torsdag 9 april 2015

Läs!

Jag läste Lennart Koskinens svar på svd.se/opinion/brannpunkt. Ni får leta själva för jag sitter i en hotellfoaje´ och ska strax skynda mig till Kyrkans Hus. Men läs. Jag kan alltså inte upptäcka att Koskinen ger något som helst svar på den bärande anklagelsen att det han sagt, att han inte tillfrågats, visat sig inte stämma. Han försöker blanda bort korten genom att yra ut i en mängd ärenden - som att det på Gotland finns en intrikat väv av personliga relationer, både av vänskap och hat, eller  att saken skulle handla om en intressekonflikt - den fd prästens intresse att komma tillbaka och värnandet av de drabbade flickorna "oich allmänhetens obetingade förtroende för kyrkans tjänare".
Jaja.
Det kan man säga.
Men kanske skulle en biskop som sprättats upp inför offentligheten av en annan biskop - unikt i sig! - tala tyst om allmänhetens obetingade förtroende?


Koskinen är illa ute. Det kan man förstå för nuskriver han om att biskop Fast "med orätt blivit kritiserad för att inte röja" det som ligger under sekretess.
Kanske Koskinen kunde ställt upp till Fasts försvar på denna punkt lite tidigare - och inte, såvitt jag kan se - varit med i kampanjen mot Sven Bernhard Fast.
Detta sagt går jag på sammanträde med kyrkostyrelsen.

31 kommentarer:

 1. Är det verkligen frågan om Koskinen har ljugit eller inte som är det centrala i detta ärende? Självklart inte! Koskinen har rätt i att deN viktiga frågan istället gäller om domkapitlets beslut var riktigt eller felaktigt. Det är konstigt att man i kyrkan inte kan hållas sig till saken utan hela tiden ser allting ur ett maktpolitiskt perspektiv. Jag skiter fullständigt i om Koskinen har farit med osanning eller inte. Det är i sammanhanget en ytterst perifer fråga. Att biskopen i Uppsala i sin artikel ljuger om nolltoleransen i Uppsala stift, vilket han faktiskt gör, är också den underordnad. Därför kan jag bara (hån)skratta åt påståendet att han skulle vara the knife. Det är bara om man i postmodernistisk anda tror att verkligeten endast är ett maktspel som man kan komma på något sådant befängt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. På vilket sätt ljuger Persenius?! Därför att han låtit en ännu inte antagen prästkandidat få göra praktik trots att han för några år sedan som ungdomsledare skickade olämpliga sms till några konfirmander? Jag tvivlar på att personen i fråga blir antagen som prästkandidat och än mindre att han blir prästvigd, men det är väl inte mot nolltoleransen att låta tidigare dömda personer några år senare få möjlighet att bli prövade? / Markus

   Radera
 2. Kosken:

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/klassiskt-att-skjuta-pa-budbararen_4468803.svd


  och Persenius:


  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nyanserna-saknas-i-kritiken-mot-kyrkan_4465729.svd

  SvaraRadera
 3. Koskinen lämnar den frågan obesvarad men fortfarande är det Fast som dumdristigt gav behörigheten tillbaka, trots graverande fakta. Företrädarens agerande kan förbrylla men det gör ingen skillnad i sakfrågan.

  Rödvinsskjortor och frimärkskragar må tala om "kampanj" och "folkets domstol" men ni måste förstå vilken indignation detta ärende väcker i folkdjupet - inte bara hos journalister och mediepräster utan bland vanliga döpta medlemmar i Svenska kyrkan. Det är ändå oss som ni präster och biskopar ska betjäna och om ni ska få förtroenden och respekteras i era ämbeten går det inte an att ni håller er med kollegor som förgripit sig på våra döttrar och systrar i kyrkans källare, vilken orsak detta skadliga beteende än hade.

  Här är en länk till en insändare med nya relevanta frågor:
  http://www.helagotland.se/samhalle/harlevi-varfor-hade-domkapitlet-sa-brattom-10906601.aspx

  En intressant fråga är till exempel:
  ”Varför fick de ledamöter som representerar utlandskyrkan i domkapitlet besked om att de inte behövde närvara för det ’handlade enbart om ett litet lokalt ärende’? Hur kan man exkludera dem? Hur kan man benämna ärendet så? Efter påkragning, så är personen ifråga fri att söka tjänst var som helst i den svenska världsvida kyrkan.”

  Ja inte bara det, han kan tjänstgöra i hela Borgågemenskapen…

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vilka är "graverande fakta"? Jag själv har inte kunnat hitta någon information om detta. Jag tycker att det är av vikt att kvinnorna inte var minderåriga - eller var de det? Avgörande skillnad om de var 17 eller 14 tycker jag. Samt "förgrep han sig" eller utnyttjade han dem, vilket skulle vara fallet om de var 17 och hade haft sex frivilligt.

   Radera
  2. Det har faktiskt ingen större betydelse i det här fallet hur gamla flickorna var! Det som har betydelse är
   att det är en tjänstgörande gift präst med barn
   att han har förhållande med två (kanske fler?) ungdomsledare, (enligt uppgift 16 år gamla) vilka han har samlag med i kyrkans källare.
   Detta räcker alldeles utmärkt för att han ska vara olämplig som präs!. Inga olagligheter, tjejerna lät sig nog vid tillfället bli förförda.
   Men SÅ UPPTRÄDER MAN INTE SOM PRÄST I SIN ÄMBETSUTÖVNING! Det är detta som är graverande! Han kan inte bli dömd av en domstol, men han bör inte vara präst!

   Radera
  3. I åtminstone det ena fallet var flickan var 16 år gammal då prästen, själv 40+, hade samlag med henne. "Förgrep sig" skrev jag eftersom han svek sitt ledaransvar mot en person i underläge, både p.g.a. ålder och ställning men "utnyttjande" är allvarligt nog, vi kan säga så istället. Oavsett åldersförhållandena var prästen gift och hade barn varför han också gjorde sig skyldig till äktenskapsbrott. Tillsammans utgör detta graverande fakta och han motsvarar inte de krav som Paulus ställer på en församlingsledare i 1 Tim. 3:1-7. Jesus verkar också ha en sträng syn på förförelser av unga i beroendeställning; se Luk. 17:1-2 angående detta och "påkragning".

   Att det sekulära samhällets lagstiftning tillåter äktenskapsbrott och sex med 15-åringar är ointressant eftersom kyrkan alltid haft en mer restriktiv sexualmoral. Det kan faktiskt vara sunt för unga att det finns några inom vuxenvärlden som manar dels till avhållsamhet, dels till trofasta relationer.

   Kort och gott var prästen ett dåligt föredöme, rent utav opålitlig, något som det inte behövdes 10 månaders utredning för att komma fram till.

   Radera
  4. Håller med om att han var dåligt föredöme. Att han hindrades verka som präst var rätt. Däremot är jag inte SÄKER på att han måste vara avkragad för all framtid då han som sagt inte i egentlig mening "förgrep sig" och inte hade sex med minderårig. Det framkommer inte heller varför flickorna lider så mycket än i dag. (Många inleder relationer med äldre män i den åldern.) Så vad har hänt i det här fallet? Svårt att döma innan vi vet allt anser jag. Men det kan mycket väl vara så att du och andra har rätt och att prästen ska vara avkragad även i fortsättningen. Att han fortsatt kontakta dem tyder ju på att han inte botats och bättrats nämnvärt.

   Äktenskapsbrott är det ju tyvärr rätt många präster gör sig skyldiga till. Men enligt Paulus som du hänvisar till anses även skilsmässa och omgifte som brott. Hur många präster blir kvar om sållar bort med de kriterierna?

   Radera
  5. Anna, du har rätt i att det nog inte skulle bli så många "präster" kvar i Svky om man skulle följa vad Jesus och Paulus lär oss. Men nu är ju inte Svky en kristen kyrka längre så man kan väl hitta på nya regler i enlighet med trenderna i "världen"?!
   Antony

   Radera
  6. Att många lever bekymmerslöst och ohämmat förhindrar ju inte att några faktiskt såras av en sådan här svekfull relation. Samhällsklimatet är extremt liberalt men det är farligt att sätta en standard för vad enskilda ska tåla utifrån det. Då kan det bli som med Göta hovrätt, vilken motiverade ett sänkt skadestånd till en tjej som hängts ut i en sexfilm på nätet med att "det inom inte alltför snäva kretsar av befolkningen med tiden har blivit alltmer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor". Som sagt tycker jag det är bra om kyrkan vågar ha en egen uppfattning om vad som är hälsosamt på sexualitetens område.

   Vad som är upprivande, och inte bara för dem som var med i Visby, är väl att det nu ser ut som att en präst kan göra så här utan någon synlig påföljd alls. Därmed verkar ju kyrkan se ”brottet” (i kristen mening) som försumbart. Det är ett hån mot alla som utnyttjats sexuellt.

   Skilsmässofrågan är väl inte lika enkel men kanske borde man diskutera mer hur lättvindigt kyrkan genomför nya vigslar. Många måste ju finnas som är frånskilda mot sin vilja och att se hur den tidigare maken eller makan ingår ett nytt äktenskap, under kyrklig välsignelse, med någon som han eller hon varit otrogen med kan inte vara så roligt.

   När det gäller fallet på Gotland kan väl tilläggas att den mannen inte är oumbärlig som präst. Det finns andra som kan fylla hans plats och om han lidit någon slags identitetskris av att inte vara erkänd av någon biskop (fast han lett gudstjänster) är det hans problem. Vill han tvätta sin byk tycker jag att han ska göra offentlig avbön i Kyrkans tidning – eftersom han verkar i offentligheten. Då kommer korten på bordet och Sven-Bernhard Fast behöver inte stå ensam i hetluften av obesvarade frågor.

   Radera
  7. Men Anna, du kan väl inte på fullt allvar mena att MÅNGA tjejer i 16-års åldern inleder förhållanden med 40-åringar!? Vad är det för tjejer? Förmodligen sådana som inte har framgång hos jämnåriga. Och då blir saken ännu allvarligare! Jag minns mina 20-åriga folkhögskoleelever som inte kunde dansa på ortens stora restaurang för det var bara "gamla gubbar" i 40-års åldern där! Och själv minns jag hur jag tyckte att en 32-åring var jättegammal när jag var 20 år. Att ogifta kvinnor i 30-40 års åldern får panik och hoppar på någon övergiven gubbe hör inte riktigt till detta. Jag har aldrig i mitt långa liv träffat på 16-åringar som föredrar gifta 40-åringar framför jämnåriga!

   Radera
  8. Niklas N: "Vad som är upprivande, och inte bara för dem som var med i Visby, är väl att det nu ser ut som att en präst kan göra så här utan någon synlig påföljd alls."
   Jag trodde att det var en ytterst kännbar påföljd att vara avkragad under ett flertal år av sitt yrkesverksamma liv? Är det inte det?

   Sexfilmen var ett mycket upprörande fall, det håller jag med om.
   Men i till prästen igen: inte heller att någon "inte är oumbärlig som präst" ska spela någon som helst roll i detta. Det enda som spelar roll är vilka gärningar som begåtts och hur personen utvecklats sedan detta hände.

   Radera
  9. F ö så säger jag inte emot, dvs jag strider inte för att denna mans rätt att utöva prästyrket. Om det stämmer, vilket jag läst nu, att han skickat porrfilmer till de tjejer som han utnyttjade förut så sent som 2011 så är det väldigt graverande och inger inte förtroende alls .Alltså kan jag förstå kritiken mot hans "påkragning".
   Det jag menade var att "straffet" inte alltid och med nödvändighet måste bli "livslångt" även om någon har begått grovt omoraliska och klandervärda handlingar tidigare.

   Radera
  10. Mycket klokt skrivet, Anna!

   Radera
  11. Anna: Jag har under tidigare blogginlägg förklarat varför jag tycker att han försatt sin chans, varför eventuell förlåtelse inte innebär att allting blir som förut, varför hans historia sätter gränser för livet ungefär som åldrandet gör det. Han borde vara nöjd med att slippa sitta med en kvarnsten om halsen på Östersjöns botten och bara vara glad över att livet fortsätter i nåd och gemenskap med alla oss andra icke prästvigda syndare. Det går väl att leva ett fullkomligt liv utan att vara präst? Så säger man i alla fall till åtskilliga andra som vill bli det men nekas på godtyckliga och ibland helt felaktiga grunder.

   Mannen har ändå kommit lindrigt undan. I hans CV finns ingen plump för formellt fråntogs han inte ämbetet utan sade upp det själv. Sedan undrar jag hur mycket lärdom han tagit av den här historien. Mina egna efterforskningar ger vid handen att han flera år efter 2008 agerat som gudstjänstledare på annat håll trots att han borde insett att han saknade befogenhet för det.

   En blind kan inte leda en blind och som präst skadar han förtroendet för kyrkan. Med det sagt önskar jag faktiskt honom välgång i livet.

   Radera
 4. Snurra inte in dig mer i detta, Dag! Det handlar varken om Koskinen eller Fast, utan om kyrkans trovärdighet! Svenska kyrkan framstår i en mycket dålig dager- och det gör de som försvarar detta också! - om man ser mellan fingrarna på ett uppförande som inte ens skulle vara gångbart bland icke-präster. Hur många skulle vilja ha en anställd som var gift, men inte kunde hålla tassarna borta från småflickor som han förförde i arbetsplatsens källare! Hela diskussionen är absurd! Svenska kyrkans präster ska inte vara sexmissbrukare eller pedofiler. Ska inte vara och SKA INTE HELLER HA VARIT DETTA! Allra minst under en tidigare ämbetsperiod. Någon anständighet får det väl vara! Det tycker säkert Gud också!!!

  SvaraRadera
 5. Inger Harlevi som röst ur folkdjupet?? Snarare handlar nog hela uppmärksamheten kring fallet till stor del om just henne och andra personer i domkyrkoförsamlingen. Mycket olustigt att fallet används av henne och andra för att driva kampanj mot Fast.

  SvaraRadera
 6. Är det möjligt att rehabiliteras? Tror vi inte att människor kan ändras?

  Det har talats högt om övergrepp, men uppenbarligen håller rättsväsendet inte med om denna beskrivning av vad som hänt. Ja, att det var fullständigt olämpligt råder det väl inget tvivel om, men det var för så vitt vetes inte olagligt.

  Är det då så att en laglig gärning hade lett till avkragning? Möjligtvis, men eftersom ärendet aldrig fick prövas av domkapitlet, så vet vi inte. Nu har sittande domkapitel avgjort, efter prövning genom närmre ett år, att mannen åter är lämplig.

  Detta ondgör sig en del över, men jag förstår inte att de inte också klagar över att polisen lade ner utredningen, om det nu var ett övergrepp som hade hänt? Varför ska förövaren inte straffas av den världsliga justitsen, utan blott av den kyrkliga?

  /V

  SvaraRadera
  Svar
  1. V, kyrkans moralregler behöver inte följa statens. Kyrkan kan ha högre krav eller lägre.

   Radera
  2. Vem har pratat om olagligheter? Inte jag! Det här handlar om ett olämpligt beteende hos en ämbetsinnehavare! Kräver man ingenting av präster längre? Personen ifråga var ju tydligen dessutom gift och hade barn. Vad vill en sådan människa med sitt ämbete? Han kan ju inte ta det på större allvar!

   Radera
  3. Att ha sex med någon i beroendeställning kan vara olagligt N, det beror på "hur det hela gick till" . Gjordes någon polisanmälan överhuvudtaget så att rättsväsendet kunde ta ställning?

   Radera
  4. Att otrohet i sig skulle vara grund för avkragning är ju rent önsketänkande! Vissa stift skulle ju knappt ha några präster då…

   Dessutom, så accepterar Svenska kyrkan ju både skilsmässa och omgifte i flera omgångar, så varför ska ämbetsbärarna plötsligt utsättas för moraliska måttstockar som inte hävdas i övrigt?

   /V

   Radera
  5. Jo, det är säkert sant att präster inte är så noga med sina äktenskap och sina löften. Kanske är detta det stora förfallet i Svenska kyrkan och inte en massa annat dravel! Annars trodde jag att man lovade inför Gud och denna församling...

   Radera
 7. Jag har läst Koskinens "drapa" - Och jag "kreks"...som min farbror Gunnar sa en gång för många år sen. Pissträngt och Kört!!!

  drängen Johannes B.

  SvaraRadera
 8. Anna är ibland såsom en frågande, osäker konfirmand - ibland som den självsäkra, kunniga debattören. Må vi akta oss för överdrivet självförtroende.
  särskilt om det leder till att man tar ett orimligt utrymme på en bloggsida.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tycker sådana här kommentarer är så oerhört märkliga och de uppkommer alltid på den här bloggen. Här sitter en anonym person någonstans i Sverige och funderar över hur jag ÄR (i stället för att som andra vad jag skriver) och det måste han/hon sedan dela med sig av - för att få medhåll? Men iakttagelsen att jag inför vissa frågor är som "en osäker konfirmand" och att jag ibland känner mig ha mer på fötterna är riktig. Bör jag tolka anonym som att han hon alltid uppträder som en osäker konfirmand eller alltid är tvärsäker - eftersom han finner en blandning av båda förhållningssättet som märklig och ovanlig?

   Men må vi akta oss för självförtroende. Det är dock inget som någon av kommenterarna här behöver oroa sig över - alla uttrycker sig ju oerhört osäkert och trevande för jämnan!

   P:S Nu måste jag genast gå och kommentera det nya inlägget och ta plats och söka uppmärksamhet och dessutom framstå som en kunnig debattör. Eller om det var en konfirmand. Eller borde jag satsa på att framstå som en kunnig konfirmand?

   Radera
  2. Maja säger att hon har en själsfrände i Anna. När Anna är tilllbaka, tittar hon in dagligen hos BloggarDag.

   Jag tror att Maja har rätt. Maja kan f ö vara lite emo av och till.


   Elaka Katten Måns

   Radera
  3. Ja Maja och jag har mycket gemensamt nu för tiden. Men när vi gick i samma klass gillade jag henne bara sådär. Hon var väldigt medveten om sin gräddiga nos och vita lena päls och effekten hon hade på hanarna. Var väl lite avundsjuk kanske.Ville också ha fin päls.

   Radera
  4. Nej men Anna, e' de' Du!
   Va' kul!
   Jag som va' smygavundsjuk på Dig!
   Du va' så bitchig och smart.
   Alltid!
   Vi har hur mycket som helst att ta igen!

   Maja Gräddnos

   Radera
 9. 58 rader, Anna,
  bättre då vid första stanna!

  SvaraRadera