onsdag 19 oktober 2016

Ajöss

John skrev en kommentar som försvann. Jag fattar inte hur. Nyheten han ville förmedla var denna:
http://www.sydsvenskan.se/2016-10-19/domprosten-avgar-med-omedelbar-verkan

Jag förmodar att POSK-arna kommer att ge sitt stöd till min motion att vi borde ta reda på vad de har att säga som lämnat/lämnar.
Här kan man fundera över vad det som kallas förändringsarbete är symtom på och vad det kostar. Men vad är det för kommentar att tala om "vägs ände" när Jesus själv sagt att han är Vägen?

Det finns mycket att säga ajöss till, känns det som.
Men det kanske är som vanligt. Kv*nn*pr*stm*st'nd*rn* har varit stygga och förföljt.
Eller?
Om det inte var så nu, kan vi veta att det varit så tidigare?


9 kommentarer:

 1. Grunden till problemen i Lunds pastorat är strukturutredningens implementering 1 Jan 2014.Förut hade varje församling sin egen kyrkoherde och direktvalda kyrkoråd. Nu finns en och endast en kyrkoherde för hela Lunds pastorat.En kyrkoherde som tillika är domprost.Kyrkoråden hade förut inflytande på ekonomi och vem som skulle väljas till kyrkoherde.
  Nu har de indirekt valda församlingsråden ingen eller föga makt och inflytande. Församlingarna har i stället för förut självständiga kyrkoherdar en församlingsherde som är underställd den enda kyrkoherden i pastoratet
  Makt har koncentrerats till det centrala Kyrkorådet.
  Ekonomin har centraliserats och församlingsråden som indirekt utses av det centrala kyrkorådet har inget inflytande.
  Av ovanstående framgår att kyrkoherdens /domprostens arbetssituation är orimlig.
  Ovanstående visar också hur direkt absurd strukturutredningens implementering blivit.Lundakrisen visar på krisen i hela Svenska Kyrkans nya grundstruktur.
  Ulf H Berggren, Lund

  SvaraRadera
 2. Maktkoncentrationen till kyrkorådet, och inte minst des(S) ordförande själv är extrem i Lund. Som nu kyrkoherden själv har fått känna på...

  /TD

  SvaraRadera
 3. Med intresse läser jag artikeln och noterar att domprosttjänsten verkar innehålla både intressanta och betungande arbetsuppgifter. Men varför behövs prästvigning?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag minns en rubrik i Kyrkans Tidning: "Kallelsen gör präster sjuka". Så det där med prästvigning och kallelse och sådant där kyrkligt kanske är en belastning? Det kanske ska stå i präst-platsannonser framöver att man ska vara okallad? Så blir det inget tjafs, alltså.

   Nej, företagsekonomi är bokstavligen "det nya svarta" ...

   Radera
  2. Ännu ett skäl mot superpastoraten: att "Populisten"s fråga har ett och annat uns av relevans.
   Kh på landet

   Radera
 4. På ett personligt plan :jag har lärt mig uppskatta både den avgående domprosten Kerstin Hesslefors Persson och kyrkostyrelsens (och tillika kommunfullmäktiges) ordf Lennart Prytz.
  På ett sakligt plan: med de organisatoriska och ekonomiska strukturerna har det gått åt helvete.
  Det är inte till "vägs ände" vi kommit i Lund. Vi har kommit på avvägar. Kristus betyder som bekant vändpunkt.Svenska Kyrkan i allmänhet och i Lund i synnerhet är organisatoriskt och ekonomiskt i vändpunktsläge...
  "Se vi gör allting nytt"...
  Ulf H Berggren, Lund

  SvaraRadera
  Svar
  1. Pekfingret har förorsakat ytterligare en freudiansk felskrivning.
   Och jag kan inte låta bli att förmedla följande.
   Det är söndag i Lunds domkyrka och Kerstin Hesslefors Persson ska tas emot som ny domprost /kyrkoherde. dåvarande lundabisp Antje frågar om vi så kan göra. Stort jabifall.Men en säger lågmält nej. Två vittnen finnes -min bänkgranne Anita och kh em Sten Hallonsten (som f ö Kerstin efterträtt som kh i Allhelgonakyrkan i Lund.).
   Min kandidat blev f ö biskop s s...
   Ulf

   Radera
 5. Denna har Ulf rätt. Struktur-"reformen" är en katastrof. Och detta är varken den första eller sista negativa effekten i Lund.
  Canutus Hahn

  SvaraRadera
 6. Det är något som inte fungerar med nuvarande tankar om organisation i vårt land. Svenska kyrkans nya organisation och alla svårigheter att 'få den på plats' har en motsvarighet i omorganiseringen av polisen.

  Där är alla nu så sysselsatta med omorganisation att man har bristande tid för dagligt polisarbete. Nya chefer har utsetts, inte efter betygad polisiär erfarenhet, utan efter tester hur de kan leda en organisation och klara av att hantera motsättningar och liknande.

  En auktoritet som Leif G.W. Persson, som förvisso är egensinnig, men tveklöst kunnig, menar att den nya organisationsmodellen är feltänkt från början. Resultatet kan inte bli annat än att polisen fungerar sämre än förut, menar han.

  Mig tycks detta vara exempel på hur dagens politiker dessvärre fungerar – om något fungerar dåligt, så är omorganisering den enda åtgärd man kan tänka sig.

  Det finns väl liknande på andra områden, men redan det här är tillräcklig oroande – ett land med ett polisväsende och en folkkyrka som inte fungerar därför att de är sönderorganiserade.

  SvaraRadera