lördag 31 januari 2015

Regeringskansliet talar

I helgen överlämnas budkavlar.

"För att understryka den gemensamma kampen mot hatet förenas religionerna i manifestationen VÄGRA HATA! under helgen som inleder World Harmony Week", läste jag i annonsen. "På olika platser i Sverige kommer religiösa företrädare att lämna över budkaveln med uttalandet från Sveriges interreligiösa råd i varandras heliga rum." I tidningen kunde jag också se en annons där olika religiösa stod uppställda. De såg inte glada ut. Men det fanns en hänvisning till www.vagrahata.se. Och de som stiger fram företräder "religionerna i Sverige". Religionerna i Sverige agerar nu gemensamt mot hat och för fred i manifestationen Vägra hata!
Nå, vi som varit med ett tag, vet hur lätt det projektet är. Hur var det med Dagens Seglora och Birro, t ex?

I Storkyrkan överlämnas i morgon uttalandet av en muslim och en mosaisk trosbekännare läser jag. Det tycks vackert på sitt sätt. De religiösa håller ihop. Den 4 februari överlämnas sedan budkaveln till kultur- och demokratiministern Alice Bah Kunke. Det är då jag fattar hur det hela gått till. Åke Bonnier förklarade: "Kampanjen initierades genom ett uppdrag från Regeringskansliet." Han skrev så på sin blogg den 9 januari.

Vi tar det igen.
Regeringskansliet initierar en kampanj. De religiösa utför regeringskansliets initiativ. Budkavel författas. Budkavel går. Rid i natt! Budkavel läses. Läs på fredag, lördag och söndag i olika religiösa hus, Gud har 99 hus eller så. Avrapportera till statsrådet. Poängen i uttalandet hamnar hos Bah Kunke: "Därför uppmanar vi regeringen och kulturminister Alice Bah Kunke att skapa förutsättningar fötr religioner och trossamfund att bidra till ökad förståelse, lokalt och nationellt." Finsn inte den kraften nerifrån? I själva religionerna? Regeringen fixar saken - också lokalt. Nå då så.

 Det hela är förstås av det vanliga slaget. En icke-händelse som kan bli till en medial händelse och som skapar tillfredsställelse hos de religiösa. En kraftfull insats, sålunda. Politiskt och religiöst. Initierad från regeringskansliet!

Låt oss strunta i bibelorden om hur Gud hatar. Ps 5:6, Ps 31:7 och Jes 61:8. Vi kan hoppa över bibelord om att Gud på ett särskilt sätt tycks gilla den som hatar. Ps 45:8, Ps 97:10 liksom bibelord som uttrycker ett gott hat, Ps 139:21-22 och Amos 5:15.
Jag har nu enbart valt bibelord vi har samman med judendomen.
Låt oss strunta i dem, för det blir komplicerat annars.
Lika komplicerat som om vi frågar hur någon kan bli talesman för en religion. Skulle ens påven kunna framträda med anspråk på att föra "kristendomens" talan? Vi återgår till ordningen!

Biskop Bonnier utbrister:
 "Tack och lov att inte alla måste tro lika". De som om Kyrkans ämbete inte tror som biskop Bonnier, blir glada. Han står upp för grundlagsfästa fri- och rättigheter, de som "lätt kan hotas av extrimism", som han skriver, "såväl kristen som annan religiös fanatism". Det har jag länge trott, att man ska passa sig för de kristna när det gäller grundlagsfästa fri- och rättigheter. Där är hedningar mer att lita på. Biskop Bonnier menar att vi kan tala och skriva fritt. Verkligen? För när vi gör det, kanske något litet domkapitel har sin bestämda mening om hur det skrivna "kunde komma att uppfattas" - och då är det detta "som kunde komma att" som blir den förblivande sanningen. Ack, ja.

Biskop Bonnier förfaller till religionsfilosofi.
"Ingen religion har hela sanningen." Jag kan inte minnas att Jesus säger att "kristendomen är vägen, sanningen och livet." Han är. Men han anförtros sig åt oss i Ord och sakrament och ger oss biskopar som våra själars herdar och vårdare. Han kallar oss till att gå i lära hos honom. Gå genom portar, kan det kallas. Tills vi kommer till Gud på Sion.

Biskop Bonnier ifrågasätter uppenbarligen missionen som ett utslag av "extrimism", han skriver så, eftersom ärendet gäller omvändelse. "Ju förr desto bättre" - är resonemanget hos kristna fundamentalister och extremister, menar han, och därför driver de mission. Där fick de, Furberg och Fjärstedt och Fjellstedt och allt vad missionsledarna kan heta.

Det nygamla hotet mot kristen tro heter nog religion, tänker jag. Så var det i det borttynande romarriket också. Det var i en genomreligiös värld som kristen tro framstod som ett lockande alternativ. Den var annorlunda. Det Kyrkan hade, upptäckte människor att de längtat efter. Augustinus och Hilarius t ex.

Jag ser i en bloggkommentar på biskop Bonniers approberade blogg, att dr Wiking menar att Sverige kommer att bli lika multireligiöst som Indien. och det är lika så gott att föregripa den utvecklingen. Det är möjligt att den tid är förbi då Sverige ville  bo kristet och fritt och därom i manlig och kristen tro, därom i strid eller lagfäst ro Konung och folk sig förena (sv ps 169:3, 1937 års psalmbok). Men när och hur beslöt svenska folket att det skulle gå så?

Jag frågar nog inte hur det kommit sig att en biskop i Svenska kyrkan gör en riskbedömning som i perspektiv borde förvåna. Denna, nämligen:
"Borde inte en biskop i Svenska kyrkan hävda att alla borde tro på Jesus, att alla ska bli kristna och att kyrkans uppgift är att göra alla folk till Jesu lärjungar? Det kan man ju tycka. Men risken med en sådan hållning är att man gör allt för att omvända människor och att det då bara finns en enda sanning och det är den som uttrycks i den kristna tron." (Biskop Bonnier å den av Svenska kyrkan approberade bloggen 9 jan)

Vad hade biskop Jesper Svedberg i Skara sagt om han läst detta?
"Ers Majestät, jag får diarré bara jag tänker på det", som biskop Gottfrid Billing sa (på skånska!), när han tillfrågades om att bli överhovpredikant. Och det hade varit det minsta Svedberg sagt. Biskop Billings replik överlämnas att förvaltas i många sammanhang.

Biskop Bonniers uttalande förklarar kanske varför Svenska kyrkan behöver ta plats i omförhandlingen av det svenska välfärdskontraktet när det egna eroderar. Säkra jobben för de församlingsanställda i en kyrka, som inte gör någonting för att omvända människor. Omvändelsearbetet behövs inte. Jobben behövs!

Och hur var det alltså? Regeringskansliet talar. Genom ombud. Statsministern har därtill bokat möte med religiösa ledare, vilket uttytt är Sveriges kristna råd, Judiska centralrådet och Sveriges muslimska råd. Vi tar emot all denna information under rörelse. Huruvida i hjärtat eller mungiporna lämnas osagt.

Korrigering
Gustaf V ville att Gottfrid Billing skulle bli statsminister när den berömda repliken fälldes. Det kom telefon till biskop Billing och ett lok med en enda vagn stod på Lunds Central för att forsla biskopen till Stockholm. Källa: Biskop Gustaf Aulén. Sagesman: Prosten Jan Frithiof, som hörde Aulén. Nu fick vi allt klart. Jag slog upp Billings Levnadsminnen från biskopstiden i Lund. Professor Hilding Pleijel skriver att Billing "endast med svårighet undgå att utses till statsminister". (s 10)
Året var 1917.

154 kommentarer:

 1. Stiftchefen i Skara är ett övertydligt exempel på att Svky saknar ett episkopalt läroämbete som upprätthåller den kristna tron (inte ens den lätt heretiska "reformerade" tron)!
  Svky "skiljdes" från staten och det paradoxala är att sekulariseringen och relativiseringen ökade och fördjupades, till den grad att bl.a. Moskva anser att Svky lämnat kristenheten. Det är då föga förvånande att varken kyrkoherdar eller "biskopar" hade varit chefer i andra sektorer i samhället, möjligen med undantaget för de populistiskt politiska verksamheterna?!
  /Antony

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vem ska vända detta skeppsbrott på rätt köl?

   Kyrie eleison.

   Radera
  2. Svky går knappast att få "sjövärdig" igen, men det finns vissa delar av vraket som nog kan fortsätta att flyta och förhoppningsvis inlemmas i den sanna Katolska Kyrkans enhet?!
   /Antony

   Radera
  3. Moskva anser INTE att SvK lämnat kristenheten. Något sådant vore en dramatisk och tendentiös övertolkning av Moskvas beslut att f.n. inte - centralt - prioritera dialogen med SvK. Vilket i sin tur hör samman med intrycket att SvK själv inte prioriterar att ekumeniskt söka sig samman med andra kyrkor, utan tvärtom vill gå sin egen väg i splendid isolation. /Paul

   Radera
  4. Vem ska vända Katolska kyrkan i Sverige på rätt köl? För det enda som håller ihop denna s.k. kyrka är ju hatet mot Svenska kyrkan och mot hela svenska folket och Sverige. Om ni nu ska kritisera Svenska kyrkan för sitt deltagande, ska ni också kritisera er egen biskop Anders Arborelius. Han är ju en av undertecknarna, tillsammans med både sunni- och shiamuslimer och bahai, som är en relativt ny, synkretistisk religion, som uppstod i Persien för 150 år sedan med tydliga ambitioner att smälta ihop kristendomen och islam till en enda religion. Katolicismen i sig är ju synkretism mellan kristendom och gamla romerska avgudar..

   Radera
  5. Paul: Det är knappast en fråga om en "nedprioritering" från Moskvas sida utan det har uttryckts som (på engelska) "severing of the contact" eller "rupture of relations". Moskva betraktar bl.a. Svenska kyrkan och den anglikanska Episkopala kyrkan som svårt avfallna och heretiska. Patriark Kyrill har tydligt deklarerat att de liberala protestantiska kyrkorna har lämnat den apostoliska, katolska och ortodoxa tron och Metropolit Hilarion Alfeyev har t.o.m. använt liknelsen med Jesu ord i Matt. 5:13, för att beskriva hur Moskva uppfattar tillståndet i Svky!

   Till den anonyme fabuleraren kan jag försäkra att biskop Anders inte är en relativist, som nomenklaturan i Svky, utan står bakom Andra Vatikankonciliets dekret om ekumenik: ”Endast genom Kristi katolska kyrka, som är den universella vägen till frälsning, kan man få del av nådemedlen i deras fullhet. Vi tror nämligen att Herren endast åt det apostoliska kollegiet, vilket Petrus förestår, har anförtrott alla det Nya förbundets gåvor, för att bilda en enda Kristi kropp här på jorden, i vilken alla de som på något sätt tillhör Guds folk, måste inlemmas till fullo”.

   Vad det gäller undertecknandet av uppropet så håller jag med Missionsprovinsens biskop Göran, vad kunde de religiösa ledarna göra annat än att skriva på?!
   Antony

   Radera
  6. Kors i taket. Den katolske hataren Antony har skrivit en längre och något utredande kommentar. "Moskva anser". Putin?

   Radera
  7. "Kors i taket" är nog något som man bör företa sig ofta, för att hålla anonyma protestantiska ding-dong heretiker på långt avstånd!
   Antony

   Radera
  8. Kirill och Putin bor grannar i Kreml. De är närstående såväl i synen på Россия-Матушка, Moder Ryssland som på den ortodoxa kyrkans roll i samhället.

   Argus

   Radera
 2. Tack för dagens muntration!

  Det dröjer inte länge innan vi har en minister för "Religion och Livsåskådning". Så håller man idéer i schack och tämjer islam. Rycker gaddarna ur eventuell resterande kristendom. Uppfostrar det nya, spännande multikulturella folket. Det gamla var väl alltför tråkigt.

  GG

  SvaraRadera
 3. En kyrkogemenskap i "fritt fall". Inte blir situationen bättre med fler episkopala "hjärnsläpp"som accelererar fallet. När de liberala blir trängda löser de problemet genom att "avskriva" bekännelsen. I Märsta drar sig inte de unga muslimerna att kalla "hatpredikanter". Liberala får fullt upp att omtolka detta så att det inte kan uppfattas som islamofobiskt. Klassisk kristen tro däremot är det fritt fram att marginalisera, förneka och hata. Vi är inte förvånade. Vi bryr oss inte i oomvända liberala biskopar. Vi lyder Gud mer än människor och vi fruktar inte Draken rasar mot de som håller Guds bud och Jesu Kristi vittnesbörd.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Klassisk kristen tro däremot är det fritt fram att marginalisera, förneka och hata."

   Såklart. Klassisk kristen tro skickar inte fram jihadister för att rensa upp bland de otrogna. Sån't ger respekt, nämligen!

   Radera
 4. Gottfrid Billing var min morfars prästvigningsbiskop. Av honom har jag hört diarreuttalandet. Mitt intryck var att det på den tiden var spritt i tämligen stora kretsar, inte att han var en av få som visste om det.
  Och Aulen var på den tiden inte biskop i Strängnäs utan professor i Lund.
  Fjelle

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast inte på den tiden Aulén berättade om saken för Jan Frithiof. SÅ gammal är inte Frithiof!

   Radera
  2. Jag har inte mycket att invända för en gångs skull. Men om ni/ vi äger"sanningen" varför är ni då inte snällare? Eller godare? Ni äger sanningen men mobbar hänsynslöst ( under parollen " Men det är ju VI som är OFFREN" - jämför med den muslimske ledaren som vägrade kännas vid anti-semitismen i UG.

   Radera
  3. Kan den "Anonyme" ge ett exempel på den "hänsynslösa mobbningen", från "sanningsägarna"?!
   /Antony

   Radera
 5. Noterar med intresse att bloggaren dänger till med gamla biskopar, med eller utan tarmproblem, i sin iver att kritisera senare biskopar och Svk relation till såväl stat som andra religioner. När jag själv släpade fram biskop Keijser i Skara för ett och ett halvt år sedan var det annat ljud i skällan hos bloggaren vars vana är att vända kappan efter vinden och skylla andra för att ha tomtar på vinden, eller om det nu var löftet utan prickar, som saken gällde. Det roar mig, dels inkonsekvensen dels att bloggaren som ofta sagt sig strunta i biskopar likväl ägnar dem så mycket intresse. Nåväl, eftersom en udda skarabiskop HH Jesper Svedberg blir föremål för uppmärksamhet så kanske den röda tråden mellan honom och många andra, som inte tas upp av bloggaren, men vilja står för något annat än Billing, kunde hittas? Så menar / Magnus Olsson, ambulanstransporterad till Uppsala och där efter en tredje operation på dryga månaden, betraktar världen med viss rolighet, på svenska och danska.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Magnus O tycks vara en hårding, som om än knockad, knappast knäcks i första taget.

   Gud vare med Dig!

   Argus

   Radera
  2. Tack. Ja Gud är med, mestadels tigande. Det gäller att be Gud om skydd mot Gud, lita till Guds försyns skydd att hålla Gud stången, och när Guds närvaro träder fram för att förgöra det Gud avskyr och inte står ut med, hålla fast vid att Gud är hård på utsidan men mjuk på insidan, inte tvärtom som de moralister och calvinister mena. Så finns ett enda, dö i Guds mord, den levande bokstaven som dödar för att bereda plats för det enda liv som ges: Gud själv. Myten om att Gud möter var morgon med ny nåd som vore den sekundlig måste avrättas. Guds nåds droppe tränger fram ur sinad och tom källa, inte för snabbt, inte för att fukta hals till ord, bara läppar till ett enda: Tack.

   / Magnus Olsson

   Radera
 6. Om man nu i regeringskansliet tycker att man ska sluta hata, kan man kanske börja i riksdagen! Det vore väl en god idé att börja tala med sverigedemokrater, att inte dra för gardinerna till tjänsterummet när man sitter mitt emot och att låta dem delta i överläggningar med regeringen som de andra partierna gör.
  Och kyrkorna kan väl uppmanas sluta dingdonga när någon talar!
  Sedan är det positivt att du äntligen kommenterar det biskop Åke Bonnier skriver på sin blogg!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om det nu ska sluta mobbas, så ska väl SD sluta mobba MP?
   Eller är det helt enkelt så att SD ser MP som sin värsta politiska motståndare, och skulle inte det vara tillåtet? Men om det är tillåtet, så borde väl de som ser SD som sin värsta politiska motståndare ha rätt att göra det?

   Menar du på fullt allvar att SD ska bjudas in till alla överläggningar med de andra partierna? SD får ju föra sin talan i utskotten och kammaren. Vad mer begär du? Att regeringen ska behandla SD som ett alliansparti? Vad skulle Alliansen tycka om det? Allianspartierna bestämmer väl själva vilka som får vara med i alliansen. Precis som det ankommer på Frimurarna att själva bestämma vilka som får vara medlemmar i deras organisation.

   Det som du vill ha är anarki. Skulle vara intressant att få veta hur du har tänkt att det ska fungera. Ska ett parti, som har 13 procent bestämma över 13 procent av frågorna? Det skulle kanske fungera i budgetfrågor, om ens då. Men om det gäller betyg efter årskurs 4? Om S, Mp och V säger betyg efter årskurs 6, och alliansen med stöd av SD säger efter årskurs 4, blir det då efter årskurs 5? Om S,V, Mp kontrar med efter årskurs 8 blir det ju faktiskt efter årskurs 6. Polsk riksdag kallas ett sådant system.

   Nu är det ju faktiskt så att om ett parti, som inte ingår i något block eller annan konstellation, stöder en viss konstellation så att den för majoritet för sitt förslag, så blir det så. Till 100 %. Annars till 0 %. SD har också rätt att skriva motioner, och det gör dom ju. Sedan är det upp till andra partier att ta ställning. Och det har de rätt att göra utan att tala med SD.

   Eller menar du att SD ska vara med på alla andra partiers interna partimöten, där de bestämmer sin politik? Du vill faktiskt ge SD samma roll, som SED (det östtyska kommunistpartiet) hade i den östtyska riksdagen. Formellt hade ju Östtyskland ett flerpartisystem. men SED var med överallt och hade det slutgiltiga avgörandet i de andra partierna.

   Försök inse att SD har tagit på sig offerkoftan för att gråterskor som du ska stödja deras odemokratiska anspråk på en ledande roll i frågor som de själva vill, precis som SED.

   OHP

   Radera
  2. Om man inte ser att SD och sverigedemokraterna är mobbade då vet man nog inget om det begreppet. I mina trakter kritiseras detta mycket både i lokalpressen och mellan människor.Nej, de ska givetvis inte bjudas in till de olika partiernas överläggningar, men om den uppklättrade fackpampen bjuder in alla partierna utom SD till överläggningar, då är det anmärkningsvärt! Är det okey att ett parti med idag 14,1 % är utestängt medan ett parti, som av många betraktas som samhällsfarligt och har hälften av väljarna sitter i regeringen vilket riskerar att näringslivet tar stryk . Vad har Frimurarna med ett demokratiskt valt parti att göra?

   Radera
  3. PS Det du kallar att vara "gråterska" kallar jag att ha empati!

   Radera
  4. Det hade nog kunnat ske, att behandla SD som vilket parti som helst, alltså. Om inte den stora frågan hade varit migrationspolitiken. En fråga som är viktigare än regeringsmakt och allt annat. Redan 2011 kunde den danska Sverigeforskningen berätta:

   http://videnskab.dk/kultur-samfund/svenskere-er-mere-indvandrerfjendske-end-danskere

   Argus

   Radera
  5. En f.d. kommunist, sedermera vänsterpartist, nekar att sminka sig i samma rum som Jimmie Åkesson. Juholt nekar att debattera med Jimmie Åkesson. Magdalena Andersson talar stolt om i Skavlan att hon brukade dra för gardinerna när hon hade tjänsterum mittemot SD för att slippa se dem. Dinamarca, V, ränner runt i en svart tröja där det står SD= rasister på vid riksdagens första möte. V begär votering om talmansposten, en tillställning som bara kan ha syftat till förnedring. Dinamarca säger senare att andre vice talmannen inte är hennes talman! Den uppklättrade fackpampen talar om att han ska göra allt för att SD ska bli utan inflytande över politiken, vilket senare visas i Decemberöverenskommelsen.
   Jimmie Åkesson får burop och en pizza hängande över huvudet när han valtalar. På något håll har man dingdongat i kyrkklockor även för honom. Ärkebiskopen går ut i Kyrkans tidning och varnar för SD efter kyrkovalet, trots att de sitter i kyrkomötet. Brunne kränker dem i den första predikan som de åhör som riksdagsledamöter så att flera väljer att lämna kyrkan.
   På vissa arbetsplatser blev inte SD insläppta inför valet. I vissa fackförbund får man inte vara medlem som SD - ansluten. Marcus Birro blir uppsagd som fotbollsreporter för att han har varit på restaurang med Mattias Karlsson och Linus Bylund, båda SD! Vad är detta om inte mobbning? Det är ju dessutom helt sanslöst.Och modellbildande för barn och ungdomar!

   Och jag har inte gått med i SD, men jag räknar mig som demokrat!

   Radera
  6. Ja nog är det roande, om nu demokrati, så som den lärs ut i skolan, verkligen skulle vara något man tror på bland politikerna...

   P

   Radera
  7. Hur kan du, om du är demokrat stödja ett parti, som försöker tillskansa sig ett inflytande som varken följer av valresultat eller riskdagsordning, men genom att ställa till med maximal oreda i riksdagen? Nu försöker de bestämma över alliansen också. Genom att stödja alliansens krav på tidiga betyg, avkrävs alliansen att stödja SD-krav i gengäld. Liknelsen med Frimis är relevant. Frimis bestämmer själva vilka som får vara medlemmar. Det gör alliansen också. Det står inte i grundlagen att de måste finnas en borgerlig allians, men den får förstås finnas ändå. Men detta betyder att de fyra partieer, som har bildat alliansen själva bestämmer om ytterligare något parti ska få vara med och påverka. Varför får inte Vänsterpartiet vara med i alliansen, tror du? Det skulle väl vara toppen för Vänsterpartet att få vara med och påverka den gemensamma borgerliga linjen.

   Det kan väl hända att någon sverigedemokrat har blivit mobbad i något icke politiskt sammahang, exempelvis på sin arbetsplats, och det tar jag avstånd från. Men nu talar vi om det högavlönade slipsgänget i riksdagen, de som gör åtskillnad mellan människor och försöker splittra Sverige och försöker tilltvinga sig eftrgifter från anda partier. Det är löjligt att komma dragandes med Brunnes predikan. Det var ju sverigedemokraterna själva som rusade ut, trots att hon inte ens hade nämnt SD.. "Det som gör skillnad mellan människor" var vad hon sade. Hur kunde det uttalandet vara kränkande för SD, om de bara är mot mobbning och för allas lika värde?

   OHP

   Radera
  8. Glöm det med allas lika värde! Det är som Helle Klein som vill att vi slutar hata och själv älskar alla utom sverigedemokrater, för dem hatar hon. Har jag skrivit något om att SD borde vara i Alliansen? Det skulle de aldrig kunna vara av den enkla anledningen att de inte säljer sina hjärtefrågor som andra partier har fått göra där för att hålla ihop Alliansen. Och vad gäller Brunnes predikan så behöver man väl inte exakt peka ut folk för att alla ska begripa vilka det handlar om. Den konsten kan nog många predikanter. Jag hade också rest mig och gått!

   Radera
  9. Det anmärkningsvärda i riksdagen är väl inte att SD har röstat som de har gjort, för det har de väl all rätt i världen att göra. Det anmärkningsvärda är väl att ledamöterna i Alliansen och bland de röd-gröna verkar behöva gå totalt kopplade till partiledarna och att de ska rösta som denne har bestämt i förväg. Så blir det ju genom Decemberöverenskommelsen. Självklart att detta skapar irritation ute i partierna! Riksdagsledamöterna vill väl inte bli behandlade som nickedockor och mähän, i förväg programmerade. Jag anser att SD har handlat helt rätt, och deras röstande för Alliansens budget var inte mot någon riksdagsordning utan enbart emot praxis. Visst går killarna i SD klädda i kostym och slips. Gör inte de andra manliga riksdagsledamöterna det? Medan någon kvinna ränner runt i svart tröja med kränkande text. Men männen är ju i vart fall inte klädda i frack som i Frimurarna och inte i brokad som präster i kyrkan. Och inte tjänar väl en riksdagsledamot mer än en många kyrkoherdar idag?
   Men genom det sätt man behandlar och ser på SD kommer SD säkert att få sympatier. Och risken är nog att de kanske till och med blir största parti. Vad händer då med exempelvis kulturpolitiken m.m.? För inte är detta ett enfrågeparti! Kränkta människor kan vara farliga. Jag skulle nog se upp om jag satt i riksdagen!

   Radera
  10. Men snälla lila tant! Inser du inte att du själv är en mobbartyp lika mycket som dem du anklagar för att vara det? Dessutom har du en obehaglig benägenhet att slicka uppåt och sparka neråt. Din s.k. empati omfamnar ledargarnityret, men du har inte mycket till övers för vanliga SD-medlemmar, som nog kan bli mobbade. Brunne och du råkar bara vara osams om vilka som är mobbarna respiktive mobboffren. Båda tar ni er rätten att ge er på dem som är mobbarna enligt eran respektive uppfattning, Löfvén kallar du för fackpamp, klättrare och annat som är ägnat att utsätta varje arbetarledare för ringankting. Är inte det mobbning? Nej, du har inte skrivit att SD borde vara med i alliansen. Men du menar uppenbarligen att SD ska ha samma rättigheter, som de partier som är medlemmar, de ska göra eftergifter till SD, men inga skyldgiheter, varken att själv göra eftergifter eller att hålla ihop Alliansen.

   OHP

   Radera
  11. Jag delar OHP:S farhågor för SD:s kulturpolitik. SD-ledningen domineras av civilingenjörer, med dessas ofta pragmatiska och teknokratiska syn på s k mjuka frågor.

   Däremot säger SD, att man kan stödja det mesta. OM bara migrationspolitiken modifieras. Danska nivåer har nämnts som rimligt krav. Danmark har världens fjärde mest generösa migrationspolitik, efter Sverige, Norge och Tyskland.

   Migrationsfrågan tycks vara den enda frågan för fler än SD-arna?

   P

   Radera
  12. Jaså, du betraktar kritik av Löfven som att sparka nedåt?

   Radera
  13. Nu var det väl jag och inte OHP som tog upp SD:s kulturpolitik. Men det trista när man försöker debattera på den här bloggen är att man börjar diskutera något, som inte har med ens egen person att göra, men plötsligt förvandlas diskussionen till rent personliga påhopp! Jag upprepar att mitt intresse för de här frågorna rör hur SD behandlas, vilket jag nästan varje dag hör någon vara irriterad över, utan att dessa är sverigedemokrater. Men vistas man mycket i miljöer där mobbning är helt legitimt blir man nog till slut blind för fenomenet!

   Radera
  14. Domineras SD av civilingenjörer? Kolla ledningens bakgrund. Rikard Jomshof är gymnasielärare i samhällskunskap.

   Radera
  15. SD har verkligen lyckats lura halva svenska folket att det är så synd om dem, så synd om dem. Och med en partiledare som inte klarat politikens hårda villkor, utan går sjukskriven i flera månader utan att prövas mot arbetsmarknaden, som andra långtidssjuksivna. Utan gråterskor som lila tanten skulle nog samma krav ställas på SD-männen som på alla andra. Och hur var det nu med SD:s mobbning av MP?

   OHP

   Radera
  16. "inte klarat politikens hårda villkor" Vilken människosyn!

   Radera
 7. Bloggardag: ""Ingen religion har hela sanningen." Jag kan inte minnas att Jesus säger att "kristendomen är vägen, sanningen och livet." Han är. "

  Biskop Bonnier har helt rätt. Han gör den ytterst viktiga distinktionen mellan religionen kristendom och Jesus.
  Jag har ett färskt exempel som jag tycker att illustrera just detta.
  I natt drömde jag om att min syster berättade att vår döde far hade visat sig för henne i ( i hennes dröm) och sagt.. minns inte vad. Jag vaknade ur min dröm med en fruktansvärd och stark, konstig och sjuk känsla av ångest. Mendet var varken något särskilt bibelställe eller någon citat ur min Kurs som jag använde för att kalla på hjälp. Det var två enkla namn som kom till mitt huvud då och jag sa till mig själv: Jesus Kristus. Och ångesten försvann direkt. Jag somnade om utan bekymmer och vaknade fridfull och glad på morgonen.

  En anonym en

  SvaraRadera
 8. "Det nygamla hotet mot kristen tro heter nog religion" tänker Bloggardag.
  Eller också heter det Jesus. Jag menar den levande och närvarande.

  Kristen tro är ju en samling påståenden om Gud och Jesus som man håller för sanna och sen ska man missionera, dvs försöka få andra tro att dessa påståenden sanna.
  En kristen liknar en papegoja som dag ut och dag in upprepar någonting som den har hört andra upprepa men vars innebörd den själv inte har funderat särskilt djupt på för att inte tala om att ha förstått. Skillnaden mellan kristen och en papegoja är att papegojan själv inte tror på all goja den säger.
  En anonym en

  SvaraRadera
 9. "Kristen tro är inte en samling påståenden." Snarare ett enda: Bibeln är
  vårt rättesnöre, urkund och auktoritet. Därav tron på Kristus, Fadern och
  den helige Anden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ånej, kristen tro är tro på Jesus, Faderns Messias som genom sin Ande ännu är hos de sina. Bibeln är det trovärdiga vittnet, men "tror på" i kvalificerad mening gör vi bara på den treenige, inte på vittnet.

   Radera
 10. Vem ska vinna medie/kommunikations/snällhetspris denna gång? Det verkar som om Jackelén fått viss konkurrens, t o m i de egna leden. Kanske finns kyrko- eller stiftskansli som har någon profet med insikt i dessa ting.
  /Sub versus/

  SvaraRadera
 11. Maggie Thatcher om innebörden i 'konsensus':

  "The process of abandoning all beliefs, principles, values and policies in search of something in which no one believes, but to which no one objects."


  Lars Jensen

  SvaraRadera
 12. "De religiösa håller ihop." - Vår tids credo?

  http://www.sydsvenskan.se/malmo/med-kyrkan-i-tiden-och-framtiden/


  J

  SvaraRadera
 13. Missa inte. Får inte plats. Men visst kan det finnas tänkande utanför kyrkan med lite vidgat perspektiv?

  http://www.danielhammarberg.se/2015/01/asiktsfascismen-sverige-angaende-marcus-birros-uteslutning/

  SvaraRadera
 14. Det är klart att man suckar över vad stiftschefen i Skara håller fram.

  Men i den inledande saken känner jag ett visst medlidande med de religiösa ledarna. Här kommer en minister och säger: Vill ni vara med om manifestation VÄGRA HATA? Vad skall de göra? De kan ju knappast svara: Nej – det skulle ju tolkas som: Vi tycker man skall hata, åtminstone lite!

  De har hamnat i samma dilemma som mannen som skall svara på frågan: Har du slutat slå din fru? (Där det enda möjliga svaret naturligtvis är: Nej!)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Göran: jag håller med dig och även bloggarens ståndpunkter i mycket som skrivits. Men jag blir synnerligen störd av att du benämner dig själv biskop (så att folk luras att tro att du är det i Svenska kyrkan) samtidigt som di kallar en präst dom verkligen är biskop i SvK för stiftschef. Stötande och ohederligt, anser jag.

   Radera
  2. Det är sant att de kanske inte kan svara så mycket annat. Problemet är ju den förkunnelse som börjar spridas: vägra hata=förneka tron på Kristus som den enda vägen till Fadern.
   /Sub versus/

   Radera
  3. Annars brukade Tryggve Mettinger påminna studenterna om att inte heller "nej!" var ett möjligt svar.

   Radera
  4. Bäste Anonym! Nu är det dock så att jag är biskop. Det finns ju fler samfund och kyrkliga jurisdiktioner än den etablerade Svenska kyrkan. I Stockholm med omnejd finns 7-8 biskopar.

   Däremot är jag inte stiftschef.

   Radera
  5. Ja du är biskop i en frikyrka. Åke Bonnier är biskop i Svenska kyrkan. Kan vara bra art poängtera detta på senna svenskkyrkliga blogg.

   Radera
  6. Nu är denna blogg bara svenskkyrklig i egentlig mening. Det känns angeläget att påpeka det. Den är inte approberad. Och vad +Göran beträffar kan det visa sig att han är mindre fri i sitt kyrkliga än biskop Bonnier, som f ö också är biskop i en frikyrka om än i babylonisk fångenskap. Men det tycks bekymra biskop Bonnier mindre, Han sjunger vid Babels floder. Men sjunger han inte lite konstigt om man läser hans sångtexter bloggen?

   Radera
  7. Jag har inte helt fördjupat mig i hans sångstil men han uppträder med större integritet och inger mer respekt då han knappast fnular runt på bloggar med ett anonymt "biskop Åke " utan länk till sin profil och där skriver nedvärderande om andra kyrkliga ledare. Det är ett satans gnäll och klagande på er för att ni inte fått respekt för er uppfattning, ändå är ni hånfulla och respektlösa och vill bli kallad biskop medan Bonnier bara är stiftschef. Har ni någon gång funderat över om det är er attityd till era medkristna som ställt sig i vägen för fortsatt karriär mer än er uppfattning i ämbetsfrågan?

   Radera
  8. Dag har rätt! En biskop är inte helt fri – han är (borde vara) bunden av apostolisk tradition.

   Radera
  9. Nu skriver en annan anonym (14.40) att Göran är biskop i en frikyrka, medan Bonnier är biskop i (vad är motsatsen till fri?) -kyrka. Vilket trams. Göran är biskop i Svenska kyrkans apostoliska succession. Eller menar den andra anonyma att svenska biskopar inte skulle kunna ge sin succession vidare och viga biskopar utanför rikets gränser. Och skulle inte afrikanska biskopar kunna skicka den succession, som de har mottagit, i retur? En sådan inskränkt nationalkyrklig villolära, som den andra anonyma visar upp, trodde jag bara fanns hos sverigedemorkatiska kyrkopolitiker. De som vill omvandla den kristna kyrkan i Sverige till en propaganda-apparat i "nationens" intresse.

   Men vad är det som ges vidare? Nog finns det en risk att den apostoliska successionen i Svenska kyrkans formella organisation håller på att gå förlorad? Det handlar ju inte bara om handpåläggning och det handlar inte bara om kön.

   Radera
  10. Man är biskop i den kyrka man tillhör. Missionsprovinsen är en fristående organisation som inte hör till Svenska kyrkan. Han är således inte biskop i Svenska kyrkan medan Bonnier är det.
   Så var det med det.

   Radera
  11. Det är en jädrans jidder mellan olika protestanter på den här tråden. Anonym (14:40 och 15:23) verkar vara ett nytt aggressivt och hatiskt troll på den här bloggen och en patetisk företrädare för "den nya religionen". Biskop Göran är nog så nära katolik man kan komma utanför full gemenskap med Petri Stol!
   Antony

   Radera
  12. Om biskop Göran är biskop och medlem i Svenska kyrkan är han väl faktiskt biskop i Svenska kyrkan men inte Svenska kyrkans biskop, dvs stiftschef? För att detta problem, om det nu uppfattas vara ett problem, ska lösas, måste han sparkas ut ur Svenska kyrkan. Avkragas kan han inte eftersom han inte är Svenska kyrkans biskop och ställd under Ansvarsnämnden.

   Radera
  13. BloggarDags kommentar angående +Görans ställning i SvK är logisk, tankeväckande och djupast sett hejdlöst rolig!

   GG

   Radera
  14. Nej så är det inte men det du skriver Dag ger snarast intrycket att Missionsprovins-prästerna vill begå andlig våldtäkt på SvK som trots att den deklarerat att den "inte vill" har fått biskopar på halsen som inte fattar att ett nej är ett nej. Ha gärna en egen kyrka men snylta inte på Svk tack.
   Hälsningar från en som "känner full gemenskap med Antjes stol" men även gemenskap utan att vara full

   Radera
  15. Biskop Göran är biskop i Svenska kyrkans apostoliska succession. Om han inte är det, eftersom denna succession i hans fall har tagit omvägen genom ett annat land, så har vi inte haft en enda biskop med apostolisk succession i Svenska kyrkan sedan 1530, då den medeltida apostoliska successionen i Svenska kyrkan dog ut med biskop Ingemar i Växjö, som avled detta år.

   Svenska kyrkan bestämmer inte vem som är biskop, lika lite som Katolska kyrkan kan göra en viss person till ett helgon. Detta bestämmer Gud, och kyrkan har att utröna vad som har skett. Man kan möjligen säga att kyrkan "erkänner". En "avkragad" präst är fortfarande en präst, kan jag tillägga. En läkare kan dödförklara en patient, men om patienten lever så gör han det. .

   Radera
  16. Domkapitlet i Stockholm har väl avkragat prästen Göran Beijer så att han inte längre har rätt att utöva ämbetet i SvK?
   Orsaken till detta var att han vigts till biskop i Missionsprovinsens succession. Då DK tycker att detta är ett brott mot något av vigningslöftena, för mig oklart vilken, var utgången av ärendet uppenbar.

   Nu har ju Missionsprovinsen en lite annan kyrkojustis, men att +Göran skulle avkragas av Missionsprovinsen är ju ungefär lika troligt som att ÄB i SvK skulle avkragas för brott mot den sanna Evangelisk-Lutherska läran.

   Radera
  17. 23:24: Vad är så svårt att förstå? Göran lan vara hur mycket biskop han vill - i Missionsprovinsen. Han är dock inte en av Svenska kyrkans biskopar och är därmed inte biskop i Svenska kyrkan, mer än någon är rabbi i Svenska kyrkan. Vill ni hålla på dribbla med ord och succession så begår ni just övergrepp på Svk som sagt nej. Hoppas ni inte kör med samma tillvägagångssätt om ni träffar en kvinna som inte vill ligga med er.

   Radera
  18. Biskop är den som i apostolisk ordning vigts till biskop och är då Kyrkans biskop, alltså inte bara biskop i ett samfund.Några av Kyrkans biskopar är medlemmar i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan har inte kört ut dem som medlemmar. Vad skulle Svenska kyrkan säga nej till? Vi har grundlagsfäst föreningsfrihet i landet. För klarhets vinnande: själv tillhör jag inte Missionsprovinsen.

   Radera
  19. Anonyms invändningar får mig att jämföra med den vanliga uppfattningen, att finlandssvenskar inte skulle vara svenskar. De har ju finskt pass, och därmed inget officiellt erkännande av sin svenskhet. Nåväl. Republiken Finland erkänner sina svenskar - som just svenskar, som är medborgare i Finland. Men inte Sverige.

   Ännu märkligare blir det med de uppemot två miljonerna ungrarna i Transsylvanien (Rumänien); de erkänns av Ungern som ungrare, och ges beredvilligt ungerska pass, men i Rumänien är de rumäner.
   I Turkiet erkänns inte den arabiska befolkningen i Alexandretta- och Antiokiaområdena som araber, däremot ges de syriska pass (Har de därmed rätt till PUT i Sverige?).
   Kurder har länge varit en icke erkänd minoritet i Turkiet. Finns de då inte? Är deras existens beroende av officiellt erkännande?

   +Göran är biskopsvigd i svensk, apostolisk succession av biskop, erkänd av Svenska Kyrkan, som i sin tur är vigd av svenskkyrkliga biskopar.

   Även om vi inte tror det, finns det svenskar i Finland.
   Och fler svenskkyrkliga biskopar i Sverige än vad vi tror.

   Lars Jensen

   Radera
  20. Övergreppen fortsätter... Ingen här har velat köra ut Göran ur kyrkan, Dag. Eller kalla sig biskop. Däremot har han inte längre rätt att utöva prästämbetet i den kyrka han är medlem i och han har inte vigts till biskop inom denna. Således är han inte biskop i Svenska kyrkan. En femåring förstår logiken. Hävdar ni något annat så begår ni som sagt ett övergrepp.
   Det är som det borde vara med dem som strider för IS: då har man bänt Sverige ryggen och bör inte hävda att man är "krigare i Sveriges arme." "Men jag är ju svensk medborgare och krigar" skulle ni säga då . "Du är svensk medborgare men krigar för någon annans arme" säger vi andra.

   Radera
  21. Men vad du tjatar, du anonyme. Ingen har påstått att +Göran är biskop i Svenska kyrkan. Det var du som hillade in dig i de tankarna. Antagligen för att du inte tänkte på att andra samfund än Svenska kyrkan har biskopar.

   Radera
  22. Där har du rätt. Ingen har påstått det, men rätt många av kommenterarna verkar tycka att det inte är så viktigt att distinktionen görs heller. De vill som jag ser det snylta på Svk fast Svk sagt ett tydligt och bestämt nej.

   Radera
  23. Visst är Beijer biskop i Svenska kyrkan. Han har däremot ingen formell ställning som stiftschef i Svenska kyrkan. Gör nu tankexeperimentet att Svenska kyrkan ändrar sig och att Beijer vinner ett biskopsval i ett av Svenska kyrkans stift. Skulle "chefen" ha någon invändning? Måste han biskopsvigas på nytt, trots att han redan har en biskopsvigning i Svenska kyrkans apostoliska succession?

   Vi kan utvidga tankeexperimentet till att biskop Anders Arborelius i Katolska kyrkan skulle konvertera till den lutherska läran och bli medlem i Svenska kyrkan och ställa upp i ett biskopsval i densamma. Skulle han i så fall biskopsvigas på nytt, eller gäller hans biskopsvigning i Katolska kyrkan även i Svenska kyrkan?

   Vem som är "chefen" kan ni ju fundera på. Jag kan svara med en katolsk vits. Jesus skulle besöka en mässa i Katolska kyrkan i New York och tog en taxi. Chauffören anade att han hade en hög kyrkoledare som passagerare. Gissa vem jag är, sa Jesus. En biskop svarade Jesus. Högre, sa Jesus. En kardinal, sporde chauffören. Högre svarade Jesus. Påven, försökte chauffören. Högre svarade Jesus.

   Imponerad berättade chauffören för sina kollegor om sin höga passagerare. Cheför för hela kristenheten. -För katolska kyrkan, För ortodoxa kyrkan. För lutherska kyrkan. För evangelikalerna. Gud själv.

   Radera
 15. Det handlar verkligen om en skum organisation som man syltat in sig i. Den verkar ha en koppling till Jordanien - och till Lutherska Världsförbundets palestinske president.... http://worldinterfaithharmonyweek.com/wihw-prize-announcement-2014/. Rune I

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är inte klokt. Här låtsas det svenska regeringskansliet ha skickat ut en budkavle, när den i själva verket kommer från Lutherska världsförbundet. Men blotta tron att det är regeringskansliets initiativ får bloggpappan att gå igång på alla cylindrar och tycka illa vara. Är det kristligt eller inte? Nejnej, den frågan är inte intressant. Här är det "guilt by associaltionä" som gäller! Om vi fortfarande hade haft en borgerlig regering, hade vi sluppit denna bloggkverulans. Allt som sossarna gör, eller tros göra, är fel, åt h-e fel. Ett nytt klavertramp, sedan bloggpappan gav sig på samerna. Samerna ska inte ha några rättigheter, eftersom ärkestiftschefen, som tycker att de ska ha rättigheter, har fel kön. Vad bloggpappan inte visste, var att när sossarna haft regeringsmakten, och det har de ju haft under långliga tider, så har de varit lika ovilliga att tillmötesgå samerna som de borgerliga regeringar. Vad bloggpappan inte visste var hur den socialdemokratiska jordbruksministern Margareta Winberg hade snäst av samerna, som om de vore en skock gnälligs småbarn. Men så var hon gift med en kommunist av den gamla stammen.
   Vad bloggpappan inte heller visste, är att moderaterna hade många väljare bland samerna ända tills Per Unckel, m, inskränkte samernas hävdvunna rättigheter, i en sant kommunistisk anda.

   Vad det nu handlar om är att förebygga det hat mellan olika "religionstövare" som nidteckningarna av muslimernas profet kan medföra. Bloggpappan har ingen känsla för att det handlar om de kristna i Mellanöstern och andra muslimskt dominerade länder. Men då slår bloggpappan följe med sverigedemokraterna och tycker att det är fel att våra kristna kyrkor har fått med sig företrädare för islam i Sverige i en manifestation mot hatet och våldet. Nejdå, vägra samröre med muslimer och låt moskéerna brinna, så kan de extremisterna i Mellanöstern och Afrika peka på vad som händer här och mana sina anhängare att bränna ner fler kyrkor och mörda fler kristna.

   Sånt kan ju inte hända här.

   Sedan har vi biskop Bonnier som tror att man måste proklamera de olika religionerna som olika vägar till Gud, för att hålla fred med andra religionsutövare. Att enskilda muslimer kan konvertera till kristendomen betyder inte att de, som föredrar att förbli muslimer, är beredda att konvertera till något slags blandreligion.

   Det låtsas de bara, så länge de är i minoritet och så länge islam är en relativt okänd religion för de flesta kristna. Då kan det vara bra att sänka trösklarna eftersom det skulle underlätta konvesioner till islam snarare än från islam.

   Det verkliga styrkeprovet är förstås om vi kan hålla fred med varandra utan att vi först behöver överge våra fäders tro. Varken Bonnier eller Bloggardag verkar förstå att religiösa människor även lever i denna världen, och måste gå samman för att försvara religionsfriheten i just denna världen.

   Radera
  2. Spegel, spegel på väggen där!

   Radera
  3. Det är mycket av uppfostran på den här bloggen idag!

   Radera
  4. Ja, befolkas bloggen av lärare fyllda av veckändans sedvanliga katederabstinens?

   P

   Radera
  5. P: tror det kan vara så. Själv känner jag att jag är den ända här som har en gärna.

   Radera
  6. Nej, katedralabstinens.

   Radera
 16. Åke Bonnier har ju åtminstone halvvägs rätt:
  "Borde inte en biskop i Svenska kyrkan hävda att alla borde tro på Jesus, att alla ska bli kristna och att kyrkans uppgift är att göra alla folk till Jesu lärjungar? Det kan man ju tycka. "

  Jag tycker det, men konstigt nog inte han.
  Borde inte det vara en fråga för ansvarsnämnden för biskopar om något? En kristen biskop som inte vill sprida det kristna budskapet?
  Snacka om att dribbla bort sina vigningslöften.
  Det är väl inte konstigt om några inte vill benämna honom med hederstiteln för en församlingsföreståndare?

  Det är ingen tvekan om hur hans text kunde komma att uppfattas i mina öron. Men ansvarsnämnden för biskopar har väl helt andra öron, kan man tänka.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ansvarsnämnden kommer aldrig, säger aldrig, att förklara någon biskop obehörig. Det är inte det den är till för. Nämnden är till för att det ska se ut som om det finns en fungerande tillsyn över biskopar i Svenska kyrkan. Hade det funnits något sådant hade Åke Bonniers uttalande, om han inte presenterat en väldigt bra förklaring, medfört att han mist både kappa och krage.

   Radera
  2. Vilket extremt skitprat Elisabeth. Illasinnat och okunnigt. Och biskop Bonniers blogginlägg var f ö alldeles utmärkt.

   Radera
  3. Bonnier skiljer inte mellan statens och kyrkans uppgifter. Den sekulariserade staten är inte ett påfund av upplysningstiden. Idén fanns redan hos Tomas av Aquino. Och hos Luther. Det blir problem om man blandar ihop statens och kyrkans uppgifter.

   Jesu missionsbefallning kan inte tolka så att kristna ska missionera vid varje möten med "ofrälsta". Människor fungerar inte så. Det behövs en inre mognadsprocess hos den som ska omvändas. En alltför påstridig missionsiver kan störa den processen. Och rent praktiskt måste man samarbeta med människor som ännu inte har omvänt sig och även med människor som kanske aldrig kommer att omvända sig.

   Det gäller även religiösa ledare, som måste samarbeta mot hat och våld, mot utnyttjande av religionerna i politiska syften, och inte minst s.k. religionskrig. Man måste också kunna överlåta åt den Gud som man tror på att låta sin vilja ske. Det är därför naturligt att en muslim önskar att Allah ska göra alla människor till muslimer, när tiden är inne.

   Jag tror inte ett ögonblick på att Bonniers "kollegor" inom andra religioner, och speciellt inte inom islam, tror på hans tes om olika vägar till Gud. De tror på sin väg. De finner det sannolikt mycket märkligt med en kristen ledare, som inte tror på kristendomen som den enda vägen. De undrar säkert varför han fortfarande är kristen.

   Att staten i ett sekulariserat land ska visa alla religioner samma respekt betyder inte att de religiösa ledarna själva ska göra det.

   Radera
  4. Anonym 22:18 - Elisabeths inlägg blir skitprat den dag ansvarsnämnden förklarar en biskop för obehörig.
   Innan dess är det en sann profetisk utsaga.

   Radera
 17. +Göran och (eventuellt) BloggarDag:

  -Med anledning av alla kommentarer om Dig och biskop Bonnier samt om missionsprovinsens ställning, har jag en enkel liten fråga till Dig (er):

  -Hur många tillhöriga (medlemmar) har denna provins, och från vilket år och datum daterar sig den aktuella siffran?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Denna adekvata fråga skulle jag också vilja ha ett svar på.
   Hemsidan gav inte så mycket upplysning på just den punkten.

   Radera
  2. Spelar medlemsantalet överhuvudtaget någon roll då det handlar om sanningsfrågan?!
   /Antony

   Radera
  3. Typiskt för katolsk sekterism. Det är klart att medlemsantalet spelar roll. De gode herden ger sig inte förrän han har hittat alla fåren. Jesus är mycket tydlig på den punkten.

   Radera
  4. Som en av 1,3 miljarder katoliker kan jag så klart hålla med om att den gode herden ska hitta så många får som möjligt,vilket han verkar göra framgångsrikt genom den sanna Kyrka han grundade och gav i uppdrag åt Petrus (samt Petri ämbetsbärare) att förvalta!
   BOD försöker göra en billig poäng på medlemsantal och det enklaste vore väl att svarat honom med "Athanasius contra mundum"!
   /Antony

   Radera
 18. Jag har inte gått ur Svenska kyrkan och in i Missionsprovinsen. Jag är medlem i Missionsprovinsen i Svenska kyrkan. Det är väl inte konstigare än att man kan vara medlem i Tro och Solidaritet (f.d. Broderskap) i Svenska kyrkan? Vad är det för konstig toppstyrning som ni (somliga på den här bloggen) förespråkar? Ni verkar inte ens veta vad en kyrka är för någonting. En kyrka är inte en ideell förening. Den juridiska benämningen är "trossamfund", som är en ny associationsform som infördes för Svenska kyrkan inför skilsmässan från staten, men också får användas av andra religiösa samfund. Missionsprovinsen är helt enligt lagen om Svenska kyrkan. Problemet är bara att vissa personer inom såväl högkyrkligheten som de politiska partierna vill ställa Svenska kyrkan utanför lagen. Men i så fall får ni allt lämna ifrån er alla kyrkobyggnaderna, alla gamla prästvigningar och medlemsregistren. Jag är döpt in i Svenska kyrkan, men jag har banne mig aldrig ansökt om medlemskap i någon ideell förening som heter Svenska kyrkan. Jag har naturligtvis inte heller ansökt om medlemsskap i Missionsprovinsen. Men jag räknar mig som medlem i Missionsprovinsens gudstjänstfirande gemenskap. Detta enligt samma logik, som de som bildade nya gudstjänstfirande gemenskaper vid mitten av 1800-talet sedan Konventikelplakatet hade upphävts, enligt lag var fortsatt tillhöriga Svenska kyrkan. Att religionsfriheten numera innebär att ingen kan tvingas mot sin vilja att vara fortsatt medelem i Svenska kyrkan, ger ingen rätt för usurpatorerna i Svenska kyrkan att sparka ut någon för att man inte är underdånig den kyrkliga överheten. Jag finns garanterat inte med i något medlemsregister i Missionsprovinsen, men medlem är jag. Det bestämmer nämligen jag och Gud och inte någon föreningskassör eller ens någon missionsbiskop.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nåja, nu är det ändå så att Missionsprovinsen rent juridiskt, än så länge, inte är ett trossamfund utan en ideell förening.

   Dessutom är det så att medlem i Missionsprovinsen blir man genom medlemskap i någon av koinoniorna eller S:t Sigfrids trosgemenskap. Dock är självfallet även den som inte är medlem välkommen i den gudstjänstfirande gemenskapen.

   Radera
  2. 15:27 Jag är med i Mormonerna i Svenska kyrkan. Jag är också med i IS i Svenska Armén. Samt är jag svenskkyrklig biskop i Jehovas Vittnen.

   Radera
  3. "Anonym 16:12" verkar lida av en värre sinnesförvirring än vad som tidigare framkommit?!
   /Antony

   Radera
  4. Och Svanslösingen anser att han kan kallas katt. Löjligt!

   Det tycker Bill och Bull också.

   Elaka Katten Måns

   Radera
  5. - En Svanslös kan aldrig vara kattolik! sa Bill.
   - Helt s(v)anslöst tycker man, sa Bull.

   Radera
 19. Sen har du missuppfattat lite vad vi pratar om här 15:27. Vi talar inte om medlemsskap utan att vara präst och biskop.

  SvaraRadera
 20. Nä nu visar det dig att Missionsprovinser har vissa krav för om man ska få kalla sig medlem till och med!
  Men det skiter jag i. Jag är medlem i Missionsprovinsen oavsett vad den har för regler. Det är nämligen jag själv som bestämmer det.

  SvaraRadera
 21. 16.42 Och vilka är "vi" som pratar här? Jag tycker nog att du har just den auktoritära attityd, som jag kritiserar. Och du har definitivt inte förstått vad en kyrka är för någonting.
  16.12 Dina exempel visar att du inte har förstått någonting. Om vi hade haft kvar värnplikten, så hade det varit just en plikt, som man inte hade sluppit ifrån för att man är med i IS.

  Man förblir medborgare i Konungariket Sverige även om man är medlem i Republikanska klubben (= en ideell förening i Konungariket Sverige).

  Präst eller biskop är man för att man har en präst- eller biskopsvigning, inte för att man har en speciell ställning i en formell kyrko-organisation.

  SvaraRadera
  Svar
  1. 16,42
   Vilka är vi själv? Förstår inte hur du och andra tänker. Göran är biskop. I sin kyrka/sitt trossamfund/sin organisation. Han är inte biskop i Svenska kyrkan.

   Radera
  2. Anonym 22.25
   Du har fortfarande inte förstått vad en kyrka är för någonting. Du tror att Gud inte har något med kyrkan att göra.

   För dig är kanske kyrkan något slags intresseorganisation för religiösa för att fixa rekvisita för dyrkan av en fantasifigur som de religiös kallar "Gud"?

   Radera
 22. Antony och andra berörda,

  -Jodå, medlemsfrågan spelar stor roll. Svaret på den visar ju vilken omfattning provinsen har. Jag förstår inte varför frågan är känslig och att ingen vill beröra den - under hänvisning till diverse märkliga argument.

  Därför vänder jag mig nu till +Göran och ber honom rakt, öppet och utan krusiduller besvara den. En som säkerligen också vet är en för denna bloggpappa ofta nämnd, upphöjd kollega i Halland vid namn Brogren.
  Vi får läsa - eller inte läsa - hans kommentar till frågan, som upprepas här med ett par tillägg:

  Hur många tillhör i dag missionsprovinsen, är antalet tillhöriga/medlemmar stigande eller sjunkande och till vilka geografiska områden i landet är de i huvudsak koncentrerade?

  Ett uteblivet svar på frågorna väcker förstås undran, misstankar, förmodanden och måste då följas av undersökande journalistik. BloggarDag själv brukar ju ibland efterlysa sådan vad gäller exempelvis vissa förhållanden i Svenska kyrkan. Jag utgår ifrån att han delar uppfattningen, att provinsen måste redovisa siffrorna öppet.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 23. Jag förstår inte riktigt varför Missionsprovinsen måste det i allmänhet och inte här. Jag har inte tagit upp Missionsprovinsen och jag är inte ens säker på att det ska finnas en samlad medlemsstatistik eftersom man är medlem i en koinonia. Nu går väl också provinsen utanför landets gränser. Men om provinsen är fåtalig, vad säger det? Hur många lärjungar hade t ex Jesus när det begav sig. Obetydligt till antalet. Och hur många höll med dr Luther från början? Sanning förstår nog inte utifrån kvantitet. Men jag tillhör ingen koinonia eller provins. Vill Missionsprovinsen redovisa medlemstal, ekonomi och annat så välkomna med besked. Vill Missionsprovinsen inte ställa upp till en sådan granskning här, lika välkomna att låta bli.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dag: I alla fall jag bryr mig varken om hur många medlemmar Missionsprovinsen har, lika lite som jag egentligen är intresserad av hur många medlemmar andra frikyrkor har. Jag begär bara detta: Snylta inte på min kyrka utan stå för vilka ni är (dvs en frikyrka och inte en del av SvK.)

   Radera
  2. Jag har sagt att jag har ett intresse av hur många som betjänas av Missionsprovinsen.
   Jag tycker inte att det har relevans i ämnet, men kunde vara av allmänt intresse då många kommentatorer här har empati för nämnda förening.

   Men det är självklart upp till dem om de vill presentera medlemsantalet. Informationen på hemsidan verkar sakna informationen, men 11 gudsstjänstfirande koinonior säger ju en del som storleksordningen på antal betjänade.

   Radera
  3. Låt oss då, anonym 23:55, i konsekvens med det du skriver verka för att biskoparna i Svenska kyrkan i alla sammanhang anger att de är biskopar i just Svenska kyrkan så att ingen vilseleds att tro att de är biskopar i ett kristet samfund. De kan ju dra Missionsprovinsens rykte i smutsen om någon skulle få för sig att de vore biskopar i Missionsprovinsen.

   Radera
  4. Jo men det gör de ju. Till skillnad från missionsprovinsarna. I kommentarerna har det ju dessutom framgått att det är medvetet - man våldför sig på Svk med flit.

   Radera
  5. Snack, anonym 16:22. Biskoparna i SveK presenterar sig som just biskopar och INTE som biskopar i SveK. Därmed snyltar de och våldför sig på Missionsprovinsen.

   Radera
 24. 19:18: "Präst eller biskop är man för att man har en präst- eller biskopsvigning, inte för att man har en ställning inom en viss kyrkoorganisation."
  Exakt så! Det är därför jag anmält att jag inte fick prästtjänsten i katolska kyrkan nyligen utan blev förbigången av en betydligt mer oerfaren kandidat bara för att han tillhörde och var prästvigd i den Katolska kyrkan!

  SvaraRadera
 25. Dag: varför tillhör du inte koinonia eller provins?

  SvaraRadera
 26. BOD,
  Ur din synpunkt är nog medlemsntalet viktigt eftersom Du verkar tro att bara man är flest är man bäst. Lustigt att Du då inte dra ut konsekvensen av detta tänkande och ansluter Dig till den största Är problemet att där får Du inte leka boss även om bossandet mest handlar om att jamsa med tidsandan och då och då slänga in någon liten brasklapp ifall tidsandan vänder och Du då kan hävda att Du minsann hade sagt sagt liknande innan?
  Jag stöder f.ö själv då och då missionsprovinsen i olika delprojekt men jag är ingen formell medlem. (Skulle tro att vi är ganska många i den situationen).

  Medlemsantal är väl mest av intresse för de som söker bidrag och där har vi ju många exempel på kreativ registrering av medlemmar. Kanske tom främst inom , men alls icke uteslutande ,de inom de politiska förbunden.. eller hur?

  //HH

  SvaraRadera
 27. Strålande! AMEN! HALLELUJA! Guds rike är suveränt.

  SvaraRadera
 28. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 29. HH och andra, vilka fortfarande ej vill lägga medlemskorten på bordet!

  -Naturligtvis är det väsentligt att få besked om missionsprovinsens medlemsstorlek; det bör ju för övrigt ligga i provinsens eget intresse för att undvika spekulationer om att den bara omfattar +Göran och en handfull av hans teologiskt trogna. Genom tystnaden nu går spekulationerna åt det hållet.

  Därför ber jag +Göran igen att träda fram och upplysa oss om hur stor provinsen är som han är andlig och förmodligen ensam ledare för. Ty i allmänna val utsedda förtroendemän finns ju inte där. Ännu mindre finns - utgår jag ifrån - kvinnor.

  Om inte svar ges nu, måste alltså den undersökande journalistiken träda in.
  Fakta på bordet, mina herrar i provinsen. Blott i det öppna har ni en chans, för att travestera en tidigare direktor för Sigtunastiftelsen i en känd psalm, som ni alla kan.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bäste BOD om det nu är medlemsantalet som är så viktigt så är bevisen (både i antal och gällande utveckling) att Katolska Kyrkan är den sanna och rätta, medan protestantiska liberala "nationskyrkor" snart är ett minne blott!
   Dina frustrerade frågor angående Missionsprovinsen vill jag igen kommentera med: "Athanasius contra mundum", men den liknelsen är nog obegriplig för en sekulariserad politruk?!
   /Antony

   Radera
  2. Jag vill minnas att jag under en tidigare bloggpost framhållit till medlemstalet växande Lutherska kyrkor i andra delar av världen som en förebild. Det ansågs irrelevant av somliga då, varför jag förutsätter att Missionsprovinsens medlemsantal är lika irrelevant nu.

   Även om jag själv är lite nyfiken på medlemsantalet, eller snarare antalet gudstjänstfirare.
   Det är dock föga relevant för ämnet.

   Radera
 30. Ojdå, nu har Gud själv börjat skriva på bloggen. Hen skriver "NI snyltar på min kyrka".

  Anonym 23.47 har anmält (vart?) att hon /han inte fick en prästtjänst i Katolska kyrkan för att han/hon blivit förbigången av en mindre kvalificead kandidat för att denne var prästvigd i Katolska kyrkan, vilket klaganden tydligen inte var. Den var rolig!

  Olika sätt att se på meriter? Eller var det en internrekrytering? Den katolska prästen var kanske redan anställd hos den berörda arbetsgivaren? Jag tror att LAS i så fall hade givit företräde för den katolska prästen.

  Uppllysningsvis kan jag tala om att det finns exempel på f.d. katolska präster som har fått prästtjänster i lutherska kyrkor utan ny prästvigning. Jag föreslår en ny förhandlingsrunda mellan Katolska kyrkan och Lutherska Världsförbundet om ett ömsesidigt erkännande av varandras ämbeten. Något ytterligare ordande om svårigheterna att komma fram till en överenskommelse torde inte behövas. Men det är Gud som verkar i en prästvigning - oavsett människors beslut.

  En person, som är medlem i Svenska kyrkan och vigd till biskop i Svenska kyrkans apostoliska succession är biskop i Svenska kyrkan, hur mobbad han än må vara av övriga SvK-biskopar. (Det du nya tant lila, som bedriver rena kortåget mot mobbning!, för det är väl inte bara politiska extremister som inte får mobbas?)

  Anonym som tidigare

  SvaraRadera
  Svar
  1. LAS anger bara ordning vid anställnings upphörande, inte tillsättande. Där anges att man ska kunna tillskansa sig tillräcklig kompetens inom rimlig tid för den tjänst som ska fyllas vid omorganisationen.
   Två präster ur olika traditioner borde kunna tillskansa sig tillräcklig kompetens om den andres tradtioner och praxis på några månader, så då är det turordningsreglerna som gäller.

   Radera
  2. Du har rätt i att LAS bara gäller vid anställnings upphörande. Men det är en petitess i sammanhanget, eftersom arbetsgivaren (i detta exempel-fall: Katolska kyrkan) har rätt att anställa vem han vill, exempelvis en mindre meriterad katolsk i stället för en mer meriterad Svk-präst. Exemplet hade anförts av Anonym 2 feb 19.18 för att motbevisa mitt påstående att man är präst (eller biskop)för att man har en prästvigning (eller biskopsvigning), och inte för att man har en viss ställning i en formell kyrko-organisation.

   Den anonyme ville väl hävda att missionsbiskoparna inte har rätt att kalla sig biskopar för att de inte är stiftschefer. Men att man kan vara biskop utan att vara stiftschef och att man kan vara stiftschef utan att vara biskop blev grundligt utrett av Gustav Vasa, och det är rimligen hans ord som fortfarande gäller.

   Den katolska exilärkebiskopen, som vägrades inresa i Sverige, kallades i ett brev från Gustav Vasa till denne "Käre biskop Olof'". De stiftchefer, som saknade biskopsvigning, kallades "superintendenter". Vigningen och inte tjänsteställningen var vägledande för hur de titulerades av Gustav Vasa, som f.ö. skrev minst två brev till påven med önskemål om att denne skulle tillsätta riktiga biskopar som stiftschefer i Sverige, utan att Sverige skulle tvingas betala sedvanlig avgift till Rom. (Det var vad tvisten handlade om: ekonomi och inte teologi.)

   Påven tillmötesgick f.ö. Gusta Vasa genom att tillsätta EN biskop, han biskopsvigdes för Västerås stift i Rom 1 maj 1524. Det är från denne biskop som hela den nuvarande apostoliska successionen i Svenska kyrkan utgår. Han var faktiskt ensam biskop i hela Sverige och Finland (alla andra hade dött) och torde själv inte haft lång tid kvar att leva, när han 1530 trotsade påven och förrättade sin första och enda biskopsvigning i Sverige - utan att några pengar betalades till Rom.

   De debattörer på den här bloggen, som menar att biskop Göran inte har rätt att kalla sig biskop för att hans biskopsvigning inte har godtagits av den formella kyrko-organisationen, måste för att vara konsekventa gå med på att inga stiftschefer i Svenska kyrkan (alltså även de nuvarande) har haft rätt att kalla sig biskopar sedan 1530. Den biskopsvigning som då skedde i Sverige har ju aldrig godtagtis av den dåvarande formella kyrko-organisationen i Sverige, d.v.s.den romerska kyrkan. Påvens motdrag blev att utse exilärkebiskopen, vilket fick tilll följd att Sverige som under flera år saknat ärkebiskop, plötsligt fick två ärkebiskopar - en i Uppsala och en i Rom.

   De prästvigningar som hade gjorts av superintendenterna kom att ogiltigförklaras under Gustav Vasas sons, Johan III:s regeringstid under 1570-talet. Återigen fastslogs att vigningen och inte tjänsteställningen avgör vem som är präst resp. biskop.

   Anonym som tidigare.

   Radera
  3. Ytterst välgörande, utredande och gedigna kommentarer Anonym!

   Lars Jensen

   Radera
  4. Anonym 27:34 : Det verkar som om du är läskunnig. Det verkar inte som du föstår vad du läser. Jag har inte skrivit att Göran inte får kalla sig biskop. Vad andra trossamfund har för benämningar lägger vi oss inte i. Han är dock INTE biskop i Svenska kyrkan , då han inte ens har rätt att verka som präst där. Alls andra ställningstaganden gån er sida är ett verkligt( ej skämtsamt menar) övergrepp på Svk och dess medlemmar.

   Radera
 31. Anonym 2 feb. 23:55

  Du gör som de flesta lapsusen att tala on frikyrkor kontra SVeK. Har det inte gått in i ditt medvetande ännu att även SVeK och vad man må tycka om det är en frikyrka? Det är däremot ingen fri kyrka som den lovades i samband med att staten släppte ansvaret för denna.Den är hårdare än någonsin styrd av politruker med tidsandan och PK-anpassning som ledstjärna istället för Guds ord och den apostoliska läran.
  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och därför menar HH att kyrkan själv inte har rätt att bestämma vilka andra organisationer och samfund som hör till Svk?

   Radera
  2. Nej, den rätten har kyrkan inte. Vi har nämligen föreningsfrihet här i landet, och medlemmar i Svenska kyrkan har sedan 1855 rätt att bilda "föreningar" för att hålla gudstjänster, som hålls av lekmän eller präster som inte ingår i den formella kyrkostrukturen. Svenska kyrkan är inte en ideell förening, utan ett halvofficiellt "rättsinstitut" som regleras i en särskild lagstiftning. Det är egentligen ett rätt så makalöst rättsövergrepp som har begåtts mot Missionsprovinsen.

   Anonym som tidigare

   Radera
 32. Många kommentarer men inget medlemsantal.

  -Nu har ännu en dag gått utan att någon trätt fram och lagt medlemskorten på bordet; däremot en rad oväsentliga och dimhöljande kommentarer, återigen med anklagelser och anmärkningar mot dem som regelmässigt i kommentarsfältet kallas "politruker", med vilka alltså avses i fria, demokratiska val utsedda förtroendepersoner i Svenska kyrkan.

  En och annan kommentator jämställer också missionsprovinsens egen biskop med Svenska kyrkans biskopar och hävdar på fullt allvar att denne biskop är "mobbad" av kyrkans i val utsedda biskopar. Det vore bra om vederbörande (kommentatorn) ger exempel på vari mobbningen består och hur jämförelsen kommit till stånd. Alltså att provinsens biskop har samma ställning som Svenska kyrkans biskopar, vilka alltså utsetts efter KO(nstens) alla regler. Menar kommentatorn möjligen att provinsbiskopen per automatik skall ha säte i just KO?

  Efter vilka regler vigdes provinsens biskop? Och, igen, igen och återigen, hur många är han andlig ledare för?

  Det kan låta tjatigt, men jag efterlyser +Görans text och svar på frågorna.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Då den "ärke-erastianske" BOD fortsätter med sitt bedrövliga tjat, så måste jag igen repetera (liknelsen): "Athanasius contra mundum"!
   /Antony

   Radera
 33. Men hur kommer det sig att +Göran eller någon annan blir redovisningsskyldig på Bloggardag? Inte ens om jag själv skulle fråga föreligger den skyldigheten.

  SvaraRadera
 34. Anonym 16:27

  Bara för ordnings skull. Finns det något samband mellan din förmodan om vad jag anser och vad Du skriver? Jag har då svårt att se kopplingen. Logiken är minst sagt underlig. Antar men det går inte att logiskt utläsa av din kommentar att du avser att fråga mig om SVeK inte har rätt att bestämma vilka andra organisationer och samfund som hör till SVeK?
  (Dvs förutsätter att Du med kyrkan menar SVeK?)

  Min kommentar var iofs bara ett konstaterande av att SVeK precis som t ex pingströrelsen numera är en frikyrka - däremot inte i någon fri kyrka.

  Vad gäller frågan om vilka organisationer som ingår i och erkänns av SVeK och med vilken rätt eller eventuellt orätt de gör detta har jag överhuvudtaget inte kommenterat och känner inget direkt behov av att kommentera men visst kan jag göra det om Du specificerar frågan så att det blir klart vad Du alluderar på.

  Min käpphäst och det som för mig är det stora problemet med SVeK är att jag inte kan acceptera att en kyrka som hävdar sig vara en Kristi kyrka på jorden styrs av medlemmar som inte omfattar och inte känner sig bundna till den apostoliska läran utan kan vara tom uttalade ateister, utövare av annan religion eller bara namnkristna och knappt det.

  Dvs när de talar om kristen tro och lära- i den mån de överhuvudtaget nämner det så är det alltid med en massa om och men och visserligen.

  Då med "visserligen" i dagens betydelse och inte som i t ex min skolbibel där "visserligen" innebar en försäkran av att något var sant. Jämför Jesu ord- Visserligen, visserligen säger jag Eder.

  Däri ligger inget efterföljande men utan det är en betoning av att det han säger är sant. Detta till skillnad mot dagens användande av begreppet där just ingen skulle säga något i stil med: Visserligen säger jag att... utan att detta då följs av ett "men"... och så kommer en utvikning som gör det första påståendet värdelöst.

  //HH

  SvaraRadera
 35. Svenska kyrkan är INTE en frikyrka "precis som t.ex. pingströrelsen". För Svenska kyrkan gäller förutom lagen om trossamfund en speciallag för SveK, vilken gör SveK till ett halofficiellt rättsinstitut. Pingströrelsen är helt och hållet ett privat rättsinstitut. Högkyrkligheten ville uppenbarligen att alla band med staten skulle klippas av och verkar tro att så har skett och skyller alla problem på "politruckerna". Men tala om detta, så kommer högkyrkligheten att svara Klipp banden, de som är kvar. Utan en tanke på att om så verkligen skulle ske, skulle Helle Klein bli ärkebiskop´och en uteslutningsparagraf skulle införas i Kyrkoordningen och alla som vägrar dyrka den nya abrahamistiska skulle kastas ut. Skulle ens Dike få vara kvar?

  "Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt trossamfund som framträder som församlingar och stift." Lagen om Svenska kyrkan (1998:1591) Lagen kan tyckas vara en papperstiger, eftersom det varken finns sanktionsmöjligheter eller ens någon domstol som är behörig att döma för brott mot lagen. Men lagen finns dock. Det är dock inte särskilt smart att klaga på att kyrkoledningen håller på att införa en ny religion, och samtidigt kräva att den lag, som säger att Svek ska vara ett evangeliskt-lutherskt trossamfund., ska upphävas för att kyrkan ska bli "fri".

  Men Katolska kyrkan är ju helt fristående från staten? Alls inte. Katolska kyrkan är ju en stat (Vatikanstaten), som har diplomatiska förbindelser med andra stater, som man ingår statsrättsligt bindande avtal (konkordat) med. Ser vi saken historiskt, så inrättades staten (åtminstone i Sverige) av kyrkan, eftersom denna behövde en rättsvårdande myndighet som garanterade kyrkans versksamhet och privilegier.

  I lagen står också att för varje stift ska det finnas en biskop, men det står inte att det inte får finnas biskopar som inte är stiftchefer. Ett juridiskt stöd för Missionsprovinsens anspråk på att vara en del av Svenska kyrkan finns i 4 §.

  Jag hänvisar också till föreningsrätten och lagen 1855, enligt vilken konventikelplakatet upphävdes. Så visst får Svek-medlemmar bilda gudstjänstorganisationer utanför Svenska kyrkans formella struktur, och ändå vara medlemmar. Kyrkoherden, som försökte hindra ortens pingstpastor att ha ledande uppdrag i Svenska kyrkan agerade alltså direkt lagstridigt.

  Det var ett grumligt resonemang om att inte släppa in "konkurrenten" i den egna företagsstyrelsen. Jo., de tror att de är företagsledare och inte präster.

  Anonym som tidigare .

  SvaraRadera
 36. Anonym som tidigare.
  Vad har det med vad jag skrev att göra annat som en bekräftelse av mitt påpekande. SVeK blev inte fri- just det och som det nu är är det varken hackat eller malet. Det är väl bara BOD i övrigt som skulle sörja om han och hans gelikar inte fick styra och ställa?
  Re förhindra att en Helle Klein skulle bli ärkebiskop-lustig anmärkning - vore det så mycket sämre än Antje? F.ö menar Du att politruckerna är en garant för att Helle Klein inte väljs till ÄB? Du milde...Har Du diskuterat saken med övriga politruker eller vad baserar Du uttalandet på. Tror Du att två procent högkyrkliga- siffran är BOD´s skulle välja Helle Klein? Nog är urvalet dåligt såsom politrukerna styrt och ställt men fullt så illa kan jag inte ens i mina mörkaste stunder föreställa mig situationen.
  Vore den det skulle jag direkt propagera för en nedläggning av SVeK ty då finns inget berättigande för denna organisation .Inte som kristen organisation i alla fall men kanske kan den användas till något annat. Otaliga experiment tyder ju på att det är ambitionen hos åtskilliga av de som bestämmer inom SVeK

  //HH

  SvaraRadera
 37. //HH
  Vi är nog överens i det mesta. Jag hade bara en enda invändning mot ditt resoneman, nämligen att SveK skulle vara en frikyrka PRECIS som t.ex. pingströrelsen. Hade den varit det, hade de som nu har ursurperat makten över SveK redan löpt linan ut. Och de är inte bara de politiska partierna i kyrkomötet, utan också och framförallt vissa präster. Det finns inga juridiska hinder för pingströrelsen att anta en ny religion, vilket däremot är direkt förbjudet i Lagen om Svenska kyrkan 1 §. Låt oss säga som det är, att både +Antje och +Åke balanserar på gränsen till det olagliga, medan Helle redan har överträtt den. Medan däremot Missionsprovinsen är en del av Svenska kyrkan, med stöd av samma lag - och rättspraxis sedan 1855. Men jag har också invändningar mot tendensen att lägga hela skulden på politikerna. De bör bara som de gör i den profana politiken, lyder tjänstemännen. Jag har till och med sett uttrycket "de teologiska tjänstemännen", när politikerna har ställt sig bakom nyordningar i kyrkan. Många politiker i t.ex. kommunala nämnder uppfattar ju sin uppgift, så att de ska demokratiskt legitimera det som tjänstemännen redan har bestämt. Den "kulturen" har vi fått in i kyrkan. Det är när tjänstemännen är splittrade, och det är ju "de teologiska tjänstemännen" ofta, som politikerna måste ta ställning själva. Och de brukar de ta ställning för de tjänstemän som tycker som de själva. Annars är det nog så att politiker är laglydiga nog att följa lagen, även när lagtexten går emot deras egna åsikter. Jag tycker nog att vi borde använda lagens auktoritet i stället för att stå ut med anklagelserna från bl.a. Helle Klein att det är vi som bryter mot lagen.

  Anonym som tidigare

  SvaraRadera
 38. Ni vägrar fatta att Svk inte vill ligga med er och ägnar svada åt resonemang som vem som helst utanför ert kul la gäng inte håller. Och så länge ni är lika arroganta och hänsynslösa får man bara tacka Gud att ni inte har någon arbetsledande ställning i Svk. Jag föstår precis varför det blivit så, och det beror nog inte bara på ämbetsfrågan.

  SvaraRadera
 39. HH, BloggarDag m fl,

  -Frågan ställs om varför +Göran är redovisningsskyldig, samtidigt som såväl HH som andra ordar vitt och brett om annat än medlemsantalet.

  BloggarDag har tidigare deklarerat att han inte tillhör missionsprovinsen. Nej, det är lika logiskt som väntat, ty han sitter ju i ledande ställning i Svenska kyrkan nationellt, har uppdrag i sitt stift, vars andlige ledare är en enligt KO vigd biskop. Dag vet naturligtvis att han inte kan tjäna - om orden tillåts - två biskopar.

  Det intressanta är sedan, att han INTE tycks ha något intresse av en öppen redovisning av provinsens omfattning. Vad vill han, HH och +Göran dölja, den sistnämnde som i frågan tiger som muren bör ju som ledare vara särskilt angelägen att redovisa sitt revir.

  Tystnaden väcker nu flera frågor, misstänksamhet, spekulationer. Nära till hands ligger då slutsatsen, att provinsen inte är mycket mer än en teologisk papperskonstruktion, att dess vigning av en biskop (som inte alls kan jämställas med Svenska kyrkans) är ett sätt att hävda, brösta och blåsa upp sig utan att ha något bakom. Alltså ett spel för galleriet, där spelet bland annat bedrivs av några på detta kommentarsfält som ständigt framträder i skrud av tuppkammar.

  Sådant bör faktiskt inte en ledande företrädare (BloggarDag) för Svenska kyrkan försvara. Han, om någon, har anledning att därför sälla sig till mitt krav om öppen redovisning, så att missionsprovinsen fögderi blottläggs.

  Består det bara av +Göran, HH och några andra kommentatorer? Eller kan den mobilisera flera? 25, 50, 100 eller 200 personer - eller ännu flera?

  Trots denna begäran - jag tror det nu är fjärde gången jag vänligen sätter den på pränt - har jag dock inga förväntningar om att korten läggs på bordet. Därför måste nu andra vägar beträdas för att verkligheten bakom provinsen skall kunna klarläggas.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Här tog det fyr rejält! Antalet kommentarer torde vara rekordhögt.

   Medlemstalet i Missionsprovinsen bör ligga runt 1.500, rätta om jag har fel!

   Kraven att +Göran skall redovisa (Stå till svars?) blir märkliga. Redan det ihärdiga ifrågasättandet av hans svenskkyrkliga biskopsämbete, blir, inte minst i ljuset av vad här framkommit, märkligt.

   BOD brukar kräva respekt och god ton gentemot Antje och övriga biskopar.. De får inte ifrågasättas? Deras vignings giltighet inte diskuteras? Paralleller till kyrkliga företrädare i DDR eller Tredje Riket inte göras?

   Jag tror +Göran gör rätt som vägrar gå in på denna - faktiskt - låga nivå. Det vore närmast som att förvänta sig att Antje skulle genmäla på DDR-allusioner på bloggen.


   Lars Jensen

   Radera
 40. Vilket fantasieggande språk. Vem "ligger" Svek med idag?

  Anonym som tidigare

  SvaraRadera
 41. Nog kan Missionsprovinsen i hög grad jämföras med Svenska kyrkans. Den har skett i succession, handpåläggnings- och lärosuccession - såvitt man kan förstå. Den har skett genom en biskop som är vigd av en biskop i Svenska kyrkan, en som inte omfattade nyordningen. Och den har inte på ett påhittat sätt varit en vigning på apostoliskt vis. För hur eller hur, så kan de vigningar som numera sker i Svenska kyrkan inte historiskt påstås vara just apostoliska. Som biskopar i Svenska kyrkan gör, fick apostlarna aldrig för sig att göra. Det står med andra ord något som inte är sant i kyrkohandboken. Därför kan man med goda skäl ifrågasätta i vilken mening biskopar i Svenska kyrkan är biskopar. Det betyder inte att de ifrågasätts vara stiftschefer. Artighet är en dygd. Och en agnostisk hållning den intellektuellt mest tilltalande i detta fall.

  SvaraRadera
 42. Jag har lite svårt att ta in varför Missionsprovinsen, där jag är medlem i en trosgemenskap inom Mpr, skulle vara redovisningsskyldig i någonting gentemot någon, utöver sina egna tillsynsorgan. Mpr är en ideell förening, har inga statsbidrag, har präster som i många fall arbetar till allra största delen ideellt eller har ett civilt yrke att försörja sig och sin familj på. Hur kan detta få någon att snöa in sig på antalet medlemmar, antalet gudstjänstdeltagare etc? I den församling där jag själv firar min söndagliga högmässa är vi oftast alltifrån 18-30 personer, utan kyrkkaffe, utan kör, utan solister, utan Jonas Gardell i predikstolen. Hur många deltager i en helt vanlig högmässa en söndag i svenska kyrkan, alltså utöver de som har betalt för att vara där? Och då inkluderar jag avlönade barnkörer, kyrkvärdar med reseersättning etc, - något som var praxis i mitt senaste pastorat. Så nej, jag förstår inte de utfall här bland kommentarerna om att ”Svara på det! Svara på detta!”

  SvaraRadera
 43. BOD,
  Lustigt. Du konstaterar
  1, Frågan ställs om varför +Göran är redovisningsskyldig, samtidigt som såväl HH som andra ordar vitt och brett om annat än medlemsantalet.

  Vad gäller min egen person påpekade jag uttryckligen att jag inte var någon formell medlem däremot att jag då och då stöder dem i olika delprojekt. (Det är möjligt att jag med tiden blir medlem det får framtiden utvisa men det är en annan sak, en annan fråga.)

  Det finns f.ö andra organisationer som jag liksom säkert de flesta någon gång stött utan att vara medlemmar i och då utan att ens ha en tanke på att bli det.

  Detta bara som en randanmärkning re medlemsskapet

  Nåväl , när man nu börjar så storvulet som Du i din fråga skulle man sedan förvänta sig att den som frågar gav svar på redovisningsskyldigheten. Varför skall alltså en organisation som SVeK mot gällande lag förkastat och förföljer ägna sig åt att tillfredsställa nyfikenheten hos en representant för SVeK?

  En man som inte förstår att skilja mellan rätt och fel utan bara vill sola sig i sin "maktposition" och som i övrigt gör det enkelt för sig genom att tro att är man bara i majoritet så har man rätt?

  Det låter minst sagt som ett förtäckt hot när du skriver: " Därför måste nu andra vägar beträdas för att verkligheten bakom provinsen skall kunna klarläggas. "

  Vad är det för andra vägar. Statligt ingripande av kronofogde med beslagtagande av medlemsregister o liknande? Ja,ja politruken förnekar sig aldrig.

  Skulle jag våga mig på en gissning är dina bevekelsegrunder bara att Du ser missionsprovinsen som ett hot mot det sjuka SVeK och den falska frid som än så länge råder där. Tror kanske att Du kan hjälpa SVeK ur sin självförvållade situation genom att angripa den organisation som symboliserar ert dåliga samvete.(Ja några har väl ännu ett sådant).

  Ville Du verkligen hjälpa SVeK borde Du kanske fundera över vad missionsprovinsen kämpar för . Du kan ju besöka någon av dess Gudstjänster och diskutera med dess präster . De kastar inte ut dig.

  //HH

  SvaraRadera
 44. Dike har nu tappat alla koncepter och bärsärkagång, rent ut sagt. Dike vill ju att det ska vara som förut, när kyrkan var en offentlig förvaltning, en kommun, och prästerna var offentliga tjänstemän. Man hade då inte kommunivåndarna rätt att bilda egna gemenskaper, som inte stod under den offentliga förvaltningens tillsyn? Har den tidigare moderaten Bengt Olof Dike gått och blivit kommunist?

  Själv vet jag inte hur många medlemmar Missionsprovinsen har. Jag finns själv inte med i något register hos Mpr. Någon gudstjänststatistik känner jag heller inte till, och den skulle hur som helst vara mycket missvisande. Själv kan jag inte delta i någon gudstjänst hos Mpr utan övernattning på någon ort där Mpr finns, så det blir inte så ofta som jag skulle önska.

  Jag har aldrig haft några problem med kvinnliga präster, förrän vår kyrkoherde skulle vara mammaledig och vi fick en manlig vikarie som slösade bort församlingens pengar på zenbuddistiska seanser. Jag kan försäkra herr Dike att det inte är någon skillnad mellan Missionsprovinsens gudstjänster och de gudstjänster, som kyrkoherden brukade hålla. Hon höll sig nämligen till Svenska kyrkans tradition, och det gör Mpr också.

  Jag har talat med ett antal kvinnliga landsortsspräster, som tycker att man "uppifrån" örsöker tvinga på dem att förkunna en ny religion bara för att de är kvinnor.

  Kvinnoprästfrågan är en fråga för teologer. De flesta lekmän och -kvinnlr bryr sig inte. De bryr sig mer om vad prästerna gör och säger. Zenbuddism i Svenska kyrkan - nej tack. Och nej tack till den nya abrahamistiska enhetsreligionen!

  Med detta har jag inte sagt att ämbetsfrågan är oviktig. Men som restauranggäst är jag mer intresserad av hur maten smakar än hur den tillagas. Det är klart att Missionsprovinsen måste ha biskopar. Enbart lekmannaledda kyrkor överlever inte i längden. Se på pingströrelsen. Fortfarande stark och vital, men förvirringen i teologiska frågor breder ut sig alltmer. Den ena pastorn tycker si, den andra pastorn tycker så.

  Ärligt talat, Dike, menar du verkligen att en pingstpastor inte skulle få ha ledande uppdrag i Svenska kyrkan? De äldre frikyrkosamfunden, och så även pingströrelsen, har från början uppfattat sig själva som "rörelser" inom den kristna kyrkan, och inte som fristående "kyrkor".

  Eftersom det faktiskt bara kan finnas en enda kyrka, nämligen Kristi kyrka på jorden. Därför kallades Svenska kyrkan för alls inte så länge sedan "den svenska kyrkan" (med litet s), vilket betyder "den svenska delen av den universella kyrkan".

  Anonym som tidigare .

  SvaraRadera
 45. BlioggarDag igen,

  -Med viss förvåning tar jag del av bloggarens kritik mot den egna kyrkans biskopar och det samtidiga försvaret av missionsprovinsens biskopsvigning. Därtill jämförs provinsen med Svenska kyrkan, nota bene dock icke påstås vara en del av densamma vilket någon kommentator tidigare har påstått.

  Och även denna gång utelämnas helt den aktuella frågeställningen rörande provinsens storlek. Obegripligt, ofattbart, sorgligt.
  Jag tycker faktiskt att +Göran är feg som inte vågar/vill redovisa hur många fåren är i hans hjord.

  Men, tro mig mina provins- och ickeprovinskritiker, den sanningen kommer fram - förr eller senare. Ju förr dess bättre. Eller bättre sent än aldrig.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 46. Ännu en kort tid och.sedan ser ni mig inte mer. Jag har trollat. Men jäklar i min lilla låda vad jag alltid lyckas få igång debatten och därmed öka sidvisningarna på denna blogg. Många kommer att sörja när jag nu återigen ger mig av.

  Hälsningar Anna med småbyxorna

  SvaraRadera
  Svar
  1. OK, Anna.

   Småbyxorna blir väl i ljuset av vem du är, mindre opassande och ganska kul. Skall hålla ögonen öppna om du återuppstår från de döda trollens värld.

   SeeYa?

   Argus

   Radera
  2. Finns denna Anna i sinnevärlden?

   Don't feed the trolls!

   J

   Radera
  3. Jo men visst finns hon! Men hon är blockad från denna blogg p g a förargelseväckande beteende.

   Fö har det varit en väldigt intressant upplevelse att kommentera på denna blogg som anonym. Helt väsensskilt från att kommentera som icke-anonym kvinna. Och jag föstår nu varför så många "går loss" som de gör, då de är anonyma, för det är ni ju alla oavsett alla löjliga konsonanter i slutet av inläggen.

   Radera
 47. Bengt Olof

  Har du blivit kommunist? Det är ju rena Stasi-fasonerna som du visar upp. Var finns de liberala idéerna om frihet att tänka, tycka och tro? Och föreningsfriheten? Och varför så upprörd nu? Kan inte minnas att du var lika upprörd under den lilla debatten på bloggen för en tid sedan om frimureriet bland präster. Om någon borde avkriagas direkt, så är det "ordens högste prelat" för han är väl inte vald till detta ämbete enligt Svenska kyrkans KO? Du är nog en smula inkonsekvent.

  Anonym som tidigare

  SvaraRadera
 48. Ytterligare "vatten på min kvarn" får jag i KT:s ledare i dag, där det står att "sex år senare vigdes Laurentius Petri till ärkebiskop utan påvligt erkännande". De nu som vägrar erkänna Missionsprovinsens biskopar som riktiga biskopar får i konsekvens härmed erkänna att Svenska kyrkan har saknat biskopar sedan Västerås-biskopen Peder Månssons dödsdag den 17 maj 1533. Det var alltså Peder Månsson, som mindre än 17 månader tidigare hade gjort Laurentius Petri till ärkebiskop. Man kan förstå med vilken vånda Peder Månsson gjorde detta. Han slets mellan kärleken till sitt hemland, som när som helst riskerade att bli helt biskopslöst, och kärleken till den romerska kyrkan. Drygt en månad före denna ärkebiskopsvigning hade Peder Månsson formulerat en skarp protestskrivelse mot de samtida reformatoriska strävandena.

  Ledaren är ett tillbakavisande av påståendena från en del nutida romerska katoliker, att den nutida Svenska kyrkan inte skulle vara en fortsättning på den medeltida Svenska kyrkan och att Svek inte skulle vara den kyrko-organisation som förvaltar det medeltida arvet. Ja, då går det att komma dragandes med den apostoliska successionen!

  Hur ska ni ha det egentligen, Dike m.f.? Du, Dike, vill ju att Svek återigen ska ställas under statens beskydd. Men vad är det då, som staten ska skydda? Varför inte börja med att följa den lag om Svenska kyrkan, som redan finns, och gör skillnad mellan Svek och alla andra typer av trossamfund och föreningar?

  Varifrån fick för resten KG Hammar den auktoritet, som gjorde honom åtlydd vad han än hittade på, som att Missionsprovinsen inte skulle vara en del av Svenska kyrkan? Som ärkebiskop med apostolisk succession eller som en statlig tjänsteman tillsatt av regeringen (av en kulturminister, som enligt egen utsago är ateist)?

  Anonym som tidigare

  SvaraRadera
 49. Anonym som tidigare,

  -Stasifasoner, påstår Du på fullt allvar att det är att kräva korten på bordet. Och vem har hotat våra grundlagar? Jag?

  Är upprördheten så stor över min fullt - i en demokrati - normala fråga om storleken på en organisation, när alla andra organisationers siffror publiceras regelbundet? till och med frimurarna redovisar sina medlemssiffror, kan jag berätta för Dig, trots att jag inte själv tillhör denna orden. Och nu är det ju faktiskt missionsprovinsen som liknar frimurarna vad gäller hemlighetsmakeriet, då de sistnämnda inte blottlägger skeendet bakom varje grad som ordenbröderna skall ta.

  Så försök inte beskylla mig för att vara en kryptokommunist eller någon som motarbetar öppenhet. Min fråga gäller motsatsen, men +Göran och andra i provinsen tiger, vägrar fortfarande att ge oss upplysningar om dess omfattning. Och detta försvarar Du frenetiskt genom att sikta på mig i polemiken.

  Därmed presenterar Du Dig som öppenhetens fiende.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ibland undrar jag om inte BOD är ett troll. Finns han på riktigt?

   Om BOD är ett troll gäller:

   Don't feed the trolls!

   J

   Radera
 50. Vad jag vet så spionerade Stasi på de tillåtna kyrkorna i Östtyskland för att kontrollera att de höll sig inom de ramar som staten hade satt upp och att det inte fanns någon otillåten organisering av medlemmar (och i så fall vilka dessa medlemmer var) i dessa kyrkor. Så nog leker du på Stasis planhalva.

  Jämförelsen med Frimurareorden haltar. De har hemliga riter, som Svek-präster deltar i. Vi kan därför inte veta om det förekommer någon verksamhet, som är oförenlig med kristen tro. Du kan däremot gå på vilken som helst av Missionsprovinsens gudstjänster (De annonseras på hemsidan) och kontrollera att allt går rätt till.

  Att sedan Frimurarna har tvingats till viss öppenhet om vilka som är medlemmar, beror på att många av samhällets beslutsfattare, inte minst inom rättsväsendet, är medlemar och att "bröderna" måste lova lojalitet med varandra, vilket skulle kunna leda till jävssituationer. Bör en domare, som är frimurare, döma i ett mål där en av parterna också är frimurare?

  Därutöver finns inget allmänt intresse av öppenhet från frimurarnas sida. Du får faktiskt lära dig vad som menas med föreningsfrihet och att det behövs starkt vägande motstående intressen för att den ska hävas. Några sådana intressen finns definitivt inte vad gäller Mpr, men skulle kunna tänkas uppstå om Mpr erkänns som en del av Svek även i formelll mening.

  Anonym som tidigare

  SvaraRadera
 51. BOD,

  Vilka är "oss". Jag uppfattar inte att Du frågar på någon annans uppmaning ang mpr´s medlemmar?

  Nej det är Du som på ett storvulet sätt gastar om medlemsregister och tror att mpr skall dansa efter din pipa .

  Du får mig att tänka på det gamla Tyskland och det sjuka skämtet " I Tyskland har vi andra metoder". Jämförelsen med gamla Stasi är relevant men också med Nazityskland i ditt förtäckta hot även om det väl mest handlar om allmänt gap av den missnöjde som tror att andra skall hoppa efter hans pipa .

  En sak är säkert- skulle jag utsättas för sådant förtäckt hot- illa dolt av påstående om demokrati skulle jag bara av princip vägra svara om det så vore en fråga om vad klockan är.

  Vad är Du ute efter. Hitta några präster att avkraga eller? Vad vill Du egentligen med dina ohyfsade krav och förtäckta hot? Försöka med statistik bevisa att mpr är en obetydlig organisation? Du och statistik?

  Få in i ditt huvud en gång för alla att mpr inte har någon redovisningsskyldighet gentemot Dig varken som privatperson eller talesman för SVeK.

  //HH

  SvaraRadera
 52. Anonym och HH,

  -Jag och övriga läsare noterar kommentarernas fullständiga brist på proportioner, saklighet och - därtill - hyfs. Vad har min enkla fråga om medlemsantalet med Stasi och det nazistiska Tyskland att göra? Är frågan detsamma som "hot", vilket HH påstår? Har jag skrivit att några präster bör avkragas?

  -Vad är du ute efter, undrar samma signatur upprört? Svar igen: medlemsantalet, precis det som Svenska kyrkan nationellt och församlingsvis redovisar öppet.

  Tänk att herrarna vill dölja den!
  Det vore bra om jag i denna fråga kan få bloggpappan på min sida; han har mig veterligt aldrig tidigare förespråkat något hemlighetsmakeri i kyrkan.
  -Alltså ber jag BloggarDag om hjälpt att få fram siffran. Om han inte vill ge sitt handtag till detta - vilket i så fall förvånar mig med tanke på hans position i Svenska kyrkan - kan han vänligen motivera ställningstagandet.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 53. BOD,
  Börja med att läsa innantill -åtminstone vad Du själv skriver!
  Lär Dig sedan att svara på frågor! Relevanta frågor! Vem som skall tala om hyfs Du som privatperson eller talesman för SVeK kan sannerligen diskuteras. Dina omdömeslösa förtäckta hot om andra metoder kan reta gallfeber på vem som helst , Mig som inte ens är medlem retar det verkligen -just detta att en gaphals från en organisation som SVeK som direkt mot gällande lag behandlar missionsprovinsen som paria och dess präster har mage att i grötmyndig tonart tala om redovisningsskyldighet!

  Oavsett ,+Göran har svarat Dig, en vänligare person än mig har svarat Dig. Nu kan "vi(?)" väl vänta oss ett antal ifrågasättanden och misstänkliggöranden från din sida. Ni politruker känner ju bara ryktesvägen till sådant som rätt och rättfärdighet- tillämpa detta skulle ju tyvärr innebära att man gör sig omöjlig som politruk men måhända då blir en hederlig politiker med vett, sans och förnuft som några goda egenskaper

  //HH

  SvaraRadera
 54. BOD

  Så du menar att Dag - med tanke på hans position i Svenska kyrkan - ska spionera på Svk-medlemmarna, hur många som går på andra gudstänster än de, som anordnas av den officiella kyrkan? Lustigt nog hade såväl kyrkoherden som traktens militärbefälhavare den rätten de närmaste åren efter avskaffandet av konventikelplakatet 1855. De hade också rätt att besluta att upplösa sådanan gudstjänster med militära medel. Själva gudstjänsterna var dock lagliga enligt samma lag, vilket de inte hade varit innan den trädde i kraft. Men detta var dock det allra första steget mot den religionsfrihet som förverkligades fullt ut hunder år senare. Så nu ska vi gå åt andra hållet? Mitt råd till dig är alltså att du ber Försvarsmakten om hjälp att tvinga upp "ubåten" till ytan. Vem vet? Mpr är kanske en hemlig cell av rysk-ortodoxa kyrkan med ryska ubåtsbesättningar som församling?! Ditt orerande liknar faktiskt makthavares i alla tider rädsla för att undersåtarna ska ska tänka fritt.

  Anonym som tidigare

  SvaraRadera
 55. HH och Anonym igen,

  -Försök inte ännu en gång med nonsensutvikningar och dimridåer dölja frågan. Den är rak och enkel.

  Varför skall provinsen dölja den? Ge mig ett enda (sakligt) skäl för detta, om ni kan. Det jag har nämnt är att det uppenbarligen krävs undersökande journalistik, om siffran ej uppges nu. Vem som helst har frihet och rätt att försöka få fram den. Märkligare är det inte.

  Men det är minst sagt märkligt att ni inte har intresse av att siffran skall redovisas. Vad vill ni dölja? Provinsens gudstjänster är, antar jag, offentliga också.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 56. Ja, jag förstår att du, BOD, har varit journalist en gång i tiden. Men då ska du ha klart för dig att media är inga myndigheter och journalister har inga specilla maktbefogenheter. Så ta du och dämpa ner din maktfullkomlighet och dina hotelser. Sådant biter varken på mig eller HH. Förutom att vi reagerar mot dina försök till utpressning, så har vi inte svaret på din fråga. Och är inte särskilt ivriga att veta för egen del. Det som intresserar oss är var man kan få vara med på svenskkyrkliga gudstjänster nu för tiden.

  Du kan hota bäst du vill med undersökande journalistik, men använd i så fall den mot verkliga makthavare och inte för att spionera på lojala Svek-medlemmar. Och lär dig att undersökande journalistik, som ofta gränsar till det kriminella inte skyddas av någon yttrandefrihet. Men det gör däremot föreningsfriheten och religionsfriheten, inkl rätten att inte tvingas tillkänage sin religiösa tro. Och det gäller också i förhållande till snokande journalister. Det är ett vanligt journalistknep att den som inte låter sig förhöras av en journalist, har något att dölja, och då är det fritt fram att sprida skit om denna. Lämna oss i fred nu!

  Anonym som tidigare

  SvaraRadera
 57. Anonym,

  -Kommentarer är överflödiga; jag konstaterar bara oviljan att öppet redovisa det som i alla andra sammanhang är självklarheter. Jag har inte heller fått svar på frågan vad det år som provinsen vill dölja.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dike

   Paranoid? Har du tänkt göra ett dolda kameran-reportage från Missionsprovinsens gudstjänster, så får du göra de själv. Du kan bara inte kommendera ut mig på spionuppdrag, utan att ens erbjuda kostnadsersättning. Det kostar mig minst 500 kr i reskostnader att besöka en gudstjänst i Mpr, och det kostar jag på kanske en gång i månaden, men inte är det för att spionera. Men okej, då. Hur mycket bjuder du? Vill du ha någon korsfäst, så är min medverkan inte gratis. Jag kräver minst 30 silverpenningar och ett rep.

   AST

   Radera
 58. AST,

  -Svara hellre på frågan varför en självklar redovisning av medlemsantal inte görs. Om så blir fallet, behövs inga dolda kamerabesök, eller hur?

  Håll sedan gärna inne med den groteska Judasjämförelsen och att jag vill ha någon korsfäst.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera