lördag 18 april 2015

Sturmark tänker till

När Christer Sturmark tänkt färdigt, kom han på att Svenska kyrkan går Sverigedemokraternas ärende. Han publicerade en kravlista på vad som måste göras för att Svenska kyrkan ska komma ur Sverigedemokraternas grepp - eller hur det nu är. För som det är nu, går Svenska kyrkan "hand i hand" med främlingsfientliga krafter.

Jag skulle kanske uppfatta det tänkta som illa tänkt och fundera över varför just Kyrkans Tidning fann inlägget värt att publicera, men jag kunde å andra sidan pröva att vara lite mer positiv och förvandla Sturmarks förslag till motion i kyrkomötet. På så vis blir Svenska kyrkan "respektingivande" i Sturmarks ögon. "Relevant och respektingivande" kunde vara nya ledord.

Jag punktar förslagen:
* Svenska kyrkan bör gå emot förslaget till lagändring när det handlar om skolavslutningar.
* Svenska kyrkan bör ta aktiv ställning för den sekulära statens religionsneutralitet.
* Svenska kyrkan bör försvara den nuvarande lagen om konfessionsfri undervisning och utbildning.
* Svenska kyrkan bör sluta göra anspråk på att Skatteverket ordnar kyrkoavgiften.
* Svenska kyrkan bör fatta beslut om att följa marknadsföringslagen, antingen så att döpta spädbarn inte bör registreras som medlemmar eller så att alla 18-åringar får ett brev där de får möjlighet att aktivt välja medlemskap. "Om de inte sänder tillbaka blanketten tas de automatiskt bort ur registren."
* Svenska kyrkan bör begära att kommunerna tar över begravningsverksamheten.
* Svenska kyrkan bör förespråka religionsfrihet för alla, statschefen också.
* Svenska kyrkan bör begära att lagen om Svenska kyrkan avskaffas.
* Svenska kyrkan bör avsäga sig vigselrätten.
* Svenska kyrkan bör fatta ett principbeslut om att bejaka att låna ut kyrkor till viss sekulär verksamhet som till exempel konserter eller skolavslutningar, utan prästers medverkan.
* Riktigt vad Svenska kyrkan ska göra, framgår inte av Sturmarks artikel, men Svenska kyrkan får ett omfattande utrymme i SVT och SR med möjlighet att i gudstjänster och andakter missionera. Bör Svenska kyrkan avstå, alltså?

Kyrkan bör bli myndig och självständig. "Och utöver det är det närmast otillständigt att Svenska kyrkan passivt fortsätter att utnyttja sin privilegierade ställning, vilket gynnar de främlingsfientliga krafter som vill upphöja kristendomen till statlig norm på bekostnad av alla andra livsåskådningar."

Jag skriver gärna motionen men innan jag gör det, kanske det vore bra om jag fick veta varför just Svenska kyrkan ska ställa dessa krav. Att Sturmark gör, kan jag förstå. Men varför skulle Svenska kyrkan göra det? Är inte själva syftet det gamla vanlig, att kringskära de kyrkliga möjligheterna? Lite Wahrthegau alltså!

Jag snabbsammanfattar de tretton punkterna som sammanfattar den nazistiska kyrkopolitiken. På ett sätt är detta en generell modell för modern religionspolitik, förstår jag.
Gauleiter Greiser i Warthegau visste den 14 mars 1940 hur det skulle vara

* Kyrkor finns inte längre "im staatlichen Sinne". De är numera kyrkliga sällskap, alltså föreningar.
* Ledningen ligger inte i händerna på ansvariga (präster, tjänstemän) utan hos föreningsföreståndare.
* Någon kyrkolag eller andra sådana bestämmelser finns det därmed inte längre.
* Det finns inga förbindelser med grupper utanför Warthegau och därmed ingen rättslig, ekonomisk eller tjänsteförbindelse med Rikskyrkan.
* Medlemmar kan bara myndiga bli. Det finns ingen landskyrka, ingen folkkyrka eller territorialkyrka. Den som kommer till Warthegau måste själv skriftligen begära att få bli upptagen i kyrkoföreningen där.
* Alla konfessionella grupper och kringorganisationer (ungdomsgrupper) upplöses och förbjuds.
* Tyskar och polacker kan inte vara med i samma kyrka (nationalitetsprincipen). "Dies tritt für den Nationalsozialismus zum ersten Male in Kraft."
* Konfirmationsundervisning får inte erbjudas i skolan.
* Förutom föreningsbidrag får inga ekonomiska tillskott ges.
* Förutom kultrum får föreningen inte äga byggnader, hus mark eller begravningsplatser.
* Alla stiftelser och kloster upplöses, eftersom de inte motsvarar den tyska sedligheten och befolkningspolitiken.
* Föreningarna får inte bedriva välfärdspolitik. Den sköts av NSV, Nationalsozialistische Volkswohlfahrt.
* Prästerna får bara vara verksamma i föreningarna i Warthegau. De är inte heller i första hand präster (Geistliche) utan måste ha ett annat yrke.

Jag har nu återgett Paul Gürtler, Nationalsozialismus und evangelische Kirchen in Wartegau, Arbeiten zur Geschichte des Kirchenkämpfes, Band 8, Vandenhoeck & Ruprecht 1958, s 200-201

Säga vad man vill om nazisterna, men de genomförde sin egen politik utan att tycka att Kyrkan själv borde begära att den skulle genomföras. De tyckte att Kyrkan förfor otillständigt och hade en privilegierad ställning men de hade också Kraft durch Freude att genomföra en nazistisk kyrkopolitik utan patetiska vädjanden till Kyrkan att den borde begära just en nazistisk kyrkopolitik. Det måste man väl ropa heil till?

Folkkyrka var det, en folkkyrka styrd av nationalitetsprincipen. Tyska präster fick inte betjäna polacker och polska präster inte tyskar. Ordnung muss sein. Det lät likadant i Posen (Gau und Kirche des Posener Konsistoriums, boken s 140ff).
Lite kul med en kristen gudstjänst som på kyrkdörren annonseras annonseras: "Gudstjänst från klockan ... till klockan ... bara tillåten för tyskar". Vi kallar detta folkkyrka - och det är det ju utifrån nationalitetsprincipen.

Återstår att fundera över hur Kyrkans Tidning tänkte om Sturmarks bidrag. Varför skulle just Kyrkans Tidning sprida detta budskap?
Ska jag skriva motionen? Men fortfarande: varför? Varför skulle Sturmarks ärende vara Svenska kyrkans? För att bli respektingivande?
Tror Sturmark egentligen att de kristna är dumma i huvudet?
Säg då det. Kyrkans Tidning publicerar nog beskedet.

26 kommentarer:

 1. Sturmark är typisk för den "nya ateismen": brist på historisk bildning, medioker filosof, "plakatpolitiker", totalitär och fundamentalistisk!
  Antony

  SvaraRadera
 2. Sturmarks tankar blir framtiden. De har stöd hos allmänheten. Hos eliterna.

  Om någon ännu tvivlar, kan det islamistiska hotet alltid användas för att övertyga tveksamma. Kristendomen måste stävjas i den religiösa jämlikhetens namn. Annars blir farlig islam okontrollerbar.

  Tron att Jesus eller kyrka skulle vara något svensken eller deras ledare drar man ur huse för att freda, är befängd. På de flesta områden är vi goda nazister, bara utan att veta om det. Vänta om någon generation, när foster kan skräddarsys! Den eugeniska revolutionen väntar runt knuten. En våt dröm för varje nazisjäl! Redan har Kinas Kommunistiska Parti bestämt, att intelligenskvoten i landet skall höjas med 15 enheter per generation. Man avser att lyckas.

  I världens mest moderna land kommer vi självfallet att gå i täten för den nya tekniken. Det gjorde vi visst på 20- och 30-talen också. Nazisterna åkte hit för att lära sig. Hindrande krafter som kyrka och kristendom göre sig icke besvär. Den som ställer sig i vägen för humaniteten och framtiden måste - som alltid - avlägsnas.


  Lars Jensen

  SvaraRadera
 3. Jag tycker nog att Sturmark har rätt i det mesta. I den här artikeln, alltså. Det där om statschefen är väl närmast självklart, men de andra förslagen är också rätt vettiga. Synd bara att initiativet inte kommer från Dag Sandahl eller ö.h.t. "di kyrklige". Nån lämpligt ofarlig stats- och skolavslutningsreligion á la Helle Klein (eller Hillary Clinton) betackar jag mej för - kan vi undvika den får dom gärna avskaffa helgsmålsbönerna i radio. Och vår evangelisk-lutherska kronprinsessa lär väl snart bli invigningstalare på Pride.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sturmark vill helt enkelt att folkkyrkan ska upphöra. Och det har han väl rätt i. Men att folkkyrkan ska begära det själv är ju helt tokigt. Det måste staten (riksdagen) göra.
   Däremot har Sturmark helt fel som pläderar för ett religionsfritt samhälle. Religionsfrihet är inte frihet FRÅN religion, utan frihet TILL religion! Fokkyrkan bör därför avskaffas och Sturmark motas! Inför avdragsrätt för gåvor till ideella föreningar inklusive kyrkor.

   Radera
  2. Pläderar han verkligen för ett religionsfritt samhälle? (Att han gärna skulle argumentera bort religion är ju en sak, liksom vi gärna skulle missionera bort ateism - och enligt somligas definition alla Religioner - men det är väl staten han vill ska vara religiöst neutral?)

   Radera
  3. Utan uppbördshjälpen existerar inte ens apparaten SvK, Andreas!

   Lars Jensen

   Radera
 4. Klart han tycker att kristna är dumma i huvudet. Det gör alla förstockade som inte kan förstå att det finns mera här i världen än vad de kan se framför sina näsor. De inbillar sig därtill att de är objektiva och sakliga med ett väldigt stort förstånd.

  Efter detta måste man dock fråga sig om karl'n är dum i huvudet på riktigt. Visserligen håller Svenska kyrkan så sakteliga på att avskaffa sig själv men varför i all sin dar skulle hon göra det efter Sturmarks recept? Det vore ren harakiri. Sturmark är fri att stå utanför Svenska kyrkan och behöver inte besöka en endaste gudstjänst. Det vore då klädsamt om han unnade oss kristna att slippa hans hedendom. Han får lov att ha sin religion. Det är ingen som missunnar honom den. Då bör han vara lika tolerant och unna oss kristna att vara just kristna med allt vad det innebär.

  SvaraRadera
 5. Det blir allt svårare att hänga med i den tillfälliga tidsanpassningen när till och med själutplånining och rätten till död framställs som en dygd. Relativismens diktatur och dess nihilistiska diktatur ställer absoluta anspråk. Kvinnoprästmotsåndare visste i alla fall vad "the doxological rule of resistance" innebar. Det gör inte dagens vigningstjänstinnehavare när de fungerar som nyttiga idioter åt sekukariseringen. Kyrie eleison.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kyrkan ställs liksom den rika, vårdkrävande, gamla arvtanten inför ett erbjudande hon antas inte kunna motstå, eutanasi.

   Väljer hon fel, väntar mera definitiva "Lösungen" runt hörnet.

   Tredje Rikets judar förväntades ta livet av sig, icke "lebensfähige" som de var. Hann de inte göra det, visste man att behandla ohyran på passande sätt. På samma sätt förväntas nu kristna, definitionsmässigt icke livsdugliga, att frivilligt försvinna inför samhällets och människans humanistiska omvandling till Förnuft och Vetenskap.

   J

   Radera
 6. Sturmarks förslag accepteras i stort av andra kristna kyrkor i Sverige. Kyrkors vars tydliga ställningstagande i teologiska frågor ofta uppskattas här. Det är nog dags att tanken om en "Volkskirche" överges.

  SvaraRadera
 7. Varför hänvisas endast till det s.k. Tredje riket? Receptet användes under betydligt längre tid i Sovjetunionen. Man lyckades inte där heller (även om det på den tiden påstods att den ryska bolsjeviker såg med avund på hur mycket bättre sekulariseringen hade lyckats i Sverige?/Paul

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man lyckades nog ändå relativt väl i Sovjetunionen. Idag är man i Ryssland i stort sett lika sekulariserad som här. I vissa avseenden rentav mera. Putinkulisser till trots!

   Kyrkan fick ett andrum och kraftfullt, inofficiellt stöd genom Stalins restaurering fr o m 1942. Efter Chrustjevtidens förföljelser fick den återstående kyrkan en ny tid av lättnad under strikt kontroll. Under hela Sovjetepoken var det religiösa bildspråket levande och tydbart för människorna. Såväl visuella som verbala bilder. Tarkovskijs filmer var i högsta grad förståeliga för de sekulariserade ryssarna.
   Något motsvarande finns knappast hos oss. Kyrkan har här föga att anknyta till.
   Utom pedofili och väldiga pengabunkar, som någon bör ta hand om, givetvis.

   Argus

   Radera
 8. Jag borde få ett erkännande att jag kunnat ta fram avhandlingen om Wahrtegau, förstås. Fram med motsvarande dokument från CCCP så ska jag hänvisa till dem också. Ryska inget hinder. Annars kanske det skulle räcka att påminna om rötterna till det som tänktes på 1900-talet? Frankrike i september 1792!

  SvaraRadera
 9. Sturmark har rätt i att skilsmässan mellan stat och kyrka år 2000 inte blev fullständigt genomförd. Jag instämmer i två av hans krav. 1. Statschefen måste inte tillhöra Svenska kyrkan. 2. Den särskilda lagen om Svenska kyrkan bör avskaffas. / Kurt Enström

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helt riktigt!! Alla vettiga kyrkokristna borde alliera sig med ateisterna och riva upp ockupationsmaktens undantagstillstånd, lagen om Svenska kyrkan!!! Det kan, Deo volente, bli första steget till en restauration av Svenska Kyrkan så som HERREN vill ha henne!!
   F Pierre

   Radera
 10. Jag fattar inte varför Sturmarks förslag avfärdas så rakt av av så många, inkl. bloggaren. Oväntade allianser över tros- (eller otros-) gränserna är väl ganska nyttiga ibland - och sådana behövs sannerligen för att störta de politiska partiernas inflytande över kyrkan inför reformations- och kyrkovalsåret 2017!

  Det roliga med att vara kristen folkpartist (fram tills att extremliberaler hittade på att man måste få definiera sitt kön själv - varför inte också ålder i så fall - och att rashygien inte är en så dum idé trots allt) brukade vara att, precis som inom den gamla borgerliga vänstern i Danmark, kunna gå samman med sekulariserade radikaler mot ett förtryckande enhetssamhälle och en förfäande eller rent av förförande folkkyrklighet (våra egna FISK-are t.ex.!). Dag Sandahl får aldrig mer ha helgsmålsbön i radio, knappast Bo Brander heller - och de som fått ha upprepade gånger, Lars C. eller Maria K. t.ex., gör att jag ofta funderat över om det verkligen är bra att ha kvar denna rest av enhetskulturen som nu inte precis präglas av evangelisk-luthersk lära. (T.ex. kan risken att gå evigt förlorad ganska öppet förnekas, och den betonas ALDRIG).

  F.ö.: ger jag gärna bloggaren ett erkännande för framtagandet av Warthegaudokumentet. Det var sorgligt intressant men knappast relevant här. (Knappast franska revolutionen heller, väl?) Jag ser ytterst få likheter med Sturmarks tankar och det som eventuellt är likt är kanske vettigt ändå? Även en nazist och en ateist kan ju lyckas hitta ett korn ibland...

  SvaraRadera
 11. Jag har alltid uppfattat det som svaghet eller bekvämlighet, när man föreslår att någon man är kritisk mot skall göra något själv. Det innebär dessutom att man kryper undan ansvaret, när man inte driver saken själv utan bara kommer med förslag om vad som bör göras.

  Jämförelsen med vad som nyligen aktualiserats, präster som uppmanas/uppmuntras att själva begära avsked, är uppenbar. Man säger: I slutändan blir det förmodligen så att du blir avsatt – är det inte bättre för dig själv att du begär avsked, än att du skall behöva dras med en dom om avskedande? Vad det handlar om är dels att man kryper undan ansvaret, dels att man besparar sig själv mödan att genomföra en kanske mödosam process.

  Alltså: Det finns all anledning att vara misstänksam, när någon föreslår vad andra bör göra!

  Detta sägs fastän jag menar att flera av Sturmarks förslag är vettiga.

  SvaraRadera
 12. OK, Göran, misstänksam kan man kanske vara, men dylika förslag bör inte automatiskt avfärdas som "skamliga". Till exempel föreslår jag frimodigt och upprepat - fler bör göra det, särskilt partimedlemmar naturligtvis men även andra - att de politiska partierna själva bör avskaffa sej som kyrkliga nomineringsgrupper och inte heller uppmuntra sitt fotfolk att på annat sätt organisera sej kyrkligt efter politiska skiljelinjer (som knappast är relevanta i kyrkan, där en politiskt konservativ kan vara ruggigt liberal teologiskt, medan en politiskt liberal (lyckligtvis) kan vara ungefär hur teologiskt konservativ som helst. Jag fruktar att alltför många, särskilt inom socialdemokratin, resonerar ungefär som Dag Sandahl när det gäller Sturmarks förslag: Varför ska VI överge en styrkeposition? Varför ska andra tala om för oss vad VI bör göra? Tja - man kan väl alltid vädja till folks sinne för fair play. Eller?

  F.ö. bör AIK låta Lakers vinna nu. Det är orättvist om bara AIK vinner SM-guld nuförtiden. Dessutom är bortasegrar så tråkiga - folk får ju hela tiden se ut som kyrkfolk i november när dom går hem från hockeyladorna. Hälsar en norrlänning född i Ume och uppvuxen i Lule (skaffa förresten gärna Leif Nordenstorms "Nybyggarna i Norra botten" och läs för era barn!).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Andreas! Jag menar att det är meningslöst att uppmana de politiska partierna att sluta att engagera sig kyrkopolitiskt. Ett parti tar naturligtvis alla möjligheter som finns, och har väl rätt till det, att driva sitt budskap och skaffa sig makt.

   Jag menar att man 1. skall driva en diskussion, som gör det, politiskt och kulturellt, omöjligt att ha partipolitiska 'nomineringsgrupper', 2. skall verka för att bestämmelser inför i kyrkoordningen som, så långt möjligt är, omöjliggör detta.

   Man har att göra jobbet själv!

   Radera
  2. Ja men vad jag menar är väl inte så långt ifrån vad du skriver i din punkt 1? Sen har jag ju som medlem i folkpartiet haft alla legitima möjligheter att påverka partiet att sluta engagera sej kyrkopolitiskt, inklusive att låna ut sin logga till FISK, där fisken nu tyvärr ohjälpligt (om det nu var en fornkristen kristussymbol) nu blivit politiskt besmittad av Folkpartiet. (I Bollnäs gick det bra att kämpa - ingen lokal nomineringsgrupp vare sej som FP eller FISK - men här i norrhälsingland är det som förgjort). Men jag finner det naturligt att som allianskamrat även skälla på C - som i alla andra sammanhang är för fri företagsamhet och mot politisk inblandning: ska POLITIKER DRIVA TROSSAMFUND????

   Nej, jag håller absolut inte med om meningslöshetstesen. För frikyrkor t.ex. (som Equmeniakyrkan) hade det varit helt naturligt, menar jag (om det funnits kvar nån geist i dom) att kräva avlägsnandet av alla politiska partier och deras filialer i Svenska kyrkans församlingar för att något ekumeniskt samarbete (typ Tjelvarkyrkan!) skulle kunna bli aktuellt. Men i nedgångstider har de visst tappat sin frikyrkliga stolthet (som kunnat bli oss till nytta!). Romersk-katolska kyrkan skulle också gärna få håna oss lite oftare på det här området. Och när vi - i kyrkovalstider åtminstone - har med oss både DN, Expressen och Aftonbladet - och Sturmark! - på att kyrkan "egentligen" borde lämnas i fred av de politiska partierna, då är det väl skit om vi inte också kan kräva samma sak och gå i armkrok med varandra i denna fråga (vi behöver ju inte fördenskull hänga den siste prästen i den siste kungens tarmar eller hur det nu var)?

   Stöder helt även din punkt 2 (märkligt att sådana bestämmelser inte längre finns!) men visst är det märkligt att sådana bestämmelser inte heller tycks finnas i de politiska partierna!!! (Som förbjuder dem att engagera sej och bestämma i trossamfund, alltså!). Åtminstone vi som är partimedlemmar kan ju verka för en ändring här, men som sagt: även andra medborgare har full rätt att ryta ifrån. Håll er ifrån kyrkan, annars röstar vi inte på er! Det kan ju rent logiskt bara finnas tre skäl för ett politiskt parti att engagera sej i en kyrka (kom på fler om ni kan!):

   1) Man ser sej själv som ett kristet konfessionellt parti
   2) Man ser inte kyrkan som en kyrka
   3) Man ser kyrkan som en kyrka men vill inte att hon ska förbli det

   Radera
 13. Vet Sturmark om att barn som döps i t ex katolska kyrkan i Sverige kvarstår som medlemmar även där efter att de fyllt 18? Varför ger han sig inte på papisterna? Har han kanske gett upp hoppet om dessa och deras möjligheter att omvändas till renläriga sturmarkister? I själva verket tycker jag nog att varenda unge som föds till svenskt medborgarskap borde få ett brev på 18-årsdagen med blankett om att få avsäga sig sitt medborgarskap.
  /Sub versus/

  SvaraRadera
  Svar
  1. I en tid som vår, med öppna gränser och globalisering, vore det väl intressant att prova sann valfrihet:

   Att kunna gå ur det offentliga utbildningssystemet, flyktingmottagning, sjukvård, försvar, stat, kommun, EU, stöd till RFSU och Carl Bildts pension och vad som nu må komma på tapeten! Information om vad vi är med i och betalar till i ett chip i ID-handlingen?

   Var och en syr ihop sin egen lilla värld och sina egna sammanhang, alltefter omständigheterna. Sann valfrihet och individualism, alltså?

   Eller folkvandringstidens barbari och kulturförstöring?

   P

   Radera
 14. JV Stalin behandlade även den religiösa frågan i sin skrift "Marxismen och den nationella frågan", första utgåvan på ryska redan 1960, svensk översättning Förlaget för litteratur på främmande språk, Moskva 1950. Stalin förespråkade ett sakta utdöende av religionen utan användning av våld. Relgionen skulle förvisas från det offentliga rummet och alltså vara en privatsak. Stalin förespråkade alltid stor mildhet mot sovjetstatens fiender i sina skrifter. Skriften rönte därför stor uppskattning bland svensk vänsterintellektuella efter 1968. Stalins syn på religionsfrihet och relgionen som en privatsak är oavsett om våra ledande politiker är medvetna om det eller ej officiell svensk politik i dag. Sturmark är Stalins bästa lärjunge. Nu vill han bekämpa sverigedemokraterna med Stalins mjuka sida.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är nog tur för Sverige, att Sturmark saknar Stalins obestridliga intelligens!

   J

   Radera
 15. Akta dig Dag!! Snart kommer Växjö Domkapitel och Bengt-Olof Dike!!
  Arg kyrkomedlem

  SvaraRadera
 16. Bloggardag: "...* Svenska kyrkan bör fatta beslut om att följa marknadsföringslagen,"...."...... det vore bra om jag fick veta varför just Svenska kyrkan ska ställa de[tt]a krav".

  Varför inte? För att svenska kyrkans gud är större?

  En anonym en

  SvaraRadera