tisdag 28 april 2015

Irrelevant doktor, irrelevant biskop

Jag kallades brådstörtat till Kalmar av en medlem i den kristna mc-klubben. Klubbens ordförande kallas Zeloten och han hade i gryningen läst Barometern och därefter sett löpsedeln.
Läkare i nytt blåsväder
efter uttalande på Facebook:
VÄGRAR 

VÅRDA
KRISTNA

Det är en löpsedel i klass med klassikern "Greve sköt neger på Östermalm", tänkte jag. Men det gällde att stoppa Zeloten. Han tänkte, dålig impulskontroll som han har, att läkaren ifråga, chefen för ortopeden i Kalmar, med hjälp av några basebollträ skulle få lära sig vad benbrott egentligen är. På ett personligt närgånget sätt.
Jag kastade mig i bilen och väl i Kalmar utlade jag ordet "Den som tar till basebollträ, ska förgöres med basebollträ." Jag ville inte ha ännu en Evertsson-incident (heja Lakers och jag fördömer Sture Rings splittringsförsök och alla 20-åringar som muckar med Lakers) allra minst som jag vet att Zeloten kan bli lite ivrig
Jag lyckades nog hejda de kristna medlemmarna i den kristna mc-klubben Heaven´s Angels. Jag fick en kram dessutom med orden "Detta är min konfirmationspräst."
Vill man läsa mer kan man gå till
http://www.barometern.se/kalmar/dan-johannesson-vill-provocera-fram-debatt/
I sak gäller det en läkare som tänker vägra vårda kristna efter Ebba Busch Thors flaggande för samvetsklausul i vården. Ortopedläkaren, ateist och humanist, förstår KD och andra religiösa grupper så: "Av någon outgrundlig anledning har man svårt för aborter och allt som har med sexualitet att göra." Det går att förstå att Johannesson inte förstår när han finner en hållning "outgrundlig". Vad är det för fel på läkarutbildningen i landet? Annars har han, ser jag, uttalat sig som privatperson och det som en markering när sjukhuschefen finner det hela "ytterst anmärkningsvärt". Kan man verkligen uttala sig om vad man avser göra i sin professionalitet som privatperson?

I dag på morgonen läste jag ledarkommentaren i Östra Småland. Peter Akinder ser att vi fått en Kalmars egen dr House men ser också att frågan nu gäller om alla medborgare kan lita på att de får adekvat vård. Det kan de inte, det är den enkla sanningen. Inte i Kalmar. Akinder påpekar att förtroende och kompetens måste till när vi möter en läkare och frågan om förtroendet för Johannesson blir en fråga för hans arbetsgivare., skriver Akinder.

Chefsläkaren Dan  Johannesson ifråga tog bort sitt inlägg på Facebooksidan. Men han lever ut den gamla kristendomshatarhållningen från Frankrike i september 1792. Då hade han slagit ihjäl oss. Nu nöjer han  sig med att låta oss dö eller vanställas av enkla eller komplicerade benbrott. Vårt brott? Samma som IS dödar oss för. Vi är kristna. Inte ens fundamentalister men döpta och konfirmerade. Vi är tydligen där Kyrkan var, när biskopsval var liktydigt med en dödsdom.

Nu ska socialdemokrater och vänsterfolk passa sig. Johannesson är emot sådana också.

Irrelevant doktor, alltså. Han kommer aldrig att vårda mig om jag bryter något när jag är på Öland eller i Kalmar. Men är det något med de kristna i Kalmar län (eller i landet) bör de kontakta Landstinget och sjukhuschefen och fråga om vilka möjligheter de har till vård eller om de ska få sådana avdrag på landstingsskatten att de kan skaffa sig adekvat vård på annat sätt. Till politiker på skilda nivåer ska en förtroendefråga ställas. Kan man med förtroende vända sig till sjukvården i Kalmar om man är kristen, dvs döpt och konfirmerad? Men är en irrelevant doktor att betrakta som doktor? Han är väl bara irrelevant.

En biskop som har tillsyn över mig men som inte skulle prästvigt mig, är han också irrelevant? Modéus II var uppmålter i Smålänningen 27 april. I en folkkyrka ryms många olika sätt att tolka den kristna tron, sa han. Men Svenska kyrkan har väl en intelligibel bekännelse, eller? Nu ställdes frågan "Är det okej att vara motståndare till kvinnliga präster?" Det borde det väl vara om många olika sätt att tolka den kristna tron ryms och något bekännelseavgörande aldrig träffats? Beksedetn är att "Svenska kyrkan tagit ett väldigt tydligt beslut", dvs det beslut som sammanfattas i den s k idiotförklaringen att samarbeta med alla oavsett kön - som om detta var vad saken gällde!

Smålänningen är en idog typ och frågar vidare: "Lever den här frågan ännu?". Det kunde man tänka att den borde göra eftersom journalisten ställer den, men vi är inte småsinta med detaljer.

Modéus II svarar: "Jag få vara försiktig och säga att den inte lever där jag kommer ifrån. Hur det är i Växjö stift får jag undersöka." Vilken planet kommer Modéus II ifrån? Fråga honom om påven är katolik! Men Modéus II har ju rest runt i landet, heter det, och haft anställning i stiftet (2.7 miljoner) och vet ändå inte. Hur ska saken undersökas, förresten? Vem vågar öppet tillstå sitt tvivel inför biskopen?

Smålänningen igen: "Hur skulle du agera om du upptäckte att det finns ett motstånd?" Modéus II: "Min uppgift är att agera utifrån Svenska kyrkans grundhållning. Både män och kvinnor kan vara präster. Det är inte precis något nytt beslut." Nä - och fogdehållningen känns igen. Frågan kanske i första hand gällde dem som inte övertygats. Där skulle en biskops hållning märkas som omsorg. Men icke!

Jag har aldrig övertygats. Alltså lever jag med det som var beslutet i kyrkomötet 1957 och inte utifrån riksdagsbeslutet 1958. Jag övertygades inte av resonemanget i Bibelsyn och bibelbruk . Så vad med mig?!
"Det gäller att värna ett förhållningssätt där tolerans och öppenhet är ledord", säger Modéus II. Då talar han om islam.

I övrigt känner sig Modéus II nära Gud hela tiden. Han är säkert en fin man och en ärans. Men för somliga är han nog närmast en irrelevant biskop, en sådan som vandrar med ett stort frågetecken i vänster hand och uppvisar en fundamentalistisk hållning till riksdagsbeslutet från år 1958.

Lätt är det inte med den besvärande irrelevansen.

35 kommentarer:

 1. Frågan om läkaren i Kalmar (är han doktor?) är intressant och relevant. Inom vården har åtskilliga, märkligt nog inte minst facket, gått ut med att de som ifrågasätter sitt eget medverkande vid aborter inte har i vården att göra. Det verkar som det är betydligt mer acceptabelt att vägra vårda kristna än att vägra göra aborter. Slutsatsen borde naturligtvis vara att landstinget, om de vill fortsätta att ta in skatt för vård, bör rekommendera och betala för annan vård för de oroliga.

  "Humanismen" visar här sitt rätta ansikte. Att kunna vårda svårt skadade och sjuka men vägra kan rimligen inte kallas för humanism, utom bland de stridbara ateisterna. Den rimliga slutsatsen är att kristna inte ses som människor på liknande sätt som det i USA har varit populärt att motivera dödsdomar med språkbruk av typ "monster". Det är betydligt lättare att begå övergrepp mot den vars mänsklighet man ifrågasätter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. På Libris återfinns ingen avhandling av Dan Johannesson – disputerad utomlands eller ej doktor?

   Radera
 2. Dan Johannesson borde byta namn! Funkar inte att gå runt med bibliska namn och hata kristna.

  SvaraRadera
 3. BloggarDag,

  -Varför smeka Modéus med ena handen och slå och ironisera över honom med den andra?
  Har biskopen gjort sig förtjänt av detta?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 4. Idag (28/4) fyller Manfred Hauke 59 år. Han som enligt Hans Urs von Balthasar producerat en definitiv bok (1982) angående ämbetsfrågan. Denna Haukes doktorsavhandling är en rejäl tegelsten på 500 sidor som även tar upp den svenska situationen. Den engelska titeln lyder: Women in the Priesthood? A systematic analysis in light of the order of creation and redemption (Ignatius press). Ett på svenskspråkigt område motsvarade definitivt arbete som Haukes är Dag Sandahls "Kyrklig Splittring" (1993). I detta arbete analyseras den svenska 1900-talsdebatten där svenska kyrkan aldrig lyckats lösa de teologiska problemen (bibel, bekännelse). Det är istället de politiska besluten som på ett närmast tvångsneurotiskt freudianskt sätt har fått "ex cathedra" status. Vem vill egentligen på djupet vara "nyttig idiot" åt sådana beslut som den statsprotestantiska åsiktsgemenskapen levererar?

  SvaraRadera
 5. Men vänta nu. En läkare vill inte vårda kristna och du drar slutsatsen att du inte kan lita på att du kommer att få vård. Anhängarna av samvetsfrihet för abortmotståndare hävdar minsann att det bara är en schemaläggningsfråga...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Benbrott är en akut grej, till skillnad från en abort, och det kanske bara finns "humanisten" Johannesson på plats.

   Radera
  2. Å andra sidan kräver aborter gynekologer och syrror specialutbildade på gyn, a.k.a. barnmorskor, medan alla läkare får lära sig hantera okomplicerade frakturer. Vad vi ser här är ryggmärmsreaktionen när något riskerar att drabba en själv till skillnad från andra.

   Radera
  3. Benbrott och abort är livshotande på diametralt olika sätt.

   Radera
  4. Och det är vad hela "samvetsfrihetsfrågan" handlar om, inte sant? Så hyckla inte. Ellinor Grimmark har uttryckligen sagt att det inte bör vara för lätt att få abort. Aye, therein layes the rub, som poeten uttryckte det.

   Radera
  5. Nja, rebella, skillnaden är att fosterfördrivningar INTE ingår i barnmorskeyrkets raison d´etre (läs bara arbetsförmedlingens beskrivning av yrket så får du se - om de inte har tillfogat något på senare tid). Jag har läst EFS-missionärer på 40-talet som frimodigt berättar att de skurit sönder ett foster för att rädda livet på mamman, så visst måste man kunna utföra en abort i en nödsituation. Men att t.ex. syssla med dagens änglamakeri eller rashygien, d.v.s. ta livet av foster med Downs syndrom eller andra handikapp även efter att "normala", önskade foster blivit fridlysta (v. 19-21), är absolut ingen sådan nödsituation (om det nu inte antas förstöra livet totalt att bli förälder till ett "mongo") och den barnmorska som inte vill syssla med sådan skit måste absolut ha rätten att vägra. Samvetsfriheten kanske behöver definieras tydligare, men det är inte konstigare att barnmorskor erkänns den rätten än att t.ex. journalister har den. Och blir det för få som vill utföra aborter ö.h.t. - fine, då kanske det s.k. "allmänna rättsmedvetandet" faktiskt har förändrats sedan 1974 och det är dags att ändra lagen. (Könsbytarlagen från 1973 ändrades ju med motiveringen att den var så gammal och obsolet - och nu är abortlagen äldre än den var).

   Men man kan också argumentera så här: enda sättet att behålla "den fria aborten" (fri endast under halva graviditeten, nb, vi är faktiskt strängare än ens republikanska partiet i USA törs vara), är att genom opinionsarbete mm se till att den inte missbrukas för grovt. Till rashygien exempelvis (sedan när blev det en del av välfärdssverige att slippa föda barn med handikapp?). Och där behövs det verkligen samvetsömma människor som faktiskt vågar - och får! - säga ifrån, även om det finns kollegor som ställer upp.

   Radera
  6. Vi får i sammanhanget inte glömma att präster inom SvK har smavetsrätt att vägra viga par till äktenskap utan vidare motivering.
   Det har särskilt betonats att schemaläggning borde kunna lösa situationen för giftaslystna av samma biologiska kön.

   Men det är ju SvK i teorin.
   Liksom abortlagen i teorin inte tänkte på könsselektiva eller rashygieniska faktorer, så har praktiken utmanat teorin ordentligt.
   Inte att förglömma att samvetsfrihet är en självklarhet i de flesta europeiska länder, t.o.m. i vårt västra grannland Norge.
   Fråga alla svenskar inom vården där vilka problem de ställer till med, de kan nog beskriva hur problematiskt det är, eller inte.

   Radera
  7. Tack, Andreas för sanna ord i rättan tid!

   Radera
 6. Överläkaren kommer nu att känna sig hotad av BloggarDags antydningar.
  Så'na våldsbenägna IS-typer är de ju allihop, de kristna alltså. I "humanisters" och ateisters ögon.

  Allt tydligare framstår alternativet: Parallellsamhällen. Modellen fungerade hjälpligt under det Osmanska Imperiets tid.

  Kristna sluter sig samman till enheter med kristna skolor och kristen vård. Troligen måste kristet självförsvar till, med basebollträn eller tyngre don? Muslimer kommer att göra sammaledes. De ekonomistiska gör det redan lite i smyg och skymundan. Privata alternativ och segregerat boende och polismakten som skydd mot de mindre bemedlade. "Humanister" och ateister får framöver nöja sig med sin lilla värld och tvingas sluta pådyvla omvärlden sin religiösa vidskepelse och sina fördomar. Det blir hårt för dessa intoleranta missionärer.

  Sam-hället monteras ned inför våra ögon. Var och en må alltså bli salig på och leva ut sin tro i gemenskap med likasinnade och i frihet från avvikande.

  Argus

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intressant tanke, Argus, och jag undrar om det inte är dit vi är på väg. Tyvärr, får jag väl säga, för jag tror inte att det blir särskilt roligt att leva då.

   Å andra sidan vore kristna skolor och kristen vård en återgång till det gamla. Dagens sekulariserade människor har ju inte en susning om vilka det var som började med undervisning och sjukvård. De tror säkert att det är något sossarna hittat på.

   Radera
  2. Ett så uppdelat samhälle har funnits på närmare håll t ex i Schweiz, Belgien och Nederländerna. Här är faktiskt ett nederländskt ord fackuttrycket: "verzuiling", syftande på att samhället är uppdelat i olika pelare (zuil). En intressant uppställning här: http://nl.wikipedia.org/wiki/Verzuiling.

   Radera
 7. Top 10 reasons to love Dr House:

  https://www.youtube.com/watch?v=KHRZzm2Tl9o

  SvaraRadera
 8. Är det mer ok att vara kvinnoimamsmotståndare än kvinnoprästmotståndare?
  Lite generaliserande kan man säga att:
  Kvinnoimamsmotståndare tror
  - att Gud inte menade att kvinnor skulle vara imamer
  - att Jesus var en profet och människa

  Kvinnoprästmotståndare tror:
  - att Gud inte menade att kvinnor skulle vara präster
  - att Jesus är Gud och människa, född och inte skapad, av samma väsen som Fadern.

  Vilken av ovanstående två förhållningssätt anser biskopen ska ges mindre tolerans än den andra?
  Varför då?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Maja säger att Modéus II inte kommer att svara på Peter T:s fråga.

   -Det är han för intelligent för, säger hon.
   -Men så var det en rejält intelligent fråga, oxå, fortsätter hon.

   Hon är så intelligent så, Maja.


   Elaka Katten Måns

   Radera
  2. Biskopen är rädd att bli kallad islamofob med allt vad det kan leda till. Kvinnoprästmotståndare kan man nita utan att utsätta sig själv för fara.

   Radera
 9. Trist att några låter sig provoceras och gå i doktorns fälla. Varje tänkande människa förstår ju att han inte verkligen vill avstå från att behandla troende utan att han vill ifrågasätta samvetsfriheten kring aborter. Gå i stället i polemik kring sakfrågan. Jämför med samvetsfriheten för vapenvägrare när det gällt värnplikten. Påpeka att detta är en fråga som handlar om avstå från att utsläcka liv och inte om att avstå från att ge läkande behandling. Påpeka att det gäller att avstå från en handling och inte att avstå från att ha en viss folkgrupp som patienter. Påpeka att frågan snart nog även lär aktualiseras i fråga om aktiv dödshjälp. Bemöt doktorn, men snälla gå inte i hans fälla genom att gny som om ni vore offer! / Markus

  SvaraRadera
  Svar
  1. Borde inte varje tänkande människa så respektera andra att man tar det de säger på allvar istället för att ersätta uttalanden med sin egen tolkning?

   Radera
  2. Och med samma logik borde alla ha gått i polemik mot kannibalism i stället för att diskutera irländernas fattigdom när Jonathan Swift skrev sin bok A modest proposal. Eftersom läsarna av denna blogg (förhoppningsvis) förstår att bloggaren ibland är satirisk tycker jag att de även borde vara öppna för att andra kan vara det. Att förstå när uppenbar ironi används är just att bemöta människor med respekt - betydligt respektfullare än pådyvla den ironiska texten en bokstavlig (van)tolkning. / Markus

   Radera
  3. Om någon säger sin avsikt att handla på ett visst sätt förstår i alla fall inte jag hur man ska kunna avgöra om det ena eller andra uttalandet är "uppenbar ironi". Jag respekterar för min del Johannesson genom att tro på hans ord, tro att han menar vad han säger. Att någon annan tolkning skulle var troligare än den man uttrycker är snarare det att pådyvla någon en åsikt.

   Så gjorde till exempel en märklig religionsfilosof som menade att när människor sade "Gud är kärleken" så menade inte de det utan kanske "vi ska bete oss kärleksfullt." Om något är respektlöst är det att så omtolka någons ord. Om Johannesson tror att kristna är besatta av demoner och därför inte ska åtnjuta någon vård av honom så kan jag inte se något annat än att vi ska tro honom på hans ord. Någon annan hållning är inte respektfull utan att pådyvla honom åsikter samt att framställa honom som icke trovärdig - hans ord går inte att lita på.

   Radera
 10. Den mycket överbetalde doktoranden, och numera mycket högt avlönade stiftchefen i Växjö är ett typexempel på den intellektuella kökkenmödding som kännetecknar den nya religionens nomenklatura.
  Enligt stiftchefen är det närmast en dygd att det, i Svky, råder relativism i fundamentalteologiska lärofrågor men det är ett påbud "ex cathedra" att tro på [heresin] kvinnliga präster.
  Nåväl,det kanske är konsekvent för vederbörande då han i en och samma intervju berättade om sin passion för motorsport och sin snabba sportbil medan han i nästa andetag hävdade att det största problemet i vårt samhälle är materialismen!
  Antony

  SvaraRadera
 11. Angående den rabiate jakobinen Johannesson så är det närmast tragikomiskt att läsa om en militant ateist som tror på onda demoner!
  Antony

  SvaraRadera
 12. Ibland ser man kraften i något, inte i vad det ser ut som, utan på hur omgivningen reagerar. Som t.ex. magnetstaven som inte ser märklig ut, men för någon järnbit nära den …

  Man säger att de kristna inte är så många, så dem behöver man inte bry sig om. Då skulle ju ett litet antal barnmorskor, som inte vill medverka vid abort vara ett marginellt problem, som inte skulle rubba den normala gången. Men nej, plötsligt blir det något som avgörande hotar hela projektet med kvinnors 'rätt' till abort!

  Reaktionerna visar att vi kristna trots allt inte är en ömklig rest av något förgånget, som man kan rycka på axlarna åt. När nu sådan kraft verkar i oss, kan vi naturligtvis inte vänta annat än att världens barn kommer att trycka tillbaka.

  Som Bengt Olof upprepat suckar över: folkkyrkans lugna tid är förbi. Sakta men säkert börjar nu jaktsäsongen. Man kommer i längden inte att komma undan genom att anpassa sig. Bara att i någon mening vara positiv till vad som har med kristendom att göra, kommer att vara tillräckligt.

  Det skall bli intressant att se vilka biskopar vi får då. De som blir valda kommer knappast i första hand att bli glada över förtroende och god lön, utan bekymrade över framtiden. Det brukar ju vara biskopar man knäpper först.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan inte nägon vänlig själ motionera till KM att SvK ska verka för samvetsfrihet inom vården?
   Om KM är emot kan man tolka det som om SvK är för fri abort, en extremposition inom kristenheten.
   Har man åsikter om miljö bör man kunna ha det om etik inom vården också.

   F.ö. kommer jag att tänka på hur Augustinus i "Guds Stad" beskriver det obgrepliga med berg som drar till sig järn när jag läser Görans kommentar ovan.

   Radera
 13. Tänk om Modéus har rätt, att Svenska kyrkan har kvinnliga präster och inte uppskattar motstånd mot detta? Får inte liberala kyrkor ha sina liberala trossatser? Tänk om det faktiskt är Dag som är på fel ställe jämfört med den tro han har?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det postkristna samfundet Svky har så klart rätt att hitta på vilka nya trossatser det vill. Så går det till då en sekt skapar en ny religion!
   Antony

   Radera
 14. Jo Frasius, det existerar i någon mening ett fait accompli som inte bara kan bortses ifrån. Men även givet att vi accepterar folkstyre i kyrkan (vilket jag själv inte gör utan mycket betydande reservationer, i lärofrågor t.ex.) kan det ju inte vara rimligt att man bara får "reformera åt ena hållet" s.a.s. Det vill säga: om till exempel 2008 års äktenskapssyn kunde ändras till 2009 års, så måste vi ju kunna ändra tillbaka också. Precis som vi i demokratins namn kan höja eller sänka skatter allt efter hur vi vill (trots att det på 70-talet verkade omöjligt att sänka dem och på 00-talet att höja dem).

  Och nej, det är inte Dag utan andra som är på fel ställe. Jag kan inte gå med på att personer som tror att karlar kan föda barn och kvinnor gifta sej med varandra - eller som vägrar svara på frågan om Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed ger och som påstår att alla hur som helst blir evigt saliga - skulle vara mer legitima företrädare för en evangelisk-luthersk kyrka (som Svenska kyrkan fortfarande säger sej vara) än Dag Sandahl. Never ever.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Andreas: VARFÖR är du så fullkomligt fixerad vid "de som tror att karlar kan föda barn"? Vad har drabbat dig för jag skulle vilja påstå att det är en rejäl hang up du har.

   Och varför vill du inte ta till dig att ingen tror att karlar kan föda barn men att förre ÄB ändrade sig ang tvångssterliseringar i samband med könskorrigeringar, (som det väl kallas)?

   Radera
  2. Du påstår att SvK är en evangelisk-luthersk kyrka, och det har du ju rätt i, det står i lagen om Svenska kyrkan. Men vem definierar vad "evangelisk-luthersk" innebär? Jag påstår att varje kyrka själv får definiera sin tro. Att baptister och pingstvänner menar sig vara bibeltroende får de själva förklara vad det innebär. Eller menar du att deras hänvisning till Bibeln som rättesnöre skulle innebära att de förbundit sig till realpresensen och barndopet? Till och med dåvarande Svenska Missionsförbundet hade så sent som på 1990-talet i sina stadgar att Bibeln är Guds Ord (återgivet ur minnet). Här gäller det att se nyktert och våga släppa den våta filten... Påståendet att Antje Jackelén inte skulle vara en legitim företrädare för SvK är barockt!

   Radera
  3. Vad är i sammanhanget mest barockt?
   Att en ärkebiskop i en evanglisk-luthersk kyrka inte kan säga om Jesus eller Mohammed ger en sannare blid av Gud än den andre?

   Eller att kyrkojustisen kan utse en ärkebiskop i en evangeliskt-luthersk kyrka som inte kan svara på ett Lutherskt-Evangeliskt självklart vis?

   Reformationsfäderna var tydliga med att bibelordet ska tolkas bokstavligt och på enklast möjliga sätt, gärna med kyrkofäderna som referens.

   Så frågan är vem som är teologiskt legitim företrädare och vem som är kyrkorättsligt legitim företrädare.

   Radera
  4. Jesus sade att lärjungarna ska fly ulvarna i fårakläder. Ser du inte att lagens ord om "evangelisk-luthersk" beträffande SvK bara är Antje Jackeléns fårakläder?

   Radera