onsdag 21 november 2012

Friskt mod

Det är väl lika bra att jag lägger ut Frimdog kyrkas senaste bidrag till kyrkolivet. Håll till godo!

RESERVATION

Frimodig kyrka - partipolitiskt obunden grupp i Svenska kyrkan med syfte att arbeta för levande församlingar och en kyrka öppen för alla - har argumenterat mot det nu fattade beslutet om nya strukturer. Också om vi ser det senaste årtiondets betydande avvecklande av församlingar och delar bedömningen att situationen måste hanteras, menar vi att det fattade beslutet mer är ett uttryck för krisen än en lösning av den.

Frimodig kyrka förstår att de politiska partierna inte längre kan förse kyrkostrukturen med tillräckligt många politiker och därför skapar en mindre resurskrävande organisation där inflytande och makt kan bevaras på en nivå över den, där människor samlas för att fira gudstjänst och därmed bli församling

Risken med strukturförändringar är att de fungerar som organisatoriskt självbedrägeri; någon verklig förändring till det bättre sker inte. Den kraft som skapar betingelser för förnyelse saknas. Detta är ett förhållande som döljs av grandios framställningskonst, där det som är
brist på närhet med en politisk övertalningsdefinition kallas "närhet" och det som är brist på samverkan följdriktigt kallas "samverkan".

Frimodig kyrka ser som sin kallelse att vara just ett frimodigt alternativ i en kyrka där det finns ett verkligt missmod, men uppfattar inte att de nya strukturerna kommer att skapa entusiasm. Tvärtom är risken att förväntningarna på nya strukturer är så lågt ställda, att
organisationsförändringen skapar uppgivenhet i organisationen. Därför lämnade vi förslag om insatser för att på olika sätt ge förutsättningar för pastoral nystart men pekade också på konkreta faror med det föreliggande förslaget, därför att konsekvenserna inte klarlagts

I debatten har Frimodig kyrkas ledamöter pekat på hur den lokala gudstjänstfirande enheten - församlingen - alltid tagit ansvar också för kyrkolivets praktikaliteter och valt de i församlingen ansvariga. Detta ansvarstagande hör till själva församlingsbildandet, dvs den
process som innebär att missionen blir Kyrka lokalt.  Alltså borde valen till Svenska kyrkans olika ansvarsorgan ske med den lokala församlingen som bas och valet till församlingsråden vara direktval.

Frimodig kyrkas förbättringsförslag har avvisats. Vi reserverar oss därför mot beslutet om strukturförändringar, O 2012:2.


Uppsala den 21 november 2012

under detta följer namnen i mer eller mindre tydlig skönskrift ....

Så vad ska vi säga? Inte bara Frimodg kyrkas folk röstade emot och om ni läser Kyrkans Tidnings ledare när tidningen kommer i morgon så ser ni att resonemangen hålls öppna. Blir det bra, får vi se det om några år - eller hur tanken nu var.

Som vanligt gäller att de som röstade på Frimodg kyrka i kyrkomötesvalet 2009 har fått mest talartid för pengarna. Min socialdemokratiske vän som är både ledamot och bankman undrade vad vårt talade kostade. Det kostar inget extra, lokaler och personal var redan bokade. Däremot får kyrkomötet valuta för pengarna. Det kan man inte säga om alla andras talares insatser. Och allra minst om dem som alls inget säger, år efter år.

1 kommentar:

  1. Eftersom hela kyrkomötet väl får anses vara också en teologiskt motiverad verksamhet där biskoparna visserligen inte äger rösträtt men har ett ord att säga i läronämnden, skulle jag finna det intressant med din analys av just detta dvs biskoparnas funktion i praktiken i kyrkomötet. De är väl de enda som är där på basis av vigningstjänsten och därmed läroansvar varför din tolkning av denna deras uppgift vore intressant att läsa din syn på. Om jag hörde rätt sade väl några ledamöter att den sk dubbla ansvarslinjen finns kvar? Varför denna väl i så fall är just vad biskoparna representerar? / Magnus Olsson

    SvaraRadera