tisdag 22 maj 2018

Faktakoll

Bloggardag fattade inte riktigt hur det där med faktakoll skulle gå till men kunde befrukta det värsta, dvs att något journalistyngel enkelt skulle fastslå hur ett komplicerat sammanhang egentligen var. "Faktiskt", som man säger.

Faktakoll 1
Nu dementerar DN utifrån Radio Kronoberg och radioredaktören Brollei insats att "Katolska församlingen i Växjö" (heter den verkligen så) skickat in och ännu mindre fått avslag på en ansökan om klockringning. Detta är ett falsk påstående. Det har fått spridning på sociala medier och bland annat har den ryska propagandasajten Sputnoik rapporterat om "nyheten", vet DN att berätta.

Rätt otroligt att allt är fejk. Troligare är väl att det gick till som det brukar i byggärenden. Någon frågade och det gavs ett muntligt besked att detta inte var att tänka på _ och då var saken inte värd bråket att skriva ansökan och kanske överklaga. Hur det går till när det samtalas om bygglov måste många veta. Så här går det nämligen till. Man frågar för att få klart om  ett projekt är värt att gå vidare med. Radio Kronoberg fick ett tips om att det inte fanns någon ansökan, kommunen letar i sina arkiv (byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden – och polisen. Här läggs tid och arbete. Nu vet redaktören Brolléus att Ingvar Fogelqvist är "en snäll farbror" som "känner sig riktigt dum". Dumt blev det, men det var inte Ingvars fel. "Det är inte riktigt samma sak" att få ett muntligt besked från kommunen som att ha skickat in en ansökan. Kanske inte. Men effekten blev densamma. Och klockringning har ofta väckt starka känslor, fråga dom i Halmstad t ex.

Faktakollen ter sig som ett ideologisk tillrättaläggande. Jag tror inte denna koll gör debatten om muslimer enklare. Men det var värdefullt att Bloggardag nu fick insikter om vad faktakoll går ut på. Faktakollen visar att Radio Kronoberg hängt ut pater Ingvar som något han inte är, en cheater.

Faktakoll 2
Den 17 maj formulerade rättschefen ett avslagsbeslut om utlämnande av handlingar. Det gällde de maskerade avsnitten i "Arvtagarnas" skrivelse. Argumentet för avslag är att skrivelsen utgör underlag för förhandlingar. "Då det kan antas att ett utlämnande av handlingen i de delar som är i fråga skulle skada kyrkan genom att försvåra för nämnda förhandlingar ska handlingen i dessa delar inte lämnas ut."

Nu vet ju "Arvtagarna" mycket väl vad som står i deras skrivelse. Det är inte självklart att förhandlingarna skulle skadas av att andra, nämligen de som läser kyrkligdokumentation.nu, får veta. Transparens var ett nyckelbegrepp när kyrkoordningsföreskrifterna om offentlighet kom till. Den slutsats som i nuvarande läge kan dras är väl den, att saken är betydligt värre än kyrkostyrelsen fått veta. Det förklarar sekretessen. Om det är så illa som det kan antas, måste väl kravet vara att den nya kyrkohandboken återkallas tills de rättsliga frågorna är avgjorda. Det ligger inte minst i Svenska kyrkans intresse att så sker.

Faktakollen drar slutsatsen att förhandlingsläget inte förändras av att andra får se vad "Arvtagarna" hävdar. Däremot sitter de som sagt kyrkostyrelsen att det sannolikt inte var några problem att distribuera boken lite illa till om folk får läsa. För är det just det som inte skulle få vara. Problem.

Faktakoll 3
Antjes predikan på Pingstdagen har kommenterats och Antje har utsatts för organiserade eloger på fejjan. Bilden av att Antje är utsatt förmedlas då och då. Det finns en trollfabrik också inom kyrkan, visste Antje att berätta i Berlin den 2 maj. Den lilla problematiken är väl att på så vis kan all kritik avfärdas. Bloggardag, vars natur är det pigga, det käcka och det muntra, kan tycka synd om Antje. Det blåser på toppen, men det är en blåst som klarnar sikten och så ska det vara. När det blåser ställer sig en tapper skara upp till försvar för Antje. Hon beskrivs då på #enEloge som orkar stå upp för medmänsklighet, humanism, godhet, värme och intellektuell hederlighet. Hon är en stor förebild, har et aldrig sinnade tålamod, hon låter sig inte tystas av onda tungot . Som en ängel förklarar hon outröttligt. Hon står upp för de behövande. Någon tror inte på gud men på Antje och någon annan ser "rent och ohämmat kvinnohat" i kritik av Antje. Antje Jackelén tackar för alla dessa sympatibevis. Så nu vet ni.

Antje tog själv tag i arbetet med kyrkohandboken. Det var kanske nödvändigt så som det blivit, men följden är attAntje i alla lägen nu måste försvara kyrkohandboken. Den som varit ordförande för en arbetsgrupp står inte längre fri. Det får sina konsekvenser. Leden sluts och kritiken uppfattas som illvillig. Predikan blir då ett inlägg som syftar till att värda kritiken och kritikerna. Det uppfattas. Hon glömde nämna att Voldemort inte fick vara med i arbetet men glömde också att innehållsligt avviker den nya kyrkohandboken från den allmänna gudstjänsttraditionen

Christian Gerber berättar den anekdot Antje förde vidare i sin predikan. Vi läser Historie der Kirchen-Ceremonien in Sachsen. Detta omfångsrika verk, Gerber menar att det är den kortast möjliga historien, finns sammanfattat på engelska, men Bloggardag är högst osäker om denna sammanfattning verkligen gör Gerber rättvisa. Vill någon kolla sammanfattningen är adressen
http://www.luthermem.org/wp-content/uploads/2015/07/history-of-church-ceremonies-in-saxony-bengtson.pdf
Fulltextversionen på nätet tedde sig denna morgon oläslig och Bloggardags musikbibliotek finns å Lantegendomen.

Ska faktakollen sättas in, påstår Gerber ingenstans vilken kyrka, plats, kompositör eller vilket verk  som avses. Möjligheterna är legio. Gerbers avsikt med att berätta anekdoten utgår från hans grundläggande pietistiska och antiliturgiska hållning och hans syfte är att skapa opinion mot den typ av musik som huvudfrågan av lutherska kanttorer skrev. Det var under 1800-talet som Gerbers lilla oprecisa berättelse kom att kopplas till J.S. Bach och omväxlande till Matteus- och Johannespassionerna.

Antjes grepp var retoriskt men bär ingenstans. Vi behöver inte vänta hundra år för att förstå att kyrkohandboken är svag. Och den breda uppslutningen kring den  handlar om vad kyrkomötet gjorde, inte vad resultatet i gudstjänstutskottet blev för där var röstsiffrorna på avgörande punkter 8-7. Det kan vara bra att minnas.

Sedan ska man nog hålla i minne den tankemodell om troll som är Antjes. Hon hör till dem som undrar hur det kommer sig att det bland våra egna finns de som misstror hela tiden, misstänkliggör och bara vill hitta hårstrået i soppan. Detta är vad Antje själv uppfattar från den kyrkliga debatten. Hon känner dock att "vi är många!"

Faktakollen gav några dystra insikter och ett avslöjande av ett rent påhitt, fört vidare som argument i en predikan i Uppsala domkyrka. Fast vi kanske inte är riktigt så många som kyrkoledningen vill tro? Reflektionerna göra sig själva. Faktakontrollen är däremot ett projket att hålla fast vid.


31 kommentarer:

 1. Faktakoll 1:
  När vi bodde i en annan kommun och ville göra allting rätt blev svaret från chefen på byggnadskontoret: fråga inte så mycket (underförstått, gör som ni vill). Bra – men detta diariefördes såklart inte och han hade givetvis aldrig stått fast vid det om det blivit sak av det hela.

  Faktakoll 2:
  Vad gäller ”Arvtagarna” borde det kanske ses så att de ”äger” sin egen skrivelse och själva kan lämna ut den. Att de inte gör så (?) kan tyda på att de är nöjda med sekretessen. (Se där ett riktigt juristsvar.)

  Faktakoll 3:
  ”…förklarar hon outtröttligt.” Det jag tagit del av är inga förklaringar utan sedvanligt överkyrkligt snömos. Det översåtarna försöker lura oss med. Det skulle vara intressant att veta vem som EGENTLIGEN satt ÄB där hon är.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Elisabeth, du som är jurist och dessutom har förståelse för allvaret i denna fråga. Finns det inte någon formell möjlighet att kalla in Överklagandenämnden "urtima", d v s utöver planerat sammanträdesschema, så att ÖN får tillfälle att ta ställning till ärendet med de strukna avsnitten i Faktakoll 2? I det här fallet kan man ju mycket väl tänka sig att själva den breda folkuppfattningen kommer att ha en betydelse för frågans utgång, och i frånvaro av offentliggjorda dokument är det ju fortfarande Kyrkostyrelsens beslut att tillåta användning av KHB som i mänsklig mening "gäller" inom SvKans officiella organisation, oavsett hur galet detta beslut än är.

   Radera
  2. Tapel,
   ärligt talat vet jag inte. Är inte insatt i ÖN:s regelverk men tror att man mycket väl kan ha ett extra sammanträde om man finner att det behövs. Det lär dock vara nämnden själv som beslutar om det behövs eller inte.

   Radera
  3. Intressant. Jag tänkar på att skadeståndskraven rimligen blir större för varje dag som KHB är i bruk och redan bör vara en bra bit över en miljon, kanske 2-3 miljoner, och att det ändå finns en risk att KS:s ledamöter och ledande tjänstemän på kansliet kan bli personligen hållna ansvariga i straffrättsligt avseende. Borde detta inte vara skäl nog för ett extrainkallat möte? Om din förmodan är rätt är det väl den som gjort överklagan som personligen bör kontakta ÖN:s ledamöter och anmoda dem att extrainkallas på eget initiativ?

   Radera
  4. Kontakta ÖN och be dem överväga ett extra möte på grund av sakens brådskande karaktär kan man givetvis göra. Då har man i alla fall gjort vad man kan.

   Radera
  5. Men är denna sak ett ärende för ÖN?

   -Kan ÖN, Elisabeth, formellt behandla denna sak? Den handlar ju inte om ett tidigare beslut, som överklagas; ÖN är ju en instans, som man vänder sig till vid missnöje med just tidigare utslag.

   Vad skall ÖN göra, enligt Dig och Tapel? Än har vi för övrigt inte sett några väckta juridiska frågor kring handboken, trots ett förfärligt väsen på denna blogg och där både det ena och andra har antytts.
   Handboken är ju nu i bruk, kan vi alla konstatera.

   Har det månne varit alltför mycket väsen för lite ull?
   Själv tänker jag på det kloka i att inte springa iväg, så snart det prasslar i buskarna, och skrika att vargen kommer.

   Än har vi ju inte sett någon varg i eller kring handboken. Eller har någon annan gjort detta?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  6. Bestämmelser om rätten att ta del av Svenska kyrkans handlingar finns i 10 – 11 §§ lagen (1998: 1591) om Svenska kyrkan. Utöver vad som följer av offentlighets- och sekretesslagen har var och en rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar. Denna rätt får bara begränsas om det är särskilt motiverat med hänsyn till
   1. skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden,
   2. Svenska kyrkans ekonomiska intresse, eller
   3. något synnerligen väsentligt intresse.

   Enligt 13 § samma lag överprövas beslut som innebär att någon inte får ta del av sådana handlingar som avses i 11 § på det sätt som Svenska kyrkan bestämmer.

   I kyrkoordningen finns bestämmelser som innebär att ett avslagsbeslut på nationell nivå mot att få ta del av en handling kan överklagas hos ÖN. Om den som vill ha handlingen inte nöjer sig med beskedet om sekretess ska ett skriftligt beslut med anvisning om hur man överklagar lämnas ut.

   Radera
 2. Här behövs också faktakoll!

  -Är KM:s stora majoritetssiffror för handboken färre än gudstjänstutskottets sju (7), de som inte ville anta den?
  Bra, för övrigt, att bloggaren nu hänvisar till i demokratins regelverk om voteringar hänvisar till en dylik. Det gläder en trogen medlem av Svenska kyrkan.

  Sedan gäller det faktakollen. Hur vore det, om en sådan äntligen görs om vad Svenska kyrkan är för en kyrka.

  Är kyrkan kristen? Bekänner sig kyrkan till Fadern, Sonen och den Helige Ande?
  Eller är Svenska kyrkan företrädare för en annan religion.

  Kan vi vara överens om, bäste bloggare, om att föreslå en sådan faktakontroll?

  BEBNGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Denna kontroll bedriver Bloggardag oupphörligt, så vad är det för religion där Gud tilltalas som vår Moder?

   Radera
  2. Är BOD kristen? Bekänner sig BOD till Fadern, Sonen och den Helige Ande? Eller är BOD företrädare för en annan religion?
   Berit

   Radera
  3. Noteras att +BOD passar på de tre frågorna ovan. Märkligt men inte oväntat. Här blev det tydligen för svårt.
   Berit

   Radera
  4. Faktum är att det på sistone HAR skett en tydlig förändring i BOD:s språk! Han nämner numera explicit Treenigheten (Fadern, Sonen och den Helige Ande), där han förr bara skulle ha skrivit "Gud och Jesus". Detta måste väl ändå välkomnas och uppmuntras; han kommer då så småningom att förstå alltmer av SvK:s tro och väsen (dvs. inte bara kyrkopolitiken)!/Paul

   Radera
 3. Och Tredjedagens gudstjänster sammanlyses till S:t Sigfrids kyrka vid Stora Essingeleden. Mässa kl 18.30, Hans-Åke Holmström m.fl. (I Nianfors kyrka kl. 19 kan ni få en andakt med kh Pär Stenberg och musik av pingst-pastor GertOve Liw m fl, dock ej mässa. Men det är väl inte alla som hinner till S:t Sigfrid efter jobbet). God fortsättning på pingsthelgerna - än hänger vi inte undan de röda färgerna!

  SvaraRadera
 4. Frågan är hur många troll som är anställda av SvK?
  F.ö. gillar jag parafraseringen av HSB, dåtidens kanske mest inflytelserika person för SvK.

  Faktakoll 2 har som sagt ingen betydelse för förhandlingarna, endast för den allmänna bilden (och kyrkostyrelsens) av kompetensnivå i bunkern.

  SvaraRadera
 5. Apropå pingstpredikan. Om en historia är bra och nyttig, skall den inte synas i sömmarna:

  Jesus var flykting. Alltså tar vi emot Jesus, när vi tar emot muslimska flyktingbarn.
  Kristian Tyrann kallades Christiern den Gode i Danmark. Alltså är inte saker och ting som vi tror.
  Israel är det största hotet hotet världsfreden. Om alltså Israel kvävs, får vi en bättre och fredlig värld.


  En skall aldrig faktakolla! Nyttiga och pedagogiska historier, som den om Thomaskantorn Bach, är självevidenta. Det vet Antjes talskrivare, om hon nu nyttjar sådana.

  Lars Jensen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bara att jämföra den taffliga kyrkohandboken med Bach säger en del om självbilden hos översåtarna.

   Radera
 6. Heléna Edlund har skrivit en ny essä på pingsttema. Där är Svenska Kyrkan. En statsnyttig, ack så daterad förfalskning:

  http://helenaedlund.se/med-vardegrunden-som-hogsta-vasende/

  Värdegrundsreligion. MTD som svenskarnas och SvK:s religion, den progressiva, härskande klassens ideologi. SvK, apparaten som sökte rädda sig, men miste sitt liv. Utträdena har blivit en flod. Detta kommer att gå snabbt. Nu lämnar även de kulturkonservativa, som häromdagen P J Anders Linder. När utkomstmöjligheterna försvinner och plattformen inte längre bär, lämnar även de progressiva aktivisterna.

  LJ

  SvaraRadera
 7. Benbgt Olof Dike borde bli biskop!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vem vet, han kanske blir det? Biskop Bengt!

   Radera
  2. +BOD är redan biskop. I Mörrums helt avsakraliserade stift.
   Berit

   Radera
  3. Han tituleras Benedictus I av Mörrum.
   Berit

   Radera
 8. En tyngre fakta koll gäller Antjes(?) påstående att man internationellt sprider fakenyheter om att SvK avvisar traditionellt gudstilltal. Vilka reportage syftar hon på? Handlar det om tillspetsade rubriker?
  I Malcolm Brabants reportage i PBS (brogren.nu) ger Antje Jackelen eller Lena Sjöstrand själva en nyanserad bild?
  Lena Sjöstrand säger rakt ut att hon inte tror på någon stor mor eller far utan en större Gud. Hon säger indirekt att först denna reform gör det möjligt att både manliga och kvinnliga kan relatera till tro.
  När Antje Jackelen ska hämta detta ur vår egen tradition går hon till Julian Norwich?? Hon kunde ha gått till Lina Sandell, betydligt närmare. Men skillnaden var just att Lina Sandell inte strök i gamla böner eller handböcker utan berikade bildspråket. Hon la inte munkavel på prästerna.
  Det anmärkningsvärda är rättningen och den leder fel. Att denna risk inte skulle vara reell det är verklig fake och den bedrivs ihärdigt av garnityret.
  Är danske redaktörens osäkerhet vart detta ska sluta också fake - Antje Jackelen? an

  SvaraRadera
 9. Gjorde ett undantag nu. Annars har jag slutat läsa de informationsbärande, bildade kommentarerna. Det är liksom samma visa varje dag. BOD skriver en lång drapa och kapar samtalet. Detta är så tröttsamt. Skrev han inte något om att bloggardag är ” fixerad” vid och ältar sina teman. Nå. Det finns andra sätt att få utlopp för fixa idéer. Att hänga på bloggen 08:00 varje morgon och rafsa ihop någon dumhet är ett.
  /Patrik DeMests

  SvaraRadera
 10. https://www.creators.com/read/pat-buchanan/05/18/can-a-pope-change-moral-truth?

  SvaraRadera
 11. Faktakontroll! En underbar boll.

  Min människa med de reformerta kalsongerna springer på många bollar.

  Inte lilla söta ja, hurra va ja e bra!

  Tog sjumilaklivstövlar och for i väg till e sta.
  Träffa katta som slita i getingboet och ho kunde förtälja att i detta bo var stor ilska över en humla som ville ha mer.

  Honung?

  Kaka åt maka?

  Då ställer jag in kalaset sade en.
  Hur skall vi lösa saken sade en annan?

  Kom i håg var ni läste det först, säger svart katt som är salt katt.

  Lilla ja, söta, rara, lolla lilla ja, säger bara att jag pladdrar.


  Pladdrar efter att ha ponerat mig från Calmar norrut.

  Nu blir det vila på Byttan.

  / utan signatur

  SvaraRadera
 12. BOD;

  innan Du av alla efterfrågar sk faktakontroll borde Du nog först definiera vad Du menar med begrepp som kristen, ja även så enkla saker som begreppet fakta. Trots eller kanske pga din bakgrund som murvel och senare som politruk tycks dina fakta(?) bättre kunna beskrivas som faktaförvrängning. När du sedan försöker styrka dessa förvrängningar med statistik så gör du det så enfaldigt att inte ens någon elev i dagens grundskola skulle bli godkänd.

  Visst, har man som du tydligen enda kravet för att kalla sig kristen att vara medlem i SVeK och betala kyrkoavgiften ja då är SVeK kristet men bara N.B om man har en så infantil definition av kristen.

  Att det sedan som demonstrerats här är så fiffigt att man med lite "smartness" kan delta i kyrkovalen utan att det kostar ens kyrkoavgiften tycks vara tecken på demokrati enligt dig så kanske du då skulle definiera ditt begrepp av demokrati och inom vilka gränser den har att verka inom.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad menar HH med att vara kristen?

   Låt oss få veta det, eftersom Du begär en definition av mig, HH, sedan jag föreslog en faktakoll om vad Svenska kyrkan är.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 13. Elisabeth;

  angående din punkt 2. Ett äkta juristsvar? se nedan.

  Vad gäller ”Arvtagarna” borde det kanske ses så att de ”äger” sin egen skrivelse och själva kan lämna ut den. Att de inte gör så (?) kan tyda på att de är nöjda med sekretessen.
  ....
  Jag tror snarare att det ligger ett mer eller mindre förtäckt hot från SVeKś sida där de mer än antyder att offentliggörande av skrivelsen / skrivelserna på något sätt -oklart vilket kommer att påverka utfallet i negativ riktning?

  Naturligtvis än mera inlindat än antytt ovan.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, HH, så kan det mycket väl vara (alltså ett förtäckt hot). Jag tror snart vad som helst om Svenska kyrkan.

   Radera
 14. BOD,

  Vilka är "oss"? Kan Du inte svara i egen sak på en enkel fråga utan att blanda in "oss"Som sagt -vilka oss? Dessutom var det jag som på din kommentar ställde raka frågor.

  Är5 det omöjligt för dig att helt enkelt svara i stället för att slingra som en ål och antyda ett antal "oss"? Att du är politruk och därav miljöskadad- det vet jag och med mig flera men försök nu en gång att lägga av politrukandet och ge ett ärligt svar.

  //HH

  SvaraRadera