsande. Dessutom anser jag att du kan återgå till din gamla signatur.

   Radera
  4. Använd du Elisabeth din egentliga signatur, att du och Dike är parhästar blir allt tydligare. Jag är den jag är. Berit

   Radera
  5. Vilket psrti ska Dike ställa upp för? Posk kn det ju inte bli eftersom han inte delar nomineringsgruppens syn på partipolitik i kyrkan. Även om Posk mot förmodan accepterar honom är det ju att snedvrida demokratin eftersom de som röstar på Posk kan råka välja in en katt ibland hermelinerna som inte alls representerar de väljarn.

   Sosse är väl lämpligt att Dike blir, givet hans åsikter.

   Canutus Hahn

   Radera
  6. Nej, nej, Sverigedemokraterna förstås! De tar emot Dike med öppna armar! Han har den perfekta bakgrunden: högern har han betjänat sen barnsben. Berit

   Radera
 5. Till Bengt Olof – ödmjukhetens apostel bland kommentatorerna på denna blogg – vill jag ställa en fråga.

  I tisdags intervjuades Hans-Olof Andrén från POSK I Dagen, och det är tydligt att han redovisar nomineringsgruppens hållning. Han är högst bekymrad över partipolitiska grupper i kyrkomötet. (Han undrar om systemet kommer att hålla, om Sverigedemokraterna markant ökar sin andel av rösterna.) Och han skulle vilja göra om valsystemet, så att det är direktval endast i församlingarna, och sedan indirekta val i stiften och till kyrkomötet.

  Bengt Olof, har du inte hamnat i fel parti? Eller tänker du försöka bli vald, för att sedan uppträda som politisk vilde?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Krafter finns i Mörrum som ska driva kampanjen: Stryk Bengt-Olof Dike. Förhoppningsvis löser det problemet för gott. Berit

   Radera
 6. Off topic, men - bloggaren publicerar inlägg med "anonyma" signaturer, och det är förstås hans rätt att välja denna modell. Dock torde han som bloggchef lätt kunna se vilken användare (vilken dator) ett visst inlägg kommer ifrån. Borde han då inte kunna hindra att en och samma användare gör inlägg under flera olika signaturer? Det skulle ju göra det lättare att hitta en logisk tråd i inlägg från någon viss kommentator./Paul

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är inte säkert att man som blogginnehavare kan se IP-nummer på kommentatorernas inlägg. Jag kan inte göra det på min blogg, och jag skriver också på blogspot.

   Radera