måndag 8 juli 2013

Sura kristna i alla länder, förenen eder!

Det var doktorn i etik som påpekade att kommentatorerna på bloggen nu förfallit till kristlig surhet. Det är kommentatorerba obetaget men några påpekanden ska jag göra.

Det har undrats (slug passivform) över varför jag inte hakar på varje inlägg eller fråga. Det enkla svaret är att jag inte vill. jag vill inte jagas med idiotiska frågor om sådant jag aldrig påstått. Varför ska jag ta av min korta och dyrbara levnadstid för att försöka utlägga nonsensfrågor? Förklara det! Varför skulle jag mena att medlemmar i Svenska kyrkan inte skulle rösta? Hur ser den logik ut som kan dra den slutsatsen eller göra detta ifrågasättande av att jag hävdar att Svenska kyrkans egna frågor ska vara vad valet handlar om? Jan Myrdal frågade en gång om jag menade att en sådan som han ska vara med i Svenska kyrkan. Det menade jag, som den ivrige läsaren av boken Den stora berättelsen redan vet.

Vad ni inte vet är vad Björn Andersson (S) för fram inför kyrkovalet. Han vill inte ha en kyrka med ett lärofundament, förstår jag. Han vill nämligen att Svenska kyrkan "måste bli tydligare med att man inte tolererar fundamentalistiska värderingar". En sådan man kan en som söndagligen instämmer i Kyrkans trosbekännelse helt enkelt inte rösta på - även om man röstar, så att säga. Annars kan man läsa Bjrön Andersson och brista i gapskratt. Han, som står för utmönstringen av en sådan som jag menar att "Det ska vara trivsamt att vara anställd och roligt att komma till sin arbetsplats." Vad var det Jesus sa - något liknande? Det ska vara trivsamt att vara apostel och roligt att komma till sin arbetsplats - gudstjänsten? Bibelns budskap om allas rätt och allas lika värde - var står det i Bibeln, om man får vara näsvis och fråga? - måste förverkligas. "Gör vi inte det kommer kyrkan att bli en organisation där ett litet fåtal kommer att finnas kvar och står utanför det vanliga samhället." Var får han allt i från? Fablernas värld? Levande kristendom? Rösta gott folk - men inte på denna kökkenmödding till S-politik! Och här är problemet. Phia Andersson, riksdagsledamot (S) är tydlig: När det blir kyrkoval är det "väldigt viktigt att de socialdemokratiska idéerna får så stort inflytande som möjligt. Detta för att vi också i fortsättningen ska kunna lita på att Sveriges största organisation styrs på ett klokt och framtidsinriktat sätt." I och för sig är detta tal i luften eftersom kyrkostyrelsen närmast är en samlingsregering - men nog är det intressant att evangeliet inte riktigt räcker! Och Louis Althusser hade förtjust noterat att Svenska kyrkan i kraft av sin storlek fungerar som ideologisk statsapparat. Förnyelsen kommer från ett parti, inte inifrån Kyrkan själv. Evangeliet har inget att säga!

Phia (ska det läsas Fia eller Pia, det fattar jag inte!) blir tydlig: "Vi behöver även alla er som inte är medlemmar i kyrkan. Hjälp till i organisationsarbetet. Få så många av era vänner,släktingar och bekanta att gå och rösta (s)." Nä, gör inte det. Lägg er inte i ett val i en kyrka som ni inte tillhör för ni har inte med saken att skaffa - och ni som tillhör Svenska kyrkan - rösta på en grupp som inte är där för att föra in sin partipolitik i Svenska kyrkan utan en grupp som vill driva de kyrkliga frågorna.

Lite (S)öckent är det faktiskt att se socialdemokratin argumentera.

Och så till Plus-Björn och Magnus O. Magnus är sur, jag låter honom vara sur i fred. Plus-Björn blir yvig och argumenterar på ett sätt som hedrat vilket studentrum som helst. Länge leve stiftens missionssällskap för det där med nationell nivå och Svenska Kyrkans Mission (kyrkomission!!!) måste väl då vara fel. Plus-Björn och Plus-Jan Arvid skulle ha egen pastoral prästutbildning - jo, jag hörde Jan Arvid tala om saken. Naturligtvis var det hela ogörligt. Varför kan inte biskopar fatta vad som faktiskt är dödfödda idéer? På sin höjd - och det är högt nog - kan stiften ge en pastoralteologisk introduktion av sådan kvalitet att pastoralinstituten måste bli bättre. Om detta tänker jag nog skriva mer när förre rektorn Eskil Franck beskrivit sitt levnadsöde. Han lämnade ju trons sammanhang och boken han skrivit om sin processade vantro kommer i höst. Men han utbildade på sin tid präster!

Svenska kyrkan är faktiskt mindre än Londonstiftets befolkning. Där lyckades högkyrkliga biskopar göra skillnad och det ser vi av kyrkostatistiken. När alla tjatar om en biskopsmodell och därmed stiftskyrkor genmäler jag stillsamt att med de nya superherdarna i Svenska kyrkan blir biskoparna i de största sammanhangen mest en dekoration. Nu behöver vi - eller ni, varför ska jag bekymra mig när jag har 109 dagar kvar till muck - fundera över hur det apostoliska ska förverkligas i Svenska kyrkan med biskopar och med en synodal struktur som också ska fungera apostoliskt i nationen.

Detta skrivet, avser jag att bedriva semesterverksamhet ett tag.  Fast innan dess ett påpekande! Såg ni att ÖKAs Karl-Eric Hansson i Kyrkans Tidning slog ett rejält slag för att Sverigedemokraterna genom Svenska kyrkans valsystem ska få en enkelt erövrad plattform? Han har ingenting förstått, säger den välvillige. Vad den illvillige säger,vill jag inte skriva. Men ÖKA borde minska. Om folk fattar, förstås.

21 kommentarer:

 1. Jag uppskattar inte hobbypsykologi. Jag är inte sur och vill inte tillskrivas att vara det. Det är endast en förminskning av meningsmotståndaren att tillskriva denne en känsla, det borde DS veta. Förmodligen vet DS det. / Magnus Olsson

  SvaraRadera
 2. Nämen oj!

  Har MO blivit sur? Värför det? Att han trodde sig vara visionär men sen visade det sig at det fattades något? Ja, man kan gråta för mindre.

  109 dagar kvar till muck - Men tyvärr blir f. Dag aldrig utmönstrat. Nej, för då börjar den riktiga kampen. Tack f. Dag för att ni kämpar vidare.


  Birgitta af Segerstad

  SvaraRadera
 3. (S)vK känns (o)troligt oattraktivt.

  Politrukstyre. Ledare som pekar i det blå (o ingen fattar om de visar vägen eller känner vilket håll vinden blåser åt för att citera Wiehw).

  Högkyrklighet på glid. Folkkyrklighet utan folk (då man inte vill vara Kyrka). Gammalkyrklighet som mest är gammal. Lågkyrklighet utan resning. Plattkyrklighet utan liv.

  Kyrie eleison!

  Splittring o partistrider är ingen framtidsväg. Kyrkan kan inte växa genom delning (det är ingen mikroorganism).

  Christe elieson. Kyrie eleison!

  SvaraRadera
 4. Intressant metod. Undra vad doktorn i etik säger om den. 1 förlöjliga meningsmotståndare och tillskriva bevekelsegrunder som ej finns . 2 klistra på densamme en känsla 3 låta anonyma kommentarer skriva om vederbörande. En metod i efterföljelseveckan. Känns metoden igen?/ Magnus Olsson

  SvaraRadera
 5. Märkligt att Dag i sitt försvar för rikskyrkan tar upp Londonstiftet. Just det har ju, framgångsrikt, hävdat sin egenart och självständighet i Engelska kyrkan. Där utarbetade dåvarande biskopen David Hope (sedermera ärkebiskop av York) 'Londonplanen', redan innan beslutet om 'flying bishops' kom. Suffraganbiskopen av Fulham skulle vara biskop för alla församlingar (efter överenskommelse även i Southwarks och Rochesters stift) som önskade en biskop som inte samarbetade med kvinnliga präster. Även på annat sätt har anglokatolikerna och de konservativa evangelikalerna tillförsäkrats en ställning i stiftet, som de knappast har i Engelska kyrkan i övrigt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det fann jag också märkligt så instämmer med Biskop Göran ( som jag aldrig skulle överväga att kalla plus Göran) och ser fram emot om den invändningen blir föremål för bemötande eller om den också placeras bland, sådant som benämndes idiotiska frågor som inte kommenteras. / Magnus Olsson

   Radera
 6. Jo förresten,

  Jag brukar gilla Plus Biörn's välskrivna rader men tyvärr får jag en känsla att hans senaste hyllning till MO för dennes attack mot "rikskyrkan" är utan grund. MO har trott sig rikta "verkanseld" mot en toapappers tunn potemkinkuliss som heter SveK och resultatet är skrattretande. Men jag kan hålla med MO att Plus Biörn's kommentar om den "sprattlande kalven på isen" var väl frostig å de grövsta.

  Birgitta af Segerstad

  SvaraRadera
 7. Så en kommentar också om vad DS skriver om "plus Biörn", ty en kristen skall inte åse hur en annan förlöjligas utan att tala: att tillskriva biskopen det jag själv i förra bloggen tillskrevs om studentkorridorssnack etc är att beskriva den andre som "barnslig" och också det är en metod av förminskning, brukad som ersättning för att bemöta kritik. Vad gäller begreppet "plus" är det ännu ett -. / Magnus Olsson

  SvaraRadera
 8. Det känns trevligt att på äldre da'r karakteriseras som studentrumsdebattör. Jag är fortfarande litet överraskad av DS:s försvar för rikskyrkosystemet. SKM var förstås från början Kungliga Svenska Missionsstyrelsen, 1874,men under hela 1900-talet helt klart en folkrörelse. Fram till 1980-talet då partipolitiker via kyrkomötets överhöghet tog säte i Missionsstyrelsen. Då dog missionen på mindre än ett decennium

  SvaraRadera
 9. ”Hobbypsykologi” är ett ganska aggressivt uttryck, oftast brukat av den som dels är så upptagna av sina egna tankar att det blir omöjligt att förstå andras, dels saknar nämnvärda kunskaper om psykologi över huvud taget. Insikten om detta medför bland annat att en sådan person inte vågar hålla sig med egen gård utan likt räven tar sig in på andras för att utföra sina behov. Det flesta av oss besöker sannolikt f Dags blogg för att ta del av vad just han har att säga i tiden. Andras inlägg kan understundom vara av intresse, medan en del mest dyker upp som störningsmissiler. Dessa senare är oftast både onödiga och ointressanta. /BoR

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så fick begreppet hobbypsykologi sin användning igen emedan den lärde och i psykologi djupt kunnige BoR endast kunde beskriva undertecknad som räv och därmed illustrerade exakt den effekt av DS metod som jag påtalat. Tack för det självmålet. Självklart bemöter jag det inte utöver att påtala hur det följer mönstret DS säger sig kritisera men själv praktiserar med stöd av just BoR. Det brukar vara så med mönstret. / Magnus Olsson

   Radera
 10. 109 dagar muck. Kul uttryckt. Men är det inte då det börjar på allvar?
  Ett helgons dödsdag beskrives ju som vederbörandes himmelska födelsedag.
  Lite luddigt kanske, men ni hajar kanske?

  LG

  SvaraRadera
 11. DS och alla vi andra, som bekymrar oss om Sv.Kyrkans framtid
  må icke träta inbördes i onödan. De verkliga problemen räcker!
  Ej heller bör vi göra om bloggen till ett eget forum med allt-
  för många och alltför långa inlägg. Må sommaren bekomma oss väl och vi mötas i valfighten och förbön för vår KYRKA!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Osökt föll Bibeln upp på Hesekiel 22:26-30 om det har relevans för någon vet jag inte,Pröva själv. Om någon bryr sig.

   Visst är det mänskligt att vara fäst vid en viss kyrkotradition andlig fader, men den får inte inta Guds plats.


   Apropå S-partiprogrammet som citerats inser man att
   den sociala ingenjörskonsten har väl nått sin fulländan med genusneutrala förskolor,nytt kön, Yoga och mindfulness i kyrkans barnverksamhet..osv..Ingen religiös påverkan för 12 år!!!
   Det är ANDLIG INGENJÖRSKONST!

   Är det ingen som gråter med profeten Nehemja? Är jag, mej och mitt viktigare? Striden är andlig.
   Prästänka

   Radera
 12. Apropå muck undrar jag varför detta, bland vissa kommentatorer, anses vara en början på något. Menar ni att Dag slagit med lätta hammaren innan för att anpassa sig till Svenska kyrkans ledning? Så har i alla fall jag inte uppfattat Dag och det känns lite oförskämt om ni menar att nu, när han går i pension, så ska han agera annorlunda än tidigare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Själv ser jag fram mot att DS nu får tid att producera några spännande deckare i kyrklig miljö, med lätt igenkänneliga höga prelatkaraktärer och sedvanlig elegant och knivskarp behandling av tidsandans och Andens frågor...

   Tant Svart

   Radera
  2. Elisabeth eftersom du inte anger vilka du vänder dig till i din kritik vill jag bara för min del säga att det du påtalar inte är något jag skulle skylla DS för, tvärtom. Därmed inte sagt att jag skulle tro att du syftar på mig heller, vilket nämns bara för att inget missförstånd skall uppstå. Det jag kritiserar DS för är något helt annat. DS som internkritiker i Svk skall han ha all heder av, sådana röster behövs alltid. Så
   Jag ansluter mig till din skrivning, osur som jag är. / Magnus Olsson

   Radera
  3. Tant Svart,
   det vore roligt om DS tog upp Natanael Frids fallna mantel. Sällan har jag skrattat så gott som åt dråpligheterna i de böckerna.

   Radera
 13. Vi uppskattar DS mycket och läser regelbundet, men noterar att han darrar litet på manschetten när det kommer till hans engagemang i det rikskyrkliga systemet. Det är en värld, där det är lätt att bli infångad i ett skevt perspektiv.

  SvaraRadera
 14. Jag syftade absolut inte på dig, Magnus. Din kritik tycker jag mestadels är berättigad.

  Nej, det jag syftade på var det som jag tyckte framskymtade i ett par kommentarer, nämligen föreställningen att DS skulle ta ut svängarna på ett helt annat sätt när han inte längre är beroende av sin lön. Den tanken tycker jag snuddar vid att säga att DS är en hycklare i dag. Och det tror jag inte att han är.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Instämmer! Sant, nej han bara finner nöje i att förlöjliga människor. Det är inget vackert. Ett tag trodde jag hans nya blogg där jag hängdes ut var nått slags seriöst försök att vara sjysst men sedan jag löst kommentaren han släppt igenom förstår jag att också den var ironi och lust att göra sig rolig på andra människors bekostnad. / Magnus Olsson

   Radera