måndag 24 oktober 2016

Handfast framtid

Nästa söndag, 23 söndagen efter Trefalidghet - en dag att minnas, får vi i läsningarna veta att vi alla vissnar som löv och att våra synder sveper oss bort.
Där har ni en framtidsbild att fundera över under hösten och kanske till och med året om.
Det perspektivet, skulle en systematisk teolog kunna säga, saknas i framtidsbilderna för Växjö stift. Där grönskar löven. Städsegröna, heter det. Som i alla målskrivningar och dokument tunnar det ut mot slutet, tenderar att bli ointressant rentav.
Hade ordet "plattityd" inte redan använts, hade det kunna komma till nytta här och nu.

Församling och stift hand i hand
I Växjö stift ...
... finns en förtroendefull stiftssammanhållning och en gemensam framtidsriktning.

Ann Heberlein utlade tillitens väsen på Ledarsidorna. Hon har läst K E Løgstrup Den etiske fordran - fast på svenska. Förtroende och tillit förtjänas och förloras. Termen är inte lämplig i visionära sammanhang av det skälet. Hur ska då detta att vi litar på varandra uttryckas? Jag vet inte. "Hand i hand" är en konstig metafor. Kanske skulle avsnittet egentligen handla om biskopen. Biskopen har hand um 'et och biskopens hand viger. Visar just biskopens hand vägen också?
Det där med "gemensam framtidsinritktning" är också problematiskt. Fungerade urkyrkan så? Var inte framtidsinriktningarna i stället differentierade. Det är inte så konstigt. Paulus skrev somligt som var svårt att förstå och evangelierna är fyra. Gemenskapen är inte ensartad. Är det tänkt astt den hålls samman av - biskopen? Jag frågar eftersom jag i går avnjöt en utmärkt teologisk genomgång av biskopsämbetet. Professor Holmberg levererade. 

... möts församlingar, stiftsorganisation och andra aktörer för samråd och erfarenhetsutbyte.

Denna framtidsbild ter sig problematisk. 
Vill Modéus II med stöd av stiftsstyrelse, kontraktsprostar och domkapitel uttrycka att det finns ett behov av samråd, kunde den saken formuleras mer distinkt. Församlingar möts annars i pastorat och kontrakten är väl historiskt sett den främsta umgängesformen för präster. Där hölls informativa föredrag och kontraktsprostarna hade ansvar för fortbildning. 
Prästmöte hölls dåförtiden vart 6:e år med överläggningar i akademisk stil med opponenter över en prästmötesavhandling, ibland en tjock och lärd lunta. Nå, det fanns tunnare bidrag också. Då blev det knappast någon debatt. Några klassiska prästmöten i Växjö stift slutade i stor upprördhet. En gång reste den som var preses och hade skrivit avhandlingen hem och spred informationen att prästerna i Växjö stift var elaka.
Visst kan det mötas i olika konstellationer.  Men ska det bli något annat än en mängd sammanträden, så många att ingen hinner arbeta? I Apostlagärningarna nämns ett enda möte för samråd och erfarenhetsutbyte, apostlamötet i Jerusalem, Apg 15.

... samarbetar vi för att kunna fullgöra den grundläggande uppgiften.

Men hallå - hur då?
Om den grundläggande uppgiften gudstjänst, undervisning, diakoni och mission utförs i församlingen, blir samarbetet med vilka en viktig angelägenhet? Stiftskansliet? Men stiftskansliet har beslutat att ägna sig åt sitt eget vårterminen 2017. Kan vi under några månader inte fullgöra den grundläggande uppgiften då? Jo, församlingslivet pågår i den vanliga utförslöpan. Där är vi, de pensionerade, några pensionerade och en handfull konfirmander. Det är vi som fullgör den grundläggande uppgiften. Jag var i högmässan i Rydaholm. Ingen från stiftet var där. Vi bad för "biskop Fredrik Modéus", som var i Rydaholm "i jons" och invigde ett kapell. 
Slutsatsen? 
Vi måste beskriva vad en biskop är och gör, komma åt poängen med en episkopal struktur. +Biörn m fl har rätt. 
Vi måste också beskriva hur Gudsfolket tar ansvar/ ska kunna ta ansvar. 
Grundstrukturen  var att folket som samlats till gudstjänst därefter gick till kyrkstämman och fattade beslut och valde folk som det fanns förtroende för. Kyrkvärdar och andra.  Detta är grundstrukturen innan partipolitikerna tog hand om det. Det var socialdemokraterna, som fattat inte bara hur det skulle gå till utan vad som borde göras. Det är denna omgörning vi njuter frukterna av.  

Polemiken mot partipolitiseringen är sannerligen inte ny. 
Temat om "Kyrkans frihet" har upprepats. Man kan läsa ärkebiskop Brilioth, biskop Cullberg och biskop Giertz. Jag har nämnt några avhandlingar också. Eller så går man tillbaka till 1920-talet eller läser Tiden från år 1909. Där finns upplägget att meditera över. Inte konstigt. I Frankrike ledde premiärminister Émile Combes sekulariseringen. Hans hat mot allt vad kyrkan representerade betecknas som "oresonligt". Combes stängde mer än 10 000 katolska skolor. Vi kan läsa Mats Krantz nyutkomna bok Den franske Tigern, Carlsons, Stockholm 2016. (s 112)

Ska vi samarbeta när det finns viktiga partipolitiska intressen att ideologiskt förändra kyrkolivet, göra kyrkoliv till civilreligion? Kollar vi europeisk historia ser vi att dominerande sändare från 1789 års franska revolution har den avsikten. Visst påverkades Sverige också. Så hur ska vi ha det i framtiden? Kristen tro eller civilreligion? 

I dag ska jag ägna mig åt att lyssna till kloka föreläsare igen.

21 kommentarer:

 1. Om jag uppfattat de lite suddiga framtidsbilderna rätt anlägger de ett fötrtagsperspektiv på Svenska Kyrkan. AB Svenska Kyrkan med vd Antje Jackélen. Växjö stift är ett dotterbolag med egen vd som också sitter i den centrala ledningsgruppen.
  Jag tycker att framtidsbilderna saknar strategier för hur partipolitiskt inflytande ska motarbetas. Det är ett tryck på att styrelsen ska ha partipolitisk majoritet och ha inflytande över tillsättandet av tjänster i företaget. Det förefaller mig vara ett direkt hot mot det fria företagandet.
  Strukturrationaliseringen som nyligen genomförts saknas det diskussion om. Centralisering och koncentration medverkar till att företaget centralt, regionalt och lokalt börjar knaka i fogarna. Chefer i mellanställning har fått svårt att klara av sina uppgifter. Uppmärksammade avhopp har skett på senare tid.
  Jag kan oroas av att framtidsbilderna förbigår det som nu sker i företaget.
  Det finns en risk med framtidsbilder att de blir diffust metaforiska. Jag föredrar att det blir mer kött på benen eller hur jag ska uttrycka det.... Ja, att orden blir kött... om ni förstår vad jag menar...
  Ulf Berggren, skrivet med utgångspunkt i min Hällebergainkarnation

  SvaraRadera
 2. Vi i Abrahams släkte är lika många som stjärnorna på himlen eller de löv som nu faller och förenas med jorden och så småningom mylla för det sanna vintras som växer upp hos vinodlaren. Vi är grenarna. Ingen frukt om vi inte beskärs.Vi bidrar med vår beskärda del.
  -SYNERGOÍ för att tala med Paulus.
  Löv till läkedom är f ö en roman av Lars Andersson.1975 gick vi båda omkring och sålde Ny Dag vid VPK:s 1:a maj demonstration.Partipolitik har sin plats. I kristna kyrkor är de rövare ute efter byte...
  Ulf Berggren, omvänd rövare

  SvaraRadera
 3. Ulf Berggren,

  -Det är hos Dig ett missförstånd rörande tillsättningar av tjänster i Svenska kyrkan. De tillsätts inte av politiska instanser eller efter "partipolitisk majoritet". Du är tråkigt nog långt ifrån ensam om detta missförstånd, samtidigt som Du uppenbarligen vill förbjuda politiska partier att ställa upp i kyrkovalen; På annat sätt kan raderna ovan inte tolkas.

  Även Du måste därför svara på frågan om politiska partier skall förbjudas att nominera kandidater och ställa upp i kyrkovalen. Friheten att ställa upp gäller ju annars nu i såväl kyrkliga som sekulära val.

  Samtidigt vet Du ju, att partigrupperingarna samlar överlägset flest röster i kyrkovalen.
  Röstar alltså folket "fel"?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, Bengt Olof, nog vore det högst naturligt att politiska partier - de som påstår sej vara icke-konfessonella i a f! - i sina stadgar förbjöd sej själva - inte sina medlemmar så klart! - att ställa upp i val i "fria" religiösa och andra ideella samfund (Svenska kyrkan såväl som andra). Eller att kyrkans egen kyrkoordning förbjöd ett sådant uppenbart missförhållande.

   (Konfessionella partier - om sådana hade funnits - vore möjligen en annan sak, men vill vi ha såna?).

   Radera
 4. "Möts församlingar"?
  I vilken form då?
  Arbetslagsmöten?
  Medlemsmöten?
  Kyrkstämma?
  Kyrkkaffe?

  Det är milt uttryckt besvärligt att man inte skapar separata ord församlingens Gudstjänstfirare,medlemsunderlag och anställda.

  SvaraRadera
 5. Bengt Olof!
  I den grupp som utsåg Kerstin Hesslefors Persson satt minst två politiker som jag talat med.
  I alla tillsättningar av tjänster i Svenska Kyrkan har politiker del av makt och ansvar.
  Förbud? Nej. Ta S som exempel. Det är helt absurt att Partistyrelsen har makt över program och nominerade.
  För mig finns den sociala tregreningen som bottenfärg.
  Frihet i kulturlivet
  Jämlikhet i stats-rättslivet
  Syskonskap i näringslivet.
  Fritt alltså från statligt och P A R T Ipolitiska inflytande.
  Mindre än var femte röstar i kyrkovalen-det ser jag som ett demokratiskt underskott. UNGEFÄR 60% AV 17% RÖSTAR PÅ RENT PARTIPOLITISKA GRUPPER.
  En tydlig politisk deklaration. Jag är socialdemokrat men medlem i V som för mig står för en demokratisk reformistisk socialism.Om den socialdemokratiska praktiken åter blir sådan går jag tillbaka till moder S!
  Lösgör sig den socialdemokratiska gruppen och bildar en fristående socialdemokratisk nomineringssgrupper kommer jag att rösta på den.
  Det är för att sammanfatta dessa i hast nedtecknade rader det partipolitiska och statliga inflytandet jag invänder mot. POSK och Frimodig Kyrka ser jag som även POLITISKA RÖRELSER. POLITIK men inte PARTIpolitik är en del av det kyrkliga. 🙋 jag ser Jesus som evolutionär befrielsegud... Nu måste jag hasta vidare....
  Ulf

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ulf,

   -Det satt två i kyrkliga val utsedda förtroendevalda, är min kommentar. jag framhäver gång efter annan, apropå valdeltagandet, att det är oerhört mycket bättre att drygt 700.000 personer röstar i kyrkovalen än att inga alls gör det. Med större aktivitet från nomineringsgrupperna skulle valdeltagandet kunna ökas betydligt, tror jag.

   Din dubbla politiska anknytning förbryllar mig: socialdemokrat men medlem i V. Hur är detta möjligt?

   När Du beskriver V som företrädare för en demokratisk socialism, är Du direkt ute på både hal och svag is.

   Socialismen är inte, kan aldrig bli, demokratisk. Inget exempel från världen finns på det.

   Vänsterpartiet har också sina rötter i kommunismen, i vars namn omkring 150 miljoner människor fått släppa till livet (enligt historikerna) i Ung Vänsters program framgår tydligt också "rotsystemet".

   Jag ber Dig därför att snarast konvertera till ett parti, vars demokratiska ådra är genuin.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  2. De borgerliga partier som herr Dike genom åren har uppvaktat har aktivt stött nazismen och åtskilliga diktaturstater.
   Städa först och främst runt framför dessa dörrar, herr Stortyckare. /John

   Radera
  3. Bengt Olof, Sverige under större delen av 1900-talet gick som ett exempel över världen som demokratisk socialism.
   Om en majoritet (av länder) anser det vara så, vem är du att säga emot?

   Vilka partier i detta land har i alla tider stått upp för lika rösträtt oavsett förmögenhet, inkomst, ställning eller kön?
   Riksdagsprotokollen visar att Högern/M oftare röstat emot demokratisk och lika rösträtt än V/VPK/SKP. För hundra är sedan visserligen, men riksdagsprotokollen ljuger inte.
   Vilka partier har motionerat om censur?
   Vilka partier sitter i Kyrkostyrelsens presidium och vill förbjuda nationellt förtroendevalda inom SvK att uttrycka sig ironiskt i sociala medier?

   Mehandla nu inte fakta lika slarvigt som Donald Trump, utan återge historieskrivningen korrekt.

   Radera
 6. Undrar om Edgarsson på Bolmsö kände av den förtroendefulla stiftssammanhållningen när han svarade på en fråga om vad kyrkan egentligen ska ägna sig åt och råkade svara fel.

  SvaraRadera
 7. Bengt Olof!
  Förutsättningen för att en demokratisk reformistisk politik ska föras är att ett parti med det på sitt program och i sin praktiska politik får parlamentarisk majoritet. Den situationen är långt ifrån att hitta i något land. Men det medför ju inte att jag byter politisk idébakgrund.
  Jag anser att V gjort upp med sina kommunistiska rötter. Det har inte jag.
  Mina mor- och Farföräldrar röstade på SKP. Inte därför att de var leninismen eller stalinister utan därför att de var sprungna ut fattig-Småland.Jag kommer alltid att vara lojal med deras kommunism som hade sin grund i strävan efter ett klasslöst samhälle.
  Nu hinner jag inte mer ;det vankas kulturdebatt på Sol i Lund...
  Jag noterar dock som hastigast att du inte går i strid för partipolitik och statligt inflytande i och på Svenska Kyrkan...
  Ulf

  SvaraRadera
 8. Stor heder åt dina mor- och farföräldrar, Ulf! Vårda och hedra deras minne med ömhet och stolthet! /John

  SvaraRadera
 9. Intressant iakttagelse: tystnaden om utköpet av domprosten!

  -Är det inte märkligt? Bloggaren och hans lojala kör har inte haft några kommentarer om utköpet av domprosten Kerstin Hesslefors Persson i Lund. Hon fick ju två årslöner och har gått med omedelbar verkan.

  Men domprosten är ju inte högkyrklig och har inte predikat vid missionsprovinsens mässor. Och så är hon kvinna. Är det därför alla kritiker av Svenska kyrkans utköp av andra präster - och de kritikerna är många - som då öst sin galla över att kyrkan medvetet gör sig av med de kanske mest troende och duktiga prästerna, nu är moltysta.

  Bloggaren känner ju också domprosten väl och borde kunna klämma ur sig någon åsikt om utköpet.
  Men tystnaden breder ut sig på BloggarDags spalter.

  Var det kanske rätt att sparka en kvinnlig präst, domprost dessutom?

  Ja, vem vet vad som rör sig i de annars så skrivglada högkyrkliga prästernas huvuden.
  Fast visst vore det intressant att få en hum om det i denna av Kyrkans Tidning uppmärksammade sak (stor artikel i det senaste numret)

  Alltså denna fråga: rätt eller fel att ge domprosten foten?

  Vad slutligen gäller Ulfs slutsats kan bara konstateras att hans politiska åsikt vilar på en dröm, en dröm som aldrig varit, inte är och aldrig blir verklighet.
  Hans klasslösa samhälle är det verkliga klassamhället, där makthavarna smörjer kråset medan undersåtarna svälter och har munkavle

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 10. Bengt Olof
  " I still have a dream ".
  Och mitt drömsamhälle har ju funnits om än för länge sen, se Apg.
  Det klasslösa samhälle mina mor -och farföräldrar drömde om var något annat än det du beskriver.På t ex 1930-talet fanns de i Sverige som smörjde kråset ;det var inte mina anförvanter..
  Ulf

  SvaraRadera
 11. Tja,

  Denne domprost skall kanske inte räknas in bland de:

  Citat:...kritikerna är många - som då öst sin galla över att kyrkan medvetet gör sig av med de kanske mest troende och duktiga prästerna, nu är moltysta.

  Sedan bara för formens skull. Här handlar det alltså inte om utköp- snarare tvärtom. En kvinna som vill slippa sitt "ämbete?" lyckas samtidigt erhålla en riklig ersättning.

  De vi visat missnöje mot är de som kämpat i sitt ämbete, inte velat bli avlägsnade men där man med makt tvingat dem att avgå.

  Ersättningarna är sedan en annan sak. Jag hade sannerligen varit nöjd om jag när det begav sig kunnat erhålla två årslöner för att lämna mitt arbete.

  Mao, försök skilja mellan äpplen och päron och sök inte krystade politrukförklaringar för att undanskymma verkligheten och vad saken gäller.

  Personligen skulle jag med nöje "avarvodera" ett antal politruker inom SVeK med några årslöner bara jag garanterades slippa deras fortsatta inblandning i Kyrkans tro och lära. Du vet det där som du inte ens är förmögen att inse att det har skett och sker.

  //HH

  SvaraRadera
 12. Ser man på - nu stod datorerna still!

  Bortsett ifrån HH:s alls icke omtänksamma kommentarer om den utköpta domprosten har de alltså - som jag skrev och befarade för fortsättningen - tigit: "fel" person att ta parti för och attackera kyrkan för!
  Tänk om domprosten varit man, hade haft "rätt" teologisk uppfattning och därtill medlem i FK! Då hade vi kunnat läsa ilskans ordkaskader över arbetsgivaren, Svenska kyrkan, formliga förbannelser över sättet att från en dag till en annan entlediga en domprost av alla, undergångsprofetior om Svenska kyrkan som beter sig så, osv, osv, osv!

  Men nu tyst, tyst, tyst. Visst borde väl den annars skrivglade, oftast humoristiske, kunnige, begåvade bloggaren med sitt oerhört stora kyrkliga kontaktnät såväl inom som utom Sverige, kunna få ur sig något litet om utköpet.

  Hur länge får vi vänta på den kommentaren?
  Det blir spännande att se; jag skall räkna dagarna, veckorna eller månaderna. . .

  Vad gäller Ulf vill han tydligen inte erkänna att den maktägande partiklassen i kommunistiska regimer lever i ett överdåd, som får demokratiernas beslutsfattares vardag att te sig som en västanfläkt.

  Kommunismen, bäste Ulf, är den strypta yttrandefrihetens, terrors och blodets ideologi, konformismens och den dokumenterade ofrihetens skrik och det kränkta människovärdets ständiga signatur!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bengt Olof Dike styr inte denna blogg och inte heller min tid. Jag kan bara säga att efter att ha läst mer material i ärendet kan jag kommentera. Det blir i mrogon - men med självövervinnelse. Jag låter mig inte kommenderas av Dike, som nu skulle kunna få för sig att han tvingat fram ett svar. Dagblogg upphörde när Dike tvingade till sig en kommentar. Här är jag friare att lyfta bort honom utan att någon tidningskonsulent kan kliva in och agera. Jag tycker jag är generös med utrymmet för kommentarer och knappast förtjänst av Dikes påhopp av det slag som nu går att läsa. Jag ska stilla mig under aftonen och återkommer i morgon i själva frågan om strukturer och utköp. Kerstin Hesslefors Persson är ju inte riktigt ensam.

   Radera
  2. Du ÄR generös med kommentarsutrymmet.

   Radera
  3. Bengt Olof
   Hur skulle du karaktäriseras ett land där kapitalism och marknadsekonomi vore helt genomförd?
   Vi utvecklas som människor genom hela vårt liv.Länge var politik och samhällsfrågor mina huvudintressen.
   Jag är uppväxt i glasarbetarmiljö i Småland. Jag var SSU:are som ung och idemässigt stod den demokratiska reformistiska socialismen mig nära. Så småningom tillkom ett religiöst intresse som förde mig till antroposofin.Där finns tregreningstanken som inspirerar mig.
   Jag har så småningom också närmat mig och kommit till det kristna. På ett ställe karaktäriserar Rudolf Steiner antroposofin som ett genomkristnande av världen.
   _
   Kristus finns alltid som vår medvandrare. Han lämnar oss fria inväntade vårt Ja,amen.

   Radera
  4. Ansvarsfull marknadsekonomi måste vara målet!

   -Som jag tidigare har skrivit, är och förblir socialismen en dröm för kommentatorn ovan och andra.

   Socialism kan nämligen aldrig förenas med demokrati, yttrandefrihet och respekt för den enskilde.
   Socialism är detsamma som att underordna sig kollektivets (läs några få makthavare) beslut och straffas hårt om man inte gör det.
   Socialismen hämmar ekonomisk utveckling, framåtskridande och bättre välfärd för människorna.
   I motsats till socialismen står den sociala och ansvarsfulla marknadsekonomin, som har visat sin effekt i många länder; Västtyskland efter andra världskriget är det kanske mest belysande exemplet.

   Den som faller för socialismen och står fast vid den, kommer en dag att bli djupt besviken.
   Se hur det har gått i Venezuela!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 13. BOD,

  Ja, tänk om?

  Nu var a/är alltså inte aktuell någon högkyrklig som pga sin trohet mot skrift och lära av makthavarna setts som omöjlig och tvingats från sin plats.
  Tänk vad det lilla om:et kan betyda!

  Tänk om t ex Du BOD förstått något istället för att agera politruk med rikligt arvode och med tjänster just ingen efterfrågar? Om fler än Du kunde inse samma sak...

  Som skrivet- här har vi ett fall där en person begär att få sluta och då dessutom tilldelas två årslöner. Det är skillnad mot någon som kämpat i sin tjänst och enbart möter motstånd och slutligen tvingas från sin tjänst.

  TYvärr inser du inte det utan tjafsar om "Om".

  Det finns mycket som kunde varit "om". Tänk t ex "om" SveK tagit sina bekännelseskrifter på allvar!

  Tänk om SVeKs ledning agerat som Kristi tjänare..

  Tänk om politrukerna insåg att inom Kyrkan har partipolitiken ingen plats.

  Ja, tänk om...

  //HH

  SvaraRadera