måndag 12 januari 2015

De tre hoten

Förre biskopen av Rochester Michael Nazir-Ali känner jag inte. Jag har hört honom föreläsa och hälsat på honom. Nu påminns jag om vad han sagt i annat sammanhang. Han har identifierat tre hot mot den kristna tron. Jag kan redovisa hans utgångspunkter för målangivelse:

1. Aggressive Secularism
Jag antar att en betoning ska läggas på "-ism" och en annan på "aggressive". Det handlar om en ideologi som tar sig fram med brutala medel, alltså på jakt efter tron för att komma åt den, inte komma i åtnjutande av den.
Denna aggression läser Bibeln som Fan själv, självfallet. Den skriver en antiklerikal historia där Kyrkan står för all ondska och i sin tradition utmålar den medeltiden som mörk och upplysningstiden som ljus. Den påminner aldrig om kristendomsutrotningen på 1790-talet i Frankrike Det var då de kyrkokristna som inte avlade eden till folket slogs ihjäl. Fransoser kan!
Aggressionerna har vi sett i Sovjetunionen och i det nazistiska Tyskland. Vi vet att efter judeutrotningen stod de medvetna kristna i kön att extermineras och vi vet att ersättningen för kyrkokristendom som skulle införas var en allmänreligion. Experimentfältet var Warthegau. Den första avhandlingen om nazitiden som kom efter kriget ägnades åt att belysa den saken. Vi kan veta.
Biskopen menar alltså att hotet består. Det stämmer nog. Så beskrevs saken av den danske teologi som var expert på nazismen i ett samtal för många år sedan. Han menade att Bonhoeffer sett Tredje rikets antikristlighet som en försmak av det som skulle komma. Helt obiblisk är väl inte en sådan tanke. Uppenbarelseboken 13.

2. Multiculturalism
Hur kan det mångkulturella vara ett hot? Svaret jag fick från USA var att det samhället hålls inte samman av en gemensam värdegrund så som t ex USA hållits samman av en judisk-kristen etik som vilar på en gemensam utgångspunkt.
Saken är värd ett samtal i varje fall.
Sverige har varit ett mycket sammanhållet land sedan 1500-talet och de nya landsdelarna har - ibland brutalt - infogats i detta gemensamma. Kanske räcker den värdegrund som nu formulerats, den om "alla människors lika värde" - men bara för det fall att ingen egentligen bryr sig om att försöka analysera vad orden egentligen står för. I praktiken, alltså. Sker det att någon gör en kritisk analys, riskeras att projektet faller samman för det var ord utan mening.
Vem håller - och hur hålls - det mångkulturella samman? Och hur sker det i en stat som så länge varit präglad av sitt eget. Minns ni en tv-kanal och Socialstyrelsen rekommenderar och alla unga män skulle göra värnplikt och därtill skulle skolan fostra - och ska väl fortfarande. Betyder det mångkulturella att den kristna kulturen ska stryka på foten? Biskopens påpekande skulle jag vilja höra debatteras.

3. Militant/Radical Islam
Här använder biskopen inte sin "-ism". Han är en kristen med bakgrund i Pakistan och tycks inte uppfatta islam som något från det militanta och radikala väsensskilt. Historiskt är han väl inte heller helt fel ute. Balkan blev muslimskt efter att ha varit kristet. Jag vet inte om jag förstått det hela rätt, men var det så att den kristna medvetenheten om vad tron innehåller och innebär var så svag, att få kunde stå religionsskiftet emot? Och omvändelse eller svärd, vad väljer du? Kvinnan som inte sköts på Charlie Hebdos redaktion manades ju till omvändelse och ett liv i enlighet med koranen för "vi dödar inte kvinnor." Men muslimer ska de bli. Och det är på sitt sätt konsekvent. Övergången underlättas förstås om vi ska tänka att judendom, kristendom och islam alla är abrahamitiska religioner och då är det bara lärdomshögfärd, kan jag anta, att påstå att kristendomen är något unikt och att Jesus skulle vara vägen, sanningen och livet - i bestämd form - blir utmanande för den goda och toleranta smaken.

Dagens utmaning i samtiden blir kanske för de kyrkokristna att idissla ett bibelord.
"Ty denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild."
2 Korinthierbrevet 4:4

59 kommentarer:

 1. Vart den antropocentriska liberala teologin leder kan vi exempelvis studera med hjälp av Hans Kung. Hans "trilogi" över de så kallade "abrahamitiska religionerna" gör det tydligt. Med hjälp av Schleiermacher försöker han lägga ett liberalt raster över kristen tro. Detta Kungs liberala raster får fungera som ett nytt dogma som ersätter Kyrkans dogmer. Med detta dogma kritiseras därefter trinitariska teologer som exempelvis Hans Urs von Balthasar och Moltmann för att vara obibliska. Det liberala projektet att med anpassningens hermeneutik söka bli vän med det som hotar kristen tro är inte bara fruktlöst utan också farligt. Jakob varnar: Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud (Jak 4:4). Har vi blivit så anpassade till denna världen att vi glömmer den dagliga omvändelsen? Har vi blivit så fixerade vid denna världen när producerar evenemang som "Världens fest" och säger "den världsvida kyrkan" istället för den Katolska Kyrkan? Kan vi inte nu frimodigt våga säga "framåt till Luther" och lämna det fruktlösa liberala projektet bakom oss? Om två år jubilerar vi.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Den världsvida kyrkan" eller "den allmänneliga kyrkan" används helt enkelt eftersom "den katolska kyrkan" för den breda allmänheten är synonymt med den Romersk-katolska kyrkan.

   Radera
  2. Det kanske skulle vara berättigat att fråga varför den "breda allmänhetens" katholofobi skall bestämma vårt språkbruk. Denna "fobi" kan vi även spåra i den senaste översättningen av Svenska Kyrkans Bekännelseskrifter där ecclesia catholica översätts med den allmänneliga kyrkan. Vi kanske först skall bearbeta och komma över vår katholofobi. Hur skulle vi annars kunna bekämpa islamofobin? F Dag påminner oss om att idissla Skriftord. Jag vill ge följande att tugga på: De kallade in dem och sade åt dem att aldrig (katholou me) tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem. Tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än Honom? Apg 4:18. Den enda heliga katolska och apostoliska Kyrkan kan inte lyda den breda allmänheten mer än Gud.

   Radera
  3. Thomas,
   jag har aldrig upplevt det som - och tror inte heller att det är - någon katholofobi. I allmänt språkbruk har man helt enkelt delats upp i katoliker och protestanter. Detta har ju också understötts av att romersk-katolikerna gör anspråk på att ha ensamrätt på ordet katolsk. Visst kan vi använda oss av begreppet den katolska kyrkan men vi bör vara medvetna om risken för missförstånd och därför vara extra tydliga med vad vi menar.

   Radera
  4. Tack Elisabeth. Du pekar själv på det problem jag syftar på när du säger "i allmänt språkbruk har man helt enkelt delats upp i katoliker och protestanter". Både Du och jag är döpta till katolsk tro (apostolicum) inte till någon så kallad protestantisk tro som den breda allmänheten vill få det till. Begreppet allmännelig kyrka är mycket olyckligt liksom världsvid kyrka eftersom det styr bort från Kristus.

   Radera
  5. Tomas, varför får skulle man inte få kalla sig för protestant? Det är väl ganska givet att den katolska (Romersk-katolska) definitionen av protestant blir missvisande. Men du kanske är protestantofob?

   Radera
  6. Nej jag är ingen protestantofob men för att tala med Tillich lever jag av den kristna trons katolska substans och tillämpar den protestantiska principen mot missbruken av den katolska tron.
   Somliga skulle nog kalla mig kryptoprotestant pga min stora respekt för Barth. Barth börjar som närmast liberal protestant i den dialektiska teologin för att mer och mer bli katolsk. Det handlar om en pilgrimsvandring med sanningen till livet.

   Radera
 2. Tack för vidarebefordran av insikter med biblisk substans. Och det från en person, med det biskopliga namnet - vilka för en gångs skull (sådant är sällsynt i vår tid) sammanfaller med det som vår rätte biskop och vårdare (1 Petr.2:25) undervisar om i sitt Ord och som trons folk och gräsrötter har funnit i sina bibelstudier kring tidsandan. Ofta utanför de s k biskopliga auktoriteternas och folkkyrkoideologins naiva och inskränkta sammanhang.
  Per G.

  SvaraRadera
 3. Den aggressiva sekularismen är helt dominerande i vårt samhälle:

  -Stick inte upp! är budskapet till kristna.
  -Tro inte att ni kan få ledande poster i samhället. Ni är per definition dumma, oupplysta, fördomsfyllda, lämnade bakefter och intoleranta.

  Och så mister samhället mycken kompetens. Men kanske får man mindre konflikt i eliterna?

  Nedrustningen av det kristna arvet och den kristna identiteten blir nödvändig, för att skapa en ny samhällsgemenskap och identitet:

  -Se bara! För oss betyder kristendom inget, utom möjligen lite decorum för några. Vi är förnuftiga, moderna människor. Bli som oss! lyder den implicita uppmaningen till de nya svenskarna.

  Hoppas kan man...


  De abrahmitiska religionerna kan bytas, och har bytts. Oftast till islam:

  I Nordafrika och Mellanöstern blev snabbt de flesta kyrkorna omvandlade till moskéer. Jesus var nummer två i islam. Skillnaden upplevdes som liten, särskilt beaktat karriärmöjligheter, personlig säkerhet och kraftig skattelättnad, samt under islams första årtusende tiondeskatten av starka kristna gossebarn, som rekryterades som heliga krigare för att sprida halvmånen. Mycket talade för ett mer eller mindre frivilligt religionsbyte.

  Kanske kommer i Europa inom 50-70 år ännu en gång mycket att tala för ett religionsbyte? Skillnaden kanske i slutänden inte upplevs som så stor för de nominella kristna. Vänstern kan attraheras av islams aktivism och sociala dimension. Normalsvensken av att Jesus och Mohammed i islam förblir helt vanliga människor utan gudomliga krusiduller. Samt av islams enkelhet.

  Har Svenska Kyrkan egentligen något att erbjuda en vacklande muslim? Gemenskap? Tro? Intellektuell stimulans? Helighet? Kristet liv?


  Lars Jensen

  SvaraRadera
 4. Det största hotet mot kristendomen i Sverige måste väl ändå vara biskopar som Åke Bonnier (som alltid hyllas för sina FINA ord) som verkar tycka att det kvittar lika vilken religion man har. Ett missionerande för kristendomen verkar han vara långt borta ifrån.
  Varför växer islam i Sverige? Bara beroende på invandringen? Jag tror att om ska vi säga femtio år är det här landet mera präglat av islam än av kristendomen. Jag anser att vi är på mycket god väg.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför växer islam i Sverige? Bara beroende på invandringen? Det frågar du. Svaret är JA. Vi har flera främmande religioner i Sverige idag. De två största är islam och katolicism. Gemensamt för dem är att de lockar väldigt få svenskar. De växer nästan enbart genom invandring av redan troende i respektive religion. Sverige skiljer sig här starkt från andra europeiska länder. Där är det vanligt att man konverterar både från islam till kristendom och från kristendom till islam. På bilder av IS-krigare från England ser man rent engelska ansikten. Ofta är dessa konvertiter, som inte är uppvuxna i någon muslimsk tradition, mer extrema än de som faktiskt är det. Islam utgör alltså inget hot mot Sverige. Islam försöker ju inte heller underminera Svenska kyrkan, men det gör katolicismen. Dess mål är ju inte att rekrytera nya medlemmar.

   Radera
  2. Jag känner personligen tre personer som konverterat till islam. En kvinna genom giftermål, och två män, som menar att de funnit andlighet och moral i islam på ett sätt som knappast finns i Svenska Kyrkan.

   En av männen började sin vandring genom att attraheras av värdekonservatism som politisk ideologi, vilket gjorde honom till paria inom hans yrkesområde.

   Kvinnan menar att muslimsk kvinnosyn är befriande, och annorlunda än en mera kulturellt betingad Mellanöstern-kvinnosyn. Dessutom får hon som muslim vara "religiös" utan pekpinnar och misstänksamhet.

   GG

   Radera
 5. Man hör ofta i media att islam är en fredens religion. Men, läser man lite historia får man en annan bild. Islams snabba expansion skedde ju med svärdsmission. Deras främste fältherre Khalid, kallades faktiskt för "Islams svärd". När profeten dog 632, hade Arabien erövrats. Sedan kom Persien, sedan de gamla kristna kärnländerna i Främre Asien och Nordafrika. Fredens religion? Korstågstiden är en helt annan historia. Där var väl både korsfarare och muslimer samma kålsupare.

  SvaraRadera
 6. Den förste svenske Ukraina-krigaren har fallit. En rödlätt gosse vid namn Leo "Viking".

  https://www.facebook.com/svenskaukrainafrivilliga

  Läs lite kommentarer under den fallnes bild!

  Ukrainska kommentarer hyllar hans hjältedöd.
  Svenska unga män hoppas få möta honom "i Valhall".

  Blir skillnaden så stor mot de äventyrliga, unga vänsterradikaler, som på 30-talet drog ut för att strida mot Francos falangister? Mot Stalin i SS och i Finland på 40-talet? För Sandinistas i Nicaragua på 70-talet? Eller de unga radikaliserade muslimer som drar ut för att strida för IS på 10-talet?

  DS har rätt i att kristendomen sitter löst i den svenska folksjälen. Idéer, ideologier och religioner är utbytbara. En del har större attraktionskraft än andra.

  Har kristendom så mycket att komma med för unga, äventyrslystna män, jämfört med de sekulära ideologierna eller islam?
  Lockar kanske idag tanken på Valhalls Särimner och Valkyriornas skratt de i kamp fallna lika mycket som det muslimska paradisets evigt rinnande vin, som inte gör illamående och trött, och dess houris, eviga oskulder, som erbjuder sin evigt unga skönhet på sidenkuddar åt de i jihad fallna?
  Eller att bli ihågkommen och ärad för att ha fallit i kampen för Rasen, Ledaren, Kommunismen, Friheten, Folket, eller rentav mot Ondskan?

  Var den medeltida kyrkan klok, som på manssidan ofta hade en bild av Helge Kung Olav, med svärd och skägg, och på kvinnosidan Maria, modern och Herrens Tjänarinna med Barnet? Idag könsnormativa och förtryckande identifikationsobjekt.

  Har egentligen dagens snällistiska, feministiska, stämningsskapande HBQT-kyrka så mycket att ge svensken? Eller för den delen den sekulära värdegrunden?
  Intressant blir torshammare och Valhallsmystik bland unga svenskar. Blir i det perspektivet islamism bland unga nysvenskar så upphetsande? Kommer de unga Valhallsromantikerna om någon generation att bli muslimer? Allt är ju utbytbart i ett modernt, fördomsfritt samhälle utan givna bindningar eller roller.

  Skiljer sig Valhalls- och kampromantiken från den som lockade unga svenskar att strida för SS, mot barbariet, på östfronten? Idag hyllas de som hjältar i Ukraina. På 40-talet hyllades deras föregångare som hjältar i Balticum. Hjältar eller Ondskans kreatur? Ett omdöme som beror på utgångspunkt.  GG

  SvaraRadera
  Svar
  1. Likheten förskräcker:

   https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/10845910_1485905071634380_1855223977798640908_n.jpg?oh=9792302e6b2fb769e6f992babb464b1f&oe=552846C9


   "Mors venit velociter"/Döden kommer snabbt

   Radera
 7. Hur som helst leder globaliseringen till att vi måste lära oss leva med islam. Till det finns inget alternativ när redan ungefär en halv miljon svenskar är muslimer. Här har vi mycket att lära av våra i dag ofta förföljda trosfränder i Västasien som levt sida vid sida med islam som minoritet i över tusen år. Vad vi måste lära är naturligtvis delvis annorlunda eftersom vi än så länge är majoritetsreligionen./Gustaf Björck

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gustaf, jag ställer mig tveksam till antalet en halv miljon. Vad har du för stöd till det?

   Att vi har mycket att lära av våra medkristna i eller från Mellanöstern, har du rätt i. Fast det blir skillnad om islam är majoritets- eller minoritetsreligion. (Det gäller f.ö. de flesta religioner – tänk på de kristna i Spanien på 1400-talet eller i vårt eget land för några hundra år sedan, eller på läget i Israel.)

   Radera
  2. Skillnaden var, att de kristna först var överväldigande majoritet och sedan majoritet i det Osmanska Imperiet fram till ca 1870, medan islam/muslimerna hade makten a priori. Till detta hör, att man inom islam först i modern tid, och ofta halvhjärtat, delat på politisk och religiös makt. I väst fanns påve och kejsare. I öst patriark och basileus/kejsare. I islam fanns kalif/sultan, där världsligt och andligt ledarskap sammanföll. En teokrati, alltså.

   Man kan jämföra med att de realsocialistiska staternas kommunistpartier var elitpartier för fåtalet, medan majoriteten ansågs behöva upplyst styre under den socialistiska diktatur-/folkdemokratifasen, tills slutligen kommunismen skulle skapa goda förhållanden åt alla på jorden.

   I Västasien har våra trosfränder till största delen levat under islamistiskt styre under mer än ett årtusende.

   P

   Radera
  3. Bästa P jag tror att religionsskiftet i det ottomanska imperiet skedde tidigare än 1870. För Egyptens del till exempel brukar man räkna med 1500-talet det vill säga strax efter det ottomanska övertagandet av Egypten 1517. Nuvarande Turkiet är svårare att bedöma men också där tidigare än 1870. Var kommer den uppgiften ifrån? Det ottomanska styret var visserligen synnerligen korrupt men deras millet-system en klar motsats till islamistiskt styre. Inte många siffror rätt med andra ord./Gustaf Björck

   Radera
  4. Utan historisk statistik blir det mesta bedömningar.

   För Egypten brukar man nog räkna med muslimsk majoritet redan under 1200-talet. Som +Göran påpekar, blir svårigheterna större för en maktlös befolkningsgrupp, då man dessutom hamnar i minoritet. Den koptiska kyrkan lät just på 1200-talet smuggla ut/överlämna St Markus', Egyptens apostel, reliker till Venedig, där de fortfarande befinner sig. Man kunde inte i en nybliven minoritetsställning lita till säkerheten för relikerna i Egypten.

   Beträffande Det Ottomanska Imperiet:

   http://www.amazon.com/empire-ottoman-declin-chute-leffacement/dp/2866456017

   Konstantinopel-konferensen 1876 leder med kniven på strupen till erkännande om likaberättigande mellan imperiets folkgrupper, en konstitution och ett parlament, utsett genom indirekta val inom milleterna (de icke-muslimska folkgrupperna) och av sultanen. Av 120 deputerade är 48 kristna och judar. Detta hårt styrda, rent kulissartade parlaments proportioner kan antas vara ett absolut minimum för den icke-muslimska befolkningens storlek.

   Efter ännu ett framgångsrikt, ryskt storkrig 1878 för att skydda de kristna befolkningarna i MÖ, vägrar Bismarck sitt stöd till att helt krossa den Osmanska staten och tvångsvis tvinga diskriminering och massakrer att upphöra. Den för religion och nationalism indifferente kanslern yttrar, att affären inte är värd "die gesunden Knochen eines einzigen pommerschen Grenadiers". Alltså får sakernas tillstånd fortsätta och armeniernas öde beseglas. Sultanens sändebud Mehmet Ali Pasha (En till islam omvänd preussare) tvingas dock i Berlinkongressen 1878 att godkänna författningsreformer och direkta val till parlamentet, vilket förblir relativt betydelselöst. Befolkningsgrupperna röstar i stort på sina "egna" kandidater. I valet 1879 är av 180 parlamentariker 6 judar, och 82 kristna.

   Mellanösterns och Turkiets nuvarande problem med sina minoriteter och tidigare majoriteter har alltså lång förhistoria.

   P

   Radera
  5. Medlemmar i svenska islamiska föreningar är väl endast drygt 300.000?

   Kanske alla inte betalar eller har råd att betala? Förnamnsstatistik talar annars för 700.000+ i muslimsk, svensk kulturkrets.

   J

   Radera
  6. Det tycks som om i MÖ och Turkiet, när nu kristna försvunnit, fortsätter av ren tradition motsättningarna och undertryckandet, nu av olika etniska grupper och varianter av islam.
   Om så mycket diplomatisk möda lagts ned och militära ingripanden gjorts redan under 1800-talet, lär sakernas tillstånd inte förbättras av samtida militära interventioner?
   Finns överhuvudtaget någon möjlighet till diplomatisk lösning av Palestinafrågan annat än i drömmarnas värld??

   Argus

   Radera
 8. Eftersom att Svkys nomenklatura och dess majoritet är en del av punkt 1, apologeter för punkt 2 och naivt relativiserande inför punkt 3, så kommer knappast Svkys vara eller inte vara att spela någon roll inför dessa omfattande och reella hot mot den kristna civilisationen!
  /Antony

  SvaraRadera
 9. "Största hotet mot kristendomen i Sverige...biskopar som Åke Bonnier."
  Tufft sagt men utan längre bevisföring. Men ibland verkar han helt sön-dags-skolsnäll och from och ibland kommer mest de flummiga hbtq-sexiga och inter-religiösa resonemangen helt i förgrunden (och sällan glöms de bort i någon av hens skrivningar). Biskop - väktare - förebild?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, det var kanske lite drastiskt sagt om biskopen, men jag känner en stor uppgivenhet när jag läser hans blogg och framförallt alla applåderna i kommentarerna om hur fint det han skriver är. Detta är mer än söndagsskolsnällhet, det är salongskristendom, en kristendom för de fina salongerna och prudentliga sammanhangen, där man samtidigt tittar ut över förhållanden som man inte känner, men tror att man till varje pris måste acceptera för att vara just snäll! Snälla, rara, söta, trevliga, omhuldande alla religioner och i ständig religionsdialog.
   Var finns musten och kryddan? Smaken detta ger är fadd!

   Radera
 10. Mångkulturalism = Försvagat samhälle.

  Så är det nog. Det är något som även Sverigedemokraterna har i sin agenda. Många som kommer utifrån, alltså som invandrare, har svårt att känna samhörighet med våra traditioner och vårt synsätt. I synnerhet gäller ju detta förstås de med muslimsk tro. Vi måste förstå detta faktum att islam är inte bara en religion, det är även en statsbildning. Demokratin är underordnad vad Muhammed stadgat i koranen. Det är koranen som gäller, inte samhällets lagar. Därför blir muslimernas liv här i Sverige som en stat i staten. Så länge statens bestämmelser inte inkräktar på deras tro kan det accepteras, men inte om det går stick i stäv med islamsk tro. Detta faktum gör en nation försvagad. Man har alltså en slags "trojansk häst" mitt i samhällsmaskineriet som när som helst kan göra uppror och sätta samhället ur balans. Detta gäller även när det gäller att ställa upp till landets försvar. De muslimer som nu invandrat kommer aldrig känna ett ansvar att försvara vårt land i händelse av att vi angrips utifrån. Vi blir helt enkelt ett försvagat land. Det mångkulturella gynnar oss inte.

  "Präst från Skara stift"

  SvaraRadera
 11. Muslimer ska inte själva få formulera sin tro och vad de "vill" liksom vi tycker att vi kristna och KU Klux Klan är samma sak. KKK utger sig ju tydligt för att vara en kristen organisation och hänvisar till Bibeln.

  SvaraRadera
 12. Det finns en intressant BBC dokumentär som handlar om islams ursprung. Tom Holland heter han som har gjort den. Hans tes är att islam, istället för att föregå den arabiska expansionen, uppstått i efterhand för att rättfärdiga den, och skapa en religion som skulle hålla imperiet samman. Och befordra fortsatt expansion får man anta. Ingen absolutism/totalitarism kan ju bestå utan expansion... Som ett stöd för Hollands tes kan man kanske se det faktum att BBC efter en första visning, till följd av muslimska protester, bestämde sig för att inte visa någon repris.
  https://www.youtube.com/watch?v=Rg8n5oGYECE#t=17

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dokumentären utgår från samma slags historierevisionism, som hävdar att Paulus och inte Jesus har grundat den kristna religionen. Man utgår från bristen på flera av varandra oberoende källor, som bekräftar att ett visst skeende har ägt rum. Flera paralleller görs med den kristna historieskrivningen om kristendomens äldsta tider.

   Och tror man inte på religioenen ifråga, så får man ju vända sig till ett bristfälligt vetenskapligt källmaterial. Nu tror ju inte vi på islam, och då hamnar kristna och ateister på samma linje vad gäller islams ursprung.

   Dokumentären konstaterar vidare att bristen på vetenskapligt accepterade opartiska källor inte bevisar att ingenting har hänt. Och med det konstaterande är det fritt fram att konstruera alternativa historieskrivningar. Men de lider av samma brist, som den historieskrivning som ifrågasätts: bristen på vetenskapligt accepterade opartiska källor. Den alternativa teorin blir därmed inte mer trovärdig än den ursprungliga.

   Man kan emellertid också uppskatta trovärdighet efter vad som kan ha varit möjligt. Om någon påstår att dieseldrivna stridsvagnar användes vid imperiets expansion, så kan den teorin avfärdas som icke trovärdig eftersom man inte hade dieseldrivna stridsvagnar på den tiden.

   Den traditionella islamska historieskrvningen är trovärdig efter vad vi vet om arabiska stamförhållanden på den tiden, och de gamla imperiernas försvagning. Det var inte första gången som erövrare kommit ur arabiska stamsamhällen.

   Den alternativa historieskrivningen, som läggs fram i dokumentären är också trovärdig, då imperiet behövde en religion som rättfärdigade detsamma. Paralleller görs med kristendomens upphöjelse till statsreligion i det romerska riket. Men kristendomen fanns ju redan dessförinnan.

   Att islam inte uppträdde som en ny religion under den första tiden, kan bero på att Muhammed själv inte uppfattade islam som en ny religion, utan som en fortsatt uppenbarelse av judendom och kristendom. Detta kan förklara att mycket av den första tidens erövringar kunde ske utan mycket motstånd.

   Islam har under mycket lång tid inte haft något krav på personlig omvändelse i de erövrade områdena. Islam var en religion för eliten, men dock inte bara för den. Jämförelsen med kommunismen är bra. Ungefär 1 /10-del av invånarna i Sovjetunionen var medlemmar i kommunistpartiet.

   Vad jag vet finns ingen missionsbefallning i islam.

   Peppe

   Radera
 13. Ett nytt försök i Åbo
  http://www.abo.fi/public/sv/News/Item/item/9431

  SvaraRadera
 14. Det mångkulturella samhället måste vi hantera eftersom det i praktiken är här, oavsett vad vi tycker om det. Och att islam är på väg att ta över är nys eftersom åtskilliga med muslimsk bakgrund som kommit hit har gjort det på flykt undan muslimskt förtryck. Vet en del om det eftersom jag lever med en f d muslim som konverterat till kristen tro. Så hotet från mångkulturalismen är knepig eftersom det spelar SD i händerna om debatten inte förs på rätt sätt. F övr saknar jag en punkt i listan över hot som har med vår tidsanda att göra: Den narcissismens kultur vi lever i som uppmuntras på alla de sätt av vårt kulturklimat - den är en av våra starkaste motståndare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Allan, var bor du? Har du varit i Malmö?

   Radera
  2. En annan f.d. muslim som konverterat till kristendomen heter Mona Walter. Hon är numera mordhotad för att ha uttalat sig kritiskt om islam. Men det spelar förstås ingen roll så länge det inte spelar SD i händerna. Någon måste väl offras på den politiska korrekthetens altare... https://www.facebook.com/mona.walter.182/posts/1549085562029696

   Radera
  3. Jag bor i Ösmo och har varit i Malmö vad nu det har med saken att göra. Stefans inlägg begriper jag inte, men jag är väl dum i huvudet....

   Radera
  4. Allan, då får jag försöka igen. SD, säger du, ska man inte spela i händerna. Detta apropå att din sambo är "en f d muslim som konverterat till kristen tro". Och att vissa muslimer "som kommit hit har gjort det på flykt undan muslimskt förtryck". Och därifrån till mångkulturalismen (ideologin eller...), som tydligen utgör ett hot, eftersom SD inte kan föra debatten på rätt sätt -- eller har jag missuppfattat något? När du hoppar från ett verkligt hot som gäller enskilda människors liv till att bedriva partipolitik, blir jag stött. Ja, jag är SDare, där står jag i världen, eftersom jag har valt att ställa mig i världen, trots att jag som kristen inte hade behövt göra det. Jag tycker inte att någon människa förtjänar att bli hotad eller dödad i någon religions namn, alla ska ha rätt att som individer säga nej till vilken religion som helst. Men att föra en debatt är inte detsamma som att döda eller hota medmänniskor till tystnad. Det borde inte ens vara möjligt att jämföra dem. Jag ställer mig upp för alla muslimer "som kommit hit på flykt undan muslimskt förtryck". Jag ställer mig upp för alla "muslimer som konverterat till kristen tro", för att de inte ska behöva vara rädda. Det gör jag som person, inte som SDare, för mig är det ingen ideologisk fråga utan en samvetsfråga. Men jag är SDare därför att SD i mina ögon är det enda parti som vill erkänna problemet; genom att tillåta debatten.
   Mångkulturalism hit eller dit...

   Radera
  5. I så fall har vi nog inte mycket att säga varandra. Jag känner inte dig, och du är säkert en förträfflig person. Men SD:s grumliga ideologiska utgångsläge och populistiska slagord som "massinvandring" och "islamisering" gör allting så enkelt att det blir till lögner i en härva som ingen till slut kan reda i. Jag väljer att hålla för mig själv var jag lägger min röst - men jag röstar definitivt inte på ett parti som sitterfast i en nationalism med rötter i förra sekelskiftets nationalromantik och med kopplingar till betydligt mindre oskyldiga företeelser från Europas 1930-tal.

   Radera
  6. Jag ville bara säga detta: samvetet konstituerar gudsförhållandet. Det är utgångspunkten. Das Dasein, existensen, sätter mig relation till världen, vilket fordrar val av mig (lycklig den som då kan bevara sitt goda samvete!) -- jfr Luther om de två regementena. Att inte döma betyder att respektera vars och ens samvete. Du anser dig inte behöva lyssna till mig, inte pga av att jag inte följer mitt samvete, utan pga mitt val av vara i världen, att verka partipolitiskt på uppdrag av vissa väljare. Det anser jag vara fel. Är det inte varje kristens plikt att lyssna till varje människas röst, så länge den är subjektiv (dvs. den egna), och inte hycklarens? Att bara lyssna på de röster som är "politiskt-korrekta" -- ja, tyvärr är det den normala inställningen bland s.k. kristna idag, men kristet är det i varje fall inte...
   Här skulle jag kunna infoga en lång betraktelse över Fredrik Önnevalls tilltag att i SVT ställa ut sitt (goda) samvete som människosmugglare. Men Julia Caesar har ju redan gjort det:
   http://snaphanen.dk/2015/01/17/sondagskronika-resande-i-godhet/

   Radera
  7. PS. Jag glömde ju det viktigaste: att mitt gudsförhållande är satt genom samvetet gör mig inte till "en förträfflig människa". Tvärtom gör det mig till en syndare, Och det är som syndare (i tro på förlåtelsen genom Jesus Kristus) jag gör mina val. Därför är jag heller inte rädd för att beblanda mig med någon kategori människor och lyssna till dem -- inte ens med andra SDare. Det är inte den onda viljan som skrämmer mig, det är den goda...

   Radera
 15. I Dresden hålls tydligen varje måndag så kallade Pegida vandringar som är en protest mot islamiseringen av Tyskland (Europa?). Idag har alltså den första Pegida demonstrationen hållits i Oslo.En intervjuad tysk sade att det var många "helt vanliga" tyskar som deltog. Alltså är dessa demonstrationer inte alls bara ett tillhåll för högerextrema.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Helt vanliga tyskar" är ingen kvalitetsstämpel. Det viktiga, i dag som i går, är frågan, vilka politiska krafter har glädje av att "helt vanliga tyskar" demonstrerar mot ett hot som inte existerar. Det finns inget hot om islamisering av vare sig Tyskland eller Europa i stort.

   Radera
  2. Det beror väl på hur man ser på en utbredning av islam. Man måste vara mycket blind om man inte noterar denna.

   Radera
  3. "Helt vanliga tyskar" är ingen kvalitetsstämpel.

   =D

   Radera
 16. Men snälla du, om högerextremister försöker och lyckas grunda massrörelser, så blir ju inte högerextremisterna mindre extrema för det. Hitler fick 37 % av rösterna i ett parlamentsval. Gjorde det honom till en snäll demokrat? På andra sidan blir inte deltagarna i sådana massrörelser extemister utan långvarig ideologisk påverkan. De flesta blir det aldrig. Men helt klart använder både kommunister och nazister massrörelser för rekrytering av medlemmar till "partiet". Det fungerar som en tratt med vid öppning. Det kommunistiska Östtyskland hade en helt annan linje mot nazimen än Västtyskland. Medan man bekämpade nazismen med säkerhetspolis och förbud i väst, lät man nazisterna har kvar sitt parti i öst, men ställde det under kommunistpartiets kontroll. När kommunistpartiets lagstiftade ledande roll avskaffades, blev det fritt fram för de östtyska nazisterna. För folken i de f.d. satellitstaterna till Sovjet är kommunismen än för de yngre generationerna en i tid mer närliggande och känd diktatur än fascism och nazism.

  Massinvandringen av muslimer till Europa och Sverige är redan ett faktum, som jag förstår inte syftet med att varna för "islamiseringen" om det inte är att få igång rejäla rasmotsättningar även i de europeiska länderna. Rädsla bygger hat, och hat bygger våld. Oavsett vad vi tycker om det som har varit, så måste vi hantera situationen på ett klokt sätt och inte låta extremister på båda sidor hälla bensin på de hittills små brasorna.

  Peppe

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jovisst!

   Facit av den amerikanska (över-)reaktionen på 9/11 är hittills en i stort utplånad kristenhet i regionen, enligt vissa bedömningar två miljoner döda, väldiga kostnader för USA och de västliga allianserna och HAT.

   Undrar om fransmännen kan hantera sin frustration på ett klokare sätt?

   Argus

   Radera
 17. Hej, Dag, jag har en fråga. I Peter Ullgrens bok "Hemligheternas brödraskap", som handlar om frimureriet, läser jag följande på s. 296:

  "I Expressen den 26 januari 1982 kungjordes i feta rubriker att svenska biskopar, som Arne Palmqvist i Västerås, Sven Lindegård i Växjö och före detta biskoparna i Karlstad, Gert Borgenstierna och Sven Silén, drack blod inom frimurarorden. Anklagelserna kom från prästkollegan i Kalmar, Dag Sandahl, som inför det kommande biskopsmötet i Växjö tagit bladet för munnen och i en TT-intervju angripit åtta svenska biskopar som också var medlemmar i frimurarorden. Egentligen var det hela en intern kyrkopolitisk strid som exploderat. Sandahl var en rabiat kvinnoprästmotståndare och inför det stundande biskopsmötet hade biskoparna öppnat för en mjukare inställning i frågan och bland annat försökt stoppa ett kommande möte som den kvinnofientliga delen av det svenska prästerskapet planerade. Sandahl hade då kontrat med sitt frimurarangrepp och hängt ut biskoparna.”

  Stämmer detta som Peter Ullgren skriver? Är du ”rabiat”? Är du ”kvinnofientlig”? Har du ”hängt ut” biskopar som hämnd för att de gillar kvinnliga präster?

  Om så inte är fallet, är inte detta förtal?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vet inte vad man gör inom Frimurarorden, men är det konstigare att dricka blod än att äta blodkorv?

   Radera
  2. En person, som celebrerar nattvarden och säger "Jesus blod utgjutet för dig", ska inte delta i liknande ceremonier i andra religioner. Kan man lita på en person, som säger att det är en lek för vuxna män i ena fallet och blodigt allvar i andra fallet? Här har du en möjlig förklaring till nattvardsfirandets sekularisering i Svenska kyrkan. Och varför katoliker inte får vara medlemmar i Frimurarorden. Detta gäller inte bara präster, utan formellt gäller det även lekmän. Men det går förstås inte att upprätthålla förbudet för lekmän, om de inte själva rättar sig efter vad kyrkan har sagt. Den svenska Frimurareorden har flera gånger hemställt hos Katolska kyrkan att få ta emot katoliker som medlemmar, men fått avslag varje gång. Motiveringen har varit att man inte kan tjäna två herrar. Även om det bara är på lek.

   Även om det bara är på lek, så är ju "blodoffret" hos frimurarna en karrikatyr av det allra heligaste sakramentet inom kristendomen. Jämförbart med att avbilda Muhammed som en hund, tycker jag.

   Radera
  3. Nej, nya tant lila. Det är inte konstigare (om de nu gör det). Och tänk bara på hur underbart gott det är med svartsoppa! Överhuvudtaget är blodmat, med all dess nyttigheter, gravt underskattad mat.

   Radera
  4. Anonym 14.16. Du tycks veta mycket om Frimurarorden!? Men med tanke på din negativa inställning kan du väl knappast vara med, eller? Hur vet du då så mycket?.
   Vilken herre tjänar man inom Frimurarorden?
   Nu tycker jag nästan att det är på sin plats att OHP svarar!

   Radera
  5. Om det är så, Anonym, att frimurarna har någon slags parodi på nattvarden håller jag med dig men är det verkligen så? En kollega till mig, som blev frimurare, hävdade bestämt att frimurarna är en organisation på kristen grund. Själv vet jag, av naturliga skäl, inte hur det är. Det vore dock intressant att få veta eftersom frimurarna så ofta utmålas som om de stode i förbund med djävulen själv.

   För övrigt säger väl prästen "Kristi blod för dig utgjutet" och inget annat. Eller är det också ändrat i Svenska kyrkan?

   Radera
  6. I så fall är det väl bara att kalla utomstående vittnen till frimurare-mötena, som kan intyga att inget otillbörligt sker? Katolska kyrkan har tagit ett generellt beslut, som gäller i hela världen, att katoliker inte får vara med. Den svenska frimurare-orden vände sig då till Katolska biskopsämbetet i Stockholm och begärde ett undantag, med motivering att endast kristna män får tas in som medlemmar i den svenska orden, enligt dess stadgar. Eftersom representanter för biskopsämbetet vägrades kontrollera hur detta efterlevs, kvarstår Vatikenens generella beslut i frågan även för Sveriges del. Som katolsk präst får man inte ha hemligheter från något annat religiöst sammanhang för sin egen kyrka. Det gäller i princip även för lekmän.

   Vem är OHP?

   Radera
  7. Anonym 19.15. Om man tror sig känna till Frimurarorden (vilket jag inte gör innehållsmässigt) så bör man väl åtminstone känna till vad OHP är. Detta är Ordens Högste Prelat som bör kunna klargöra ett och annat utan att bryta tystnadslöften- eller vad det är. Vem det är framgår av Frimurarordens hemsida. Men om han finns här på kommentarerna- vilket jag inte vet- så är han GARANTERAT under anonym signatur!

   Radera
  8. Jag blir alltid irriterad över människor som inte själva är medlemmar i någon loge, Frimurarorden eller annan, som uttrycker sig negativt utan att ha insyn i logernas arbete. Med vilken rätt tycker man att man gör detta?

   Radera
  9. Svar till nya tant lila
   Jag har inte påstått att frimurare dricker blod. Den uppgiften kommer från Sten13 januari 2015 03:37, som citerar en bok. Resten av vad jag skrivit kommer från Katolska kyrkans utredningar, som gjordes efter framställan från frimurarna själva att häva förbudet för katoliker att vara medlemmar i frimurare-orden. I Katolska kyrkan får det självfallet inte finnas någon anonym Högste Prelat. Ska vi ha två påvar?

   Hemlighetsmakeriet är orsak nog att uttrycka sig negativt om Frimurarna. Det kan de ändra på själva, om de vill.

   Radera
  10. Jag vet inte vilken Anonym du är eller om du är samma Anonym vid olika tidpunkter. Diskussionen började ju vid blodsdrickandet.
   Alla loger har hemliga riter. Det är inget konstigt med det.
   Varför uppger du inte själv ditt namn om du ogillar hemlighetsmakeri? Sedan tror jag inte att man tillber OHP inom Frimurarna!

   Radera
  11. Anonym 13.05.Nu är det väl inte alltid så hemligt om Frimurarordens bröder! Den 29 dec.skrev Dag om begravningen av Sven LIndegård biskop emeritus i Växjö stift, som hade omkommit i en bilolycka. Hans kista var draperad i Frimurarordens fana med emblemet OHP på. Det du! Inget hemligt här inte. Det är väl nästan så man kunde önska att de döda såg denna ära, fast den vet de väl om. Den måste vara värd mycket!

   Radera
  12. Jag ogillar inte hemlighetsmakerier för anda människor. Det har du fått om bakfoten. Men man får finna sig i att det har vissa konsekvenser. Man kan inte vara präst eller ens vanligt medlem i min Kyrka och samtidigt medlem i ett sällskap, som kan misstänkas dyrka gamla dödsgudar på grund av det som har sipprat ut om riter. Att alla loger har hemliga riter, som du skriver, är ingen ursäkt. Det borde ju medföra att katoliker inte får vara med i några loger alls. Men det har jag inte sett något om. Jag ska fråga nästa gång. Det som jag har sett gällde just frimurareorden. En bekant till mig hade sagt att han vill rekommentera mig som medlem i frimurarna. Jag frågade naturligtvis kyrkoherden, som sa att jag inte fick och visade ett papper med den utredning som hade gjorts.

   Det där med OHP verkar skumt. Det betyder ju att frimurareorden är en parallell kyrkostruktur, som utser sina egna präster och biskopar, precis som Missionsprovinsen. Och de avkragas ju. Det stör mig ganska mycket att en Svek biskop begravs i Frimurareordens fana. Enligt min tro finns det bara en enda Kyrka. Inga mystiska sällskap är överordnade Kyrkan. .

   Radera
 18. Bloggardag: "Kanske räcker den värdegrund som nu formulerats, den om "alla människors lika värde" - men bara för det fall att ingen egentligen bryr sig om att försöka analysera vad orden egentligen står för."

  Då ska jag försöka göra det. Alla människor har ett splittrat sinne, delat i en ”fel-del” och en ”rätt-del”. Och så har vi alla möjligheten att välja vilken av dessa delar vi låter styra våra liv. Alla har också inneboende önskan att bli älskade och att få slippa lidande. I dessa avseenden är vi alla precis likadana.
  Jag har valmöjligheten att låta mig mina attityder, ord och handlingar styras av min ”rätt-del” ÄVEN i situationer där andra har valt det motsatta. I trafiken kan jag t ex avstå från min rätt till företräde om jag på så sätt kan hindra en olycka ÄVEN när någon annan av ett eller ett annat skäl bryter mot reglerna. Vidare kan jag avstå från min rätt att rita kränkande bilder när jag inser att det finns människor därute som inte skulle fixa det utan skulle istället reagera mycket destruktivt.

  ”Vem håller - och hur hålls - det mångkulturella samman? ”

  Den som väljer att agera kärleksfullt i alla situationer och inte använder kulturer som en ursäkt för att agera kärlekslöst skapar sann gemenskap mellan människor. De kulturella pusselbitarna faller sedan på plats automatiskt. Det är samma sak som att säga att man först söker Guds rike och sedan får allt annat också.

  ”Och hur sker det i en stat som så länge varit präglad av sitt eget.”

  Det sker genom att man slutar se de yttre formerna av uttryck som sitt eget och börjar se kärleken till nästan som sitt egentliga eget.
  Det betyder inte att man ska avstå från sina gamla kulturella intressen. Tvärtom. Man kan med större glädje än någonsin skutta ett par extra varv runt midsommarstången nästa gång om man känner för det.

  En anonym en

  SvaraRadera
 19. Och glöm inte: Den enda kvinna som sköts på Charlie Hebdo var judinna - trots att de inte skjuter kvinnor!
  Ann-Katrin

  SvaraRadera