söndag 9 juli 2017

PO Sjögren håller!

Jag har i veckan läst ut Rod Dreher The Benedict Option, Sentinel 2017. Det var där jag fick de tre bokstäverna för att förstå den dominerande religionen i Sverige under långliga tider - och i Svenska kyrkan. MTD.

Jag kollar teweets från Svenska kyrkan och inget inlägg jävar tanken att vi möter MTD. När Dreher listar vad en allvarligt syftande kristen då bör göra, känner jag faktiskt i stora drag igen programmet från PO Sjögrens undervisning. Det är undervisning för 50 år sedan i Sverige. Samtiden är onödig - eller kunde varit - om de kyrkokristna tagit PO på allvar och sett till att genomföra hans pastorala program. Fader Gunnar såg i PO sin kongeniale efterföljare genom  arbetet i Guldheden. Jag har läst breven från f Gunnar om detta.

PO hade lärt av många och styrde mot källorna. Han pekade på Skriften förstås och manade oss att läsa kyrkofäderna. Det är att gå på djupet i ett pastoralt program, som tar Kyrkans egna erfarenheter på allvar i tanke att just på så vis kan Kyrkan förstå människors erfarenheter. En Kyrka som är trogen sin egen identitet, blir trogen människor.

Rod Dreher skissar ett program när de kristna förföljs, det minns jag inte att PO riktigt gjorde. Han var mer medveten om vad någon framtid kommer att bära med sig för dem som är kristna då. Men PO skrev för 50 år sedan och Dreher är ute efter en strategi för hur de kristna ska gestalta sina liv i en efter-kristen tid. Dreher skulle nog om kyrkfolket påpeka, att detta är det folk som när det blir nödvändigt får följa den helige Polykarpos eller Sta Lucia. Det blir för detta folk en fråga om gemenskap i betydelsen att de kristna måste hålla ihop. Attacker mot somliga visar hur det går till. Den som inte vill leverera bröllopstårta eller blommor till enkönad vigsel, dras inför domstol. Så går det till i USA. Och då vet alla vad som gäller, för alla kan se hur processerna kan genomföras. När vi får köpa och sälja genom ett chip i kroppen är det apokalyptiskt.

Jag tänkte ett tag att just homofrågan kanske inte står lika i centrum för oss som för Dreher, men så hörde jag i fredags Per Brolléus (han stavar verkligen så!) rapportera från Almedalen i Radio Kronoberg. Han hade tillsammans med 1999 andra gått i prideparad i Visby och rapporterade nu om Nordiska Motståndsrörelsen, som prideprotesten riktades mot. Då blev jag bekymrad. En i denna parad inbäddad, som ska ge mig underlag för eget ställningstagande - var det verkligen ingen som såg ett problem på P4-redaktionen? Tredje statsmakten ska inte vara en del av statsmakten, menar jag. Drivs homofrågan med spets mot dem som inte ropar med de 2000 i Visby, blir det knepigt. Det blir besvärligt också så, att som media och demonstranter agerar, stärker de NMR, självbilden och tanken att deras protest är så nödvändig eftersom reaktionerna blir som de blir. Vad hade hänt om Brolléus i stället för att gå i parad satt sig för att intervjua en NMR-are, fråga vad de menar och hur de upplever det förakt de öses över med? Jag vet. Det hade blivit våldsam indignation. Över Brolléus. Den möjliga journalistiska agendan är en, en enda. Vi får veta vad vi behöver få veta, inte det andra.

Drehers fråga är i grund och botten frågan hur de kristna övas att stå gudlösa ideologier emot i den meningen, att de inte får anpassa sig. Det är bibliskt. Vill man läsa PO Sjögren för att se vad han sa, kan man läsa Böneskola och Bygga inifrån. Den boken hette i sin första upplaga Att bygga inifrån. Lite tråkigt att jag inte är kontraktsprost. Då hade vi kunnat köpa Drehers bok för att läsa och diskutera. Åke Bonnier får väl beställa den från Adlibris, som han är med och äger. Då kan han diskutera boken med domprosten Sjögren i varje fall.

En laglärd, det heter så i uppgörelserna med Jesus, ringde. Den laglärde hade funderat över fallet Karlsson och utköpet. Han mindes att Jan Frithiof i Växjö domkapitel reserverat sig mot ett beslut att näpsa Karlsson för något han på 1990-talet skrivit just i tidningen Bohusläningen. Domkapitesmajoriteten klandrade Karlsson, men när JO - eller var det inte JK? - fick tag på den frågan kom 6-7 sidor med klander. Vad som står i tidningen har tidningens ansvarige utgivare ansvar för, inte skribenten. Frithiofs helgelse firade säkert triumfer och han sa nog inte "vad var det jag sa" (vad han tänkte är en annan sak) till övriga domkapitelsledamöter. Men deras agerande förvånade honom. Kunde de alls inte tänka principiellt? Sålunda var det inte helt rätt när det påstods, att Karlsson fälldes då. Han friades och fällningen hamnade i stället på domkapitlets majoritet.

Den laglärde åtsporde nu mig om sin tanke. Vad händer om kyrkoherde Edebol JK-anmäls för att han agerat med tidningsartikeln som underlag? Överenskommelsen håller, men Edebol kanske ställs inför rätta för brott mot tryckfrihetslagstiftningen. Det här kan bara bli intressant. Får Karlsson ett skadestånd till utköpsbeloppet också? En årslön till?

Den laglärde hade semester och anmäler inte. Någon annan kanske vill fästa de rättsvårdande myndigheternas uppmärksamhet på det inträffade? Det behövs inga långra drapor, bara ett par rader så att myndigheten själv får undersöka fallet. Att Edebol krishanterat utifrån insändaren är klarlagt, han har själv sagt just så, och därmed förstår man beslutet. Ingen vill väl se kyrkoherde Edebols blod utgjutas, men principfrågan ter sig verkligt intressant och Edebols Thermopyle kan befinnas vara Bro-Brastad.

Är det nu återgivna inte ett brott mot Struktursutskottets uttalade vilja, att Bloggardag ska vara snäll om söndagar. Nej. Bloggardag vill vara snäll mot gällande grundlag. Den borde också få ett ord med i laget. Land ska med lag byggas.

I går var det spelmansstämma i Hallaryd. Jag predikade korteligen och välsignade. Det var en fin eftermiddag. I dag satsar vi på Göteryd och Pjätteryd. Vi väntar väckelse.
36 kommentarer:

 1. Då jag nylige skickat in en anmälan till JK om nristande myndighetsutövning i ett helt annat ärende kan jag med fog påstå att JK inte skulle ta i dylikt ens med tång. JK granskar bara myndigheters rättsutövning.
  Men det är klart, det skulle ju vara lite intressant att se om JK betraktar SvK som en myndighet även efter 2000.
  SvK betraktar sig själva inte som myndighet, det var därför de inrättade Överprövandenämnden.
  Men vad kännetecknar en myndighet?
  GD som utses av regeringen, eller lagrummet som ger politikerna yttersta makten att tillsätta GD?

  SvaraRadera
 2. Den laglärde kommer nog att vid närmare eftertanke tänka på att Justitiekanslerns tillsyn bara omfattsar statliga myndigheter (inklusive domstola). Vidare kommunala och landstingskommunala myndigheter, tjänstemän vid statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter , andra som har anförtrotts myndighetsutövning, t.ex. ordningsvakter (myndighetsutövning innebär beslutsfattande eller andra åtgärder som utgör uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna).

  Sålunda. Det har runnit en del vatten under broarna sedan Hellström var biskop i Växjö.

  SvaraRadera
 3. Per Westberg heter jag som skrev om justitiekanslerns uppgift.

  SvaraRadera
 4. Alphadeltagaren9 juli 2017 kl. 09:27

  Men Dag Sandahl
  Hur hanterar man de eviga anklagelserna att man förminskar Gud? De som kommer inifrån?

  Ex. Skulle Gud inte tåla att vi plockar bort trosbekännelsen ibland? Gör du honom så liten?
  Skulle Gud inte tåla att dela utrymme med Livgiverskan? Gör du honom så liten?

  Skulle Gud inte tåla randiga mattor? Att korset kan plockas bort ibland? Att gudstjänster blir jippon? Att vi undanhåller barn välsignelsen på skolavslutningar? Att Jesus tonas ner? Att dopets betydelse inte hinner förklaras vid drop-in dopen? Att präster hellre arbetar med integrationsfrågor än med mission (Gud gör inte skillnad, gör honom inte så liten).

  Skamset vacklar man hem, okristen och olycklig.


  Den dagen chipet ska opereras in, kommer det att heta att "Skulle Gud bry sig om ett litet, litet chip"? Gör du honom så liten? Gud är STÖRRE.


  SvaraRadera
  Svar
  1. Det största problemet är inte att Gud inte skulle tåla det. Det största problemet är att vi människor och vår eviga salighet inte tål det.
   /Per H

   Radera
 5. Som Peter T ser innefattar JK:s tillsyn endast statliga och kommunala myndigheter. Någon legsldefinition på begreppet myndighet finns inte men det brukar fördtås som organ som inrättats direkt eller indirekt genom lag.

  Däremot står organ inom kyrkan under JK:s tillsyn när det gäller myndighetsutövning. Myndighetsutövning innebär inte att man är en myndighet. Myndighetsutövning i Svenska kyrkan handlar om utbekommande av allmän handling det vill säga handlingar före 2000 och handlingari begravningsverksamheten och fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen. Vidare beslut som berör enskild enligt begravningslagen och slutligen vad gäller enskild präst vigsel.

  Per Westberg

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svemska kyrkan regleras direkt genom en lag.
   Det kan vara värt att se om JK skulle ta sig an något som rör SvK. Jag hävdar att SvK ibland beter sig myndighetslikt och har liknande politisk styrning som t.ex. Riksbanken.
   Jag vill minnas att Caroline Krook brände brev efter att JK definierat dem som offentlig handling (Dock före 2000).
   Jag kan dock inte komma på något ärende i SvK som skulle kunna platsa som JK-anmälan.

   Radera
  2. Peter
   Som jag skrev är gängse defintion av myndighet att det är ett organ direkt eller indirekt intättat genom lag. Jag skrev inte "regleras genom lag". Varenda bostadsrättsförening regleras genom lag. Jag skrev också att JK:s tillsyn handlar om statliga och kommunala myndigheter.

   Det var Justitieombudsmannen som åyalade biskop Krook. Inte JK.

   Jag kan tänka mig många situationer där företrädare för Svenska kyrkan skulle kunna åtalas av JK. Men då skulle det handla om myndighetsutövning eller Tryckfrihetsbrott.

   Radera
  3. Breven till Krook var allmän handling och om de i delar var offentlig handling vet vi inte.

   Radera
  4. Per Westberg,

   -Från breven till förra biskopen i Stockholm till epostfrågor är steget knappast långt.

   Min fråga är den här:

   -Är epost till en pensionerad präst, som vid enstaka tillfällen tjänstgör, exempelvis leder söndagsgudstjänster, offentlig och hur kan den i så fall begäras ut? Prästen har ju inget tjänsterum i aktuell församling, bara sin egen dator i bostaden?

   Man kan ju föreställa sig, att det finns epostkommunikation mellan "inhopparen" och företrädare för den aktuella församlingen.


   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 6. Hur en NMR:are upplever "det förakt de överöses med" torde svaret bli att de upplever det alldeles utmärkt, efter de är ute efter att ingjuta skräck på samma sätt som IS med sina svarta flaggor är det. Kan en semestrande person i Almedalen med judisk börd få uppleva att den inte är trygg här heller och få en klump i magen så har de lyckats. Rädslan och föraktet bland de övriga ger ett maktrus.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, jag tror att du har rätt, Anna. NMR har många likheter med IS, och kan redan medlemskap i IS räknas som kriminellt bör detsamma gälla NMR. Å andra sidan finns det problem med bägge de förhållningssätten - men någon monter på politikerveckan i Almedalen lär det i alla fall inte bli fler gånger. (Varken för NMR eller IS).

   Radera
 7. Det som gör mig mest deprimerad när jag läser om "fallet Karlsson" och andra liknande, är att den uthängde, avskedade eller utköpte lämnas helt ensam. En som svarat på Guds och kyrkans kallelse, står plötsligt arbetslös, inkomstlös, utan yrkesmässig framtid, dömd för att ha vågat stå upp offentligt för Skrift och Tradition. Till och med Jesus fick ju sällskap på korset av ett par rövare, men är man präst i Svenska kyrkan hängs man upp ensam. (Det finns möjligen gråterskor.)
  -Varkenkyrklig

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inkomstlös? Med 16 månadslöner o 640 000 kronor, var det väl. Och i en ålder då man kan ta ut pension!Vem har sagt att han är ensam?

   Radera
  2. Efter de 16 månaderna är han ju inkomstlös. Ta ut pension tidigt betyder sämre pension. Ensam är han i den meningen att varken facket eller den kyrkliga opinionen ställt upp. Här borde det blivit samma sorts opinion som för barnmorskan som inte ville medverka vid aborter. -Varkenkyrklig

   Radera
  3. Jan-Åke Karlsson har gjort en bra affär! Han går i pension i augusti 2018. Det ser till och med ut som allt vore planerat. /John

   Radera
 8. "Kyrkovalet.info"
  Om man önskar sig en depression.
  Eländet firar nya triumfer./M

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och tuppkammen på kronvraket växer stadigt: "Kyrkan har stort inflytande över Sverige", "Kvinnors RÄTT att vara präst". Vilka ligger bakom den här okunniga och partiska informationen? /John

   Radera
  2. POSK i Mörrum-Elleholm kräver att:
   "alla kandidater är aktiva församlingsmedlemmar som på olika sätt deltar i det vardagliga arbetet i stort och i smått" samt
   "värnar om ett ideellt engagemang utan partipolitiska pekpinnar".

   Hur i all sin dar platsar den notoriske gudstjänstskolkaren, arvodesdrivne mötesgäsparen och högerpolitruk-kverulanten Dike, 77, in här? /John

   Radera
 9. Den ofta med ålderns och den (be-)svikna idealitetens rätt världsvise Patrik Engellau erinrar i dagens Det Goda Samhället om en rimlig förklaring till Sveriges tillstånd, tillämpbart även på Svenska Kyrkans. Strukturerna, byråkraterna och maktapparaten lever sitt eget liv, obekymrat om verkligheten i församlingarnas liv eller brist på liv. En maktfullkomlig, likriktande och centraliserad oligarki tar över:

  https://detgodasamhallet.com/2017/07/09/demokratins-framtid/

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Oligarkins_j%C3%A4rnlag

  PP

  SvaraRadera
 10. En kort kommentar för att understryka vad Anna säger om NMR, IS och utgjutande av skräck:

  Lagen - som land ska byggas med - är i det här landet tydlig med att det inte är juridiskt acceptabelt att utjuta skräck.

  Som människa vill jag påpeka, att jag inte heller tycker att det är mänskligt acceptabelt.

  Det är mycket olyckligt att demokratin används så som IS och NMR gör.

  Och att de goda människornas tystnad gör det möjligt för ondskan att agera.

  I mina ögon är Anna saklig och klarsynt. Att leka med dynamit är farligt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att i exv arabvärlden gå emot islamism, innebär fara för familj och eget liv. Då är det säkrast att hålla tyst, oavsett hur god man är. På samma sätt är det farligt att visa förståelse eller positivt intresse för Israel och judar. En olycka händer så lätt.

   I Europa tar vi allt större hänsyn till politisk islam och bl a dess uppfattning om Israel. Säkrast så. Godhet tycks ha gränser. Avstånd markerar den gode helst mot det som är maktlöst eller åtminstone relativt ofarligt. Priset att betala blir mindre då.

   Fram till 1930 kunde man i Tyskland markera avstånd mot och förlöjliga nazismen. Med SA:s växande styrka tystnade den ena rösten efter den andra. Några oförsiktiga sparkades blodiga. De flesta kritiker tystnade helt av sig själva.

   Roald

   Radera
 11. Jag är glad över, att du skriver om f PO Sjögren. Hans böcker borde mången präst läsa! Han uppmuntrade mig när jag som relativt ung präst (32) hade sökt och fått kh-tjänsten i Fuxerna, som var känt för sin okyrklighet. Bygg vidare här sa PO och håll fast vid din högkyrkliga vision, vilket jag gjorde. Han ringde ibland och uppmuntrade under flera år och en gång var han här och höll föredrag.

  SvaraRadera
 12. Glömde att underteckna med mitt namn Anonym14:32: Roland Kristensson

  SvaraRadera
 13. PO Sjögren var en statsanställd prelat, då Svky fortfarande förvaltade ett (för visso delvis heretiskt) lutherskt samfund, som dr Sandahl tror att dett räddade kristendomen i Sverige.

  Det närmast patologiskt "inavlade" samfundet, vars storartade requiem måste hedras, saknar numera hemortsrätt i den kristna familjen men dess "martyrer" bör ges en storartad begravning!
  Antony

  SvaraRadera
 14. Jag ser och inser att korrekturläsning inte är min bästa sport.
  Ingjuta var det min avsikt att skriva.

  Men utjuta var en rätt häftig innovation....

  Önskar god fortsättning på kvällen!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Erkännes att jag lätt höjde ett ögonbryn. Dock stavades utgjuta i samma kommentar med -gj-, varför ingen haft anledning att dra på munnen.

   Sedan hör det till att korrekturläsning av egen text är svårare än kriarättning. Hemmablindhet är ett fenomen, som gör att hjärnan ofta omedvetet rättar till det som fattas eller brister i den egna texten.

   /Svensklärare

   Radera
 15. Re J Å Karlsson

  Angående hans 16 månader. Han hade haft rätt att kvarstå till 67 års ålder. Till det är det mer än 16 månader. Eftersom det inte finns laglig orsak till avsked är det enbart ett förslag som han rimligtvis inte behöver acceptera. Envisas SVeK med att vilja köpa ut honom säger lagen att han har rätt till tre årslöner.

  Sedan kan man påminna sig att den färgstarke G.A Danell, redaktör för tidningen nya väktaren om jag inte minns fel,korrigera mig om så är skrev en artikel där han uttydde RFSL på samma sätt som nu komministern J.Å.Karlsson. Skillnaden är väl "bara" att G.A.Danell tordes man då ännu inte ge sig på.

  J.Å.K övertog f.ö redaktörsskapet för Nya Väktaren. Tyvärr med sämre resultat.

  I övrigt får vi väl avvakta och se vilken belöning kyrkoherden får för sin lydighet i sveket mot kyrkans tro och lära med lydnaden inför SVeK´s avhängighet till tidsandan. Den som går före apostlarnas undervisning och SVeK´s ännu formellt-NB. formellt gällande bestämmelse. Näste biskop?

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skadeståndet beräknas med utgångspunkt i arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren när anställningsförhållandet upplöses och bestäms till ett belopp motsvarande
   16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid,
   24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års anställningstid,
   32 månadslöner vid minst tio års anställningstid.

   Hur länge hade JÅK varit anställd? Inte hade han väl lyckats vara där i tre år?

   Radera
  2. Av en artikel i Bohusläningen var han anställd i vart fall från oktober 2010.

   Radera
  3. Felskrivet så klart! Inte tre år utan tio år!

   Radera
 16. Re Jan Åke Karlsson

  Kan nämna,från hästens egen mun att Jan Åke Karlsson accepterat "anbudet" med viss lättnad. Det är tungt att vara komminister i en församling där man inte känner sig välkommen. Den nye kyrkoherden har inte precis underlättat. Så är han ock en som fof tänker på karriären alltmedan kyrkfolket flyr. De där som BOD aldrig möter och inte känner. De där besvärliga som han bara hör talas om.

  Dessa platsar ju inte i bänkarna där besluten fattas och arvodena delas ut.

  //HH

  //HH

  SvaraRadera
 17. HH: Enligt tidningen Smålänningen är frågan redan avgjord och bägge parter överens om villkoren. De 16 månadslönerna var Karlssons eget krav för att lämna tjänsten. Han har därmed inte avskedats utan gått frivilligt. Möjligen var han alltför osäker på utgången om det skulle ha lett till en tvist. Bränt barn skyr elden? Utköpet är ju hans andra, som kyrkoherde i Virestad i Småland fick han just de av HH ovan nämnda tre årslönerna, 1.1 miljoner kronor för att gå, där var det tydligen inte frivilligt. Dessa två händelser visar på att Karlsson, trots sina anförda kvaliteter, anses ha missbrukat sitt förtroende och gjort sig omöjlig och inte på långa när är lämpad som präst inom sv"k" som den framstår idag. /John

  https://www.smalanningen.se/article/karlsson-kops-ut-igen/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alla "utköp" som inte går till central facklig förhandling eller arbetsdomstolen är per definition "frivilliga".
   Men det tillkommer i 99% av fallen på arbetsgivarens initiativ.

   Radera
 18. Anna,

  Utan annan jämförelse. Jag vet att judarna i Sverige känner sig mera besvikna ,ja svikna på SVeK . Där känner de sig verkligen uthängda och utlämnade.

  NMR är för dem "bara" och än så länge en samling galna fantaster som just inte utgör något hot annat och naturligtvis illa nog mot enskilda judiska medlemmar. Det stora hotet och sveket känner de dock mot SveK som hotar hela staten Israels existens i sin osaliga mix av politik och tidsanda där de stöder rena terrorister med pengar och hjälp att upprätthålla muslimska lögner.

  Inget lär de av historien annat än nygamla argument för judehatet. Förr, för länge sedan var det i alla fall viss logik i detta när man såg dem som kollektivt ansvariga för Kristi korsfästelse. Idag när SVeK ogärna refererar till Kristus är allt bara judehat utan ens ha något att skylla detta hat på.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH: Kan inte avgöra vad som är sant eller falskt med hur kyrkan stöttar "rena terrorister" vet inte något om den frågan.
   (Jo Hamas är terrorister men frågan är svår vad som är stötta folket och stötta Hamas som förstås också sammanfaller i många fall.) Dock är jag tämligen säker på att "judehat" inte ligger bakom i de allra flesta fall utan en vilja att solidarisera med dem som man ser som "de svaga" dvs det fattigare och mer utsatta palestinierna i Gaza och Västbanken.

   Radera