onsdag 19 oktober 2016

Framtidsbilder

18 framtidsbilder har formulerats för Svenska kyrkan i Växjö stift . Dessa framtidsbilder har antagits ac samtliga lednings- och styrningsfunktioner i stiftet. Det betyder att stiftsstyrelsen, domkapitlet, kontraktsprosten och biskopen ställt sig bakom framtidsbilderna.

I livesändning trädde Modéus II i går fram på Facebook och talade om saken. Via stiftets hemsida hittar man bilder och livesändning. Det stora rbetet att få fram dessa bilder har pågått i ett och ett halvt år och arbetet i stiftet "kommer under flera år framöver att relatera till framtidsbilderna". Stiftskansliet kommer att bilda verksamhetsgrupper utifrån de fem olika utvecklingsområdena.

Det finns förstås något svar på frågan varför stiftsfullmäktige då inte fått ställa sig bakom framtidsbilderna. Det är trots allt där de övergripande besluten ska fattas....
Likväl gäller nu att "framtidsbilderna ägs av alla oss i stiftet tillsammans"
https://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift/mala-framtidsbilder

Det enkla sättet att för sig själv undersöka om det som sägs är klokt är att negera satserna. Kan man stoppa in ett "inte" i en mening och den fortfarande framstår som klok och insiktsfull, finns det skäl att tro att den är så och utgör ett vägval. Blir det hela dumt då, finns det skäl att tro att satsen/meningen inte riktigt bär.

Jag kanske framstår som kritisk. I så fall beror det på att jag i går - efter Ge-kås i Ullared - läste sista  och nyutkomna bandet av Tage Erlanders Dagböcker, nu för år 1969 (Gidlunds förlag, Hedemora 2016). Gunnar Helén  blir fp-ledare och Erlander förnimmer "en del lustiga formuleringar  ... inte förmår lysa upp den töckniga föreställningsvärld där han nu rör sej". (aa s 72) Tage rädes när "preciseringar undvikes" (aa s 65) Så har jag alltså under femton års tid följt Erlanders dagböcker för att utveckla mitt kritiska tänkande. Inte blir det hela bättre av att jag då och då spelat Mikael Wiehes Trollkarlen med slutsatsen att "de trodde att han trollade, det är det som är hans trick".
Den låten är också en aktualitet, inspirerad av Bob Dylan som den är. Kolla själva.
http://www.mikaelwiehe.se/komment_trollkarlen.htm

Bloggardag får väl med sedvanlig energioch styrkt av Erlander och Wiehe börja gå igenom materialet steg för steg. Bloggämnen saknas inte. Jag kursiverar mina frågor/funderingar.

En kyrka i världen
I Växjö stift ...
... är det diakonala arbetet starkt och uthålligt.
Negera satsen! Syster Ebbas, Elsas, Karins och Täpp-Gunhilds arbete i Kalmar (andra diakonissor  inte att förglömma) var väl sådant? Så vad nytt för framtiden och vad betyder diakonalt arbete. Då var det sjukvårdsdiakoni. Sedan kom de andra, syster Kerstin och syster Kristina men det arbetet har väl också visat sig starkt och uthålligt? Vilket är de nya framtidsinriktade diakonala insatserna? Om detta sägs ingenting. 
Handlar diakonalt arbete om att vara en kyrka i världen eller om att helt enkelt vara kyrka. Erlanders tal om den töckniga föreställningsvärlden kommer jag inte ifrån.

... tar vi ställning i samhällsfrågor lokalt och globalt.
Hur skall detta ske? frågar jag bibliskt med Herrens mor Maria. Det "vi" som uppträder i texten består av allt från vänster till sverigedemokrater. "Vi" brukar inte vara överens. Vilken mening har "vi" om flyktingsituationen och hur den ska hanteras och betalas? Vilken ställning tar "vi" när det handlar om den svenska skolan? Vad säger "vi" om försvaret? Tänker inte stiftet fel nu om vi tänker efter. Det låter bra men blir betydelselöst.

... vårdar vi samhörigheten med den världsvida kyrkan.
Det var klokt sagt. Men kan satsen negeras och fortfarande vara klok så att vägvalet varit verkligt?
Betyder detta t ex att vi ska vara noga med den kommande kyrkohandboken så att den uttrycker katolsk tro och knyter an till de djupa liturgiska rötterna. Man vill gärna veta. 
Nu handlar denna sats om "världen" på ett annat sätt än att vara en kyrka i världen. Enhetsarbetet hör väl också det till att vara just Kyrka?

... möter vi människor med annan tro respektfullt.
Det gillar jag. "Charity begins at home", sa prosten Pehr Edwall. Det finns sådana som står fast vid den tro som var Svenska kyrkan den dag de döptes och nu definieras deras tro, den som var den gemensamma, som 'annan tro'. I vilken mening ska dessa nu och för framtiden mötas respektfullt? Vad betyder ordet konkret - att andras tro ska genomtänkas/genomskådas en gång till eller att den ska mötas okritiskt, utan ifrågasättande. Det går inte riktigt att förstå.

I kunnen icke bära mer nu.
Fundera över framtidsbilderna. Jag kan skriva mer om dem under veckan. Men inte på söndag. Det vill inte Strukturutskottet.

Jo en sak till, möter ni en kontraktsprost i Växjö stift kanske ni ska be om preciseringar. Kontraktsprostarna har ju ställt sig bakom framtidsbilderna. Hic robur et securitas. Man kanske till och med skulle ringa upp någon och efterhöra de djupare insikterna. Ljus över töcknig föreställningsvärld, det är det vi vilja!
På vilket sätt uttrycker de framtidsbilder som är resultetat av ett stort arbete sedan "tusentals personer delat sin längtan om morgondagens kyrka" något annat och mera än självklarheter, plattityder?
På vilket sätt innebär de en omprövning av sådant som Modéus II tänkt tidigare?

Själv spelar jag Wiehe.
http://tidido.com/a35184373698416/al55d6b8a313b521ef2273eaab/t55d6b8a513b521ef2273eab9

16 kommentarer:

 1. JA det var ju en framtidsbild, så man kan ju hoppas att det inte bara i Växjö stift utan i hela SvK blir en förändring så att man når målet att "... vårdar vi samhörigheten med den världsvida kyrkan."
  Mekane Yesus och Rysk-ortodoxa kyrkorna får väl anses vara delar av den världsvida kyrkan och jag skulle välkomna god samhörighet med dem.

  Men det kanske bara är så att biskopen efter sitt besök på Oaskonferensen i somras har som inspirerat honom till ekumeniska kontakter?
  Inbjudna biskopar från England, Tanzania, Kairo & Mosul tyder ju på en rätt bra bredd i det ekumeniska från den världsvida kyrkan?
  Det kanske t.o.m. är så att biskopen skulle välkomna oasmöten i stiftsstaden?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vårdande av "samhörigheten med den världsvida kyrkan" är ett hyckleri på högsta nivå. Svky kunde inte ens hedra Borgågemenskapen då den, utan konsultationer, införde den heretiska ordningen med enkönat "äktenskap"!
   Antony

   Radera
  2. Antony verkar inte ha läst det lilla ordet "framtidsbild".
   Min framtidsbild för RKK är att den heliga stolen ska öppna upp nattvardsbordet för alla döpta kristna och på så sätt hedra samhörigheten med den världsvida kyrkan.
   Det återspeglar inte dagens förhållande utan är just en framtidsbild.

   Radera
  3. Men framtidsbild är att alla, i sanning, delar Katolska Kyrkans tro och lära vilket leder till full kommunion med Petri Stol!
   Antony

   Radera
 2. Den allra viktigaste framtidsbilden för sv"k" handlar om att man med ökande hastighet får allt färre medlemmar för varje år. Detta påverkar ju i allra högsta grad den nödvändiga ekonomin bakom för att förverkliga de övriga framtidsbilderna. I år pekar det redan mot 100.000 aktiva utträden. Lägger man därtill de 90.000 som avlider varje år handlar det om en avtappning på 1 miljon medlemmar under de närmaste fem åren.
  Eller - kan det möjligen vara så raffinerat att man har en slags dubbel bokföring? Enligt lundavispen Thyrberg är det ju problematiskt att man på sina håll med "församling" endast menar de anställda och arvoderade. I så fall kommer ju saken förstås i helt annat läge. /John

  SvaraRadera
 3. Jag har som Hällebergare varit med och tagit fram framtidsbilderna.
  De är inte till för att kriarättas utan vara en grund för församlingsmeflemmar m fl att föra samtal om.
  En biskop är en biskop är en biskop och bärs av oss Hällebergare,Kronobergare och övriga smålänningar. Ömsesidigheten är där -vi Hällebergare o a har fått som gåva av Gud- inte minst- en från som från centrum inspirerar ut mot periferin, en periferi som svarar in mot centrum.
  (och till högmodiga,högkyrkliga doa-körmedlemnar mer eller mindre anonyma -kasta er i väggen. Men innan dess :prova och pröva er hjälte genom att negera varje hans påstående och se om det alltid håller...)
  Ulf Berggren;en gång Hällebergare alltid Hällebergare

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bergren i Lund har alltså varit med och tagit fram framtidsbilderna. Informationen noteras i ett tacksamt hjärta och en något brydd hjärna, som känner att somligt i töcknet nu klarnar.

   Radera
  2. "tagit fram" är en av mina slarviga formuleringar.Jag har lämnat mitt bidrag borde det stått.
   Ulf

   Radera
 4. Bloggaren, stiftsfullmäktige och +Biörn,

  -Med sedvanliga (kritiska) ögon på det egna stiftets aktiviteter har DS invändningar mot att kyrkan skall ta ställning i samhällsfrågor.

  Men visst skall den göra detta: ta ställning för sanning och rätt, för människans okränkbarhet, för den äkta (och inte politiskt betingade) solidariteten, för spridningen och missionerandet av den Högstes ord och budskap(som skall göras med frimodighet och tydlighet), för värnandet av ett sammanhållet och gott samhälle, där vi inte vänder ryggen till vår nästa (se punkten om solidaritet ovan, för frihet, fred och demokrati (oerhört centralt i samhälls- och den internationella debatten och - kort sagt - för den helhet som ett gott samfund måste bestå av.

  En tyst och hukande kyrka vinner inga nya själar och kan inte påverka beslutsfattare!

  En tyst kyrka är en gömd och bli en glömd kyrka!
  Här kan faktiskt - hur lustigt det än kan låta, men lustighet är ju faktiskt också något som är förknippat med DS - bloggaren själv delvis vara en förebild, även om kyrkan officiellt något gång får hålla - eller försöka göra det - honom på mattan:
  att orädd och frimodig (vilket lockande namn hans egen KM-grupp har, eller hur?)träda fram och stå för sin tro och åsikt.

  -Nu ojar DS sig över att stiftsfullmäktige inte har varit inkopplad på framtidsvisionerna. I detta beslutsorgan spelar ju DS själv en alls icke tyst roll, har det berättats mig från mycket trovärdig håll.

  Men detta beslutsorgan brukar sammanträde bara ett par gånger per år och anses - på gott eller ont - inte vara så betydelsefullt.

  Biskop Biörn har nyligen i ett tidningsorgan luftat sin kritik mot att biskopen inte har en beslutande roll i stiftsfullmäktige och "glömmer" därvid att densamme per automatik är ordförande i stiftsstyrelsen, som är det "tunga" beslutsorganet på stiftsnivå, och därtill också har samma betydande roll i domkapitlet.

  Så visst, bäste +Biörn. är våra biskopar väl tillgodosedda med säte, stämma och inflytande i Svenska kyrkan. Stiftsfullmäktigeledamöterna är ju valda av folket - och biskopen står ju inte på någon nomineringsgrupps lista.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. En kyrka som inte tydligt kan förklara vem av Jesus och Muhammed som ger bäst bild av Gud, kanske inte ska försöka vara tydlig i samhällsfrågor?

   Är det inte en stor del av kyrkans kris att man uttalar sig i samhällsfrågor i sådan utstreckning att medlemmarna lämnar?
   Samtidigt som man uttalar sig så lite för att förklara kristen tro att gudstjänstdeltagandet urholkas?

   Om man ville behålla sina medlemmar kanske man skulle prioritera annorlunda?
   Som det är nu så verkar ju agendan vara att stötta vissa politiska åsikter om samhället och behålla medlemmar som en tyngd bakom orden.
   Vart tog det så vägen att vara kyrka?

   Oj, klockan är inte ens två och jag har redan slut på mina tre kommentarer per inlägg. Gonatt!

   Radera
  2. Det är några kyrkoherdar norröver som skrivit till landstingspolitiker om människors oro över nedskärningar. Politikerna har då skrivit till biskopen om att de tycker att kyrkan ska hålla truten. Detta är i allra högsta grad en prövning av hur ärligt det är att säga att man ska vara en röst i samhällsdebatten. Återstår att se vad biskopen svarar. Tomma ord eller inte? Böjer hon sig är allt bara floskler.

   Radera
  3. BOD har rätt i att stiftsfullmäktige är ett rätt meningslöst organ. Inte särskilt mäktigt i varje fall. Jag var ju kungligt utnämnd och en enmansmyndighet. Kunde således inte avsättas av stiftsstyrelsen, som senare blev fallet (Växjö). Men hela makttänket hör ju till den politiska ordninen. Håller med BOD om att rättsordningen var säkrare med statskyrkosystemet och dess edsvurna jurister.

   Radera
 5. Den där Högste som Dike apostroferar - vem är det? Oh hur man kläm på Den Högstes vilja i politiska frågor. Vad säger Den Högste om NATO-anslutning? Och om kärnkraft?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det trodde jag DS visste!

   -Bloggarens frågor om vem det Högste är trodde jag i min enfald att han själv kunde besvara.
   Men man skall tydligen inte en docent och s k expert på sådana här frågor begära för mycket. . .

   Vad gäller den demonstrerade okunskapen om den Högstes vilja - i bjärt kontrast till alla säkra teologiska tolkningar och slutsatser som dagligen görs i bloggen och av enskilda doakörmedlemmar - får väl min ringa person drista sig till att upprepa vad jag skrev:

   sanning och rätt, fred, frihet, demokrati, människans okränkbarhet, värnandet av ett gott och sammanhållet samhälle och - kan tillägas - ta vara på sin broder.

   Skulle någon, exempelvis DS, ha invändningar mot denna av mig uttolkade viljan hos den Högste, är vederbörande välkommen att - i bloggarens dokumenterat öppna och generösa publiceringspolicy - komma med invändningar.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  2. Hur gör denne "Den Högste" sin vilja bekant om NATO-anslutningen då? Och migrationspolitiken - vill Den Högste ha ett sammanhållet eller ett mångkulturellt samhälle? Vad har Den Högste för tankar om de ensamkommande som ska skickas tillbaka till Afghanistan?
   Hade jag varit mer hemma i Upplysningstiden hade jag nog enklare fattat talet om "Den Högste". Nu tycker jag att uppenbarelsen duger gott. De är liksom mer precis och Jesus möter mig i en krubba och på ett kors. Högre än så blir det liksom inte.

   Radera
 6. Lite märkligt ändå att sv"k" vars framtid ju är högst osäker ägnar sig åt att formulera framtidsbilder. En ordnad reträtt borde väl vara mer marknadsanpassat. Hoppet verkar ety vara det sista som överger eventorganisationer. /John

  SvaraRadera