onsdag 26 oktober 2016

Strukturerna och skandalen i Lund.

Det påstods att jag inte kommenterat utköpet av Kerstin Hesslefors Persson, domprosten i Lund, och att detta skulle kunna bero på att hon är kvinna. Nå, nu la jag ut en flashblogg om saken. Kommentarer får väl anstå tills jag kan veta lite mer, tänkte jag.

Nog beklagar jag tangoprostens avgång när Frasse kommer. Han är ju argentinare och säkert en hejare på tango. Vad hade detta inte kunnat bli Lunds domkyrka. Det hade slagit ärkebiskop Bertil Werkström, som skulle gå i procession med ärkebiskop Desmond Tutu och sa: "Nu ska jag gå och dansa med Tutu."

Välan, jag har varit i Stockholm ett dygn, lite mer om restiden ska räknas in, och dessa 30 timmar ska tas någonstans ifrån. Jag fick avnjuta gästfriheten hos Kyrklig Samling och dess samarbetsråd. Det tänktes och talades en del, och jag fann det hela uppbyggligt.
Om Lund undrade jag fortsatt. Först den 24 oktober hade Sydsvenskan lite mer att förtälja. Jag läste på tåget hem, innan byte i Nässjö.

Men jag härsknade till. Bloggardag väljer ämnen. Ställs andra krav, får det vara. Bloggardag är Bloggardagbok. Trängtar man mycket efter vad jag menar, finns det gamla bloggposter och böcker att läsa om man inte rentav går till kyrkomötesprotokollen. Vill man ha mer, kan man be Växjö domkapitel skicka över vad man har. De flesta, men inte alla, anmälningarna mot mig har jag kommenterat.

Nu hade jag dock tänkt följa upp skandalen i Lund också utan anmaningar men först när jag väl visste mer än det lilla som sas när nyheten presenterades.

Min egen rättfärdighet liksom Frimodig kyrkas ligger däri, att vi i kyrkomötet reserverade oss mot strukturförändringarna.
Vi misstrodde konceptet.
Det var vi ensamma om. Minns detta när det blir kyrkoval 2017.

Inte så att inga förändringar behövs.
En avfolkad landsbygd får konsekvenser också i det kyrkliga och bantning innebär att ny kostym anskaffas. Det behöver inte betyda att det som är centralt i kyrkolivet ställs på undantag. Men så har det blivit, och den gigantiska omgörningen av Svenska kyrkan är ett faktum. Stora områden på landsbygden ställs utan gudstjänst och pastoral närvaro. Städerna blir alltmer centralt styrda med mellanchefer, HR-personal och ett stort behov av kommunikatörer. Det blev verkligen ett "vi här uppe" och "dom där nere", översåtar och undersåtar. Översåtarna blir därtill dagligdags alltmer översåtliga, sägs det mig.

Kyrkoherden i Jönköping lämnade och blev komminister. Han förlorade uppenbarligen tron på det meningsfulla i sysslan. Självfallet fick han en efterträdare.
Signalerna från många pastorat belyser frustrationen när det blir långt till översåten. Missmodet sprider sig över vallarna.
Församlingsråden sitter och försöker fylla verksamheten med något som är meningsfullt. Det går nog inte, om man inte undantar dem som har mycket tid över och söker umgängelseformer. Det talas understundom öppet om meningslösheterna. Eftersom folk är snälla hoppar de inte av. Men ställer de upp fyra år till?

I Lund fick Kerstin Heslefors Persson sluta med omedelbar verkan eftersom hon och kyrkorådets ordförande Lennart Prytz, S, var oense om kyrkans omorganisation.
Fram till den 18 juni 2017 får hon sin månadslön, 70 700 kronor.
Därutöver får hon ett avgångsvederlag på 1.7 miljoner, två årslöner. Under uppsägningstiden ska hon ha "anpassade arbetsuppgifter".
Hon ska alltså inte arbeta i Lunds pastorat utan disponerar sin tid som hon vill.

"Det är inte jag som har propsat på att lämna direkt, jag är van vid att göra avslut", säger Kerstin. Fokus ska nog riktas mot den där Prytz, en äldre herre, van att bestämma har jag fått för mig. Jag är inte emot kvinnliga präster, jag har bara inte övertygats om själva ämbetsreformen. Däremot är jag övertygat emot gubbjäklar. Därmed inget egentligt sagt om Lennart Prytz, S. Men han är gammal lärare också...

Domprosten och kyrkorådets ordförande var inte överens om domprostens funktion och ansvar, om vad som ska delegeras och till vem.  Lennart Prytz ska vara tydlig, om jag läser rätt och fattar, och det ska skapas trygghet i organisationen. Trygghet för vem, undrar den som varit med ett tag. Politikerna.

Domprosten Wilhelmsson fockades och fick andra arbetsuppgifter. Då hade Antje inget att säga. Nu får domprost nr 2 gå.
Kyrkogårdschefen köptes ut i våras. En psykosocial kartläggning av arbetsmiljön i församlingarna görs och ska vara klar till jul. Det blir lite mycket.
Jag menar, det blir kanske för mycket.
Jag menar, det blir kanske arbetsamt för alla konsulter som ska utreda vad som är problem? Man måste tänka på de arbetstyngda konsulterna när det handlar om Svenska kyrkan.

Om jag ska nödgas gissa är problemet att Strukturutredningen byggde fel.
Den utredde strukturer. Det hade behövts en funktionsutredning i stället.
Vad ska fungera och vilka strukturer behövs då? Det handlar om teologi och pastoralteologi. I Strukturutredningen påstods att det ine behövdes någon teologisk grund eftersom teologin tog sig in i samtliga resonemang. Det var vackert sagt, men det förhöll sig alls inte så. Strukturutredningen lagade efter läge och ställde inte tillräckligt (själv)-kritiska frågor.
Så togs beslut på alla nivåer.
Kyrkolivet utmanas trots de nya strukturerna och inte i ringa utsträckning på grund av dem.
Det får sina följder - från avhopp till utköp.
Det är inte bara dyrbart. Det är dumt också.

Dessvärre är det ingen som kör det gamla konceptet om hur den kvinnliga domprosten Kerstin Hesslefors Persson blir förföljd därför att hon är kvinnlig präst. Det närmaste vi kommer är antydningar att saken inte kommenteras på Bloggardag av det skälet! Vi som tror inkarnationens möjlighet förstår att också svagsinnet kan inkarneras. Annars har förklaringsmodellen om förföljelse av kvinnliga präster funkat tidigare, men tydligen inte nu i Lund. Varför inte det?
Är den inte sann nu?
Var den sann tidigare?
Eller har det ljugits i årtionden och missnöjet avletts på sk kv*nn*pr*stm*tst*nd*r*?
Hur var det i verkligheten?
Vad händer om folk får för sig att de i årtionden lurats med just den förklaringsmodellen och vi andra plötsligt slås av insikten att vi framställts som något vi i all mänsklig svaghet dock icke är? Vi skulle i ett sådant läge tillsammans kunna bli på dåligt humör. Så dåligt humör att vi undrar varför detta fått fortgå ackompanjerat av de goda medkristnas tystnad.

Nu var jag inte tyst om min vän Kerstin Hesslefors Persson, lika lite nu som när jag flashbloggade. Låt oss granska strukturer och - om ni vill - gubbjäklar. Det sista styr inte på person utan på fenomen mest. Problemet för oss jämställt fostrade är att vi fått ett övat sinne att upptäcka och markera mot just gubbjäklar. Inte mitt eget fel, alltså. Morsans. Mödrar för erfarenheter och värderingar vidare också till söner. Söner för dem vidare till sina döttrar, som i sin tur för erfarenheterna till sina döttrar och söner.
Det finns således all anledning till fortsatt oro för gubbjäklar i alla länder.

Fd domprosten får meditera över att det som händer i livet antingen kan förbittra eller förbättra. Här väljer vi själva men kristna människor ber för varann och särskilt för utsatta medkristna. De ställer också frågan om strukturer när systemen visar sig inte fungera som det var tänkt. Närhet och samverkan skulle det bli. Närhet blev det inte. Samverkan uppenbarligen inte heller. Stordrift och utköp hade mer precist beskrivit situationen.

29 kommentarer:

 1. De många utköpen kan härledas till två rotorsaker.
  Församlingsanställning istället för stiftsanställning gör turordningskretsen så liten att omplacering i organisationen inte låter sig göras. Strukturomvandmingen skulle man kunna tro skulle ändra på detta, men.
  Arbetsgivaransvaret för församlingscheferna ligger hos medlemsvalda i individer utan samma huvudmålsättning som organisationen, samt saknar grundläggande arbetsrättsutbildning.
  Nu kanske någon i södra landsändan boende tycker att jag är elak mot kyrkopolitiker, men då vill jag ställa frågan om S har samma huvudsakliga målsättning som SvK?
  Inte heller C, BA emmer någon annan nominerigsgrupp sprungen ur en icke-kyrklig huvudman kan vid ens en ytlig granskning sägas ha samma huvudmål som SvK ( om jag inte missminner mig; gudstjänst, mission, diakoni och utbildning).

  Så låt biskopen få arbetsgivaransvar för präster och diakoner under tillsyn och låt församlingsråden få ansvaret för övriga anställda. Då kan nyrkoråd etc sitta med sin budget och fokusera på verksamhet istället för person.

  SvaraRadera
 2. Det som händer här i Lunds pastorat visar konkret att den nya organisationen som sjösattes 1 jan -14 misslyckats.
  Att vända en jolle i Helgasjön är lätt om vindstyrkan i tagit i så vågorna slår över relingen, eller vad det kallas på en jolle. Att vända den stora ångaren Svenska Kyrkan är förstås besvärligt men nödvändigt. Det är inte bara i Lund som strukturutredningens implementering orsakar kris och allmänt svenskkyrkligt missnöje;det jäser i leden. De med ansvar måste tänka om på nytt och framför allt lyss till oss fotfolk- med apostlahästar...
  Det som händer här i Lund visar också på faran med lokala kontering i de kyrkligt bestämmande organen.
  En kandidat vid senaste domprostutnämningen blev snart biskop om än i ett annat stift. Det fanns dessutom kandidater utifrånmed väl så stor kompetens som Kerstin Hesslefors Perssons.Måtte de som nu ska utse den nya domprosten /kyrkoherden tänka lite utanför det lite inskränkta lundensiska.
  Men den viktigaste lärdomen är nog ändå att det kristna måste sättas i förgrunden och organisering och ekonomi underordnas. DÄRMED BASTA!
  Ulf H Berggren, Lunds pastorat

  SvaraRadera
 3. Det har väl länge varit oklart vad en domprost är. När jag började på 60-talet var domprosten helt klart en person i stiftsledingen och tjänsten kunde sökas direkt hos kungen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Erastianska samfundet i dess prydo!
   Antony

   Radera
 4. Hur som helst är ”utköpet” en mycket bra affär för Tango-Kerstin Hesslefors Persson. Som den kreativa människa hon uppenbart är passar utköpet som hand i handske. Och bra förhandlat! Garanterad lön inklusive avgångsvederlag till juni 2019 på 70.700 i månaden. 2019 fyller hon 59. Åtskilliga lever gott på hälften av den summan och då räcker lusidorerna till hon fyller 62. Och då det kan vara dags att börja tänka på pension. Till detta kommer två firmor, den egna "Ord och mening AB" samt - hör och häpna - "Firma Lunds pastorat".
  De 2.33 miljoner som utköpet totalt kostar motsvarar 775 medlemsavgifter. Olé!
  /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Företagskulturen sprider sig.Det äbsurda belopp som delas ut.
   En kris i Lunds pastorat som nu kommit i skymundan är den om gemensam församlingsherde i Helgeands och St Peter Klosters församlingar.Ingen av församlingarna vill ha gemensam herde men tvingas på från centralorganet.Ett argument är ekonomiskt. Detta trots ett stort ekonomiskt överskott för Pastoratet.Till det miljonerna till de avgångna domprosten.I pressen verkar det som att det är kyrkorådets ordf som förhandlat med den domprost han -Lennart Prytz -är oenig med. Ingen annan i kyrkorådet har yttrat sig i offentligheten.
   Det är inte helt oproblematiskt med Lennart Prytz. Han är också kommunfullmäktige i Lunds ordf.
   Det är inte bra att så mycket makt samlas hos en person. Dessutom är han vald på en partipolitisk lista -S. Ett konkret exempel på att det partipolitiska inte hör hemma i Svenska Kyrkan. Ulf H Berggren,
   St Peter Klosters församling i detta Lund..   Radera
  2. Ordföranden i pastroratet är också orfförande i kommunfullmälktige! Jag käner till ställe där liknande maktsammanblandning funnits. Därav kan nog läras hur det handskas med skattemedel i det kommunala: vidlyftigt, fast det inte märks så väl. Men samma kultur.

   Radera
  3. Snälla nå'n. Varför kommer jag inte till skott med den där utträdesblanketten? Helt sjuka utköp. Varför? Vore det inte bättre att peta politikern? Fast den arma domprosten kanske ändå har fått nog av sammanslagningarna?
   KM

   Radera
 5. -Hur skall jag kunna kommendera BloggarDag?

  -Nu kom alltså en kommentar. Det tackar vi för. Det var på tiden. Den var lång och utförlig. Det tackar jag ännu mer för och undrar bara om bloggaren tar sig själv i örat, när han i en mening skriver, att han är "emot gubbjäklar". För att inte reta honom mer (han tycks ju vara - utan orsak - uppskruvad genom orden att han inte kan kommendera och styra hans blogg.
  Men kära nån då, har jag ens försökt? Jag konstaterade ju bara att utköpet av domprosten inte bevärdigats med en bloggtext och att DS förtrogna också hade valt tigandets filosofi. Och har jag i min enkelhet någon gång påstått, att jag inte tycker att bloggaren är generös?
  Så varför denna upprördhet? Öppna dörrar behöver inte forceras med hammare och yxa.
  Jag kan inte kommendera, bara kommentera. Men visst är jag väl medveten om att mina åsikter i kyrkofrågor - ehuru de delas av en stor folkmajoritet - inte faller i god jord hos några av kommentatorsfältets skribenter.
  En av dem skrev ju en gång så här:

  "Kan ingen täppa till truten på honom (alltså mig)? Till hans heder må dock tilläggas, att han strax därefter bad om ursäkt.
  Jag hoppas dock, bäste bloggare, att jag inte skriver personligt kränkande texter. De skall i så fall refuseras.
  Att redovisa sin åsikt om vad Svenska kyrkan betytt för mig och för svenska folket kan väl däremot inte anses vara förgripligt.

  Och denna kyrka står nog stabilt pall också efter attackerna på denna bloggs kommentarsfält.
  Vågar jag skriva, att flera av dem inte är värre än att de kan jämföras med en ärtbössas effekt.

  Men visst är det både tråkigt och allvarligt med utköpet i Lund.
  Eller hur, DS?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Herr Dike måste arbeta mer med sina texter innan de publiceras. Det här är alldeles för långt och svamligt. Det skulle lätt kunna uttryckas på fem rader. /John.

   Radera
  2. Jag tycker snarare att det BOD som ska sluta tycka synd om sig själv och koncentrera sig på systemfelet. Det han själv, undertecknad och bloggaren torde vara överens om är att kärleken till Kristus och hans kyrka, låt vara att BOD väljer att fira gudstjänst framför TV:n när vi andra väljer att gå dit fysiskt och möta Kristus i Ordet och sakramentet.
   Nu görs Sv kyrkan i Lund till offentligt åtlöje! Andra domprosten på raken körs på porten när politikerna inte får som de vill! Dyra belopp som skulle använts för det glada budskapets förkunnande, för undervisning i tron, för diakoni går till avgångsvederlag!!! Varför reagerar ingen på detta??!! Var är den berömd biskopliga tillsynen som enligt en del smorda pannor skulle bli bättre efter år 2000?? Någon??!
   Och detta är inte det enda utköpet tydligen!! Vad har alla utköpen egentligen kostat sammantaget??!
   Ibland undrar jag inte på att människor lämnar SvK. När medlemsavgifter går till snart sagt allt annat än avsett! När inkompetens och vanstyre får löpa fritt och de som skulle ha tillsyn väljer att blunda och tiga. Vem blir syndabock nu?? Vi behöver en ny reformation!!Tillbaka till källorna! Till HERRENS ord och sakrament i bön och löfte om bot och bättring!
   Arg kyrkomedlem

   Radera
  3. Alphadeltagare med ärtbössa26 oktober 2016 kl. 18:50

   Han (BOD) gillar väl stora kvantiteter i ord såväl som i medlemmar. Du vet, myggan och elefanten :-).

   Nåväl, det är tröttsamt med kvinnokortet, såväl som rasistkortet, homofobkortet och allt annat som man tillskriver andra människor. Inte konstigt om Dag Sandahl lackar ur. Jag föreslår att BOD skaffar egen blogg istället för att recensera andras.

   Radera
  4. Arg kyrkomedlem och Alphadeltagarens bomskott,

   -Inkompetens och vanstyre, ny reformation, tillbaka till HERRENS ord och sakrament!

   -Det är ännu en upprepning på detta kommentarsfält av skallet mot Svenska kyrkan som jag inte kan förstå. Själv har jag aldrig besökt någon gudstjänst eller mässa, då HERRENS ord har saknats. Något vanstyre som gått ut över just ORDET och sakramenten har jag inte heller sett. Tvärtom har på nära håll många gånger kunnat konstatera - då inte vid TV-gudstjänster, vad det nu är för fel på dem! - hur ansvarsfulla förtroendevalda har skött ekonomin perfekt. Jag är glad att den inte anförtrotts präster, ty exemplen är också många på att de generellt sett inte kan klara sådana frågor så bra som de folkvalda.

   Vilka skall undergå bot och bättring? Kanske de som gång efter annan pratar illa om folkkyrkan och dömer ut den efter noter.
   Det är så i grunden fult, att också - är jag övertygad om - bloggaren reagerar med att knyta handen i byxfickan, fast han inte medger det öppet.
   Svenska kyrkan är ju ändock hans, min och svenska folkets!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. Präster och pengar ska inte blandas, det är en urgammal insikt. Därför tillsattes diakoner för att sköta ekonomin. Förtroendevalda finns av två slag. Dugliga och odugliga. De kan också indelas i två andra kategorier. Kyrkliga och okyrkliga. De okyrkliga driver sin agenda och det lyckosamt i den meningen att de fåt sitta och sammanträda. För Svenska kyrkan blir det dock alltmer katastrofalt. Det ser inte alla och det kan räknas till uttrycken för Guds barmhärtighet att de slipper se, kanske. Kyrkokritiken har varit för mild. Svenska kyrkan skulle kunna kritiseras än värre - men bara av dem som älskar Svenska kyrkan. Annars nyttjar det inte mycket till.

   Radera
  6. Våra folkvalda är väl inte per definition jätteduktiga på ekonomi?! Kolla vården, skolan, polisväsendet, omsorgen, försvaret, flyktingmottagandet ...

   Radera
  7. Om insikten finns, måste ju förtroendevalda sköta ekonomin.

   -Bra att bloggaren erkänner - indirekt - att präster är dåliga på att sköta ekonomin. Men några måste ju göra detta, ty den gamla sanningen är och förblir ju att utan pengar inga öppna och uppvärmda kyrkor, inga präster eller diakoner, ty de lär inte jobba utan lön, inga välskötta kyrkogårdar, osv, osv.
   Bloggaren har ju också erfarenhet av det viktiga ekonomiska handhavandet genom sina år i det som kallades Kyrkofonden. Alltså detta:
   Pengar+präster+kyrka+mässor+mässor=sant!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  8. Och vart tog Jesus vägen i uppräkningen om vad som är sant? Judas Iskarot varsnade jag.

   Radera
  9. Den där formeln var obegriplig.

   Radera
  10. Ja du, Alphadeltagaren, politiker är i vart fall duktiga på att sätta sprätt på andras pengar. Fast det är ju egentligen inte ekonomi, som ju betyder att hushålla. Och det är de inte speciellt bra på även om enstaka undantag säkert finns. Enligt min erfarenhet är politiker bra på att slösa bort pengar på oväsentligheter medan de snålar där de borde ha satsat.

   Radera
  11. Helt sant, Elisabeth! Som när man inte har råd med BB eller poliser och andra tråkiga saker, men kan bygga fotbollsarenor och konserthus. Huvudsaken är att det syns, gärna på långt håll!
   Den som protesterar är en bakåtsträvare med tråkig attityd.
   Hmm .. påminner om något ...

   Radera
  12. Inga andra kyrkor i världen har samma sammanblandning av politiskt och kyrkligt styre som SvK, vare sig i ekonomiska eller teologiska frågor.
   Ingen annan kyrka i världen har heller sett samma medlems- och gudstjänststatistikutveckling sedan 1982.
   Var det inte bättre då, innan de politiskt valda tog över helt?
   Vad är sämre med hur CoE styrs idag?

   Radera
  13. "Gratis" pengar ställer till det. I EU, stat och kommun, liksom i kyrkan.
   Någon större kompetens beträffande spenderandet av andras pengar kan knappast skönjas vare sig hos folkvalda eller hos proffspolitiker eller kyrkoledare. Systemen och pengaflödena blir i dag så ogenomskinliga, att få kan känna ansvar. Säga vad man vill om kyrkomarodören kung Gösta I (Vasa), han skötte Sverige och dess kyrka som en storbonde sköter sin gård och överlämnade en välfylld skattkammare till sönerna.

   När boendet blivit en bankomat, d v s många ständigt ökar belåningen av sitt boende med inflationen, upphör det moraliska ansvaret för pengar. Lånemedel flyter ständigt in, nya och färska och aldrig sinande. Kan det förmodas att sådant färgar av sig på förvaltningen av det gemensamma?

   Lars Jensen

   Radera
  14. BloggarDag

   Jesus finns med hela tiden, men Judas kunde jag inte ens skymta!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 6. Om fru Hesslefors Persson före 31/10 även går ur sv"k" så slipper hon "kyrkoavgiften" som i hennes fall uppgår till den svindlande summan av inte mindre än 8.500 kr per år! (= 25.500 kr för hela vederlagsperioden). Pengar som kan komma till betydligt bättre användning hos verkliga hjälporganisationer som Läkare utan gränser och flera liknande. Efter utköpet finns det väl knappast någon anledning till att vara plundrad "medlem" längre? /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hear-hear! En lysande illustration över vilken herre som det postkristna samfundet och särskilt dess nomenklatura verkligen tjänar!
   Antony

   Radera
  2. John, nu är det ju så att domprosten blivit utköpt, inte avkragad - det sistnämnda skulle däremot följa på ett utträde.
   Kh på landet

   Radera
 7. Bloggaren har nog bättre källor i Lund än han tycks mena. Hon har helt enkelt inte klarat arbetsuppgifterna. Centraliserat allt till sig själv. Kört solo utan någon dialog med kyrkorådet. Inte brytt sig om eller sökt dialog med församlingsråd och församlingsherdar. Samlat all makt hos sig själv. Klart det då inte går att driva ett sånt pastorat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. På vilka meriter tillsattes hon?an

   Radera
  2. Kompromisskandidat säkert. Ofarlig men oduglig.

   Radera