fredag 7 juli 2017

Hur lyckas han?

Jag försöker följa min tid, som ni vet, utan att följa med den. Det är inte enkelt, men husandakt lugnar själen. Det fick jag som konfirmand på Kronoberg lära mig av farbror Sven. Han hade lärt sig detta hos Harriet Löwenhielm, tror jag. När jag följer skeenden i tiden, stannar jag då och då upp i häpen begrundan. Nu tar jag mig an tre vise män.

Modéus II twittrade och jublade så förtjänstfullt om Anne Lööf, "som med starkt patos talar evangelium - mot främlingsfientlighet, rasism och intolerans." Men var detta verkligen evangelium? Var det inte lag? Säger evangeliet över huvud taget något MOT något eller någon? Ger det inte i stället besked om vad Gud gör med oss och när vi fattar, inser vi också vad som bör följa. Jublar inte Modéus II av fel skäl? Men vad sa Lööf egentligen? Är det inte lika spännande att höra det svaret som svaret på frågan om vad pastorn sa om synden i predikan. Han var emot den. Så hur lyckas Moéus II hamna i jubeltillståndet?

Vår vän herr Omar, inte han i böckerna om Ture Sventon utan Mohamed Omar, är före detta muslim, som vi minns. Nu har han ingen tro. "För mig är tron inte viktig" - men han är döpt och konfirmerad i Svenska kyrkan. Det verkar finnas skäl att ta honom till sig som bönebarn, tror jag. Psalmerna är poesi, vilket stämmer, mässan är för honom ett skådespel, vilket rätteligen skulle uppfattas vara blasfemi. Men herr Omar blir berörd av instiftelseorden. Ska vi inte infoga herr Omar i våra böner ett tag och se vad som händer?

Herr Omar har gått med i Svenska kyrkan igen och vill rösta i kyrkovalet. Det blir en röst på dem som vill att kyrkan ska bevara och hålla levande våra traditioner. "Att de ska vara värdigt och vackert" (sic, DS) Hur lyckas han se bort från att det han kallar "traditioner" måste bäras av några. Utan Traditionen med stort "T," dvs döda människors levande tankar, blir det traditioner med litet "t", levande människors döda tanker. Det är just dessa små -t-igheter (där fick jag till det!) som berövade sin livskraft blir verkningslösa. Hur lyckas herr Omar missa detta grundläggande faktum?

Så kommer vi till Jan-Åke Karlsson, komminister i Bro-Brastad tills helt nyligen för nu är han utköpt. Illgärningarna kommer ni ihåg eller jag kanske ska friska upp minnet.

Komminister Karlsson skrev i Bohusläningen (22/5) om människans okränkbara värde. Han pekade också på en del komplikatooner, för att använda en eufemism. Det handlade om kravet att alla präster ska viga. Han tolkade på sitt muntra vis RFSL som "Riksförbundet för sexuell lössläppthet". Det var den första illgärningen. Men hade han inte rätt i sak? Vad är det för hållning som pläderas för i 1970-talets sexuella revolution. Det vet jag. Jag här läst den nyutkomna boken Känslans revolution.

Karlsson pekade sedan på att man vill utplåna skillnaden mellan manligt och kvinnligt och såg begreppet "hen" som exempel på detta. Han fortsatte obekymrat muntert: "Ordet i engelska betyder höna och får väl anses vara feminint." En ren innantilläsning visar också att Karlsson finner det stolligt, han använder begreppet, att kalla en flicka för Gunnar. Exempelvis.

Det sista exemplet som anges är Karlssons påstående att homosexualitet är något onaturligt. Jag hittar inte det påståendet i artikeln, som slutar i Karlssons konstaterande att respekt måste vara ömsesidig för att kunna vara respekt. Det ligger väl något i det. Jag tänker att om folk ska köpas ut för dryga belopp kanske det måste vara korekta påståenden om vad förgripligheterna bestått av rakt igenom? I Bohusläningen (kan man med svenska språkregler verkligen stava sitt namn så?) såg jag i ingressen att han sparkas på grund av sina "extrema värderingar". I dagens Smålandskompost finns nyheten med lokalt i Älmhult. Där förekommer inte bara i ingressen att han skrivit "en homofobisk insändare" (men den homofobin är nog en konstruktion och i vart fall inte ett ovedersägligt konstaterande) utan också en kort summering av tidigare illgärningar. År 2002 hade Karlsson i Nya Väktaren skrivit att kvinnan är underordnad mannen. Det ledde till att Centerkvinnorna avbröt det traditionella kyrkkaffet i protest. 2003 tvingades Karlsson också genom biskopsingripande sluta använda 1917 års bibelöversättning. Journalistfröna vet att orientera oss, må jag säga!

Biskopen Eckerdal surnade till när Karlsson tryckt ut sig, men det vet ni redan. Kyrkoherde Edebol verkar inte så glad heller. Han har fått ägna sin semester åt krishantering. KRISHANTERING! Det är i och för  sig vardag i många familjer med tonåringar i semestertid, men det är synd om kyrkoherden ändå. Karlsson köps ut med 640 000:- I Virestad kostade utköpet 1.1 miljoner. Hur lyckas han få betalt för munterheter? Det lyckas, gissar jag, för att han vet att häda samtiden. Borde inte jag då fått lite pengar också? Inte så att jag kan köpas ut från kyrkoherdevikariatet men centrala kyrkliga pengar skulle jag väl kunna få? Som motprestation för 1 miljon kunde jag kanske sluta blogga? Hur vore det? Inget mer piggt, käckt och muntert. 1 miljon. Taget?

Nu ska jag innan beloppet till mig betalas ut ändå fundera över hur det kommer sig att det öppna samhället tål så lite. Det fattar jag egentligen inte. Fattar ni? Är det inte mer extremt att kalla sin dotter Gunnar av jämställdhets- eller könsnivelleringsskäl än att säga att äktenskapet är tänkt för kvinna och man? Detta var en så bra och impertinent fråga så vi lägger på 50 000:- till mitt belopp. Och finessen är ju att de som beslutar om utbetalningar disponerar andras pengar för detta. Vad säger de fromma i Bro och Brastad?

Brastad, ja. Braastad är en konjak som med fördel kan drickas. Jag trodde det var en enkel produkt. Alls inte. Den är i en prisklass att Karlsson kan unna sig den nu. I sen sommarafton tänder han sig en cigarr och njuter en konjak. Kyrkoherde Edebol ser röken på avstånd. Biskop Eckerdal också, om han har vägarna förbi, för från Alingsås kan inte röken ses och med tanke på biskopens uschliga pension kan det nog inte bli Braastad-konjak - om inte Karlsson bjuder. förstås Ses röken av Bohusläningens lokala reporter, det vet jag inte. Men om Karlsson säger jag ett: Hur lyckas han?


53 kommentarer:

 1. Karlssons värsta förbrytelse var väl att han påstår att man och kvinna är som gjorda för varandra rent biologiskt?
  Nu har jag ju till skillnad från somliga bara gift mig en gång, men skulle ändå vilja påstå att det är ju inte helt uppenbart att man och kvinna är som gjorda för varandra rent psykologiskt.
  Snart nog blir präster nog utköpta för att de använder HB86 eller hävdar att Nicenska trosbekännelsen ska läsas och tros bokatavligt.

  Evangelium betyder väl för övrigt något i stil med "det glada budskapet"? I kristen bemärkelse att Guds smorde har besegrat ondskan och döden så att vi slipper?
  Hur kan det vara ett göatt budskap att en partiledare agiterar mot något denne anser vara ont? Är inte det en självklarhet oavsett om det ansedda onda är främlingsfientlighet, marginalskatter eller vinstintresse i välfärden. Sveriges lönearbetare skulle nog anse det vara ett glatt budskap om Annie Lööf lovade att behålla någon form av anställningstrygghet i den av henne så förhatliga lagen om anställdas rättigheter gentemot arbetsgivaren.
  Något säkerliigen flera kyrkliga anställda skulle uppskatta också. Med Centerns förslag till avsteg från turordningsreglerna tror sig kanske biskop Fredrik att SvK inte behöver lägga så mycket pengar på utköp i framtiden och att han jublar därför? Varje enskild.församling är ju en ganska liten arbetsgivare som enligt C borde få slippa turordningsregler.
  Men till biskopens och alla andras besvikelse måste jag då förklara att man även i under dessa förhållande måste köpa ut arbetstagare då arbetsbrist inte förekommer.

  SvaraRadera
 2. Gustaf Björck7 juli 2017 kl. 09:18

  När 1983 års evangeliebok togs i bruk medgavs att även fortsättningsvis använda 1917 års kyrkobibel om man så önskade.Kyrklig kungörelse (SKFS 1093:3). Jag tror att Jan'Åke Karlsson bara följde den bestämmelsen som väl gällde till den nya evangelieboken 2003.

  SvaraRadera
 3. Påståendet att hen betyder höna på engelska är så gammalt och tröttsamt att jag om jag vore Dag skulle uttalat mig om Karlssons begåvning, men sådan är nu inte jag.

  De flesta vet annars att det bara är ett litet gäng extremfeminister som använder hen-ordet för att "utplåna könsskillnaderna".

  När det gäller RFSL kan jag tycka att denne Karlsson har en poäng. När det gäller underordning är jag mycket tacksam över att jag inte har barn som ska och läsa för honom och hoppas att även andra barn slipper det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men det kanske ändå inte är motiv nog att köpa ut vederbörande?
   Det är ju näst SFI-lärare ganska ont om präster.

   Radera
  2. Peter T: Jag har googlat nu och finner hans utsagor minst sagt saftiga, på ett negativt sätt. Om jag ska kunna avgöra om det var rätt eller fel med utköpet måste jag veta mycket mer än vad jag vet och hur han handlat i praktiken, inte bara skrivit i insändare.

   Jag retar mig dock till vanvett på gullandet med män som görs i inlägget - är han inte i själva verket en hyvens och fryntlig prick?
   Lite fascism (medverkade i sådan tidning) och att påstå att kvinnor inte ska vara chefer utan endast medhjälpare med mera, när han som präst ska verka både som arbetsledare och påverka ungdomar - är inte gulligt. Om det är skäl för utköp vet jag dock inte, då måste jag som sagt få reda på mer.

   Radera
  3. I Ef. 5 sägs först att mannen och hustrun skall underordna sig varandra. Sedan sägs att hustrun skall underordna sig sin man, och så att mannen, med Kristus som förebild, skall offra sig för sin hustru.

   Skall vi med jämställdhetstänkande kanske kräva att även hustrun skall offra sig för mannen?

   Radera
  4. Göran: Kvinnan ska underordna sig mannen lika ofta som mannen i praktiken offrar sig för kvinnan. Det blir väl sisådär många gånger om du menar ge sitt liv. Mer vanligt är det att mannen tar kvinnans liv (även om det också är ovanligt) och då ofta med motiveringen att han blev så arg för att hon inte underordnat sig honom. Ser du detta som ett problem?

   Radera
  5. "det bara är ett litet gäng extremfeminister som använder hen-ordet för att "utplåna könsskillnaderna".
   Som t ex Ulf Bjereld:-)
   Ulrika

   Radera
  6. Blir lite osäker nu vilket "svara" man ska klicka på för att få sina ord på rätt ställe. Men jag vill blanda mig i ordväxningen mellan Anna och + Göran om begreppet "underordning."
   Jag tycker att innan man diskuterar vem som (eventuellt?) ska underordna sig vem i vilken situation och under vilka förhållanden, så bör man först utreda om begreppet "underordning" i grunden är ett positivt begrepp som kan få goda och eftersträvansvärda följder, eller om det är ett negativt begrepp så bara får oönskade följder.
   Låt oss bestämma det först så diskuterar vi sen vem som ska följa det och hur och varför.

   Radera
  7. Vad är det du vill diskutera, Torbjörn? Underordna sig är väl varken negativt eller positivt i sin betydelse. Problemet är inte heller att någon ska underordna sig, utan om någon anses ska underordna sig mer än den andre och i så fall varför. Detta leder till att någon blir överordnad - är det positivt eller negativt kan man lika gärna fråga då. Är det Gud som är överordnad är allt i sin ordning, är det mannen blir äktenskapet för kvinnan inte så kul.

   Radera
  8. Anna!
   Ditt svar visar tydligt (tycker jag) att det verkligen finns något att diskutera. Men du undviker det samtalet. (Det är i o f s inget du måste gå in i om du inte vill. Så inget "tvång" att just du måste svara mig!)

   Men några grundläggande klargöranden skulle jag vilja bidra med.

   1. De första frågorna vi måste ställa oss är: När Paulus använder ordet underordning, är det då ett begrepp som vi anser hör till "Guds ord" och som alltså bör ha en förblivande giltighet - med tillägget att vi givetvis bör söka dess rätta positiva betydelse. Eller är det bara uttryck för Paulus tidsbundna mänskliga tankar som vi kan sortera bort?

   2. Innebär någons underordning automatiskt en annans "överordning"? Det kan tyckas logiskt men är knappast självklart. Vi bör vara försiktiga med att i bibelns tankevärld "läsa in" begrepp från vår egen tid och värld (som är fyllda av våra tankar och associationer) vilka inte direkt står i bibeltexten.

   3. Vi bör dessutom hålla i minnet att Paulus inte skriver till "kvinnan" och "mannen" i allmänhet (i samhället) utan till denn kristna församlingen. Till människor som alltså förutsätts vara präglade av Kristi självutgivande kärlek. Först till alla kristna, sen till makar.

   4. När det sen gäller innehållet i begreppet "underordna sig" så kan man notera att det är exskt samma ord som Paulus använder i 1 Kor 15:25 ff där han talar om att Kristus måste regera tills alla fiender lagts under honom, och avlutar med "Och när allt blivit lagt under honom, då ska Sonen själv underordna sig den som lagt allt under honom, så att Gud blir allt i alla" (v. 28, Nya Folkbibeln).

   Här finns alltså begreppet "underordna sig" som uttryck för en relation inom den heliga Treenigheten. Inget tänker tänker väl att Sonen i evighet skulle leva i en relation till Fadern som är "inte så kul"? Nej, den inbördes relationen mellan Treenighetens personer är präglad av den fullkomligaste harmoni.

   Och detta - hur omöjligt det än synes vara i verkligheten - är föredömet för de kristnas inbördes relationer och därmed även det kristna äktenskapet.

   5. Bo Giertz utlägger ordet underordning som "inordna sig i en god ordning".

   6. För någon tid sedan var det en intervju med någon svensk sporttränare om hur det kommer sig att sverige med sin lillla befolkning (och därmed måttliga mängd potentiella stjärnor) likväl är så pass bra i förhållandevis många lagsporter?

   Tränarens svar var "därför att vi är så bra på att underordna oss." Vad betyder det om en "stjärna" i ett lag "underordnar sig laget"? Att spelaren tillåter alla andra köra över honom/henne? Knappast. Istället: "att ställa sin kompetens och förmåga så till hela lagets förfogande att hela laget presterar maximalt" (viktigare att laget vinner än att själv glänsa).

   Om man tolkar begreppet "underordna sig" på detta sätt - vad är problemet?

   6. I Ef 5 som +Göran anförde skriver Paulus först till alla kristna (män, kvinnor; gifta, ogifta) att dom ska underordna sig varandra. Sedan till makar. Och då får ju de gifta kvinnorna i princip "bara" samma förmaning som alla gemensamt redan fått. Dom som får den extra "problematiska" bördan är ju de gifta männen som ska älska sina hustrur i en fullständigt osjälvisk körlek - med Kristus som föredöme i yttersta fall ända till döden.

   Att hustrun "underordnar sig" innebär då att förhålla sig så till sin man att denna hans kärlek kan flöda över henne.

   Radera
  9. Torbjörn: Jag undviker inga samtal!Men jag tycker du krånglar till det. Om vi jämför med MTD-kyrkan där budskap och mening omtolkats och urvattnats till oigenkännlighet så tycker jag att du gör samma sak här, fast "från andra sidan".

   Men svaret på din första fråga, om Paulus ord är Guds ord så är det enligt min tro inte så. Och där har vi "grunden till alla våra problem" dvs när jag har en annan mening än många här. Du liksom andra blir nog förargad över att jag inte vill se hela Bibeln som Guds ord, men jag kommer sannolikt inte att ändra mig. För då förlorar jag min tro helt och hållet.

   Men ja, Paulus ger som du skriver uttryck för egna tidsbundna tankar lite här och där. Sammantaget skriver han dock fantastiskt om kärleken och kvinnan så jag kan förlåta honom om han hade en dålig dag och inte fick till det helt ibland! (Här kan den som vill uppröras över mitt vanvördiga språk.) Jag tror han hade en mycket stor kunskap om Gud, men inte hundraprocentig då han var människa.

   Jag tror helt enkelt att han var så färgad av sin tid att han inte såg det som möjligt att släppa kvinnorna helt fria - hur skulle det se ut? Han menade därför precis det han skriver, att mannen har en aning mer rätt att bestämma över kvinnan och hushållet, i högre omfattning än vad kvinnan har.

   Och jag tror att du har exakt samma uppfattning! Det är därför du behöver så mycket text att "bädda in" det hela med, så att det låter lite bättre. Berätta gärna på vad sätt jag har fel.

   Jag tycker du lite missar i ditt svar att det inte är ordet underordning jag problem med utan skillnaderna i påbuden till mannen och till kvinnan. Det står trots allt inte "och ni män, underordna er era kvinnor i allt". Varför gör det inte det?

   Radera
  10. Bara en sak till. Ditt svar om laget som var framgångsrikt för att de underordnade sig visar att du inte har förstått min uppfattning. Jag har som du ser aldrig sagt att man inte ska underordna sig varandra för en god sak. Tvärtom.

   Radera
  11. Anna!
   Ok. Jag förstår. Du motsätter dig inte begreppet underordning i princip utan detta att Paulus förmaningar till män och kvinnor inte är likadana.

   Jag förstår också att vi är överens om att vi är oense på betydligt mer grundläggande plan: är hans ord i dessa sammanhang att anse som en del av Guds ord eller som resultatet av en eventuellt dålig dag.

   Jag har ingen ambition ändra din uppfattning. Men jag skriver bara för mig, så var försiktig med att uttrycka dig så att jag eventuellt upplevs bli hopklumpad med en massa "andra" i detta kommentarfält, varav nästan alla är helt okända för mig.

   Att säga att mannens och kvinnans roller i äktenskapet skulle innebära att mannen "har rätt" att "bestämma" mer är att tala rent småbarnsspråk. Snarare är det
   frågan om att i kritiska lägen ta sitt ansvar, och det är inte alltid "så kul". Om vi återvänder till sportens värld och tänker på relationen spelare-tränare så gäller ju att om laget misslyckas så är det tränaren som får avgå.

   Att jag anser Pauli ord inte huvudsakligen vara färgade av sin tid beror på att han jämför relation man-kvinna med förhållandet mellan Kristus och Kyrkan och där är vi mitt i ett evigt frälsnings mysterium, en stor hemlighet.

   Radera
  12. Torbjörn: Vi är överens i dina tre första stycken. När det gäller det fjärde: Ja, jag anser att man ibland måste "tala barnspråk" för att få klart för sig vad frågan egentligen gäller.

   När det gäller senare delen av ditt fjärde stycke samt det femte tolkar jag det som att jag har rätt i mitt påstående om att mannen ska "bestämma lite mer". Detta ursäktar du med att "om laget misslyckas får tränaren avgå". Vad menar du, översatt till äktenskap? Har frugan inget ansvar alls om äktenskapet misslyckas? Hur gör Gud när han "låter tränaren avgå"?

   En tränare har ju också väldigt stor makt över ett lag, bestämmer i stort sett allt - ser du något problem med liknelsen?

   Jag uppskattar att du diskuterar med mig, men det du skriver så att säga spär på fördomar hos mig, som då inte är fördomar. "Vi män ska bestämma över kvinnan och familjen, och det ska kvinnan finna sig ned tanke på att det inte alltid är "så kul". Men då så, är det inte så kul så delar vi gärna på ansvaret - och står ansvariga tillsammans inför Gud för vad som gått bra och dåligt med vårt äktenskap.

   Radera
  13. En fråga till: För att jag ska förstå vad du menar, kan du ge ett exempel på hur det kan se ut i verkliga livet, alltså när mannen liksom tränaren utövar rättmätig makt i familjen?

   Radera
  14. Det är självklart att min "tränare-liknelse" kan bli problematisk om man hårddrar alla dess detaljer. Men det var inte min avsikt.

   Om mina ord i övrigt spär på dina fördomar - ja, då är det väl så.

   Jag slutar här för att inte riskera upprepa mig i onödan; "det jag har skrivit det har jag skrivit."

   Radera
 4. Är det högt i tak inom den öppna folkkyrkan?
  Icke.
  Bara så länge man tycker rätt.
  Eller tiger.
  De "extrema värderingar" som Karlsson har är inte mer än en armlängds avstånd från det som katolska kyrkan och den nya kardinalen i Sverige står för.
  De ger inga kollekter till RFSL,tar avstånd från sexuell lössläppthet, har ofta goda kunskaper i engelska, vill inte utplåna skillnaden mellan man och kvinna, menar att homosexuella handlingar är onaturliga, döper sällan flickor som kallas Gunnar och vill föra samtal med ömsesidig respekt.
  Men Karlsson heter inte Arborelius och hädade samtiden genom att skriva en insändare i lokaltidningen med det som inte får sägas inom Sv.Ky. Ve den som är profet! På Bibelns tid likväl som nu. Får man gissa att ett antal personer hotade med att gå ur den svenskkyrkliga lokalorganisationen?
  Genom utköpet räddades dessas kyrkoavgift för framtiden och Karlsson har nu råd att dricka Braastad och ta en cigarr? Är det sådant som brukar kallas en win-win situation?

  Svenskkyrklig dissident

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varken rom.kat. eller de ortodoxa kyrkorna accepterar samkönade äktenskap. För att inte tala om islam. Borde inte KM göra ett uttalande??
   Pelle S.

   Radera
 5. I Dagen står att läsa att S-företrädaren Eneroth meddelat att S inte vill att Svenska kyrkans förskolor ska stängas. Ett märkligt besked med tanke på kongressbeslutet. En dimridå helt enkelt.

  http://www.dagen.se/s-vill-inte-att-svenska-kyrkans-forskolor-ska-stangas-1.993323

  Vi kommer osökt in på detta med lojalitet. Det är uppenbart att partipolitiska nominerings-grupper har en dubbel lojalitet. Både mot Gud och det sekulära partiet. Denna lojalitetskonflikt har, om man läser programmen inför kyrkovalet, utfallit till det sekulära partiets fördel.

  Ett tydligt exempel är just beslutet på den Socialdemokratiska partikongressen att förbjuda religiösa inslag i den svenska skolan. Även om man från vissa håll betonat att det inte handlar om att förbjuda skolavslutningar i kyrkan mm så innebär beslutet, om man vill vara konsekvent och inte enbart tillämpa beslutet på muslimska sammanhang, en tydlig och isande lojalitetskonflikt för de socialdemokrater som är aktiva i Svenska kyrkan. Dessa troendes uppdrag är främst och i första rummet enligt mitt förmenande att arbeta för Guds rikes utbredande. Däri borde ligga allt från att kyrkan ska driva egna förskolor och friskolor (vilket borde ske i mycket större omfattning) till att kyrkan ska få verka inom skolan genom skolpräster m.m. Dessa partianknutna troende ska nu arbeta för att avveckla befintliga förskolor och friskolor och medverka till det antagna förbudet mot minsta lilla bönestund eller andakt.

  (Att Svenska kyrkan skulle fortsätta driva förskolor och skolor men utan kristen grund vore en helt oacceptabel lösning. Svenska kyrkan är inte en del i det världsliga välfärdsmaskineriet och har inte till uppgift att avlasta kommunpolitikernas ansvar.)

  Genom att låta sig inordnas i en världslig ”kommandokedjan” genom medlemskapet i ett politiskt parti och i en dito nomineringsgrupp samtidigt som det inte kan finnas någon annan högre makt än Gud försätter sig vissa människor och dessvärre även kyrkan i sig i ett enormt trovärdighetsproblem. Gud eller mammon!?

  Då återstår inte något annat än att allt handlar om makt och privilegier. Makt som ska utövas till varje pris och utan hänsyn till konsekvenserna. Att kyrkan helt enkelt är en fin plattform vilken som helst för inflytande i samhället. Socialdemokraterna hymlar i vart fall inte med det eftersom de uttryckligen i sitt kyrkopolitiska program anger att: ”För oss har den Svenska kyrkan en viktig roll att spela i det nya folkhem som socialdemokratin vill bygga för framtiden.” Jag som i min enfald alltid trott att Kyrkan ska bygga Guds rike.

  /HFG

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan HGF peka på någon skriftlig källa som säger att S vill att SvK ska förmedla konfessionellt kristna inslag?
   Då tänker jag inte bara på skattefinansierad förskola.

   För mig är det självklart att S vill avkristna kyrkan till förmån för MTD. Jag misstänker att det gäller övriga partiderivat också.

   Radera
 6. Rolf Pettersson7 juli 2017 kl. 11:51

  Jag har nu läst Jan Åke Karlssons insändare och en kommentar han gjort. Jag kan inte se att han i sak skrivit något som är grund för avsked. Att han nu blir det, bekräftar snarast det han skrivit att endast en åsikt är godkänd och respekterad.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Edebol påstår att det inte var fråga om avsked, så man undrar vad det är - ngn slags extralön för gott arbete?

   Radera
  2. Det är otroligt vad det laboreras med arbetsrättsliga begrepp. En person som blir utköpt blir inte avskedad. Avskedad blir man om man grovt har brutit mot arbetsgivaren, och det är med omedelbar verkan. Här gäller inga utköp.Normalt vid utköp - om saklig grund för uppsägning inte finns- är ett belopp motsvarande 24 månadslöner. I fall av utköp inom Svenska kyrkan- och de är många- är det nog så att summan är en gemensam överenskommelse.

   Radera
  3. Rolf Pettersson7 juli 2017 kl. 18:22

   Ur den enskildes perspektiv är kanske den korrekta formella benämningen av underordnad betydelse. Konsekvensen är ju densamma: man måste lämna sin tjänst.

   Radera
  4. Intressant - oavsett km Karlssons tidigare bravader och personlighet - blir att man i media och från biskopshåll ogenerat hänvisar till insändaren som tankebrott. Läs insändaren innan oreflekterad kritik mot Jan-Åke Karlsson framförs! Är detta grund för arbetsrättsligt förfarande, ligger vi illa till, och inte bara i SvK.

   Lars-Gunnar

   Radera
  5. Kanske,men de som påstår att det inte var fråga om avsked har helt rätt om han har blivit utköpt.

   Radera
  6. När Jan-Åke Karlssons insändare var nypublicerad fick jag en länk till den av kristna vänner som omväxlande bor på västkusten och här i Luleå. Dom var mycket glada över den och riktigt uppmuntrade av att det åtminstone finns någon präst som vågar bekänna sanningen.

   Inte bara negativa reaktioner således.

   Radera
  7. Jag har precis läst den ursprungliga insändaren och finner den ganska harmlös, men så är jag givetvis en förtappad relikt från en gången tid. Håhå, jaja! Självklart fanns här inte någon grund vare sig för avsked eller uppsägning. JÅK framför i grunden inget annat än en traditionell kristen uppfattning i synen på sex och samlevnad. Att en präst även i SvK har den borde inte förvåna, lika lite som att RFSL inte har den. Här företräder man den lyckliga promiskuiteten. Biskopens m.fl. upprördhet ter sig lite märklig. JÅK är ju i gott sällskap, om man dit får räkna förbundskansler Merkel. Hon brukar ju annars bland goda människor i det här landet hållas för ett gott föredöme. Och visst gör det skillnad om man blir avskedad eller utköpt. I det ena fallet får man gå utan ett rött öre på fickan, kan t.o.m. om det vill sig riktigt illa bli skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren. I det andra får man gå med en påse pengar. För de flesta av oss är det en inte oviktig skillnad. Men vad säger det om tillståndet i SvK/Sverige att en insändare av det här slaget kan vålla sådan förargelse? Det är ju enbart en mycket traditionell kristen uppfattning med tydlig förankring i det vi vet om Jesus och den tidiga kyrkan via de nytestamentliga skrifterna och allmänt omfattad fram till våra dagar och fortfarande i större delen av världen, för den delen. Ska utköpet uppfattas som att det inte längre finns något utrymme för den uppfattningen i SvK? Om S, C, V och MP får råda? Visst kan man säga, travesterande Göring, att vad som är kristen äktenskapssyn i SvK, det avgör vi som sitter på den kyrkopolitiska makten. Gilla det eller stick! I slutänden är det ju så och det som bloggaren så gärna kallar Traditionen med stort T, det kan man välja att högaktningsfullt sk-a i och det är väl på den vägen vi är. Men nog kunde vi få besparas att få den här varianten av progressiv vänsterideologi lagd i munnen på Jesus och apostlarna? Behövs det fikonlövet längre? Kanske låg det mest förargliga i insändaren i just detta att den tydliggjorde att det inte längre finns en vilja till ömsesidig respekt eller tolerans när traditionella kristna värderingar kommer på kant med tidens modeideologi. Samtidigt är det ofrånkomligt att inte fråga sig om det inte ligger ett mått av hyckleri i att många av de som nu ivrigt protesterar mot utköpet, gärna om de hade den makten skulle köpa ut andra som enligt deras uppfattning omfattar "falsk lära". Eller hur får man annars ihop den ekvationen? Skämtet om "hen" är roligt, men ändå en något billig poäng. Det ligger i samma härad som när man här i Malmö kan göra sig rolig över stockholmare som kommer till staden och öppnar en butik med alpin utrustning under en illröd neonskylt med texten "Skidhuset". På vår stolta dialekt, talad av inte minst Zlatan, står ordet för det som på svenska benämnes med avträde.
   JUB

   Radera
 7. Den sk åsiktskorridoren synes väldigt smal i Svenska kyrkan. Visserligen ska vi ju vandra på den smala vägen men jag tror inte tanken med det var att begränsa allas tankar.

  Människor har olika uppfattningar i trosfrågor och sakfrågor och ska behandlas med respekt. Den egna uppfattningen framförs med fördel i ett hövligt samtalsklimat med hjälp av goda argument. Den Helige Ande vägleder oss bland villolärornas grynnor.

  Utköpen är ett tydligt symtom på den sjuka som politiseringen av Svenska kyrkan innebär på riksnivå som på lokal nivå.

  Människor på Kyrkokansliet synes alltför ofta springa i det närbelägna Universitetshuset i Uppsala där jag minns inskriptionen ovanför ingången till aulan: ”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större”. Och det rätta uttolkas genom (miss)bruk av makt bland annat i egenskap av arbetsgivare. Kyrkoråd och kyrkoherdar vet vart vindarna blåser och vissa vänder kappan efter vinden. På så sätt formas en kyrka och makt utövas utan att ärkebiskopar eller andra behöver smutsa ner sina fingrar genom att sätta sitt sigill på avslutsavtal med misshagliga anställda.

  (Det kan noteras att den i media och annorstädes framlyfta Ranghögste inte är anställningsbar i Svenska kyrkan.)

  På tal om vindar. När det blåser är det viktigt att stå stadigt. Som Jesus säger i liknelsen om huset på klippan gäller det att bygga sitt hus på klippan, på det stadiga berget. Och vad är då den stadiga grunden? Jo, evangeliet om Jesus Kristus. Gud sände sin enfödde Son så att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Genom Jesu död och uppståndelse befrias vi från världens synd. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Gud har genom sin nåd gett oss människor möjligheten till befrielse från synden genom Jesus död och uppståndelse och en evig gemenskap med Herren. Nyckeln är alltså tron på Jesus Kristus. Det är där allt tar sin början. Att tro själv och att sedan dela tron och evangeliet om Jesus med andra. Om detta borde mer handla om i dessa kyrkovalstider.

  /HFG

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alphadeltagaren7 juli 2017 kl. 12:46

   HFG
   Kan man kryssa dig?
   Det du skriver är långt ifrån Lööfs evangelium.

   Radera
  2. Vad gäller att vända kappan efter vinden, kan jag påminna om att kyrkoherde Hilarius Boklund i Grönköping, när debatten om kvinnliga präster var som hetast, sade: "Man måste vända kappan efter vinden, även om det blåser åt fel håll."

   Radera
  3. Jan-Åke Karlsson fyller 64 år i augusti och har sedan ett år kvar fram till pensioneringen. Utköpssumman räcker alltså gott och väl fram till dess. Med andra ord har Karlsson gjort en mycket bra affär. Upplägget verkar noga genomtänkt från början. Det finns därmed ingen anledning för blötkyrkliga vare sig här eller annorstädes att lipa. /John

   Radera
  4. Vem har sagt att Jan-Åke Karlsson hade för avsikt att gå i pension vid 65 års ålder? Vet du inte att du i Sverige har rätt att arbeta kvar till 67 års ålder? Så, ska du vara sarkastisk så får du också se till att ha fakta på din sida!

   Jag i Halland

   Radera
  5. Till Johns försvar. Det är nog tänkbart att om allt fungerade som det skulle, hade Jan-Åke varit intresserad av att vara kvar på plats fram till fyllda 67. Men nu var det inte så. En ny lokal Farao som inte ville kännas vid Josef hade kommit på plats. Läget var förändrat. I ett trångt läge handlade JÅK rådigt likt en viss förvaltare i evangelieberättelsen. Inte illa! Jag lyfter på hatten.
   JUB

   Radera
 8. EN HELT ANNAN FRÅGA: Har domen för "kyrkchefen" kommit? /John

  SvaraRadera
 9. Efter att i många år ha läst om denne Jan Åke Karlssons offentliga ställningstaganden är jag enbart förvånad att han har kunnat hålla sig kvar så länge. Yxan brukar ju gå tidigare! Nej, de som håller sig kvar, trots motstånd mot kvinnliga präster och samkönade äktenskap, är i allmänhet sådana som bland annat med säkerhet finns med svarta huvor- och kanske med varierande signaturer- på den här bloggen till exempel. Anpasslingarna, som genom sin feghet, gör ris till de modiga!Dessa, som även om det finns bevis på deras åsikter, och de står med byxorna nere, bara förnekar detta. Men hur trovärdiga är de för dem som vet och kanske känner igen dem? De smutsar inte bara ner sig själva, utan även de förtroendeuppdrag eller förtroenden de eventuellt har.

  SvaraRadera
 10. STOPP nu alla kommentatorer som förfasar sig över att Karlsson blivit utköpt p g a denna insändare. Antingen vet Dag och ni något som inte går att läsa vid googling, men på nätet hittar man inget som påstår att insändaren i fråga legat till grund för utköpet. Det står att han "var i luven med både biskopen, pastoratet och kvinnliga församlingsmedlemmar."

  Om vi ska ta ställning till om utköpet var rätt så borde vi väl först noggrant ta reda på vad konflikterna rörde sig om?

  Insändaren verkar dock ha ha lett till protester i det nya stift som prästen anställdes. Men det är inte detsamma som att han blivit utköpt ur sin förra församling för att han skrivit en insändare om att viga samkönat. Det är en tillåten hållning i SvK fortfarande, även om jag medger att detta troligen kan komma att ändras.

  SvaraRadera
 11. Jan-Åke Karlsson har i stort sett alltid legat i luven på någon. Han fick en anmärkning/varning av domkapitlet i Växjö på nittiotalet efter liknande skriverier där han gjorde misstaget att underteckna med sin tjänstetitel. Som påpekats ovan lider Karlsson ingen som helst ekonomisk skada av att nu köpas ut. Pengarna räcker fram till pensionen och ett tag till. Han kan nu göra vad han vill och agera helt fritt utan att bli ifrågasatt av en arbetsgivare. Jan-Åke Karlsson har gjort en mycket bra affär. /John

  SvaraRadera
 12. Trevligt läsa om Jan-Åke, som jag känt sedan han var nitton år och särskilt förr hade jag mycket att göra med honom. Kanske inte en diplomatisk begåvning, men det var väl inte Martin Luther heller, att inte tala om bloggaren själv?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra, Bartholomeus! Nu är det visserligen länge sedan jag träffade Jan-Åke och han är, som sagt, inte så diplomatiskt lagd, men hetsjakten mot honom är fullkomligt obefogad. Men för dem som vill tyda allting till det värsta så...

   Antagligen har kyrkopolitikerna tagit tillfället i akt att bli av med honom. Vissa av dem var ju emot honom innan han ens blivit anställd i pastoratet (snacka om att inte ha en chans). Undrar vad dessa människor skulle ha gjort med den förre kyrkoherden i dag? :-)

   Hoppas vi ses på söndag. C och jag siktar på att försöka ta oss till kyrkan. Sedan får vi se vad den eländiga hälsan säger.

   Radera
 13. Tidningen Smålänningen skriver om Karlsson här: https://www.smalanningen.se/article/karlsson-kops-ut-igen/

  /John

  SvaraRadera
 14. Nu, hr bloggare, gäller det framtiden - inte det förgångna i Brastad eller tillbakablickande nostalgidrömmar om en värld, som inte kommer tillbaka!

  Och framtiden är först den 17 september, valdagen i Svenska kyrkan. Bloggaren, som anser det vara "vanvettigt" av politiska partier att ställa upp där, tvingas nu konstatera att han redan är förbisprungen: Centern blir kvar, liksom S. I år satsar SD hårt på kyrkovalet med sina 1.000 kandidater och väntas göra ett bra val, dvs ta KM-ledamöter från andra grupper.

  Vanvettigheten lever alltså och kommer att frodas än mer om två månader. Bloggarens strategi då - och sedan? FK:s linje! Lenins ord igen: Vad bör göras? Allting talar nu för att den trio politiska partier, som ställer upp i år, kommer att sammanlagt kamma hem upp till hälften - eller ännu flera - av KM-mandaten.
  Detta måste påtagligt rubba cirklarna för bloggaren och många andra. Och vad händer efter valet i KM? skall SD släppas fram till uppdrag efter sin storlek eller fortfarande sitta i frysrummet?

  Det är dags att nu på allvar diskutera detta på bloggen och annorstädes. Eller hur, DS? Jag skall väl inte behöva skriva, att bloggaren plötsligt har fått tunghäfta om saken och inte vill delge alla oss intresserade sin filosofi om just vanvettigheten?

  BENGT OLOF DIKE

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vanvettigheten lever – ja, och kyrkovalet är inte enda stället. Men det brukar bli jobbigt att städa upp efteråt!

   Radera
 15. Anders Lundberg7 juli 2017 kl. 19:48

  Det finns en koppling mellan Omar och vårt biskopsmöte, som Anders Brogren recenserat. http://www.brogren.nu/recensioner/mogren-omar.htm

  SvaraRadera
 16. Nej det är inte enkelt att följa med i vår dåraktiga tid. Allt som oftast blir man inte bara häpen utan rent förstummad. Inte minst av kvinnan som kallas ärkebiskop. Begrunda och läs om hennes uppträdande mot journalister och människor som vill ställa frågor i Almedalen. Beteendet hon uppvisar vittnar mera om en polituck ifrån Stalinväldet än från en kristen ledare! En dignitär som företrädare för Svenska kyrkan som man föreställer sig både är mån om att vara folklig och besitter en kristen tro med respekt för människor uppträder utan vanligt hyfs och med en översittarattityd. Är hon rädd för att inte kunna försvara det arbete hon gör i Svenska kyrkan på ett tillfredsställande sätt? Tur att hon har SÄPO som kan skydda henne inte mot fysiskt våld eller hot utan mot frågor. Det är ynkligt av en präst att inte kunna bemöta allmänheten och dess frågor utan att gömma sig bakom ryggarna på SÄPO. Och det betalar vi för!

  https://samtiden.nu/2017/07/antje-jackelen-forsoker-undkomma-samtidens-fragor-almedalen/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag blir inte förvånad, fru doktor führerin Jackelén förvaltar bara en "god" tysk tradition!
   Antony

   Radera
  2. Professor Doktor Jackelén. bitte!

   Johns kommentar andas snarast usel, svensk vulgärttradition.

   Roald

   Radera
 17. Verkar för övrigt som jag hade både rätt och fel i mina kommentar i går. Karlsson blev inte utköpt i sin förra församling p g a insändaren men verkar verkligen ha blivit det nu i sin församling. Men igår hittade jag bara info om att insändaren lett till protester mot hans anställning.

  SvaraRadera
 18. Hade nyss en diskussion med någon som har undervisat i arbetsrätt. För fler år sedan. Jag har tillämpat samma lag som fackligt ombud för uppsagda och har dessutom läst förarbetena till lagen. För flera år sedan.

  Vad jag minns av förarbetena, så var den ursprungliga tanken att en ogiltigförklaring av en uppsägning (d.v.s. dom i Arbetsdomstolen) skulle hindra verkställighet av uppsägningen, d.v.s. att den uppsagde skulle ha rätt att tvinga sig kvar på arbetsplatsen och uppbära lön från den arbetsgivaren under resten av sitt liv. Detta torde vara en juridiskt korrekt tolkning av en dom. En olaglig handling får inte verkställas.

  Men regeringen (Olof Palme var statsminister) fann att detta skulle få orimliga konsekvenser på arbetsmarknaden och för näringslivet, t.ex. företag som tvingas i konkurs p.g.a. dubbla löner under flera decennier (både till den uppsagde och den som gör jobbet).

  Så valde regeringen att uppfatta en vägran av arbetsgivaren att rätta sig efter Arbetsdomstolen som ett fait accompli (en otillåten men fullbordad handling, i likhet med exempelvis mord). Ett brott har begåtts. Brottslingen ska straffas och brottsoffret ska ha skadestånd.

  Det normala, när någon har begått ett brott är att och straffet inte är fängelse, är att brottslingen får betala böter till staten och skadestånd till brottsoffret. Att lagstiftaren i detta fall har missat böterna till staten, gör inte att brottet lagligen kan begås.

  Metallfackets ordförande vid Oxelösunds Järnverk hade fullständigt rätt, när han hotade att sätta ett annat företag i blockad p.g.a. ett starkt kritiserat avtal om utköp av en anställd, som den olagligt uppsagde hade tvingats godta.

  Resultatet blev att det blockadhotade företaget tvingades ta tillbaka uppsägningen och behålla den anställde. Svenska kyrkan bör på samma sätt behandlas som en brottsling, som bör sättas i blockad, och dessutom anmälas till åtal för brottet trolöshet mot huvudman.

  Så här får man inte använda medlemmarnas pengar, till skadestånd för uppsåtliga brott. Rena förbrytarmoralen. Jag har skrivit om detta förut på Dablogg.

  SvaraRadera
 19. Enligt min mening, som jag framförde även för några år sedan, så har de, som beslutat detta för Svk:s räkning, begått brottet trolöshet mot huvudman. Medlemmarnas pengar får inte användas för att finansiera olagliga avtal. Att ingå ett avtal med någon om att begå ett brott mot denne och sedan betala skadestånd, torde vara ogiltigt åtminstone enligt "allmänna rättsgrundsatser".

  Om båda parter i det här fallet av fullt fri vilja varit överens om att J-Å K ska sluta, ska han naturligtvis inte ha någon ekonomisk ersättning utöver avtalsenlig slutlön. Till saken här också att J-Å har ett år kvar till 65, som är "normal" pensionsålder, men vi har en rörlig pensionsålder mellan 61 och 67 år, som är den lägsta ålder en arbetsgivare kan tvinga någon att gå i pension. Den genomsnittliga pensionsåldern (då den allmänna ålderspensionen börjar betalas ut är 64,5 år.

  Om J-Å K fullt frivilligt ha gått i pension vid 64, ska naturligtvis inte ha något avgångsvederlag. Den som har beviljat detta har begått brottet trolöshet mot huvudman. Har han mot sin vilja tvingats gå med på detta, exempelvis under hot om trakasserier under fortsatt anställning, har han utsatts för brottet olaga tvång.

  Om han på grund av sina åsikter eller personliga förhållanden i övrigt inte har ansetts kunna representera Svenska kyrkan som präst fanns ytterligare åtgärder, som borde ha övervägts, nämligen "avkragning", avsked eller uppsägning. Att detta inte ens har prövats, torde visa att det inte funnits laga grund för någon av de åtgärderna.

  Vad så beträffar "avkragning" så är detta en skam för Svenska kyrkan, eftersom prästvigningen är en så helig handling, så att densamma kan vara ett sakrament (= något av Gud instiftat). Luther var osäker på den saken, men varken Luther eller den lutherska kyrkan (eller ens den katolska kyrkan) har någonsin haft något mandat att "avskaffa" sakrament.

  En kyrka kan däremot besluta att inte tro att något är ett sakrament. På samma sätt som astronomer nu har beslutat att Pluto inte är en planet. En präst kan vara helt oduglig som anställd, och då kan det finnas laga grund för avsked /uppsägning, men är likväl en präst.

  Svk förnedrar sig själv både genom att skända ett "eventuellt sakrament" och genom systematisk ekonomisk brottslighet (trolöshet mot huvudman) och genom brott mot arbetsrätten.,och kanske även olaga tvång.

  SvaraRadera
 20. Regeringen lyckades inte riktigt få till det, när man ändrade propositionen jämfört med det ursprungliga förslaget, som gick ut på att en olagligt avskedad eller uppsagd person skulle ha kvar sin anställning och rätt att få lön från arbetsgivaren resten av livet.

  Metallfackets ordförande vid Oxelösunds järnverk tolkade lagen helt korrekt enligt min mening. Ett fullbordat brott är ett brott, och därför är "utköp" (under tvång) av anställda som inte lagligen kan avskedas eller sägas upp också olagliga.

  Det ena rätta hade varit om propositionen hade ändrats så att brottet hade ansetts fullbordat när arbetsgivaren vägrat återta den anställde i tjänst och därför skulle dömas till böter till staten som straff och skadestånd till den anställde.

  Men "arbetsgivarintresset" (d.v.s. Svenskt Näringsliv och andra arbetsgivarorganisationer) har valt att "tolka lagen" så att det finns en möjlighet "enligt lagen" att "köpa ut någon", när laga grund enligt samma lag saknas. "Arbetsgivarintressets" tolkning - att man har rätt att begå brott om man är villig att ta på sig konsekvenserna (skadestånd till brottsoffret) är orimlig och rättsvidrig. Man har blandat ihop detta med sådana fall när möjligheten till utköp finns i anställningskontraktet. vilket brukar vara fallet för högre chefer men inte för vanliga anställda. I så fall har ju den anställde accepterat detta som ett villkor för att skriva under anställningsavtalet.

  Vad jag vill komma fram till, är att Svenska kyrkan som gör anspråk på att vara en folkkyrka i det här fallet har tagit ställning för den ena parten i arbetskonflikter och därmed mot majoriteten av sina egna medlemmar. Och detta därför att det passar dem bestämmande inom kyrkan att själv agera som en riktigt dålig arbetsgivare.

  Svenska kyrkans budskap är ju här övertydligt: Man ska inte själva lagar, som man själv har att vinna )dock ej ekonomiskt) på att bryta mot. Rena förbrytarmoralen. Du har rätt att slå kyrkomötets ordförande på käften, om du gillar hans åsikter och låta någon annan betala ev. skadestånd.

  SvaraRadera
 21. SD vässar sina klor inför kyrkovalet. J-Å K blir slagträ:

  http://avpixlat.info/2017/07/07/det-ar-snarare-biskop-per-eckerdal-som-borde-fa-sparken/

  SvaraRadera