fredag 14 juli 2017

En öppen modern folkkyrka

Jesper Eneroth, som jag höll av redan innan jag träffat honom, presenterade i Dagen en öppen modern folkkyrka.
http://www.dagen.se/debatt/jesper-eneroth-en-oppen-modern-folkkyrka-1.995635

Det blev en underhållande politisk text av propagandistiskt märke. Läser inte unga socialdemokrater Gunnar Fredrikssons bok Det politiska språket och lär sig hur man inte anständigtvis kan argumentera eftersom det finns begåvade läsare? Det gjorde vi.

I Eneroths inlägg radas inte bara sakfel utan också övertalningsdefinitioner och svagsint argumentation. Jag tycker likväl om Jesper. Jag ser en folkkyrka beskrivas som en del av samtiden och framtiden. Det blev två av trons tempi, skulle Gustav Aulén ha kunnat säga. Men inte det som varit, sjäva historien.

Där försvann sålunda frälsningshistorien i sin helhet! Men Kyrkan kan bara ha något att säga samtiden och framtiden om hon är förankrad i Guds mäktiga gärningar historien igenom. Uppenbarelsen har ett då. Det vi nu ser är MTD-religion. Inte INRI, inte kristendom. För kristen tro räknas åren efter frälsningsgärningen som anno Domini, Herrens år.

Till argumenteringen kopplas en S-nyftvals att det är synd om S, som främst kritiseras för att vara politiskt parti i det kyrkliga. Detta är en orättvis kritik, förstår jag. I många år har S ("vi") varit en ansvarstagande och betydande del av Svenska kyrans förtroendemannagrupp. Mannagrupp? Hahaha! Nu tror jag det sket sig lite. Hetsa inte upp socialdemokratins kvinnor. Det kan bara sluta illa. Men det blir värre:

"För oss handlar kyrkopolitik om engagemang för vår svenska folkkyrka." Nja, för att skapa om Svenska kyrkan till en folkkyrka i den mening som folkvagn och folkkonjak har, ja. Och det fattar vi när målsättningen tydligt deklareras att kyrkan "ska fortsätta utvecklas som en relevant och demokratisk folkkyrka." Relevant för vem? För Gud? För Kyrkans Herre? För apostlarna, profeterna, helgonen?

S-politiken är i första hand att stå upp för alla människors lika rätt och värde. Vad då rätt? Lika rätt till kristen forstran i kristna förskolor? Lika värde - vilket betyder att socialdemokraterna inte rätt kan översätta begreppet "dignity". Varifrån kommer tanken på människans värde och värdighet? Det är hög tid att definiera de grundläggande begrepp som slungas omkring.

Det kommer en vers om den interreligiösa dialogen också. Välan, den kan föras. Djup ropar till djup, heter det i Psaltaren. Men det är sannerligen ingen självklarhet att svenska teologer är byxade att föra eller ens delta i den dialogen. Den dialogen kräver nämligen en trygg utgångspunkt. Den har vi - men den tycks inte drivas särskilt bestämt. Ska vi läsa Kolosserbrevet som utgångspunkt för ett samtal om att kristen tro korrekt beskriver hurdan verkligheten är, men att det vi kallar andra religioner bara till dels kan ha pejl på det som uppenbarelsen gett klara och tydliga besked om? Hur tänker S? Menar det politiska partiet S att Bibelns böcker fast, troget och utan villfarelse lär den sanning som Gud för vår frälsnings skull har låtit uppenbara. När tog partistyrelsen den ställningen?

S drar en lans för arbetsmiljön S har positioner i stiftsstyrelser och t ex i Malmö, där mycket  som skett tydligen är värt kritik. Ändå bröstar S av. Jag vet att det i Svenska kyrkan under socialdemokratiskt ordförandeskap finns urusla arbetsmiljöer. Lokala pizzerior är mer noga med lagstiftningen vad gäller arbetslivet än Svenska kyrkan. Vi kan den debatten. Vi, som sett oss missgynnnade när det gäller att utvecklas i tjänsten och såg det i lönekuvertet och ser det i den månatliga pensionen, hånskrattar inför rotvälskan, enerothvälskan. Först en rejäl ursäkt och sedan Ehrenrettung, det är vad vi kräva, vi från prästproletariatet! Jag kan leva med min lilla pension, men de feta orden ska blottställas. Ledsen, Jesper. Du ska hålla dig för god för detta.

Roligt blir det att inköpen helst ska ske lokalt. Så var ska vi i Göteryd, Pjätteryd och Hallaryd helst handla? På det närbelägna IKEA i Älmhult? I pastoratet finns inte längre några affärer.

Det där med att barn ska kunna vara med utan besvärande kostnader har jag aldrig fattat. Kan de inte det? Syster Kerstin blev förstås konsulterad. Ingen stängs ute. Ska det göras en resa med ungdomar, och det gjorde vi på min tid, betalade ledarna lika mycket som deltagarna, och vi var kyrkoarbetare i den fattigaste stadsdelen i stan. Piss off! Vi vet hur det är och vi kan hantera det. Påstår ni att präster och diakoner utestänger barn och ungdomar, stig fram och säg det då - och möt vreden.

Kyrkan ska upplevas som relevant, det är en av de viktigaste utmaningarna. Nå, upplevdes Jesus som relevant? Upplevs han som relevant? Räknar han med att upplevas som relevant? Luk 18:8. Är han så relevant att S-kyrkopolitikerna trofast återfinns där han möter oss när han kommer söndag förmiddag? Nu styr vi in på "the hard stuff".

S vill ha "en ständig omprövning av former och innehåll i verksamheten". Det vill jag veta mer om. Innehåll? Så vad i innehållet ska omprövas just nu?

Vi får veta att den öppna folkkyrkan är en framgångsväg. Uselt politikersnack. Vi vet ju hur det egentligen är. Och det är här jag är mest bekymrad över de poltiska partierna. De ljuger oss skamlöst rakt upp i ansiktet. Vi ser ju siffror på medlemstapp och det hör ihop med den allmänna politik som fört Kyrkan ut i marginalen. Det kunde inte gå på annat sätt. Denna eroderande kyrka, med stordrift och stängd kyrkor på landsbygden, "ska vara en modern folkkyrka, som utstrålar framtidstro och är öppen mot världen." Det vore nog för världen bättre om den var öppen för Guds rike. Värdsliga kyrkor har vi väl haft nog av.

I går blev jag närmast lite deprimerad av att Kyrkans Tidning inte kom i brevlådan och räddade min torsdagsdepression. Jag fick hantera det. Men när jag efter kyrkoherdemödan kollade så fanns en hälsning mera kär i komputern. Jag läste rubriken "Över 850 nya medlemmar i juni". Det var storslaget. 3 895 persoenr "avslutade sitt medlemskap" stod det sedan i texten. Det finns rubriksättning som blir en personlig förolämpning. De på Depressionsfabriken tror faktiskt att vi är direkt korkade.

Till sist i den enerothska drapan kommer den fromsinta skitsnacksparoll som vi som varit med ett tag kvickt känner igen. Det blir tal om en "kyrka som utstrålar, och är, gudstjänstglädje". Den fortsätter att vara betydelsefull för många. Jag gick inte på det. Det blev som vanligt för fett. Festljugeri, liksom.

Jesper och jag har talat om en valdebatt. Den kunde bli något. När, var, hur? Jag står fast vid det grundläggande kravet: Politiska partier ska ägna sig åt politik och lämna Svenska kyrkan i fred att vara civilsamhälle. Och jag noterar på nytt att i Jespers drapa finns inte ett begripligt ord om Jesus, mer än att han vill att barnen ska få komma till honom. Så vad säger S egentligen om kristna förskolor?

Nu tror ni att jag är särskilt emot S. Ånä, men på det stora partiet ska ställas motsvarande krav. Det är en hållning i Gunnar Fredrikssons efterföljd som politisk renhållningsarbete. Sådana får aldrig strejka.

Denna morgon ska jag fara till Göteryd för att närmare beskåda Svenska kyrkans framgångsväg. Det blir riksväg 23 och administration och så en begravning i Pjätteryd innan den framgångsrika folkkyrkan sätter sig och skriver ut predikan till på söndag.


25 kommentarer:

 1. Jesper har ambitioner som han inte vet att hantera.

  "En kyrka som är en öppen och välkomnande folkkyrka."
  Med andra ord en kyrka som firar gudstjänst i hela landet med geografisk närhet till medlemmarna.
  Hur hänger det inhop med S stöd till strukturreformen?

  "En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt."
  Den i Israel bornde juden, likväl som den på västbanken boende muslimen. Hur mycket av likabehandling föreslås i den av SvK antagna Kairos-proklamationen, dom S stödde? Fråga vilken jude dom helst boende i Israel hur likabehandlad denne känner sig av SvKs ställningstagande. Och hur likabehandlad känner sig prästkandidater med traditionell äktenskapssyn?

  "En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare"
  Eneroth har uppenbarligen missat att varje församling är sin egen arbetsgivare. Snacka om att inte veta något om SvK. Har S företrädare alltid reserverat sig från de utköp som är brott mot atbetsrätten enligt LAS? Kan vi ta det som ett löfte att alla förtoendevalda från S kommer reservera sig vid utköp av präster med traditionella värderingar?

  Lögner och skitsnack är S bra på inom det kyrkliga.
  Den största grodan är dock "vi arbetar för en offensiv internationell diakoni och mission".
  Jaha, hur många utsända missionärer har SvK idag jämfört med tidigare? (Givetvis undantaget EFS).
  Här önskar jag att Eneroth styrker sitt påstående skriftligt, helst med S-motioner om offensiv mission på mationell nivå, men regional eller lokal nivå skulle vara intressant att få se också.

  Jag tror på det jag ser, inte på vad som sägs. Det här var nog det mest lögnaktiga snömos jag sett på länge.

  S säger hur de vill tjäna Svenska kyrkan, men ingenting om hur de vill tjäna kyrkans Herre, Jesus Kristus.

  SvaraRadera
 2. För ett tag sen tänkte jag: Det vore önskvärt om någon, någon gång, för mig kunde definiera "öppen, demokratisk folkkyrka".
  Jag är allergiker, och förutom gräspollen, triggar alla de populära orden igång hösnuvan hos mig.
  Ord som "alla" använder, men som ingen vill eller kan defifiera. Typ folkkyrka, gudstjänstglädje, relevant, öppen...
  Det är bland annat sådana som jag, som arbetar i, och uppbär lön från, Svenska kyrkan, som förväntas omsätta politikersnacket i verklig verksamhet.
  Jag behöver tyvärr lite tydligare instruktioner än dessa modeord, och när vi ändå håller på, lite bättre redskap än den h*ndb*k som nu snart finns på var orgelläktare, betald av kyrkostyrelsen. Fast troligen blir det inte organisten som får gratisexemplaret...
  Tack, f Dag, för att du i någon mån hjälper mig reda ut begreppen lite.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Uttrycket "Öppen modern demokratisk folkkyrka" är en felaktig tankekonstruktion med rötter i den tid då Sverige ännu hade statskyrka som alla vara kollektivanslutna till utan att vara tillfrågade. Det står närmast för en tankemässig impotens och har ingen som helst relevans till vad begreppet kyrka innerst inne innefattar. Det motsvarar helt den medvetna genompolitiserade styrning som broder Dag ger flera exempel på i sitt inlägg. Det därmed innehållslösa uttrycket används gärna av skamlöst parasiterande “kyrkopolitiker” som betraktar sitt “engagemang” enbart som inkomstkälla och politisk språngbräda. Många av dessa “förtroendevalda” saknar självinsikt och omdömesförmåga. De håller sig med alla medel kvar i det inkomstbringande kyrkopolitiska ekorrhjulet och låter sig gång på gång väljas om även om de närmar sig 80-årsåldern. Detta upprepat självnominerade patrask utgör därigenom en effektiv stoppkloss för yngre förnyande krafter. "Öppen modern demokratisk folkkyrka" är således inget uttryck för en genuin demokratisk rörelse utan står tvärtom för en självdöende tankemässig nekrokrati. /John

   Radera
  2. Vare det mig fjärran att kalla de förtroendevalda för patrask!
   Och jag är tillräckligt gammal och hyfsat utrustad mellan öronen, nog för att förstå vad som står mellan raderna när flosklerna publiceras, men jag LÄNGTAR efter att någon kyrklig, någon gång, skreve något som är rakt, ärligt och, låt oss säga, bibliskt - alltså inte bara PK.

   Radera
 3. Jag tänker på allt fromt skitsnack som vevas ut i församlingsblad. Ibland är det bara skitsnack. /smun

  SvaraRadera
 4. Om vad ljuger partierna oss rakt i ansiktet?

  -Bloggarens beskyllning i dagens text är rakt på sak men allvarlig. Den som påstår att någon ljuger har bevisbördan. Det vet bloggaren. Då bör han vara så god att konkretisera sitt påstående. Min undran över detta är också den här: har partierna ljugit för oss i decennium efter decennium ända sedan de engagerade sig i kyrkovalen?

  Det var detta. Nu till Eneroths artikel, som jag läste på torsdagen och som inte var så tokig som hade trott att den skulle vara vid första åsyn. Han uttrycker sig väl, mjukt och smidigt men slår in öppna dörrar i de flesta fall: vem vill inte att kyrkan skall vara en bra arbetsplats? Vem vill inte ha en öppen folkkyrka? Och vem vill inte det ena efter det andra i hans uppräkning av det som står i S-programmet för kyrkovalet.

  Jag har för flera år sedan reagerat mot tystnaden i S-programmet om Gud och Jesus (det gällde det tidigare programmet) där Fadern och Sonen nämns en enda gång. Och visst talas det om s-värderingar i programmet - partiets värderingar om kyrkan.

  Nu är alltså frågan hur FK och andra icke partigrupper i kyrkovalen skall tackla huvudmotståndaren, som väl ändock S får sägas vara. Debatt antyder bloggaren, som dock tidigare inte tycks ha varit alltför intresserad av att debattera.

  Men något måste väl FK göra, eller hur? Personligen önskar jag verkligen att S får ordentligt motstånd i kampanjen från andra grupper men inser samtidigt att utan samarbete dem emellan kan ingen väsentlig förändring av storleksförhållande ske i KM denna gång heller.

  Som jag har påmint om tidigare är S-organisationen laddad till tusen med Kommunals telefonaktivitet som hjälp. Centern är på stark frammarsch, och SD väntas allmänt öka sitt mandatantal påtagligt.

  Någonstans skall mandaten tas. Jag fruktar att BA drabbas, liksom ett eller annat av de mindre grupperna. Hur ser bloggaren på saken, och vad skall han och FK göra för att bryta S-dominansen. Det är den viktiga frågan, som ingen kommer undan.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. DC 3:an till exempel och dess uppdrag. IB-affären. Sjukhusspionen i Göteborg. Den faktiska oförmågan att försvara vårt land nu. Öppenhet som består i uteslutningsmekanismer i den s k folkkyrkan. Framgångsfaktorer för att dölja vad som faktiskt pågår. För att inte tala om maktkamper i M m fl partier. Nog vets det.

   Radera
  2. Ingen av alla de förtroendevalda i det lokala som ite reserverar sig mot utköp, vill att SvK i form av den egna församlingen ska vara landets bästa arbetsgivare.
   Nämn en nomineringsgrupp som kategoriskt säger nej till utköp, då ska jag nämna en nomineringsgrupp som inte ljuger.
   Nämn gärna även en nomineringsgrupp som motionerat om fler nationella och internationella missionärer.

   Radera
  3. "Den som påstår att någon ljuger har bevisbördan."

   Nix pix! Enligt normala bevisbörderegler är det den som påstår att något är sant som har bevisbördan för detta.

   Radera
  4. Men har de ljugit i kyrkliga sammanhang?

   -Bloggarens svar innebär gamla exempel från den sekulära världen. Saken gällde ju den kyrkliga sfären, där bloggtexten fick mig att ställa frågan.

   Jag lägger också märke till att Du använder orden "uteslutningsmekanismer i den s k folkkyrkan". Såvitt jag vet finns inga sådana inbyggda mekanismer, samtidigt som kyrkan enligt fastslagen ordning och verklighet är en folkkyrka - inte en så kallad. Du företräder alltså som både präst och förtroendevald denna folkkyrka, vilket egentligen inte skulle behöva påpekas.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. Jag försöker undvika att bloggen ska bli en frågespalt för då skulle jag hinna föga mer än svara på frågor. Låt oss därför nöja oss med exemplet enkönad vigsel. Det sades vara utan tvång. Nu vet vi vad som är på gång. Men ljuger ett parti i det sekulära, varför skulle det inte ljuga i det kyrkliga när vanan väl är inne? Och politkiska löften tar slut med mandatperioden, eller? Vad folkkyrka kan betyda får man läsa sig till. Inte minst i den epokgörande avhandlingen Folk och kyrka (1986). Har Dike läst den?

   Radera
  6. Diskussionen här ger mig anledning att tänka på den gamla bittert klarsynta uppmaningen: Tro inte på någonting, förrän det är offentligt förnekat!

   Radera
  7. Bengt Olof Dike jar uppenbarligen inte läst mina kommentarer i den här tråden.
   Eller ska man behöva ifrågasätta läskunnigheten igen?
   Jag väntar f.ö. fortfarande svar från BOD i tråden Wannaborga Cuvée.

   Radera
  8. BloggarDag och Peter T,

   -Nej, jag har inte läst avhandlingen men jag tror mig för den skull veta vad en folkkyrka är, då det bland annat finns en myckenhet av annan litteratur om den, samtidigt som vi äldre (John brukar ju roa sig med att sätta ut min ålder men vägrar nämna sin egen) har en lång praktisk erfarenhet från den och har sett dess förnämliga kärnvärden.

   Vill sedan Peter T vänligen åter hänvisa till den text - rubrik och dag - där han efterlyser svar. Jag har sökt men inte funnit den.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  9. Bengt Olof Dike kan ta sig tillbaka till bloggposten den 3:e juli och leta sig fram till ett replikskifte i mitten av tråden. Den vanliga taktiken är att kontra med en motfråga, men då jag besvarat denna väntar jag ivrigt.

   Radera
  10. Herr "förtroendevalde" Dikes, 77, "folkkyrka" är en livlös nekrokrati där de döda begraver sina döda. Om och om igen. Och där de giriga kvitterar ut sin "skärv". Om och om igen. /John

   Radera
 5. Gudstjänstglädje är ärkebiskopens floskel, möjligen har hon bistått Eneroth? Hur denna floskel syns i hennes eget intresse för liturgifrågor är oklart. Liksom i sättet att ta fram kyrkohandbok.

  /Fredrik

  SvaraRadera
 6. Tänkte se om det blev någon ny "high five" då en av MTD-religionens främste översteprästen, Strängnäs stiftchef den universalistiske hovnarren Dalman, presiderade i slottskyrkan. Till min besvikelse blev det ingen "high five" bara en trivial predikan och en härlig känsla av vacker civilreligion, för folket i tiden!
  Antony

  SvaraRadera
 7. Kan inte denna välmenade trafikmaning ha en viss relevans i sammanhanget:
  "It is not the fart that kills, it is the smell."

  LG

  SvaraRadera
 8. Tryckfrihetsbrott?

  -Den ibland på denna blogg apostroferade Anders Brogren i Halland har, ser jag i bladet, vänt sig till JK för att denne skall utreda om avskedandet av Jan-Åke Karlsson innebär ett tryckfrihetsbrott.

  Men vägrade Karlsson att lämna sin tjänst, eller gick han frivilligt med på en uppgörelse om 16 månadslöner? Frågan är nog inte ointressant i sammanhanget.

  Säkert vet någon på denna vanligtvis välunderrättade blogg svaret på frågan.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ointressant. Det är bara grundlagsskyddade åsiktsfriheten som prövas, inte arbetsgivarens förhållande till anställningen.
   Minns att LO gick fria när Wanja sparkade(=köpte ut) en kanslist som gillat Moderaterna från sitt privata facebook-konto (om än under arbetstid).
   Tänk om DvK skulle köpa ut alla präster som gillade Mohammed eller österlänska religioner under arbetstid?
   Då skulle vi snacka prästbrit, moahahaha!

   Radera
 9. Jag fnyser numer närhelst jag hör en S-märkt (o för den delen en del andra också, inräknat t.ex. mitt eget stifts biskop) tala om SvK som kyrka "öppen för alla". De menar ju öppen för alla utom för den som står för traditionell kristen tro, som jag. Vi ska rensas ut genom att präster av samma tro kan sorteras bort när de inte får anställningar (eller ens kan prästvigas).
  Jag funderade när jag läste Jesper Eneroths text hur han egentligen följer med i debatten? Hans påstående att S inte får raka argument mot sitt (o andra sekulärpolitiska partiers nomineringsgruppers) deltagande i valet är ju rent fel. Inte förvånande dock att han försöker dra på någon för S kollektiv offerkofta.
  Tala om god arbetsgivare ska han vara ytterst försiktig med säger jag som arbetat på fackföreningsstyrt företag. Det var betydligt värre än att arbeta för en arb.givare väl känd för viss "besvärlighet".
  Eva H

  SvaraRadera
 10. Som samhällsvetaren Strid säger i Dagen: Så länge SvK är politiskt intressant, kommer politikerna behålla kontrollen över att SvK är politiskt korrekt.
  Det är synd om dem som kommer i kläm.

  SvaraRadera
 11. Annat är det i Danmark:

  http://folketidende.dk/Indland/Forsker-Folkekirken-klarer-sig-overraskende-godt/artikel/426737

  "Af de syv nordiske kirker - de nordiske landes plus den skotske og engelske - er folkekirken den klart mest stabile i forhold til medlemstal.

  - Og folkekirkens medlemstal er utroligt stabilt i forhold til andre foreninger som eksempelvis fagforeninger.

  - Så hovedhistorien er faktisk, at det går ganske godt. Og det skyldes - om man kan lide det eller ej - at folkekirken er meget integreret i dansk kultur, siger Hans Raun Iversen.

  Ifølge Danmarks Statistik var der ved udgangen af juni 4,4 millioner medlemmer af folkekirken, et fald på tre procent på 10 år.

  - Folkekirken klarer sig godt af flere årsager. For det første fordi den er så pokkers dansk og passer god til vores kultur.

  - For det andet fordi den er så god. Det er jo tæt på at være verdens rigeste kirke, siger Hans Raun Iversen.

  Folkekirken får små otte milliarder kroner om året i kirkeskat og fra finansloven.

  - Det betyder, at folk er utroligt tilfredse, når de bruger kirken. Vi har gode præster, og når der er bryllup, konfirmation eller begravelse, så er det flot og professionelt udført, siger Hans Raun Iversen."

  Kanske är det 8 danska miljarder SvK saknar för att kunna åstadkomma de där stordåden?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att behöva använda kraftuttryck som "pokkers" för att beskriva hus dansk kyrkan är, tyder väl snarae på att den är mer nationalistisk än kyrka?
   Att sedan de som nuttjar kyrkan till bröllop, konfirmation och begravning är nöjda kan man nog se i vilken förrättningskyrka som helst.
   Men är en förrättningsinrättning samma sak som en kyrka?

   Radera