torsdag 16 augusti 2018

Stockholm, torsdag

Delegationen återvänder till Sverige. Överstarna Olofsson och Salander uttryckte i går kväll sin belåtenhet. Delegationen hade skött sig, ställt bra frågor och kommit med goda inlägg. Möjligtvis återstår denna torsdag att överlägga i Sverige om signalspaning och underrättelseverksamhet, men Bloggardag försöker, allt beröm och all uppmuntran till trots, påpeka, att han sedan länge är pensionär. Det tycks överstarna inte ta särskild hänsyn till. Efter Furusund byggde de upp Bloggardags krigarego, som slog ut i full blom när fartyget passerade Oskar Fredriksborg där KA1 höll till. Många minnen övermannade Bloggardag, det kan inte hjälpas. Män av pojkarna blev det där. Han sände överstarna 1 Hansson och Furenius en varm tanke. Somliga undrar över att delegationens besök kungjorts. Att det ägt rum stimulerar främmande makt som nu får lägga ner stor möda för att om möjligt få reda på vad som sades, vilka som sitter i delegationen och hur den finansieras. Nu binds deras resurser!

Utomlands ter sig de svenskkyrkliga frågorna inte stå så högt på agendan. Tänker man efter, är förhållandet detsamma i Sverige. Det kan bero på att Svenska kyrkan står så stark i folksjälen att de små bekymren inte är något att tala om. Hälsan tiger still och då är det precis som det ska vara. Nu skulle det, men bara för de småskurna, kunna hävdas att tystnaden beror på att Svenska kyrkan alls inte står stark i folksjälen utan på att de flesta sk*t*r i Svenska kyrkan. Den är dem ointressant och i grund och botten är det endast irrationalitet som får dem att fortsätta erlägga kyrkoavgift. Eller kanske ett utslag av omedvetenhet? Kanske har de läst bibelordet att inte alla som säger "Herre, Herre" kommer in i himmelriket, men den som erlagt kyrkoavgift i Svenska kyrkan och inte är väre än andra när frågan om moral kommer upp?

Är man ändå på funderarhumör kommer Christian Braw oss till hjälp med den nya samlingen av uppsatser och essayer, Livskraftens lerkärl, Artos 2018. 410 sidor fyller på både i kunskaps- och bokhylleluckor. Det finns en del tankegångar som borde kunna hetsa upp både när det gäller vad biskopsämbetet egentligen är och synen på sanning för att inte tala om Quisling, Mannerhem och Palme. Den som vill reagera på sina egna förutfattade stimuli vid läsningen kan utlovas högtidsstunder. Den som vill pröva att tänka på tvärs fr dock större behållning och anledning till eftertanke. Christian Braw gillar provtänket. Hans hållning är att pröva hur långt täcket räcker.

Sttatsmannens ideal tog gestalt i Mannerheim men inte i Olof Palme, menar författaren (s 107). i en uppsats om sanning. Ställ motsvarande fråga om Vidkun Quisling kan bilden av en idealist träda fram.  Han blev förädare därför att han var idealist. Exemplet Quisling är mycket fruktbärande för den som vill tänka några varv till. Och ska man göra det mer svårt för sig, men problemet lyfter inte författaren fram här, handlar det om avrättningen av Quisling. För den fanns inget lagligt stöd i Norge. Quisling avrättades dock och detta var ett statsmord. Så blir det, gilla saken eller inte, om dödsstraffet avskaffats. Detta påpekat av Bloggardag bara för att göra Frasse lite konsternerad.

Ett omfattande avsnitt ägnas åt Kyrkan och det totala samhället. Här kunde motbilder hållits fram. Den ekumeniska rörelsen i sin helhet utgjorde en sådan i Oxford och Edinburgh 1937 och ställs frågan om vad Kyrkan säger, kunde också Ingmar Ströms tankefigur hållas fram. Efter "du själv" är döpt och därmed "Kyrkan", räcker det att ställa frågan: "Vad säger jag?" Så tänkte Ingmar Ström. Så tänker inte Christian Braw, som håller fram exempel på sådana som säger något annat. Ett brev i en folkets livsfråga från de svenska biskoparna år 1951 hör dit. Här kunde frågorna komplicerats. Må vara att det biskoparna skrev var ett sant ord, men var det ett ord i rättan tid eller hade tiden gått dem förbi? Nå, lägg brevet bredvid vad biskopar därefter fått ur sig i frågorna om sex och prudefestivaler... Några komplikationer blir synliga.

Med boken Livskraftens lerkärl kan en myckenhet tankar och reflektioner lösgöras. Till vad nytta? Samma nytta som det är att ta sig till en utsiktsplats. Inte mer. Inte mindre. Utsikter ger insikter och kanske till och med åsikter. Läs  själva.

Nu till något som kompletterar:
I Tallinn diskuterade delegationen om den turkiska förbindelsen, en misstänkt gärningsman hade gripits av den turkiska gränspolisen, stärker misstanken om rysk inblandning. Något entydigt resultat nåddes inte i delegationen på nuvarande informationsunderlag.

49 kommentarer:

 1. En snabb sökning på nätet ger: "I lov av 22. Mai 1902 om Forbrytelser mot Statens Selvstendighet og Sikkerhet, var det åpnet for en mulighet for dødstraff. Etter den militære staffelov kunne det idømmes dødsstraff for visse alvorlige forbrytelser begått i krigstid, men den ble opphevet ved lov av 8. juni 1979. Den ble brukt i årene 1945 til 1947 mot landssvikere som Quisling og Rinnan mf." Man kan tycka vad man vill om avrättningen av Quisling m fl men man ska inte sprida osanningar.
  Thomas Ahlstrand

  SvaraRadera
 2. Så vilket brott menar du att Quisling dömdes för?

  SvaraRadera
 3. Spännande information - och Kyrklig Torsdagsglädje!

  -Nu väntar vi alltså på basfakta om den beskrivna delegationen. I väntan på sådan rekommenderas KT i dag, särskilt dess båda ledarrubriker:
  "De kyrkliga handlingarna är guldet i folkkyrkans händer" och huvudledarens kloka rubrik, som varmt rekommenderas till bloggarens teologiskt närstående röster:
  "Efterlyses: mindre tvärsäkerhet och med ödmjukhet i debatten".

  Jag hade inte kunna formulera åsikten/önskemålet bättre: om hur den bombastiska tvärsäkerheten formligen krossar lyssnandets, återhållsamhetens och tänkandets ödmjukhet - i bloggkommentarerna! Sällan eller aldrig har nämligen den totala tvärsäkerhetens tröttsamma tungor talat som de gör på bloggen genom datorn. Det är som bara finns tvärsäkerheten där. Den teologiska. Den totala, Aldrig blir den ens en millimeter förskjuten till för mån för tystnaden.

  Därför är den manande rubriken i KT utomordentlig och en påminnelse om förnuftets och återhållsamhetens dygder i tal och skrift. Att lägga band på sig, inte alltid säga eller skriva av det som munnen är full.

  Och visst - apropå den andra rubriken - guldet i folkkyrkans händer. Är inte också folkkyrkan själva guldet?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och du är alltså inte tvärsäker och bombastisk? Då vet vi.

   /Laikos

   Radera
  2. Och det har väl aldrig hänt att BOD bombastiskt och tvärsäkert hävdat att Svenska kyrkan är Kristi kyrka (bestämd form), att Kyrka-stat reformen är anledningen till medlemstappet , att högkyrkligheten vill vrida klockan tillbaka till för 1958 osv.
   Björn Fyrlund

   Radera
  3. Det kan man inte tänka sig att adressaterna för förmaningarna om lyssnande och mindre tvärsäkerhet är de kyrkliga kommunikatörerna och biskoparna?
   Tvärsäkra uttalanden som att de som tror på jungfrufödelsen inte förstått, tyder knappast på inlyssnande eller ödmjukhet.

   Radera
  4. Du projicerar, min gode BOD. Du projicerar.

   Radera
  5. Jo, det har hänt, Fyrlund - och är sant!

   Visst har jag hävdat detta. Men det är ju sant: att Svenska kyrkan är Kristi kyrka och att högkyrkligheten vill att kvinnor inte skall få vara präster. Alltså som det var innan 1958.

   So, what´s wrong?

   Sedan konstaterar jag att bloggaren ännu INTE har låtit oss få veta vilken delegationen till Tallinn var, i vilket syfte den var där och vilka som ingick. Märkligt att inga andra än un dertecknad efterfrågar basfakta.

   Ännu märkliga att bloggaren själv, som ofta betonar vikten av fakta och evidens, håller oss ovetande om saken. Men jag utgår, trots detta, från att den tål dagens ljus.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  6. Utöver Dike synes även bloggaren mena att SvK är Kristi kyrka i Sverige. Varför skulle han annars stå kvar trots att han inte tror som SvK, utan förr som MPr?
   Förvirringen i kyrkofrågan är stor i många läger.

   Radera
  7. Tallinndelegationen kanske tål mer ljus än nomineringsvalet inom POSK till Mörrum-Elleholms kyrkoval?

   Radera
  8. Man undrar onekligen om BOD läser vad han själv skriver, eller inser vad han skriver. Det var BOD som föreslog nya debattregler utifrån en rubrik i KT. "That what is what is wrong"; att BOD inte ser att han har en måttstock för andra och en för sig själv. Och detta utifrån att han menar att han är den ende som talar om vad som är sant. I vilken betydelse av begreppet är Svenska kyrkan Kristi kyrka (bestämd form) och hur bevisas det?
   Björn Fyrlund

   Radera
  9. Björn Fyrlund,

   -Låt mig komma med en enkel motfråga:
   -Hur bevisar Du att Svenska kyrkan INTE är Kristi kyrka?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  10. Om BOD för ett ögonblick besinnade sig och insåg att begreppet "att Svenska kyrkan är Kristi kyrka" är, vilket påtalats för BOD oräkneliga gånger, en teologiskt laddad utsaga, hade BOD insett att den motfråga han tycker sig ha konstruerat varken går eller kan besvaras på ett enkelt och entydigt sätt.

   BOD är inte nyansernas och begreppsdefinitionernas mästare, utan slagordens estradör vilket bruket av begreppet "Svenska kyrkan är Kristi kyrka" visar.
   Inte ens katolska kyrkan beskriver sig i sådana begrepp utan använder ordet ""subsistit in".

   En motfråga till BOD: Om Svenska kyrkan är Kristi kyrka (bestämd form) i vilken relation står de andra samfunden i Sverige till Kristi kyrka (bestämd form).
   Björn Fyrlund

   Radera
  11. "Sedan konstaterar jag att bloggaren ännu INTE har låtit oss få veta vilken delegationen till Tallinn var, i vilket syfte den var där och vilka som ingick. Märkligt att inga andra än un dertecknad efterfrågar basfakta."

   Och - vad har du med saken att göra?

   Radera
  12. Har Du, Fyrlund, jobbat för en icke Kristi kyrka?

   -Du ifrågasätter uppenbarligen att Svenska kyrkan är Kristi kyrka. Har Du då, innan Du lämnade Din prästtjänst i Halland, arbetat länge för en kyrka, som INTE är Kristi kyrka?

   Relationen till de andra samfunden (jag antar Du avser främst de frikyrkliga)är ointressant, eftersom samtliga är kristna och att ekumeniken är god. Det vore av värde att se samfundens övergripande samhörighet och mål: att arbete för just Jesus Kristus.

   För övrigt stipuleras i KO vad Svenska kyrkan är. Tror Du inte på KO:s ord?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  13. Nu var det just definitioner och inte slagord som skulle definieras: Nu blandas i BODs inlägg ett nytt begrepp "icke Kristi kyrka" med "arbete för Jesus Kristus" och att KO stipulerar vad Svenska kyrkan är.

   BOD kunde kanske under dagen fundera över varför den nya kyrkohandboken heter: Kyrkohandbok för Svenska kyrkan och inte längre Den svenska kyrkohandboken.
   Björn Fyrlund

   Radera
  14. Och i vilken kyrka har Du länge varit präst, Fyrlund?

   -Min vänliga fråga om ovanstående gled Du tyst förbi, men den kvarstår alltså. Eftersom Du anser att Svenska kyrkan inte är en Kristi kyrka, har du alltså arbetat i Halland för någon som inte är det. Logiskt, eller hur - efter Din egen definition?

   Skall vi sedan inte tro på vad som står i KO angående Svenska kyrkans uppdrag?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  15. Tror jag inte alls, Peter T!

   -Nej, det tror jag inte den s k Tallinndelegationen tål.

   Nomineringsvalet i min ringa persons församling var enhälligt, men det verkar vara långt ifrån en enhällig önskan på denna bloggs kommentarsfält att önska starka strålkastares ljus över det påstådda Tallinbesöket.

   Viktigare är då att angripa den som söker sanningen om delegationsresan.

   Ja, var och en prioriterar ju efter sitt önskemål.


   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  16. NU får BOD vänligen börja vara noga med orden. Nu heter det "är en Kristi kyrka". En ny glidning bort ifrån "är Kristi kyrka" i bestämd form.
   Tydligen förstår BOD fortfarande inte ett jota av den frågeställning han så lättvindigt vill komma undan genom att slingra sig med hela tiden nya språkliga figurer.
   Björn Fyrlund

   Radera
  17. Enhällighet kräver minst en röst om endast en person närvarar.
   Det gör det inte mindre intressant att få reda på numerären av antalet röstande.

   Radera
 4. Läs domen!:

  "Tiltalte Vidkun Abraham Laurits Quisling dømmes til døden for forbrytelser mot den militære straffelovs §80 nr. 1, 2 og 3 og mot den borgerlige straffelovs §§83, 84, 86, 98, 233, 239, 255, jfr. §§256, 257, 275 og 317, jfr. §318 og de provisoriske anordninger av 3 oktober 1941 og 22 januar 1942, jfr. lov av 6 juli 1945 alt sammenholdt med straffelovens §62.

  Tiltalte frifinnes for tiltalebeslutningens punkter I d, V c, VI e, VIII og tilleggstiltalebeslutningens punkt I e.

  Hos tiltalte inndras etter straffelovens §36 kr. 1 040 000."

  Finns på nätet. Sök Quislingdomen. Brotten är mord (drap), oaktsamt mord samt brott som motsvarar lands-och högförräderi. Nej det är inget konstigt med domen mot Quisling./Thomas Ahlstrand

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för faktakollen! Uppenbart behövlig.

   Radera
 5. Finns det verkligen någon i Svenska kyrkan som tror att Svenska kyrkan är Kristi Kyrka?

  Jonas M

  SvaraRadera
  Svar
  1. I all bristfällighet - JA!

   /Ruinromantiker

   Radera
  2. Du frågar utifrån ett romerskt perspektiv och borde därför komma ihåg Augustinus distinktion mellan den synliga och osynliga kyrkan.
   Man hoppas förstås (?!) att ruinromantikerns svar också gäller biskopen i Rom. an

   Radera
  3. Jonas M,

   -Ja, Jonas, sex (6) miljoner kyrkotillhöriga!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. Nu är du bara för komisk, BOD. Majoriteten av medlemmarna i Svenska kyrkan är inte kristna och struntar fullkomligt i om den är en del av Kristi kyrka eller inte.

   Radera
  5. Nja, BOD, detta är nog önsketänkande. En stor del av dessa är nog knappt medvetna om att de är "anslutna", och visar sig aldrig vid vare sig högmässor eller kyrkoval./Paul

   Radera
  6. Elisabeth,

   -Dömen icke sex miljoner kyrkotillhörigas tro, på det att du själv icke må bliva dömd!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  7. BOD, det räcker att se hur majoriteten av dessa tillhöriga agerar. Att du är förblindad ändrar, tyvärr, ingenting.

   Radera
  8. Elsiabeth,

   -Jag hade ingen aning om att Du är kvalificerad för att ställa diagnos på mig.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  9. Du ser ju inte verkligheten som den är, Bengt Olof. Du lever i ett rosenrött skimmer vad gäller Svenska kyrkan. Det handlar inte om någon "diagnos". Jag hoppas dock innerligt att du någon gång vaknar till sans.

   Radera
  10. Den har jag stor erfarenhet av, kära Elisabeth!

   -Jag har varit vaken i Svenska kyrkans verklighet mer än fyra decennier, kära Elisabeth och kan därför konstatera att Din och många andras på bloggen bilder av kyrkan är både inkorrekta, direkt falska och därtill provocerande. Det synes mig som om ni samlat er kring ett gemensamt aggressionsmantra, vilket innebär att ni - inte jag - ser rött, då Svenska kyrkan avhandlas. Dag ut och dag in produceras dessa obegriplig spottloskor, vilka - om någon gör sig mödan att lägga ihop dem - skulle räcka till flera dagliga texter från BloggarDag. Det hedrar honom att han inte har fallit in i, eller fallit för, er syn på vårt lands tusenåriga och älskade folkkyrka.

   Jag är nämligen övertygad om - fast han förvisso, om någon, kan tala för sig själv - att han också innerst inne hyser kärlek till Svenska kyrkan.

   Tänk om Du, någon gång Elisabeth, också kunde förmå Dig att känna och uttrycka detsamma!

   Har, för övrigt, Svenska kyrkan gjort Dig något ont? Jag blir ärligt tacksam, om Du vänligen vill ge mig ett ärligt svar på denna min fråga!
   Välkommen!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  11. Bengt Olof,
   du anser att min och andras bild av Svenska kyrkan är falsk medan vi anser att din är det. Antagligen beror detta på att vi i grunden har helt olika uppfattning om vad som konstituerar en kristen kyrka.

   Jag hyser stor kärlek till Svenska kyrkan och sörjer djupt över hennes fall men jag har förstått att du tror att jag ljuger när jag säger så. Det gör jag inte.

   Om Svenska kyrkan gjort mig något ont? Ja, hon har låtit sig ockuperas och ockupanterna har slängt ut mig. Numera måste jag köra sju mil, enkel resa, för att fira en kristen gudstjänst. Detta är inte lätt eftersom både maken och jag är sjuka och rörelsehindrade. Någon gång i månaden firas kristen gudstjänst med tillresande präst på bara tre mils avstånd. Detta har Svenska kyrkan gjort mig. En kyrka där kontraktsprosten säger till prästerna att de inte ska prata så mycket om Gud, för det stöter bort människor, är ingen kristen kyrka längre. Och så ser läget ut där jag bor.

   Radera
 6. "Efterlyses: mindre tvärsäkerhet och med ödmjukhet i debatten"

  Om man inte vill lyssna och ändra sig spelar det ingen större roll om man är självsäker eller "ödmjuk". Det är lika illa. Detta prisande av "ödmjukhet" är falskt, som om det vore bättre att inte veta.
  Fram för frimodighet OCH vilja att lyssna!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och intressant nog är de som efterlyser ödmjukhet oftast de minst ödmjuka. Kravet på ödmjukhet är ytterligare en härskarteknik. Sedan är den kanske omedveten, eftersom man tror sig själv vara ödmjuk, men likväl är det så.

   Radera
 7. Elisabeth,

  -Kyrkans Tidnings citerade rubriker talar för alla. Men du talar för Dig.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ännu en härskarteknik.

   Radera
  2. Elisabeth,

   -Känner du Dig förtryckt, kära Elisabeth?

   Förvånande i så fall, eftersom Du brukar ha mål i mun och vara snabb på datorn. Jag försöker diskutera kyrkofrågor och ägnar mig inte åt teknikaliteter.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  3. Ånyo en härskarteknik, här firas det visst excesser.

   Radera
  4. Elisabeth,

   -Ack, hur ofta kallas inte saklighet och sanning i olika diskussionsfrågor för "härskarteknik"?

   Nota bene, dock bara av dem som känner sig förtrampade.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. Egentligen kan man lika gärna försöka prata med en vägg men i alla fall:
   Du försöker påskina att jag är ensam om min uppfattning, vilket är en härskarteknik. När jag påtalar detta förklenar du mig genom att fråga om jag känner mig förtryckt och kryddar för säkerhets skull med "kära". Där har vi härskarteknik nummer två.

   Saklighet och sanning är för övrigt inga ord som passar in på dina inlägg.

   Radera
  6. Men snälla Elisabeth, Du är detta!

   -Visst är Du en kär debattör för mig. Varför skall man inte få sätta den sanningen på pränt?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 8. BOD måste ha övernaturliga krafter som kan läsa tankarna hos 6 miljoner människor.

  Jonas M

  SvaraRadera
 9. Svenska kyrkan borde överge medlemsbegreppet.
  Är man döpt så är man.
  DÅ skulle även en massa andra okyrkligheter försvinna.
  Om man är en folkkyrka och alltså en kyrka för hela folket, så behöver man väl inte dela in folket i kategorierna medlemmar och icke-medlemmar?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lysande inlägg, Peter T!

   Radera
  2. Vad är "lysande" i hans inlägg, Elisabeth?

   -Ja, det kan man undra efter Din applåd över att saklig statistik skall avskaffas.

   Märkligt utrop, eftersom vissa på bloggen då inte kan jubla, när de ser minussiffrorna. Å andra sidan - det är kanske Ditt syfte - går det ju inte att statistiskt belägga Svenska kyrkans storlek och totala dominans bland kristenheten i landet. Ungefär som, fast omvänt, i missionsprovinsen där man inte vill erkänna marginaliseringen, som dess siffror skulle bekräfta.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  3. Som om statistikunderlag skulle vara det främsta argumentet för att behålla medlemsbegreppet?
   Nattmössan har talat igen.

   Radera
  4. Peter T,

   -Ja, Din nattmössa!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera