tisdag 21 augusti 2018

Falsk fromhet och oikofthoroi

Bloggardag ifrågasätter inte fromheten, den tycks stabil och vacker därtill. Den stofferas ut med musik och funderingar, blir eftersinnande och inkännande. From är den. Lagfrom. Men den är falsk. Den talar inte om verkligheten själv. De vackra orden och uttrycken uttrycker inte kristen tro, kyrkokristendom.

Bloggardag har alltså avnjutit söndagens gudstjänst från en radiostudio i Umeå. Det är sant att Umeå är en konstig stad, där ma stavar U me Å, men bortsett från detta är det uppenbart att uppenbarelsen spelar mindre roll i denna gudstjänst. Det är MTD-religion. Den konserverar det som uppfattas vara, ändrar inget. Kristen tro handlar om växt. Jag ska bli den jag är i Guds ögon, det som är Faderns avsikt med mig. Växt och mognad kan innebära växtverk och det är hur som helst ett projekt i rörelse ett antal år, mitt livsprojekt. Jag ska inte vara den jag är. Jag ska bli! Regnbågsgudstjänsten är konservativ i betydelsen konserverande.
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1127344?programid=945

Regnbågsgudstjänsten slutade med sången Res dig upp och gå.  Poängen tycks vara att det inte finns någon kamp att utkämpa, inget att vinna, människor som förgiftar med sina goda råd och "du har gjort vad du kan". Det är då "hela himlen sjunger res dig och gå." Bloggardag noterar att detta ska tydligen vara den enskildes beslut. Här finns inte skymten av en soulfriend. Ett ensamt ego, det är det hela. Är det så uppbyggligt?

I gudstjänsten får den könskorrigerade komma till tals. Bloggardag undrar mycket över frågan vad som ska korrigeras. Konfirmanderna fick lära sig att säga: "När Gud skapade mig, skapade han något fint och värdefullt." Det är evangelisk Fadersdyrkan. Gud vet bäst och bäst var att Gud ville mig, som ett mysterium att utforska. Till man och kvinna skapades människan i ett tillsammansskap som också utrymmer polaritet. Det finns variationer inom kön, det fattar jag. Det finns en osäkerhet också om vad kön innebär, men är det verkligen en problematik att hantera med kirurgi och medicin? Eller ser vi ånyo ett exempel på funktionell dumhet, alla håller tyst och några håller med. I gudstjänsten uttrycks sympatin med en person som hatar sitt gamla namn och sitt gamla liv. Är detta verkligen ett kirurgiskt problem?

Postmodernismen är inte vänlig mot någon av oss. Den gamle marxisten Terry Eagleton var den förste jag läste som satte de intellektuella frågetecknen inför hela tankekonstruktionen. Borde inte Kyrkan tydligare kunna hävda att det finns en Sanning och en verklighet som vi har att förhålla oss till, inte konstruera om? Och är det slaget om Verkligheten som i all tafflighet utkämpas nu, utan att vi egentligen vill fatta det? Vi bligar mest och låter oss luras för det låter fromt men är falskt. Och just kategorin "falskhet" finns inte i den postmodernistiska förståelsen. Problem?

Hos de apostoliska fäderna, Ignatios till exempel, skulle de som svarat för fromhetsövningen från Umeå liksom en hoper andra aktivister i det kyrkliga kallas oikofthoroi. Det är beteckningen på dem som förstör Guds hus. (Ignatios brev till efesierna, 16:19. Lägg ordet oikofthoroi på minne! Det handlar om att inte låta lura sig av det fromma talet, det som uttrycker en annan lära. Och det är på allvar det där att fördärva tron på Gud genom falsk lära. Och de som fördärvar i Guds hus och de kristnas hem är många. Oikofthoroi . Oikos betyder hus/hem och fthoror färdärv.

Hållningen att vi inte ska låta lura oss är biblisk och hörs Kyrkans historia igenom. Det finns en lögnkraft i tillvaron. Den måste vi varsna och demaskera. Den märks när verkligheten skaver oh det bara blir dumt eller överraskande på ett sätt som liksom inte stämmer. När predikanten vid en gudstjänst under Europride West i Göteborg steppar upp i klänning men inte röklin och stola är det en sådan överraskning som skaver mot verkligheten och signalerar, att här är något annat och ska vara just så. Vi behöver inte gå på det. Vi behöver inte resa oss och gå heler. Det räcker att vi resre oss och säger att vi inte går på det hela. Då faller maskerna och vreden kommer fram. Det var så det var under masken. Vredens tid. Låt bara inte skrämma er. Vi har en Herre. Det är just detta som är det fina i kråksången.

I Ronneby är det ingen prästbrist men tecknen på att det kan bli ser Aina Svensson, C. Hon hoppas nu på att fler korta utbildningar ska locka fler till yrket. Det är rätt. MTD-religionen behöver inte teologiskt välutbildat folk, de kan få för sig något. Fram för fler korta utbildningar! Det ska ju inte sägas annat än det folk redan vet. Det ska tröstas inte förändras och för detta räcker korta utbildningar.

Oss emellan, men bara oss emellan: är det inte en rätt vanlig augustimånad i Sverige nu? Regn och svala aftnar... Vart tog klimatkrisen, den vi såg med egna ögon, vägen? Har vi sett några tabeller på temperaturer i Sverige under ett antal somrar? Har vi funderat över hur medier kan styra vår varseblivning? Och vad vet vi om experter som träder fram? Är de experter i egentlig mening eller tyckare? Vad vet vi om somrar som kommer och som vi nu ska förbereda oss på? Bloggardag erkänner. Han kollade klimatupplysningen. Sveriges andel av koldioxidutsläppen i världen är 0.14% och mycket som utminuteras i medierna kallas "rappakalja". Det är ett starkt ord när vetenskap bedöms. Bloggardag säger som den skånska flickan på dansbanan: "Ou va svitt ja ä, känn själv!"

I dag övar vi på det svåra ordet oikofthoroi och fortsätter att inför all fromhet ställa sanningsfrågorna. Det är klart att ingen har rätt att få förstöra vårt kyrkliga hem eller beröva oss vår hemortsrätt. Det var Gud själv som skapade oss, ville oss och i dopet gjorde oss till sina barn. Det är lika bra att vi slår vakt om det. Och så kan ordet oikofthoroi beskriva politiska skeenden också, glöm inte det.
30 kommentarer:

 1. I motsats till varandra!

  -Står fromhet i motsats till sanningsfrågor och sanning?
  -Förutsätter äkta fromhet alltid obligatoriskt gudstjänstdeltagande?
  -Hur skiljer man mellan falsk och äkta fromhet genom att studera personens yttre?

  Se där tre adekvata frågor med anledning av dagens bloggtext. Vilka då måste besvaras nöjaktigt.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svaren kanske gavs i predikan 11 sönd e Tref? Eller genom en läsning av de apostoliska breven, Johannes t ex.

   Radera
 2. Det finns en firma i Småland som heter Allt i riv, med mottot ’Vi river, ni bygger’. Den tycks ha sträckt ut sig till Uppsala.

  SvaraRadera
 3. Det är knappast längden på den teologiska utbildningen som korrelerar med hur Jesuscentrerad predikan är.
  Det finns mången frikyrklig lekmannapredikant som är bra mer Jesuscentrerad än en viss associate professor of Theology.
  Teologisk utbildning är inte per definition av ondo, men om det är kort utbildning som eftersträvas för att fylla vakanserna i "yrket" så skulle man enkelt kunna öppna upp för Jesuscentrerade lekmän, eller lekmannapredikanter med venia så prästerna slapp oket att predika Jesus för kyrkfolket.
  Säger jag som inte hoppade på möjligheten till veniautbildning när jag hade chansen för snart 30 år sedan. Nåväl, det finns ju frikyrkor man kan predika i ändå.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Präster i gemen skyr numera söndagens huvudgudstjänst som pesten. Åtminstone vad jag kan se. Undantagen blir bara färre och färre. Och tvingas de stackars präst(innor)na ändå att överge sina familjer någon enstaka helg, följer en politiskt progressiv predikan på rasism, flykting- eller miljötema.

   PP

   Radera
  2. "Präster i gemen skyr numera söndagens huvudgudstjänst som pesten."

   Det verkar inte bättre. Sedan ganska många år "roar" jag mig med att läsa predikoturerna för en grannförsamling. Icke en enda gång har jag sett namnet på den person som jag för några månader sedan fick veta är präst i X församling. Icke en enda gång. Jag undrar vad hon arbetar med. Församlingen är ganska liten och där finns varken fängelse eller sjukhuskyrka.

   Radera
 4. "Klimatupplysningen" drivs av Stockholmsinitiativet som år 2010 fick priset Årets förvillare av föreningen Vetenskap och folkbildning. Kanske inte den bästa källan eller åtminstone inte den enda att luta sig mot i denna fråga.
  Bloggardag borde kanske istället läsa påven Franciskus encyklika Laudato Si, Bo Branders Den ekologiska väven, Per Larssons Skapelsens frälsning eller vad patriarken Bartholomeus I skriver om miljön. Bloggardag brukar ju gilla ekumeniska argument och talet om en bred kyrklig samsyn. Det kan väl inte vara så illa att detta bara gäller när bloggaren lyckas fösa ihop Johannes Paulus II och Martin Luther till ett avståndstagande från kvinnliga präster? / Markus

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vetenskap och folkbildning är ingen seriös organisation. Att få deras förvillarpris är snarare en ära. Annika Dahlqvist fick det en gång i tiden. Nu visar all seriös forskning att hon hade rätt.

   Radera
  2. LCHF kan nog vara bra för att gå ned i vikt, men det hjälper inte som Dalqvist sagt mot cancer och kan heller inte vilket hon hävdat ersätta vaccin mot svininfluensa. Hon är som mottagare i sällskap med antroposofiska Vidarkliniken, "elöverkänsliga" och slagruteförespråkare. Enligt mig är det knappast en merit. / Markus

   Radera
  3. LCHF är betydligt mer än bra för viktnedgång. Det finns massor med människor som vunnit enorma hälsofördelar. De tydligaste exemplen är diabetiker typ 2 som reverserat sin diabetes så att de kunnat minska eller helt ta bort sin medicinering. Diabetiker typ 1 har kunnat stabilisera sitt blodsocker bättre och slippa bli blinda, amputera m.m. Vad gäller cancer finns det seriösa forskare som hävdar att cancer är en metabol sjukdom. Detta ligger ännu i sin linda men verkar komma mer och mer. Vi ska inte heller glömma Otto Warburg som redan 1931 fick nobelpris för sin forskning om cancerceller där han konstaterade att socker (kolhydrater) göder cancern. Det skulle inte förvåna mig om Annika Dahlqvist får rätt även här, vad gäller att förebygga viss cancer (inte all för det finns säkert också miljöfaktorer som spelar in).

   Efter att under ca femton års tid ha intresserat mig för kost och hälsa har jag kommit fram till att varken livsmedelsindustrin (inkl. Livsmedelsverket) och läkemedelsindustrin är att lita på. Man måste alltid ställa sig frågan när någon påstår något: Vad har personen för utbildning/kunskap, vem avlönar honom eller henne och finns några kopplingar till industrin. Kort sagt: vem tjänar på påståendet? När det tas heder och ära av någon bör man också fråga sig vem som vinner på att göra det. Det är som alltid: follow the money.

   Tyvärr verkar vi svenskar vara väldigt auktoritetsbundna, för att inte säga godtroende, visavi forskare. Vi litar blint på dem istället för att fråga oss vad egentligen står för, vilka de egentligen representerar och vilka intressen som finns bakom.

   Nu blev det här långt - och egentligen off topic - men för den som är intresserad av att lära mer kan jag rekommendera att man startar med Dietdoctors hemsida. Därifrån är det enkelt att gräva vidare.
   https://www.dietdoctor.com/se/

   Radera
 5. Bloggardag säger: "Det var Gud själv som skapade oss, ville oss och i dopet gjorde oss till hans barn."
  Menar Bloggardag att de som inte är döpta inte är Guds barn? Om inte, vems barn är de?

  /En anonym en

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds avkomma. Kommer från Gud. Dopet gör något stort med oss, ger oss barnaskap och lär oss be Fader vår!

   Radera
  2. Fast det där var lixom inte något svar på frågan. Jag får inte ihop det i alla fall. Om man frågar 'vems" kan svaret bli t ex Kalles, Djävulens eller ingens.

   I praktiken ser man inte att dopet gör något stort med någon, den döpta blir bara lite blöt. Döpta barn kan vara lika elaka på skolgården som icke-döpta. Definitivt lär inte dopet att be Fader vår. Det får man lära sig på annat sätt oavsett om man är döpt eller inte.

   Det som däremot kan ge synbara effekter vad gäller en persons tankar, ord och handlingar är att hen medvetet väljer att följa Jesus i kärlek och förlåtelse.   /En anonym en


   Radera
  3. Bloggardag, som är en mindre moralist, ser skiljelinjerna. Bönen Jesus lärde oss är de döptas bön och placerad så i liturgin att de odöpta visades ut innan bönen bads.

   Radera
  4. Jag har fyra barn. De är mina. Fram till dopet. Då adopteras de av Gud. Är inte det en rätt klassisk kristen syn? /Daniel

   Radera
  5. Biskop Bo Giertz skrev en bok som heter "Grunden - en bok för konfirmander om salighetens grund, medel och ordning". Min utgåva är från 1957 och utgavs av Verbums föregångare, Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag.

   Till saken: Där skriver biskopen (sid. 6 och 107) att "I dopet bli vi upptagna till Guds barn och medlemmar i Kristi kyrka".

   Jag sade detta till några präster som är i min närhet. Då fick jag minsann höra att ALLA är Guds barn och att dopet är en manifestation av detta och att Gud gav oss sakramenten för vår skull och inte för sin egen skull (det senare är förvisso sant; som biskop Giertz skriver (sid. 106): "dopet är helt och hållet ett Guds verk. Gud frälsar genom dopet" och sid. 116: "det är o s s och icke s i g s j ä l v, som Gud bundit vid sakramenten".

   Hur som haver må vi döpta glädja oss, ty (sid. 6): "I Kristi kyrka får man syndernas förlåtelse och evigt liv".

   Ung präststuderande

   Radera
  6. Up, det är obegripligt att du vill bli "vigd" i det postkristna kongregationalistiska samfundet, men jag anar att det är Mammons gåvor som hägrar?!

   Antony

   Radera
  7. Bäste Antony!

   Detta är i sanning mycket intressant och definitivt värt att fundera över! Vi har emellertid diskuterat detta tidigare i kommentarsfältet hos BloggarDag och jag ämnar inte skriva allt på nytt eftersom det skulle ta för mycket tid och plats, men jag skriver ändå följande:

   Jag tror mig vara kallad av Herren, vår salighets Gud och Fader, genom Hans Helige Ande, som möjliggjorts av Honom själv genom offrandet av Honom själv i form av Hans enfödde Son, Kristus Jesus, vår Herre och Frälsare, och att ämbetsvigningen som sådan måtte vara oberoende av biskopens tillkortakommanden.
   Dr. Martin Luther, den romersk-katolske prästen och munken som reformerade Kyrkan, skrev i Stora katekesen (sid. 473 i "Svenska kyrkans bekännelseskrifter", Verbum, 1985) att "döpas i Guds namn, det är att döpas icke av människor, utan av Gud själv. Och fastän det sker genom en människas hand, är därför dopet i sanning Guds eget verk."
   Och på sid. 484 om Herrens heliga nattvard: "Liksom därför de Tio buden, Fader vår och Tron behålla sitt väsen och sin värdighet, även om du aldrig håller buden, beder eller tror, så förbliver också detta högheliga sakrament orubbat, så att det ingenting mister eller förlorar, även om vi ovärdigt bruka och behandla det. Menar du månne, att Gud så aktar våra gärningar och vår tro, att han för deras skull skulle låta sin ordning förändras?"

   Nu handlar inte citaten om ämbetsvigningen, det är jag medveten om, men i förtröstan på Herren Gud hoppas jag att Han låter ämbetsvigningen fungera likartat i fråga om dess giltighet. Giltigheten måste, menar jag, stå över diverse felaktigheter och tveksamheter, som exempelvis att biskopar och präster i olika grad är kättare, eller att vi har kvinnor som präster, eller som du säger, att vi är postkristna och kongregationalistiska. Jag skulle dock inte rakt av säga att Svenska kyrkan är kongregationalistiskt.

   Jag skulle inte låta detta bli en lång kommentar, men jag måste ändå tillägga som jag har sagt tidigare, att Mammons gåvor inte är vad jag har för ögonen. I svaga stunder,kanske, alla äro vi arma syndare, men jag tänker normalt inte särskilt på Mammons gåvor. Vore jag förblindad av dem skulle jag väl inte lägga mig så konservativt som jag överlag gör (Svenska kyrkan skyr ju konservativa präster)? Inte heller skulle jag väl säga att man gott kunde sänka prästers löner? De sanna Herrens tjänare låte sig icke styras av lönefrågor. Men jag är inte insatt i vad präster brukar tjäna i lön, så jag kan egentligen inte ta den debatten.

   Oavsett vad, låtom oss förenas i bön för världens kristna och egentligen också för alla icke-troende som går domen till mötes. Låtom oss bedja om Herrens snara återkomst så att vi får lämna denna sorgedal och nå den fullständiga frälsningen hos Gud, vår Fader.

   Ung präststuderande

   Radera
 6. Nu blev det väl lite motsägelsefullt ändå? Först påstås radiogudstjänstreligionen från Umeå konservera det som tycks vara och ingenting vilja ändra. Sedan visar det sej att den t o m kan "hata sitt gamla namn och sitt gamla liv", ungefär som vilken omvänd hedning som helst, alltså. Rätt mycket väckelsemötesstämning med sång och vittnesbörd som det verkar!

  Vi har ju här i Hälsingland gamle evangelisten Allan som nu under namn av Maria evangeliserar med "könskorrigeringens" (förvisso ett ledande uttryck) nya evangelium. Hansson Nielsen berättade på Hudik Pride att de tre barnen brutit kontakten och sörjer att inte i tid ha berättat för dem att deras far, precis som deras mor, också var en kvinna. I just det avseendet tycks kh Roxbergh ha haft större tur, även om också Roxbergh förlorat sin livsledsagarinna på kuppen. (Ett högt pris för den fixa idén om att vara född i fel kropp, om ni frågar mej).

  F.ö. Sveriges andel av befolkningen i världen är väl också 0.14% Ska vi nöja oss med att släppa ut "vår andel" eller ska vi lägga ambitionsnivån lite högre (och utsläppsnivån lägre) än så?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med tanke på hur mycket skog som finns i Sverige är "vår andel" netto bland de lägsta i världen. Så länge vi vårdar skogen kan vi "gasa på"!

   Radera
 7. BOD,
  Låt mig citera dig med frågorna 1 tom 3

  1; "-Står fromhet i motsats till sanningsfrågor och sanning?"

  Min motfråga är då. Är det någon som påstår detta? Det som möjligens kan vara kruxet är vad man menar med sanning respektive sanningsfrågor. Idag tycks den vanlige människan anse att vetenskapen och dess påståenden är sanning -blandad med lite "ödmjukhet" för skams skull. I övrigt är det väl snarast den ofromme som excellererar med sina tvivel och menar att det är kristendom och menar att denna brottning är ett tecken på fromhet vilket är just blaha. Tänker osökt på KG Hammar´s och hans "Jag har inte sanningen-jag söker den...
  Låter kanske fromt men betänk att han var ÄB och som sådan hade åtagit sig att försvara och rent och klart utlägga vad Kyrkan bekänt genom seklerna. Vill man inte det eller anse sig inte kunna det är det enda rätta att avgå. I detta kan man kanske hedra en Eskil FRank även om man kan förmoda, jag gör det i alla fall, att han inte avgått och förklarat sig vara ateist om han kallats till biskop.

  2, "-Förutsätter äkta fromhet alltid obligatoriskt gudstjänstdeltagande?"

  (Varför försöker du vrånga genom tillägget "obligatoriskt"? Det handlar ju inte om obligatorium utan bara om det enkla att den som inte har något intresse av gudstjänstlivet och söker urskulda sin frånvaro med allsköns undanflykter näppeligen är en kristen om han / hon aldrig så mycket sitter i olika kyrkliga råd och lyfter sina arvoden. Slagordet "utanför Kyrkan ingen frälsning" är för all del som alla slagord med nödvändighet en förenklig men det ligger mycket i pååekandet.
  Det är kanske inte omöjligt att vara Kristen utanför Kyrkan för svensken i gemen är det kanske tom lättare att vara det utanför SVeK men oavsett- utan gudstjänstgemenskap och delaktighet i mässan och med andra kristna är det svårt att vara det det blir i "bästa fall" en slags privatreligiositet där man lätt hamnar utanför den kristna tron och läran i sina önskningar och funderingar över hur det borde(?) vara. Inte kan väl Gud mena...

  3, -Hur skiljer man mellan falsk och äkta fromhet genom att studera personens yttre?

  Är det överhuvudtaget någon som antytt att han utifrån det yttre kan skilja mellan falsk och äkta fromhet eller varför ställer du frågan? Jag kan i vartfall inte utifrån klädsel, ordval eller det moderna påfundet som fått vetenskaplig status avgöra sådant och de facto intresserar det mig inte. Vad jag möjligen kan säga då främst om predikningar och annat inom kyrkan om det är i enlighet med kristen tro och lära eller inte.

  Min fråga till dig är då samvetsfrågan. Anser du dig vara en from kristen trots att du är en sällan sedd gudstjänstfirare?
  Baseras denna din fromhet på alla de vackra men lögnaktiga påståenden och förnekelser av fakta du gör som "förtroendevald" om SVeK? Var det kyrkfolket som gjorde dig till "förtroendevald" eller slank du in på röster avgivna av lika sällan sedda gudstjänstbesökare? Om så-vari ligger förtroendet?

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Msn kan nog klara sig utan mässa långa tider, under perioder var nattvard sällan återkommande i svenska kyrkan.
   Predikningarna kan nog delvis ersättas av flitigt bibelstudium och lämpliga postillor.

   Men jag har dvårt att förstå hur man kan vara kristen utan att bekänna sina synder, ångra sig och bli förlåten. Detta är för mig nästan det mest omistliga i gudstjänsten - därför kommer jag aldrig försent, men kan tänka mig att gå i förväg.
   Canutus Hahn

   Radera
 8. Korrigera å korrigera. Är en inte Askungen så blir det ett pyssel att få sko i storlek. Inte kommer möss och fåglar och fixar. Ingen fe slår till. Prinsen är bara intresserad på fyllan av min barhylla. Korrigerar hans tråkiga vardag. Numer skall MTD:arna tvinga in också oss i villa, volvo, vove.

  Stonewallflickan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ett eko från Berlin!

   Innan fascismen slog till.

   Också en syndare

   Radera
 9. Irrationell klimatförnekelse får man väl ta på kuppen när man ska läsa de i övrigt intressanta synpunkterna här på bloggen. Vandraren lyfter på hatten inför de kommentarerna, konstaterar att bloggaren inte är i det bästa sällskapet på den punkten (Trump, Åkesson mfl har lyfts fram av bloggaren själv som inspiratörer) och vandrar vidare.

  SvaraRadera
 10. Jag kan inte se annat än att det på bloggen ställs frågor och att alltför enkla linjer ifrågasätts och kompliceras. Det är en antiauktoritär hållning som jag gillar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helt korrekt! Minns ännu hur vackert det var när en +:are höll upp dörren för mig, med ett leende som var snällt och varmt och inte ett ögonblick visste vad han såg. Tron var stark.

   Stonewallflickan

   Radera
  2. Så är det, särskilt i teologiska spörsmål, och det gillas på vandringsleden. Vad gäller klimatet är det snarare bloggaren som står för den överdrivna enkelheten...

   Vandraren

   Radera
 11. "Störst av allt är kärleken" var texten på den kondomförpackning som Svenska kyrkan i Luleå delade ut vid en kondomsatsning för några år sedan. I bloggtrådar dyker detta tillfälle upp och där undrar man varför domprosten valde att uppmuntra församlingen till fri sexualitet som kan leda till stora folkhälsoproblem och som i andra samhälleliga sammanhang motarbetas.
  Jesus sa inte att vi skulle dela ut kondomer med glidmedel på religiösa arenor eller på gator och torg. Han sa istället att vi skulle gå ut och predika evangelium. Vart tog trosinsikterna från kondomprostens frikyrkliga uppväxt vägen frågar någon i en bloggtråd.

  SvaraRadera
 12. Forts. Kyrkans trovärdighet ligger i deltagarnas upplevda möte med Gud, och detta blir endast möjligt om Guds ords tjänare och tjänarinnor rör sig på en gemensam, sakligt evangelisk plattform. Men det måste också sägas att det inte är fel att förmedla en positiv gudsbild som är förenlig med olikheter, mångfald och öppenhet. Pride har en viktig social funktion. Därför är det viktigt att kyrkans bidrag förmedlas på ett trovärdigt sätt.
  Olle N

  SvaraRadera