torsdag 1 december 2011

Råddigt

"Råddigt" är ett vackert och användbart svenskt ord i Finland. Inte så märgfullt som ordet "dogse", det vi nu måste börja använda. Det var emellertidråddigt i går, förvirrat.

Rektorerna ring devarandra för att kolla vad som går an. Jag hade sagt att vi kunde köra ett spektakel och så kunde jag markera att jag inte fick välsigna. Detta tyckte nog rektor Jan-Erik på Åkerboskolan kunde övervägas. I Borgholm fick man pejl på det och kunde tänka sig att prästen inte välsignade. Fast min poäng var ju inte att lämna ett tomrum utan att skapa det - efter en kraftfull förkunnelse i spektaklets form.

Innan mässan i går tog jag mig till Skolverkets hemsida. Saken är kristallklar. Det får inte förekomma någon förkunnelse - och förkunnelse med tillämpning är just vad våra spaktakler varit. Jag vet för jag har själv författat dem och arbetslaget har med förstärkning ibland från kör och ibland från kyrkoråd uppfört dem. Slapstick är bara förnamnet. Jag kanske ska samla mig och skriva det spektakel vi inte får ha i år som blogginlägg. Det var tänkt att blanda in Skolverket i händelserna i Betlehem ...

Skolverket talar om vetenskaplighet och om behovet av att göra studiebesök i synagoga och moské. Jag tror vi får kalla in Göran Persson igen för att stänga skiten. Hannhar gjort det förut.

Vi har ingen moské på norra Öland och, ingen skrattar, när biskop Johansson skulle få fatt på en rabbin, fick rabbinen flygas in från Stockholm. Det är inte lätt med religionsdialog alla gånger. Nå, den vetenskaplighet som är på Skolverkets tapet utbildas folk i. Den främsta utbildningen leder till att man blir docent - och detta efter en offentlig prövning. Vi är några som har den vetenskapliga kompetensen på norra Öland - men ingen inom skolväsendet, vad jag har mig bekant. Jag ska fråga min granne professor Inga vid tillfälle.

Lennart Koskinen skriver dumheter i Kyrkans Tidning. Han tror att stenarna talar och därför behöver prästen ingenting säga. "Besöket i kyrkan är ett litet steg" för att barn ska få möta evangelium. Jag trodde att den här sortens korkade gubbjäklar bara var sådsna man mötte som barn eller ung. Jag vet bättre nu. De dyker alltid upp. Någon gång när simhallen är torrlagd och folktom ska jag gå dit för att få en hum om vad simning egentligen är.

Nu ska rektor Jan-Erik ringa under förmiddagen. Han är en positiv person men med en omöjlig position. Det vi brukade ha, går inte längre att ha. Det är bara att läsa innantill i Skolverkets anvisningar. De är kristallklara. Men jag undrar: Hur kunde det bli så? Och hur ska vi fira 1842 års folkskolestadga nästa år när det är170-årsjubileum? Det var ju prästerna som slogs för att de svenska barnen skulle få lära sig läsa, skriva och räkna - men det kan man förstås inte låtsas om. Att tron vill veta och att det västerländska universitetet växer fram ur Kyrkans behov av vetenskaplighet - nej, det går inte heller. Jag påminde rektorn om att Skolverkets modell har sina närmaste förebiulder i DDR och Tjeckoslovakien - och det var ju folk därifrån som vi utbildades för att skjuta ihjäl när det begav sig. Svenska skattebetalare betalade utbildningen!.

Råddigt, var ordet.

I Kyrkans Tidning förslår biskop Biörn att vi slutar med nonsensfrågorna för att ta upp frågorna om rika och fattiga. Det känns närmast befriande. Men det blir inte så. Vi är fullt upptagna med de små problem som tillskapas och därefter kräver ohyggligt med arbete för att hanteras. Nu skulle jag dock gärna vilja veta vem den handläggare är som initierade frågorna om skolavslutning. Till sist är det ju en ahndläggare, en som driver något som han/hon violl driva. Fram med personen - det kan bli informativt. Byråkraterna ska inte få gömma sig inom verkets väggar!

7 kommentarer:

 1. Förslag till text att införa i kommunens skolpolicy:

  "De kommunala skolorna ska som del i sin religionsundervisning sträva efter att ge eleverna en orientering om olika religioners tro, lära och riter. Därför ska skolorna sträva efter att besöka gudstjänster eller liknande i alla samfund som i kommunen samlar mer än 5% av befolkningen som medlemmar. Besöken får gärna arrangeras så att de antingen sammanfaller med för det specifika religionen viktiga dagar och/eller särskilda händelser under skolans läsår."

  SvaraRadera
 2. Någon som sätter igång något på facebook? det är enklast! Finns det någon dogse person inom SveK som klarar det?
  fm

  SvaraRadera
 3. Loppet är kört.
  Skolan och civilsamhället varken behöver, vill ha eller ens vill minnas något av det som en gång var. Nostalgi tjänar inget till.
  Det enda som finns kvar av det nu i graven gångna samhället med kyrkan i samhällets mitt, är ett antal dyrbara och obehövliga kyrkobyggnader, som väl får anses höra till det invanda och accepterade, om nu inte kyrkklockorna ringer och stör bara.
  Ev kvarvarande kristna får finna sig i att i det allmänna medvetandet sitta med foliehatt, dumstrut och svartepetter samt förknippas med de i folkfördomen förvridna bilderna av företeelser som inkvisition, korståg, häxbränning, kvinnoförtryck, klassförtryck, ja fysisk misshandel, husaga, nazism, rent av kommunism, folkfördumning och ovetenskaplighet.

  Då hjälper det föga att man på Nora Öland har företrädare med docentkompetens?
  Mot tiden kämpar även de största andarna förgäves. Men kanske får docenten Sandahl i en för oss okänd framtid ett gott eftermäle?

  Per S

  SvaraRadera
 4. Den i folkfördomen förvridna bilden av företeelser som nazism. På vilket sätt, Per S?
  /Olof

  SvaraRadera
 5. Ansiktsbok?! Vad är det?

  SvaraRadera
 6. Folkfördomen

  hänger på olika egenskaper på exv politiska ideologier eller religiösa rörelser. Bortser från fakta och förenklar.

  Se på hur negativt den katolska kyrkan betraktats och fortfarande betraktas, främst på vänsterhåll!
  Se hur begrepp som 'konservatism' länge, oavsett tankeinnehåll, stått för något enbart dåligt, hur 'socialism' i Nordamerika med automatik utlöser hatreaktioner.

  I nazism inläses en mängd negativa drag, många gånger gripna ur luften. I själva verket stod nazismen för mycket som dagens människor finner rätt och riktigt: Djurskydd (världens hittills mest långtgående lagstiftning mot djurplågeri), eutanasi i det fördolda (700.000 gamla anses utan större buller ha hjälpta till ett bättre öde än det jordiska under den tyska naziepoken), rashygien(vi aborterar vart tredje foster och leker snart rasingenjörer på egen hand utan statligs påbud), modernism och framstegstro(Goebbels dansade jazz med sin klumpfot), tekniktro (Modern radio för alla och begynnande TV och Volkswagen åt die Volksgenossen är naziprodukter). RU skissades av Albert Speer och några av hans franska kollegor för Efterkrigseuropa.
  Kopplingen till kristendom blir i folkfördomen enkel: Religion och i synnerhet kristendom är något dåligt. Nazism är dåligt och senare. Många nazister var katoliker, så ock själve Führern. Alltså orsakades nazismen av kristendomen.

  Härlig logik!

  Dock anses kopplingen rimlig i större omfattning än man skulle kunna tro, liksom att alla världshistoriens krig utlösts av religion och att världen genast skulle bli bättre om bara religionen försvann. Se hur ambassadörssonen och massmördaren Anders Breivik anses vara inspirerad av sin kristna tro! Skolan kan endast marginellt ändra folkfördomen. Tvärtom befäster skolan denna. Och måste kanske så göra.

  Per S

  SvaraRadera
 7. Ja inte bara "folkfördomen" förenklar, eller? Du blir inte min lärare, Per S. Vänligen /Olof

  SvaraRadera