måndag 27 augusti 2018

Om vådan av att läsa presentationstexter.

Det är sannerligen inte enkelt, men så lätt får man inte ge upp. De informationsbärande texterna finns att få tag på. Läs själva:

Att arbeta inom Svenska kyrkan innebär en stor spännvidd; allt från teologi och rättvisefrågor till fastighets- och finansfrågor. Vi bedriver ett långsiktigt arbete, både nationellt och internationellt. Här får du chans att göra verklig skillnad och bidra till en hållbar samhällsutveckling med människovärdet i centrum. Svenska kyrkan har idag ca 22 000 anställda, varav ca 550 hör till den nationella nivån – kyrkokansliet i Uppsala. Kyrkokansliets uppdrag är att ansvara för frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. Den nationella nivån är kyrkans röst utåt såväl i det svenska samhället som internationellt.

Vad ska vi nu säga? Vi ska säga "tack!". Nu ser vi en  kyrkostruktur som talar uppifrån. Vi är långt ifrån Ingmar Ströms visserligen bisarra men ändå tanke, att Kyrkan talar genom varje medlem. Vi är också långt ifrån det som var, att Svenska kyrkan talade ifrån mängder med predikstolar, lokalt, nära, personligt av en själasörjare, som tog sitt av Gud givna ämbete på allvar. Tack för att vi får se vad som förändrats och tack för att vi fortfarande kan tänka och förstå.

Hoppsan! Såg ni något om Frälsaren, Herren Jesus Kristus? Vad i den presentationstext som vi läser skulle få den romerska kejsarmakten eller för den delen synedriet i Jerusalem att bry sig om att ha ihjäl någon som sa detta? Inte ens dominikanerna skulle bry sig om att tända kättarbålen.

Men biskoparna i stiften skulle kunna surna till. De är alltså inte "kyrkans röst utåt"? Den uppgiften har den nationella nivån. Hade detta sagts till Yngve Brilioth, hade han blivit mäkta förvånad, det vågar Bloggardag påstå. Brilioth var ärkebiskop i en annan kyrka, en stiftskyrka bestående av 13 stift och några stödfunktioner på Luntmakargatan i Stockholm samt ett bokförlag, som ungkyrklighetens studenter startat. Detta var för övrigt Ingmar Ströms bas... Ett biskopsmöte samordnade på ett blygsamt sätt gemensamma angalägenheter. Själv hade ärkebiskopen en stiftsadjunkt till sin hjälp och var biskop både över hela Ärkestiftet samt ärkebiskop i relation till myndigheter, biskopsmöte, diakonistyrelse, missionsstyrelse mm mm samt hela det ekumeniska, vilket inte var så lite eftersom  Brilioth var en av dem som varit med längst tid. Pehr Edwall biträdde i det ekumeniska, men det fanns fler legendariska medarbetare. Jag räknar inte upp dem här.

Slutsatsen? En annan Kyrka. Man kan gilla eller ogilla den saken, men den är klar. Det borde vara värt att därför diskutera både vad som hänt och varför det hänt. Naturligtvis hör förändringen samman med samhällsförändringar, men kanske än mer genom statliga ideologiska ingripanden i sak och person.

I sak: den svenska staten har gripit in och tolkat både ämbete och äktenskap och därtill lagt sin egen sekulariserade mall över båda av Gud givna ordningarna. I Svenska kyrkan kan ämbetet uppfattas vara ett av Herren instiftat sakrament, förstås, och om inte annat så är äktenskapet en sakramental handling, en Guds ordning. Inte statens. Det hade inte Reinfeldt respekt för, lika lite som Erlander, han på vars tid man enligt uppgift från en i saken personligen okunnig fick hångla mer. Statsministrarna såg till statsmaktens intressen och då piruetterades det. Sådant blir inte utan konsekvenser – givet den gudomliga utgångspunkten.

Därefter kunde statsmakterna genom politisk kontroll styra alla de högre utnämningarna liksom en uppsättning prästval, jo vi hade sådana. Då for de också från södra Öland och Vissefjärda för att få rösta i det sista kyrkoherdevalet i Kalmar, stod i kö länge och väl framme hos valförrättaren fick de besked, att de ingen rösträtt hade. Det hade flertalet av kvinnoförbundens lokala ordförande inte heller, en omständighet som inte avhöll dem från att agera i den konservativa/kristliga tidningen Barometern. Det var tider det. Man valde och valde bort, det är det hela. Finns det protokollfäst hur partierna skulle agera? Antagligen inte och detta av det enkla skälet att det inte behövdes. Folk och parti valde ideologiskt när de valde person.

Prästvalen var egendomliga på många sätt, men grundtanken inte fel. Den gudstjänstfirande församlingen skulle ha ett ord med när den som skulle vaka över deras själar skulle tillsättas. Det blev annorlunda när de som alls inte hade detta intresse valde präster. Och det valdes också på komministernivå. Två gånger av tre valdes kyrkoherdar och komministrar. Tredjegångstillsättningen var regeringens ansvar antingen genom regeringsbeslut  eller genom domkapitelsbeslut (statlig myndighet). Det var också regeringen som utsåg domprostar och biskopar. Prövades inte meriterna? Visst. Och alla visste vilken den avgörande meriten var.

Det är de många små stegen som skapat den situation som nu råder. Ibland togs också större steg, som när det nya kyrkomötet med åtföljande centralbyråkrati kom till år 1982. Då röstade biskoparna likt trollkarlen i Himalaya land bort sig själva. Det är inte oviktigt att tjata om hur det var för att förklara hur det blev. Självfallet finns i detta system mänskligt att döma ingen överlevnadspotential. Det räcker att läsa presentationstexten för att fatta den saken.

Hur skrivs en presentationstext som denna? Med bästa vilja i världen. Det är det som är själva problemet. Vägen till helvetet är stensatt med de bästa föresatser. Ingen i Antjeborg tycker väl att den fina presentationen skulle vara problematisk?

Vilken är alltså vådan med at läsa presentationstexter?
Man fattar.

29 kommentarer:

 1. Var är citatet ifrån? Det går emot Lagen om Svenska kyrkan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Här t ex: https://se.linkedin.com/jobs/view/kulturarvshandläggare-at-svenska-kyrkan-742290160

   Radera
 2. Om avsaknade av Frälsaren, delar jag bloggarens åsikt!

  Jovisst, borde Frälsaren ha nämnts i presentationstexten. Där har alltså kyrkan missat något väsentligt. Själv har jag genom åren många gånger uppmanat kyrkan att lägga tonvikten vid missionsarbete, dra igång en missionsoffensiv och - det upprepas - använda medierna mycket mer än vad som i dag är fallet.

  Sedan är jag dock förvånad över att blgogaren, som vet bättre och varför, hävdar att biskoparna röstade bort sig själva inför 1982 års reform.

  Det var ju därför att KM skulle bestå av FOLKVALDA ledamöter. Biskoparna har starkt inflytande ändå: de får fritt delta i KM-debatterna, de är per automatik ordförande i stiftsstyrelserna och - glöm inte detta! - de utgör tillsammans kyrkans läronämnd, som i praktiken bestämmer Svenska kyrkan lära.

  Ridå, bäste bloggare!


  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är sannerligen mycket Dike inte fattat. Inte minst varför bestämmelserna för läronämnden måste göras om sedan den röstats ner vid minst två tillfällen. Nu är det fortfarande möjligt men lite krångligare. Å andra sidan vet läronämndens ledamöter var gränserna finns uppdragna...

   Radera
  2. Vilka som i praktiken bestämmer kytkand lära kam bi lära oss av turerna i äktenskapsfrågan 2009.
   Läronämndens majoritet var emot könsneutrala äktenskap tills riksdagen plötsligt var för.
   Då var som genom ett trollspö läronämndens majoritet också för.
   Att läronämndsbeslut inte kräver konsensus är märkligt, men kom inte och påstå att det är där som man i praktiken avgör kyrkans lära.

   Radera
  3. BloggarDag och Peter T,

   -Vad har jag inte fattat? Kan vi få exempel på av bloggaren vilket det andra exemplet var som påstått nedröstats? Det första menar han väl, likt Peter T, är just könsneutrala äktenskap. Men har Bibelns lära ändrats av en KM-omröstning någon gång?
   Jag noterar därtill att bloggaren undviker att kommentera min upplysning om varför biskoparna inte är fullvärdiga ledamöter av KM. De är alltså inte folkvalda men har hela läran i sin händer.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. ÄNTLIGEN har Bengt Olof Dike träffat huvudet på spiken.
   Har Bibelns lära om homosexuell samlevnad ändrats någon gång?
   Svaret är uppenbart; NEJ!
   Har Svenska kyrkans lära om homosexuell samlevnad ändrats någon gång genom beslut i Kyrkomötet?
   Svaret är uppanbart, JA år 2009!
   (Trots reservationer från tre biskopar i läronämnden)

   Just att bibelns lära inte ändrats, men SvK:s genom beslut i KM är själva essensen i mycket av den motvilja mot nuvarande Kyrkomöte som florerar på denna blogg. Åtminstone bland dem som har större lojalitet till bibeln än till SvK.

   Radera
  5. Peter T,

   Din kommentar ändrar inget. Bloggaren har heller inte angett vilken den andra lärofrågan är som KM ändrat.

   Men kvar står ju att LÄRAN inte ändrats av KM. Däremot har KM ibland fått ge vika för att läronämnden har satt ned foten.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  6. Bengt Olof Dike får gärna försöka förklara på vilket sätt läran om äktenskapet inte ändrades av kyrkomötets beslut 2009.
   Före beslutet så var läran att äktenskapet är instiftat av Gud för att en man och en kvinna skulle sammanföras.
   Läran efter beslutet är en annan, vilket framgår av varje anställningsintervju för präster numera och inte minst det faktum att man såg säg nödgade att ordna fram en ny kyrkohandbok med förändrad vigselritual.

   Har KM inte bestämt om ändringen i läran om äktenskapet inom SvK?
   Då måste helt enkelt Riksdagen har bestämt och SvK med KM i spetsen bara bekräftat den ändring av Svenska kyrkans lära som Riksdagen redan har beslutat om, eller hur?
   Har Mekane Yesus och Ryska Ortodxa kyrkan bara missuppfattat saker och brutit relationerna med SvK på felaktiga grunder då de aldrig ändrat läran? Är det så att SvK inte viger samkönat och att alla rapporter därom är falska?

   En känd filmfras lyder "Nobody puts Baby in a corner", men nu har nog Bengt Olof ställt sig i hörnet alldeles själv.

   Radera
  7. Peter T,

   -I måndagens (27/8) nyhetssändningar skildrades och kommenterades påvens besök på Irland, där katolska kyrkans inflytande minskat under senare år. Nu är samkönade äktenskap tillåtna där - i landet där katolska kyrkan helt dominerar! Och denna kyrkas uppfattning i frågan känner vi. Vad gör då kyrkan där, eller vad skall den enligt Dig göra. Många kyrkor i världen accepterar numera samkönade äktenskap, även om Du och många av oss andra kan vara kritiska. Frågan är ett av flera exempel på att det kan vara skärningspunkter mellan kyrkan och folket.

   Men KM hos oss har naturligtvis inte ändrat Ordet, sådant det en gång stipulerades. Som jag tidigare har betonat: KM har aldrig voteringar om detta.

   Radera
  8. Menar hr Dike att katolska kyrkan på Irland viger samkönade par?

   den Lea

   Radera
 3. Läs om Kyrkokansliets text om 18 anledningar att vara medlem i Svenska kyrkan. Ytterligare exempel på informationsbärande texter.

  https://www.svenskakyrkan.se/medlem/arton-anledningar

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det där är en uppräkning på 18 saker som din kyrkoavgift används till, inte anledningar till att vara medlem.
   Det kanske är därför det saknas en punkt om att sprida det glada budskapet om den uppstånde Jesus Kristus, med budkapet om ett hopp om evigt liv?

   Radera
 4. Jag tror att de flesta hade koll på vart vi var någonstans i utvecklingen för 5-10 år sen. Behöver vi mer recensionsverksamhet, nu när vi vet?
  Det vi (av allt att döma) inte vet, är hur vi ska gå vidare. Skriv om det!

  SvaraRadera
 5. Det är frestande att vara spydigt gentemot den kyrkliga centralstyrningen.

  Det orimligt stora antalet kommunikatörer är bara ett eksempel på hur Parkinsons lag styr byråkratin i SvK. Det tycker jag inte om.

  Enligt Parkinson har varje organisation tendens att växa långt över det vad deras uppdrag kräver.Lika så, att varje makthavare vill resa en monument som minne (Karolinska sjukhuset, Luther-bordet)över sina gärningar. Varje sammanträde använder den tiden som står i förfogande oavsett ärendemängden.

  Mig stör Centralkansliets storlek mycket mer än enskilda medarbetarnas teologi.Jag störs av storhetsider om sig och sin organisation , grandiositet, betydligt mer än väl menande mjukhet i predikokonsten. Grandiositet är en allvarlig synd. Den som drabbas av sådant år nästan obotbar. Det är bara beundran som gäller och det finns inte en chans till riktig dialog , endast underkastelse.

  Den enskilde eller en liten organisation har inte en chans mot sexhundra centralt placerad byråkrat.Men en och annan nålstick kan ändå vara besvärande för de felfria stora .

  Det lättar tycket på frustration och påminner makthavarna att oppositionen finns.Dom stora är allergiska mot opposition och känner sig orättvist behandlad av kritiker.
  Rommare var oftast svin i många avseende med sina maktanspråk , men dom bekostade sig en slav att viska i örat att även den största är dödlig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att man på den centrala nivån i Uppsala behöver fler tjänstehens än i Vatikanen, är tecken på att "there's something rotten in the Church of Sweden!" No doubt!! KK är runt 250 ggr större än SvK. Avskeda 400 Uppsalahens!
   /Conspirator

   Radera
  2. "Avskeda 400 Uppsalahens!"

   Minst! När jag jobbade på Domstolsverket var vi i runda slängar 120 personer. Vi skötte allt avseende domstolarnas budgetar, löneutbetalningar, fastigheter, datastöd, fortbildning samt information angående ny lagstiftning. För mig är det fullkomligt ofattbart att Svenska kyrkans centralnivå kan sysselsätta 550 personer.

   Radera
  3. De verkar gå rätt ofta på kurs. En bekant som ett tag arbetade i ett småländskt pastorat hade enligt egen utsago aldrig varit på en arbetsplats där det erbjöds så mycket kurser och seminarier. Vederbörande tyckte inte om det, utan fick mest dåligt samvete för och stressades av att det blev så lite gjort av det viktiga. I Småland får vi panik av slöseri, men de kanske inte lider lika mycket i Uppsala. På lokal nivå kan man man nu känna av att ekonomin är i gungning och vill prioritera, men de där uppe har nog inte märkt något.

   Radera
  4. Gå på kurs. En verksamhet liknande försvarets. Utbilda sig och öva för något som sedan sällan tillämpas i verkligheten..
   /Conspirator

   Radera
 6. Låt dem förgå sig. Det är logiskt.


  Sniff

  SvaraRadera
 7. Marrku Hirn,

  Du skriver mycket tänkvärt som ibland ger mig anledning att fundera över egna ställningstagande även om jag ännu inte sett ngn anledning att modifiera dem annat än möjligens i detaljer.

  Skulle bara i övrigt vilja inflika att du såväl som för all del jag också gärna citerar ur Parkinssons lag. Tyvärr menar jag att den är mera beskrivande än förklarande ungefär som jag och många med mig måste nöja oss med att beskriva förhållandena som de är inom SVeK utan att kunna ge tillräckliga svar på varför de blivit sådana. Väl, vi kan naturligtvis hävda det enkla att SVeK blivit bl.a antiapostolisk men hur det kunde gå så långt är det svårt att sätta fingret på. Naivister som BOD talar gärna om hur det är enligt paragraf den och den och struntar fullkomligt i dels hur det efterlevs, dels i om paragrafen överhuvudtaget har där att göra. Dvs i en kyrka som hävdar sig vara en "Kristi Kyrka".

  Nå, oavsett, som beskrivning av kända fenomen är Parkinssons lagar utmärkta även om jag personligen tycker att allt väsentligt sas i första boken. Vill man däremot hitta en förklaring till fenomenen tycker jag att en bok som "Peters princip" är oumbärlig. Man kan kanske diskutera detaljer men stort sett ger den troliga svar på frågor som varför och inte bara beskriver hur.

  //HH

  SvaraRadera
 8. Informationsbärande presentation. Jag vet att den är gammal, men viktigt brett perspektiv om vad en prästs arbete.

  https://www.facebook.com/TBN/videos/815124448524086/UzpfSTc1NzE4NDkwMjoxMDE1Njk4ODU1MzI3NDkwMw/

  SvaraRadera
 9. Intressant! Vi ska få ny kyrkoherde i höst, men något prästval eller ens någon provpredikan tycks inte vara aktuell. Här är det kyrkorådet som bestämmer bakom lyckta dörrar, tycks det. (Men får de bara en behörig att välja på, blir det kanske inte mycket till val). Undrar hur som helst hur länge sedan det var som nedanlänkade prästvalspsalmer - också från "en annan kyrka" - sjöngs i församlingen? Eller har de endast bedits vid s k "enskild andakt"? Någon som kan berätta mer? http://friapsalmboken.blogspot.com/search/label/Pr%C3%A4stval

  SvaraRadera
 10. HH

  Jag gillar också både Parkinsson och Peter.Ja, dom nöjer sig att beskriva fenomen och fenomen sannerligen finns i verkligheten.

  Alla slutna organisationer frestas att leva så att dess medlemmar upplever att det egentliga livet finns inom organisation. Vad jag förstår Svk s centralkansliet är en sådan organisation . Dessutom organisationer utvecklar en kultur som liknar teologin dvs tolkning av verkligheten.Det uppstår en "grupptänke" . Innegruppen tror sig veta bättre än alla andra.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra att Markku gör parallellen med andra byråkratiska organisationer! Att växa som en cancersvulst och lägga under sig ständigt nya områden och uppgifter, är helt normalt för en byråkrati. Uppgradering med fina titlar, nya chefsbefattningar med kringtjänster och höjda löner och status för denna härskara av chefer är en helt normal utveckling, inte ett resultat av onda avsikter. Konsekvenserna kan däremot bli både dyrbara och elakartade. Vi ser samma utveckling i de nya superförsamlingarna med sina superbyråkratier, som tycks äta upp alla eventuella samordningsfördelar. Ett minimalt utbud av traditionell kärnverksamhet blir följden av arbetslagens och byråkratiernas härjningar. På sina håll finns fler anställda än trogna gudstjänstfirare.

   Kyrkan måste utgå från den gudstjänstfirande församlingen, samlade kring sin biskop. Tyvärr identifierar sig allt färre av de avgiftsbetalande med sin lokalförsamling och med dess kyrkobyggnad. Eventuell samhörighet är i stället med varumärket Svenska Kyrkan, förkroppsligat av en åsiktsproducerande, aktivistisk byråkrati i Uppsala. Och aktivismen sammanfaller med den härskande, progressiva klassens intressen och ideologi. Denna härskande klass har ofta redan gått ur, men nyttiga idioter uppskattas alltid.

   Lars Jensen

   Radera
  2. På pricken, Lars Jensen!

   Radera
 11. Markku Hirn,

  bara ett litBåda beskriver huvudsakligen. Det kan jag acceptera även om jag menar att framförallt Parkinsson nöjer sig med att enbart beskriva. Peter däremot bygger sina beskrivningar på en princip som han tycker sig ha upptäckt, det som nu kallas Peters princip och som jag menar bättre förklarar vissa fenomen inom en byråkrati än vad Parkinsson gör nämligen detta att inom de flesta större organisationer tenderar man att befordra personer över ett visst skikt till sin inkompetensnivå.

  Eftersom de då har nått en så pass hög nivå inom organisationen kan de inte utan vidare sparkas eller degraderas utan de måste passeras / sidsteppas. Det som vi är så kända för att tillgripa inom främst politiken men även inom t ex statliga och kommunala företag. Snett upp till vänster metoden. När det inte är möjligt t ex pga inga lediga landshövdingeposter eller att det kan verka för pinsamt för den gamle trotjänaren om än pekuniärt lönsamt genomför man omorganisationer vars syfte är att kunna passera "bromsklossen". Metoderna fungerar "halvbra så länge inkompetensnivån uppnätts innan personen hunnit nå den absoluta toppen. Tyvärr gäller då att inom politiken kan man nå toppen eller åtminstone mycket nära den hur inkompetent man än är bara man säger ja och amen till den för tillfället tongivande. Så har vi stort sett heller inga politiker-bara politruker.Sorgligt nog är det sedan de som styr och ställer inom SVeK. Inkompetenta och också ointresserade i vad som är Kristi Kyrkas uppgift men väl vetande hur de skall kunna nyttja kyrkan för sin egen karriär vare sig den nu är i vardande eller avslutande.

  Vad kyrkfolket tycker struntar man blankt i. De ingår tydligen inte i politrukernas "folkkyrka".

  //HH

  SvaraRadera
 12. Ibland kan ett hörn vara väldigt likt en skamvrå.
  Om man har självinsikt och skam i kroppen villsäga.

  SvaraRadera
 13. HH

  Bra beskrivning om Peters princip.Fenomen finns i varje organisation. Att klättra i hierarkier tycks vara ett av DNA styrda biologiska betingelser.

  SvaraRadera