fredag 26 juli 2013

Inför kyrkovalet

Det kanske kan tyckas vara ett säkert sätt att fördärva en vacker sommarmorgon när man läser texter från partier och nomineringsgrupper inför kyrkovalet - och det kanske är så. Koffeinkick vid frukost är nog bättre än adrenalinkick vid läsning av nonsenstexter. Men texterna har, även om de saknar det meningsbärande, underhållningsvärde.

Miljöpartisterna ställer upp och deklarerar: "Vi står på samma grund som MILJÖPARTIET." Välan, då vet vi. Miljöpartiet står på kristen grund. När beslöt partiet det? Preciseringen av programmet är kortfattad: "Solidaritet med kommande generationer, med världens alla människor och med djur och natur i det ekologiska systemet. Detta är helt i samklang med det kristna kärleksbudskapet." Vill man påverka Svenska kyrkan i grön riktning ska man, heter det, rösta på miljöpartisterna.

Vi tar det steg för steg.
Miljöpartiet har ett program. Detta program ska påverka Svenska kyrkans arbete. Det förhåller sig alltså inte i första hand på det viset att människor firar gudstjänst och formas där och sedan försöker se hur det obestridliga ansvar de har, ska förverkligas i världen och därför söker samverkan med människor av god vilja i ett politiskt parti och där arbetar för ett politiskt program som är så provisoriskt som program av det slaget måste vara och inte förses med kristlig legitimation, dvs påståendet att programmet är "helt i samklang med det kristna kärleksbudskapet." Tron får inte ett utflöde. Ideologier av skilda slag ska ha ett inflöde. Nog är det ett problem.

VISK är "INTE partipolitiska - utan allmänt vänsterkristna". Viskarna vill att Svenska kyrkan ska verka ännu mer i Jesu efterföljd. "Vi tycker att Jesu predikan och sätt att leva visar att jämställdhet och allas lika värde är ovillkorligt kristet." För att förändra Svenska kyrkan "har du en unik chans just nu då Vänstern i Svenska kyrkan ställer upp som nomineringsgrupp i kyrkovalet."

Om detta finns en del att säga. S har tagit Visk under sina vingars skugga. Vad Visk kunnat driva för egna krav framstår som lite oklart. Men lite tacknämligt är det att det talas om Jesu efterföljd. Begreppet "vänsterkristna" är väl konstigt, trots allt och hur kan man vara det "allmänt"?
Det kyrkopolitiska programmet ger ingen vägledning för hur församlingen ska byggas, stiftet skötas eller vilka lösningar det finns på Svenska kyrkans problem.
Att läsa ett valprogram där det manas till "höga etiska krav på kapitalförvaltning och inte investera i vapen/tobak eller alkohol" är närmast utmanande. Sådana regler har vi ju och de etiska frågorna för kapitalförvaltning har gnetats mycket länge.
När Visk menar att arbetet att verka ännu mer i Jesu efterföljd "just bara (är) påbörjat" är det vackert tänkt, ur evighetsperspektiv liksom. Annars kan man ju tycka att 2000 år är en rätt lång tid.

ÖKA framställer sig som en ung nomineringsgrupp. Docenten Bo Hanson kanske inte är den jag främst förknippar med ungdomlighet och ÖKA:s representant i stiftsfullmäktige i Växjö är en av fullmäktiges äldsta, i ålder strax efter Metusalem. Vapenexporten är en viktig fråga för ÖKA, som tycker det är skamligt att Sverige toppar listan för vapenexport - räknat i förhållande till folkmängden.
ÖKA är berett offra arbetstillfällen. "Som kristna kan vi inte försvara vår egen välfärd på bekostnad av andras nöd."
Det blir storstilat:
 "Att sätta vapen i händerna på ickedemokratiska regimer innebär att de mänskliga rättigheterna kränks och att den kristna människosynen förtrycks. Det tillhör naturligtvis en kristen kyrkas viktigaste uppgifter att protestera mot detta och Öppen kyrka vill i Svenska kyrkan ge röst åt de protesterna."
Viktigaste uppgifter? Verkligen? Vilka är de andra viktigaste? Och finns det ett ställföreträdande kristet förnuft i politiska frågor eller kan alla fatta lika mycket och lika kloka beslut - också om de inte själva är kristna?

ÖKA vill ha en balans mellan könen bland biskopar, präster och diakoner. Här finns alltså en del att göra. Men vad betyder kravet att "präster skall kunna viga par till såväl olikkönade som samkönade äktenskap"? Samkönat - är det inte att två kön blir tillsammans, idkar samlag och lever samliv i beredskap att ta emot barn och sörja för släktets bestånd? Men ÖKA enkönat? Vem skulle betrakta sitt äktenskap som olikkönat eller definiera sig själv som olikkönad sin fru? Menar ÖKA bortsett från detta att prästerna skall viga enkönat och vad ska ske med dem som inte gör det? Kan den som inte vill, prästvigas - eller företräder ÖKA tanken på ännu ett prästvigningshinder? Man vill gärna veta.

Arma Svenska kyrka, så många vill använda dig som arena för sina egna program, få älskar dig. Hur känns det för dig så här i kyrkovalstider?

3 kommentarer:

 1. Ja, vad ska man säga när människor som uppenbart har noll koll på kristen tro och vad kyrkan är vill styra en kyrkoorganisation? Kan patetiskt vara rätt ord?

  SvaraRadera
 2. Jag fattar det grundläggandet feltänket i allt detta som beskrivs : Kyrkan är min - inte Guds.

  LG

  SvaraRadera
 3. När man läser dessa partiers (heresiers) program är det inte utan att Ps 74:4 blir tydligt
  "Dina ovänner skränade i ditt hus de ställde upp sina tecken där". Precis som gnostikerna vill nutidens heretiker driva sina idéer i kyrkan och lura många genom att dölja sig i kristna fårakläder. Irenaeus fem böcker för katolsk tro mot heretikerna är nyttig läsning och måhända en ögonöppnare för många.
  Här måste Gustaf Wingren få kredit för sin bok "Människan och Inkarnationen" från 1947.

  SvaraRadera