måndag 13 april 2015

Kört på många sätt

Om jag läser en bok som försöker förklara sekulariseringen i Europa (främst) och i Nordamerika, och refererar boken, avfärdas informationen. Den har ingen bäring alls på vår fina folkkyrka. Några sidhänvisningar till passager där författaren missuppfattat eller far vilse, fick jag inte. Inte heller någon förklaring till att författaren upprepade gånger nämner Sverige och gör en demografisk analys, likväl beskriver något som saknar relevans för oss. Trots detta fortsatte jag läsa boken. Ja, vad skulle jag göra?

Författaren driver envetet tesen om ett samband mellan familjens och trons ställning, det förklarade jag väl tillräckligt tydligt. I bokens sista kapitel ska hon bli optimistisk. Det är där hon övertygar minst. Visst kan tron förnyas, menar hon, och bli en livskraft när familjen återvinner sin ställning som "naturlig familj", dvs mamma, pappa och barn. Vad som händer i Sverige är hon alarmerande kritisk till. När de offentliga systemen inte visar sig räcka till, finns det inte något nätverk kvar. Vi har blivit egoistiska individualister hela bandet och därför finns inget intresse att - bortom de sociala systemen - ta ansvar för varandra. När de sociala systemen havererar, finns inget kvar. Det blir ett elände. Är det ur detta elände den naturliga familjen återuppstår? Det kan nog författaren tänka sig - för detta måste ske. Menar hon. Därmed kan tron uppfattas vara relevant igen.

Folkkyrkan är körd. Det enda som kan rädda folkkyrkan till nyfödelse är en social katastrof av ett slag vi inte sett på länge. Nog är det lysande utsikter på sitt sätt. Vi får hoppas på den katastrof som visar sig vara en eukatastrof. Det tycks mig dock som en rimlig väg framåt att vi nu funderar på vad som kan göras. Det kommer inte att ske i det stora och rätt tröttkörda kyrkosystemet. Det kan bara ske i andra former- samtidigt som vi alltmer idogt måste samtala om vad som sker i kyrkosystemet. Trosskiftet i Svenska kyrkan Malmö var väl inte att bara gå förbi och de stora satsningarna på de nya heliga värden genom hela kyrkosystemet kan bara en blind missa - klimat och miljö. Saken borde inte förvåna. Varje kyrka har ett budskap - sitt eget eller någon annans - och en kyrka med svag identitet blir inbjudande för sådana som har ett budskap och söker möjligheter att institutionalisera det. Dessvärre har detta varit Svenska kyrkans läge under hela modernitetsfasen (och en fara som följt Kyrkan i långliga tider men med mindre genomslag). Till skillnad från andra uppgörelser i Kyrkans historia, är inte detta en uppgörelse om bekännelseformuleringar där bibelord är argument i motsättningar där ett nytt evangelium ska införas. Nu sker allt mycket mer sublimt. Det gamla hamnar i skuggan, det talar vi inte om. Det nya har lyskraft. Därmed blir det inga uppgörelser och i brist på uppgörelser går tiden och vanan blir normerande makt. Frågor om Sanningen blir irrelevanta.

Är den rimliga analysen att välsignelsen viker eller redan har vikit från Svenska kyrkan? Ja, menar de som lämnar sammanhanget /jag skrev inte "skeppet"/. Nej, svarar väl andra, och fortsätter förvalta det de håller på med utan att förnya det. Krismedvetandet är inte särskilt utvecklat. Grodorna i vattnet vänjer sig gradvis vid värmen. Min fråga blir kanske mest en fråga vilka som har Svenska kyrkan kär därför att de i henne har sett Kristi kyrka i aktion. Finns inte den sortens människor kvar, är det kört för Svenska kyrkan på alla sätt. Men bli inte ledsna. Det kommer att finnas kvar något som kallas "Svenska kyrkan" på samma sätt som något kallas "Svenska kyrkan Malmö". Och i vår tid kan de flesta nöja sig med skenet. Med en kommunikativvänlig transformation kan tillräckligt många medlemmar behållas. Riktigt till vad, är inte så lätt att veta, men något som framstår som relevant och trallvänligt blir det alla gånger.

Hur kan jag säga så? Utifrån insikten att skit flyter. Det har Jan Myrdal påpekat. Skulle Jan narras? Annars kunde jag hänvisa till det reformationsbegrepp som hävdar att reformation är ständig omgörning av kyrkan. Det trodde Luther. Han skulle avvisa en sådan tanke som en transformationslära. Reformation är att Kyrkan alltid måste tillbaka till den apostoliska grundformen.

I kväll får vi väl tala lite om det s k Läget när Frimodig kyrka i Växjö stift har årsmöte.

Skulle jag kanske vid tillfälle koppla på frågan om biskoparna som stolpar runt med sina frågetecken? Jo, det kommer. Men ni får lugna er. Överste Salander och jag tärde råbiff mm i Vedborm. Sådant sitter i länge i en något åldrad mans kropp.

30 kommentarer:

 1. Jag önskar en nyutgåva av "Vida hon famlar"!

  SvaraRadera
 2. Svårt att veta hur det skall tolkas. Uppsala Nya, tidningen på orten, har varken bild eller text om biskopsvigning i domkyrkan. Trots att landets andra biskopar var där, förmodligen representanter för kungahuset, utländska gäster, Kyrkostyrelse m.m. Irrevelant? Trots alla mediasatstningar inget genomslag. "Rikskyrkan" är i varje fall en chimär.

  SvaraRadera
 3. Läste just i DN om jobb som ger mest lön. Präst kom som god tvåa bland de karriärer som räknades upp. Alla som sökte utbildningen blev antagna i brist på sökande. Att vara präst räknades som välbetalt. Med sådana kvalifikationskrav lär prästerna knappast vara de som bygger framtidens folkkyrka.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om man ser till studiekrav och arbetsbelastning så måste "präst" i Svky vara bland de högst betalda jobben, särskilt kyrkoherdarna. Inte undra på att en allsköns charlataner söker sig till den karriären, men det riktigt tragiska är att de blir antagna!
   Antony

   Radera
  2. Man har i SvK pengar att sätta in i en apparat, som inte vet vad den skall producera. Och om någon mot förmodan producerar företagets produkt, blir han satt under övervakning, och omplacering eller avkragning övervägs.

   -I kyrkan är det en merit att vara ateist, hävdade min filosofilektor för 25 år sen.

   Hans omdöme står sig nog fortfarande rätt bra.

   Svenska Kyrkan lär få de präster den förtjänar.


   P

   Radera
  3. Genus- och migrationsvetare bör i stor omfattning anställas i SvK f a minska arbetslöshet bland högskoleutbildade med värdelösa pappersmeriter, och för att vidareföra folkkyrkans av överheten givna uppdrag, nämligen att i allmogen inskärpa trohet mot överhetens gudar.

   Radera
  4. De flesta karriärister i Svky är väl i någon mån genusvetare eller t.o.m. "genustalibaner" volket också är nödvändigt för karriären. Om man till det kan stoltsera med att vara en fullfjättrad relativist som Antje "allahu akbar" Jackelén eller universalist som baron Dalman (helst både ock) finns det nästan ingen gräns för hur långt man kan gå!
   Antony

   Radera
  5. Stockholms kontraktsprostar och biskop åker till Iona för att bli undervisade av Eskil Franck, den avhoppade, som gav ut sin bok på ateistiska förlaget Fri tanke där Sturmark är VD.

   Radera
  6. Det "ekumeniska" "klostret" på Iona har blivit en bas för nästan alla postmoderna och nygnostiska heresier. Den helige Columba ber säkerligen många förböner för att platsen åter ska bli kristen!
   Antony

   Radera
  7. Johan Dalman är inte baron, inte ens adlig. Det kommer att bli nästa Refaat El-Sayed-avslöjande, efter att han vigts till biskop. Det krävs bara en släktforskare och en scoopvillig journalist. Skandalen ruckar honom inte ur stolen i Strängnäs, men det löje som kommer att vidlåda hans person kommer att hindra hans translatering till arkepiskopatet, vilket har varit hans livslånga dröm.

   Elof Sundin

   Radera
 4. Vilket är alternativet till folkkyrkan?

  -Den som dömer ut vår demokratiska svenska folkkyrka har också att påvisa dess alternativ. Så sker inte i ovannämnda bloggtext. Beklagligt. Men avsaknaden av alternativ kan bero på att skribenten antingen är klok nog att avstå från att nämna högkyrklighetens kyrka (som han innerst inne annars gärna ville se) eller också helt sonika saknar ett bärande alternativ.

  Jag tillhör dem som förvisso inser att Svenska kyrkan måste bli mer vital, mer frimodig, alltså orädd, kasta loss den PK-attityd som finns här och var, gå ut på gator och torg, tala klartext, ta plats i samhället, alltså allmän aktivera sig. Det går inte bara att sitta still i båten och tro att allt skall b li bra en dag. Präster och förtroendevalda måste kasta av sig de trånga kläderna, använda medierna - detta är mitt upprepade tjat - för att sprida Guds ord och för att påvisa kristendomen sannings- rättfärdighets- och missionsbudskap och dess nåd. Kristendomen som en sköld mot ondska, förtryck, hat och våld! Alla i folkkyrkan verksamma har ansvar för att så sker.
  Folkkyrkan är basen, grunden, den geografiska existensen i landet för detta. Den finns, den kan, den har (ännu, dock krympande) resurser för detta. Den måste helt enkelt agera. Ingen tid finns att försitta. Det är nu det gäller. I dag, inte i morgon eller övermorgon.

  Men kom inte och säg att folkkyrkan är "körd". När jag ser ordet, upprepningarna av det i kommentarerna, tvärsäkerheten ser jag också nästan förhoppningsfulla rader om detta dolda i den synliga texten. Som om de s k förståsigpåarna alltså önskar att folkkyrkan skall köra sig själv i botten, förminskas i allt snabbare takt och så småningom alltså dö, raderas ut från vårt lands geografiska och teologiska karta.

  Sådana förhoppningar är fula, därför att de signaler den totala oviljan hos dem som skyndar sig att öppna munnen om denna framtid inte vill lägga ett strå om kors för att hjälpa och ge liv åt folkkyrkan.
  De står vid sidan om med händerna i fickan, smått leende.
  Men vad skall komma i stället? Fråga dem, och leendena stelnar som den mjuka leran i höstens första reella frostnatt.
  Högkyrkligheten - är det alternativet till folkkyrkan?
  Vad var det Rellingen svarade en gång?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD kan vara säker på att många "scannar" scenen för att skönja vilket alternativ som röjer sig. Det blir ett alternativ, förmodligen en kombination av förefintliga ännu livskraftiga andligheter. Dit hör inte det s.k. rikskyrkliga.

   Radera
  2. Vad som ska komma i stället?
   Jag tror den s k "högkyrkligheten", den förkättrade.
   Och på sikt (kanske inte i Din och min livstid) tas den tillbaka upp i Katolska Kyrkan.
   Och varför inte?
   Jag upprepar: Varför inte?

   LG

   Radera
  3. Ja, den s.k. högkyrkligheten har funnits med som ett alternativ ända från Johan III: s Röda bok till Den lundensiska högkyrkligheten och Rosendals väckelse. Kanske i kombination med en pingst.karismatisk väckelse och förstås den romerskt katolska grundläggningen från 1000-talet och 400 år framåt. Varför inte? Det finns ju redan där.

   Radera
 5. Så talte "förståsigpåaren" Dike, då han än en gång, med alltför många ord
  och "upprepade tjat", ändå tycks ha fått ngt av kyrkligt krismedvetande!

  SvaraRadera
 6. Fast jag undrar allt om inte motsatsen mellan hög- och folkkyrklighet delvis är konstruerad. Den "palmqvistska" folkkyrkan, där demokratin är överordnad evangelium, har förvisso aldrig varit annat än körd, men den "billingska" folkkyrkan, om syndernas förlåtelse till Sveriges folk genom kyrkans förkunnelse och verksamhet, har bland sina tillflöden också fader Billings lundahögkyrklighet. Här finns mer att upptäcka och utforska, i alla fall för folkkyrklighet som likt Dike räknar med att kyrkan har ett budskap att bära fram och för högkyrklighet som ser att individuella projekt och PK-soloåkningar måste bort, till förmån för kyrkans budskap.

  SvaraRadera
 7. Hur kan det vara så kört? Den nye stiftchefen i Växjö ska ju snart diputera på sin (välbetalda) avhandling om gudstjänstgemenskapen i folkkyrkan. Har man fått så bra betalt för att hitta både "gemenskapen" och "folkkyrkan" så måste det väl finnas något hopp för Svky?!
  Antony

  SvaraRadera
 8. Jag tror att familjen är minsta enheten i Kristi Kropp som Dagbloggen hintar om i dag. Många som i dag är kristna har haft en mor, farmor som ber.
  Ja, Bengt Olof, det finnes en angelägenhet, precis som du säger. det heter "i dag om du får höra Herrens röst, (5 mosebok 6 tex ) det är en kallelse att ta ansvar för sin familjs andliga väl, till välsignelse. Där man kan säga "kom och se, vi har funnit ..."

  Kallelsen till omvändelse börjar med mej, min familj osv
  Den som går ut på gator och torg, måste ha något säga, vittna om vad Gud har gjort i sitt liv. Det räcker inte att vi släckte lamporna under Earthhour eller "rätt lära" i en viss fråga.
  Kanske är svaret så enkelt, personlig omvändelse, förbön och husandakt???
  Kommer alla i både " doa och hoa- körer" med familjer fyllda med nytt liv i den Helige Ande så fylls väl både folk- och högkyrka! Prästänka

  SvaraRadera
 9. Prästänka,

  -Men har då högkyrklighetens företrädare inget att säga, om de går ut på gator och torg? Det utgår jag ifrån. Problemet är väl att de inte vill göra detta - i varje fall inte i folkkyrkans regi. Men det är ju en sådan samlad kristenhet, som jag vill se: att alla kristna förenas över samfundsgränser och gemensamt går ut i en omfattande missionsoffensiv, skriver artiklar i riks-, regional- och lokalpress, använder den digitala spridningsmöjligheten maximalt, utmanar kulturradikalismen, Humanisterna och de som vill skyffla kyrkan under mattan.

  Jag har skrivit det förut och upprepar det igen: att högkyrkligheten kan, om den vill, och blir då en bra tändvätska i offensiven.
  Men i sekulariseringens hårda tid kan vi kristna inte bekvämt luta oss tillbaka. Vi måste frimodigt strida för Ordet, sanningen, rätten, solidariteten, människovärdet och det som bär upp vårt samhälle och ger människan kraft att klara vardagens problem.

  I den kampen behövs således alla.
  Kan vi räkna med Dig också?
  jag hoppas det.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bengt Olof!
   Du säger många bra saker, ja, jag går gärna ut, när det känns rätt och fysiskt kan. Förresten du kanske skrev om oss i Barometern 1986? Då turnerade jag med King's Kids hade bla konsert m sång o dans utomför domkyrkan i Kalmar. Efteråt samtalade o ev bad både barn o vuxna med folk som samlats o lyssnat. (Del av YWAM interdenominell, internationell missionsorganisation) bild i tidningen vill jag minnas att det var?
   Inom högkyrkligheten finns det väl allt, som i alla andra sammanhang. En präst yttrade: "Kommer det någon till kyrkan o vill 'bli frälst' så hänvisar jag dom till Pingstkyrkan". Det kom faktiskt en ung missbrukare o ville ha hjälp ngt år senare. Vi tillfrågades, o fick glädjen att be med henne att ta emot Jesus i sitt liv. Följde med henne till LP vännerna där hon fick hjälp!
   Kärleken till Ordet är viktig för dig. Tyvärr har både du o jag ibland använt det slarvigt nyligen, lösryckta citat. Läste i dag hela kapitlet i LK 16 "ingen kan tjäna två herrar.. " det står i ett sammanhang där Jesus talar allvar om förvaltarskap, ekonomi, skilsmässa, allvaret i förkunnelsen att det finns en himmel att vinna och något att undfly...
   Att tala, be för sina nära medan vi har livet! Läs!

   Den digitala, mediala utvecklingen är viktig. Utan tillgång till detta hade de nio år jag inte kunnat sitta,gå eller stå, dvs inte kunna
   komma ut varit outhärdliga. Vi kan nå ut och Evangeliet bär inte bojor! Min "församling" har varit Visjon Norge 24 h/dygn sändningar med gudstjänster, program, reportage, bibelstudier med Norsk ekumenisk bredd. Youtube har mkt Bibelförklaringar, det finns en FB-grupp, "utmaningen" där ca 3000 läser Bibeln tillsammans.

   Tackar Gud för Missionsprovinsen, det är dom som sett och gjort något åt min isolering. Gruppen på min ort kommer hem ibland med bibelstudium, nattvard. När dom samlas i andra hem, så kan jag följa med via Scype. PTL!
   Låt oss inte förakta de få, en ringa begynnelse. Jesus hade flera enskilda möten med människor än att stå på barrikaderna!

   Ladda ner apparna till Visjon Norge, 24h/d, Livets Ord, gå med i "Utmaningen" på FB. Välkommen! Prästänka

   Radera
 10. Vad ska "folkkyrkan" säga. Som om någon vid megafonerna hade något att säga om Guds rike. Som att de alla medlemmarna skulle kunna ta något ansvar, eller att de församling från söndag till söndag skolade som fortfarande inte hanterar en habil predikonivå skulle kunna vittna. Var glada om ni har en församling att gå till, om ni har någon att be med. Det kommer inte bli mer självklart. Uppgiften kommer inte vara att gestalta alternativ, de kommer försvinna iväg i sekter eller ätas upp av rikskyrkans alla projekt och goda föresatser. Uppgiften är att överleva som Gudsfolk i Sverige. När allt sedan fallit kan vi se vad som uppstår.

  SvaraRadera
 11. Det är nog aldrig kört för en folk-kyrka.
  D.v.s. en dit det kommer folk på gudstjänster.
  De kyrkor som samlar flest människor på söndagar kan intyga om detta.

  De kyrkor som har fler anställda och förtroendevalda är gudstjänstfirare kan knappast kalla sig folk-kyrka och bör göra studiebesök i kyrkor som lockar folk. Motsatsen till folk-kyrka, är det ämbetsbärar-kyrka?

  Vilken kyrka i landet har flest besökare en ordinär söndag?
  Hillsong Stockholm?
  Filadelfia Stockholm?
  United Malmö?
  Livet Ord i Uppsala?
  S:ta Eugenia Stockholm?
  S:ta Clara Stockholm?
  Smyrna Göteborg?

  En kyrka utan folk (d.v.s. gudstjänstfirare), är förr eller senare körd!
  Åtminstone som kyrka.
  Som trossamfund för förmedlande av förtroendevaldas och anställdas åsikter kan organisationen leva kvar så länge pengarna räcker.

  Som kommentar stod det på Text-TV härom dagen att en pingstpastor anser att man kan komma till helvetet efter döden, som ett alternativ till att komma till himlen.
  Det kommer visst folk till hans kyrka ändå har jag hört.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Av de uppräknade församlingarna är endast S:ta Klara svenskkyrklig. Och då endast till nöds. Betänksamt!

   Argus

   Radera
  2. Det går nästan lika många i Kristus Konungens mässor som det besöks Svkys gudstjänster under en vanlig söndag i Göteborg. Ett bättre bevis på Svkys kollaps är nog svårt att få (även om det katolska mässfirandet har ökat betydligt de senaste åren)!
   Antony

   Radera
  3. Nu var det mer en fråga om vilka kyrkor som samlar mest folk. Några av de mer fullsatta kyrkorna jag känner till inom SvK är alla fysiskt små som Buråskyrkan Göiteborg, Furulundskyrkan Partille, Kummelbykyrkan Sollentuna.
   Enligt en bekant så kör Hillsong tre gudstjänster per söndag och sexiotalisterna i församlingen känner sig lastgamla i sammanhanget.
   Visst kan man kritisera detaljer i teologin både här och där, men på vissa ställen talas det mycket om Jesus.

   Radera
  4. Håkan Sunnliden har på sin blogg nyligen lagt ut en text, ursprungligen från SPT, i fyra delar av Stellan Bengtsson angående kyrkolivet i Södertälje. Några siffror ur texten visar tydligt på Peter Ts poäng.

   Av stadens 64.000 invånare beräknas 4.700 gå i kyrkan en given söndag. Av dessa går 270 i en luthersk gudstjänst. Av dessa 270 går 80 till EFS vilka lockar fler än någon Av territorialförsamlingarnas gudstjänster (fast huvudkyrkan S:t Ragnhild är nära med 75). Nu finns stora och kyrklig invandrargrupper i Söder tälje så helt rättvis är kanske inte jämförelsen. Jämfört med antalet kyrkotillhöriga är det dock inte mycket bättre. SvK i Södertälje har 27.000 medlemmar. 1% av dessa går alltså att i kyrkan en given söndag.

   Om scouterna inte vill gå på hajk dör scoutkåren ut. Detsamma lär hända med det samfund vars medlemmar inte besöker gudstjänster. Det är inte fråga om en sådan organisation dör ut, utan när.

   Radera
 12. Visst är S:t Klara EFS - förening, ej längre under Storkyrkoförsamlingen?

  SvaraRadera
 13. Prästänka,

  Jag beklagar verkligen Din bundna situation och förstår mycket väl hur mycket angivna TV-program har betytt och att Du vill framföra ett särskilt tack till missionsprovinsen, vars företrädare har bistått Dig.

  Som Du vet har också Svenska kyrkan många människor som verkar diakonalt, ser eländet och glädjen bakom vardagens kulisser. Alla de som verkar i den kyrkligt-sociala sektorn i vår folkkyrka är verkligen värda ett tack.

  Som Du vet är det ju bara ett fåtal som geografiskt kan nås av missionsprovinsens företrädare, då dessa är mycket få till antalet och finns på endast enstaka platser i landet.

  Jag har naturligtvis inte ett dugg emot provinsens arbete men önskar att dess representanter inte skall - som jag ibland ser exempel på - vara negativ mot Svenska kyrkan utan i stället önska den all framgång och ännu större gehör. Ingen kyrkligt engagerad person vinner ju något på att kritisera någon annan. Kyrkan vinner inget heller. Alla goda krafter behövs ju i missionsarbetet. Det som binder samman dem är ju ofantligt mycket mer än det som skiljer dem åt.

  Låt mig avslutningsvis göra en liten jämförelse från sportens värld. Vad spelar det för roll i ett fotbollslag varifrån den enskilde spelaren kommer, vilket ursprung, vilken etnicitet eller samfundstillhörighet han har? Det väsentliga är ju att han kan spela fotboll, vara en duktig kugge i laget och bidra till dess framgångar.

  Gud vare med Dig, kära prästänka!

  SvaraRadera
 14. Tack 16:03 det var vänliga ord!
  Inte gått in i diskussion pga "Pityparty" men det är smärtsamt att se SvKs paradigmskifte (vad kyrkan är full av Rinner ju över på bloggen.) I sårbar situation är det för mycke att dras in i religionsblandning, det är inte bara olika samfundstradiyioner utan yoga, taktil beröring mm Ev hembesök är i samarbete med kommunens satsning på Vissa grupper svårplacerade på arbetsmarknaden.finns säkert välmenande människor. Vägen tillbaka för kyrkan ... De äro få, som finna den och vilja den gå. Willian Booth befarade för framtiden: religion without den Helige ande, Christianity without Christ, forgiveness without regeneration, politiks without God. Prästänka

  SvaraRadera
  Svar
  1. PS. Till 16:03 För 15 år sedan var jag på anställningsintervju för en diakonitjänst i en storstadsförsamling. Frågan var om jag var villig att fortbilda mig "för att ta hand om våra kroppar- helhetssyn". Dvs alternativa metoder Qi Gong, Zonterapi, massage.
   Vill inte heller fira Mässa i skaparens, befriaren o livgiverskans namn. Kulturkompetens o religionsdialog krävs för att ha hemtjänst! DS

   Radera