onsdag 7 november 2012

Äntligen både närhet och samverkan ...

Det blir tre informationsdagar i Växjö stift och rubriken är lögnaktig så det smäller om det: "Äntligen både närhet och samverkan..." Det finns en uppenbarligen en kristlig faiblesse för det propagandistiskt lögnaktiga och de vackra orden liksom halkar ur mun och tangentbord. "Äntligen" - men nu ska ju retätten organiseras och vem har egentligen längtat efter den?

Varför ska vi fara iväg till Madesjö prästgård, Värnamo församlingshem och församlingsgården Skeppet i Vetlanda? För att det finns "en rad saker som är viktiga att ta itu med så snart som möjligt, så att inte januari 2014 börjar med en kalldusch". Nå, kallduschen kommer redan i vår. Kyrkomötesledamöter informerar, dvs Bertil Olsson och Ola Isacsson. Man undrar hur stiftet väljer ut havliga ledamöter från kyrkomötet för uppgifter av detta slag.

Jag ynkar kanske inte de fd domprostar som nu träder upp i Kyrkans Tidning och kritiserar Strukturutredningen. En av dem tycker jag om och rätt har han förstås. Men hur kommer det sig att det så ofta är folk som suttit på fina positioner och föga sagt, som vid pensioneringen och därefter talar så frimodigt kritiskt om den kyrka som så väl avlönat dem?

Jag menar att vi nu utan att hymla ska beskriva den faktiska reträtt saken handlar om. Jag skrev "faktiska", inte "taktiska". Jag uppfattar att om vi inte gör strukturförändringar, kommer församlingar att slås ut under 2013 eftersom det inte finns folk att sitta i beslutsförsamlingarna. Parallellen skulle kunna vara en blindtarmsinflammation där det - i varje fall tidigare - gällde att operera eller låta blindtarmen spricka. Nu opererar vi radikalt och tar alla blindtarmar, också de som inte är inflammerade. Eller så håller vid fast vid bilden av reträtt. Förband med låga stridsvärden dras tillbaka men också de förband som har styrka kvar. Alla ska tillbaka. I Napoleons fall och reträttenm från Moskva skulle förbanden tillbaka till Frankrike och alla som läst von Clausewitz och studerat hans berömda grafiska illustration, vet hur det gick. Vem säger "äntligen" då? Men vem har någon egentlig frihet att fatta beslut i kyrkomötet? Beslutet har fattat sig självt. Äntligen?

Återstår att trösta sig med kyrkohandboksförslaget.

1 kommentar:

  1. "Jag uppfattar att om vi inte gör strukturförändringar, kommer församlingar att slås ut under 2013 eftersom det inte finns folk att sitta i beslutsförsamlingarna."

    Mmm. Eller också kunde det bli så att kyrkfolket visar sig kapabla... Men det är väl det som är problemet.

    SvaraRadera