lördag 27 juli 2013

Fiske i grumligt vatten - eller i levande?

FiSK ätr liberalernas kyrkliga grupp. FLiSK skulle den väl rätteligen heta: Fria liberaler i Svenska kyrkan. Alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet kan vara med som förtroendevalda. Symbolen med fisken "är erkänd i alla kyrkor", heter det. Ja som ett bekännelsetecken för alla kristna, inte som en partisymbol, kan man påpeka. "Denna symbol har vi med stolthet gjort till vår." Hur går sådant till? Sno alla kristnas tillhörighetstecken och göra detta till vårt? Och hur kan det av FLiSK bli n - fisk? Var det inte just liberalismen som plötsligt var poängen - och den försvann omedelbart! Blev till intet, intet, intet i ambitionen att få ha alla kristnas symbol som sin egen.

Handlingprogrammet är stort. Om jag citerar från inledningen om en "Öppen och fördomsfri kyrka" går det att förstå vad saken handlar om:

"Genom att rösta på FiSK stödjer du en nomineringsgrupp som arbetar för att kyrkan kraftfullt ska agera mot varje form av främlingsfientlighet, rasism och homofobi. Vi tror på att samtliga människor är skapade till Guds avbild och därför okränkbara.Vi vill därför att kyrkan skall vara en tydlig röst i arbetet med att skapa ett samhälle fritt från diskriminering och där de mänskliga rättigheterna värnas. Vi vill att arbetet med att sprida öppenhet och tolerans ska genomsyra samtliga nivåer i Svenska kyrkan liksom kyrkans internationella arbete."

Vi tror på? Människan skapad till Guds avbild är förstås judendomens och Kyrkans tro. Utan Kyrkan hade nog inga liberaler tänkt som de gör. Men vad betyder satsen? Kraftfullt agera? Det intressanta är dock att för liberalerna är Svenska kyrkan den arena där deras politik ska genomföras. Allt handlar om vad de vill, inte om att ställa frågan vad Kristus vill med sin kyrka.

"Många medlemar har i dag få kontakter med kyrkan. Då blir det särskilt viktigt att varje kontakt blir så positiv som möjligt. FiSK vill att de tillhöriga, Svenska kyrkans medlemmar, ska vara i centrum. Vi vill säkerställa att anställda, ideellt engagerade och förtroendevalda i kyrkan agerar med en öppen och välkomnande attityd."

Det kundtillvända perspektivet kanske lockar? Men är det inte Jesus som ska vara i centrum? Och hur kan enskildas bemötande vara en politisk fråga - den är väl mest personlig? Hur säkerställer man att en präst alltid är på gott humör - säkerställer var ordet. Jag vill veta. Och förtroendevalda som agerar med en öppen och välkomnande attityd - vad är det, som katekesens ord lyder? Blir man trlött eller blir man trött?

"Svenska kyrkan är en mycket stor arbetsgivare. FiSK vill betona vikten av att kyrkan bedriver ett aktivt arbete för att skapa en god och inkluderande arbetsmiljö. Vi anser till exempel att det är dags att sätta punkt i kvinnoprästfrågan. Vi vill tydligt sända ut budskapet att kvinnor och män på lika villkor ska kunna inneha samtliga ämbeten och uppdrag i Svenska kyrkan."

Det låter något. Sätta punkt - och detta år 2013. Hur ska det gå till? Och vilket är problemet just nu? Har inte punkten satts genom yrkesförbud och befordringsstopp? Vad mer ska göras? Tankeförbud? Forskningsförbud? Publiceringsförbud? Liberalismen är faktiskt anslående. För inte kan väl tanken vara den att gräva igenom problemkomplexet från början igen och se vad det var som gick fel?

Homofobi och kvinnoprästfråga. FLiSK presenterar sig. Som en största lutherska kyrkan i världen har också Svenska kyrkan ett särskilt ansvar för HBTQ-frågan, "ett särskilt ansvar för att i de samtal som förs med andra kristna samfund tydligt stå upp för likabehandling och det kristna kärleksbudskapet." med andra ord: Nu ska negrerna får lära sig!

Inte ett ord om Jesus i handlingsprogrammet - däremot vill FiSK "att gudstjänster och kyrkliga handlingar ska ge människor enmening och hjälp i vardagen". Det kan man tycka - men tappar då att gudstjänsten 8inte är terapi för oss utan lovsång till Gud - också. Och vad ger ni mig för satsen att de som deltar i gudstjänsten "ska mötas av ett tilltal som svarar mot deras behov". Just nu lockar pensionen! Jag vill inte vara i den kyrka liberalerna önskar: "Tillsammans med andra former av gudstjänster och musikarrangemang kan vi skapa en kyrka där människor i olika situationer kan känna gemenskap och glädje." Vi skapar - jag som trodde att det var Gods Ande!

Jag bläddrade handlingsprogrammet en gång till. Faktiskt, om jag inte är för ofokuserad, inte ett ord om Jesus. Kyrkan ska vara liberalismens arena och agent. Då behövs väl ingen Frälsare när allt kommer till allt.

6 kommentarer:

 1. Fria liberaler är inte FISK de utger sig att vara. De är FLÄSK med tanke på sitt valfläsk och högmod. De fiskar i HBTQIA-träsket, men de tycks inte ännu vara tillräckligt uppdaterade för inter och a-sexuella.

  SvaraRadera
 2. Jan Björklund for archbishop!
  Så kan han förstöra den, som han har förstört skolan.

  LG

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om någon, mycket förenklat givetvis, förstört skolan var det väl skolministern Göran Persson, som troligen mot bättre vetande genomdrev en politiskt beställd kommunalisering. Hur skulle man kunna få bort lärarnas "privilegier", om inte med en stor omorganisering och byte av arbetsgivare? Målet var förbilligande och att klämma åt intellektuella, som upplevdes som parasiterande och inte "arbeta på riktigt". Dessutom ansågs den bildade och borgerligt anstrukna lärarkåren ("borgarkärringarna") skyldig till arbetarklassens dåliga betyg.

   Reformen lyckades.

   Som statsminister tvingades han - "det hade redan gått för långt" - ovilligt att genomdriva skiljandet kyrka-stat. De nya eliterna kände sig alltmera främmande för kristendom och kyrka. Statskyrkokostymen kändes obekväm. Utformningen av reformen garanterade kyrkans undergång på några generationer, men omedelbart skulle inget buller förmärkas.

   Reformen lyckades.

   Ytterligare knäcktes den av svenskarna älskade och ömt omhuldade inflationsekonomin under Göran Perssons ledning. Är buffeln Persson månne en av de riktigt stora ledarna i vår politiska historia?

   Tant Svart

   Radera
 3. Ja, det är så pinsamt. Inget om Jesus. Jag hade inför Folkpartiets landsmöte i Karlstad hösten 2011 motionerat om totalt slut på alla former av kyrkoengagemang från partiets sida (= nedläggning av FISK som ju utnyttjat folkpartiets namn och 2009 även dess symbol vid sidan av fisken). Liberala ungdomsförbundet applåderade (vilket var skönt när jag fått så mycket skit för motionen om att ingen som föder sitt barn ska kunna registreras som barnets far), men motionen avslogs med motiveringen att det var varje trossamfunds rättighet att självt avgöra hur det ville styras. (Så att om en frikyrka önskar att politiska partier ska sitta i dess kyrkostyrelse, så bör de politiska partierna villigt ställa upp även där?).

  För övrigt HAR ju Folkpartiet m.fl. verkligen satt punkt i ämbets- och äktenskapsfrågan. Genom att lyckas få de andra riksdagspartierna inklusive KD - men möjligen utom SD? - att införa de nya könsbegreppen, där en registrerad mamma Ann-Catrine kan visa sej vara en biologisk man och en registrerad pappa Åke kan visa sej vara en biologisk kvinna.

  Jag upprepar: Gud gav våra motståndare i vår hand, men genom att inte slå till hårt och omedelbart (bildligt talat, givetvis) har vi missat tidernas chans att rubba pk-eliten i kyrkotoppen. Reaktionen skulle ha varit skarp och skoningslös redan februari 2012 då ÄB gick ut i DN - vi KAN helt enkelt inte ha en kyrkoledning som tror att män kan föda barn (och eo ipso har gjort det historien igenom) och att alla vi som tror att endast kvinnor kan föda barn vill (åter-)införa tvångssteriliseringar!

  Hur står vi ut? Och förutom allt annat misskrediteras ju de seriösa delarna av kyrkans jämställdhets- och hbt-arbete nu till den milda grad, att verkliga homofober i Afrika och Östeuropa knappast längre ens lyssnar till oss, bara skrattar åt våra tokigheter. Polariseringen fortskrider, och homofobin och queerologin parasiterar på varandra.

  SvaraRadera
 4. Varför inte ge Biskoparna i uppdrag att plocka fram två-tre alternativ på hur Svenska Kyrkan skall hanteras och vad man egentligen tror på! Det skulle vara det underlag som Svenska Kyrkans väljare har att välja på.

  Dessa tre förslag skall vara valunderlag. Inga politiska
  partier skall vara inblandade.

  Våra Samfälligheter får plocka fram en valsedel som inte flaggar med partitillhörighet.

  SvaraRadera
 5. Det är bra att du nagelfar flosklerna, Dag. Att dessa partigängare får gå lös på Kyrkan är verkligen ledsamt.

  SvaraRadera