söndag 6 maj 2018

Nödrätten

Boken Das kirchliche Notrecht, seine Theorie und seine Anwendung im Kirchenkampf 1933-1937 av Christian Luther (Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen) kom 1969 och ingår i serien Arbeiten zur Geschchte des Kirchenkampfes som nummer 21. Bloggardag vet hur man inleder en blogpost för att få alla på tårna!

Den i Berlin inköpta boken (ett fynd i en liten teologisk boklåda i Nicolaiviertel) är inte helt genomläst för den är detaljrik. Författarens idé är att beskriva hur de olika landskyrkorna tänker och agerar när nazisterna tar över kyrkosystemet. Det betyder att han ska se skillnader i argumentationen också om dessa skillnader inte nödvändigtvis påverkar att det finns en gemensam bekännelsekyrka. Mest häpen tycks författaren vara över att det är preussarna som går i första ledet. Till preussarna räknas några av de bemärkta, Bonhoeffer, Dibelius och Niemöller till exempel.

Det är förresten viktigt att påpeka att bekännelsekyrkan inte var särskilt stor i somliga landskyrkor. En präst muttrade till mig när vi mötes i Barmen år 1984 och fira det kyrkliga motståndet 50 år tidigare: "Ni ska inte tro att vi var så många. Vi var 19 präster. Jag är den ende som finns kvar." I boken illustreras prästförflyttningarna. År 1933 var prästerna i bekännelsekyrkan i Lübeck 14, 6 var neutrala och 7 tillhörde Deutsche Christen. År 1936 var prästerna i bekännelsekyrkan 7, de neutrala 4 och de i DC 14. Det kan vara bra att veta. Goebbels sa att kaftanbärarna var små och krypande. Sedan blev det krig och då kom det till borgfred mellan prästerna. Dessförinnan kunde de olämpliga pensioneras bort. Under kriget kunde bekännelsekyrkan knappast alls hålla offentliga gudstjänster, heter det.

Grundmodellen när prästerna tänkte sig att Kyrkan är något annat än folkmajoritet/politisk majoritet och underställd folkviljan/den politiska viljan var att skilja mellan lagen och rätten. Det finns en rätt som står över lagen. Därför kan en bekännelsekyrka organiseras utifrån övertygelsen att Kyrkan endast kan byggas på Bibelns och bekännelsens grund. Alltså finns det en nödrätt när biskopar och kyrkosystem vänder sig mot evangeliet. Det visste de tyska teologerna även om begreppet "nödrätt" inte fanns hos reformatorerna. Det finns en gudomlig rätt att bryta mot kyrkoordning, menade professor Hirsch redan 1933 och det skrev han till stöd för Deutsche Christen för Hirsch var nazist. Nödrätten värnade var det var att vara Kyrka, hette det när teologiska fakulteten i Münster uttalade sig. Så här kom teologi till uttryck. Psaltaren 37:28 uttryckte grundinsikt!

Ekonomiskt var måttet för avgiften till bekännelsekyrkan satt till 10% av kyrkoskatten. Och det fanns exempel på orealistiska framtidsplaner men främst ett bekymmer hur prästkandidater skulle kunna bli vigda när kyrkosystemet tagits över av nazisterna. Ni förstår. Biskop August Marahrens i Hannover, pålitlig antinazist, vigde men ser jag rätt fanns det horder av prästkandidater som fick göra något annat. Och efterhand fick de väl gå ut i kriget.

Jag lärde mig att skillnaderna mellan det lutherska, det reformerta och det unierade upprätthölls i bekännelsekyrkan. Intressant. Jag ska fortsätta läsa i boken.

Jag såg förresten att Antje i Torsdagsdepressionen trädde upp till kyrkohandbokens försvar, ja, kanske inte så mycket till försvar som till angrepp mot okunniga och delvis illvilliga rapporter om kyrkohandboksarbetet och dess inkluderande språk. De goda samtal som Svenska kyrkan fick föra stärkte den ekumeniska vänskapen, skriver hon. Det betyder i klartext att de som menade detsamma världen över höll ihop och skickade varandra goda hälsningar på tjänstetid. Inget annat.

Antje vet också berätta att en ordensperson vid den katolska biskopskonferensen i Indien tilltalade Gud precis som i den nya kyrkohandboken "Gud, vår fader och vår moder...." Bloggardag som rannsakar hjärtan och njurar tror att Antje därmed ser saken som avgjord. Det borde hon inte göra. Det finns tokigt ordensfolk, tro mig. Som en biskop anförtrodde mig om ett kloster: "There are some real bitches in there." Bortsett från detta blir den gud som konstrueras alltid frommare än Gud som är Fader och Son och Helig Ande. Här gick skiljelinjen mellan Bekännelsekyrkan och Deutsche Christen: Uppenbarelsen eller uppfinningsrikedomen, arvet eller fördärvet!

Är det förresten inte konstigt att så fort Bloggardag mödar sig genom att läsa den kyrkliga överhetens texter, blir så många arga? På Bloggardag, pigg, käck och munter!


24 kommentarer:

 1. Det är väl inte så konstigt att en del blir arga, eftersom sanningen alltid är obekväm. Egentligen skulle vi rannsaka oss, när vi aldrig får något motstånd.
  Stig W

  SvaraRadera
 2. P.S. "när vi håller oss till sanningen" D.S.
  Stig W

  SvaraRadera
 3. Avgörande skillnad!

  -Det bör omedelbart påpekas, att det i bloggarens slutsatser - vars anspelning på årets 1958 i svensk kyrkohistoria är lätt att se - helt saknas den avgörande skillnaden mellan ett demokratiskt och icke demokratiskt statsskick. Varför nämnde han för övrigt inte DDR-systemet som en jämförelse med det nazistiska?

  Att hänvisa till nödrätten mot beslut, som är fattade inom den EGNA KYRKAN, är naturligtvis lika långsökt som en orm är lång. Som har påtalats gång efter annan på dessa spalter måste en kyrka, en kyrklig organisation, ha en inre demokratisk ordning för att kunna fungera. Var och en i en kyrka, kan inte gå sin egen väg och hänvisa till "nödrätten", om exempelvis den av kyrkans fastslagna ordningen frånträds. Det säger sig självt, sunda förnuftet, om man så vill.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Var och en i en kyrka, kan inte gå sin egen väg och hänvisa till "nödrätten", om exempelvis den av kyrkans fastslagna ordningen frånträds."

   Det är korrekt, förutsatt att kyrkan leds av kristna människor, dvs. troende kristna och inte bara "namnkristna". I annat fall är det en plikt att inte lyda och/eller att söka sig till ett kristet samfund.

   Radera
  2. Upplysning till Elisabeth!

   -Vad som antyds i hennes kommentar är att Svenska kyrkan inte leds av kristna personer.

   Antydan är förstås felaktig. Varje biskop i vår kyrka är döpt och vigd till prästämbetet. Varje förtroendevald måste vara döpt för att få kandidera till uppdrag i kyrkan. I KM:s inledande och avslutande mässa bekänner alla närvarande KM-ledamöter sin tro på Gud, Fader, allsmäktig.

   Elisabeth behöver därför inte vara ett dugg orolig: Svenska kyrkan leds av troende kristna.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  3. Bengt Olof,
   du måste lära dig att skilja på vad människor säger och vad de påstår sig säga. Du måste lära dig att skilja på läpparnas bekännelse och hjärtats tro.

   Svenska kyrkan är full av villolärare och dessvärre sitter många av dem i högsta ledningen. Det är bara sorgligt att du inte förmår se det.

   Radera
  4. I kyrkostyrelsen sitter Margareta Winberg som själv uttalat att hon är ateist. Undantag görs från kravet på att förtroendevalda ska vara döpta. Så bilden är inte så entydig som BOD påstår. / Markus

   Radera
  5. Om svenska kyrkan styrdes av troende kristna skulle det inte se ut som det gör.

   den Lea

   Radera
  6. -Vilka undantag då, Markus?

   Vänligen upplys oss om vem eller vilka som är undantagna dopkravet, Markus!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  7. Den professionen har jag inte, Elisabeth!

   -Jag är ingen psykiatriker, Elisabeth, som kan söka i människors hjärta och själ för att ta reda på vad som döljs där.
   Är Du?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  8. Jag som trodde att BOD gillade statskyrkosystemet med demokratiskt valda regeringar.
   Vare sig valet 1998 i Sverige eller 1933 i Tyskland kan betraktas som särdeles odemokratiskt.
   I båda fallen visade staten tydligt vad man ville ha kyrkan till.

   Radera
  9. Nej, Bengt Olof, det är jag inte men i uppenbara fall både kan och SKALL vi pröva andarna. Den som förnekar jungfrufödseln och uppståndelsen samt bejakar enkönade "äktenskap" - för att ta några exempel - är en villolärare och ska betecknas som en sådan. Dylikt folk är, såvitt framkommit i media, frekvent förekommande i Svenska kyrkan (inte minst i dess högsta ledning) och ska definitivt inte följas.

   Radera
  10. I princip handlar just om att hänvisa till beslutet 58: ett undantag togs bort med självklara garantier för de kvarvarande. De löftena är långt mindre reserverade än de engelska kyrkan nyligen fattade.
   Lögnen ligger i att tjatande återkommande till 58 som grunden för utrensning de besluten togs indirekt först 2000.
   Då började kyrkokampen på allvar. Tills dess var det en enda lång svekhistoria. KO2000 visade ansiktet.an

   Radera
  11. Om man varit förtroendevald före 2000 behöver man inte vara döpt. Gäller bl.a. en i församlingsrådet där jag bor. Åtminstone förra mandatperioden satt personen även i kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Vet tidigare även minst en ordförande i kyrkoråd som inte varit döpt. / Markus

   Radera
  12. För att inte glömma den ateistiske (eller som han själv säger "icke-teistiske") kyrkoherden i Gustav Vasa som inte tycker att kyrkan längre kan tro på något övernaturligt ö h t (det är ju som vi vet en "förmodern" världsbild). Se http://www.kyrkanstidning.se/debatt/kan-man-vara-kristen-bortom-gud - och vad jag vet har Nordström inte fått sparken (än). Men nu har Sverige alltså sin alldeles egen Thorkild Grossböl. Och får sådana som Nordström verka som präster i Svenska kyrkan kräver anständigheten naturligtvis att troende kristna som högkyrkliga och laestadianer i ännu högre grad får göra det.

   Radera
 4. Anders Lundberg6 maj 2018 kl. 09:50

  Det där med att utslagsargumentet blir att en romare någonstans långt borta också tycker som jag: man vet liksom inte riktigt var man ska börja eller sluta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Långt borta?

   Katolsk Vision är progressivt med intill förväxling lika uppfattningar som ideologiproducenterna i Kyrkans Hus. /smun

   Radera
  2. Katolskt avståndstagande från KV!

   Först en fråga till smun: vilka ideologier produceras i Kyrkans hus i Uppsala?

   Sedan en upplysning till samma signatur, apropå Katolsk Vision:

   -Den officiella katolska kyrkans i Sverige, kardinal Anders Arborelius, har tidigare kraftigt läxat upp den s k visionen och tagit avstånd från den. KV uttrycker inte katolska kyrkans lära och har aldrig gjort detta. Läs på nätet!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 5. Man kan jämföra den öppna, förutsättningslösa och framför allt prestigefria och välvilliga svenskkyrkliga dialogen visavi islam med motsvarande förhållande till Missionsprovinsen och andra klassiskt kristna i Sverige.

  I det ena fallet påstås kristendom och islam vara syskon i samma familj, med samma rot och samma mål. I det andra fallet gäller oberörbarhet. En oberörbarhet som påminner om de etablerade partiernas förhållande till Sverigedemokraterna. Inte tala med. Inte ge ett finger åt, utom möjligen det fula fingret när tålamodet tryter.

  Att i sådant läge visa lydnad eller respekt för Kyrkoordning och kyrklig hierarki är inte bara suicidalt för den enskildes tro och kristna liv. Det är slutet för Svenska Kyrkan. Att i framtidens Europa förknippas med islamkramande, lär kunna bli äventyrligt under en övergångsperiod. Angela Merkel liksom den tyske utvecklingsministern Gerd Müller talar om 100 miljoner afrikanska migranter till EU redan före 2050. Kulturkampen i Europa till islams fördel lär redan vara avgjord. Hittills har ingenstans i världen eller i historien kristendom i längden kunnat hävda sig mot islam utom genom väpnad kamp. Kampen lär denna gång bli fåfäng.

  https://kvartal.se/fredagsintervjun/gst-i-fredagsintervjun-45-hege-storhaug

  /It's alla about demography, Baby

  SvaraRadera
 6. Tack för synnerligen intressant information om Bekännelsekyrkan. Var finns det motsvarande fakta information på lingua franca engelskan eller svenskan?

  Förresten , att antyda ens subtilt att Handboksförfattarna skulle vara andligt besläktade med Deutsches Christen är en smula magstarkt.

  SvaraRadera
 7. Återigen kommer Jackelen med talet om "fake news". Ändå byter man ut "han" mot "Gud" i församlingssvaret vid Sursum corda.
  Har Jackelen inte läst handboken? Den är full av exempel på censur av "Herre" och "han".

  SvaraRadera
 8. Har ni saknat lilla söta ja? Nu skall ja, lilla söta ja, pladdra honung om att när lilla söta lolla ja är ponerad katt så tror bonnkattorna att ja, lolla lilla söta ja, ger en vetenskapligt prövad ponering en stat av att nästan alla har fel.

  O we! Salt svart katt har falska gula ögon.

  Alla har fel. I da me!

  Varför skulle grisa elda i spisa? Men koa sket på broa.


  Vad är sanning? Frågar alltid den käre fader Mulder som i da var fri från att ge lilla söta ja mat.

  Tog sjumilastövlarkattsssteg ( ops! Tre ess!) till nästan Ikea. Vilade i Långasjö och slumrade till och drömde mig till Långe Jan. Så det kan bli. Öland i skogarna nära Emmaboda. Rörigt och trassligt.

  Det redde sig. Inte till Ikea men i krokarna.
  Till Smålands Hammarby?

  Salt katt anger inte vart ja, Lilla söta ja, dyker upp.

  Hem till kattrumpan i Calmar klev lilla ja via tvåspiretornstaden. Satt som ledig busschaufför i Sigges lilla rum. Tänkte på fyren som leder hem. Stabil som pelarstoder tolv.

  Svart katt dissar fisk och äter kolhyderater ordentligt.

  Har sparat recepten.

  När nu fader Mulder inte fanns tillgänglig gav resan alldeles utmärkt mat. Servering och dukning och anrättning var inget att klaga på.

  Min människa har vaknat. Stod upp också denna söndag. Min lilla rara människa som vet att vi ponerar oss samman i kattrumpan. I Calmar.

  Honung till alla!

  Alla har fel!

  / utan signatur

  SvaraRadera
 9. Som alla åter igen kan konstatera ovan bekräftar herr "förtroendevalde" Dike, genom att posta sitt inlägg kl 9.40, att han fortfarande tjurskalligt håller fast vid sin mångåriga bojkott av gudstjänsterna i hemförsamlingen Mörrums kyrka.

  Inte ens Bönsöndagens innehållsrika och festliga program i hemkyrkan fick denne “store tydliggörare av den svenska folkkyrkan” att bege sig dit:

  "Välkomna till kyrkan på Bönsöndagen.
  Familjegudstjänst för små och stora i Mörrums kyrka, söndag 6 maj kl 10.00

  Söndag 6 maj är det familjegudstjänst med små och stora i Mörrums kyrka kl 10.00. Våravslutning för Svenska Kyrkans Unga´s grupper. Efteråt blir det tårtkalas i församlingshemmet och vi firar att ungdomsorganisationen Svenska Kyrkans Unga fyller 25 år. Korv med bröd, Tipsrunda, liten gåva till alla medlemmar. Jennie Chapman; präst och Nina Silander; kantor. Välkomna!"

  Herr högarroganten Dikes mångåriga bojkott av gudstjänsterna i Mörrums kyrka är allmänt känd sedan länge. Denne “folkvalde”(?) har dock inget alls emot att oupphörligen låta sig “väljas” in i församlingens fullmäktige och råd med hjälp av en drogad fårskock och ett katastrofalt lågt valdeltagande av futtiga 15%(!) Förfarandet kallas av herr Dike för demokrati(!) Tvärtom handlar detta, som alla inser, om ett hån av demokratin.

  Det är nu knappast församlingens väl och ve utan snarare de lukrativa sammanträdesarvodena som lockar till falskspeleriet - liksom de likaledes lukrativa möjligheterna att kunna skicka iväg sig själv på diverse uppdrag och resor på församlingens uppenbart dåligt reviderade bekostnad.

  Inte minst är “den förtroendevalde” aldrig sen med att dagligen skriva folk här hos BloggarDag på näsan om hur livet i just en kyrka och en församling ska utformas för att falla denne, av själva saken högst ointresserade, filur i smaken.

  Herr Sandahl! Det är hög tid att syna Storblarren av Mörrum och hans gnidna och giriga arvodeskumpaner. Att ständigt och utan invändning publicera och låta bloggen domineras av dessa värdelösa sumprunkarpinsamheter är inget annat än ett uttryck för gammalt inpyrt och unket statskyrkoförakt av bloggens många läsare.

  Sätt stopp nu och en gång för alla för det dagliga löjet från trollfabriken i Mörrum!

  /John

  SvaraRadera
 10. Jag som trodde att den mest illvilliga rapporten om handboksarbete kom från revisorerna?
  När ser vi Antje ge en drapa till Grant Thornton (eller vilken revisionsbyrå det nu var) i Kyrkans tidning?
  Eller kan det vara vem som anför kritiken som är viktigare än kritiken innehåll när man väljer att bemöta något offentligt och svepande?

  SvaraRadera