onsdag 16 maj 2012

Dopstress

Dopstressen är här. "Ebba ser fram emot dopet", såg jag. I Östran klädd i grönt och i Svenskan i gult. En adelsdam som heter Ebba ska kommentera dopet och samtala med inbjudna gäster. Det kan nog bara bli plågsamt. Ungefär som att läsa om dopet på Svenska kyrkans hemsida, en framställning siom i sak inte behöver vara fel men där predikotönan slår igenom.

 "I kyrkan säger vi att dopet ska ske med rent vatten. Då menar vi vatten som ger liv". Tja, vattnet verkar det förvisso inte utan Guds ord som är med och när vattnet, trodde jag var det som lärdes. "Vi i kyrkan" - "vi på SAS" - "vi på Saltkråkan" - vilka vi är det som är Kyrkan till skillnad från vi-lka andra?

Jag får sedan i artikeln om dopvattnet veta att något blir tydligast om "den döpte" lyfts ner och upp ur dopvattnet. Låt mig säga, om den döpte lyfts ner och upp så är det ett vederdop och fördömt i bekännelseskrifterna. Om den som döps hanteras så, så OK. Men antagligen är det mesta feltänkt för i urkyrkans och fornkyrkans dop var finessen nog övergången, från ena sidan gick man genom vattnet, vattenbegjöts och kom upp på den andra. Kolla dopfunten i San Clemente i Rom, t ex. Transitus och immersio, alltså. Jag får också lära mig att barnen "helst" skiulle döpas innan de var 8 dagar gamla. Helst? Det var lagstadgat!

Jag läser om vad Jesus sa om dopet. Inte en kommentar om befallningen att göra alla folk till lärjungar, men på gammal folkskolemanér prat om dop och lärande. Jag läser vidare: "Herre användes när man tilltalade en person som man såg upp till och som man hade som sin lärare och förebild." Nog säger vi Herre till Kristus av lite större skäl än så? Kvar i framställningen blir mest "en inbjudan att låta Jesus inspirera tankarna, orden och hela livet." Är det inspiration eller efterföljelse vi kallas till? Bli vi vid dopet "samtidigt medlemmar i den församling där vi bor"? Blir vi inte medlemmar i Kristi kropp och med i församlingen?

Över dopfunten kan det finnas en duva, får jag veta: "symbolen för Guds sätt att vara hos oss genom sin ande" - är detta ett begripligt tal eller en för rätt många en ren obegriplighet? Det anar kanske den som skrivit texten för tillägget är detta: "Duvan kan också få oss att tänka på fred."

De andra texterna gitte jag inte läsa. Dagen var lång i går.

Vem ansvarar för hemsidans texter - det är frågan som gång på gång ställs. Och jag kände djupt i mitt inre att här är något jag inte vill vara med om. Trons enfald är sannerligen inte detsamma som ren debilitet. Jag ska läsa förslaget till ny kyrkohandbok utifrån denna insikt. Ett par pappersluntor kyrkohandboksförslag kom i ett tjockt kuvert i går. Och det mest elementära bladandet fick mig att undra: Vad är att föredra - lärostrider och sanningssökande eller formuleringar där var och en plockar det som passar medan alla låtsas att i alla dess skillander är vi trots allt kyrka tillsammans? Kommer jag att hamna i gudstjänster i framtiden där jag till sist bara är en främling och ingenting annat i min egen kyrkas gudstjänst? De tidigare frimicklarna kanske känner sig hemma då - men jag?

14 kommentarer:

 1. Dag,

  Hur gör jag för att få tillgång på kyrkohandboksförslaget? Kan vem som helst få den hemskickad vid begäran? Isf, från vem?

  Mvh Johannes

  SvaraRadera
 2. Kyrkohandboksmaterialet är ett arbetsmaterial, om jag förstår saken rätt. Det betyder att man inte kan få fatt på det riktigt än - men snart nog. Kyrkostyrelsen ska fatta beslut om försöksverksamheten först. Men arbetsmaterialet är inte hemligt. Finns man i närheten av någon som har det, kan man nog kolla.
  Detta är det försiktiga svaret. Man skulle också kunna säga att om det är ett material för styrelsen så kan alla läsa det. Men tanken att kopiatorerna ska spruta ut mängder med sidor skrämmer en miljövän. Vänta en månad, det är ett för kyrkoadministrationen vänligt råd. Och jag har inte läst luntorna jag fick i går, om ni undrar. Men natten är min, sa pigan. Dag

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för snabbt svar!

   Mvh Johannes

   Radera
 3. Begravningsväntetiderna har man ju tagit itu med nu. "Inom en månad" ska den döde i jorden heter det. Vore det inte rimligt att införa något liknande beträffande dopet. Kristna, evangelisk-lutherska föräldrar - och några andra vill väl inte döpa sina barn i vår kyrka? - anmodas infinna sej till dop helst inom åtta dagar och senast inom en månad.

  SvaraRadera
 4. Är det lämpligt att prästvigda kvinnor döper barn?
  Jag hoppas att det "gillas".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alla döpta är skickliggjorda att förrätta dop. Det krävs ingen kyrklig vigning för det.
   Praxis är att prästerskapet utför dopet och föregående exorcism.
   Det är snarare exorcismen ("befria NN från mörkrets makt.." än vattenbegjutningen som kan kräva speciella egenskaper av utövaren.

   Radera
  2. Vederdop, är inte det när någon döps igenom för att det första dopet inte kunde anses giltigt p.g.a. vattenmängd eller brist på omvändelse?
   Redan Didaché nämner att mängden vatten inte är av betydelse, så Lutheraner borde väl inte anse att det är fel med nedsänkning?
   Ambrosius som skrivit en utförlig dophandledning vid 300-talets slut talar om nedsänkning, så jag ser inte någon orsak till att reformatorerna skulle reglerat vattenmängden.
   Att däremot avkräva omvändelse eller tro före dopet och nedsänka i dopvatten igen är att göra nåden om inte och kan med med rätta kallas för vederdop.

   Radera
 5. Sååååå urvattnad dopteologi att man rodnar...

  SvaraRadera
 6. När "den döpte" lyfts ner i vattnet är det givetvis ett vederdop. Aposteln Paulus kanske riktar en "dold kritik" mot sin medarbetare Apollos när han talar om honom som "vattnade".
  Apollos kunde uttrycka sig i enlighet med sin samtids grekiska kultur. Att vara kulturanpassad blir liktydigt med att göra evangeliet "urvattnat". Vi har ju erfarenhet av urvattnat evangelium i form av kulturprotestantism. Vi skulle även kunna tala om ett "annat" eller "nytt" evangelium. Vad skall vi säga om våra biskopars formulering i det nya brevet om "De kyrkliga handlingarna i mångreligiös kontext"? Smaka på dessa ord: Svenska Kyrkan är ett av de få samfund som viger par av samma kön (s 46). Är det verkligen hela samfundet som viger? Är det inte enskilda företrädare som tillåts "rättspositivistisk" att förrätta dessa vigslar?
  Biskoparna skriver också i detta sammanhang:En sådan vigsel kam medföra problem, till exempel uteslutning från det trossamfund hon eller han har tillhört. (s 46 f). Biskoparnas logik är lika klar som uttrycket att den döpte "sänks ner i vattnet" Problemet blir därför uppenbart. Inte är det trossamfundets lära om äktenskapet mellan man och kvinna utan den "trojanska häst" som samkönade vigslar är

  SvaraRadera
 7. Åtta dagar? Är inte det normala ca tre månader? Och hur rimmar det med vad som står i Svenska Kyrkans "Allt du behöver veta om dop: Kyrkoherden måste, enligt Svenska kyrkans bestämmelser, informera föräldrar eller annan vårdnadshavare som tillhör Svenska kyrkan om möjligheten att döpa sitt barn. Informationen ska skickas ut innan barnet blivit sex månader.

  SvaraRadera
 8. 1686 års kyrkolag stadgade att alla i riket födda barn skulle döpas senast på åttonde levnadsdagen. Omskärelse skedde i det gamla förbundet på just den åttonde dagen. Dopkravet gällde rimligen även barn med icke troende, muslimska, judiska och buddhistiska föräldrar. Lagen var i kraft till 1992(!) års utgång. Den ansågs dock mot slutet obsolet. Inga straff utmättes alltså vid lagbrott. Dock fick lagen i modern tid några tillämpningar för att döma trilskande, dopvägrande präster, som krävde av icketroende föräldrar, att dessa som en konsekvens av sin önskan om barndop skulle fostra sina döpta barn kristet.

  Och si där var lagen plötsligt i kraft och vite utdömdes!!

  Man merkte damals die Absicht und würde verstimmt.

  Per S

  SvaraRadera
 9. Vad säger den nya kyrkohandboksförslaget om "Dropindop" och kaffebordet dukat i församlingshemmet med tårta? Vi har haft det i vår församling och enligt församlingsbladet varit lyckat.
  Det sias om att det kommer att arrangeras dropindop i samband med kronprinsessans dop i Sthlm.
  Månne det vara andlig väckelse på gång? eller ett försåtligt sätt att fiska kommande skattebetalande medlemmar? Man blir allvarligt fundersam om motiven bakom!
  Prästänka.

  SvaraRadera
 10. Att vattenmängden reglerades ska såvitt jag förstått härröras till kölden i kyrkorna och de många infektioner som kunde drabba det nyfödda barnet efter kraftig nedkylning. D v s ett pastoralt hänsynstagande gentemot dopbarnet medförde att bruket att nedsänka upphörde.

  SvaraRadera
 11. Står det verkligen "lyftas ner"?? Trodde man lyftes upp.

  SvaraRadera