fredag 23 januari 2015

Betala?

Jag har läst Vision för Bergs kyrka. Repetitionen kan bli kortfattad. Vi talar om Bergs kyrka några mil norr om Växjö, Befolkningstalet ligger stabilt strax under 500 personer och har gjort så sedan 1970-talet. Kyrkan är stängd på grund av mögel sedan  hösten 2009. En utredning sa att sanering och renovering skulle gå på kring 9 miljoner. Nu sägs det handla om 6 miljoner. För att få dessa pengar, skrivs en vision.

Tekniken är att Växjö köper visionen och skickar paketet till Uppsala och väntar på bidragen. Jag fick en känsla av "Hela havet stormar"-varianten, ni vet den där man skickar ett paket runt och det gäller att inte ha paketet när musiken slutar. Men det kommer Kyrkostyrelsen att ha och Växjö har klarat sig undan problemet och kyrkopolitikerna där kan utgjuta sig över okänsligheten i Svenska kyrkan på nationell nivå och därmed framstå som rättfärdiga. Lättare så, förstås, än att försöka ta de allvarliga samtalen om vad som behöver göras. För det som kallas vision är nog närmast en redovisning av drömmar och alls inte den analys av hårdfakta, som leder till insikt om vad som bör göras.

En del förhoppningar är rörande. "I den takt Växjö tätort expanderar finns det goda möjligheter att antalet invånare ökar de närmaste åren."Inga siffror redovisas. Inga prognoser alls. "Påfallande" stor del av befolkningen i Berg är yngre barnfamiljer. Det kan man märka i antalet barn som är med i kyrkans barnkör och "sjung med mig"-grupp. Påfallande. Men inga siffror.Elin Wägner används som argument för att beskriva Berg som kulturbygd. Elin Wägner, död 1949, bodde på Lilla Björka.Flory Gate hålls fram liksom Viktor Rydbergs Singoalla för Rydberg har fascinerats av den romantisk belägna grottan där  Singoalla höll till. Allt tycks användbart när det gäller att framställa den nu stängda kyrkan som "en samlande punkt som bärare av det kulturhistoriska arvet" - "självklart "utöver den kyrkliga profilen".

Vad vill församlingsrådet i Lammhult med Bergs kyrka?
* få fira gudstjänst, gemenskap och liv i Bergs kyrka
* få samla kraft genom evangeliets förkunnande
* få generationsöverskridande möten genom gudstjänstliv och verksamhet
* få en kyrka som även rymmer plats för veckoverksamhet och andaktsliv

Alltså arbetar församlingsrådet och verksamhetsrådet tillsammans med kyrkans anställda för att "hitta en gudstjänstform och verksamheter med ett direkt tilltal för såväl de yngre barnfamiljerna, i samverkan med förskoleverksamheten, såväl som våra äldre församlingsbor." Barnkör och samverkan kring utformandet av de söndagliga gudstjänsterna med efterföljande kyrkfika "eller liknande". Och bara de mest illasinnade säger inför denna vision ett ord om att det faktiskt andra än barnfamiljer och äldre samt påpekar att verksamhetskyrkan är ett stort och tröttsamt projekt. Lite tröttsamt blir det kanske redan nu: "Framtidens kyrka är beroende av flexibilitet, nya tekniska hjälpmedel i form av ljud och bild där det läggs en särskilt stor vikt vid barnkonsekvensanalys och visionsarbetet för framtidens kyrkliga verksamhet i Berg."

Hur tänker man då? Sockenstugan säljs och verksamheten flyttar in längst ner i kyrkan där utrymmet under orgelläktaren glasas in. Sakristian är också ett stort utrymme som delvis kan  "Utnyttjas som ambulerande kontorsplats eller liknande." Problemet är uppenbart. Detta är en önskelista som innefattar att kyrkan är öppen inför Allhelgonahelgen, det finns barnkör och stickcafé, enkla andakter, julspel, musikgudstjänster - allt utan att hela kyrkorummet behöver värmas upp. Men det som presenteras är ingen vision. Inte ens när musiken kommer på tal: "Vi vet att musik är en ytterst viktig del av gudstjänstlivet liksom vid speciella kyrkliga handlingar så som dop, vigslar och begravningar för att sprida evangeliets budskap." Är det verkligen så? Jag vet inte. Skulle det inte kunna hända att musiken överröstar vad evangeliet säger - med ord?

Det finns många kyrkor i småförsamlingar. Somliga av dem samlar färre människor än i Berg där snittet vid gudstjänster sägs vara 30. Då räknas nog det mesta in, tror jag. Till hur många av dessa kyrkor ska den arma kyrkostyrelsen skicka 6 miljoner, om den summan räcker? Men viktigare: hur ska ett verkligt visionsarbete kring det kyrkliga livet på landet bedrivas och med hjälp av vilka verktyg? Och varför har det under de gångna decennier inte bedrivits?

Det känns som om det kyrkliga livet just nu enklast ska förstås som stabsarbete i de stora krigsmakterna, där generalerna planerar för det krig som just förlorats. Det kanske beror på att ingenting sägs om Fadern eller Sonen eller Anden i visionen. Syftet med visionen var enklare. Det var en enkel begäran: Ge oss pengar! Ska vi andra betala?

Förresten: När ni ser ordet "barnkonsekvensanalys" så fråga vad denna byråkratiska finess kostar. Folk fylkas hela arbetsdagar för att prata om detta som de normalbegåvade borde klara på egen hand. Det har bara blivit dumt. Och ni betalar!!!

21 kommentarer:

 1. Bland dem som vuxit upp i Berg blev en riksdagens talman och dessutom teologie kandidat på gamla dar. Bland dem som tjänat församlingen vill jag nämna Carl-Gunnar Olsson, den gamle kyrkoadjunkten./P

  SvaraRadera
  Svar
  1. vicken talman har en teologie kandidat? MÅSTE ha vatt på 18oo-Talet.

   Radera
  2. Nej det är Thage G. Peterson.

   Radera
  3. Tage G Peterson, son till kyrkovaktmästaren i Berg. Ännu i livet./Peterson

   Radera
  4. http://sv.wikipedia.org/wiki/Thage_G._Peterson

   Intressant med 1800-talsreferensen.

   Så snabbt försvinner en tid, då ofta skolchefer, gymnasierektorer och kristendomslärare var prästvigda. För inte särskilt länge sedan höll sig de stora tidningarna med särskilda och kunniga kyrkoreportrar. Fram till 1958 var SvK huvudman för skolväsendet, och skolministern kallades ecklesiastikminister. Själve Göran Persson var förolyckad prästkandidat. Kulturlivet och det akademiska livet var i mångt och mycket en fråga för personer uppvuxna i prästgårdar.

   Förmodligen försvinner även det svenska nu mycket snabbt ur det kollektiva minnet. Och det är väl just det som är den svenska nationalkyrkans problem. Vad skall den göra efter nationens och det svenskas försvinnande?

   P

   Radera
  5. Thage G. Peterson, talman 1988-91.

   Radera
 2. Den gamla kyrkan från medeltiden revs och rivningsmaterialet användes till den nya kyrkan. Då är det väl inte mer än rätt att katolikerna får tillbaka sina stenar, så slipper Svky alla utgifter. Om det är katolsk egendom? Våra svenska extremkatoliker påstår ju envist att de svenska medeltidskyrkorna aldrig har ägts av sina svenska församlingar, utan av de italienskfödda påvarna. Upp till bevis, Antony! Visa lite ansvar för en gångs skull, och gnäll inte bara...

  OHP

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det märkliga är att ingen äger kyrkan (kyrkobyggnaden), den är fristående juridisk person och äger sig själv. Församlingen har ansvar för att hålla den i gott skick, och har då rätt att nyttja den, men förfogar inte över den. Detta gäller i varje fall för kyrkor byggda före så där 1970. En kyrka fick inte invigas, om inte regeringen hade godkänt att huset skulle få vara kyrka.

   Radera
  2. Gäller samma sak t ex stiftelser knutna till kyrkan? I så fall är Svenska Kyrkans förmögenhet ytterst kraftigt reducerad. Och framtidens problem med fastighetsunderhåll gigantiska.

   Radera
  3. Om skyldigheten att hålla kyrkobyggnaden i gott skick kvarstår, kan det bli smällar på pensionärsboendena om 20-40 år, när kronofogden tittar in för pengar till omläggning av kyrktaket...

   Argus

   Radera
  4. Bäste biskop Göran. Numera äger församlingarna kyrkobyggnaderna och detta gäller även domkyrkorna. Det ingick i kyrka-stat reformerna./Gustaf Björck

   Radera
  5. Hur kan staten ge bort någonting som staten inte äger? Detta är ju stöld och häleri. Inte ens Gustav Vasa gav sig på sockenkyrkorna. Det var klosterkyrkorna som fick lämna byggmaterial till vasaborgarna. Biskop Göran har nämligen rätt, när han skriver att kyrkobyggnaderna är fristående juridiska personer. Detta framgår av kyrka-statutredningen.

   Kul förresten att talibankatoliken Antony tiger. Katolska kyrkan i Sverige lånar gärna kyrkor av Svky, men när det kommer tilll medfinansiering av kyrkounderhållet, så avviker man i tysthet, trots att man påstår att man själv är rättmätig ägare till alla medeltidskyrkor i Sverige.

   OHP

   Radera
  6. Det kom en dom för några år sedan (men efter statskyrkotiden) gällande Näs församlingen på södra Gotland. Jag minns inte saken det handlade om, men domen var byggd just på detta att församlingen inte äger och fritt förfogar över församlingskyrkan.

   Radera
  7. "Talibankatolik"
   :D

   Radera
 3. Bloggardag: "Skulle det inte kunna hända att musiken överröstar vad evangeliet säger - med ord?"

  Så kan det vara. Kanske är det därför som man ser till att syndabekännelsen blir överstökat fort i början av gudstjänsten så att man kan njuta av musikunderhållningen resten av timmen.
  En anonym en

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, En anonym en,
   syndabekännelsen blir inte överstökad, den är en förutsättning för att rätt kunna fira gudstjänst. Därför bekänner man sina synder i början av gudstjänsten och inte senare.

   Radera
 4. I valet mellan verksamheter och kyrkobyggnader; väljer inte den överväldigande majoriteten av avgiftsbetalarna då byggnaderna?

  Allt fler är främmande för kristen tro, oavsett schattering. Mänga är främmande för personalens övervägande vänsteråsikter och milda vänsteraktivism. Att Svenska Kyrkan av många numera allt oftare ses som en del av den socialdemokratiska familjen behöver inte vara ett plus. Äterstår alltså byggnaderna med eventuella förrättningar och musikevenemang.

  Kanske är det där krutet ändå skall läggas? Om kunden bestämmer, alltså. Eller skall övertaliga och nedläggningshotade kyrkor skänkas till staten för uthyrning till föreningar och fattiga, invandrade samfund?

  GG

  SvaraRadera
 5. GG:-) Menar du att vi som kristna måste kämpa för ökade klasskillnader, sänkta skatter för de redan välbeställda samt betyg i fjärde klass? Är detta de kristna värden som vi ska kämpa för? Är det sådant du kallar för vänster?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, det menar jag inte. Varför skulle jag det:)

   Att många likställer Svenska Kyrkan med vänsteraktivism och politisk korrekthet är dock ett faktum. Möjligen ett svepskäl att gå ur.

   GG

   Radera
  2. GG
   Det finns många svepskäl för att gå ur. En motivering, som jag har sett var att kvinnliga präster diskrimineras i Svenska kyrkan på så vis att de inte får gifta sig. Det får däremot de manliga prästerna. Om en manlig präst gifter sig med en kvinnlig präst, så får hon inte längre vara präst, förklarade den utträdande mannen. Svaret löd "Har du inte blandat ihop Svenska kyrkan med Katolska kyrkan? Det är deras präster som inte får gifta sig. Våra får."

   Radera
 6. Tramset med barnkonsekvensanalys gör mig spyfärdig!! Barn har inga rättigheter om inte vuxna ger dem det! Och att Sv kyrkans såphala politruker och samhällsmedgörliga prelater skulle stå upp för något obekvämt och kontroversiellt tror jag först när jag ser det!! Möjligen vaknar Wejryd till liv nu när han gått i pension och kan fabulera riskfritt! Vissa skriar om att barnkonventionen ska bli lag, men politiker som är vana att åla sig ur obekväma situationer ser givetvis massa framtida problem om så sker. Vad är barn?? Unga ålder 0-18?? Räknas de ofödda?? Hur blir det med alla barn som med samhällets goda minne tvångsavvisas med eller utan föräldrar till krigshärdar, förföljelse och fattigdom??! Vad säger och gör de stolta visionärerna i SvK??!! Hyckleri och hycklare är vad som blir kvar till HERRENS stränga och rättmätiga dom!!!
  Arg kyrkomedlem

  SvaraRadera