onsdag 31 juli 2013

Folkrörelse och arbetsgemenskap

"Det är folkrörelse och arbetsgemenskap" löd uppenbarligen mina olyckliga ord om folket i Nymans garage, som packar valsedlar. Detta får Frimodig kyrka inte vara för någon som presenterar sig som  "kyrkotillhörig iakttagare". Fluktare, alltså. Men vad jag beskrev var en arbetsform!

Till skillnad från en rörelse med funktionärer, får Frimodig kyrkas, FK, medlemmar och sympatisörer en chans att träffas i Nymans garage, Vallvägen 5 i Ingelstad. Folkrörelser sätter folk i rörelse och arbetsgemenskapen är livsform. Det vet vi som är folkrörelsefostrade. Och folk i rörelse betyder inte att de utgör en majoritet. Har scoutrörelsen någonsin bestått av en majoritet av folket - eller nykterhetsrörelsen - eller frikyrkligheten?

Nu undrar vän av ordning varför tryckeriet inte kan sända valsedlarna direkt till valnämnden utan mellanlandning i garage, Nymans i Ingelstad och Murrays i Uppsala t ex. Det undrar många. De stora partierna vill ha det så här. Egentligen ökar detta deras intresse att mellanlanda valsedlar mig att få veta hur pengaströmmarna går bakom kulisserna. Vem betalar partierna för jobbet? Hur mycket av partistöd och partiresurser kan läggas på kyrkovalet - och alltså finansieras med bl a mina skattemedel.

FK drog inte ihop så många röster som publik på Friend's Arena - ligger denna arena i Sverige? FK är litet, ynkligt, förstår jag. Men i kristna sammanhang kan nog litenhetsargumentet aldrig bli ett motargument. Valet av David som kung eller egenheten att Guds Son föds som ett litet barn eller kallandet av en handfull apostlar - allt är litet. Gott så. Och kanske ska FK aldrig bli stort utan bevara sin saltfunktion? Vi ska i vart fall inte bygga upp en gigantisk kyrkopolitisk struktur som engagerar människor och kallar till möten och sammanträden. Kyrkopolitiken ska bara vara en stödfunktion till kyrkolivet, inte kyrkoliv! I normalfallet drar några stycken runt vardagsarbetet. Vid särskilda tillfällen träffas medlemmar och sympatisörer men bara just så mycket att det är roligt och meningsfullt. Samt stimulerar deltagandet i kyrkolivet!

POSK:s Inger Harlevi, Visby, lät i går tala om sig. Hon tycker inte om att anställda i Svenska kyrkan kandiderar till förtroendeuppdrag. "Det blir inte trovärdigt. Det ska vara en folkkyrka, inte de anställdas kyrka. Det är den redan i alldeles för hög grad." Tänker POSK verkligen så? Vad tycker prosten Isacsson i Växjö eller komminister Rosenquist på södra Öland om Harlevis utspel - för båda kandiderar väl till kyrkomötet? Menar POSK att det skulle vara bättre om kyrkomötet endast bestod av icke anställda samt biskopar? Men var vi inte rätt många just anställda som byggde upp PPO som blev POSK? När ändrade POSK politik?

FK har gott om präster och diakoner på sina listor - också. Kompetensen bland dem som står på våra listor behöver vi inte blygas över. Idiotkoefficienten verkar också vara lägre på FK:s listor än på andra - men jag medger att saken är svår att mäta. Men Oxenstiernas ord till gossen håller fortfarande: "Min son, om du visste med vilken ringa vishet världen styres." Det gäller kyrkostyrandet också.

8 kommentarer:

 1. Jag har aldrig förstått logiken i att en kristen människa, vars kristna tro lett till en tjänst inom Svenska kyrkan, därmed skulle vara diskvalificerad för att väljas till olika poster inom kyrkan.

  Antagligen har detta mantrat uppfunnits av dem som var rädda för att förlora sin kyrkopolitiska makt. Tänk om de kristna tar över?! Hu så hemskt!

  SvaraRadera
 2. Samma logik betyder också att statligt/Landsting/kommunanställda inte är lämpliga att ställa upp i kommun/riksdagsval.
  Då inser man den logikens brister...

  SvaraRadera
 3. Du vet lika bra som jag, Dag, att POSK varvar sina listor med anställda och förtroendevalda. POSK, likaväl som FK tycker att det ger en bra stabilitet.
  Så svaret på din fråga om riksPOSK ändrat åsikt är nej, men lokala POSKare ute i landet kan vara av annan åsikt. Beroende på hur det kanske ser ut lokalt - vad vet jag?

  POSK har också präster och diakoner bland sina kyrkomötesledamöter i dag - men det är väl ändå både FK och ÖKA som har flest antal kyrkligt anställda, sett till antal mandat? FK med sina 12 präster och en teolkand av sina 13 mandat och ÖKA med sina 7 präster och en teolkand av sina 8 mandat.

  Personligen tycker jag att systemet i Finland verkar betydligt bättre där de förtroendevalda väljs på en lista och de anställda på en lista. På det viset garanteras ju också kunskaperna på många plan och det blir en jämn fördelning.

  SvaraRadera
 4. Folkrörelse = vi som inte dopar oss med statliga & kommunala partibidrag i kyrkovalet.

  SvaraRadera
 5. Friends Arena ligger i Sverige. Därför kallar vissa av oss den för Kompisvallen.

  SvaraRadera
 6. Inger Harlevi har ju rätt såtillvida som anställda inte bör/får sätta sej i arbetsgivarposition. Det är ju därför jag som vikarierande kantor inte står på någon kyrkofullmäktigelista i min hemförsamling. (Däremot blev jag betrodd att stå på listan till stiftsfullmäktige).

  Sen sympatiserar jag med tanken på varvade listor. Kyrkan behöver starka lekmän (som t.ex. Erik Petrén, Anna-Greta Norén och Gunvor Vennberg), men de ska vara kyrkans eget folk, förtrogna med kyrkans tro och liv, och inte några politruker. Hellre idel präster på listorna än femtekolonnare. Men det är verkligen oroväckande om vi inte längre kan hitta några starka och teologiskt kunniga företrädare för ett "kyrkfolk" också utanför de anställdas skara.

  SvaraRadera
 7. Inger Harlevi innehar en 20-procentig anställning i Visby domkyrkoförsamling. Intäder bristen på trovärdighet först vid en högre procentsats?

  SvaraRadera
 8. Det är bra att det är så högt i tak i POSK, att Inger kan uttrycka sin åsikt utan att fråga någon om lov inom POSK. Men uppenbarligen delas hennes åsikt inte av POSK i Växjö stift eftersom både jag och Mattias står högt på kyrkomöteslistan.

  F.ö. delar jag Carinas åsikt om att Svenska kyrkan brde ha någon form av kategorikluvet kyrkomöte i likhet med många, många kyrkor i världen.

  Ola Isacsson, Växjö

  SvaraRadera