söndag 4 december 2011

Hycklarna i Örslösa

Jag hade missat informationen i tidningen Dagen och såg den först i dag. Komminister W i Örslösa har blivit uppsagd. Det var han som söp under tjänstgöring på Sicilien, där han var stabspastor för en liten svensk kontingent från det svenska flygvapnet. Försvarsmakten skickade hem honom. Särskilt allvarligt tycks det ha varit att han drack iförd uniform. Mycket kan man kanske säga - men det har jag dock aldrig gjort. Likväl handlar saken om allvarligare ting än kläderna på kroppen. Man ska ha pejl på sitt drickande. Den som inte har det, ska ha goda kamrater som både kan leda hem en och skälla ut en dagen efter. Jag har gjort bådadera.

Domkapitlet gav komminister W en erinran. Redan detta tyckte jag var att ta i. Han var rätt ordentligt skandaliserad som det var. Nu tycks han enligt tidningen vara pappaledig och skulle tillbaka i tjänst i januari. "Börja jobba igen", som det heter. Han fick ett annat besked.

Kyrkorådet har enhälligt, vilket betyder att kyrkoherden varit med om beslutet, bestämt att komminister W sägs upp på grund av bristande förtroende. Kyrkorådets ordförande säger att det inte enbart är händelserna på flygbasen (fyllan, alltså) som lett till beslutet utan en samlad bild. Man brukar säga så och undvika att tala i klartext. å kan den anklagade inte försvara sig och alla vet att det inte finns någon rök utan eld.

Det börjar bli lätt att bli av med präster - just så lätt som jag sa i arbetet med kyrkoordningen, när jag reserverade mig mot lokalanställningen. Vi skulle, menade jag, få det som frikyrkopredikanter - underställda den lokala styrelsen och vad den kan få för sig. Så har vi fått det.

KG Hammar är i hög grad ansvarig och detta ansvar skulle i betydande utsträckning fräta på hans nuvarande kultstatus som guru. Jag gillar KG men också den pensionerade ärkebiskopen måste bära ansvar för sin förvaltning. Prästfamiljer som ställs utanför, ska veta vem som styrde det hela genom oskicklighet i analyserna av faror och möjligheter - faror för präster och möjligheter för kyrkopolitiker.

Präster som super har det funnits tidigare. Jag såg när jag var i en känslig ålder en sådan präst i filmatiseringen av Hemsöborna. Men hyckleriet i kyrkorådet ter sig mer motbjudande än en full präst. Fyllan går över i - förhoppningsvis - baksmälla och ruelse. Hyckleriet kan bara tillta och bli alltmer självtillräckligt. För hyckleriet finns ingen möjlighet till frälsning. Det finns det för alla andra, de som misslyckas så att de lägger märke till det.

Catherine de Hueck Doherty berättade om det oerhörda som hände en sommar när hon och hennes mamma vid sommarhuset upptäckte en full präst i diket. Präster hölls högt i familjen. Mamman och flickan hjälpte  fyllot till prästgården.  Väl hemma beordrade mamman sin dotter att hämta pottan under sängen och ställa den med vatten i på det fins matsalsbordet. Själv plockade hon en massa rosor och satte i pottan. Flickan förstod inte. Mamman sa: "Catherine, pottan innehåller de vackraste rosorna - så är det också med prästen. Också om han är en potta, så bär han något fint. Glöm aldrig det." Det gjorde hon inte, och menade att hon och hennes lilla kommunitet hade ett särskilt ansvar att ta sig an präster.

Församling och fack ska tydligen förhandla i morgon. Vart det leder kan man bara gissa. I 16 månaders avgångsvederlag, kanske, mot att komministern säger upp sig på egen begäran. Men kan han det - när beslutet om avsked redan är fattat? Slutsatsen i det organisatoriska blir en. Vi måste se till att präster stiftsanställs. Samt att de håller sig så nyktra att de i varje ögonblick upprätta skulle kunna möta sin Frälsare. Ungefär så. När de misslyckas, måste församling och präst minnas det där emd pottan och rosorna. Berättelsens poäng går, fruktar jag, hycklarna i Örslösa förbi.

11 kommentarer:

 1. Borde inte en uppsägning från allt vidare militärt engagemang räcka? I synnerhet med en offentlig varning upptill??
  Några fall av alltför medkännande och hjälpberedda (läs insmuggling av olika föremål och droger i fängelset) fängelsepastorer/-präster har i varje fall behandlats så.

  Per S

  SvaraRadera
 2. Sorglig historia som du återger. Men eftersom jag tyvärr sett alltför många skenheliga och/eller obegåvade kyrkopolitiker sitta i för stora stolar så ligger mina sympatier tills vidare hos prästen. Det vore ju inte första gången som lokala kyrkliga arbetsgivare gör bort sig.
  Men Dag - är han uppsagd ELLER avskedad? De orden är INTE synonymer.

  Jag i Halland

  SvaraRadera
 3. Tänk om man avskedat P Sellergren för sina fyllor - nu gjorde man inte det i Växjö stift Domkapitel utan lät honom få tjänstledigt - vilken välsignelse han blev för väckelsen.

  Peter Hammarlund.

  SvaraRadera
 4. Alkoholproblem är juridiskt sett i sig ingen saklig grund för uppsägning, eller vad säger Elisabeth, har jag fel?
  Avskedande kan det väl inte vara, detta sker ju med omedelbar verkan!? Till detta ska det mycket starka skäl. Men jag vet hur oproffsiga kyrkopolitiker kan vara!

  SvaraRadera
 5. H Sigurd J Zetterqvist5 december 2011 kl. 11:20

  "KG Hammar är i högsta grad ansvarig" [för att kyrkorådet/kyrkonämnden i samfällighet efter år 2000 är arbetsgivare - men inte arbetsledare! - för tidigare statligt förordnade till lokal ämbetsförvaltning /pastorsämbete].
  1983 års kyrkohändelser stöder inte detta utpekande av en enda aktör 1997-1999: 1982 års kyrkoordningskommitté bad om remiss på debattbetänkandet "Församlingarna i framtiden" 1983; Jag hörde huvudsekreteraren, KG Hammar, uttala sin besvikelse över att remisserna sammantaget avvisat modellen att överföra även församlingsprästorganisationens arbetsgivaransvar till den föreslagna stiftssamfälligheten med egen kommunal utdebiteringsrätt. Remissavvisandet får nog ses som "ohelig remissallians" mellan självrådig kommunal maktordning och dåtida medlemsopinion i "Svenska Prästförbundet" som SACOfacket hette då. ** Vad hade hade beslutats 1997 -- 1999 ifall huvudsekreteraren KG Hammar - och Sören Ekström som kommittéordförande - år 1983 hade fått positivt remissvar på sin genomtänkta arbetsgivarmodell för församlingsprästerna? Namnge därför de SACO-anslutna som med framgång (?) gjorde "tummen ner" 1983! Troligen blir namnlistan så lång, att den spränger formatet blogginlägg - Ty "mediet är budskapet" sade McLuhan ...

  SvaraRadera
 6. Det är tämligen säkert att arbetsdomstolen skulle komma fram till - utan längre diskussion - att det varken finns skäl för uppsägning eller avskedande.

  Jonas

  SvaraRadera
 7. Tant lila

  Alkoholproblem kan mycket väl utgöra saklig grund för uppsägning. Det beror på omständigheterna. Den som tar emot (lyckosam) behandling har större förutsättningar att få ha kvar sitt arbete än den som inte gör det. Av de få rättsfall jag hittat tycks det också vara så att det var lättare för 20 – 30 år sedan att få behålla sitt arbete trots missbruk.

  År 1982 ansåg Arbetsdomstolen i ett rättsfall att alkoholproblem inte var saklig grund för uppsägning. I rättsfallet betonades i hög grad att alkoholism är en sjukdom och att sjukdom inte kan åberopas som grund för uppsägning om arbetstagaren fortfarande kan utföra arbete av någon betydenhet. Man gjorde också en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att få upplösa anställningsförhållandet och arbetstagarens intresse av att ha kvar sin anställning. I det aktuella fallet rörde det sig om en arbetsplats med endast tre anställda och omplacering ansågs inte möjlig. Trots att AD befarade att missbruket skulle komma att ha samma karaktär och omfattning som tidigare samt att man måste räkna med att den anställde skulle vara frånvarande från arbetet en – två i månaden och att han skulle komma att anmäla detta först i efterhand ansågs saklig grund för uppsägning inte föreligga. De besvär som arbetsgivaren skulle åsamkas ansågs inte värre än om den anställde lidit av någon annan sjukdom.

  I september 2009 konstaterade Arbetsdomstolen att uppsägning av en man, som hade alkoholmissbruk av sjukdomskaraktär, var sakligt grundad. Mannen hade aldrig varit påverkad på arbetet men hade en stor frånvaro utan godtagbara förklaringar. Eftersom mannen avhållit sig från att ta upp sina problem med arbetsgivaren fann AD att arbetsgivaren vid uppsägningen inte kunde ha insett ett trott att frånvaron berodde på att han led av någon sjukdom. Därför ansåg AD att mannens sjukdom inte heller borde tillmätas någon betydelse vid prövningen av uppsägningen. Eftersom hans frånvaro diskuterats med honom vid flera tillfällen och han dessutom fått ta emot en muntlig varning vid ett tillfälle fann AD sammantaget att arbetsgivaren haft saklig grund för uppsägningen.

  I ett annat fall från Arbetsdomstolen, år 2009, hade en anställd vid ett smältverk vägrat lämna urinprov vid två tillfällen och kommit alkoholpåverkad till arbetet. Uppsägningen ansågs sakligt grundad.

  Omfattningen av missbruket torde också ha betydelse, liksom vilket slag av arbete det rör sig om. Där skulle man ju kunna tänka sig att en prästs anseende kräver att denne inte blamerar sig genom alltför stor alkoholkonsumtion. Själv är jag inte så säker på att den inställningen är så vis. Under alla förhållanden bör man pröva något annat innan uppsägning blir aktuell. I Småland fanns (finns?) det en präst med grava alkoholproblem. Vid ett tillfälle ska han, under pågående gudstjänst, ha lagt sig att sova i en kyrkbänk MEN han var mycket älskad av sin församling.

  Detta blev långt. Hoppas att jag klargjort något av juridikens vindlingar.

  Elisabeth

  SvaraRadera
 8. Tack för utförligt svar, Elisabeth! Mina kunskaper härrör sig från 1980- 90-talet och på facklig utbildning då hävdade vi att alkoholproblem normalt inte var saklig grund. Men det har ju hänt en hel del sedan dess med AD-domar som har kommit, därför är jag också försiktig när jag säger något.

  SvaraRadera
 9. Jag gillar mycket av det Dag skriver, men definitivt inte när han anser att präster skall ha en gräddfil i anställningen och få bete sig hur som helst bara för att de är präster. Därför är lokalanställningen oerhört viktig - de som drabbas av en felande präst har också möjligheten att vidta åtgärder.
  Staffan H

  SvaraRadera
 10. Hej Dag och ni andra på bloggen.
  Blev glad när jag såg att ni tagit upp mitt fall och blev ändå lite ledsen när det blev fokus på mitt eventuella alkoholmissbruk. Jag bemötte detta i kommentarsfältet på P4 Skaraborg med:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=4812431
  Lite fakta:
  1. Jag är just nu varslad om uppsägning och förhandlingsmötet är bordlagt till den 5 dec.
  2. Jag fick en spontan namninsamling från 436 av 2300 kyrkotillhöriga, ca 20%.
  3. Ett nytt kyrkoparti är på väg att startas i församlingen, se:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=4853010
  4. Se också NLT:s bevakning:
  http://nlt.se/startsidan/lidkoping/1.1459783-orsakerna-till-westins-uppsagning

  SvaraRadera
 11. Efter att ha sett präster bli totalt utslitna och dessutom illa behandlade av kyrkoråd som inte ens är döpta eller ens intresserade av kyrkans budskap, så är det inte underligt att en del dricker. Hur många gånger har man lärt ut att prästen faktiskt kan vända sig om inför kollektbönen med framställan om att "kära församling idag behöver jag ert stöd ochj förböner, ty jag knäar under mitt ok, jag är icke Jesus och mitt kors tynger mig". Oc sedan har man en förbön där man kan innesluta litanian såsom förbön med svarande församling. jag vet församlingar där hela kyrkans besökar haft handpåläggning på prästen med förbön för denne.

  SÅ SKALL DET GÅ TILL !

  Prästen skall leva i sann symbios med sin församling ty Ni är ett.....
  Detta är även en god predikan om hur oerhört behövlig församlingsbornas interaktion är. DET är då en levande kyrka i all sin stillhet och styrka.

  Dessa församlingar där detta så sker är då så starka att ondskan viker helt. Och Herrens utsända Änglar står som stoder i kyrkorummets fyra hörn.
  "detta var det mest sanna kristna jag varit med om, vi är alla en del av Herrens kyrka, tänk att även jag var så viktig och behövd" ja kommentarerna var många.

  Betänk detta och var frimodiga. Min svaghet är min styrka sade en känd lärjunge.

  SvaraRadera