måndag 26 september 2011

Ett intressant Aktuellt-inslag med den klandervärde

Det är inte så avancerat att göra tv av svåra frågor. Man hittar en eller flera personer som blir ett "fall" och därefter ska man diskutera sak. Inte fallet, förstås. Utan den sak som "fallet" tangerar. "Fallet" var två som gift sig enkönat - och det var en präst som ställt upp. Att ordningen är den att det alltid finns en präst, sas inte. Att det skulle kunna vara en komplikation när en nationell kyrka i kyrkopolitisk ordning fattar ett beslut som avviker från vad som trotts och lärts av alla kyrkor överallt och att t ex Mekane Yesu-kyrkan nu måste hitta ett nytt sätt att förhålla sig till Svenska kyrkan, kunde förstås varit ingång. Ellera att stora kyrkor som den rysk-ortodoxa sagt upp sina relationer med oss. Men detta diplomatiska debacle ska man inte låtsas om. Förenkla intill förfalskning - det är tv.

Det blev Helle mot den klandervärde Håkan. Att Håkan Sunnliden verkligen var klandervärd förstod jag omedelbart för Helle Klein misstänkliggjorde brutalt Håkan därför att han och "hans polare" inte lämnat Svenska kyrkan. Hon tar då i - och förlorar förhoppningsvis på det. Hennes obekymrade hållning förvånade mig. "Vi" omdefinierar, fick jag veta och hon hänvisade till sådana auktoriteter som kyrkomötet, läronämnden och biskoparna - som om detta i lärofrågor på något ringaste sätt skulle vara auktoritativa organ. Kyrkomötet är partipolitiskt sammansatt och fullbordade vad riksdagen redan fattat beslut om. Läronämnden är kyrkpolitiskt tillsatt och att biskoparna ingår i den säger intet. Elektorerna har i omgångar valt så som partierna sagt att de ska välja. Varför hyckla med hur det är? Konformiteten mellan staten och de politiska partierna och den ideologiska statsapparat som kyrkan utgör, är uppenbar. Det behöver man inte ha läst Louis Althusser för att fatta.

Håkan drev tanken på civiläktenskap och påpekade att Svenska kyrkan genom sitt beslut avviker från den allmänneliga kyrkan. När Helle kontrar med omdefinitionen gick det kalla kårar utefter ryggen. Exakt, jag upprepar mig: exakt, detta är de tyska kristna nazisternas stolta deklaration. Hur kan man argumentera som dom?

Håkan kunde förstås ha naglat fast pinsamheten - men det inledande inslaget tog lång tid från alla komplicerande  resonemang. Då hade han kunnat påpeka att beslutet om enkönad vigsel INTE föregåtts av någon teologisk utredning av vad som kännetecknar det kristna äktenskapet och att denna icke-befirntliga teologiska utredning självfallet aldrig kunde sändas ut för ekumenisk konsultation. Det var ju nödvändigt att effektuera vad riksdagen redan beslutat - för hur skulle det annars gå? Men folk minns kanske?

Jag ogillar Heller Kleins grundhållning - det skamlösa utmönstrandet. Jag gillar Helle Kleins tydlighet. Detta självklara rop på utmönstrande - och den som inet lämnar framställs som mraliskt klandervärd - är vad hon står för. Bra att vi fick se. Vi andra kan nog mer sakligt föra ett samtal om frågotr som skulle kunna vara värda ett sakligt samtal. Men är vi inte värda bättre inslag i Aktuellt, som säger sig vilja stå just för komplikationerna? Och nog kan man undra hur kul det är för biskop Jpohansson att stå samman med Helle Klein. Jag ska spröja honom om saken i morgon.

6 kommentarer:

 1. Helle Klein är skickligare debattör än Sunnliden, vilken borde ha svarat henne ungefär så här:
  -Vill Du förpassa oss ur Svenska kyrkan? Ja eller nej!
  -Vill Du att jag skall tvingas viga samkönade par mot min teologiska övertygelse?
  Ja eller nej!
  Sunnlidens utläggningar om enhetssamhället och den s k gråzonen hörde ej till saken. Vi har den ordning som gäller och som kyrkan har att förhålla sig till.
  Han kunde också med skärpa frågat Klein varför hon inte förrän RFSL drev frågan om samkönade äktenskap, hamnade på den linjen. Varken hon, biskoparna Lind, Hammar, för att nämna några, pläderade för sådana "äktenskap", innan RFSL gjorde det.
  Märkligt, eller hur?
  Sedan kritiserar Dag alltför generellt läronämnden för att vara - som han nog menar - eftersägare och "politiskt korrekt".
  Men så är det väl inte?

  BiV

  SvaraRadera
 2. Varför är fr. Klein så aggresiv och går till motoffensiv så hårt? Tar i om kyrkomöte, biskopar o läronämnd så man kan skratta sig fördärvad.....? Menar hon verkligen vad hon säger? eller-- Vill hon försvara sin egen lilla plattform hon byggt upp? Såvitt jag vet blev hon uppsagd från tjänsten hon hade vid en större dagstidning....alltså söker hon nya "jaktmarker"
  Varför ska de som i sitt senare liv blivit kallade att tjänstgöra i kyrkan sätta agendan och köra ut dem som funnits där hela livet?
  Undrar hur det skulle varit i en golfklubb, idrottsförening eller varför inte bridgeklubb?

  SvaraRadera
 3. @anonym
  Jag anser också att man bör bemöta personer som Helle Klein med klara frågor. De på vänsterkanten pratar sällan klarspråk utan lindar in sina argument känsloframkallande retorik.Det handlar bara om att vinna retoriska poänger.

  SvaraRadera
 4. "I vår öppna kyrka så finns det ingen plats för oliktänkande bland de anställda."

  Borde inte läronämnden vara ekumeniskt sammansatt med representanter för olika Lutherska kyrkor och bara besluta om omdefinitioner i konsensus?
  Kankse en motion till nästa kyrkomöte?

  SvaraRadera
 5. Detta gräsliga nyspråk. De som vill ha denna nya (i mångt och mycket icke-kristna) kyrka borde ha startat eget. I stället valde de att ockupera Svenska kyrkan och gapa om att de som INTE vill ljuga ihop en ny tro ska försvinna. Man ser bockfoten.

  SvaraRadera
 6. Sorry, glömde skriva mitt namn. Kommentaren om nyspråk, ockupation och bockfot var min.

  Elisabeth

  SvaraRadera