fredag 28 oktober 2016

Nu och framöver. Om Växjö stift

Jag tänkte att vi inte ska tala i bilder när det handlar om framtiden utan tala om verkligheten, den som är nu och den som kan komma.
Jag började fundera på detta när jag den 23 okt satt på tåget mot Stockholm. Mittemot mig satt förra kyrkoministern Marita Ulvskog. Vi vänslades inte, men jag blev förstås inspirerad att tänka på hur det kunde ha varit om inte....
Jag fick ihop en tankestruktur.

I veckan kom ett brev från Modéus II.
"Vänner i Växjö stift" inleddes det. Jag blir alltid så osäker när det sägs så - för är jag inkluderad eller exkluderad. Brevet var skickat till mig, men var det egentligen till för mig eller endast för Modei vänner? Jag säger inget annat än att det för känsliga personer kan bli lite brydsamt när det inklusiva kan uppfattas som exklusivt. Luther påpekar det svåra när de som skulle ha tröst tar kritiken till sig - och tvärtom.

I går talte Modéus II ut för Kyrkans Tidning, stiftssidan.
Bilderna var allas. Men, och det tycks vara ett viktigt men, arbetsordningen är den att biskopen som ledare tar ut kursen efter att ha lyssnat. Därefter tar kyrkoherdarna upp poängerna med de anställda, ordföranden med församlingsrådet och pedagogen med ungdomsgruppen. Uppifrån och ända ner. Ledare? Ta ut kurs?
Det är för mycket snack om ledare (tyskans Führer) och för lite tal om det allvarliga, att präster (och ev biskopar) rör sig bland människor och kommer överens i gemenskap. Tillsammanskap mer än ledarskap,. Herdar mer än Ledare. Herde är man på hjordens villkor.

Hur som helst.
Det ska ordnas kontraktssamlingar för att tala framtidsbilder. Sju stycken. De läggs upp så att Modéus II
1. möter kontraktets präster och diakoner samt representanter (sic! DS) för övriga yrkeskategorier
2. äter kvällsmat med kyrkoherdarna (de andra får gå hem...!)
3. möter kyrkoherdarna under kvällen tillsammans med representanter från kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd. Också ungdomar och ideella medarbetare kommer att bjudas in.
Det ska pratas mycket, förstår jag.
På kvällen är komministrarna antingen glada att de kommit ifrån övningen eller sura för att de inte fått äta kvällsmat och sedan höra fortsättningen.

Jag tror det blir fel - men jag är pensionär, så det behöver ingen bry sig om. Avsikten är att besvara frågan vad vi ska göra i praktiken "för att det vi sagt att vi längtar efter ska bli verklighet". Och det ska alla dessa människor prata om i olika konstellationer. Tjena mittbena, som pastor L brukar säga.
Denna lilla reflektion hindrar inte mitt lilla skaldeförsök, som inte är förankrat någonstans. Jag behöver inte heller låtsas att jag lyssnat när jag lägger fram mitt. Gissa hur det känns!

27 samtids- och framtidsbilder i Växjö stift

VÄXJÖ STIFTS VERKLIGHET - NU OCH FRAMÖVER

Gudstjänst för att världen ska leva
I Växjö stift ...
* ... ser vi till att fira söndaglig högmässa och till den bära världen med oss.
* ... markeras att helhjärtad kyrklighet är radikal världslighet - det som världen längtar efter
* ... finns många fler gudstjänster för bön, lovsång och undervisning.
* --- finns ett kristet självmedvetande; de kristna ska vara jordens salt och världens ljus och till världen bära ut Guds rike.
* ... hör musiken till Kyrkans sätt att leva och inte som ett konsertutbud eller publikdragande underhållning.

Lärjungaskap i gemenskap
I Växjö stift ...
* ... möts i församlingarna människor som aldrig annars skulle ha mötts och umgåtts.
* ... hör diakoni, intern lika väl som internationell, till gemenskapens sätt att vara.
* ... är öppenhet inte ett honnörsord utan något som medvetet förverkligas på platsen.
* ... sträcker sig lärjungaskapet genom alla tider så att vi övar vår nyfikenhet inför dem som gått före oss med trons tecken.
* ... möts olikheter så att kontroversfrågor hanteras sakligt och hederligt.
* ... vårdar vi de kyrkliga traditioner som hör till stiftets andliga rikedom - också genom att utmana dem.

Missio Dei - för det är ärendet
I Växjö stift ...
* ... tar stiftet fram verktyg för folkevangelisation, kosta vad det kosta vill, och använder dem.
* ... förvaltas den kristna kulturen med alla dess uttryck som ett ärende till oss.
* ... ber vi medkristna i andra länder att komma och se på oss med nödvändig men kärleksfull kritik (mission i retur).
* ... slutar vi att belöna dem som skönljuger om Svenska kyrkans faktiska läge.
* ... tolkar vi tidens tecken för den tid som är och inte bara den som var.

En kyrka som tror och vill förstå
I Växjö stift ...
* ... har fromheten en intellektuell snits.
* ... vill alla kyrkokristna vara teologie studerande - församlingen är en undervisande miljö.
* ... läggs särskild viktig vid bibelläsningen och apologetiken.
* ... anslås medel så att stiftet som fordom blir det doktorstätaste i Svenska kyrkan.
* ... vet det akademiskt utbildade prästerskapet att kunskap är en färskvara och fortbildar sig
* ... finns ett brett utbud av kurser som fördjupar insikter.

En episkopal Kyrka
I Växjö stift ...
* ... tar vi tillsammans reda på vad en biskop är och ska vara och vågar ställs frågan hur vi kan se att biskopen är en autentisk biskop.
* ... har biskopen en liten men kompetent stab.
* ... viger biskopen utan kyrkopolitiska sidoblickar dem som Gud kallar till präster och diakoner och deklarerar denna hållning öppet för värld och kyrkosystem /brott mot kyrkoordningen är i en reformatorisk kyrka något berömvärt om det kan motiveras utifrån bekännelsen/.
* ... är biskopen en fader i Gud i första hand för prästerna ("pastor pastorum").
* ... vet alla att biskopen använder kräklan för att skydda hjorden i dess helhet mot angrepp och är den som först av alla förs till martyrbålet.

Nu kan samtalet börja!

20 kommentarer:

 1. En tydlig skillnad mellan luthersk kyrkouppfattning och ortodox sådan, visar sig, när Dag beskriver biskopen som "i första hand" prästernas "fader i Gud". Detta är knappast apostolisk ordning. Biskopen är hela lokakyrkans far i Gud för alla. Hur yttrar sig detta? I östortodox ordning är det så, att när biskopen är nävarande ger inte prästerna välsignelse ,och allt som sker i kyrkan, görs med biskopens välsignelse- godkännande. Biskopen är alltså hela kyrkfolkets biskop, prästerskapet inräknat. Prästerskapet är lokala samlingspersoner och har tillsammans med biskopen omvårdnaden av kyrkans liv. -För kännedom...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja, kanske inte så tydlig ändå. Polemiken i min tes gäller biskopar som ägnar sig åt det myckna och fina att de inte hinner med de gemena prästerna. De ska ju hinna äta kvällsmat med kyrkoherdarna.

   Radera
 2. Det är inte så roligt att börja med en kristisk synpunkt. Därför får jag slänga in jästen efter brödet och säga, att Dags punkter bör tas på synnerligt allvar.. En del kompletteringar kan göras: även lutheraner behöver öva sig i askes och aktivt barmhärtighetstarbete. Det är många som lider nöd i detta land och det är kristnas uppgift att göra så som Kristus gör i evangelierna.

  SvaraRadera
 3. Eftersom alla goda ting är tre, hoppas jag ni står ut med ännu ett ekumeniskt bläckhorn...
  Glöm inte att hålla er medvetna om Herrens närvaro och återkomst!
  Det kristna tror på är skarpa grejer, inte lekstuga eller semantiskt spel.
  Skulle jag önska er något, är det mera medvetande om att det som en kyrka hanterar är Guds, och Gud agerar på vad vi gör. Kyrkomötet ger ofta intrycket att tro sig vara ett ecklesiastiskt dödsbo som använder boets tillgångar som det sjäv finner bäst. Att det går somdet går, är närmast ett intyg på att kristen tro är verklighet! Lycka till med diskussionen"!

  SvaraRadera
 4. Jag hinner inte kriarätta de Dagska visionerna ; annat kallar..
  Men tycker att klatgörandet i ämbetsfrågan är bra och intressant. "alla kallade" låter i förstone bra men för Svenska Kyrkan ska också gälla att prästerskapet är tvåkönat och att alla kandidater fullt ut accepterar att samarbeta fullt ut med både män och kvinnor.Feministiskt inriktade präster som anser att män inte får vigas till de kyrkliga ämbetena göre sig alltså icke besvär.
  Ulf H Berggren
  Ps Jag blev inspirerad av Kyrkan Tidnings reportage häromveckan om övernattning i kyrkor.Det var ur det jag fick en plan.Fr o m nu radiotystnad...

  SvaraRadera
 5. Enkel fråga om framtidsbilden för stiftet:

  -Ambitiöst, förvisso, från bloggaren. Men inte lätt att genomföra i praktiken. Hur får han för övrigt människor att i strida strömmar gå till kyrkan på mässa varje söndag?

  Och så min lilla fråga, föranledd av att jag i hans bilder inte någonstans kan se var de förtroendevalda kommer in. Vilken blir deras uppgift, var i framtidsbilden ingår alltså alla dem, som nu bär upp Svenska kyrkans ekonomi och förvaltning?

  Det blir spännande att läsa svaret.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. De förtroendevalda firar högmässa! Där upptäcks deras gåva att fatta kloka beslut för den sortens gåvor förnimms i gemenskap.

   Radera
  2. Hur ska man få folk i strida strömmar till mässan?
   Tja, med risk för att åter bli klassad som ingående i "doakören" föreslår jag att man kunde prova Bloggarens förslag!

   LG

   Radera
  3. I verkligheten kommer väl de flesta förtroendevalda inte alls till kyrkan. Annat än om de måste närvara som statister. Åtskilliga är ju representanter för "dem som inte tror". /John

   Radera
  4. De får alltså inte ha beslutsfunktioner i kyrkan!

   -I kommentarerna ovan - från bloggaren och andra - framgår det tydligt: förtroendevalda får inte längre vara med och styra kyrkan; de får inte längre vara Svenska kyrkans ryggrad.
   Vilka skall då bestämma, styra i och över kyrkan?
   Vi får väl se, om någon tar upp den kastade frågehandsken.
   Svaret anar jag också. Men jag vill ha bevis på att jag har rätt i aningarna.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. Men manar inte POSK, som Dike tillhör, att de förtroendevalda hämtas ur den gudstjänstfirande församlingen? Hur tänker Dike - är förtroendevalda andra än de som församlas på söndagen?

   Radera
  6. Märk nu att jag inte har något emot människor som i Kyrkan, Kristi kropp, är ryggrad. I det stycket är det de ryggradslösa jag tvekar inför. För hur eller hur ska har Kyrkan både huvud och ryggrad även om det kan vara svårt att omedelbart definiera vilka dessa människor är för en kategori är de nog inte. Kyrkligt sett.

   Radera
 6. Broder Dag, vad menas med: (I Växjö stift) "slutar vi att belöna dem som skönljuger om Svenska kyrkans faktiska läge". Är det en signal att från och med nu är det slut med all opposition? /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tvärtom. Det är slut med vackra fraser som döljer verkligheten och vi håller oss på vägen mellan två diken - skönljugandet respektive beljugandet!

   Radera
 7. Dr Sandahls visioner närmar sig, något ofullständigt, Katolska Kyrkan i Stockholms Stifts verklighet, om lutheraner i Växjö (likt i Lettland) fasar ut prästinnorna och sedan söker om återförening med Petri Stol och omvigning av de manliga prelaterna så blir det en del av den sanna Katolska och Apostoliska Kyrkan!
  Antony

  SvaraRadera
 8. För dem som inte redan sett det:
  Två intressanta tidningsintervjuer inför påven Franciskus sverigebesök på måndag har publicerats idag. Påven intervjuas av den katolska tidskriften Signum här: http://signum.se/intervjun-med-paven-franciskus-fullstandig-version/

  I morse publicerade DN: "Därför väljer många unga svenskar att bli katoliker": http://www.dn.se/nyheter/sverige/darfor-valjer-unga-svenskar-att-bli-katoliker/

  /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ingen creddig blaska förvisso, men på Kvällspostens sida står det att Stefan Löfven ska framföra något till påven under en kvart på flygplatsen. Tyvärr får vi inte veta vad han ska säga. Kanske något i stil med "Stop stealing members from the church of Sweden, we need their money for out society building".

   Radera
  2. Ska vara our society building. Med r. Autocorrect lägger saker i min mun.

   Radera
  3. Det är intressant vad min namne inte frågar om
   -Ämbetsfrågan
   -Eukaristin
   Det är lätt charmerande tal från de båda jesuitiska parterna.Och fagert. Verktygslådan lämnas dock stängd.
   All ekumenik börjar och slutar ( a och o)hos oss fotfolk.
   De närvarande i Lunds domkyrka på måndag har jag en uppmaning till när de kommer ut efter den gemensamma(?) nattvarden :
   Listen, listen, listen...
   Lånat av professorn och förre Helsingforsbiskopen - vars namn ni får ta reda på själva - ; jag tog en sovsäckspaus igårkväll och gick på ett seminarium I LUX-huset som CTR anordnade.
   De tre seminariedagarnas behållning var främst Borgås nuvarande biskop Björn Vikström och alltså den förutvarande Helsingforsditon.Jag kunde bli helfrälst lutheran för mindre.
   Och tänk er en emeritus som formligen klär av de två andra i panelen. Wow...
   Ulf H Berggren, Detta Lund

   Radera
  4. Du menar det blev striptease? /John

   Radera